28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.5.2021 o 9:13 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:10

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorý súvisí s niektorými mimoriadnymi opatreniami v súvislosti so šírením nákazlivej nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, COVID-19 a v justícii.
Nejako ma neteší, že prichádzam s návrhom na skrátené legislatívne konanie, ale s ohľadom na to, že ešte nie sme v takej situácii, že by sme mohli riešiť zasadnutia kľúčových orgánov právnických komôr prezenčne a právna úprava jednoznačne nedáva možnosť, aby zvolanie, po zvolaní tieto orgány mohli hlasovať aj iným spôsobom ako prezenčne. Osobitne s ohľadom na to, že v Slovenskej advokátskej komore je 6-tisíc advokátov a je tu povinnosť zo strany Slovenskej advokátskej komory zvolať kľúčový orgán Konferenciu advokátov, na ktorom sa rozhoduje o tom, aké budú disciplinárne komisie, aké budú orgány, ktoré zastupujú advokátov. Jednoducho inú možnosť Slovenská advokátska komora nemala ako zvolať vlastne takúto konferenciu advokátov a musí sa uskutočniť v júni, tak je zrejmé, že buď pravdepodobne by tento, táto konferencia nebola uznášaniaschopná, alebo by sa vlastne nám na jednom mieste zhromaždilo naozaj veľmi veľa ľudí a vzhľadom na to, v akej situácii sme, tak aj samotná Slovenská advokátska komora požiadala, aby tu bola možnosť aj takéhoto dištančného hlasovania a nebolo nejakým spôsobom potom napadnuté, že nie je platné, keďže zo zákona jasne takáto možnosť nevyplýva.
S ohľadom na to, že sa pripravuje takáto právna úprava a bude mať dopad pre Slovenskú advokátsku komoru, tak dávame túto možnosť aj ostatným právnickým komorám, a to je Exekútorskej komore, aj Notárskej komore, aby takúto možnosť, ak to bude potrebné, aby ju využili.
Dovoľujem si vás preto požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Zaiste to, že umožníme Konferencii advokátov, aby mohla hlasovať aj dištančne, umožníme tým riadny chod advokácie. S tým súvisí aj základné právo na obhajobu a myslím si, že aj týmto spôsobom vlastne vieme dostatočne obhájiť, že tie dôvody na skrátené legislatívne konania tu sú. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho procesu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2021 o 9:10 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:13

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že o výsledku prerokovania návrhu na skrátené legislatívne konanie bude informovať Národnú radu.
Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 13. mája 2021 na 8.30 hod., avšak výbor o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru ma poveril, aby som k uvedenému návrhu plnil úlohu spravodajcu.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2021 o 9:13 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:16

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, z poverenia vlády a v zastúpení ministra financií dovoľte, aby som vám predniesol materiál, návrh vlády, ktorým slovenská vláda Slovenskej republiky predkladá parlamentu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Vláda Slovenskej republiky dňom 12. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS na území Slovenskej republiky. Nakoľko pandémia tohto vírusu spôsobila a ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne vplyvy na európsku aj domácu ekonomiku, ukázalo sa nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky.
Účelom návrhu zákona je prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj po zabezpečení financovania schválených a pripravovaných schém pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby vzhľadom na to, že štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla sa na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Nech sa páči, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2021 o 9:16 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:19

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 550 z 12. mája 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021, tlač 531, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uvedený návrh prerokoval na svojej 53. schôdzi výboru dňa 13. mája 2021. Z celkového počtu dvanásť poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných desať poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali piati poslanci, štyria poslanci hlasovali proti návrhu a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Výbor pre financie a rozpočet neschválil návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2021 o 9:19 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:21

Richard Sulík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno prajem, dámy a páni, najdôležitejší zákon roka je štátny rozpočet, to všetci poslanci veľmi dobre vedia, a je to, má to, samozrejme, svoje dôvody, že tento zákon je veľmi dôležitý preto, lebo, preto lebo na tomto vlastne stojí fungovanie štátu. Preto aj spravidla sú na ministerstve financií najkvalitnejší úradníci a toto je tak asi aj najťažšia úloha, ktorú tak štát má rok čo rok zostaviť štátny rozpočet.
Aj preto, aby teda sa s tými číslami nejak trafili, má to platiť na rok dopredu, je to pre stovky úradov a tisíce zamestnancov záväzný dokument.
No a keď sa takéto niečo mení, tak už to musí mať svoje dôvody, napríklad taká pandémia. Niektoré veci sa dali vopred vedieť, niektoré sa nedali vopred vedieť, úplne objektívne, preto, myslím si, nedá sa našej vláde vyčítať, že ideme v máji, v mesiaci máj, keď už tá druhá vlna ustupuje a vieme celkom dobre zrátať výdavky, ktoré, mimoriadne výdavky, ktoré nás čakajú, že teda predkladáme návrh na doplnenie štátneho rozpočtu. Čiže potiaľto všetko okej a o takomto návrhu sa musí diskutovať a SaS je pripravená diskutovať.
Čo ale určite nie je okej, to je spôsob, akým sa narába s našimi spoločnými peniazmi, a nielen tu s našimi, ale s peniazmi miliónov daňovníkov. Neprichádza do úvahy, aby sa v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o približne 3,4 miliardách eur. Takéto niečo nesmie existovať. A preto chcem týmto oznámiť v mojom krátkom príhovore, že strana SaS nepodporí skrátené legislatívne konanie k štátnemu rozpočtu. My sme strana, celú našu existenciu, celých dvanásť rokov, čo existujeme, sme strana rozpočtovej zodpovednosti.
My sme vyčítali v minulosti smerákom omnoho menšie prehrešky. Ja osobne som vyčítal Jánovi Počiatkovi, keď došiel koncom januára, to bol, neviem, prvý-druhý rok ministrom, keď on došiel koncom januára s mimorozpočtovým opatrením. Toto jednoducho takto nesmie byť. O 3,4 miliardách eur sa nesmie rozhodnúť zvečera do rána a aby som bol úplne presný, od pondelku večera, kedy ja som prvýkrát dostal takúto informáciu, do približne piatku.
Čiže za SaS hovorím, rozumieme, že sa bude meniť rozpočet, má to objektívne dôvody, my sme pripravení na poctivú debatu, máme na toto silný tím na čele so šéfom finančnému výboru Mariánom Viskupičom, ale takisto aj s ďalšími silnými, nazvem to rozpočtármi: Peter Cmorej, Jozef Mihál, Ján Oravec, Eugen Jurzyca. My sme pripravení naozaj na poctivú, solídnu diskusiu, ale nie týmto štýlom. Nie štýlom, že minister financií sa vyberie na výlet do Ameriky a nechá tu ministra životného prostredia, ktorý so štátnym rozpočtom má dočinenia tak maximálne v rozsahu jeho rozpočtu alebo dokonca ešte menej. Takto to nejde, preto chcem oznámiť, že...
===== že minister financií sa vyberie na výlet do Ameriky a nechá tu ministra životného prostredia, ktorý so štátnym rozpočtom má dočinenia tak maximálne v rozsahu jeho rozpočtu alebo dokonca ešte menej. Takto to nejde, preto chcem oznámiť, že návrh na skrátenie, na skrátené konanie, legislatívne konanie v zmene zákona o štátnom rozpočte strana SaS aj kolegovia z OKS nepodporíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 9:21 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán minister hospodárstva, práve ste uviedli, že SaS je dlhoročne známa ako strana rozpočtovej disciplíny, a preto by som sa vás chcel spýtať, že ako vnímate to, že vy ste za 1 rok urobili deficit v podstate teda vláda, ktorej ste súčasťou ako strana rozpočtovej disciplíny, že ste urobili deficit na úrovni v podstate všetkých smeráckych vlád a tento rok prídete v máji navýšiť rozpočet o 3 a pol miliardy, ja plne uznávam čo ste teraz povedali, že sa vám nepáči, že to je v skrátenom legislatívnom konaní, no lenže čo sa nepáči nám, je vôbec že ako plánujete rozpočet, keď v máji viete, že potrebujete o 3 a pol miliardy viac. To ako vznikajú tieto prepočty? Keď vy ako minister hospodárstva sa to dozviete pár dní možno pred tým ako na vláde vám vysvetľujú, že akým spôsobom tieto položky narátali, lebo na jednej strane ste povedali, že áno, vy súhlasíte s tým, že to treba navýšiť a upraviť, ale ako to viete, že to treba navýšiť a upraviť. No samozrejme, že keď máte bezbrehé nápady typu 650 miliónov na testovacie kampane, keď tu počúvame o tých MOMkách, že do konca júna sú zazmluvnené a keď ich už de facto nikto nepotrebuje, tak tie peniaze sú ďalej vyplatené. No tak samozrejme, že keď si povymýšľate takéto projekty, tak potom prídete k fáze, že rozumiete všetci tomu, že áno, treba to navýšiť. Ale my práve s týmto nesúhlasíme, že to treba navýšiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 9:25 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Ladislav Kamenický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Sulík, ja vystúpim v rozprave aspoň na tých 10 minút, je to skrátené legislatívne, čiže vyjadrím sa k týmto veciam. Dnes, musím povedať, že na výbore pre financie a rozpočet som sa mierne povedané rozčúlil nad tým, čo sa tuto deje. Toto je podľa mňa škandál. Igor Matovič si behá po Spojených štátoch, navyšuje rozpočet o 3 a pol miliardy a nepríde ani na výbor a nepríde ho ani predniesť do parlamentu. To už sme si z tohto urobili úplne holubník? To je úplne škandalózne. Štátny tajomník nevedel odpovedať na otázky. Začal hovoriť o tom, že zmenila sa nám hospodárska prognóza zmenila, ale keď sa pozriete do toho materiálu, tak príjmy, že sa nám znížili štátneho rozpočtu kvôli marku, tak rozpočet 2021 boli príjmy 15,806 miliardy a 15,806 miliardy aj v tomto materiáli, čiže žiadne zníženie príjmov. Výdavky, keď si zoberieme, jak ste veľmi kritizovali tie smerácke hnusné vlády, ktoré akože míňali nad svoje pomery a neviem čo v dobrých časoch. Viete koľko boli najväčšie výdavky? Okolo 18 miliárd eur. Viete koľko je tu výdavkov? 27 miliárd. 27. O je o 50 % viac ako míňali tí zlí smeráci, o ktorých ste hovorili. To sa tak ten štát nafúkol? Minulý rok sa nepomohlo ľuďom, dneska sa ide pomáhať 14x toľko, alebo čo sa tu ide robiť? Však toto je nehoráznosť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 9:27 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:29

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán minister Sulík, ja vnímam tú potrebu rokovať o zmene štátneho rozpočtu, je to samozrejme relevantná debata, vy ste hovorili, že nesmie sa to spraviť z večera do rána, s tým úplne súhlasím a síce keď sa rokuje o štátnom rozpočte, tak to ide iba v jednom čítaní v podstate, ale je to dostatočná časová rezerva na to, aby sa tomu aj odborná verejnosť mohla vyjadrovať. Ja chcem zdôrazniť to, čo ste tiež povedali, že že sa to hlavne nesmie robiť bez prítomnosti ministra financií, preto ja budem mať procedurálny návrh, aby sme odložili rokovanie o tlači 532 do času, kedy tu nebude prítomný minister financií, lebo začať prvé čítanie a diskutovať tu o nejakých odborných konštruktívnych návrhoch je úplne zbytočné pokiaľ tu on nebude a ak sa náhodou prerokovanie tohto zákona schváli v skrátenom legislatívnom konaní, pán minister hospodárstva, chcem vás poprosiť, aby ste váhou svojej osobnosti a svojej autority sa zastali za to, aby sme aspoň druhé čítanie neprerokovali zajtra, v piatok, ale aby sme to odložili aspoň na budúci týždeň, nech nám vznikne dostatočná, aspoň čiastočná teda časová rezerva na to, aby sme sa mohli tomu viacej venovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 9:29 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:32

Richard Sulík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Tak páni Taraba a Kamenický, rozhodli ste sa ma trýzniť pravdou, to vám príležitostne vrátim, nebojte sa, tá karta sa jedného dňa obráti. Vy ste tiež kadečo napáchali, ale v zásade to, čo ste hovorili, potvrdili ste moje slová, áno, tak čo mám robiť, nebudem tvrdiť, že dva a dva je 17 len preto, lebo opozícia hovorí, že vlastne je to 4. Áno, je to tak ako hovoríte, tak isto ako aj pán Beluský hovoril, toto nesmie byť v skrátenom konaní a nesmie to byť z večer do rána. Mali sme byť informovaní, nielen minister hospodárstva, všetci ministri sme mali byť informovaní, ale myslím si, že obzvlášť ja, predsa len aj som predseda koaličnej strany a tak isto aj hospodárstvo má viac dočinenia s verejnými financiami ako napríklad ja neviem kultúra alebo obrana. Čiže áno a môžem teda len potvrdiť čo som povedal, SaS nezahlasuje za skrátené legislatívne konanie a či zahlasujeme za samotnú zmenu rozpočtu teraz povedať neviem, preto, lebo ja som teda videl ten položkovitý rozpis a máme množstvo otázok a veľa výhrad a to už vopred viem a viem to aj so skúseností, že to za nejaké trojhodinové rokovanie sa zo sveta nesprace. Čiže ešte raz hovorím, my sme pripravení, SaS je pripravená diskutovať, máme silný na toto a vieme si predstaviť úpravu rozpočtu, ale nie v takomto tempe a nie v takomto zložení, respektíve rozsahu. Ďakujem pekne. Mám ešte 12 sekúnd. Pán Kamenický, to čo ste vraveli, vy už k samotnému rozpočtu, toto je debata o skrátenom konaní, čiže k samotnému rozpočtu ešte debata bude a tam potom budem reagovať. Napríklad aj na to, že štát má ...
Skryt prepis

13.5.2021 o 9:32 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:32

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No, je mojou povinnosťou podľa mňa sa vyjadriť k tomu, že sa pán predseda SaS ohradil voči tomu, že zastupujem pri uvádzaní návrhu na skrátenie konania. Pán predseda, to je absolútne normálne a konanie o skrátení, teda rozhodovanie o skrátení je určite návrh, ktorý môže predniesť každý minister vlády. Tam ste si trochu zmýlili adresu. Pokiaľ ide o merito veci, ako som informovaný, zajtra alebo kedy sa bude, to je vaše rozhodnutie, rozhodovať o tejto novelizácii rozpočtu, bude ho predkladať minister financií.
Ja som, pán minister hospodárstva, rovnako obozretný a som kritik rozpočtového aktivizmu, aký veľmi rád vzniká najmä keď sú krízové situácie. Všetci vnímame, že ľudia sú frustrovaní a radi by sme im niečo dali. Vznikajú skupiny poslancov, ktoré navrhujú prekvapivé výdavky do rozpočtu. Tak naozaj sa obraciam na teba, pán minister, využi svoje právo aké máš a zasiahni do toho, však to netreba rečniť pri pulte, pretože ty si pri koaličnom stole. Tak potom mi pripadá trochu teatrálne urobiť si, urobiť si takúto reč. Pokiaľ ide o samotný postup, aj keď opakujem, so samotným meritom do veľkej mier súhlasím, ten stres a frustrácia občianstva tlačia mnohé strany k tomu, že navrhujú nečakané výdavky. Aj tá štruktúra je vysvetlená v materiáli, ako viete, zhruba 2,4 miliardy sú na nákup rôznych materiálov, ktoré súvisia s pandémiou. Naozaj to, že pandémia po novom roku udrie nebývalou silou, že úmrtí bude rádovo viac, rádovo viac než bolo v roku 2020, to naozaj autori minuloročného rozpočtu nemohli tušiť a ak im to chcete vyčítať, tak je na to priestor pri samotnom rozpočte, kde sa dá rozobrať či naozaj boli užívané peniaze na obranu pred pandémiou alebo prišlo k niečomu inému.
Ďalšia suma 984 miliónov sa týka vytvorenia priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti, ktorý minulý rok sme ešte nechyrovali, zabezpečuje krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa aj prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností, ktorých nízke príjmy samozrejme súvisia s tým, že sa veľkú časť roku zamedzovalo cestovanie alebo obmedzovalo cestovanie medzi okresmi, obmedzovala vôbec pohyb obyvateľstva. Čiže znovu sú to vlastne priame dopady rozhodnutí o pandémii, ktoré boli podľa mojej mienky zväčša úplne nevyhnutné, navyše teraz keď pandémia ustupuje, všetci by sme radi boli generálmi v tejto vojne a povedali, vtedy sme nemuseli až tak privierať krajinu, možno by sme sa boli dožili dneška s podobnými počtami obetí a bolo by to stálo menej peňazí. Tieto diskusie iste nikdy neutíchnu, nemám ilúziu, že by sme sa vedeli na tom dohodnúť a ani to nie je nevyhnutné. Takú udalosť ako bola pandémia, udalosť, ktorá a deje po dlhých desiatkach rokov, respektíve po storočí od španielskej chrípky, zrejme bude, dokážeme, dokážu hodnotiť až tí, ktorí si na tom nebudú robiť politické body a to z povahy veci nemôžu byť súčasní politici. V každom prípade aj pánom poslancom, aj pánovi ministrovi odporúčam podporu skráteného konania a pánovi ministrovi ešte tú možnosť, ktorú má a ktorú môže využiť na to, aby prebehlo povedzme konanie v riadnom termíne. Ja tu plním úlohu, ktorú mi dala vláda a som presvedčený, že je správne, aby k samotnému meritu veci naozaj bol prítomný minister financií pán Matovič, ktorý aj prítomný bude.
Skryt prepis

13.5.2021 o 9:32 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video