25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 14:50 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pozitívne vnímam rozšírenie indikácie pre postcovidových pacientov, teda o tie kardiovaskulárne ochorenia, postihnutia, alebo teda psychiatrické.
Len sa chcem opýtať, že či aj rozpočet zdravotných poisťovní sa navýši, lebo predpokladá sa, že na tú kúpeľnú starostlivosť pôjde 0,4 až 1 mil. eura ročne. To je pri tých teda cca 30-tisíc pacientoch, čo ležali s covidom, sa na tú kúpeľnú liečbu dostane asi 1,5 až 4 % ľudí, čo prekonali COVID v nemocniciach. Tieto kardiovaskulárne choroby a psychiatrické, to sa týka ambulantných pacientov.
A chcel by som sa opýtať, že či ste nerozmýšľali nad tým, že tú indikáciu predovšetkým čo sa týka tých respiračných ochorení, tam ste to dali po prepustení z nemocnice, pokiaľ majú respiračné ťažkosti, do šiestich mesiacov a je to indikačná skupina A, to sú pacienti, ktorí si, majú zadarmo aj ubytovanie, stravu aj teda liečebné procedúry. Ale je to len do šiestich mesiacov. A do dvanástich mesiacov je to tá indikačná skupina B, kedy si budú musieť tí pacienti s postihnutím teda predovšetkým dýchacích ciest zaplatiť stravu a ubytovanie, čo predstavuje náklady okolo 200 až 600 euro pre každého.
Čiže tá otázka je, či keď ste rozšírili tie indikácie, či ste aj predpokladáte zvýšenie krytia na túto kúpeľnú starostlivosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 14:36 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:38

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Urban, opäť ma milo prekvapujete, absolútne trefnými a vecnými pripomienkami.
Ja som kontaktovala aj zdravotné poisťovne, ako som hovorila, komunikovala som, samozrejme, o tomto návrhu. Poviem pravdu, že najprv, keď som dostala túto inšpiráciu, tak som moc neverila, že toto prejde cez poisťovne. A milo ma prekvapila reakcia poisťovní, dokonca aj súkromných poisťovní, čo teda zdôrazňujem preto, lebo často sa tu hovorí o tom, že oni teda strážia tie výdavky, tak reakcia bola taká, že oplatí sa túto, túto liečbu v kúpeľoch zaplatiť preto, lebo ten človek, ktorý ide do kúpeľov a je pod kontrolou tých lekárov a má tú pravidelnú aj medikamentóznu aj inú formu liečby, tak v podstate skracuje sa potom následná liečba, a teda náklady pre tú poisťovňu na, na tú medikamentóznu formu bez, bez toho, keby išli na ku... do kúpeľov, čo v podstate znamená, že rýchlejšie sa človek uzdraví, a to znamená, že nebudú dlhšie tie náklady na tú zdravotnú starostlivosť potom.
Takže pre mňa je smerodajné to, že aj zdravotné poisťovne povedali, že je to pre nich reálna, reálna predstava. Určite, pokiaľ by to boli veľké finančné výdavky, tak sa treba baviť o tom, aby v rámci tých riešení na COVID to mal systém zdravotného poistenia preplácané, ale v tomto momente nevieme, koľko to bude, nevieme to určiť, takže, takže tak.
A čo sa týka respiračných ochorení, 6 až 12 mesiacov, ja som teda o tomto nediskutovala, ale príde mi úplne logické, že do 6 mesiacov to má byť zvýhodnené preto, lebo čím skôr začnete liečiť, tak tým, tým rýchlejšie a ľahšie predídete ďalším následkom, a preto je v poriadku, že ľudia sú motivovaní dostať sa čím skôr na tú, na tú, na tú kúpeľnú liečbu. Ja by som to teda nemenila.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 14:38 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:41

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave.
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje prijať určité opatrenie na znižovanie strát a výpadkov tržieb pre prevádzkovateľov taxislužieb, autoškôl, školiacich stredísk, pravidelnej osobnej dopravy a nákladnej cestnej dopravy počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom, s cieľom zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu pre dotknuté subjekty v oblasti cestnej dopravy. Návrh zákona vytvára legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci de minimis ministerstvom. Návrh zákona, návrhom zákona sa tiež dopĺňajú a precizujú niektoré ustanovenia zákona, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, najmä počas trvania krízovej situácie.
Vláda Slovenskej republiky návrh schválila dňa 17. 3. 2021 uznesením č. 145.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 14:41 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:43

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave (tlač 476), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 664 z 30. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 257 z 30. marca 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 162 z 30. marca 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 153 z 30. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave (tlač 476), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúča, odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 154 z 30. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 14:43 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:46

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, druhé čítanie.
Na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky stratilo dňa 18. decembra 2020 účinnosť ustanovenie § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ktorým sa, ľudovo povedané, krátil minimálny dôchodok sporiteľom v II. pilieri. Ústavný súd sa však vo svojom náleze nevysporiadal so započítavaním dôchodkových príjmov z II. piliera na účely výpočtu minimálneho dôchodku, ktoré sa krátením bezprostredne súvisí, ktoré s krátením bezprostredne súviseli.
Cieľom predmetného návrhu zákona je preto právna úprava, ktorou sa zabezpečí započítanie dôchodkových príjmov z II. piliera do úhrnu dôchodkových príjmov rozhodujúcich pre určenie existencie nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku. Ponechanie právnej úpravy v znení nálezu Ústavného súdu by mohlo založiť nerovnaké postavenie občanov pri určovaní sumy minimálneho dôchodku z dôvodu ich postavenia sporiteľa v systéme starobného dôchodkového sporenia.
Druhým cieľom návrhu zákona je v súvislosti s realizáciou úlohy C.8. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 757 z 2. decembra 2020 upraviť postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam po lehote splatnosti na spoločnosť v stopercentnom vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok uvedených v návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.
Druhé čítanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky prinieslo viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sú reakciou na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na Slovensku, ako aj reakciou na podnety z prvého čítania. Vzhľadom na to, že v dôsledku pandémie často dochádza k odkladaniu zdravotných výkonov, napríklad plánovaných operácií, rehabilitácií, sa objektívne predlžuje aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti. Pozmeňujúcim návrhom obsiahnutým v spoločnej správe sa preto v týchto prípadoch navrhuje predĺženie podporného obdobia na čerpanie nemocenského.
Ďalším návrhom sa v súvislosti s predpokladaným nižším výberom poistného na sociálne poistenie navrhuje ponechať v správnom fonde rezerva v podobe 50 % zostatkov správneho fondu k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2020, nevyčerpaných k 31. decembru 2020. Návrh sa predkladá v súvislosti so zabezpečením dodatočných disponibilných zdrojov v Správnom fonde Sociálnej poisťovne v roku 2021 na zabezpečenie činnosti Sociálnej poisťovne. Súčasne sa z dôvodu transparentnosti použitia týchto finančných prostriedkov navrhuje, aby ich použitie schvaľovala Dozorná rada Sociálnej poisťovne.
No a posledný pozmeňujúci návrh je reakciou na podnety pána poslanca Cmoreja. Navrhuje sa ním vypustenie inštitútu dohody o prevzatí dieťaťa do starostlivosti pre splnenie podmienok nároku na materské, nakoľko predstavuje iba formálny úkon a vo svojej povahe je to teda nadbytočná administratívna záťaž pre rodičov dieťaťa. Naďalej sa však bude vyžadovať starostlivosť o dieťa v takom rozsahu, ktorý si vyžaduje prerušenie, resp. obmedzenie zárobkovej činnosti.
S uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi sa stotožňujem a podporujem ich prijatie.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 14:46 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:50

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 374).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 578 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 374) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce návrhy, ako už o nich hovoril pán zastupujúci minister. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 93 z 15. marca 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 14:50 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:53

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý vyplýva z dohody vlády a odborníkov, vedcov, ktorí sa stretli s premiérom aj s ďalšími členmi vlády na úrade vlády na rokovaní asi pred tromi týždňami. Tam nám vzniklo niekoľko záväzkov, ktoré sme na seba zobrali, akým spôsobom chceme vylepšiť situáciu občanov zasiahnutých touto covidovou krízou. Nepripravovali sme k tomu nový zákon v skrátenom legislatívnom konaní, lebo sme vedeli, že máme otvorenú túto novelu zákona o sociálnom poistení, a po dohode všetkých štyroch vládnych poslaneckých klubov, spomínaných odborníkov, vlády predkladám tento pozmeňujúci návrh a dovoľte, aby som krátko uviedol, čoho sa týka.
Po prvé. V období od 1. do 30. apríla zvyšujeme pandemickú OČR-ku a péenku. Hneď poviem, akým spôsobom ju zvyšujeme. Takým spôsobom, aby ľudia mali postarané o živobytie aj v čase, keď musia byť v karanténe doma alebo nebodaj keď ochorejú na COVID-19, a, samozrejme, takisto musia byť, takisto musia byť doma. Vláda bude mať možnosť predĺžiť svojím uznesením toto obdobie dovtedy, kým to bude nevyhnutné, kým jednoducho bude bežať táto vlna pandémie.
Zároveň zvyšujeme maximálnu výšku pandemickej péenky, ktorá bola doteraz 1 224,30 eur. Po novom sa zvýši na 1 669,50 eur. Aby ste si vedeli predstaviť, keďže sa nejedná o dávku, ktorú vieme urobiť nejakou pevnou sumou, ale musí tam byť prepočet na základe sociálneho poistenia, tak by som vás chcel informovať, že pri hrubej mesačnej mzde 946 eur, pričom čistá mesačná mzda pri takejto, takomto plate je 735 eur, doteraz bola tá nemocenská alebo ošetrovné 508 eur, po novom to bude 692 eur. 692,90, čiže 94 % čistej mzdy. V prípade príjmu 1 183 eur mesačného a čistého príjmu 901 eur to bude 866 eur, čiže približne 96 % čistej mzdy. Ešte aj pri príjme 2 366 eur, ktorý už teda je výrazne nadpriemerný, to bude 96 % priemernej, 96 % čistej mzdy. Čiže to je prvá vec.
Druhá vec, predlžujeme obdobie čerpania nemocenského. Počas pandémie sa mohlo stať, dlhodobého nemocenského, sa mohlo stať, že kvôli odkladom liečby operácií, tie, ktoré sú, ktoré neboli akútne, bol niekto odkázaný na to, že mu skončila dlhodobá péenka, bol práceneschopný, ale nemal nárok na poberanie tejto dlhodobej péenky aj ďalej, napriek tomu, že jeho liečba nebola ukončená. Týmto pozmeňujúcim návrhom predlžujeme zákonné obdobie o ďalší rok. To znamená, umožňujeme riešiť všetky tieto prípady, kde niekto bol dlhodobo práceneschopný a vinou pandémie jednoducho nemohol absolvovať tú liečbu, ktorú potreboval na doliečenie.
Tretia vec, ktorú meníme, bola tu požiadavka zo strany najmä zdravotníckeho personálu, aby v prípade nakazením, nakazenia sa COVID-19 v práci, aby mohli znovu poberať, zjednodušene povedané, 100 % péenku. Keďže to je znova dávka poistenia, nedá sa to urobiť akoby fixnou sumou, preto sme to urobili prostredníctvom, už sme to v parlamente urobili pred vyše pol rokom, ale bola tam vyššia administratívna náročnosť, ako si to jednotliví lekári, zdravotnícki pracovníci mohli uplatňovať, a rozhodli sme sa to rozšíriť na všetkých, na všetkých zamestnancov, ktorí sa pri výkone činnosti nakazili ochorením COVID-19, na všetkých zamestnancov a nárok na úrazový covidový príplatok bude mať každý zamestnanec, ktorý nakazil ochorením COVID-19 pri výkone činnosti, z povahy ktorej vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia. Príplatok sa vypláca od 1. dňa nástupu na pandemickú péenku. Samozrejme, že tento zamestnanec bude to dostávať až do momentu, kým péenka nebude ukončená.
To sú tri podstatné veci, ktoré, ktorými chceme pomôcť ľuďom, ktorí sú zasiahnutí pandémiou a prípadne aj priamo ochorením, alebo karanténou súvisiacou s ochorením COVID-19, a chcel by som vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám v mene 15 poslancov.
A teraz si dajte kávičku, lebo predpokladám, že najbližších 10 minút budem čítať pozmeňujúci návrh. Takže ideme na to.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petra Cmoreja a ďalších k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 374).
1. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
8. Za § 293feb sa vkladajú § 293fec až 293feh, ktoré znejú:
㤠293fec
(1) Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak tento deň spadá do obdobia odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. júna 2021; ustanovenie § 293er ods. 4 sa v tomto prípade nepoužije.
(2) Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti nasledujúcemu po 31. decembri kalendárneho roka a po 30. júni kalendárneho roka; ustanovenie § 293er ods. 4 sa v tomto prípade nepoužije.
§ 293fed
(1) V apríli 2021 je výška nemocenského poistenia, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57; ustanovenie § 293er ods. 1 posledná veta a ods. 2 sa v tomto prípade nepoužije.
(2) Poistencovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na nemocenské podľa odseku 1 aj za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie po 31. marci 2021.
(3) Zamestnanec nemá nárok na výplatu nemocenského, ku ktorému má nárok na výplatu úrazového príplatku, vo výške podľa odseku 1 za dni, za ktoré má nárok na výplatu úrazového príplatku.
§ 293fee
(1) V apríli 2021 je výška ošetrovného podľa § 293er ods. 3 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.
(2) Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na ošetrovné podľa odseku 1 aj za obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po 31. marci 2021.
§ 293fef
O výške nemocenského podľa § 293fed ods. 1 a 2 a o výške ošetrovného podľa § 293fee sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje; deň oznámenia rozhodnutia je deň výplaty tohto nemocenského alebo ošetrovného.
§ 293feg
Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na výplatu nemocenského a výšku nemocenského a ošetrovného. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú nemocenské a ošetrovné, sa neuplatňujú v rozsahu úpravy nemocenského a ošetrovného ustanovenej nariadením vlády podľa prvej vety.
§ 293feh
(1) Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
(2) Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak
a) zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia,
b) právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
(3) Suma úrazového príplatku je
a) 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365, ak nárok na úrazový príplatok vznikol podľa odseku 1,
b) 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84, ak ide o zamestnanca uvedeného v odseku 2 písm. a).
(4) Právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, je povinná vydávať na žiadosť tejto fyzickej osoby na účely odseku 2 písm. b) príslušné potvrdenie.
(5) Ustanovenie § 293fea sa od účinnosti tohto zákona neuplatní.
Nasledujúci bod sa primerane preznačí.
Novelizačný bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Pán podpredseda, pokiaľ nie je nutné čítať odôvodnenie, skončil som a ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 14:53 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:11

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na základe dohody štyroch koaličných poslaneckých klubov chcem tiež predložiť procedurálny návrh.
Navrhujem, aby legislatívny návrh, ktorý je vedený pod číslom tlače 394, bol prerokovaný vo štvrtok, a to po prerokovaní tlačí 409, 371, 372, 373, teda tých tlačí, ktoré bude predkladať podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý. Odôvodnenie je také, že keďže ide o legislatívny návrh, ktorý sa týka novely rozpočtových pravidiel a rezervy premiéra a dochádza teraz k určitým aj personálnym zmenám, tak by som rád ešte prerokoval obsah tohto návrhu s novým premiérom. To je dôvod.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 15:11 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:24

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem vám pekne, takže tento bod sme presunuli.
Pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Prerokúvame ho v skrátenom legislatívnom konaní a je to tlač 480.
Poprosím pána poslanca Viskupiča, aby hlasovanie uvádzal, nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, tlač 480.)

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 spoločne s návrhom, spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 104, za 104.
Konštatujem, že sme tieto body schválili.
Nech sa páči.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že zákon sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, § 89 zákona o rokovacom poriadku, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, otváram rozpravu a pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy. Nikto, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči, prosím.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 108, za 108.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

Ďalej pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie a ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Opäť prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní a je to tlač 478.
Poprosím pani poslankyňu Bittó Cigánikovú, aby hlasovanie uvádzala.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva, tlač 478.)

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, v rozprave neboli podané pozmeňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 28 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 106, za 104, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasovali 2.
Konštatujem, že tieto body sme schválili.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predsedajúci, nakoľko prerokúvame návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, ďakujem, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Prosím, uveďte návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 106, za 105, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva.

Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti... v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave. Opäť prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, je to tlač 476.
Poprosím pána poslanca Krajčíra, aby hlasovania uvádzal, nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave, tlač 476.)

Krajčír, Ľuboš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Spoločná správa výborov obsahuje deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 9 zo spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 108, za 108.
Konštatujem, že tieto body sme schválili.

Krajčír, Ľuboš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči, prosím, uveďte návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Krajčír, Ľuboš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 110, za 109, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave.

Ďalej budeme hlasovať o bode 41 programu, a to je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 374).
Poprosím pána poslanca Cmoreja, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 374.)

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. V rozprave bol podaný jeden pozmeňujúci návrh.
Nakoľko bol dnes v rozprave podaný pozmeňujúci návrh v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 108, za 94, proti nikto, zdržalo sa 13, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme lehotu skrátili.
Nech sa páči.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy, a to s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 108, za 101, proti nikto, zdržalo sa 7, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tieto body sme schválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu podanom v rozprave.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Milana Krajniaka.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 110, za 103, proti nikto, zdržalo sa 7, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh sme schválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 110, za 102, proti nikto, zdržalo sa 7, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania, pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán spravodajca, prosím, uveďte návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem, prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 111, za 103, proti nikto, zdržalo sa 7, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Dámy a páni, chcem vám pekne poďakovať naprieč politickým spektrom za podporu všetkých týchto zákonov. Toto bolo posledné hlasovanie nateraz, samozrejme, o 17.00 budeme hlasovať, ak bude o čom, vyhlasujem 3 minúty prestávku, a potom budeme pokračovať. (Reakcie z pléna.) Pardon, potom. (Reakcie z pléna.) Dobre, ďakujem.
Budeme pokračovať po tej krátkej prestávke návrhom ku iniciatíve Klíma ťa potrebuje.
A, samozrejme, nech sa páči, pán poslanec Svrček.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 15:24 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:24

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, v mene štyroch poslaneckých klubov...(Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Počkajte ešte, prosím, kolegovia, pán poslanec dáva procedurálny návrh, ktorý, chce, aby sa o ňom hlasovalo evidentne.
Nech sa páči, predneste ho.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
... v mene štyroch poslaneckých klubov, za OĽANO, SME RODINA, SaS a Za ĽUDÍ, podávam návrh na vypustenie bodu č. 27 (tlač 453) z programu 25. schôdze s tým, že uvedený návrh bude zaradený do návrhu programu schôdze Národnej rady so začiatkom od 4. mája 2021. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

30.3.2021 o 15:24 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video