28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:13 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:51

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je pravdou, škody poľovnou zverou, jasné, že nemôže za to SPK, ja som to spomenul na margo poľovníctva ako takého, od toho je zákon o poľovníctve a ja som presvedčený, že toto by mala byť nosná téma nového zákona o poľovníctve. Škody zverou, a nie ostatné témy.
Čo sa týka, čo sa týka financovania, tak určite tak, ako to povedal aj poslanec Suja, má výhrady, ja si myslím, každý, ja nie som poľovník, takže ja sa na to pozerám trošku ináč, ale každý ten poľovník má výhrady voči SPK, má výhrady voči financovaniu, teraz je otázka tá, pokiaľ nebude povinné členstvo, tak sa nejakým spôsobom komora uzavrie, pokiaľ má komora fungovať ďalej, musí byť všetko financovanie transparentné. Aj na to, čo povedal pán poslanec Kuffa, predpokladám, že, že bude aj pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu, ale my sme schválili minulý rok zákon, novelu zákona o tom, že financovanie alebo kontrola financií na SPK podlieha pod ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo financií. Legislatívne je to ošetrené. Či je v rukách ministra Mičovského a momentálne ministra Matoviča, aby jednoducho poslali kontrolu aj tie financie skontrolovali, a o dotáciách, to bude súčasť kontroly. Súhlasím, nemali tam byť dotácie, pretože má to byť samofinancovateľná organizácia, uvidíme ako dopadne kontrola, myslím, že tam bude požiadavka asi do konca, do konca augusta, neviem presne ešte, ale toho roku určite prebehne kontrola aj zo strany ministerstva financií, aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva.
Takže asi toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 9:51 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:53

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Suja ako prvý písomne prihlásený.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 9:53 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, na začiatok bez toho, že by som na niekoho útočil, by som chcel povedať, že toto je petícia, toto je petícia. Bolo fyzicky dodaných viac ako 100-tisíc podpisov. Keď sa budeme na budúce ako členovia zákonodarného zboru vyjadrovať o niečom, čo petícia nie je podľa zákona, hoci súhlasím aj s tou predtým, ale to petícia nebola, o ochrane klímy, bolo to naklikaných pár nadšencami, možno nie toľko ako tam v skutočnosti bolo, ale nespĺňalo to zákon o petíciách, petičný zákon. Toto spĺňa všetko, aby sme si vyjasnili pojmy. Tu fyzicky bolo dodaných viac ako 100-tisíc podpisov.
Teraz k tej petícii. Ja si myslím, že na výbore bolo zodpovedané, všetky otázky, čo sa týkajú petičného výboru. Mrzí ma, že kolegovi Filipovi Kuffovi vadia dotácie, lebo nemu... môžu byť aj nemusia, že mu vadia dotácie pre poľovníkov, ktorí sa starajú a chránia zver, ale nevadia mu dotácie a nevystupuje tak proti dotáciám LGBTI, teplej joge a podobne. On ako poľovník, si myslím, že trošku tu zlyhal. Vyčíta dotácie komore, ktorá ich riadne finančne zdokladuje. Ja si myslím, že tu nie je namieste. Ak nechceme, nemusíme ich dať, tie dotácie nie sú povinné, nemusia tam byť, ale vyčítať poľovník poľovníckej komore dotácie neni namieste. Viete, padli tam rôzne, na tomto výbor... výbore, myšlienky alebo obvinenia pritiahnuté za vlasy. Pán poslanec Šíbl, podpredseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, dokonca povedal, že poľovníci môžu za to... alebo poľovníci trávia dravce. Poľovníci trávia dravce! Čo priamo člen petičného výboru bol predseda Spolku sokoliarov na Slovensku. Pričom jediný prípad, keď sa dokázalo, že niekto trávil dravce, bol chovateľ holubov, a nie poľovníci. Poľovnícu... poľovníkom dravce nevadia. Poľovníci chránia dravce ako chránia zver, životné prostredie, les a snažia sa ochrániť aj poľnohospodárske plodiny. To znamená, že tam mu to bolo pekne vyvrátené, na čo nemohol oponovať ani jedným slovom, že to nie je pravda.
Vážené dámy a páni, škody spôsobené zverou za to hovorili, áno, poľovníci sa snažia zabrániť, aby neboli škody, alebo škody aby boli čo najmene... najmenšie spôsobené zverou. Ale komora s týmto nemá nič spoločné, tam je možno treba nastaviť ináč zákon. Takisto nielen škody spôsobené zverou na poľnohospodárskych plodinách, ale aj škody spôsobené zverou na lesných porastoch. Aj toto je úloha lesníkov a poľovníkov, aby toto ochraňovali, ale takisto na toto komora nemá dosah. Organizované poľovníctvo na Slovensku má sto rokov, sto rokov tradícií, nášho dedičstva, ktoré myslím, tieto tradície nemôžu nikoho na Slovensku urážať, nikoho. Komora zabezpečuje, že tieto tradície pretrvávajú až dodnes, že udržiavajú, že máme byť na čo hrdí. Keď sa pozrieme, v okolitých štátoch je to na oveľa vyššej úrovni a štát im aktívne pomáha, Maďarsko, Česko. Aj napriek skutočnosti, že v médiách je podobne ako každý lesník aj každý poľovník vykresľovaný v zlom svetle, prieskumy verejnej mienky ukazujú jasne, až 60 % respondentov považuje lov zveri za potrebný a ten zvyšok, väčšina ľudí sa nevedeli k tomu vyjadriť.
Rok 1932 - nariadenie o celoročnej ochrane medveďa hnedého, kedy sa jeho početnosť odhadovala na 18 až 20 kusov jedincov. To bolo v roku 1932! Myslíte si, že vtedy boli tí ekoteroristi, ekoochranári, ktorí dokázali tak ochrániť medveďa, že po dnešnú dobu ich tu máme stovky? Nie, bolo to starosť poľovníkov a lesníkov, našich starých otcov a ich otcov. Generácie, ktoré sú na vidieku a žijú s lesom, žijú s prírodou na vidieku.
Prvá poľovnícka organizácia na Slovensku vznikla v roku 1920. Viete, aký mala názov? Lovecký ochranný spolok, lovecký ochranný spolok - je tu aj tá ochrana, ktorá je dodnes. A jej hlavným cieľom bolo zver chrániť, starať sa o ňu, zveľaďovať a v poslednom rade regulovať jej početnosť. Toto je cieľom poľovníctva aj v dnešnej dobe, aj keď, samozrejme, niektoré skutky poľovníkov vrhajú zlé svetlo na poľovníkov ako takých, všetkých. Ako v každej organizácii, v každej spoločnosti sa nájde pár čiernych oviec, ale nemôžme za to odsudzovať všetkých. Práve vďaka takýmto organizáciám, ako bol Lovecký ochranný spolok, môžme poďakovať za to, že dnes, ako som už spomínal, máme medveďov v takom počte, hoci boli na pokraji vyhynutia a vôbec nie dnešným ochranárom, ako sa to snažia prezentovať, neni to vďaka dnešným ochranárom. Vďaka je to takýmto spolkom, ako bol Lovecký ochranný spolok a ich nasledovníkom.
V roku 2009 bolo na základe zákona č. 274/2009 Z. z. zriadená Slovenská poľovnícka komora, SPK v skratke. Hlavným poslaním Slovenskej poľovníckej komory je ochrana a posudzovanie oprávnených záujmov svojich členov pri výkone poľovníctva, citujem, ochrana prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiace s poľovníctvom. Slovenská poľovnícka komora je organizačne... Slovenská poľovnícka komora, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Tak ako som povedal na začiatku, Slovenská poľovnícka komora dbá o zachovanie tradície a kultúr hodnôt poľovníctva ako súčastí kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu. Tu vidíme ďalší význam poľovníckej komory, etiky, etického kódexu, a aby sa toto dodržiavalo.
Ja osobne by som priamo zakotvil do pripravovaného zákona o poľovníctve s výnimkou režijných revírov, aby na každých sto aj započatých hektárov bol jeden poľovník. Vyhli by sme sa tomu potom, čo je v dnešnej dobe, ale za čo takisto komora nemôže, čo vyčítal Jožko Pročko, že komora môže za to, že jeden-dvaja-traja ľudia ovládajú dva-tri-štyri-päť revírov. Za toto komora nemôže. Ak dáme do nového poľovného revíru, do nového poľovného zákona minimálny počet členov na každých sto hektárov - aj započatých -, tak predídeme tomu, že niektorý revír ovláda jeden-dvaja-traja ľudia, predídeme škodám zverou spôsobených na lesných porastov a na poľnohospodárskych plodinách a bude to cesta na návrat k ľudovému poľovníctvu a k našim tradíciám.
Veď predsa nie je možné, aby poľovníctvo bolo vnímané len ako záležitosť pre vyvolených alebo v revíroch, ako sa často stáva, kde na 500 ha je napr. jeden poľovník! Alebo dokonca je možné, že združenie si zoberie jeden človek sám a poľuje tam sám. A potom tu, samozrejme, dochádza do konfliktu s pôdohospodármi, roľníkmi na vidieku, správcami lesa, lesnými hospodármi, lebo vznikajú škody, ako som predtým už povedal, na poľnohospodárskych plodinách alebo lesných porastoch.
Z poľovníckej štatistiky budem citovať, ročne z poľov... z Poľovníckej štatistickej ročenky však vyplýva skutočnosť, že stále máme zveri... alebo stavy zveri vyššie, ako sú normulované kmene zveri... alebo kmeňové stavy, pri ktorých vieme, že sú považované za optimum, ktoré dokáže daná lokalita uniesť, aby nedochádzalo ku škodám a podobne. Toto práve podporuje moju myšlienku o tom, že nie je možné sa optimálne starať o revír a udržiavať priaznivú početnosť zveri tak, aby sa nespôsobovali škody na poľnohospodárskych, kultúrnych alebo lesných porastoch, keď si revír zoberú do prenájmu 2-3 papaláši. To sa nemusíme asi o tom baviť a tu je súhlas naprieč politickým spektrom, možno na pár výnimiek, ktorí takýto revír vlastnia alebo majú v prenájme, reaguje dostatočné množstvo poľovníkov, ako som povedal, sa tieto škody znížili. Poľovníctvo na Slovensku má nevyčísliteľnú kultúrnu a historickú hodnotu, ako som povedal, je to 100 rokov a sú s ním spojené mnohé tradície, ktoré vznikli počas jeho vývoja. A ja si myslím, že komora je na to, aby sa zachovali tieto tradície, aby to bolo organizované, aby sa na to nezabudlo, preto zachovajme tieto tradície, vážení kolegovia, prispôsobme ich dnešným požiadavkám doby tak, aby sme mohli byť na poľovníctvo všetci hrdí.
Kolega Jaro Karahuta, predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, spomínal 63-tisíc ozbrojených ľudí. Áno, je to 63-tisíc ľudí. Filip Kuffa mu oponoval, že nemá to nič s poľovníckou komorou spoločné, lebo títo ľudia sa, majú zbrojné preukazy, vydáva ich polícia a podobne. Ale polícia neorganizuje strelecké súťaže, nekontroluje týchto poľovníkov, nerobí streľby, to robí všetko komora, kde sa preskúšavajú zdatnosti a možnosti jednotlivých členov. A je na vedenie každej poľovnej organizácie, aby zabezpečili, aby sa každý z týchto členov na takúto súťaž dostal aspoň raz za čas a ukázal svoje znalosti a vedomosti a nedochádzalo k nešťastným udalostiam, ktorých sme niekoľkokrát boli svedkami.
Takže na rovinu môžem povedať, že poľovníkov je 63-tisíc, 63-tisíc ostreľovačov. Jeden sedí tam vzadu, Jožko Pročko, aj keď nestrieľa, ale vie, 63-tisíc. Polícia má 20-tisíc, raz za rok majú povinné nejaké streľby, koľko nábojov tam strieľa, to je rôzne. Niektorí tí z kancelárií vyjdú za celý rok len fakt na tie streľby. Vojakov máme asi 18-tisíc, keď rátam všetkých tých v kanceláriách pozaliezaných, takých, čo držia pravidelne zbrane, možno 10-tisíc. A to je veľa takých, že raz ročne sa dostanú na streľby a vystrelia tri náboje, tri za celý rok. To je armáda. A tu máme organizáciu, ktorá dáva pozor, čo sa robí, či sa, ako sa robí, ktorá vydáva finančné správy a organizuje 63-tisíc ľudí. Keď zrátame poľovníkov... Keď zrátame vojakov a políciu, tak je to dokopy 38-tisíc, takže poľovníkov je skoro raz toľko ako vojakov a policajtov dokopy. Na rozdiel od toho, že ich je raz toľko, každý z tých poľovníkov vie strieľať a vie strieľať dobre.
Chceme tu zrazu mať neorganizovanú skupinu v viac ako tisíc v organizáciách alebo združeniach, ktorí nebudú pod nejakou centrálnou kontrolou, ktorí nebudú pravidelne sa zúčastňovať strelieb?! A ak sa budú, tak to bude musieť organizovať štát a štát to budú stáť peniaze, pravidelné takéto streľby a preskúšania.
Nesúhlasím s mojím predrečníkom Jarom v jednej veci, že poľovníctvo je voľnočasová aktivita. Ja si myslím, že voľnočasová aktivita je tak štrikovanie, ísť si zabehať alebo hrať tenis, ale poľovníctvo isto nie. Starostlivosť o zver je náplňou poľovníctva. Poľovná stráž je náplňou poľovníctva. Ochrana zveri je náplňou poľovníctva. Toto všetko, vážení kolegovia, je voľnočasová aktivita? Voľnočasová aktivita môže byť vtedy, keď sa ideme zúčastniť nejakej poľovnej prehliadky alebo výstavy, vtedy áno.
Súťaže psov sme nespomenuli. Kto bude organizovať súťaže psov? Teraz to organizuje komora, je tam systém. Súťaže, ktoré sa usporiadajú v zahraničí, kto to bude organizovať? Okresné úrady? Tých tisíc spolkov, ktoré sú?
Komora má dobré aj zlé veci. Ja by som tie veci, ktoré vadia, odstránil a komoru zachoval. Ak je politická vôľa niektorých z vás zrušiť komoru, leto tým, že zrušíme členstvo, ju zrušíme, tak ale budeme musieť povedať, kto ju nahradí, koľko posilníme ľudí na tých okresných úradoch, ak to chceme cez okresné úrady, o koľko členov, kto bude mať akú starostlivosť a koľko to bude stáť štát, aký to bude mať dopad na verejné financie. Alebo navýšime poplatky poľovníkom? Lebo nezabúdajme jednu vec, pri všetkých akciách, ktoré organizuje poľovná komora a poľovníci, možno viac ako 50 % dávajú sponzori a tí poľovníci priamo. Myslíte si, že tie sponzorské zrazu pôjdu, keď to bude organizovať štát alebo niekto z okresného úradu? Všetko je to o vzťahoch. To znamená, neni tam len toľko, čo teraz povedalo sa, cez 2 mil., ale sú to ďalšie zdroje, ktoré sa vyzbierajú mimo toho, či už zabezpečovanie miestností, či zabezpečovanie rozhodcov, či občerstvenie, ja neviem, prenájom. To sú všetko veci, ktoré sú nad rámeč toho... nad rámec toho rozpočtu a idú zo sponzorských darov.
Ja neviem si predstaviť, že by zrazu začala polícia organizovať pravidelné strelecké skúšky alebo preskúšanie a súťaže, keď nedokáže organizovať ani vlastné, a vieme, že policajti chodia asi raz ročne. Poľovné skúšky takisto.
Takže ak chceme zachovať tradície, ak chceme, aby poľovníctvo sa nerozdrobilo a nevnášalo sa do toho politika a vadí nám niekto z komory, možno niekto z vedenia za to, že bol alebo je v SMER-e, tak upravme zákon tak, aby nemohol byť, len niekoľko funkčných období. Ale ak raz dostane a zvolí ho 63-tisíc ľudí, kto sme my, že sa môžme povedať, že aha, zasiahneme do tejto organizácie a povieme, že tento tam nemôže byť? Môžme to upraviť tým, že funkčné obdobie nejako spravíme, ale nemajme teraz červené súkno pred očami a nezničme niečo, čo je tu roky bez toho, že by sme mali adekvátnu náhradu, takú, aby stopercente fungovala.
Ak tu budem vidieť riešenie, ktoré mi poviete, toto bude zabezpečovať táto sekcia, toto toto, toto toto, toto toto, koľko a toľko peňazí to bude stáť, toľko a toľko sa prijme nových úradníkov a rozhodneme sa, že áno, máme na to financie, tak dobre. Ale ak nemáme adekvátnu náhradu, tak ja by som to teraz vôbec neriešil a zachoval status quo, ako je teraz, a možno sa v rámci komunikácie s ministerstvom pôdohospodárstva a komorou snažil vylepšiť nedostatky, ktoré nám niektorým vadia.
Vážení kolegovia, kolegyne, pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:55 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:13

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Miro, tvoje slová, toto je petícia na rozdiel od petície Za klímu, presne s tým súhlasím. Sú to naozaj fyzicky zozbierané podpisy. Bola tam síce časť aj elektronicky, ale nejakých 130-tisíc bolo fyzicky vyzbieraných. To sú tie dva diametrálne rozdiely.
Vyčítal si mi v rozprave, že je zlyhanie poľovníka, keď vyčítaš, že Slovenská poľovníka komora dostáva dotácie z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zle si ma počúval. Ja som reagoval na to, že tu každý zastáva toho, že tam nejde ani euro zo štátneho rozpočtu alebo z peňazí daňových poplatníkov. A ja som poukázal na to, pozrite si CRZ-ko, že dostáva dotácie. To určite neni výčitka, že by (povedané so smiechom), ty si to porovnal s tou teplou vlnou, že takéto dve rozdielne veci by sme tu mali porovnávať, že či radšej podporiť teplú vlnu, alebo Slovenskú poľovnícku komoru.
Streľby, kontrolné streľby, ešte som hovoril, že to patrí pod ministerstvo vnútra. No neviem jak ty alebo jak ostatní, ale predsa pri skúške na zbrojný preukaz, tam musíš ovládať konštrukciu zbrane, však sa z toho skúša. No fyzicky streľby tam nie sú, lebo to organizuje momentálne komora, ale predsa zbrane musíš ovládať. To neni len tak, že kto si dá žiadať, že teraz bum dostane zbrojný preukaz a nestarám sa ďalej. Neviem jak inde, ale nás v Kežmarku teda poctivo z toho skúšali všetkého.
Organizovanie kynologických podujatí, kto by to robil. No robili by to kynologické kluby, robili by to poľovnícke združenia tak, jak to robili pred rokom 2009 skrz Slovenského poľovníckeho zväzu.
Nakoniec aj sám si priznal, že v prípade posilnenia personálnych kapacít vieš si predstaviť, že by sa to presunulo znova pod okresné úrady, a že keď budeš vidieť riešenie, že niekto dá taký návrh, že vieš to dokonca aj podporiť. Ja som to rozprával aj na výbore, aj mimo výboru, že áno, nech sa to presunie aj za posilnenia personálnych kapacít pozemkových odborov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:13 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:15

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Miro, vo svojej rozprave si veľmi pekne zhrnul to, že organizované poľovníctvo na území Slovenskej republiky je rovných 100 rokov. Ale to neorganizované poľovníctvo za území bývalých štátov, ktoré obhospodarovali naše územie, to sú stovky rokov dosahu. Čiže naozaj organizované poľovníctvo alebo už predtým nejaké neorganizované zoskupenia poľovníkov boli to vždy len ochranári zveri a lesných porastov.
A k tejto problematike, k tomuto významu slova poľovník by sme sa naozaj mali vrátiť. Ochrana zveri a jej regulácia, starostlivosť o les a lesné porasty, to je to gro práce každého jedného poľovníka a poľovníckeho združenia. Poľovnícke združenia v našej spoločnosti majú naozaj veľkú vážnosť a veľkú úctu. A aj keď naozaj máme možno 1 % poľovníkov, ktorých nazývam tzv. ostrostrelci, ktorí strieľajú na všetko, čo vzlietne, na všetko, čo sa pohne, tak naozaj tých 99 % zvyšných poľovníkov a poľovníčok sú viac ochranári ako lovci.
Poľovnícka komora dodržiava prísne pravidlá, prísne etické kódexy, prísne, prísnu etiku lovu. A to sú vlastne tradície, na ktorých musíme stavať a ktoré musíme udržiavať aj pre budúce generácie.
Spomínal si škody na poľnohospodárskych porastoch a na lesných porastoch. Áno, je to pravda, zimy už nie sú také, aké sú, a ten prirodzený zimný úhyn zveri tu nie je. Ale to nie je dôvod na to, aby títo poľnohospodári nejako cez prsty pozerali na týchto poľovníkov.
A čo sa týka Národnej rady Slovenskej republiky, tá nemá naozaj právo zničiť niečo, čo funguje, a okresné úrady nikdy nemôžu nahradiť poľovnícku komoru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:15 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si, ja som presvedčená, že toto je téma, ktorá výsostne je odborná a nemala by byť politická. Ale tú politickú úroveň do poľovníctva vniesla, vniesla predchádzajúca vláda, prvá vláda Roberta Fica, ktorá zaviedla projekt ESO reorganizácie štátnej správy. Veľmi dobre si pamätám a veľmi to súvisí, veľmi dobre si pamätám, keď sa rušili okresné úrady, teda špecializovaná štátna správa a vlastne pod ministerstvo vnútra sa prenášali všetky zložky vrátene odboru lesného a pozemkového, sama som chodila na diskusie a presviedčala som zamestnancov ministerstva vnútra, aby pod, pod sekciu vnútra, pod ministerstvo vnútra nešla napríklad Štátna veterinárna správa, z ktorej chceli spraviť len jednu sekciu na ministerstve vnútra. Predstavte si, ako by vyzerala úradná kontrola potravín. Čiže vlastne zákon dvetisíc... z roku 2009 o poľovníctve je vlastne výsledok celej tejto reorganizácie, kde teda sa vláda Roberta Fica rozhodla zriadiť Slovenskú poľovnícku komoru, kde, do ktorej preniesla výkon štátnej správy, ktoré vlastne zobrala touto reorganizáciou.
Otázka je, či to je správne nastavené, alebo nie je správne nastavené. Môžme o tom diskutovať. Od roku 2009 násobne sa zvýšili počty raticovej zveri. Nemá ju kto strieľať, proste celé toto poľovníctvo sa z môjho pohľadu zdeformovalo. A to, čo sa chce teraz vlastne urobiť a čo ministerstvo má v programovom vyhlásení vlády, je vrátiť späť prenesený výkon štátnej správy na štátnu správu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:17 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľa pravdy bolo povedané v tom vystúpení a jedna z vecí, ktorú by som chcel podporiť, je to, že v skutočnosti to poľovníctvo potrebuje zásadnú reformu. Pretože aj keď chceme oddeliť tieto činnosti od politických aktivít, poľovníctvo ako také bolo za posledné roky spolitizované cez určité skupiny ľudí. A to, čo aj spomínala kolegyňa Halgašová, raticová zver, premnož... a tak ďalej, je to, sú to vlastne dôsledok toho, že aj to rozdelenie poľovníckych revírov sa dialo za zvláštnych okolností a dialo sa tak, že ten, kto mal kontakty na ministerstve a hlavne tam na Lesoch, štátny podnik, tak vlastne dostal revír a ten dopad je taký dnes, že potrebujeme vystrieľať diviaky, máme tu africký mor ošípaných a vlastne na určité revíry, kde mala určitá vybraná elita dostup, tak nevieme sa dostať. To je pravda, to si neklamme.
Z druhej strane, čo sa týka financovania. Pozerajte, urobme to takto ako v Poľsku. Tu je, tu je veľký, veľký problém s tým, že je tu 2,5 mil. eur a nakoniec máme ministerstvo financií, ministerstvo pôdohospodárstva, nech to kontroluje. Kto kradne má ísť do basy, to sa asi zhodneme všetci. V tom asi rozpor nebude. V Poľsku je členské nie 30 eur na osobu a rok, 170 eur na osobu a rok. Zaveďme systém poplatkov ako v Poľsku a poľovníctvo bude mať k dispozícii nie dva celá... 2,5 mil. zhruba, ale 10 700-tisíc. A môže to fungovať. Poľovníctvo nie je ústavná povinnosť, poľovníctvo je dobrovoľná činnosť. A kto má na veľkú pušku, neviem, koľko stojí puška, ja nie som poľovník mám obrovskú výhodu, tak môže zaplatiť aj 180 eur. Mali by sme 10 mil.. A potom sa dajú robiť iné činnosti ako dnes a kľudne, kľudne to môže aj prejsť pod štátnu správu, ale ja si myslím, že by nebolo správne, aby to štátna správa a občania platili.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:19 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, vieš, ja ti poviem to takúto vec. Kto lepšie ochráni svoj vlastný majetok? Ty ako poľovník alebo poľovníci, tak ako si rozprával, alebo vlastníci. Dovolím si nesúhlasiť s veľa vecami, ktoré si tu v rámci rozpravy povedal. Aj to, že jeden poľovník na 100 ha , teraz máme jedného poľovníka na 500 ha. Keď vlastníkovi diviaky zožerú celé pole, ty tam to budeš strážiť? Nebudeš to strážiť. Keď po Košiciach, po meste na východe Slovenska behajú diviaky a v botanickej záhrade zožerú im cibuľky vzácnych kvetov, kto si to ochráni? Vlastníci predovšetkým, aby mali aj to poľovné právo.
A Slovenská poľovnícka komora, prosím, nech tu bude, ale nech je to dobrovoľné združenie. Nie je povinné, aby nebolo povinné. Veď nech funguje na báze dobrovoľnosti. Ak si to tak obhajoval, čo všetko si jak si vedia vyfinancovať, aké majú sponzorské dary, tak prečo sú bytostne odkázaní na dary členov, ktorí tam musia byť povinne registrovaní?
V tom si mal pravdu, ale sa týka skôr rezortu obrany, že naši vojaci vedia strieľať asi tak, keď trikrát vystrelia tri náboje za celý rok, tak asi čo môžu ovládať. No neovládajú nič.
Dám do pozornosti tuná inú vec, susediacu krajinu trošku ďalej - Švajčiarsko. Tam sú strelnice, strelecké spolky. Tam tí chlapci, vojaci, ale aj či poľovníci, alebo kto, kedykoľvek môžu strieľať na tej strelnici. To nie sú uzavreté strelnice. Sú vonku tie strelnice a tam tie patróny strieľajú každý deň, stovky, tisícky patrónov. Takže tuná, že naši poľovníci akí sú vynikajúci strelci. Dovolím si o tom pochybovať, keď zastrelia aj koňa, aj plemenného býka a pod... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:22 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som dotkla jednej témy, ktorá tu odznela, a nepochopila som, ja viem že mám hovoriť a mám komentovať predrečníka, ale pani poslankyňa Hargašová, Halgašová, ja nechápem, čo ESO a reorganizácia miestnej štátnej správy a integrácia miestnej štátnej správy pod okresné úrady má čo s poľovní... čo s poľovníctvom a čo s touto profesijovnou, profesijnou samosprávou. Všetky pozemkové odbory, teda odbory pozemkov a lesov, ktoré boli integrované pod okresné úrady, metodicky naďalej podľa kompetenčného zákona vedie ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo vnútra im robí akurát servis v podporných organizáciách, v logistických, personálnych a materiálno-technického zabezpečenia. Takže to vôbec nechápem.
A jedna vec, všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95 % spokojnosť klientov, a tých klientov je 2 mil. za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odboroch pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy, ako je Slovenská poľovnícka komora.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:24 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:25

Miroslav Suja