28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 18:51 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:51

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Krúpa, ako je to pravda, čo ste povedali, že tie súdy trvajú dlho. Napriek tomu ja tvrdím a nieže tvrdím, ale je to tak, že tie obete takýchto konaní budú tak či tak musieť požiadať a dať návrh na súd na občianskoprávnu ochranu. Tým, že sa odsúdi páchateľ, ten, samotná tá obeť ako nič nezíska z hľadiska nejakého zadosťučinenia alebo odškodnenia. Čiže tak či tak bude musieť prebehnúť občianskoprávne konanie, kde si bude musieť uplatňovať tie svoje nároky. Čiže preto hovorím, že tá kriminalizácia takýchto konaní v zásade pre tých poškodených nič nerieši.
A skôr by som očakával, že by ste sa zamysleli na tom, ako zefektívniť občianskoprávne súdne konanie tak, aby sa títo poškodení skôr domohli svojich práv a naozaj aby im bola zabezpečená primeraná, primerané zadosťučinenie alebo primerané odškodnenie. Vieme dnes, že súdy veľmi nerady priznávajú odškodnenie napríklad vo vysokých finančných hodnotách. A toto je skôr na to zamyslieť sa, ako zefektívniť a ako nastaviť ten proces tak, aby súdy naozaj v takýchto prípadoch odškodňovali tých poškodených v takej výške, aby to bolo pre tých poškodených spravodlivé a aby to aj bolo odstrašujúce, pretože podľa môjho názoru samotná kriminalizácia tento problém vôbec nerieši.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 18:51 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:52

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nehnevajte sa, pán Susko, ja toto využijem ako možnosť na odpoveď. Ja absolútne chápem, rozumiem aj súhlasím s vami. Máme na, v podstate, čo sa týka súdnictva, je stále čo doháňať, stále čo riešiť. Potrebuje to reformy, potrebujeme riešiť, samozrejme, aj túto oblasť.
Ja to vnímam ale tak, že keď už prebehne trestnoprávne konanie, páchateľ je definovaný, vieme, kto to je, vieme už v podstate určiť, akú, k akej ujme alebo ublíženiu došlo. Potom sa aj ľahšie potom rieši občianskoprávny spor, keď už v trestnom konaní vlastne máte jasne definovaného, kto je zodpovedný, kto je ten, ktorý spáchal ten trestný čin. A občianskoprávny spor potom sa ľahšie robí ako naopak. Čiže ja najprv musím dokázať v občianskoprávnom spore, aby potom došlo k tomu, že keď už budem identifikovaný, že budeme sa handrkovať alebo teda súdiť o nejaké odškodné a až potom by vlastne malo prebehnúť možno aj nejaké trestnoprávne konanie. Ja to vidím, vnímam takto. Cieľ nie je tých ľudí zatvárať, ale má to byť ako prevencia.
Viete, to má aj tak, keď sa budeme baviť napríklad o... ja neviem, deťoch alebo proste, áno, deti, ktoré sú do 18 rokov alebo niečo podobné, jednoducho takisto tam máte iné procesy, ktoré proste, ja by som povedal, jednoducho ťažko ich nejakým spôsobom odsúdite, dáte do väzenia alebo čo. Ale to sa týka potom aj takých prípadov, ako keď maloletí kradnú alebo páchajú iné trestné činy a každopádne je tam potom aj nejaký postih. A toto je vlastne dôležité aj vzhľadom na to, že veľká časť tejto kyberšikany sa práve deje v tom priestore, kde sú vlastne maloletí. A to neznamená, že sa to netýka, samozrejme, aj celej škály spoločnosti.
Len v stručnosti toľko.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2021 o 18:52 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:52

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
O tomto návrhu zákona sa bude hlasovať zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2021 o 18:52 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegyňami a kolegami Žitňanská, Drábiková, Marcinková, Cmorej a Pčolinský sme predložili návrh zákona, ktorým sa navrhuje upraviť cieľovú skupinu detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na stravu, a to za účelom zabezpečenia možnosti poskytnutia dotácie na stravu aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu a ktorých rodičia alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, nemajú ani nárok na daňový bonus. Cieľová skupina detí sa navrhuje určiť vzhľadom na skutočnosti vzťahujúce sa na ich rodičov alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, ktoré objektívne odôvodňujú vyššiu pravdepodobnosť nevzniknutia nároku na daňový bonus.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto návrhu zákona.
A, pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2021 o 18:55 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:56

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 522 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 18:56 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:58

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorý predkladám, rieši situáciu tým rodinám, ktoré pri zrušení obedov zadarmo prepadli sitom a to z dôvodu, že si nemôžu nárokovať na zvýšený daňový bonus. A preto ponechávame práve deťom týchto rodičov školské obedy zadarmo. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Taktiež poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie alebo poberateľov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Druhého decembra 2020 sme tu v pléne schválili zákon, ktorým sme umožnili uplatniť zvýšený daňový bonus aj rodičom detí od 6 do 15 rokov. Dovtedy mali túto možnosť iba rodičia detí do šesť rokov. Tento zvýšený daňový bonus prinesie peniaze do rodín aj počas prázdnin na rozdiel od školských obedov. To sú v podstate tri mesiace navyše. Sú to letné prázdniny dva mesiace, zimné, jesenné, jarné, naozaj je to tri mesiace navyše.
Návrh zákona bude mať účinnosť od 1. augusta 2021, to znamená, že rodiny, ktoré si nemôžu uplatňovať daňový bonus, automaticky budú pokračovať od septembra 2021 obedami zadarmo. Podľa hrubých odhadov sa to týka približne 7 800 detí, čo bude mať dopad na štátny rozpočet 2 milióny eur ročne.
Ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2021 o 18:58 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:59

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Ja by som vám touto cestou chcel poďakovať, že v pléne predkladáte tento návrh, lebo ja si pamätám, že ešte pár mesiacov dozadu opozícia kritizovala, že sme zabudli na určitú skupinu detí, ktoré v zákone sú, a pevne verím, že sa opozícia nám aj ospravedlní, že sme neplánovali, ako v budúcnosti to tam vôbec dať. Tak takto vyšla pravda najavo, že svoje sľuby ako koalícia plníme, aj vďaka vám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 18:59 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:02

Richard Sulík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Dáma a pán, a nie dámy prepáčte. Dobré ráno prajem dámy a páni. Predkladám návrh zákona, teda návrh na skrátené legislatívne konanie novely zákona o hospodárskej mobilizácii.
Ide o to, že ak chceme ukončiť núdzový stav, čo teda my v SAS si myslíme, že je najvyšší čas, tak potrebujeme na určité činnosti nejakú náhradu. Napríklad, aby sme zdravotníkov v prvej línii mohli odmeniť alebo napríklad, aby náklady na COVID opatrenia nemuseli ísť z rozpočtu zdravotníctva a tak ďalej. Je potrebné mať nejakú zákonnú úpravu a poslanec Ondrej Dostál vypracoval túto novelu, ktorá teda rieši to, čo je potrebné riešiť, ale zároveň už nebudeme mať, nebudeme musieť mať núdzový stav. K tomuto povie on viac, keď bude uvádzať samotný návrh zákona.
Ja tu dnes uvádzam iba ten návrh na skrátené konanie. Dôvod je ten, že núdzový stav sa schvaľuje vždy na 40 dní s tým, že do 20 dní to musí potvrdiť parlament a tento dvadsiaty deň je budúci utorok.
Čiže ak by sme dokázali schváliť tento návrh novely zákona o hospodárskej mobilizácii, ktoré by, ktoré by riešila tie potrebné veci do budúceho utorku, tak nemusí parlament predlžovať núdzový stav. Myslím si, že všetci dobre vieme, že občania majú už teda dosť núdzového stavu po tej dlhej dobe, a preto vás chcem pekne poprosiť podporiť nielen novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorú písal Ondrej Dostál a ktorú on potom aj objasní, že o čo tam presnejšie ide. Ale zároveň vás chcem poprosiť, aby ste podporili skrátené konanie tak, aby ten táto novela bola platná najneskôr budúci utorok.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 9:02 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:04

Radovan Kazda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 546 z 12. mája 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupinou, skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane. Ide o tlač 538 s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi dnes 13. mája 2021 na 57. schôdzi. Uznesením 173 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 28. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 9:04 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:06

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem len stručne uviesť, že som presvedčený, že v tomto prípade existujú dôvody na skrátené legislatívne konanie v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Tými ohrozenými základnými právami sú právo na život a právo na zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené ak by štát keď sa vypne núdzový stav a nemá k dispozícií nástroje, ktoré mu dáva zákon o hospodárskej mobilizácii, ktoré sa týkajú či už reprofilizácie nemocníc, lôžok, núdzového zásobovania, použitia štátnych hmotných rezerv.
Sú to dôležité opatrenia, ktoré spolu s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane verejného zdravia predstavujú dôležitú súčasť boja proti pandémii. Doteraz existoval, existovali tieto opatrenia alebo bolo ich možno uplatňovať na základe toho, že bol vyhlásený núdzový stav a ten núdzový stav mal opodstatnenie, pretože vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu bolo potrebné aj obmedzovať pohyb, obmedzovať pohyb prostredníctvom zákazu vychádzania, zákazu zhromažďovania, ale vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu už tieto opatrenia podľa nášho presvedčenia, podľa predpokladám presvedčenia väčšiny poslancov Národnej rady je možné vypnúť a nie je potrebné uplatňovať takéto zásadné a závažné zásahy do základných práv a slobôd. A vieme, viem sa s pandémiou vysporiadať aj tými mäkšími opatreniami, ale musíme mať na to pripravenú legislatívu a na tú prípravu legislatívy môže predstavovať práve ten návrh novely zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý predkladá skupina koaličných poslancov zo všetkých štyroch koaličných poslaneckých klubov.
Ale má to samozrejme zmysel iba v prípade, že ten návrh bude prerokovaný čoskoro. Lebo ak by, ak by k tomu nedošlo, ak by sme išli riadnym legislatívnym procesom, tak by tá novela zákona o hospodárskej mobilizácii nadobudla účinnosť až niekedy najskôr začiatkom, začiatkom júla a ak by núdzový stav skončil, tak, tak by sme boli obdobie jeden, jeden a pol mesiaca zhruba zrejme bez potrebných opatrení hospodárskej mobilizácie. Čo by mohlo ohrozovať život a zdravie ľudí v dôsledku absencie týchto, týchto opatrení. Alebo teda druhou možnosťou by bolo, že by sa predĺžil núdzový stav len z dôvodu, aby, aby boli zachované opatrenia hospodárskej mobilizácie, čo sa domnievam, že by bol závažnejší zásah do základných práva slobôd ako navrhovaná novela, ktorá prenáša opatrenia hospodárskej mobilizácie aj do režimu mimoriadnej situácie, ktorá bude pokračovať aj po skončení núdzového stavu.
Takže si vás dovolím požiadať o podporu návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Ďakujem. pokračovať aj po skončení núdzového stavu. Takže si vás dovolím požiadať o podporu návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 9:06 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video