25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.3.2021 o 13:39 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:38

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mirka, ďakujem za tvoje vystúpenie. Napriek tomu, že dnes žijeme v menej ohrozenej časti sveta, prejavy klimatickej zmeny začíname každý deň pociťovať aj my na Slovensku. Rozsiahle jarné suchá, striedanie prívalovými dažďami a povodňami, ktoré ničia majetok ľudí a infraštruktúru, sú len jedným z hmatateľných prejavov klimatickej zmeny. Povodne sme si už zažili, rok 2010 bol veľmi, ako v roku 2010 boli veľké povodne aj v našom regióne.
Klimatická zmena bude mať na globálnej úrovni zásadné ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré sa dramatickým spôsobom dotknú aj Slovenska.
Môžem ubezpečiť navrhovateľov uznesenia, ktorých zastupuje pán kolega Karahuta, aj pani spravodajkyňu Mirku Šutekovú, že tak ako my koaliční poslanci Národnej rady, aj slovenská vláda berie vážne 128 000 hlasov v petícii, počúva a uzná klimatickú krízu ako jednu zo svojich hlavných priorít. Náš minister životného prostredia Janko Budaj je pre mňa zárukou, že urobíme pre klímu všetko, čo bude v našich silách aj možnostiach.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:38 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem teda poďakovať pánovi ministrovi Budajovi, pánovi Karahutovi, a teda aj tebe hlavne, Mirka, Miriam teda, za to, že sa dostala táto správa do parlamentu.
Zaznelo tu, že teda nevieme, že na ktorej si strane, ja veľmi dobre viem, na akej strane si, na strane ochrany prírody a považujem za dôležité, aby parlament rokoval o týchto veciach. Sme krajina malá, sme krajina niekde v strede a východne v Európe, nie sme v srdci, kde sa zvyčajne všetky tieto dôležité veci pečú. Ja si pamätám, keď som pred desiatimi rokmi začal čítavať v nejakých zahraničných novinách, časopisoch o tom, čo nám hrozí. Bola to vec, ktorá, ktorej som vtedy neprikladal nejakú váhu, ale tie čísla sa množili. Dneska je to obrovská téma. Dneska teda naozaj nikto relevantný nepochybuje o tom, že tieto zmeny prebiehajú. Preto si naozaj myslím, že je dôležité, aby sa tieto témy rozoberali aj na pôde parlamentu.
Na druhej strane chcem povedať, že, že toto jednak považujem teda za veľké gesto, a teda tá debata je dôležitá, ale chcem, aby tá debata, do tej debaty boli prinesené, aby nebola vedená vo forme nejakej paniky, treba sa na tieto veci pozerať s rozumom, treba, treba hľadať aj riešenia z časti vedeckého pokroku, samozrejme, treba sa správať šetrnejšie k prírode a hlavne treba naozaj na túto, na túto klimatickú zmenu pozerať aj ako na príležitosť, ako môžme jednak tú krajinu zmeniť a jednak ako môžme zmeniť aj ekonomiku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:39 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:39

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Vážení kolegovia, chcem poďakovať, ja si myslím, že sme akoby jednomyseľne v tom, v tom, o čom sa tu rozpráva, a zároveň aj pánu ministrovi za to, že, za tú podporu tejto témy a aj za veci, ktoré už sa urobili, a dúfam, že sa ešte urobia.
A na pána poslanca Suju absolútne nemienim reagovať.
Skryt prepis

19.3.2021 o 13:39 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, cítim satisfakciu, že sa môžem k vám prihovoriť vo chvíli, kedy toto veľké úsilie občanov, ktorým chcem predovšetkým poďakovať, že sa zaujímajú o svoju vlasť, ale vlastne o celý svet, že chcú prispieť k životu na Zemi, k zdraviu na Zemi tým, že podporili petíciu, ktorú teraz prerokúva Národná rada.
Nebudem vám brať čas tým, že by som čítal uznesenie, ktoré sme pripravili v spolupráci s viacerými poslancami. Sú tam veľmi vážne apely a vážne záväzky, ale to uznesenie si prečítajte alebo nájdete ho na internete. To je, kľúčové je, že toto uznesenie hovorí, že Národná rada vníma súčasnú situáciu ako vážnu a klimatickú krízu nebagatelizuje, nevyhovára sa, neprijíma falošné verzie pavedcov, ktorí tvrdia, že žiadna neexistuje, a preto môže slovenská vláda mať podporu parlamentu, ak bude robiť opatrenia, aby ju zmiernila, aby sme sa prispôsobili tomu dopadu klimatických zmien, ktoré sa, žiaľ, už odvrátiť nebudú dať.
Toto uznesenie teda potvrdzuje, že Slovenská republika sa pripája k tým všetkým štátom, ktorí rešpektujú nielen sľuby o znižovaní, znižovaní globálnych emisií a svoj podiel na tom znižovaní, ale berú vážne a berú na prvé miesto a rovno do srdca moci, rovno do parlamentu záväzky, ktoré budú na dlhé roky tlačiť aj vládu, aj jednotlivé ministerstvá k opatreniam, k významným opatreniam na zníženie emisií.
Áno, toto opatrenie, toto uznesenie vytvára tlak na vládu. Ja ako člen vlády možno aj s niektorými kolegami som niekde poza môj chrbát kritizovaný, že tak podporujem naplno uznesenie občianskej iniciatívy "Klíma ťa potrebuje" a vytváram tým sám tlak na vládu, v ktorej sedím. Ale, priatelia, toto je úloha a aj hrozba, ktorá presahuje, presahuje také žabomyšie úrovne, ako je, kto je v ktorej strane alebo kto je v ktorej vláde. Toto je existenčná otázka budúcnosti našich detí a detí ich detí. Preto verím, že mi to nemajú za zlé a že aj vláda plne podporí všetky dôsledky, ktoré vyplynú pre jej prácu pre jednotlivé rezorty z prijatia tohto uznesenia.
Napokon treba povedať úprimne, že vidíme, že toto uznesenie je závanom budúceho sveta. Sveta, v ktorom viacej než honobiť bude znamenať byť zdravý, mať slobodný život a mať krásnu prírodu. Tieto hodnoty si uvedomujeme o to viac, aký pandemický rok sme prežili a v tejto chvíli s týmito zvláštnymi maskami na tvári vytvárame historický obrázok, ktorý si raz niekto bude pozerať a bude hovoriť, po roku pandémie slovenský parlament si naplno uvedomil, že je klimatická kríza, že je tu aj kríza biodiverzity, že je tu mnoho vecí, ktoré ľudstvo v prírode takpovediac prešvihlo a ktoré treba naprávať.
Že to niektorých politikov, že niektorí politici túto novú budúcnosť tak nenávidia, že musia odísť, že ani nevydržia počúvať tie slová a vôbec tú hroznú vec, že občianska iniciatíva nás vedie k takémuto rokovaniu, tak to je príznačné pre, takisto pre túto chvíľu. Máme tu proste extrémistických politikov, ktorí naozaj potvrdzujú svoju nenávisť k svetu budúcnosti a svoj obdiv k svetu minulosti. Máme ich tu a je to pravda o Slovensku, je to riziko týchto rokov.
Ja vám chcem navrhnúť, a preto som poprosil o slovo, aby, a je to, samozrejme, len vo vašich rukách, vláda s tým nemôže veľa urobiť, aby ste každoročne približne v tomto období, dneska je 19. marca, je dva dni pred, pred jarnou rovnodennosťou, zhodou okolností dva dni pred tým, než sa naplní rok od, od prijatia programového vyhlásenia vlády, ktorá, ktorej som členom, aby ste v tomto období, ktoré trošku núka k takej bilancii, nás vo vláde vždy vystavili otázke: Tak ako s tou klimatickou výzvou? Klíma ťa potrebuje, tak čo ste urobili za ten rok, naši ministri a vláda, aby tá proklamácia nezostala zdrapom papiera?
Lebo, viete, či by sme vyhlásili tú tzv. klimatickú krízu ako oficiálny postoj alebo, a nebola by sprevádzaná konkrétnymi činmi ministrov, tak by bola rovnakým zdrapom papiera, ako môže byť aj naše uznesenie, ktoré obsahuje množstvo úloh a množstvo predsavzatí, ale keď sa nebudú plniť, no a o rok to už uvidíte. Rok je dosť dlhá doba, preto neradím, aby sme o tom hovorili, čo ja viem, v mesačných intervaloch, ale raz za rok, ak si to, ak sa vy rozhodnete, poslanci, tak si takúto rozpravu doprajte a zavolajte si členov vlády, ktorých uznáte za vhodné, a nechajte ich, nech vám povedia, čo za ten rok urobili.
Lebo, viete, záväzok výrazne zvýšiť do, ovzdušie, teda znížiť emisie do ovzdušia do roku, do roku 2030, to je veľmi rýchly záväzok, to je veľmi rýchly. O rok to už budú len osem rokov. Čiže ak nebude z roka na rok vidieť nič, tak nečakajme, že v roku 2030 náhle sa otvoria nebesia a u nás bude čistý vzduch. Tak to asi nie.
Napokon už chcem povedať iba toľko, že táto téma sa mi zdá veľmi vhodná aj v tejto dobe, kedy aj spoločnosť, aj vládna koalícia sú rozdelené polemikou o štýle vládnutia, o hodnotách, sme frustrovaní tou ročnou krízou, zdá sa nám teraz dodatočne, že mali sme to nejak inak chytiť, tú krízu pandemickú, mali sme urobiť tamto a nie ono. No, sme naozaj každý tak trochu generálom po vojne, všetkým sa ukrivdilo, každému sa, tá pandémia skrížila jeho plány, naozaj od penzistu, ktorý žije v nejakom domove dôchodcov, až po škôlkara. Tu niet človeka, ktorému by pandémia nevstúpila do života a nie raz si hovoril, božemôj, prečo robia toto opatrenie, mne nevyhovuje, ja som chcel ísť na dovolenku, ja mám podnikanie, mne sa rúca môj svet. Toto je veľká skúška a naozaj to niekedy vyzerá chaoticky, pretože takúto skúšku nezažil tento štát, nezažili ju títo politici, a ja to prirovnávam, samozrejme, k prírodnej katastrofe typu zemetrasenia, keď sa pozeráte v televízii na zemetrasenie a v tých troskách behajú záchranári so psami a hľadajú ešte živých. Nikoho by nenapadlo kritizovať tú situáciu, že je chaotická. Tí ľudia v prírodnej katastrofe zachraňujú iných ľudí.
Musím povedať, že slovenská spoločnosť preukázala veľkú solidaritu so staršími, keď bola situácia taká, že boli ohrození skoro výlučne oni. Dneska po mutácii už si uvedomujeme, že je to ešte oveľa horšie.
Hovorím o tom preto, že táto téma, o ktorej dnes budete rokovať abo rokujete, by mala aj koaličných lídrov, aj lídrov spoločnosti, tie mienkotvorné osobnosti osloviť a uvedomiť si, že drobné alebo väčšie, alebo menšie strádania z pandémie nemôžu predsa nám zastrieť oči, aby sme nevideli, akú misiu prežívame v tejto dobe, že musíme vymiesť jeden obrovský Augiášov chliev a že keď dneska zdravotníctvo je vybrakované, že to nespadlo z neba, že to sa tu tridsať rokov brakovalo. A nás ľudia zvolili preto, aby sme tomu urobili koniec.
Obraciam sa naozaj na lídrov koalície, aby rozhodovali a hľadali riešenia s pohľadom na tieto veľké krízy: pandemická, klimatická a kríza korupčná, ktorou je infikované Slovensko už roky a roky a ktorá vlastne spôsobila aj to, že keď prišla pandémia, tak nás našla nepripravených, v hmotných rezervách boli zlaté tehličky a nieže respirátory, ibaže tie tehličky patrili súkromníkovi a nie štátu. No proste nebudem vám menovať všetko to bahno.
Táto doba hovorí o týchto troch veľkých zodpovednostiach a dnes máte na stole uznesenie, ktoré si môžte každý rok pripomenúť a povedať, ako kráčame, aby naše deti mali tiež šancu prežiť svoje životy v plnosti, v zdraví, aby ony videli rásť svoje deti, ako sme my videli, aby ony mali čistý vzduch a vodu a nezačala vojna kvôli nedostatku životného priestoru a kvôli nedostatku základných životných potrieb.
O tomto je klimatická kríza, o tomto je naša zodpovednosť, o tom je aj zodpovednosť politických lídrov, ale aj osobností spoločenstva, ktoré v tejto dobe niekedy nariekajú nad malichernosťami a nevidia misiu, ktorá stojí rovno pred nimi.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.3.2021 o 13:42 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Klimatická kríza sa týka nás všetkých a musíme ju riešiť. To je jednoducho fakt. Momentálne sa nachádzame ešte možno v akútnejšej kríze, ktorou je pandémia, kde nám príroda ukázala, že jeden drobný vírus dokáže za jeden rok zatriasť našou spoločnosťou a ekonomikou a vyžiadať si stovky tisíc mŕtvych po celom svete.
Napriek tomu ale musíme riešiť aj klimatickú krízu, ktorá možno nedokáže hneď naplniť naše nemocnice alebo destabilizovať našu ekonomiku, no jej dlhodobé dopady na ľudské životy, ekonomiku a životné prostredie môžu byť ešte vážnejšie. Už teraz vidíme extrémne suchá, búrky a zmeny počasia, ktoré za posledných dvetisíc rokov jednoducho neboli. Do budúcna môžme čeliť problémom, ako je masová migrácia, oproti ktorým bude migračná kríza spred pár rokov vyzerať ako detská rozprávka.
Okrem toho sa musíme baviť aj o ekonomických dopadoch tejto krízy, keďže jej neriešenie bude ekonomicky oveľa náročnejšie ako včasné adresovanie problému. Nebavme sa len o nejakých nákladoch, pretože investície do zelenej ekonomiky môžu priniesť lepšiu konkurencieschopnosť a výhodu pre našu ekonomiku, pretože je jasné, že ekonomika 21. storočia už nebude stáť na fosílnych palivách.
Na záver by som sa rád poďakoval pánovi ministrovi, pretože aj práve vďaka jeho iniciatíve a vďaka iniciatíve poslancov na výbore prešla táto, aj keď internetová, petícia do Národnej rady. Pretože si neviem predstaviť lepšie miesto, kde rokovať o budúcnosti ďalších generácií.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:53 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:55

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, ja sa chcem poďakovať za naliehavosť, ktorú počujem vo vašom hlase, keď hovoríte o klimatickej kríze a o všetkému, čomu v rámci týchto zelených tém momentálne čelíme.
A tiež sa chcem vyjadriť k uzneseniu, ktoré ste spomínali. Plne podporujem aktuálne znenie, ale chcem aj takýmto spôsobom vyjadriť apel a možno prosbu na koaličných partnerov, mojich kolegov, aby sme sa neuspokojili len naozaj (zaznenie gongu) s týmto znením a aby sme zašli ďalej, aby sme naozaj našli konsenzus v tom, že aj napriek heterogénnosti našich politických názorov musíme vychádzať zeleným snahám v ústrety. Všetkým zeleným snahám, pretože naozaj toto bude definovať našu budúcnosť, a ako čerstvá matka, najmä budúcnosť našich detí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:55 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:56

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, Janko, tak dúfam, že ti môžem tak hovoriť vzhľadom na to, aké roky sa poznáme. Som naozaj rád, že ministrom životného prostredia si práve ty. Ty, ktorý si celý svoj život bojoval za kvalitné životné prostredie a že si sa zásadne postavil za to, aby sa táto petícia dostala na rokovanie parlamentu.
Ja osobne a iste aj veľa poslancov za OĽANO podporia všetky tvoje opatrenia a budú nápomocní pri presadzovaní požiadavok mladých ľudí, ktorí podpísali túto petíciu. Myslím, že parlament je tá pôda, kde by sa toto malo riešiť a kde by sme mali pomôcť týmto naozaj mladým ľuďom a byť radi, že vôbec mladí ľudia sa začínajú zaujímať o veci verejné a o svoju budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:56 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:57

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Budem stručný. Náš čas sa chýli ku koncu. Takže jedna skôr taká mechanická poznámka.
Pán minister, veľká vďaka za, za vašu pomoc pri tom, že o tejto rezolúcii sa vôbec bavíme. Ja by som nebol plachý a neospravedlňoval som sa za to, že robíte tlak na vládu v tejto veci. Viete dobre ako skúsený úradík, že, že bez toho tlaku nič nejde. Skôr by som ešte trošku pridal v tom zmysle, že, áno, my sa tu môžme zísť každý rok a baviť sa o zmenách v klíme, ale reálne, pokiaľ nebude vláda robiť kroky A, B, C na pravidelnej báze, tak sa to zvrhne len na tú pre každoročnú diskusiu.
Takže skôr ako nemám praktické odporúčania, skôr ako návod na rozmýšľanie, čo všetko sa ešte dá v rámci vlády urobí pre to, aby táto téma nezapadla prachom, aby sme sa nevenovali len každoročne v marci. Viete si predstaviť, že by sme sa každý štvrťrok zišli normálne poctivo vo vláde ako kabinet osobitne k tejto téme, ako inak proste by sa dala ešte udržať na tej agende. Pretože ako dobre viete aj z vlastnej skúsenosti, proste ak niečo nie je prioritou, ak sa k tomu nevraciame pravidelne, ak nie je jasný signál od vás, od premiéra, premiérky, ktokoľvek to je, či bude, že, že toto musí byť niečo, čomu ministri a ministerky venujú svoj obmedzený čas, tak sa proste nič nepohne.
Dobre viete, že vo vláde nie je aktívna opozícia, ale obyčajná inercia je často najväčším problémom. A čokoľvek sa dá urobiť pre to, aby tejto téme bola venovaná pravidelná pozornosť, bude nielen dobré, ale aj nevyhnutné pre ďalší pokrok.
Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:57 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:59

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že túto tému ste dostali na tú najvyššiu úroveň, keď vy ako minister životného prostredia o tejto téme rozprávate priamo v pléne Národnej rady. Ja som si istý, že vy a váš tím odborníkov ste teda tí najlepší odborníci v tejto téme pre nás aj pre naše deti.
Rovnako ako to hovorí Európska únia, blížime k bodu, odkiaľ nebude návratu. Jedná sa o krízu, ktorá môže byť ďaleko horšie, horšia ako súčasná ekonomická kríza spôsobená pandémiou koronavírusu. Naša budúcnosť môže byť závislá od toho, ako sa k nej postavia jednotlivé štáty. Nie je to len o tom, ako sa k nej postavia veľké štáty, ako je USA alebo Čína. Viem, že ide o globálnu tému, no týka sa každého občana našej republiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 13:59 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:00

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, ďakujem za váš zaujímavý príhovor aj s tým záverom, ktorý sa týka budúcnosti vládnej koalície. Ja verím, že koalícia vydrží. Rád by som zareagoval jednou poznámkou.
Signatári klimatickej petície požadujú vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Európsky parlament schválil v novembri 2019 dokument, kedy prvýkrát vlastne vznikol tento názov. Bol to dokument s názvom Klimatická a evironmentálna núdza. A podporilo ho 429 poslancov, 255 bolo proti. Ja pevne verím, že tých 255 poslancov nepovažujete za tých extrémistov, ktorí chcú zničiť životné prostredie, pretože sú to ľudia z normálnych, štandardných politických strán, ktorí poukazujú iba na to, že aj pri boji proti klíme musíme sledovať výdavky, musíme hľadať výdavky, teda hľadať peniaze a následne ich efektívne používať. Nie sú to žiadni extrémisti. Aj v klimatickej otázke existujú rôzne názory, akým spôsobom pristupovať k riešeniu boja proti klíme.
Pevne verím, či už na tomto mojom súčasnom poste, alebo na tom bývalom, ktoré bude najbližšie asi už budúce, sa budeme ďalej stretávať a budeme ďalej spolu diskutovať o týchto otázkach.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.3.2021 o 14:00 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video