51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:09 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:09

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh na doplnenie bodu programu 51. schôdze Národnej rady, aby sa Národná rada, aby Národná rada prijala uznesenie, v zmysle ktorého zamestnávatelia nebudú mať povinnosť testovať ľudí na svojich prevádzkach proti covidu-19 vo vlastnej réžií a na vlastné náklady.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:09 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:10

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, dávam návrh, aby sa rozšíril bod programu Národnej rady o bod, kedy minister zdravotníctva príde podať správu, kde sa nachádza tisíc v minulosti údajne zakúpených ventilátorov a kedy bol k týmto ventilátorom zaškolený zdravotnícky personál, tak ako v minulosti o tom bolo povedané. Takže dávam návrh, aby, ak sa to naozaj udialo, aby sme aj v tom duchu, že nás vyzval najvyšší ústavný činiteľ, aby sme nešírili bludy o covide, aby sme o tomto hlasovali a zaradili to tento bod.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:10 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:11

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, prosím o doplnenie programu 51. schôdze o vystúpenie takisto ministra zdravotníctva s informáciou pre poslancov aj pre verejnosť o aktuálnom stave zdravotnej starostlivosti na Slovensku a nedostatku lôžok pre intenzívnu starostlivosť pacientov s umelou pľúcnou ventiláciou.
Naše zdravotníctvo kolabuje, všade sa o tom hovorí. A my sa chceme teda oprávnene opýtať pána ministra, čo pri aktuálnom obsadení umelých pľúcnych ventilácií v počte 258 lôžok máme stále problém poskytnúť intenzívnu starostlivosť ďalším pacientom, keď v druhej vlne sme dokázali vlastne zabezpečiť starostlivosť vyše 400 pacientom. Chcem sa teda opýtať, či zmizlo 150 lôžok s intenzívnou starostlivosťou, alebo či zmizol personál a čo s tým teda vláda chce robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:11 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:12

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
V zmysle rokovacieho poriadku dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, v ktorom:
a) žiada vládu Slovenskej republiky uložiť ministrovi financií Slovenskej republiky a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu univerzálny odškodňovací zákon, a to v skrátenom legislatívnom konaní. Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby predložil na najbližšie zasadnutie vlády Slovenskej republiky nariadenie, ktorým opäť aktivuje tzv. pandemickú OČR a
b) v ktorom Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby so sprísnením pandemických opatrení schválila aj výraznú pomoc zo strany štátu pre jeho obyvateľov a podnikateľským subjektom, ktorých sa pravdepodobne sprísnenie opatrení dotkne v najväčšej miere.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:12 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:13

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci.
V podobnom duchu požiadam vás, aby ste rozšírili program o zaradenie bodu, v ktorom sa Národná rada uznesie na tom, že vyzýva vládu Slovenskej republiky k bezodkladnému predloženiu návrhu zákona na odškodnenie podnikateľov a živnostníkov zasiahnutých situáciou spôsobenou pandémiou.

Kollár Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, ale nemám tunák váš procedurálny návrh, nevidím ho tu.

Valášek, Tomáš, poslanec NR SR
Vďaka. Mal byť u vás. Môžem ho aspoň dokončiť? A zistím, čo sa stalo.

Kollár Boris, predseda NR SR
Nie, nie. Predložili ste ho pred schôdzou?

Valášek, Tomáš, poslanec NR SR
Mal byť predložený.

Kollár Boris, predseda NR SR
Nie mal byť. Nemám ho tu, tak nemôžeme dať o tom hlasovať. Je mi to veľmi ľúto.
Ďalej bude, s procedurálnym návrhom vystúpi pán poslanec Fico.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:13 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:13

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne.
Navrhujem zaradiť ako bod č. 59 do programu návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Tarabu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, ide o tlač 529.
Pán predseda, dlhodobo sme traumatizovaní rôznymi vyjadreniami na adresu, či dôjde, alebo nedôjde k novelizácii ústavy v súlade s nálezom Ústavného súdu, ktorý požaduje, aby priamo expressis verbis v ústave bolo zakotvené, že skrátenie volebného obdobia Národnej rady je možné na základe výsledka referenda alebo prijatia ústavného zákona. Preto navrhujem, aby sme o tomto návrhu poslaneckom rokovali na tejto schôdzi Národnej rady už ako uvedený bod č. 59.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:13 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:14

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
V súlade s § 34 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si dovolím predniesť procedurálny návrh, aby plénum Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo o zaradení následného bodu do programu aktuálnej 51. schôdze Národnej rady.
Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky rokovala o problematike výrazného, neúnosného rastu cien potravín, elektriky, plynu a tepla. Vláda neberie v zreteľ, stále ignoruje a nereaguje na stav rastu cien životných komodít a v princípe ignoruje potreby občanov tejto krajiny.
Poslanecký klub SMER - SD niekoľkokrát inicioval mimoriadne schôdze k tejto problematike. Vláda Slovenskej republiky a vládna koalícia venuje k tak zásadnej problematike minimálnu pozornosť, preto si dovoľujem požiadať, aby plénum Národnej rady hlasovalo o zaradení tohto bodu na rokovanie 51. schôdze.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:14 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:15

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, chcel by som v súlade s rokovacím poriadkom predložiť procedurálny návrh, aby ešte pred schválením programu tejto schôdze zasadlo poslanecké grémium, aby sa dohodlo na tom, aby sa schôdza Národnej rady obmedzila vzhľadom na závažnosť pandemickej situácie len na zákony, ktoré sa zaoberajú pandémiou a rozpočtom Slovenskej republiky. Chcem upozorniť, že momentálne máme v programe schôdze rôzne zákony o geodetoch, kartografoch, strelných zbraniach, omamných látkach a ľudí na Slovensku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, ja vás preruším, o tomto nebudeme dávať hlasovať. Ale vy môžete to poslanecké grémium zvolať, takže zbytočne toto robíte týmto spôsobom, keď ho chcete zvolať. Môžem ho okamžite v mene troch poslaneckých klubov zvolať, ak na tom stojíte.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Ja som tu, ja som tu, pán predsedajúci.

Kollár Boris, predseda NR SR
Kde? Počkajte, ja na vás nevidím. Mám okuliare na čítanie, nie do diaľky.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Dobre. Dávame, áno, chceli by sme ho zvolať, samozrejme.

Kollár Boris, predseda NR SR
Tak v tom prípade okamžite zvolávam grémium.

(Zasadnutie poslaneckého grémia.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:15 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:38

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predseda, v zmysle rokovacieho poriadku dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie Národnej rady k poskytnutiu materiálno-technickej, personálnej a finančnej pomoci za účely podpory Poľskej republiky pri ochrane vonkajšej hranice EÚ v nasledovnom znení:
Národná rada Slovenskej republiky
a) upozorňuje vládu Slovenskej republiky na napätú situáciu na poľsko-bieloruskej hranici a vážne ohrozenie záujmov Európskej únie.
b) žiada vládu Slovenskej republiky prijať opatrenia na poskytnutie materiálno-technickej, personálnej a finančnej pomoci za účelom podpory Poľskej republiky pri ochrane vonkajšej hranice Európskej únie a žiada vládu Slovenskej republiky vykonať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany slovensko-ukrajinskej hranice.
Vzhľadom na to, aká situácia panuje na poľsko-bieloruskej hranici a ako právoplatný člen V4 a bezprostredne susediaci štát... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:38 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:40

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.
Vyjdem v ústrety požiadavke o stiahnutie poslaneckého návrhu aspoň v jednom prípade a predkladám tento procedurálny návrh. Na základe žiadosti troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA navrhujem presunúť bod 52 tejto schôdze, a to návrh zákona o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok, číslo parlamentnej tlače, 54, bod 54 teraz, podľa tej starej pozvánky to bol bod 52, číslo parlamentnej tlače 734, na najbližšiu nasledujúcu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.11.2021 o 14:40 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video