25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:46 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:46

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stano, ďakujem za tvoj príhovor a naozaj mňa mrzí, že sa to dotkne tých najmenších, že sa to dotkne tých detí. Tí dospelí, či už sa tak orientovaní, onak, nech si naozaj doma robia (ruch v sále a zaznievanie gongu), čo chcú, to je ich vec. Ale do výchovy detí takto zasahovať, to je naozaj neprípustné. A prečítal by som vám jeden veľmi krátky úryvok, čo mi poslala jedna, jedna vychovávateľka z východného Slovenska, kde majú takéto dieťa, a citujem: "Vychovávajú ho dve ženy. Dieťa ani samé nevie, čím chce byť, jedna mama ho oblieka ako dievča, druhá ako chlapca. Dokonca, keď sa s ním rozprávam, tak v škole sám chudák nevie povedať, čím je, a raz sa správa ako chlapec, raz sa správa ako dievča. Keď to chceme s ním riešiť, vždy sa radšej utiahne."
A pozrite sa toto je jeden príklad. A v prípade, ak by (ruch v sále a zaznievanie gongu) takýchto manželstiev alebo adopcií detí bolo viac, veď jednoducho tie deti, chudáci, oni za to nemôžu a vy im toto chcete spôsobiť. Preto pre nás naozaj musí byť vždy otec muž a matka žena.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:46 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo a ďakujem za faktické poznámky.
K tomu, čo si hovoril, Marek, k tým zmeneným pohlaviam by som ešte dodal, že už bolo ix prípadov, keď dieťa si zmenilo pohlavie, akože je dievča, že je chlapec, potom zrazu späť sa chcelo vrátiť k tomu pôvodnému a dokonca to postihlo aj niektoré liberálne svetové hviezdy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:47 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:48

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, bolo tu povedané toho naozaj mnoho. Náš návrh zákona je naozaj jednoduchý, my chceme novelizovať ústavu tak, aby naozaj v budúcnosti nebolo možné prijímať akýkoľvek zákon, ktorý by umožnil, aby deti bolo možné vychovávať, alebo aby ich mohli vychovávať páry rovnakého pohlavia, teda homosexuálne páry, páry rôznych sexuálnych deviantov, a keď máme tento cieľ, tak to nehovoríme len tak z nejakej pasie, ale hovoríme to kvôli tomu, lebo veľmi dobre vieme, čo by hrozilo, keby takéto deti takéto páry vychovávali.
Aj preto ja na záver poviem jednu štatistiku, ktorá je síce zo zámoria, zo zahraničia, zo Spojených štátov amerických, ale ktorá dobre ilustruje, čoho je schopná táto tzv. štvorpercentná menšina. Lebo hoci sa teda hovorí, že celkovo vo svetovej populácii je iba 4 % homosexuálov, tak podľa jednej psychologickej štúdie sa homosexuáli v Spojených štátoch amerických dopúšťajú viac ako 33 % všetkých ohlásených zneužití detí, čiže 4-percentná menšina má na rováši 33 % zneužití detí. Myslím si, že tieto (ruch v sále a zaznievanie gongu), táto štatistika hovorí za všetko, takže naozaj poprosím vás o podporu tohto zákona, tejto novely ústavy, pretože tu nejde o nič iné ako o ochranu našej rodiny našich detí a nášho národa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.3.2021 o 10:48 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:49

Boris Susko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len technicky, keďže sme v prvom čítaní navrhujem hlasovanie o 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.3.2021 o 10:49 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:50

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predstavujem vám návrh zákona poslancov za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu, Martina Beluského, Jozefa Šimka a Andreja Medveckého, ktorým predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom novely tohto zákona je podporiť výrobu a spotrebu domácich produktov. V súčasnosti sa zákon o verejnom obstarávaní drží striktne podmienky nediskriminácie na základe oblasti alebo miesta pôvodu, alebo výroby produktu. Túto podmienku však považujeme za kontraproduktívnu a považujeme za legitímne, aby mali verejní obstarávatelia možnosť žiadať v súťaži dodanie výrobkov slovenského alebo regionálneho pôvodu. Umožnenie aplikácie takejto podmienky vo verejných obstarávaniach bude mať za následok zvýšenie spotreby, a tým aj výroby slovenských výrobkov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví pozitívne aj na zamestnanosti a celkovom výkone ekonomiky.
Viacej uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2021 o 10:50 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:52

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma ručil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Martina Beluského, Jozefa Šimka a Andreja Medveckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel a tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje (ruch v sále a zaznievanie gongu) v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a síce Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2021 o 10:52 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
110.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 102, proti nikto, zdržalo sa 28, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady (tlač 459), bod 32 schváleného programu.
Spravodajcom je člen ústavnoprávneho výboru pán poslanec Dominik Drdul, ktorého prosím, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o
návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 459.)

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 130 poslancov, za 92, proti nikto, zdržalo sa 38, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

Pristúpime preto k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie, nech sa páči, pán poslanec.


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
113.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 3. mája 2021.


Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 129 poslancov, za 102, proti nikto, zdržalo sa 27 poslancov, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Čaká nás posledný návrh, o ktorom hlasujeme, prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Borisa Suska, aby uviedol hlasovanie o bode 33 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Kotlebu, Schlosára, Beluského a Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava (tlač 429).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o
návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Magdalény Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 429.)

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 103 poslancov, za 44, proti 25, zdržalo sa 24 poslancov, nehlasovalo 10 poslancov.

Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

To bolo posledné hlasovanie nateraz. Vyhlasujem päťminútovú prestávku do... alebo šesťminútovú do 11.20 hod. Potom budeme pokračovať v prerušenej schôdzi.
Ospravedlňujem sa, ešte dva procedurálne návrhy.
(Ruch v sále.)
Najprv, pán poslanec Kéry.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 11:10 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:11

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) Chcel by som pripomenúť kolegom zo zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes o 12.05 hod. v miestnosti č. 149.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 11:11 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda, chcem poprosiť, všetkých kolegov, ktorí sú členmi výboru na kontrolu SIS, že dnes máme o 12.15 hod. štandardné, riadne rokovanie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 11:15 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím o opravu v poslednom hlasovaní, bol som proti, chcel som sa zdržať. Ďakujem.

(Šesťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 11:15 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video