55. schôdza

1.2.2022 - 17.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 16:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, chcel by som sa spýtať niečo, čo súvisí s tým druhým bodom, o ktorom hovoril vo svojom úvodnom vystúpení pán minister.
Pre istotu v súlade s čl. 6 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov oznamujem, že by sa ma to aj mohlo osobne dotýkať, keďže mám v rodine podobný prípad, a ide teda o tú zmenu definície alebo vylúčenia toho, čo sa považuje za nelegálnu prácu. Dnes, dnes je možné podľa súčasnej, súčasnej právnej úpravy v takýchto rodinných firmách vykonávať prácu bez toho, aby to bolo považované za nelegálnu prácu, ak ide o firmy, ktoré sú buď teda živnostník alebo jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným a pre takéhoto živnostníka alebo takúto jednoosobovú eseročku môže vykonávať prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel takejto fyzickej osoby alebo spoločníka za predpokladu, že je, že je dôchodkovo, dôchodkovo poistený, teda že nebude to práca načierno, ale, ale teda nejaké vypomáhanie v rodinnej firme alebo je poberateľom dôchodku alebo žiakom, alebo, alebo študentom a teda komplementárne je to upravené ako, že to sa nepovažuje ani za nelegálnu prácu, ani za nelegálne zamestnávanie a to, čo prináša táto novela, je, a teda ako sa píše aj, aj v dôvodovej správe na opakované podnety z podnikateľského prostredia, sa táto výnimka navrhuje rozšíriť, že sa teda nebude týkať iba živnostníkov a jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, ale aj spoločností s ručením obmedzeným, ktoré majú dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade manželmi alebo súrodencami.
Čiže týka sa to, bude sa to týkať aj dvojosobových eseročiek a teda moja otázka je alebo teda mal by som dve otázky. Jednak teda, či sa uvažovalo o tom, že by, že by ten počet spoločníkov bol aj väčší, lebo teda áno, rodinná firma môže byť, že manželia spolu podnikajú alebo otec a syn spolu podnikajú, ale teda viem si predstaviť rodinnú firmu, ktorá je trojosobová a štvorosobová a stále ide, ide o rodinnú firmu a tam by malo logiku, že teda ak takto definujeme rodinnú firmu, tak prípadne aj teda viacosobová eseročka, asi by tam bolo potrebné, samozrejme, stanoviť nejakú, nejakú hranicu, ale, ale teda moja prvá otázka je, že či sa uvažovalo aj, aj o tom, že by, že by to bola viacosobová eseročka a rovnako alebo druhá moja (zaznel gong) otázka sa týka toho, či sa uvažovalo nad tým, že by, ak by to bola dvojosobová alebo teda koľko osobová by to bola, že by medzi tými spoločníkmi nemusel byť príbuzenský vzťah, lebo, lebo teda firma, ktorá má dvoch spoločníkov, častokrát je to veľmi podobné rodinnej firme a teda keby takým dvom spoločníkom vypomáhali ich rodinní príslušníci najbližší, tak, tak v podstate charakterom by to bolo veľmi podobné tomu, ako keď je to jednoosobová, jednoosobová eseročka. Teda či sa neuvažovalo o rozšírení jedným alebo, alebo druhým smerom, ak to teda bolo predmetom nejakej diskusie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 16:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:55

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, na vašu druhú otázku odpovedám, že neuvažovalo sa o tom alebo ja o tom aspoň neviem, že by takáto diskusia prebehla. Čo sa týka vašej prvej otázky, o tom sa aj uvažovalo, aj uvažuje. V spolupráci s ministerstvom (zaznievanie gongu) hospodárstva pripravujeme legislatívu, týkajúcu sa rodinných podnikov a v nej počítame s tým. Táto legislatíva by mala byť prijatá v prvej polovici alebo v druhom kvartáli tohto roka a tam počítame s tým, že by sme umožnili rodinným podnikom rozšíriť tú možnosť na viacero spoločníkov. To znamená, môžme to predebatovať a myslím si, že aj definícia je pripravená a, samozrejme, môže byť ešte pripomienkovaná, ale s týmto počítame.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 16:55 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:27

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len stručne, zajtra ráno o 8.45 hod. budeme mať výbor k návrhu opozície k odloženiu, k odloženiu vojenského cvičenia Saber Strike. Ďakujem veľmi pekne.

(Prestávka.)

(Po prestávke. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2022 o 17:27 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:30

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážené dámy a páni, chcel by som upozorniť na také dve alebo tri najpodstatnejšie veci, ktoré sa menia touto novelou.
Po prvé, rozhodli sme sa vyhovieť dlhoročným požiadavkám alebo prianiam zamestnávateľov akéhokoľvek typu, ktorí chceli mať lepšiu právnu istotu v tom, že keď tá prvotná inšpekcia, inšpektor práce na mieste skonštatuje, že ide o nelegálne zamestnávanie, tak aby mali možnosť sa voči tomuto regulérne brániť. Takže ten zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov bude určený až po tom, keď dôjde k právoplatnému rozhodnutiu. Zároveň bude každý zamestnávateľ alebo dotknutý subjekt upozornený, že sa môže brániť prostredníctvom súdu. To znamená, má možnosť podať správnu žalobu.
Týmto spôsobom sme chceli zabezpečiť väčšiu právnu istotu, ak by náhodou došlo, čo sa teoreticky môže stať, aj keď si myslíme, že v 99 percentách sa to nestáva, že by výkony inšpekcie, u toho konkrétneho inšpektora bol zaujatý, tak aby keďže ide o vážnu vec, nelegálny zamestnávateľ prichádza, samozrejme, o možnosti čerpať prostriedky z úradov práce alebo prípadne aj z európskych fondov, tak aby mal možnosť sa brániť a preukazovať svoju vinu, aby Národný inšpektorát práce musel v odvolacom konaní riadne preukázať, že k tomu pochybeniu naozaj došlo.
Druhá vec, ktorú meníme, je možnosť, aby riaditelia, tzv. doterajší hlavní inšpektori, nazvime to teda ´šéfovia krajských inšpektorátov´, aby nemuseli byť len priamo inšpektori práce, ktorí doteraz mali povinnosť, alebo bola tam stanovená povinnosť byť päť rokov inšpektorom práce a odteraz bude stanovená povinnosť päť rokov praxe v odbore. To znamená napríklad, ak je to pracovnoprávny právnik, takisto bude spĺňať kvalifikáciu na to, aby mohol pôsobiť ako riaditeľ krajského inšpektorátu, to znamená doterajší hlavný inšpektor.
Toto sú dve hlavné zmeny a chcel by som vás požiadať o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.2.2022 o 17:30 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:33

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 834. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona a ďakujem, že ma počúvate.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 869 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.2.2022 o 17:33 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:35

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, novela Zákonníka práce č. 125 o inšpekcii práce, to nie je nejaký každodenný ani každoročný, by som povedal, zážitok, pretože inšpekcia práce je veľmi špecifická. To nie je nejaký klasický štátny úrad, on má svoje špecifiká, svoje postavenie, niekedy sa v niektorých oblastiach dokonca približuje k polícii a napríklad do konkrétneho rozrobeného prípadu inšpektora práce nemá právo nikto zasahovať, pokiaľ je to živý a neukončený. Skrátka sú to svoje špecifiká a preto je celkom prirodzené, že záujem veci meniť v tomto zákone nemôže byť nejaký každodenný, ale až keď prejdú nejaké roky a aplikačná prax ukáže, že je potrebné niektoré veci meniť, no tak vtedy sa jednoducho novelizuje.
Je tomu aj teraz tak. Áno, tá aplikačná prax ukázala, že niektoré veci možno je treba pozmeniť, treba sa k nim vrátiť a prehodnotiť, ale možno povedať aj, do akej miery naplnili alebo nenaplnili ten účel. A to je napríklad tá otázka, ktorú spomínal v úvodnom slove aj pán minister, ktorá sa týka otázky nelegálky, otázka pokuty, otázka tej tzv. čiernej listiny. Ja som si uvedomoval, keď sme to zavádzali, že to je niekde na hrane možno zákona, ale bolo to nevyhnutné vzhľadom na veľký počet nelegálnej práce, ktorý v tom období bol. Veď my sme mali napríklad situáciu, že 800 občanov Srbskej republiky sa muselo vrátiť naspäť do Srbska z neďalekej fabriky tu, kde sa vyrábajú televízory pri Galante.
To znamená, že bolo potrebné tieto veci upraviť zásadne a ja som osobne presvedčený, že splnilo to svoj účel. Nelegálna práca, je jej ďaleko-ďaleko menej, ako bolo predtým, a som osobne presvedčený, že aj samotní zamestnávatelia sa stotožnili s touto otázkou, lebo dobrému zamestnávateľovi záleží na tom, aby mal spravodlivé podnikateľské prostredie. No tam, kde je černota, je to nevýhoda a žiaden podnikateľ neprijme, aby niekto bol vo výhode len preto, že zamestnáva čiernu dušu, za ktorú neodvádza to, čo zákon ukladá smerom k štátu.
Takže po tejto stránke podporujem aj tie ďalšie technické veci, ktoré sú tam.
No a teraz prejdem k jednej veci, ktorá tu tiež bola spomenutá, s ktorou mám aj osobne, a môžem tlmočiť aj za celý poslanecký klub, problém. A to je otázka, dobre, ak ideme zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy krajských inšpektorátov a máme za cieľ, ako zaviesť tam väčšie manažérske funkcie, pán minister, pýtam sa vás, môže niekto manažovať bez toho, že by rozumel tej problematike odbornej? Ja si myslím, že v tomto prípade nie. Nehovoriac o tom, že tu nie je žiadna podmienka na žiadne vzdelanie. Ten príklad, ktorý ste vy uviedol, toho právnika, ktorý sa venuje pracovnému právu, je skôr výnimka. Svačina, ktorý robil päť rokov na inšpektoráte práce, vzhľadom na tie všeobecné podmienky môže byť, ísť vykonávať tú funkciu. Možno to trošku ako priťahujem, ale aby nám bolo jasné, o čo ide.
Takže máme zásadný problém s článkom I bod 4. Zásadne nesúhlasíme s úpravou kvalifikačných predpokladov riaditeľa inšpektorátu práce. Podľa aktuálneho stavu inšpektorát práce riadi hlavný inšpektor práce s podmienkou odbornej praxe päť rokov, až potom môže na túto funkciu nastúpiť. Samozrejme, vysoká škola druhého stupňa atď.
To znamená, čo je dnes? Je to štátny zamestnanec minimálne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú odbornú prípravu a získal odborné kvalifikačné predpoklady úspešným vykonaním odbornej skúšky a praxou päť rokov, aby splnil podmienky. Čo navrhujete? Jednoznačne politicky motivovanú zmenu. Chcete umožniť vymenovať na miesto riaditeľa dôležitého a vysoko odborného štátneho úradu s krajskou pôsobnosťou, riadi okolo sto ľudí, akúkoľvek osobu bez náležitého vzdelania, kvalifikačných predpokladov, u ktorej by sa vyžadovala v podstate len bližšie nešpecifikovaná päťročná prax. To znamená, že sa úplne vypúšťa tá podmienka, ktorá bola predtým úplne zásadná, a to je otázka piatich rokov výkonu inšpekčnej služby, čo si myslím, že je veľmi dôležité. No čítal som viacero stanovísk, pozrel som si aj rokovanie hospodárskej rady.
Pán minister, málokedy sa zhodnú na hospodárskej rade odborári a zamestnávatelia. No a v tomto prípade sa zhodli a obidvaja odmietli - aj jedna aj druhá strana ako sociálni partneri, aj odborári, aj Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky ako najväčší, najväčšie združenie zamestnávateľov - toto riešenie a pokladajú ho za nevhodné a nedobré.
Myslím si, že je to tak trošku pokračovanie toho, čo sme tu nedávno mali, keď sa novelizoval zákon o štátnej službe poslaneckým návrhom. No a vy tak trošku pokračujete v tom, čo ste načali hneď na začiatku, keď sa vstúpilo do zákona, ktorý predložil minister obrany, kde ste zadefinoval, akým spôsobom odvolať riaditeľov úradov práce. Nepokladám to za šťastné. Po tomto, čo urobíte, myslím, že budete mať úplne naplnené programové vyhlásenie vlády, kde ste zadefinovali transparentnosť, odbornosť, výberové konania. Tu žiadne výberové konanie nebude potrebné. Treba sa možno nad tým zamyslieť, pretože si myslím, že v tomto prípade odchádzame niekde, niekde úplne, úplne inde, a to som veľmi diplomatický a nechcem tieto veci ďalej rozvíjať. Každopádne si myslím, že to nie je dobré, je to nevhodné. Poznám v tomto prípade stanovisko Rady pre štátnu službu, ktorá to absolútne odmieta.
Ja som osobne presvedčený, že to nebude dobre vnímané aj medzi samými inšpektormi. Je okolo 900 zamestnancov celkovo inšpektorátov. Preboha, v rámci nich nie je problém vybrať ľudí, ktorí by spĺňali tie odborné a kvalifikačné predpoklady, aj tých päť rokov výkonu praxe, je tam veľmi veľa šikovných ľudí. Možno sa len bolo treba pre nich pozrieť bližšie. No ale na druhej strane v tom prípade by sa možno nebola naplnila tá úloha, že tí, ktorí ešte sú na tej listine, ktoré je potrebné, aby strana upratala v rámci možností, ktoré ponúka to vládnutie, asi by ostali niekde inde. Roky a roky, čo ja pamätám, takéto zavedenie kvázi manažérskej funkcie tu nebolo. Vždy to bolo rešpektované. Je to prvýkrát, toto, a osobne si myslím, že bude nevyhnutné možno v ďalšom období túto otázku zmeniť a zvrátiť to na to pôvodné odborné postavenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 17:35 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:42

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Richter, že vlastne si si všimol v tomto zákone takú, ja by som povedala, vec, ktorú kedysi táto koalícia, keď bola v opozícii, neskutočne kritizovala a dokonca sprísňovala každé jedno výberové konanie a snažili sa obracať aj na medzinárodné ustanovizne. Ale my sme nezrušili ani jedno výberové konanie. Presne ako hovoríš, začalo to v štátnej službe. Zoberme si, že už nevyberajú ani riaditeľa inšpekčnej služby. Proste jednoducho urobili zákon, zmenili, vymenovali si.
A ďalšia vec je to, čo rozprával pán Vetrák, ja to beriem, že, beriem to za takú bernú mincu, on povedal, že nepotrebujeme mať, aby ľudia mali, dosahovali určité vzdelanie na funkcie, stačí, ak sú talentovaní, lebo táto koalícia chce do funkcií dávať talentovaných ľudí. Ja vám poviem, choďte sa pozrieť na niektoré úrady, choďte sa pozrieť na mestá a, a obce, kde sú aj vaši primátori. To sú neskutočné mega talenty, ja vám poviem.
Aj keď samospráva, jasné, že nepatrí pod riadenie ministerstva, ale sú to mega talenty, ktoré tam nastúpili. A chcem vám povedať, že ak naozaj inšpektor nebude mať prax a nebude aspoň akú-takú prax a nebude poznať činnosť inšpekcie, nebude jej rozumieť, povedzte, ako ju môže kontrolovať? Ako ju vôbec môže riadiť? Ako môže doporučovať nejaké, nejaké nariadenia alebo čokoľvek?
Naozaj, fakt vidíme tie mega talenty, ktorých, ktoré dosadzujete. Je to niečo neskutočné, aj za prednostov okresných úradov, ľudí, ktorí osem rokov nepracovali, príbuzných, frajerky svojich asistentov a podobne. Za toto všetko proste ste bojovali a vlastne ste nás z toho obviňovali. A vy ste nás neobviňovali, vy ste len rozprávali ľuďom, čo budete konať a čo budete robiť, keď na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 17:42 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:45

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán, pán minister, pán bývalý exminister pán poslanec Richter veľmi správne povedal, že pokiaľ sa týka inšpekcie, by tam mali byť ľudia, ktorí majú prax, ktorí majú, minimálne tých päť rokov majú mať vysokoškolské vzdelanie.
Ja nebudem teraz a nechcem polemizovať o veci, pretože prakticky to vo svojom prejave povedal. Ja chcem vám len povedať to, že my sme nemenili trebárs ani, ja beriem, že máte jednotliví koaliční partneri ľudí, ktorých chcete dať do funkcie, ale nemenili sme ani ľudí, ktorí boli trebárs v Sociálnej poisťovni alebo aj na úradoch práce, ktorí tam boli 15 alebo 20 rokov, či riaditelia pobočiek alebo aj, beriem, že generálny riaditeľ trebárs alebo jeho námestníci proste, čiže riaditelia sekcií, že budete meniť. Ale vy meníte aj ľudí, ktorí trebárs v Sociálnej poisťovni 20 rokov alebo 25 rokov, hej, tam bola baba, ktorú ste vymenili a nič lepšie tam nemôžte dať, pretože to nemôže, nemá, nemôže poznať.
Ja viem, že to nie je vaša záležitosť, pán minister, že je to záležitosť proste potom generálneho riaditeľa a prakticky vecí, ktoré jednoducho sú. Ale to jednoducho, či to je, a to isté sme nerobili, hovorím, ani pokiaľ sa týka daňových riaditeľstiev, že tam boli predsa ľudia, ktorí boli za SDKÚ a ešte boli niektorí dlhšie. Ale takisto boli aj v Sociálnej poisťovni niektorí riaditelia 25, 30 rokov.
Zvážte aj tú celú záležitosť, pretože tá sa vypomstí. Pretože jednoducho, ak tam dáte ľudí, ktorí nie sú a nemajú to, lebo pokiaľ sa to naučia robiť, tak viete, koľko to trvá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 17:45 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:53

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, páni poslanci, očakával som, že tento bod bude rozdiskutovaný a ja sa tomu nebránim. Chcem k tomu povedať niekoľko poznámok.
Po prvé, možno si ešte spomínate, že ja ako opozičný poslanec som vždy vystupoval v ktoromkoľvek rezorte, keď sme rozoberali veci týkajúce sa ktoréhokoľvek rezortu, aj tých bezpečnostných napríklad. A vždy som preferoval a uprednostňoval za vašej vlády manažérsky prístup k riadeniu. Vždy som to robil a to, čo som hovoril v opozícii, to robím aj teraz, keď som ministrom. Čiže nijakým spôsobom som svoje názory nemenil a nemením ich.
K tejto konkrétnej veci a teda iba ako poznámku, pani poslankyňa Vaľová, pokiaľ sa nemýlim, ak náhodou sa to zmenilo, ale to by bolo len dôkazom toho, že naozaj sa nesnažím robiť personálnu politiku do dôsledkov na každej úrovni. Pokiaľ sa nemýlim, napríklad šéfkou Úradu práce v Humennom, odkiaľ pochádzate, je ten istý človek, ktorý tam bol aj predtým. To znamená, že vidíte, že pokiaľ niekto si robí svoju prácu, tak ja nemám dôvod tlačiť naňho, aby to menil.
Čo sa týka pobočiek Sociálnej poisťovne, napríklad len, aby sme si to povedali, ja si nechávam robiť od pána generálneho riaditeľa takú analýzu, že ktoré majú, podávajú najlepšie výkony. A najlepšie výkony podáva pobočka, ktorá je, kde je dlhoročná riaditeľka, povedal by som možno, odhadujem, že dvadsať rokov a súčasne novovymenovaný riaditeľ v inej pobočke. Čiže ja rešpektujem, že aj nový človek môže priniesť niečo dobré v tom manažérskom riadení, aj človek, ktorý robí dvadsať rokov, nemusí byť žiadny dôvod ho vymeniť. Takto k tomu aj pristupujem, čo sa týka hlavných inšpektorov, to znamená tých šéfov, nazvime to, krajských inšpektorátov práce, ani jedného z nich som nepoznal predtým, než sa stali kandidátmi na tieto funkcie. Pani riaditeľka, generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce mi navrhla kandidátov, ja som sa s nimi stretol, myslím, že všetkých som akceptoval, že možno k jednému som vyjadril výhrady, že potom bol iný kandidát a nijako do toho nezasahujem a ani sa nechystám zasahovať, lebo to považujem za naozaj profesionálnu vec a jediné, čo ma zaujíma, je, aby vykonávali svoju funkciu tak, ako majú, a aby tí, ktorí porušujú pravidlá, tak aby tam vykonávali kontroly a zase, pokiaľ niekto z nedbanlivosti náhodou niečo poruší, tak aby tam bol ľudský prístup a tomu človeku neničili jeho podnikanie iba kvôli tomu, že možno niečo nedbanlivosťou opomenul.
Máme takú situáciu medzi inšpektormi po tých 30. rokoch, kedy vlastne fungujeme, povedal by som, po novom, že máme 30 inšpektorov vo veku 30 až 39 rokov, 45 inšpektorov vo veku 40 až 49 rokov, 65 inšpektorov vo veku 50 až 59 rokov a viac ako 60-ročných máme 60 inšpektorov. To znamená, je logické, že musí prichádzať k istej generačnej obmene a nová pani alebo teda pani riaditeľka, generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce sa aj v súvislosti v spolupráci s vysokými školami snaží jednoducho motivovať nových mladých ľudí, aby sa uchádzali o túto prácu, aby absolvovali odborné vzdelanie, aby tam vyrastala nová generácia nasledovníkov.
Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, hlavný inšpektor alebo po novom riaditeľ toho krajského inšpektorátu práce nevykonáva kontroly, nerobí inšpekciu, to je veľmi dôležité. Nevykonáva, on tú kontrolu nevykonáva a súčasne ani nerobí odvolanie. To robí Národný inšpektorát práce. Preto ja to považujem naozaj za manažérsku funkciu, ktorá má organizovať činnosť toho inšpektorátu. A preto si myslím, že ak má päťročnú prax, príslušné odborné vzdelanie a príslušné skúsenosti, nepovažujem za vôbec nevyhnutné, aby to musel byť iba človek zvnútra. Dokonca si myslím, že niekde je aj prínosom, keď tam príde človek z vonku. Čiže toto sú moje hlavné argumenty.
Ešte raz, ten riaditeľ alebo doterajší hlavný inšpektor nevykonáva kontroly a ani nerozhoduje o odvolaní. Jeho funkcia je čisto manažérska. To, o čom som ale ochotný sa baviť, pani poslankyňa a páni poslanci, ak bude návrh, ako presnejšie vyšpecifikovať to, aby, lebo chcem, aby bol odborne zdatný takýto kandidát napriek tomu, že som nijakým spôsobom do toho nezasahoval, nepreferoval si svojich nejakých kandidátov, ktorí by to mali robiť a nechystám sa to robiť ani po prípadnej zmene tohto zákona, tak pokiaľ budete mať pripomienky v druhom čítaní alebo najlepšie ešte predtým, povedal by som pred rokovaním výboru, nášho gestorského, že by sme nejakým spôsobom to presnejšie vyšpecifikovali, že aké kritériá by mal spĺňať ten človek, tomu sa vôbec nebránim. Toľko asi zatiaľ k tomu a v druhom čítaní, ak budú nejaké návrhy alebo ešte predtým na výbore, tak som pripravený o tom debatovať a ak to treba nejako upresniť, s tým naozaj problém nemám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 17:53 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:53

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážené dámy a páni, opäť vypichnem také veci, ktoré ja považujem za najdôležitejšie v tejto novele, ktorá prešla naozaj dlhým pripomienkovým konaním aj diskusiou so všetkými sociálnymi partnermi rovnako, ako ten predchádzajúci návrh. To znamená, myslím si, že sme postupovali transparentne v tom zmysle, že žiadnym spôsobom sme nijaké veci neskrývali, pretože si myslíme, že to môže vylepšiť situáciu.
Prvá vec. Máme tu tzv. oprávnené právnické osoby, ktoré sú oprávnené, majú "štátnu licenciu" poskytovať isté služby pre podniky na Slovensku v oblasti BOZP. Keď by som to mal tak zjednodušene povedať, že štát im dá licenciu, niečo ako keď má licenciu mobilný operátor, a oni potom jednoducho majú vymedzený trh, na ktorom sa pohybujú. Čiže je to akýmsi spôsobom povedané oligopol. No ale tieto subjekty, ktoré poskytujú tieto služby, neboli certifikované jednotne. To znamená, nemuseli splniť všetky tie isté kritériá. A my zavádzame teraz jednotnú certifikáciu, aby ich odborné zdatnosti, spôsobilosti boli rovnaké. V prípade, ak uvedomujeme si, že tie podmienky nastavujeme prísnejšie a v prípade, ak by niektorý z tých súčasných oprávnených právnických osôb nespĺňal takéto kritériá, tak je tam dvojročná doba, do kedy má možnosť doplniť si tieto spôsobilosti.
Druhú vec, ktorú robíme, zlučujeme tzv. odborné spôsobilosti bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika. Po novom to bude iba jedna spôsobilosť, a to taká, že ten, kto to bude chcieť vykonávať v danom podniku, absolvuje skúšku alebo preskúšanie u Národného inšpektorátu práce. Pýtal som sa kolegov na ministerstve alebo aj ľudí z praxe, že či by s tým mali nejaký problém, alebo či hrozí, že náhodou by tam mohlo dôjsť k nejakým, ako sa po slovensky povie, k omeškaniam alebo k niečomu takému. Nikomu by to nemalo spôsobiť žiadne problémy, deje sa to priebežne, takže to považujem za dobrú zmenu.
Tretia vec, ktorú meníme, je lehota, kedy musí zamestnávateľ urobiť školenia zamestnancov a poučenia o BOZP. Doteraz to bolo raz za dva roky. Meníme túto lehotu na raz za tri roky. Ako povinnosť, samozrejme, môže to urobiť aj častejšie na dobrovoľnej báze.
Chcel by som ešte upozorniť, že doteraz musel v prípade, ak je pracovný, ak sa stane pracovný úraz, tak formálne záznam o tomto pracovnom úrade, úraze, pardon, bolo nutné vypracovať do piatich dní, predlžujeme lehotu na osem dní. Nevidíme dôvod, že prečo by sme nemohli poskytnúť tie tri dni navyše, aby si dali dokopy všetky podklady, aby im náhodou nehrozila nejaká sankcia.
Čo sa týka prílohy 1B, tí, ktorí poznajú problematiku, tak vedia, o čo ide, iba ako poznámku a informáciu. Prílohu 1B meníme iba preto, že zjednocujeme ten pojem bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. Žiadne pomery, koľko takýchto technikov na počet zamestnancov zamestnávateľ musí mať, sa nemenia, to len ako informácia, aby ste ju mali.
Ďakujem veľmi pekne a chcel by som vás poprosiť o podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2022 o 17:53 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video