35. schôdza

23.7.2021 - 25.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.7.2021 o 18:01 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:01

Veronika Remišová

Vystúpenie v rozprave 18:05

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 802 zo 17. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výboru uznesením č. 313 z 22. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 215 z 23. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 106 z 23. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 47 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 47... (ruch v sále), pán poslanec! ... hlasovať spoločne o bodoch 1 až 47 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 107 z 23. júla 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.7.2021 o 18:05 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:12

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kazda, súhlasím úplne s tebou, že mnohí politici sa v tejto dobe vydali cestou populizmu. Populizmus je nezodpovedný vždy a v tomto prípade je to populizmus veľmi nebezpečný, bude stáť množstvo ľudských životov a bude mať tragické následky. Úmyselné šírenie antivakcérskych nálad v snahe nadbiehať náladám davu spôsobí alebo prispeje k nízkej miere zaočkovanosti, prispeje k tomu, že pandémia bude mať v tretej vlne horší priebeh, ako by mohla mať, keby tá miera zaočkovanosti bola vyššia. Budeme mať viac infikovaných, viac hospitalizovaných, viac ľudí s ťažkým priebehom a budeme mať, žiaľ, aj viac mŕtvych. Tragické na tom je, že mŕtvych, ktorí by nemuseli zomrieť, ak by sa zaočkovali alebo ak by tá zaočkovanosť bola vyššia.
Tá idea, že by si ľudia mali platiť za liečenie COVID-u, vôbec nie je v rozpore s tým, že štát má zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Však zabezpečuje bezplatnú ochranu pred COVID-om. Ochranu pred COVID-dom poskytuje predovšetkým očkovanie, to je bezplatné, za to si nikto nemusí platiť. Ak to niekto využije, tak by mu mala byť hradená v plnej miere aj liečba, ak nie, tak je úplne legitímne uvažovať o tom, že ak nie platiť, tak aspoň prispievať na liečenie COVID-u, ak som nevyužil možnosť tej prevencie. Je to niečo, čo normálne funguje napríklad pri starostlivosti o zuby, ak idete na preventívnu prehliadku, tak ten nasledujúci rok si nemusíte platiť plné sadzby, ak tú možnosť nevyužijete, tak si musíte hradiť všetko sami. Rovnako si myslím, že aj tá idea o povinnom očkovaní, ak to bude potrebné, je úplne, úplne na mieste.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Poslanec Suja na mňa nakričal, že som odbehol zo sály, svojím klasickým spôsobom, teraz, samozrejme, on tu už nie je. Ja som odišiel kvôli tomu, lebo on tak strašne kričí, že sa to už nedá počúvať.
No, ja som prekvapený, kolegovia z oboch fašistických krídel, ja som vás asi, pravdepodobne precenil v spôsobilosti počúvať, čo hovorím, lebo zjavne ste reagovali na niečo úplne iné. Takže ja som začal svoj príspevok tým, že obhajujem návrh pána ministra, na záver som povedal, že obhajujem. Celý príspevok som uviedol tým, že poviem, prečo ho obhajujem, a v rámci toho príspevku polemizujem sám so sebou, s možnosťou spoplatnenia, spoplatnenia vlastne vlastnou osobou, spoplatnenia liečby na COVID-19. Sám som, sám som potom polemizoval a sám som doviedol k záveru, že toto nie je správna cesta, preto som, preto obhajujem návrh pána ministra. Čo si páni poslanci z fašistických krídiel z toho zoberú? Ja navrhujem spoplatnenie týchto služieb. To je úplne neuveriteľné! Ja som vás, ja sa ospravedlňujem, že som vás tak precenil, vašu spôsobilosť vôbec počúvať, že dokážete vôbec aspoň reagovať na to, že čo hovorím, lebo to bolo ako úplne neuveriteľné. Ja som zostal úplne visieť, akým spôsobom vy ste mne niečo zobrali z úst a začali ste to prezentovať, že vraj to tvrdím, pričom vy ste to len vykradli, jednu pasáž z toho.
Pán poslanec Kočiš, baba Vanga, celá kreatúra, no, tak to neviem čo.
Pán poslanec Urban, že sa chválim testovaním? No tak to tam vôbec nezaznelo, ja som sa vôbec nechválil testovaním. Absolútne. Ja som ho dokonca, keby ste čítali, ja som ho veľmi často aj kritizoval.
Pán poslanec Mizík, povedali ste, že testy pomohli identifikovať infikovaných, takisto som to nepovedal. Hovoril som to v úplne inej súvislosti.
Pán poslanec Mazurek, fajčiari si, mimochodom, prispievajú cez spotrebné dane, aby ste vedeli. No a čo už viacej? Vy ste chudák a kreatúra, no čo mám na to povedať? Nepočúvate ma, máte zavreté ušká, tak to dopadne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:15 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:17

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, pani spravodajkyňa, dovoľte aj mne prispieť do rozpravy, ktorá už začala pri skrátenom legislatívnom konaní, a teda bude pokračovať o samotnom návrhu zákona aj teraz v prvom čítaní.
Ja si dovolím na úvod povedať, že dnes a hlavne zajtra pri hlasovaní prejde celá Národná rada Slovenskej republiky a všetci poslanci takým akýmsi testom; testom, do akej miery sme schopní a ochotní pristúpiť k obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd v mene očkovania, v mene ziskov a biznisu farmaceutických spoločností, pretože o ničom inom tento návrh zákona nie je, iba o tom, aby ste prostredníctvom šikany donútili ešte viac ľudí sa akože dobrovoľne zaočkovať.
Jedná sa o pomerne jednoduchý návrh zákona, ktorý iba do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia môže nariadiť opatrenia, ktorými sú podľa vášho návrhu aj dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Ja sa teda pýtam, čo je vlastne skutočným cieľom tohto návrhu zákona? V dôvodovej správe k tomuto návrhu sa toho naozaj veľa nedozvieme, iba že cieľom tohto návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov, tzv. GreenPass, v rámci vnútroštátnych, spoločenských a právnych vzťahov.
Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva reflektovať Greenpassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Avšak prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania už v minulosti bolo využívané pri tvorbe protipandemických opatrení, to znamená, že v tomto zákone chcete zaviesť možnosť využiť iba to očkovanie pri tvorbe opatrení a nič iné. Toto však nie je skutočný cieľ zákona. Využitie očkovania pri tvorbe opatrení je iba nástrojom k dosiahnutiu cieľa, nie cieľ samotný. A preto sa pýtam, čo je skutočný cieľ tejto novely zákona? Má chrániť zaočkovaných? Má chrániť nezaočkovaných? Má pomôcť ekonomike, ako to tvrdí premiér Eduard Heger? Alebo je jeho cieľom diskriminácia nezaočkovaných? Odpoveď na túto otázku ani nemusíme ďaleko hľadať, pretože ju predkladateľ, pán minister zdravotníctva, sám uviedol, avšak v zdôvodnení návrhu na skrátené legislatívne konanie, nie pri zákone ako takom.
Citujem: "Je nevyhnutné a žiaduce prijať v čo najkratšom čase dostupné a primerané opatrenia, ktoré zvyšujú motiváciu ľudí podstúpiť dobrovoľné očkovanie a umožniť tak sekundárne chrániť životy a zdravie obyvateľov. Zároveň je plne legitímne v rámci protipandemických opatrení umožniť plný a nerušený výkon základných práv a slobôd očkovaných obyvateľov (to znamená takpovediac zvýhodniť očkovaných ľudí)", to píše, to sa píše v tomto návrhu, "práve vo vzťahu ku konkrétnym prevádzkam a využívaniu konkrétnych služieb, ktoré sú z pohľadu šírenia nákazy ochorením COVID-19 epidemiologicky vysoko rizikové."
Dámy a páni, nech sa páči, cieľom tohto návrhu zákona je zvýhodniť očkovaných, teda znevýhodniť a diskriminovať nezaočkovaných. Je to pritom v rozpore s rezolúciami Rady Európy, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv, už to tu bolo viackrát spomínané, ja to spomeniem a ešte doplním. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzýva členské štáty Rady Európy, teda aj Slovenskú republiku, aby zabezpečili, aby sa opatrenia, ako sú COVID pasy, ktoré oslobodzujú ich držiteľov od určitých obmedzení v chránení ich práv a slobôd uplatňovali takým spôsobom, aby sa zachovala účinná ochrana pre šírením vírusu SARS-CoV-2 a aby sa zabránilo diskriminácii najmä zabezpečením, že sa náležite zohľadní situácia tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu alebo z dôvodu osobného názoru alebo viery odmietnu očkovanie; pokiaľ ide o poslednú uvedenú skupinu, žiadny systém COVID pasu sa nestane formou nátlaku a neustanoví povinnosť očkovania sa.
A zároveň parlamentné zhromaždenie Rady Európy 27. januára prijalo rezolúciu č. 236, v ktorej sa okrem iného píše, že vedci odviedli pozoruhodnú prácu v rekordnom čase. Zhromaždenie Rady Európy podporuje víziu generálneho tajomníka, že vakcína COVID-19 musí byť globálnym verejným statkom, imunizácia musí byť dostupná pre všetkých a všade. Zhromaždenie Rady Európy preto vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby s ohľadom na zabezpečenie vysokého príjmu vakcín zabezpečili, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo za to, že nechcel byť očkovaný.
Rada Európy jasne poukázala na dodržiavanie základných ľudských práv, ku ktorým patrí aj dobrovoľnosť v očkovaní, a každý, kto zahlasuje za tento návrh zákona, hlasuje proti základným ľudským právam a ohrozuje záujem Slovenskej republiky ako štátu, pretože môže a určite bude zažalovaná na Európskom súde pre ľudské práva.
Preto sa chceme predkladateľa pána ministra opýtať, z čoho ste pri navrhovaní tohto opatrenia vychádzali, z akých dát, či ste to porovnávali s nejakými opatreniami so zahraničím, či máte nejaké analýzy budúcich trendov, akým spôsobom toto opatrenie môže zabrániť šíreniu nákazy a t ak ďalej, jednoducho nejaké čísla, analýzy, dáta.
Čiže teraz nastáva ďalšia otázka a to, prečo sa vláda a vládni poslanci chystajú diskriminovať nezaočkovaných ľudí? Skutočný dôvod je každému úplne zrejmý. Je to preto, že je na Slovensku slabá zaočkovanosť a vy si chcete vynútiť, aby sa ľudia išli dobrovoľne nasilu zaočkovať. Ak by však tie vaše vakcíny skutočne fungovali, nemali by sa zaočkovaní ľudia čoho báť. Pravdou je však naopak, že nezaočkovaní ľudia by sa mali báť tých očkovaných, pretože po prijatí tejto novely dáte na jednu úroveň otestovaného človeka, teda toho, kto je zdravý, a zaočkovaného, ale neotestovaného človeka, teda toho, kto síce je zaočkovaný, ale sám môže byť šíriteľom nákazy, a teda môže ohroziť testovaného nezaočkovaného človeka. Takéto miešanie zdravých ľudí a ľudí, ktorí sú zaočkovaní, a teda potenciálne, a potenciálni šíritelia nákazy budú mať za následok nie zníženie šírenia nákazy, ale práve naopak, jej zvýšenie.
To, že očkovanie skutočne nie je zázrakom a liekom na problémy, dokazuje aj nedávna správa z Chorvátska, ktorá je zatiaľ prvým známym prípadom krajiny, ktorá si stanovila maximálnu platnosť vakcinácie. Ak je to pravda, čo ja som sám presvedčený, že to tak naozaj je, tak na Slovensku budeme mať dve skupiny ľudí: nezaočkovaných, ktorí sa budú musieť podľa tohto návrhu novely zákona testovať, teda zdravých ľudí, a zaočkovaných, ktorým imunita časom vyprší a budú najväčšími šíriteľmi tejto nákazy. Očkovanie jednoducho nefunguje. Ja nie som rád, že to musím konštatovať. Bol by som oveľa radšej, keby nájdeme účinný spôsob, ako sa tejto nákazy zbavíme raz a navždy, ale očkovanie to určite nie je. Preto sa už v niektorých krajinách uvažuje o tretej a ďalšej vakcinácii, preto sa vo vysoko zaočkovaných krajinách šíri nákaza aj ďalej. A preto by ste si to mali všetci uvedomiť pri hlasovaní o tomto návrhu zákona, pretože každý, kto bude za, dopustí sa podľa mňa podľa § 424a Trestného zákona trestného činu apartheid a diskriminácie skupiny osôb, pretože kto podľa tohto zákona uplatní apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
No a nakoniec chcem vyzvať vládu, alebo aspoň tu prítomného ministra zdravotníctva, odstúpte, pán minister, ak na Slovensku aj napriek týmto diskriminujúcim opatreniam nedosiahnete 60-percentnú zaočkovanosť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.7.2021 o 18:17 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:25

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Štefan, si vykázaný. Vitaj medzi nami naďalej, vôbec nám nevadí, že si tu, všetci sú od teba viac jak dva metre, takže už to je dôkaz, že neplatia tie ich dvojmetrové odstupy, keď im tu tak vadíš.
Táto prvá vláda slovenského apartheidu, ktorá ide prijať zákon, vďaka ktorým sa dostane do učebníc slovenského dejepisu, pretože jedného dňa sa o nich bude učiť, presadzuje absolútnu nevedeckú teóriu o tom, že stačí sa zaočkovať a byť infekčný a využívať služby, to znamená, nie je to, nie je to o tom, aby ľudia boli chránení, ale je to o poskytnutí falošnej istoty. Túto falošnú istotu ste dávali všetkým, ktorých ste nahnali na tie vaše Ag testy, aby ste sa nabalili na tých firmičkách svojich bez verejného obstarávania, čo vám ÚVO už povedalo, že ste to urobili rovnako protizákonne, ako vyčítate Brhelovi, že protizákonne dodával IT systémy, presne takisto ste si to urobili pri Ag testoch. A to, čo zostalo teraz, je, že vy nechcete, aby sa ľudia očkovali, aby sa nenakazili, vy chcete, aby sa ľudia očkovali len preto, aby mohli chodiť do obchodu. Veď to je jeden primitívny apartheid, čo tu vy idete zavádzať. A to, že to, to, že to robíte pokope, ako ste, tak to vás len hádže do jedného vreca.
Pán Lengvarský, ja nerozumiem, kto vás drží na tej funkcii. Vy dnes poviete, že Igor Matovič, ktorý je predseda OĽANO, je klamár, že oklamal, ja nechápem, jak vás nemôže niekto odvolať, že kto ste, kde ste sa vy zjavili. Celé Slovensko je plné kvalitných lekárov a oni musia ísť hľadať takéhoto generála, čo o sebe povie, že 33 rokov nepoužíva rozum. Ja nerozumiem, odkiaľ vy ste sa zjavili a dokedy tu budete... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, poslanec NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na predrečníka, nie na pána ministra.

Taraba, Tomáš, posanec NR SR
No, je predkladateľ.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:25 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:27

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Keďže faktické poznámky majú byť o faktoch, tak ja ich niekoľko poviem. Kolega Beluský tu hovoril okrem iného aj o tom, že celý tento návrh zákona je v podstate vodou na mlyn celému tomu očkovaciemu biznisu. A naozaj je to pravda, stačí sa pozrieť na oficiálne čísla, napríklad taká veľká nadnárodná farmaceutická firma, ktorá vyrába tie vakcíny Pfizer, ktorými sa aj u nás na Slovensku očkuje asi najviac, tak tá očakáva, že tento rok zarobí na svojich vakcínach 26 miliónov dolárov. Zisk. Teraz nehovorím o tržbách. Bude mať zisk 26 miliónov dolárov na svojich vakcínach, čo je o 44 % viac, ako zarobila minul rok, keď sa ešte neočkovalo. A ďalšia taká veľká farmaceutická firma, ktorá vyrába vakcínu Moderna, tá nezarobí o nič menej 18,4 miliardy dolárov. Čiže toľko, niekoľko faktov, z ktorých je zrejmé, že kto tu najviac profituje na tej tzv. pandémii COVID-u-19, kto má záujem, aby sa čo najviac predlžovala a komu aj najviac vyhovuje to, že sa tu robí tá vakcinačná propaganda, komu vyhovuje to, že čoraz viacej ľudí sú už buď tým cukrom, alebo bičom presviedčaní k tomu, aby sa dali zaočkovať. Práve takéto veľké firmy, ktoré si naozaj prišli na obrovské peniaze, to je skutočný dôvod, pre ktorý sa to tu všetko robí. A naozaj len hlupák by si mohol myslieť, že keď majú takéto obrovské zisky a tým pádom ešte omnoho väčšie tržby, tak že tie peniaze nejdú aj do toho, aby presviedčali či už rôzne kontrolné orgány, politikov, alebo kohokoľvek, aby im v podstate vychádzali v ústrety.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:27 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:29

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Maťo, výborný, vecný prejav, ako sme od teba zvyknutí, ja ťa len doplním, aby sme si, alebo tí ľudia, ktorí to počúvajú, mohli spraviť lepšiu predstavu o tom, o aký veľký biznis ide. Konzorcium alebo koncern Johnson & Johnson musí v Spojených štátoch amerických vyplatiť 26 miliárd – miliárd, dobre to počujete – amerických dolárov odškodné ľuďom, ktorí utrpeli rôzne zdravotné problémy alebo zomreli pri používaní ich liekov na depresiu, takže ak takýto koncern si vie len tak dovoliť zaplatiť 26 miliárd, aké obrovské peniaze sa musia v tomto očkovacom biznise točiť? Aké obrovské peniaze sa ujdú aj politikom, aké obrovské peniaze sa ujdú mimovládnym organizáciám, všetkým tým predajným rôznym hercom, ktorí sa zapojili do kampane len za to, aby presvedčili ľudí, aby si to do seba nechali pichnúť, a aké veľké svinstvo to musí byť, keď... (Reakcie z pléna.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Môžte pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NRSR
... aké veľké svinstvo to musí byť, keď vláda, ktorá a nielen táto, ale všetky v podstate od 93. roku len okrádajú Slovensko, okrádajú občanov, zbedačujú národ, tak zrazu je ochotná ľuďom za to, že si to do seba pichnú, platiť peniaze a nechávať ich vyhrávať v nejakej súťaži. Veď toto sú jasné ukazovatele toho, že to nie je asi celkom normálna vakcína, že to asi nie je celkom medicínsky zákrok, že sa tu hrá úplne o niečo iné a že tá hra bude mať svoje výsledky nie dnes ani zajtra, ale o niekoľko rokov. Však povedal to aj, povedal to aj v týchto kruhoch uznávaný profesor Krčméry, ktorý jasne povedal, dlhodobé účinky vakcín na ženách, na tehotných ženách a deťoch budeme poznať tak do piatich rokov. No tak potom, nech sa páči, potom tu rozprávajte, kolegyne, kolegovia z koalície o tom, aká bezpečná je vakcína, ako výhody prevyšujú nad rizikami. Aby to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:29 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:35

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Beluský, forma ako vždy korektná, obsah trošku plný nezmyslov. Ja sa budem asi znova opakovať, ale vy tu v jednom kuse všetci stále opakujete, že vakcíny nie sú účinné, a len aby som vám nekrivdil, tak to hovorí aj zvyšok opozície, takže komu česť, tomu česť. Ale veď my už teraz máme že žijúce príklady krajín, kde jasne vidíme, že to očkovanie má zmysel. Británia sa rozhodla, že bude žiť s COVID-om. A ja som za, v kľude, žime s COVID-om, ale všetci to tu hovoria ako nejaký príklad toho, že vlastne ten COVID nie je až taký problém a nepovedia znova to b, že Británia má zaočkovaných 90 % dospelej populácie. A napriek tomu, že má znova explóziu nakazených horšiu, ako mal v druhej vlne, tak tam nezomiera skoro nikto. (Reakcie z pléna.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pokračujete, nech sa páči.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Ďakujem. Tak tam nezomiera skoro nikto. Takže my tu máme už dnes jasný dôkaz toho, že vakcíny fungujú, pretože zabraňujú ťažkému, ťažkému COVID-u, nemocníc, zahlteniu nemocníc a zomieraniu. A vy tu stále hovoríte o biznise farma firiem, a pritom viete, ako drahé sú tie experimentálne lieky na COVID? Koľko stojí hospitalizácia jedného človeka? Koľko stojí banlanvivap, či jak sa volá táto, tento nový liek, veď to stojí, 2 000 euro stojí hospitalizácia jedného človeka oproti pár eurám za vakcínu. Takže naozaj neni to, že vy robíte skôr loby týmto firmám a okrem toho toto spochybňovanie očkovania je podľa mňa veľká loby pre pohrebné služby.
Ďakujem veľmi pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:35 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:35

Ján Benčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beluský, sme zvyknutí, že vaše vystúpenia bývajú vecné a kultivované, čo je v rámci vášho klubu teda veľmi zriedkavá výnimka, ovšem dnes ste teda ani s tou presnosťou a faktografiou sa veľmi nestretli, hoci čo sa týka slušnosti, tak na rozdiel od vašich kolegov tú ste si zachovali. A ja sa chcem opýtať iba na jednu vec, jedinú, čo ma zaujala. Vy ste tam spomenuli, že niekto sa nedá zaočkovať z dôvodu viery. Skutočne ma zaujíma, aká viera zakazuje ľuďom očkovanie. Pretože pokiaľ viem, aj hlava rímsko-katolíckej cirkvi pápež František je zaočkovaný a dokonca Vatikán má údajne 100-percentnú zaočkovanosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 18:35 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video