55. schôdza

1.2.2022 - 17.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:09 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Zisťujem, že je prítomných 118 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať a môžeme pokračovať v rokovaní.
Zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.

(Štátna hymna Slovenskej republiky.)

Teraz odovzdám slovo pánovi podpredsedovi parlamentu, pánovi poslancovi Jurajovi Blanárovi.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:09 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dávam návrh na doplnenie programu tejto schôdze o uznesenie, ktorým založíme takzvaný vládny útvar rýchleho nasadenia. Členmi tohto vládneho útvaru budú prezidentka Slovenskej republiky, predseda Národnej rady, premiér, jednotliví ministri a poslanci vládnej koalície. V prípade vyprovokovaného vojenského konfliktu s Ruskou federáciou bude takýto vládny útvar rýchleho nasadenia nasadený v bojových operáciách priamo v prvej línii vojenského konfliktu.
Odôvodnenie je veľmi jednoduché. Mnohí vládni predstavitelia sa predbiehajú v rôznych militaristických vyhláseniach, provokujú Ruskú federáciu a snažia sa zo Slovenskej republiky urobiť terč prípadného vojenského konfliktu. Slovensko ešte nikdy nebolo v modernej histórii tak blízko vojenského konfliktu a považujem za nezodpovedné a absolútne zbabelé, ak niekto vojenský konflikt vyvolá, aby doňho následne poslal za seba zomierať niekoho iného. To znamená, ak vláda chce vojenský konflikt s Ruskou federáciou, nech ide zomierať do prvej línie práve ona.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:14 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, predkladám procedurálny návrh v nasledujúcom znení: Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra zdravotníctva, aby počas trvania tejto 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky predložil informáciu o pripravovaných krokoch, ktoré budú viesť k stabilizácii zdravotníckeho personálu na Slovensku, aby sa zabránilo avizovaným výpovediam a odchodu zdravotníckeho personálu do zahraničia. Ide o informáciu a riešenie témy, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne citlivá a mimoriadne dôležitá. V rámci celej Európy prebieha boj o zdravotníka. Okolité štáty výrazne zvyšujú mzdové ohodnotenia zdravotníkov a je potrebné, aby aj naša vláda, naše ministerstvo zdravotníctva urobilo všetko pre to, aby tento trend nepokračoval. A preto si myslím, že by bolo vhodné, aby sme o tom boli informovaní aj my poslanci Národnej rady počas tejto schôdze priamo tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:15 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem zmenu poradia bodov programu, to znamená presun tlače 824, bod 68, návrh na referendum, na začiatok schôdze po bode č. 2.
Odôvodnenie: vzhľadom na avizovanú zahraničnú cestu ministra obrany Naďa do Spojených štátov amerických, kde má prísť k podpisu dohody, ktorá sa stala predmetom verejnej diskusie a veľmi rezonuje v našej spoločnosti, mám za to, že otázka referenda by mala byť prerokovaná skôr. To znamená, že k tomuto bodu by sme mali pristúpiť v čo možno najkratšom čase. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:16 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dávam návrh na vypustenie bodov 20 a 21 z programu rokovania tejto schôdze. Sú to vládne návrhy zákona o územnom plánovaní a vládny návrh zákona o výstavbe. Oba tieto návrhy sú katastrofálne pripravené. Neboli rešpektované mnohé pripomienky odborníkov. Je to pretláčanie developerských zákonov v tomto parlamente. Ak by sme takéto návrhy schválili, tak sa výrazne sťaží schopnosť ľudí vybaviť si svoje stavebné povolenia a naopak, výrazne sa uľahčí výstavba developerským skupinám. Takže je to, sú to zákony, ktoré sú vyslovene a vyslovene proti občanom Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďalší procedurálny návrh znie: navrhujem vypustiť body 30, 31, 32, 33 z programu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky na tejto schôdzi. Ide o takzvanú súdnu reformu. Ja by som to nazval, že je to skôr súdna deforma.
Vážení kolegovia z vládnej koalície, prosím vás, už neprichádzajte s takýmito zákonmi, pretože čoho sa vy dotknete, to prestáva fungovať. Keď už počujem z vašich úst o slove reforma, tak zasa sa bojím, čo sa zasa pokazí, čo prestane fungovať, aká katastrofa sa to hrnie zasa na ľudí. Prosím vás, nehovorte vznešene o reformách, začnite riadiť štát a stiahnite tieto nezmyselné body z programu rokovania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:18 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dávam procedurálny návrh. Žiadam zaradiť na najbližšie rokovanie poslaneckého grémia bezprecedentný postup Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na jeho 108. schôdzi dnes. A zároveň žiadam odstrániť záznam tohto rokovania z webstránky Národnej rady Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: aj z dôvodu opozičnej a politickej obštrukcie dnes Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný a teda nevedel schváliť ani program 108. schôdze. Napriek tomu táto schôdza pokračovala, aj keď bod 4 bol pokračovaním z predchádzajúcej schôdze, ale bol zaradený do tejto novej schôdze ako samostatný bod a tento bod nebol schválený. To znamená, že ani o tomto bode Ústavnoprávny výbor nemohol rokovať a ako taký, toto rokovanie bolo v rozpore s rokovacím poriadkom. To je ako keby ste pri zákonoch, ktoré, pri uzneseniach, ktoré sme my navrhovali, plénum Národnej rady neschváli program a napriek tomu by Národná rada pokračovala v rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:19 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:20

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Navrhujem doplniť program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zrušeniu všetkých opatrení súvisiacich so zastavením šírenia vírusu COVID-19 a návrat do pôvodného predcovidového stavu.
Odôvodnenie: viaceré európske krajiny zásadne upúšťajú od opatrení, Dánsko, Írsko, Španielsko aj Anglicko plánujú výrazne rozvoľniť. Španielsko, Anglicko a Írsko sú v situácii, keď vlna omikron už prebehla a nijako dramaticky to nezaťažilo ich zdravotnícky systém. Dokonca Dánsko, ktoré plánuje tento týždeň zrušiť všetky opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, a to aj napriek tomu, že tam denne pribúda vysoký počet nových prípadov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:20 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, v nadväznosti na katastrofálny rast cien energií, potravín a z toho vyplývajúce dôsledky pre život obyvateľov a domácností si vás dovoľujem požiadať o zaradenie nasledovného bodu do programu aktuálnej 55. schôdze Národnej rady. A to znenie: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby v rámci 55. schôdze informovala a predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu a návrh opatrení vo veci zamedzenia kritického vývoja cien potravín a energií. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:21 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem zaradiť nový bod programu, ktorý by znel: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o odložení termínu konania spoločného cvičenia Saber Strike 2022. Vzhľadom k tomu, že minister obrany a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí nás permanentne presviedčajú nielen o eskalácii napätia na ukrajinsko-ruskej hranici, ale aj o možnom vojenskom konflikte. Tak preto by som odloženie spomenutého cvičenia vnímal ako vklad Slovenskej republiky v rámci zmierňovania tohto napätia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 13:21 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video