40. schôdza

16.9.2021 - 7.10.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:26 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:08

Ján Krošlák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Už by som sa nechcel veľmi nejako rozkecávať k tomuto, myslím si, že to všetko najdôležitejšie som povedal.
Chcel by som spomenúť len to, že v podstate od prvého čítania, od júnovej schôdze uplynuli skoro tri mesiace a zaznamenali sme tam nejaké pripomienky z rôznych, z rôznych inštitúcií. Niektoré pripomienky sme aj zapracovali, s niektorými sme nesúhlasili. Bolo tam veľa pripomienok na, hlavne na to, že či nezvýšime tú spodnú hranicu, ten desaťnásobok na nejakú vyššiu, ale tam proste z tých radov vyšetrovateľov a ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, nám bolo jasne povedané, že sa to bude potom zneužívať a že keď tam dáme nie desaťnásobok alebo dvadsaťnásobok, tak sa to bude obchádzať a budú tu proste chodiť s baleniami do dvadsať.
Takže veľkému množstvu pripomienok sme nevyhoveli, nesúhlasili sme s nimi, ale zapracovali sme niektoré pripomienky, ktoré precizujú text, veľmi-veľmi také trefné, ktoré prišli od dekana právnickej fakulty, a potom tam máme ešte nejaké legislatívno-technické úpravy, takže keď dovolíte, chcel by som prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Krošláka a Richarda Nemca k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bod 1 § 135a ods. 1 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
2. V čl. I bod 1 § 135a ods. 2 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej stonásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
3. V čl. I bod 1 § 135a ods. 3 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej tisícnásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
4. V čl. I bod 2 v nadpise § 176 sa vypúšťa čiarka.
5. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 sa za slovo "účinkom" pripájajú slová "podľa osobitného predpisu".
6. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 písm. a) sa slová "predpíše na lekársky" nahrádzajú slovami "predpíše na preskripčný záznam alebo lekársky predpis".
7. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 písm. b) sa za slová "propaguje alebo" vkladá slovo "neoprávnene".
8. V čl. II sa slová "15. októbra 2021" nahrádzajú slovami "1. januára 2022".
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.9.2021 o 14:08 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:13

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci za slovo.
Ja sa chcem samozrejme, poďakovať kolegovi Krošlákovi aj tímu, ktorý okolo tohto zákona robil, a že ma nejakým spôsobom tiež pripojili k tým predkladateľom aj z toho dôvodu, že ja som pracoval v oblasti športovej, takej, kde sme sa stretávali práve so zneužívaním anabolických steroidov, a bol som aj členom Slovenského antidopingového výboru, kde proste sme riešili tie problémy okolo dopingu ako takého. Problém v minulosti bol hlavne, by som povedal, v tej oblasti športu ako takého, to určite viete. A vlastne, samozrejme, športovci by pri ich výkonoch si nemali zvyšovať výkonnosť práve dopingom, čo sa, žiaľ, samozrejme, ale deje.
Čo je ale, by som povedal, problémom je, že doping ako taký, pokiaľ sa, v úvodzovkách, zneužíval ešte v športe, kde častokrát boli mnohí športovci možno aj pod kontrolou lekárov, tak to bolo, samozrejme, zakázané a nesprávne, ale predsa len kontrolované. Čo je horšie, že v poslednej dobe alebo v posledných rokoch sa tento nešvár rozmohol vlastne aj v oblasti rekreačného športu, hlavne, samozrejme, v oblasti fitnes, kulturistiky a tak ďalej.
Ja na podporu tohto zákona, samozrejme, som požiadal aj Parlamentný inštitút, aby nám vypracoval nejakú analýzu a porovnal to, aké tie zákony sú v iných krajinách, aby sme si nemysleli, že tu nejako, sme nejakí výnimoční a že nejako pritvrdzujeme práve v tejto oblasti, pretože tá právna úprava, ktorá tu bola doteraz, a ja som sa s tým, samozrejme, stretával, bola, by som tak, ľudovo povedané, jalová. Vlastne bola nepoužiteľná, tak ako bolo povedané, za tie dlhé roky vlastne vieme, že ten trh s tým fungoval a že k zneužívaniu dochádza, ale postihy neboli. Takže táto právna úprava má práve zvýšiť tú efektivitu a vlastne predísť alebo naplniť práve tú úlohu, ktorú ten zákon ako taký má a my ako zákonodarcovia tiež.
Prečítam niekoľko riadkov zo správy práve z Parlamentného inštitútu, kde sa píše, že používanie liekov zvyšujúcich výkonnosť a ďalšie zakázané látky sú stále väčším problémom v amatérskom aj profesionálnom športe. Je nevyhnutné, aby príslušné úrady držali krok s pokrokom v nezákonnom postupe dopingu, pretože jeho decentralizovaná poloha sťažuje jeho reguláciu. Veľkoobchodníci dovážajú látky na zvyšovanie výkonnosti a zásobujú nimi nelegálny trh, ktorý ich dodáva do telocviční a fitnescentier, zatiaľ čo malé organizované skupiny predávajú tieto látky vyrobené v nelegálnych laboratóriách. Online distribúcia sa tiež stáva čoraz častejšou od neregulovaných online lekární až po používanie nabíjateľných kreditných kariet a kryptomien na nákup týchto látok. Znepokojujúce je, že na ich podporu a predaj sa stále častejšie používajú bežné sociálne médiá.
Primárnym predmetom ochrany určujúcim skutkovú podstatu trestného činu výroby a iného neoprávneného nakladania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom je život a zdravie ľudí. Zároveň tieto ustanovenia chránia aj princíp fair play v športe. Právna úprava neoprávneného nakladania s týmito látkami je teda výrazom záujmu spoločnosti o ochranu ľudí proti možnému ohrozeniu a o kontrolu využívania metód a prostriedkov s dopingovým účinkom.
Ešte by som možno prečítal tak záver z tej správy. Kto bude chcieť, samozrejme, tú správu si môže pozrieť. Na základe doručenej požiadavky sme porovnávali právnu úpravu nakladania s látkami s anabolickým a hormonálnym účinkom v štyroch štátoch: Česká republika, Maďarsko, Nemecko a Poľsko. Naschvál sme dali tieto krajiny, ktoré vlastne sú naši susedia. Zaujímala nás najmä skutková podstata trestných činov z oblasti nakladania s týmito látkami, na základe čoho sa posudzuje, či ide o trestný čin, závažnosť trestného činu a trestné sankcie, výška trestnej sadzby. Sankcie za neoprávnené nakladanie s týmito látkami sú obsiahnuté buď v Trestnom zákone, to je napríklad v Česku a v Maďarsku, alebo v osobitnom zákone upravujúcom boj proti dopingu v športe, to je Nemecko a Poľsko.
V nami sledovaných štátov je obchodovanie, výroba, dovoz a vývoz týchto látok zakázaný vo všetkých z nich. Podanie zakázanej látky inému je trestné v Českej republike a v Nemecku. Neoprávnené predpisovanie zakázanej látky sa trestá v Maďarsku a v Nemecku. V niektorých krajinách sa pri špecifikácii skutkovej podstaty používajú termíny ako "vo väčšom množstve", napríklad to má Česká republika, alebo "významné množstvo" (Nemecko). V oboch týchto prípadoch sa väčšie alebo významné množstvo zakázanej látky nedefinuje priamo v zákone, my to ale máme, alebo predkla... teda ten návrh je taký, ale v podzákonnej právnej norme, ktorá sa môže pravidelne aktualizovať. V prípade Českej republiky je to nariadenie vlády, v prípade napríklad Nemecka je to vyhláška ministerstva zdravotníctva. Základná trestná sadzba za porušenie ustanovenia príslušných zákonov sa v týchto krajinách pohybuje od pokuty po trest odňatia slobody do jedného roka (Česká republika) alebo až do troch rokov. Ďalej sú definované zvýšené trestné sadzby, ktoré dosahujú dĺžku až 12 rokov odňatia slobody, napríklad Česká republika.
Ešte, keďže bol som dlhšie roky prezidentom Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitnes, tak, samozrejme, že tá propagácia v prvom rade, by som povedal, tej čistoty športu, by som povedal, že je u nás nedostatočná. To znamená, máme veľké rezervy v tom, aby vlastne tí, ktorí zneužívajú tie veci, si boli vedomí nielen tých pozitívnych účinkov, ale hlavne aj tých negatívnych. Ja som si dovolil a prečítam vám takú, také vyjadrenie Pavla Maloviča, ktorého možno mnohí poznáte, je to uznávaný lekár na telovýchovnom lekárstve. Názov to má Z lekárskeho kufríka, volá sa to Steroidové šialenstvo.
Otázka: "Môj 19-ročný sused je amatér a cvičí s činkami, aby zosilnel a zlepšil si figúru. Užíva preparáty na zväčšenie svalovej hmoty v rôznych cykloch. Čoraz častejšie na ňom badať zmeny chovania, je nezvyčajne agresívny, máva záchvaty zúrivosti, je bez príčiny podráždený. O čo by mohlo ísť?"
Pavol Malovič píše, citujem presne tak, ako to je napísané: "Podobné príznaky sa vyskytujú pri nadmernom užívaní zakázaných anabolických steroidov. Ich pravidelná konzumácia vyvoláva najprv príjemné zvláštne pocity po vpichu alebo prehltnutí. Prežívanie a pôžitky sa menia podľa typu sypačov a napichávačov a ich povahovej štruktúry, ale stotožňujú sa vo výrazoch ako nárast dobrej nálady a pohody, eufórie a pocity neobyčajnej sily, neprekonateľnosti, rozjarenosti, vášnivosti, náladovosti a popudlivosti. Postupne sa však objavia poruchy spánku, hysterický nepokoj, impotencia, bezdôvodný strach a stihomam. Striedajú sa obdobia veľkolepých nápadov a paranoidných preludov vyúsťujúcich do samovražedných pokusov a kriminálnych činov. Po dlhšom užívaní sa eviduje výskyt paranoidnej schizofrénie, maniakálnych záchvatov a hlbokých depresií. Zistilo sa, že mnohých nepredpokladaných zločinov sa dopustilo, dopustili bývalí mierumilovní muži, ktorí nikdy nemali psychické problémy, ale užívali anaboliká.
Vrcholným prejavom steroidového ovplyvnenia psychiky je steroidové šialenstvo a nutkanie zraňovať ostatných, najmä po užívaní preparátov s vysokou koncentráciou aktívnej látky. Objavujú sa signály stupňovaného násilného chovania, nezvládnuteľné záchvaty zlosti, ktoré môžu vyústiť až do sadistických činov. Úplne nepredpokladaným spôsobom dokážu takíto borci použiť zbrane, ktoré tasia už pri minimálnych podnetoch alebo len tak bez príčiny. Narastajúca agresivita sa môže závažným spôsobom prejaviť hoci aj pri šoférovaní a jej následky vysoko prevyšujú chovanie alkoholika za volantom. Steroidová mánia, ktorá má v niektorých štátoch už skoro charakter epidémie, je prvá významnejšia inovácia ilegálneho narkomanstva v modernej dobe. U anabolík ide v úvode tiež o niečo ušľachtilé, vylepšenie vzhľadu. Na rozdiel od klasických narkomanov pôsobia konzumenti zdravo a čisto a nevidia v užívaní týchto látok nebezpečenstvo. Paradoxne, často sú to jedinci, ktorým na ich tele záleží, ktorí by nevyfajčili cigaretu, nevypili by pohárik, nedali by si do úst žiadne tučné mäso. Skrátka, žijú zdravo, len berú steroidy, aby im pomohli spaľovať tuk a zvyšovať energetický potenciál."
Toto napísal lekár Pavol Malovič, ktorý, samozrejme, tej danej téme sa rozumie. Aj na základe toho, čo som prečítal, troška by som možno mierne nesúhlasil aj čo my máme napísané v dôvodovej správe úplne na konci... Koniec. (Poslancovi uplynul čas určený na rozpravu.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.9.2021 o 14:13 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Vons, ono by bolo krajšie, keby ste tie veci povedali na rovinu, v podstate tak, ako sú. Pohybujete sa vy teda konkrétne v oblasti naturálnej kulturistiky, musíte určite poznať veľa vašich bývalých zverencov, ktorí potom prešli do profesionálnej kulturistiky a začali proste brať anabolické steroidy. Pretože situácia sa má tak, ja síce nie som profesionálny športovec, ale poznám množstvo profesionálnych športovcov, pohybujem sa medzi kulturistami, pohybujem sa medzi trojbojármi, medzi strongmenmi a tak ďalej a tá realita je strašná, ale môžete si to povedať na rovinu. Všetci z nich sú na steroidoch, všetci. Profesionálna kulturistika je postavená na steroidoch, to je proste fakt. Je to od 60. rokov minulého storočia. Schwarzenegger sa priznal, že je na steroidoch, proste každý. Filmové hviezdy – Stallone, Dwayne Johnson – všetci sú na steroidoch. Proste taká je realita.
Brať steroidy pre ľudí, ktorí teoreticky nesúťažia, nevenujú sa profesionálnym športom, je, samozrejme, úplný úlet. Rovnako je z môjho pohľadu úplný úlet popíjať alkohol, ja v tom nevidím žiaden zmysel, iba keď si chcete ničiť telo. Rovnako je úlet fajčiť z môjho pohľadu, nič vám to nedáva, len vám to ničí telo. Ale mali by ste si uvedomiť, a vy to asi aj chápete a mne to v podstate môže byť úplne jedno, ale vy si určite uvedomujete ako kulturista, že týmto zákonom, tými sadzbami, čo ste tam nastavili, ste vlastne z kulturistiky profesionálnej na Slovensku spravili trestný čin. Každý jeden z tých kulturistov spĺňa tie sadzby, ktoré tam máte v tom zákone, a každému kulturistovi môžete prísť domov a nájdete mu dostatočné dávky na to, aby ste ho zavreli na štyri roky väzenia minimálne. Rovnako to platí o silovom trojboji a rovnako to platí o strongmenoch, pretože strongmeni, tí, ktorí dvíhajú tie ťažké veci, to sú veci, ktoré sú ďaleko za hranicou ľudského naturálneho maxima, a všetci sú na steroidoch.
Mne sa to nepáči, je to zlé, ale je to tak od 60. rokov minulého storočia. Ani tento zákon s tým neurobí nič, akurát že ste urobili kopec nových zločincov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:23 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Ján Krošlák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som chcel len spomenúť, že nie je primárnym, primárnym cieľom stíhať užívateľov, športovcov a ľudí, ktorí sa rozhodnú, že teda chcem mať väčší biceps, ale hlavne teda tých ľudí, ktorí s tým obchodujú, s týmito látkami, a ktorí ich dovážajú na Slovensko a ktorí ich predávajú. Ale áno, áno, je tam tá, je tam ten desaťnásobok, takže, no, budú si musieť dávať títo ľudia pozor, aby každý deň alebo každý, nie, každý deň nie, ale keď pôjdu do toho fitka, aby to mali maximálne deväť, desať. No, už ak musím to takto, takto sprosto to musím povedať. Ale áno, proste sú to zakázané látky.
A to čo ste, tak mám reagovať na pána v rozprave, ale však jasné, jasné, že sa to používa dlhé roky, od 60. rokov, ale my sme zaspali dobu v tomto boji. Celý svet s tým bojuje, vidíme na Tour de France, proste chodia a zatvárajú doktorov v hotelových izbách, ktorých prichytia, že to tam majú. A toto aj v tomto našom máme ako priťažujúcu okolnosť, že keď sa niekto takýto chytí pri športovom podujatí priamo. Čiže my sme dobu zaspali a my len dorovnávame zahraničie v tomto smere.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:26 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takýto zákon má dobré aj slabé stránky. Budeme vidieť do budúcna, čo to prinesie, nevieme to teraz úplne povedať. Ale tak ako drogy, alkohol, steroidy. Ja si myslím, každý z tých takých skupín, že tam to nie je rozdelené, do 18 rokov keď niekto, či je to drogy alebo steroidy, predá aj minimálnu dávku, tak nemal by mať nárok na žiadny podmienečný trest a ísť do basy, lebo sa týka o naše deti. A toto by v tom zákone malo byť. Aj minimálnu dávku. Je mi to jedno, či dá jednu tabletku, pol tabletky. Ak niekto dá mladším ako 18 rokov, našim deťom, tak ja by som nedával podmienečný trest, ak to myslíme vážne, a zavrel by som ho do basy, bez problémov. Lebo tie deti ešte nie sú také rozumné a vidia svalnáčov, vidia ľudí, ktorí sa bavia, teraz hovorím o drogách a podobne, a chcú to brať. Každému natvrdo basu bez toho, žeby mal možnosť nejakého podmienečného trestu. To by som dal. Ja viem, to sa ťažko počúva v SaS-ke, ale je to tak. Je to tak.
A teraz hovorme o druhej stránke tohto zákona. Ak sa to začne zneužívať medzi športovcami navzájom, že sa budú udávať, tak máme problém aj športovci. A to nastane, lebo vieme, že ak chcem vyhrať, ale ten je lepší, natrem ho, hoci robím to isté. Bojím sa, že bude to mať dosah na šport a zlé meno pre nás.
Ďalšia stránka tohto zákona. Vojna polície je teraz. Ale sami vieme, priatelia, že policajti, špeciálne jednotky, či už vojenské, alebo zásahové, no, dajte im spraviť nejaké testy, ako to dopadne. Alebo choďte s tým psíkom cez tú šatňu. Teraz čo? Prídeme o 90 % zásahových jednotiek? Ja neviem. Mne chýba v tom zákone ten cieľ taký presný. Toto je také všeobecné. Do osemnásť do basy bez rozdielu všetci, komu to dá. Na toto ja už ďalej neviem, to je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:27 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za tie pripomienky. Samozrejme, že ten zákon uvidíme, ako bude fungovať. Veď on tu aj doteraz bol, len ako som hovoril, bol jalový. Nedalo sa to presne nejakým spôsobom určiť.
Samozrejme, že ako povedal kolega Suja, nás najviac, samozrejme, trápia tí mladí, hej. A jednoducho problém je v tom, že anaboliká ako také majú byť ako liek. Používajú sa bežne v medicíne, ale sa zneužívajú. A problém je ten, že sú tu na trhu fejky, ktoré proste nikto nevie, čo obsahujú a čo to môže spôsobiť pre organizmus človeka.
Ďalšia vec, že, samozrejme, ako je okolo toho obrovský biznis, hej, na úkor niekoho zdravia niekto bohatne. A nemôžeme sa na to pozerať, akože to necháme tak.
A čo hovoril aj Milan Mazurek, v tom športe, no tak jednoducho všetci sú podpísaní, že sú pod antidopingovou kontrolou, tak čoho sa majú báť? Ako dobre, tak ja som tiež počul taký, takú, také zdôvodnenie, že či by športovec za zlatú medailu z olympijských hier riskoval to, že bude používať takéto veci a do roka zomrie. A boli takí, ktorí povedali, že áno, hej.
Takže v prvom rade my máme na zreteli zdravie. A stále sa tu aj bavíme o tých otázkach zdravia, hej, aj v jednotlivých bodoch, aj teraz práve s COVID-om a s ďalším, a toto je jedna z vecí, ktorá ohrozuje naše zdravie ako také. Takže nám ide v prvom rade o zdravie a kľudne ste mohli, kolegovia, nám pomôcť a dať nejaký pozmeňovák akože, ktorým by sme to nejakým spôsobom možno vylepšili. Ale tá možnosť tu stále do budúcnosti je. Uvidíme, ako to bude v praxi fungovať.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:29 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja uznávam, resp. rešpektujem názor pána poslanca kolegu Dostála, ktorý je dlhodobo známy a pamätáme si aj vyjadrenia, že rešpektovanie výsledku prípadného úspešného referenda zrejme nebude možné, hoci vieme, že referendum sa vyhlasuje rovno v Zbierke zákonov a to sa musí rešpektovať.
Chcem len pripomenúť, že, poukázať na čl. 2 ods. 1 prvej hlavy ústavy, ktorá hovorí presne toto: "Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo." Alebo priamo. To znamená, že tak isto ako my vykonávame vôľu občanov po voľbách, tak môžu občania priamo v referende rozhodnúť o tom, akým spôsobom si predstavujú ďalej riadiť Slovenskú republiku. Alebo sa tomu hovorí niekedy, že hlas ľudu, hlas boží.
Ja si myslím, že pokiaľ sa bude robiť odpor tomuto návrhu, ktorý predložili naši kolegovia a predčítal ho pán Matúš Šutaj Eštok, tak pôjde o nevyužitú príležitosť vlády aspoň o pár percent, čiastočne zvýšiť dôveryhodnosť, ktorá je tak mizivá, je už dneska pod 15 %. A na druhej strane ale asi nemôžeme toto očakávať, že sa vláda aspoň pokúsi o takúto nápravu svojej dôveryhodnosti. Zrejme bude radšej sa venovať obrane svojej pozície, na názor 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí sa vyslovili v petícii za referendum, neprihliada. Skúste ešte porozmýšľať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:32 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:34

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som tiež, pán kolega Dostál, len chcela zopakovať niekoľko faktov, aby sme sa vrátili k meritu veci. Vôľa ľudí by mala byť pre politikov alfou a omegou, a to pre politikov celého spektra. Hovorím o vôli minimálne 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí sa podpísali pod petíciu za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu a tejto vlády. Ľudia nám mandát dávajú, a teda majú, pochopiteľne, mať právo nám ho kedykoľvek vziať, ak majú pocit, že vedieme štát k totálnemu ekonomickému, hodnotovému a morálnemu kolapsu.
Je jasné, že koaliční poslanci sa takéhoto návrhu zákona boja ako čert kríža a budú robiť všetko pre to, aby takýto zákon blokovali, pretože vedia, že toto by bola pre mnohých záverečná a mnohí by sa už do tohto parlamentu nikdy nedostali. Podpora tohto zákona z dielne strany HLAS – SD bude lakmusovým papierikom, ktorý ukáže, či chcú krajine naozaj pomôcť, alebo o tom naďalej budú iba bezducho rozprávať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:34 hod.

PhDr.

Ľubica Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky. Pôvodne som chcel povedať, že na infantilné osobné invektívy zo strany fašistických poslancov nebudem reagovať. Zareagujem iba na vecné faktické poznámky poslancov z HLAS-u, ale teda keď som si vypočul vystúpenia pána Šutaja Eštoka a pána Tomáša, tak zasa až taký veľký rozdiel medzi tým nebol, takže asi zoberiem iné kritérium na rozlišovanie.
Pán poslanec Ďurica hovoril o tom, že teda ja som poukazoval na to, že väčšina sudcov Ústavného súdu bola zvolená za predchádzajúcej vlády, a teda že prečo my sa teraz rozhorčujeme nad pánom Žilinkom, keď ho volila väčšina koalície. No ja som pána Žilinku zhodou okolností nevolil, nevolil ho ani kolega Baránik. Vy a vaši kolegovia a v podstate celá opozícia ste ho volili, tak je to trošku iná situácia.
Potom ste povedali, že keby som bol v opozícii, tak by som bol prvý, ktorý by hovoril o demokracii a práve ľudí na referendum. No opäť sa mýlite. Ja som v roku 2018 mal možnosť niekoľkokrát podpísať petíciu za referendum o predčasných voľbách a neurobil som to práve preto, že si myslím, že referendom by sa volebné obdobie Národnej rady skracovať nemalo, že ľudia rozhodnú vo voľbách, dajú mandát na štyri roky a pokiaľ parlament je schopný vytvoriť vládnu väčšinu, tak má fungovať naďalej. A teda myslím si to bez ohľadu na to, či som v koalícii alebo v opozícii, či som poslancom, alebo nie som poslancom. A teda správal som sa aj podľa toho, nielenže si to myslím.
Pán poslanec Šutaj Eštok hovoril, že som bol ticho, keď sa tu neodôvodnene skracovali legislatívne konania. No, nie je to pravda. Ja som sa ozval napríklad aj vtedy, keď sa menil ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Uznal som, že môže sa to zdať, že je tam problém, ale verejne som povedal svoje dôvody, pre ktoré som hlasoval za skrátené legislatívne konanie. V iných prípadoch som sa, naopak, aj ozval, aj som nehlasoval za vládne návrhy na skrátené konanie, keď som si myslel, že na to nie sú dôvody. Čiže nesúďte podľa seba mňa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 14:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:38

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja vlastne ani neviem, o čom sa tu potrebujeme rozprávať. Veď všetko je jasné. Z vyhlásení všetkých alebo drvivej väčšiny politických lídrov vyplýva, že je tu politický konsenzus na tom, aby sa ľudia mohli v referende o predčasných voľbách vyjadriť. Že tu nemôže byť problém potom získať minimálne 90 hlasov na zmenu ústavy a 76 hlasov minimálne na zmenu legislatívy, ktorá povedie k zmene ústavy, ktorá umožní konanie referenda o predčasných voľbách.
V normálnej demokratickej krajine by sme už v týchto chvíľach finalizovali prípravy na referendum, pretože celá, celučičká opozícia je za zmenu ústavy a traja zo štyroch koaličných lídrov sa prihlásili k referendu o predčasných voľbách. Dokonca referendum o predčasných voľbách podporila aj pani prezidentka Čaputová napriek tomu, že musím povedať, že pani prezidentka Čaputová je spoluzodpovedná za to, že Ústavný súd zmaril toto referendum.
Nie je pravda, že mala len jednu možnosť, a tou bola obrátiť sa na Ústavný súd. Mala aj druhú možnosť. Mohla rovno vypísať referendum o predčasných voľbách, podobne ako to v minulosti a v histórii urobili jej dvaja predchodcovia. Ale dobre. Keď pani prezidentka tiež videla hnev ľudí, tak odrazu referendum o predčasných voľbách podporila.
Chcem teda aj koaličným poslancom pripomenúť tie plamenné výlevy koaličných lídrov po tom, čo v júli Ústavný súd zmaril referendum o predčasných voľbách. Najprv pán Matovič, veľký to demokrat, reagoval na pani prezidentku a na to, že sa rozhodla obrátiť na Ústavný súd týmito slovami, Igor Matovič v júli hovorí: "Prezidentka okradla ľudí o ich právo. Podlé a zákerné. Pľuvanec do očí 600-tisíc ľuďom. Som presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie." Hovorí skutočný, reálny premiér Igor Matovič.
Pani prezidentka Čaputová po tom, čo už Ústavný súd zmaril to referendum, sa vyjadrila: "Ale veď keď chcú dopriať ľuďom referendum, nič im nebráni, aby prijali zmenu ústavy a následne prijali uznesenie, ktorým požiadajú o vypísanie referenda, a ja ho obratom podpíšem."
Boris Kollár, predseda parlamentu, tiež v júli: "Referendum je najvyššia forma demokracie a ľudia by mali mať možnosť vyjadriť sa v referende. Jediná možnosť, ako naplniť to, aby sa ľudia mohli v referende vyjadriť, či skrátia volebné obdobie, je zmena zákona v parlamente. Ľudia túto možnosť musia dostať. Ja urobím všetko pre to, aby sme týchto ľudí nesklamali," hovorí Boris Kollár ešte v júli s tým, že tú legislatívu predloží tak, aby sa referendum už konalo v septembri, v októbri alebo najneskôr v novembri.
Richard Sulík, stranícky šéf poslaneckého klubu, v ktorom je aj pán Dostál, ktorý sa tu tak vehementne rozhorčoval: "Ja určite k referendu pôjdem, lebo je to nástroj priamej demokracie, ktorý sme vždy podporovali."
A chcem pripomenúť, že strana SaS má vo svojom volebnom programe ustanovenie, že chce v priebehu tohto volebného obdobia dosiahnuť to, aby referendum bolo záväzné pre poslancov. To znamená, aby ani pán Dostál nemohol hovoriť, že nebude rešpektovať rozhodnutie ľudí v referende.
Dokonca, dámy a páni, aj Ústavný súd, ktorý to referendum zmaril, vyhlásil, že stačí zmeniť ústavu a plebiscit o predčasných voľbách sa môže konať. Tak ja potom nerozumiem. Prezidentka, predseda parlamentu, skutočný premiér Matovič, minister Sulík a celá, celučičká opozícia chcú referendum, tak v čom je potom problém? Určite reálne nie v tom, že tomu bráni akýsi rokovací poriadok a treba čakať do konca roka. Ak by totiž toľká oduševnená vôľa koaličných lídrov sa pretavila aj do hlasovania ich poslancov, tak nemôže byť problém zmeniť legislatívu. Takto (rečník luskol prstami) by sme to všetci dokázali. A hlavne vy, koaliční poslanci, keby ste reálne chceli.
Vôbec to nemusí byť naša novela rokovacieho poriadku, o ktorej sa teraz bavíme. Vôbec to nemusí byť z dielne opozície. Samotná koalícia po tých plamenných vyhláseniach koaličných lídrov už mohla prísť dávno s riešením. Dokonca aj v skrátenom legislatívnom konaní. Panebože, koľko skrátených legislatívnych konaní, ktoré sa netýkali pandémie, si už tu schválili za ten rok a pol? Opäť pripomínam, že je to viac ako dvojnásobok, čo sa podarilo predchádzajúcim vládam za jedno volebné obdobie. Odrazu nie, nevieme, nemôžeme, sme ticho. A viete, prečo ste ticho? Lebo v skutočnosti vy to referendum nechcete, vy ho nechcete. Toto nie je vôbec o zmene legislatívy.
Často používate v súvislosti s opozíciou slovíčko strach. Ale v skutočnosti vy koaliční politici máte strach z predčasných volieb. Viete dobre, že keby ľudia sa v referende právoplatne vyhlásili za predčasné voľby, dostali by ste na frak po tom, čo ste tu predviedli a predvádzate. Nech sa na tomto mieste prepadnem pod zem, ak nehovorím pravdu, že vy to referendum nepodporíte ani na prelome rokov. Neprepadol som sa, teda hovorím pravdu. A všetci ľudia, ktorí sa teraz pozerajú alebo budú pozerať toto vystúpenie zo záznamu, nech sa definitívne presvedčia, že opäť ste ich oklamali. Opäť ste ich oklamali ako niekoľkokrát počas toho roka a pol, čo ste pri moci. Oklamali ste ich v sociálnej oblasti, oklamali ste ich v oblasti tzv. transparentného obsadzovania štátnej správy. Oklamali ste ich aj v očiste, v tej nečistej očiste polície a orgánov činných v trestnom konaní, vo všetkom. A oklamete ich na prelome rokov aj v tejto jednej kľúčovej otázke a to v tom, aby mohli sa opäť priamo vyjadriť a rozhodnúť, či vás chcú, alebo nechcú. Veď čoho sa bojíte? Veď keď ste takí dokonalí a skvelí, prečo sa bojíte referenda o predčasných voľbách? A vôbec predčasných volieb? Veď keď ste takí úžasní, tak by to nemal byť problém. Máte strach, vy máte strach.
A preto chcem využiť túto príležitosť na jednu výzvu. Chcem vyzvať aj našich opozičných kolegov zo strany SMER – sociálna demokracia, aby prestali bojovať so stranou HLAS – sociálna demokracia, aby sa opäť sústredili na to, na čo aj my, teda na Matoviča, a aby teda konečne dali podpisy pod návrh na odvolanie tejto vlády.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.9.2021 o 14:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video