24. schôdza

24.2.2021 - 26.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.2.2021 o 14:45 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:45

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže teraz k samotnému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 432.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna úprava prijatá zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, s účinnosťou od 21. 7. 2020 výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti podľa § 11 ods. 6 možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, to znamená do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute, čo je pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v praxi takmer nevykonateľné.
S cieľom zvýšenia efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť, sa ustanovuje, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa § 4 zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď porušenia povinnosti, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy ani vplyvy na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, životné prostredie, na informatizáciu, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vláda Slovenskej republiky návrh schválila dňa 18. februára 2021 uznesením č. 94.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.2.2021 o 14:45 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:48

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 432). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.2.2021 o 14:48 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:50

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dámy a páni, pán minister, mňa len mrzí, že tento zákon je v skrátenom konaní, pretože naozaj k tomuto zákonu mohla byť nejaká naozaj debata rozsiahlejšia a vedeli by sme sa tam vyjadriť k viacerým tým veciam a nielen k tomuto, ako môžu prichádzať tie pokuty. Pretože vlastne týmto zákonom alebo teda touto novelou zákona sa sčasti vraciame do toho pôvodného zákona bez tej novely, ktorá bola, ktorá bola v lete.
A naozaj v tom starom znení tie pokuty chodili ľuďom aj po troch rokoch alebo teda medzi dvomi-tromi rokmi a tí ľudia jednoducho si naozaj nevedeli spomenúť, či tú diaľničnú nálepku mali alebo nemali. A konkrétne v jednom príklade, ktorý som aj ja osobne riešil, sa stalo to, že občanovi prišla pokuta v sume 150 euro, samozrejme, ak by ju zaplatil, bolo by to 100 euro. Ten občan si nepamätal, či pred dajme tomu dvomi rokmi mal tú diaľničnú známku, a preto nevedel, ako má, nevedel, ako má konať, lebo rozhodnutie mu prišlo z okresného úradu. Čiže kontaktoval okresný úrad, že si nie je vedomý, oni od neho, samozrejme, žiadali potvrdenie, ktoré nemal, čiže musel kontaktovať národnú diaľničnú, kde mu opätovne vystavili potvrdenie o tom, že tú diaľničnú nálepku mal zakúpenú. Následne ten doklad musel odoslať na okresný úrad, čiže ten človek, ktorý v tom nevie chodiť, jednoducho bol hotový. A touto novelou sa sčasti k tomu vraciame. (Reakcia ministra.)
Áno, je tam do tých 60 dní, lenže, lenže začne sa to konanie, ale aj tak pokutu môžu dať až do troch rokov podľa tejto novely zákona. (Reakcia ministra.) Áno, no, neviem, či si vie, pretože niektoré... (reakcia ministra), no, ale viete, všetko je to elektronicky, čiže on to fyzicky nemá a tie úseky... (Reakcia ministra.) Ale nie každý má mail, napríklad niektorí, niektorí poslanci nemajú ani poslanci možno nemajú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni, poprosím vás, aby ste nedebatovali medzi sebou, pán minister môže vystúpiť potom v záverečnom slove. (Zaznievanie gongu.)

Kotleba, Marek, poslanec NR SR
Áno, ale však to mu vedia pomôcť na pumpe s kúpou a starší človek jednoducho nevie chodiť v týchto elektronických veciach. A niektoré tie úseky diaľnic sú tak spravené, že jednoducho ten človek, ak by chcel ten úsek diaľnice prejsť, tak jednoducho by musel urobiť obkľuku, ja neviem, aj 50 – 60 kilometrov. Čiže ak by sme urobili nejakú novelu tohto zákona, takú rozsiahlejšiu a vedeli by sme tam prispieť aj my nejakými svojimi poznatkami a názormi v tom, tak vedeli by sme naozaj niečo s tým urobiť, pretože aj úseky ciest niektoré sú také, že tí ľudia jednoducho nemajú ako prejsť a potrebujú prejsť, ja neviem, päť kilometrov z bodu A do bodu B a majú tam dvojkilometrový úsek, kde majú napríklad mýtnicu, automaticky ich to zaznamená. Čiže aj na takéto veci si treba dať pozor.
A ďalšia vec, ak by sme sa tomu venovali trochu viac a do budúcna by sme chceli naozaj niečo takéto spraviť a zamerať sa hlavne aj na tých cudzincov, lebo sčasti ste to už v reakcii objasnili, že ako to bude, ale pravdou je to, že neposielajú zo zahraničia iba pokuty za rýchlosť, ale aj v súčasnosti posielajú pokuty za diaľnice, napríklad chodia pokuty aj z Maďarska, chodia pokuty aj z Rakúska, čiže už teraz to majú oni sfunkčnené. A ďalšia vec, napríklad aj taká krajina ako Bulharsko má už zavedený taký systém, že po kúpe diaľničnej známky alebo prípadne nálepky, v tom momente vás vedia skontrolovať, čiže majú na to takú službu, kde v momente zakúpenia vedia, že ten dotyčný tú diaľničnú nálepku má, a vedia to riešiť aj na mieste aj v blokovom konaní. U nás som sa nestretol, že by pri vozidlách do 3,5 tony niekoho na mieste pokutovali za diaľničnú nálepku, ako sa spustil tento elektronický systém.
Čiže na toto naozaj treba určite rozsiahlejšiu novelu tohto zákona a dúfam, že naozaj na tom popracujeme aj do budúcna. A je mi ľúto, že naozaj v skrátenom konaní iba jeden takýto bod riešime, aj keď ten zákon naozaj má vážne chyby.
To je celé, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 14:50 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:54

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Kotleba, áno, spomínate, že niektorí poslanci nemajú mail, tuším pán Mizík alebo kto to v minulosti hovoril, že mail ani počítač nepoužíva. Ale poďme naozaj, poďme naozaj teraz k tej podstate.
Ja sa vás opýtam, čo je podľa vás lepšie, porušiť pravidlá? Ja nikoho teraz nejdem haniť, keď niekto ide bez diaľničnej známky, to sa môže komukoľvek z nás udiať na akomkoľvek malom úseku a dozvedieť sa o tom niekedy o dva a pol roka, napríklad aj dnes v najťažšej situácii naozaj pre mnohých občanov ekonomickej. Alebo je lepšie, keď do 60 dní viete o tom, že sa to konanie začalo, že vás teda zaevidovala, zaevidoval ten systém a viete sa na to pripraviť, viete sa buď odvolať, alebo už teda vie začať ten proces.
Ja si myslím, že je lepšie, keď do tých 60 dní ten občan o tom vie a eviduje to a neprekvapí ho to niekedy o dva a pol roka. Tak ako to bolo či už pri revízoroch, alebo máme tu naozaj množstvo takýchto ľudských osudov. Myslím si, že toto je správne, ja budem za to hlasovať a verím tomu, že to pochopíte nakoniec aj vy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 14:54 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:56

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Tak ako už bolo povedané mojím predrečníkom, keď to Maďarsko môže, páni kolegovia, predkladatelia, spravodajca, choďte do Maďarska, prekročte rýchlosť v pondelok a skôr ako sa, dajme tomu po piatich dňoch, vrátite, už vás doma čaká pokuta. A ešte ju dostanete ďalší týždeň aj cestou naspäť, keď ste išli. Ako je možné, že Maďarsko to dokáže a slovenská vláda plná odborníkov, tá zmena, to za rok nedokáže? (Reakcia z pléna.) Ja sa pýtam vás, lebo ste tu rok. Maďarsko to dokázalo v krátkej dobe a vy za rok ste... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Suja, máte reagovať na pána poslanca Kotlebu!

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Ja reagujem, pán predsedajúci, na kolegu, čo hovoril predo mnou, vráťte mi čas, lebo on hovoril o Maďarsku. Spomínal tam Maďarsko, takže vás poprosím, vráťte mi čas... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nevrátim vám čas, lebo sa rozprávate tuto s navrhovateľom a so spravodajcom.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Takže aby som povedal ešte raz, keď to Maďarsko môže, prečo nie my? Lebo ak budeme takto alibisticky vykrikovať, vidíme to aj pri vakcíne, Maďarsko bez problémov nakúpilo a my sa tu vyhovárame vo vládnej koalícii jeden na druhého. Tak ak takéto výhovorky budú padať a ešte v skrátenom legislatívnom konaní, páni, tak sa nečudujte, že je tu odpor opozície. Keď sami ste to predtým, keď ste boli vo vládnej, v opozícii, kritizovali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 14:56 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:57

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, ja si myslím, že tu si treba, ty si im to dobre, Marek, naznačil, tej koalícii, a tu si treba jasne povedať, čo tu tento vládny návrh mení, pretože v § 11 máme v súčasnosti odsek 6, ktorý hovorí, pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, a vládna novela hovorí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo. Čiže hoci predstavitelia koalície, koaliční poslanci tu hovoria o tom, že práve chcú zrýchliť a znížiť tú lehotu na to priestupkové konanie, tak my práve vidíme, že v tomto návrhu sa tá lehota predlžuje a že, práve naopak, štát má rozviazanejšie ruky pri postupe voči, pri postupe voči týmto ľuďom, ktorí z nejakého možno, akéhokoľvek dôvodu, tu teraz nemusíme špekulovať nad tým, sa dopustili takéhoto priestupku.
A vieme veľmi dobre, že áno, dneska v tejto vymyslenej COVID situácii síce sa tu predlžujú rôzne lehoty, niektoré sú aj na prospech ľudí, ale v tejto časti sa predlžuje lehota na prospech štátu proti ľuďom. Na prospech štátu proti ľuďom. Čiže ak si porovnáme legislatívne vyslovene znenie tých pôvodného alebo aktuálne platného § 11 ods. 6 s vládou navrhovaným alebo navrhovanou zmenou v tomto § 11 ods. 6, tak jednoducho vidíme, že to bude v neprospech obyvateľov. A ja celkom dobre nerozumiem, o čom tu teda koaliční poslanci hovorili, že to má byť naopak, keď práve ten stav vy meníte touto novelou v neprospech ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 14:57 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:59

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, škoda, že ste vo svojom vystúpení nezopakovali ešte raz tú otázku. Ak ten zákon platí už od júla 2020, tak pravdepodobne od júla 2020 sú tu už teda páchané značné hospodárske škody, ktoré vlastne sú páchané z titulu návrhu SaS a Sulíkovho kilečka, ktoré tu bolo schválené touto vládou. Čiže pýtam sa, ak už od júla minulého roku sú páchané tieto značné národohospodárske škody, čo robil pán minister a jeho rezort doteraz, že neopravil túto chybu, ak ju teda považuje za chybu. Čo, v auguste ste stíhali 60 dní? V októbri ste stíhali 60 dní? V decembri ste stíhali 60 dní a teraz ste sa zobudili vo februári, že nestíhate 60 dní a potrebujete dva roky alebo tri?
Ja len upozorňujem na to, že prečo toto tu stále riešime v skrátenom legislatívnom konaní, keď tento stav na Slovensku trvá už od júla 2020, prosím pekne, a na toto pán minister neodpovedal. A vy, pán poslanec, škoda, že ste sa ho ešte raz neopýtali, lebo pri návrhu na skrátené nám na to neodpovedal, nádejam sa, že teraz mi odpovie. A možno stačí len chlapsky povedať, áno, nevieme ako, čo, teraz sme na to prišli, tak si to chceme čím skôr dať zo stola preč. Alebo prečo, teda nechápem. Od júla 2020 to oni, dokonca ešte aj vašimi hlasmi, vašich poslancov, možnože aj vy, pán poslanec spravodajca, ste to odhlasovali v júli a teraz... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, musíte reagovať na predrečníka!

Pelllegrini, Peter, poslanec NR SR
... áno, dobre. A teraz to ide v skrátenom legislatívnom konaní sa opravovať, to, čo ste tu sami spáchali, ale prečo po siedmich mesiacoch či ôsmich, preto sa pýtam, prečo je nevyhnutné skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 14:59 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Krajčír, ja som reagoval aj v tej rozprave ohľadom toho vládneho návrhu zákona, ako sa píše aj v tom § 11 ods. 6, že možno, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán, okresný úrad, dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ale ja som sa v tom návrhu nedočítal, že ak začne orgán konať do 60 dní, hej, ja som sa to tam nedočítal, preto to tak reagujem. Čiže keby som sa dočítal, že naozaj, dobre, možno by som mal na to iný názor, pretože naozaj podľa tohto návrhu mi je to, mi to pripadá tak, že je to vlastne ako ten pôvodný zákon, ktorý bol aj pred tým júlom, hej, čiže ja som reagoval na toto. Dobre. Ďakujem.
A, pán Pellegrini, no, naozaj, to by ste sa museli spýtať pána neviem či akurát ministra alebo možno aj premiéra, prečo takýto stav dopustili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 15:01 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:08

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Prosím všetkých členov ústavnoprávneho výboru, rokovanie výboru bude ihneď v zasadačke výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 15:08 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:08

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Ďakujem. Rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti bude nasledovať po rokovaní ústavnoprávneho výboru v miestnosti č. 148.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 15:08 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video