25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 11:22 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:22

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Ja chcem nahlásiť zmätočné hlasovanie. Ja som v poslednom hlasovaní chcela hlasovať za a v poslednej chvíli som hlasovala proti, lebo mi to bolo povedané. (Povedané so smiechom.) Sa ospravedlňujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 11:22 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:25

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi pokračovať vo vysvetlení alebo odôvodnení nášho návrhu zákona, ktorým cieľom je podpora výroby a spotreby domácich produktov na Slovensku verejnými obstarávateľmi.
Slovensko zaznamenáva dlhodobo veľmi negatívne trendy najmä v oblasti výroby potravinárskych a poľnohospodárskych produktov. Najvýraznejšie poklesy boli zaznamenané v počte hospodárskych zvierat. Za posledných 40 rokov klesol celkový počet hovädzieho dobytku o viac ako 70 % a celkový počet ošípaných o viac ako 80 %. Negatívne trendy sú aj vo, vo vývoji celkového počtu oviec, moriek, kačíc, husí a ďalších zvierat. Tento negatívny vývoj je spôsobený najmä zvýšením dovozu výrobkov z týchto zvierat, ako aj nekontrolovaným globálnym prostredím, ktoré ničí našich domácich producentov.
Na Slovensku taktiež dlhodobo zaznamenávame pokles salda, to znamená rozdielu medzi vývozom a dovozom základných potravín a tovarov. Od vstupu do Európskej únie v roku 2004 rastie dovoz oveľa výraznejším tempom, ako tomu bolo pred vstupom do Európskej únie. Tento trend je v dôvodovej správe demonštrovaný grafom, ktorý, bohužiaľ, kvôli rokovaciemu poriadku vám nemôžem ukázať, ale verím, že to tiež do budúcnosti zmeníme.
Slovenské potraviny sa strácajú v záplave zahraničnej konkurencie. Potvrdzuje to pasívne saldo, ktoré sa prepadá čoraz viac do mínusu. Ročne teda dovezieme oveľa viac potravín, ako ich dokážeme vyviezť. Základné potraviny a výrobky, ktoré sme v minulosti viac vyvážali, ako dovážali, napríklad živé zvieratá, mlieko, vajcia, med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, zelenina, semená, plody, slama, dnes dovážame v neporovnateľne väčších objemoch. Občania Slovenskej republiky jedia často ovocie a zeleninu, ktoré sú dovážané z tisíc kilometrov vzdialených lokalít, namiesto toho, aby jedli produkty, ktoré sme mohli vypestovať na Slovensku. Zahraničné mäso a výrobky živočíšneho pôvodu majú zase často pochybný pôvod a kvalitu. Tento negatívny vývoj je výsledkom systematickej ignorácie domácich výrobcov a producentov, ktorým sa zo strany štátu nedostáva ani zďaleka takej podpory, akej sa dostáva zahraničným investorom a firmám.
Práve v tomto období, kedy vývoz do zahraničia výrazne klesá a kedy vláda Igora Matoviča zavádza opatrenia, ktorými buď obmedzuje, alebo úplne zakazuje obchodovanie a podnikanie, by mal štát hľadať možnosti, ako podporiť domácich výrobcov aspoň na lokálnom trhu. Slovenská republika má plné právo a zároveň povinnosť podporovať prioritne domácich producentov, nie vychádzať, často úplne nekriticky, v ústrety zahraničným výrobcom alebo dovozcom. Slovenské vlády by sa nemali pýšiť tým, koľkých zahraničných investorov na Slovensko dotiahli, mali by sa pýšiť v prvom rade tým, že vytvorili priaznivé ekonomické prostredie pre rast a následnú medzinárodnú expanziu slovenských firiem. A práve to si kladie za cieľ aj táto novela zákona.
V nami navrhovanej novele zákona aplikácie, aplikácia podmienky slovenského pôvodu nie je povinná. To znamená, že každý verejný obstarávateľ má v prípade potreby možnosť túto podmienku neuplatniť, a umožniť tak účasť aj zahraničným spoločnostiam, najmä ak nejde o bežne dostupné tovary a služby alebo ak by uplatnenie podmienky slovenského pôvodu viedlo k markantnému obmedzeniu konkurenčného prostredia a malo výrazne negatívny vplyv na rast predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, ak nebude dopredu jasný dopad aplikácie podmienky slovenského pôvodu na výslednú cenu zákazky, tak verejný obstarávateľ má vždy možnosť urobiť najskôr predbežný prieskum trhu medzi domácimi a zahraničnými výrobcami.
Pozitívny dopad uplatnenia podmienky slovenského pôvodu očakávame najmä pri dodávke potravín a potravinárskych výrobkov. Ak tieto súťaže budú vyhrávať prioritne domáce, regionálne firmy, povedie to aspoň čiastočne k postupnému obnoveniu potravinovej a poľnohospodárskej výroby na Slovensku.
Ďalšou možnosťou pre aplikáciu tejto podmienky je oblasť stavebných prác, pretože existuje veľké množstvo zákaziek, napríklad výstavba verejnoprospešných diel, ktoré by mohli realizovať domáci a regionálni remeselníci a malovýrobcovia, ale kvôli silnému medzinárodnému konkurenčnému prostrediu sa často do takýchto súťaží ani neprihlásia a nakoniec sa z nich často stanú len subkontraktori pre nadnárodné spoločnosti.
Povolenie podmienky a požiadavky na slovenský pôvod pri vybraných výrobkoch a službách bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a hospodársky rast slovenského hospodárstva. Spustí sa tým multiplikačný efekt, ktorý umožní slovenským firmám expandovať, zvyšovať tržby, ale aj mzdy pre svojich zamestnancov. Návrh zákona bude mať tiež pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie na Slovensku. Rovnako bude mať pozitívne sociálne vplyvy, vplyvy na hospodárenie obyvateľstva a zamestnanosť.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu nášho návrhu zákona, aby sme ho mohli prerokovať aj v druhom čítaní a na základe vašich pripomienok a návrhoch ho prípadne ešte vylepšili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2021 o 11:25 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:31

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja musím naozaj potvrdiť všetko, čo tu bolo povedané. Slovensko má naozaj ideálne podmienky na to, aby sme tu mali naozaj rozvinuté poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Máme tu čistú vodu, ktorú nám môžu závidieť na celom svete. Máme tu veľmi kvalitnú pôdu, máme obrovské skúsenosti s potravinárstvom a poľnohospodárstvom a vieme, že aj v minulosti sme ako štát dokázali byť naozaj sebestační v tých základných potravinách a dokázali sme ich vo veľkom vyvážať do zahraničia - a dneska je to naopak. Bolo tu povedané, za aké obrovské peniaze dovážame každý rok potraviny. A tá sebestačnosť dnes je menej ako 40 %, čo je absolútne alarmujúce, pretože naozaj našich obyvateľov, našich občanov neuživia nejaké automobilky, ktorými sa hrdí táto vláda alebo aj tie predchádzajúce vlády, koľko sme (ruch v sále a zaznievanie gongu), koľko tu investorov dotiahli a tak ďalej, pretože namiesto toho, aby vláda tie zahraničné stimuly, tie peniaze investovala do podpory našich domácich poľnohospodárov a potravinárov, tých, ktorí nás naozaj živia, tak namiesto toho dávala peniaze radšej zahraničným nadnárodným koncernom.
A ja si myslím, že toto musí naozaj skončiť a musíme sa vrátiť k tomu, čo sme tu mali vo veľkom vybudované a čo fungovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 11:31 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:32

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som k tomu všetkému, čo bolo povedané, nechcem sa opakovať, ale chcela by som ešte podotknúť, že dôvodom na prijatie takéhoto zákona je nielen, sú nielen ekonomické dôvody, ale aj zdravotné dôvody, pretože vieme veľmi dobre, že domáce potraviny sú oveľa zdravšie ako tie, čo idú tri mesiace nejakou loďou a zbierajú sa nezrelé a tak ďalej.
Ale chcela by som podtrhnúť práve aktuálne so situáciou pandémie, alebo teda lockdownu, ktorý tu teraz je, že môže v budúcnosti dôjsť až k takému uzavretiu štátnych hraníc, že nakoniec budeme odkázaní len sami na seba, preto by sme sa mali na to pripraviť a podporiť takýto návrh a konať v tomto zmysle, pretože skutočne budeme potom odkázaní na vlastné zdroje, a dovoz a vývoz, v podstate môže sa stať, že nebudú fungovať. Takže podľa mňa je to ešte tretí - existenčný dôvod.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 11:32 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:33

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mňa len mrzí naozaj, že aký je ten stav v skutočnosti, pretože slovenský podnikateľ alebo nejaký lokálny výrobca, napr. mliečnych produktov, čiže to mlieko, syry alebo jogurty a vedľa je nejaká škola, ktorá by mohla odoberať od tohto dodávateľa, pretože tie výrobky sú kvalitné, a dala by si takúto požiadavku na úrad, že chce obstarať nejaký lokálny produkt slovenský, tak jednoducho odpoveď by prišla z toho úradu, že ak takto spraví, môže dostať pokutu.
A mne to príde nezmyselné, že slovenský malý podnikateľ, ktorý vyrobí kvalitný produkt, nemôže dodať, alebo teda môže, ale nemôže konkurovať cenou tomu, tomu produktu, ktorý je zo Západu a mnohokrát je plný chémie a cestuje sem niekoľko týždňov, a akonáhle by takýto produkt obstaral a takto by to urobil, tak príde mu, zriaďovateľovi príde upozornenie, že môže dostať pokutu až do 200-tisíc eur. A podľa mňa takto, takto to ďalej nejde. A my musíme naozaj podporiť, podporiť našich domácich a lokálnych podnikateľov, aby nám dodávali naozaj kvalitné produkty bez nejakej chémie a rôznych konzervantov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 11:33 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:35

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slo... ďakujem za slovo aj za reakcie. Áno, treba ešte raz zdôrazniť to, že Slovensko ako krajina, ktorá má obrovský poľnohospodársky potenciál, každý rok zvyšuje ten dovoz naozaj základných potravín viacej a viacej, už sme prekročili pred niekoľkými rokmi tú hranicu 1 mld. eur ročne, potraviny, ktoré naozaj sme voľakedy dokázali vyrábať na Slovensku, živočíšneho pôvodu, vajíčka, mliečne výrobky a podobne. Naozaj výrobky, ktoré nie sú nejaké exotické, ktoré kvôli nejakým podmienkam nevieme na Slovensku vypestovať. Tento trend je treba čím skôr začať otáčať. Ja netvrdím, že náš návrh zákona je týmto liekom, ktorý ten trend zvráti naspäť, ale je to určite jedným krokom, akým môžeme tú spotrebu slovenských výrobkov na Slovensku zlepšiť, a tým pádom môžeme pomôcť aj tým poľnohospodárom a potravinárom. A potom môžeme postupne pokračovať ďalšími návrhmi, aby sme ten trend, ktorý my tu všetci v parlamente považujeme za veľmi zlý, a všetci, si myslím, že máme za cieľ to zlepšiť, aby sme to naozaj aj začali konečne robiť.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 11:35 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:37

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán predsedajúci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, ja, Martin Beluský a Stanislav Mizík a ešte Peter Krupa predkladáme do Národnej rady slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, tzv. zákon o bezpečnosti štátu.
Cieľom nášho legislatívneho návrhu je upraviť núdzový stav tak, aby ho nebolo možné ďalej zneužívať ako nástroj na potláčanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a na zneužívanie vládnej moci práve dnes pod zámienkou pandémie ochorenia COVID-19, prípadne ale iných ochorení a mimoriadnych situácií v budúcnosti.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim týmto ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2021 o 11:37 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:38

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Vládny návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 3. mája 2021. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výbora, výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutím predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2021 o 11:38 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:40

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, keď sa pozrieme na súčasnú právnu úpravu núdzového stavu, najmä po tej poslednej novelizácii, ústavný zákon č. 414/2020 Z. z., ktorá prebehla, alebo teda bola schválená tu v parlamente 28. decembra 2020, tak zistíme, že táto úprava umožňuje naozaj hrubé zneužívanie tohto inštitútu vládou, a dnes sa to aj naozaj realizuje, a to práve pod zámienkou boja s tzv. pandémiou ochorenia COVID-19.
Hoci pri núdzovom stave neplatí celý rad základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky, ako napríklad nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, nedotknuteľnosť obydlia, sloboda pohybu, sloboda pobytu či právo na zhromažďovanie, tak tento stav, ktorý sa fakticky rovná totalitnému systému vládnutia alebo diktatúre, možno opakovane predlžovať prakticky donekonečna. V praxi preto môže aj vzhľadom na vágnosť toho pojmu pandémia nastať situácia, že vláda bude v núdzovom stave vládnuť dokonca celé štvorročné volebné obdobie a núdzový stav bude využívať ako nástroj na presadenie svojho politického programu a na udržanie sa pri moci.
Klasickým príkladom môže byť práve to, že počas núdzového stavu je možné zrušiť právo na zhromažďovanie, čím vlastne vláda môže zabrániť tomu, aby nespokojní občania, ktorí nesúhlasia s jej politikou alebo s tými opatreniami, ktoré robí, aby protestovali v uliciach slovenských miest. Na tejto skutočnosti nemení nič ani ten fakt, že v súčasnosti sa vyžaduje na predĺženie núdzového stavu súhlas Národnej rady. Tento súhlas sa totiž nedáva vopred, ako by to bolo logické, ale až v lehote do 20 dní od predĺženia núdzového stavu, čo znamená, že ak vláda bude opakovane predlžovať núdzový stav vždy na 19 dní, a Národná rada sa zvolá vždy až posledný deň tejto lehoty, tak núdzový stav bude fakticky platiť celých 19 dní bez toho, aby s tým musela vysloviť súhlas Národná rada, a to aj opakovane. Navyše súhlas Národnej rady nemusí byť vyjadrený ústavnou väčšinou, ale len jednoduchou väčšinou, ktorú má v Národnej rade, teda tu v parlamente prakticky každá jedna vláda.
Z tohto dôvodu navrhujeme, aby bolo na vyhlásenie núdzového stavu potrebný súhlas ústavnej, teda trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, a v prípade, ak má byť opätovne vyhlásený z toho istého dôvodu a na tom istom území, tak aby bol na to potrebný súhlas až štvorpätinovej väčšiny všetkých poslancov. A tento súhlas by bol dávaný, samozrejme, vopred, nie dodatočne, ako je tomu teraz. Núdzový stav tak bude musieť byť výsledkom konsenzu naprieč celým politickým spektrom, čiže konsenzu medzi koalíciou aj opozíciou. Nebude teda možné, aby nastávali také situácie, že núdzový stav tu presadzuje prakticky len vláda, že, naopak, opozícia je jednotne proti nemu.
Podobne ani možnosť Ústavného súdu posúdiť súlad vyhlásenia alebo predĺženia núdzového stavu s ústavou, ten tiež nie je dostatočnou zárukou, že núdzový stav nebude zneužívaný. Súčasná právna úprava totiž umožňuje nielen vyhlasovanie či predlžovanie núdzového stavu z dôvodu akéhokoľvek ohrozenia života a zdravia osôb, ale dokonca v prípade pandémie tento pojem ani nijako v zákone nedefinuje. To v zásade umožňuje vláde obhájiť núdzový stav pred Ústavným súdom aj v prípade, ak na území Slovenskej republiky nie je z medicínskeho hľadiska ani len epidémia určitej nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Stačí, ak sa odvolá vláda na to, že Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila celosvetovú pandémiu tejto choroby, bez toho, aby musela dokazovať, či už tu v parlamente, alebo kdekoľvek inde, že táto choroba je rozšírená aj na našom území v takom rozsahu, ktorý zodpovedá bežnej definícii, medicínskej definícii epidémie.
Preto práve z dôvodu právnej istoty navrhujeme, aby do ústavného zákona o bezpečnosti štátu bola zavedená jasná definícia epidémie, ktorá obsahovo zodpovedá medicínskej definícii epidémie, ktorá sa u nás bežne používa pri iných nákazlivých ľudských chorobách, napr. pri chrípke. Pojem pandémia teda navrhujeme nahradiť pojmom epidémia, ktorý nie je závislý od celosvetovej epidemiologickej situácie ani od rozhodnutia rôznych medzinárodných organizácií, ako je napríklad Svetová zdravotnícka organizácia, a teda lepšie zodpovedá aktuálnej epidemiologickej situácii u nás, na území Slovenskej republiky. Súčasne navrhujeme, aby bolo možné vyhlasovať núdzový stav len na postihnutom území, t. j. na území jednej alebo viacerých obcí, okresov alebo krajov, tak aby nedochádzalo k zbytočnému vyhlasovaniu núdzového stavu, a teda k obmedzovaniu základných práv a slobôd aj na takom území, ktoré z epidemiologického hľadiska nie sú natoľko postihnuté. Zabráni sa tak zneužívaniu prepuknutia epidémie na určitom presne vymedzenom území na to, aby núdzový stav platil pre celé územie Slovenskej republiky.
A na záver je tu ešte jedna vec, ktorú meníme, resp. vraciame do pôvodného stavu, a síce navrhujeme opätovne zaviesť presnú špecifikáciu, akým spôsobom môže byť počas núdzového stavu obmedzená sloboda pohybu a pobytu, tak aby sa predišlo zneužívaniu tohto inštitútu na obmedzovanie slobody pohybu a pobytu prakticky akýmkoľvek spôsobom, tak ako to umožňuje súčasný zákon.
A súčasne vypúšťame zo zákona o bezpečnosti štátu formuláciu, ktorá v súčasnosti počas núdzového stavu umožňuje občanom Slovenskej republiky, aby boli zatváraní fakticky do domáceho väzenia. Uvedenou zmenou, touto zmenou ústavného zákona o bezpečnosti štátu ukončíme hrubé zneužívanie vládnej moci a núdzového stavu na potláčanie základných práv a slobôd občanov, ktoré, povedzme si to otvorene, do dnešného dňa spôsobujú naozaj obrovské utrpenie aj škody státisícom občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2021 o 11:40 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:46

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľa z toho, čo ste povedali, s tým sa dá súhlasiť.
Samozrejme, tá realita je taká, že tento váš návrh nebude schválený, a preto ja by som chcel v tejto mojej faktickej poznámke apelovať na poslancov z koalície, aby si uvedomili, že sa jedná o zneužívanie tohto, tohto opatrenia v našom prostredí a že by bolo dobré pripraviť nejaký zákon, ktorý sa bude volať trebárs lex COVID, lex epidémia, nech sa už volá akokoľvek, ale ktorý bude slúžiť na to, na čo má, a nie na obmedzovanie ľudských práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 11:46 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video