40. schôdza

16.9.2021 - 7.10.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:16 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, dávam na doplnenie do programu schôdze, a to návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vo veci posilnenia cenovej stability potravín, s krátkym odôvodnením.
V súlade s čl. 114 Ústavy Slovenskej republiky je vláda Slovenskej republiky za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky upozorňuje na sociálne dopady a riziká spojené s trendom rastu cien potravín a z toho prameniace dôsledky na život obyvateľov a ohrozenie domácností, a preto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu, vrátane vecného a časového harmonogramu, o prijatých opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja životne dôležitých potravín.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:16 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem navrhnúť doplnenie programu o bod predloženie písomného plánu vlády na stabilizáciu stavu verejných financií od roku 2022, tak ako to aj navrhovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Ako odôvodnenie uvádzam, že verejné financie sú v katastrofálnom stave. Od roku 2019 nám dlh stúpol zo 48 % HDP na 62,7 % HDP, čiže o 15 mld. eur. Deficit podľa odhadu je v, IFP (Inštitútu pre finančnú politiku), v roku ´21 sa má pohybovať na úrovni až 8,8 % HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť navrhuje konsolidáciu verejných financií na rozdiel od tejto vlády už od roku 2022. A mali by sme tak urobiť, aby sme zišli z tejto gréckej cesty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:17 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Žiadam presunúť a termínovať tlače 628, 634 a 674 na zajtra piatok 17. 9. 2021 o 9.00 hod. Sú to návrhy skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Prvý návrh na odvolanie Romana Mikulca povereného riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol predložený 25. júla a v zmysle zákona o rokovacom poriadku Národná rada o ňom mala rokovať do sedem dní. V rámci koaličnej obštrukcie bolo zablokované toto rokovanie aj ďalšie dva návrhy na vyslovenie nedôvery Romanovi Mikulcovi až do dnešného dňa, čo je už vyše, vyše dvoch mesiacov, a považujeme to za obchádzanie zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že takáto schôdza sa má uskutočniť do sedem dní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:18 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem vás poprosiť, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada žiada predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera, aby prišiel bezodkladne informovať Národnú radu o aktuálnej, na túto aktuálnu schôdzu o výsledkoch rokovania Bezpečnostnej rady v súvislosti so situáciou v Národnej kriminálnej agentúre, na Úrade inšpekčnej služby a rovnako na Úrade špeciálnej prokuratúry.
Myslím si, že odôvodnenie k tomuto návrhu ani nie je potrebné, nakoľko všetci vidíme, čo sa aktuálne v bezpečnostných zložkách na Slovensku deje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:19 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:20

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem požiadať, aby Národná rada hlasovala o tom, že žiada vládu Slovenskej republiky, aby poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení rokovací poriadok, tlač 662, umožnila prerokovať Národnej rade v skrátenom legislatívnom konaní.
Po rozhodnutí Ústavného súdu a nemožnosti vypísať referendum aj napriek tomu, že oň požiadalo viac ako 600-tisíc obyvateľov tejto krajiny, ste aj vy osobne, aj predseda najsilnejšej politickej strany v koalícii OĽANO Igor Matovič tvrdili, že urobíte všetko pre to, aby sa referendum v čo najkratšom možnom čase mohlo uskutočniť, pretože to je základné ústavné právo občanov tejto krajiny.
Preto rokovací poriadok, ktorý momentálne bráni k včaššejšiemu alebo skoršiemu prerokovaniu návrhu novely ústavy, treba zmeniť, aby sme potom legálne a normálnou cestou mohli zmeniť aj ústavu, ktorú dnes ústavnoprávny výbor bráni prerokovať vzhľadom na šesťmesačnú lehotu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:20 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, navrhujem zaradiť ako bod programu správu vlády Slovenskej republiky o krokoch na elimináciu dopadov prudkého nárastu cien energií a rovnako dopadov otvorenia medzinárodného plynovodu Nord Stream 2 na štátny rozpočet Slovenskej republiky.
Dôvody sú evidentné. Vláda ignoruje totálne to, že môže dôjsť až k 15-percentnému navýšeniu cien elektriny, rovnako dôjde k prudkému navýšeniu ceny plynu.
A nás trápi aj to, že vláda vôbec nereaguje na obrovské riziko, ktoré príde o niekoľko rokov, že nastane prudký pokles tranzitu plynu cez územie Slovenska, čo bude znamenať stratu na príjmoch štátneho rozpočtu.
Chceme od vlády Slovenskej republiky, aby sa k týmto aktuálnym výzvam postavila čelom, a nie zadkom, ako to robí doteraz.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:21 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:22

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán predseda, dávam návrh na doplnenie programu 40. schôdze Národnej rady, ktorý sa doplní o nasledovný bod, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým zaväzuje ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, aby do 30. 9. 2021 predložil správu obsahujúcu informáciu o spôsobe využitia vakcín Sputnik V, ktoré sa nevyužili do dátumu exspirácie pri očkovaní občanov Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:22 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:23

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že o návrhu troch poslaneckých klubov, OĽANO, SME RODINA a SaS, aby sa prerokovanie bodu 13 posunulo a termínovalo na 28. 9. o 9. hodine po bode 35.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:23 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:23

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, po dohode troch poslaneckých klubov, OĽANO, SME RODINA, SaS, navrhujem prerokovať bod 35, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, tlač 559, na utorok 21. 9. o 10. hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 13:23 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:34

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 16. septembra 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Bubnár 31. augusta 2021 doručil písomné rozhodnutie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zanikol dňom doruč... písomného doručenia rozhodnutia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky dňom 1. septembra 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti nasledovne:
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Bubnára nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marek Šefčík, ktorý od 22. marca 2020 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja, a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja nastupuje náhradník Vojtech Tóth.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. septembra 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. že podľa čl. 81 a čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Bubnár 31. augusta 2021 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zanikol dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 31. augusta 2021;
2. že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 1. septembra 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti nasledovne:
- na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Bubnára nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marek Šefčík, ktorý od 22. marca 2020 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja;
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 náhradník Vojtech Tóth, narodený 7. novembra 1980, bytom Košice;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2021 o 13:34 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video