55. schôdza

1.2.2022 - 17.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2022 o 9:03 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:03

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem, dámy a páni. Tento vládny návrh zákona, a hneď to aj prečítam, úvodné slovo, je aplikáciou európskej smernice do nášho práva a dovoľte mi najprv teda najprv prečítať, čo k tomu mám, a potom ešte pár slov povedať.
Vážený pán predsedajúci, cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262 z roku 2014 („č. 262/2004 Z. z.“, pozn. red.) o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín, by som si dovolil krátku prestávku, že čo to je prekurzor. Pre mňa to bolo, že také čudné slovo, a myslím si, že nie je úplne bežné, že to ľudia vedia, tak dovoľte mi vysvetliť.
Prekurzor je vstupná látka. To sú vlastne látky, z ktorých sa dá tá výbušnina vyrobiť, je to takpovediac surovina, takže napríklad prekurzor chleba je múka. Ale múku nejdeme zakazovať, ideme zakazovať prekurzory výbušnín.
Takže cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2004 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1148 z 20. júna 2019. Takže je to vec, ktorá je 2,5 roka dozadu, kedy sa Európsky parlament a Rada na tomto uzniesli, no a to nariadenie hovorí o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, z ktorého vyplývajú pre členské štáty povinnosti, ktorých splnenie tvorí právny rámec tohto zákona. Kým doterajšia právna úprava umožňovala členovi širokej verejnosti, člen širokej (povedané so smiechom) verejnosti je človek, bežní ľudia, nakupovať obmedzené prekurzory výbušnín len za predpokladu, že sa zaregistrovali u príslušného hospodárskeho subjektu, tak predloženým návrhom zákona sa registračný režim ruší a zavádza sa režim zákazu predaja obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti, teda bežným ľuďom na území Slovenskej republiky.
Návrh zákona ďalej určuje rozsah kompetencií jednotlivých orgánov štátnej správy v oblasti regulovaných prekurzorov výbušnín. Zavádza nástroje na vynucovanie povinností a zároveň rieši presun kompetencií nad sprístupňovaním obmedzených a regulovaných prekurzorov výbušnín z ministerstva hospodárstva a Slovenskej obchodnej inšpekcie na Hlavný banský úrad. Tento Hlavný banský úrad totiž vykonáva dohľad nad výbušninami v súvislosti s banko... s banskou a ťažobnou činnosťou. Presun kompetencií je navrhnutý v záujme zvýšenia informovanosti povinných hospodárskych subjektov o problematike výbušnín, napomáhajúc dosiahnutie právnej istoty pre účastníkov právnych vzťahov v tejto oblasti práva. Okrem iného zavedením jednoznačného režimu zákazu sprístupňovania dovážania, držby a používania obmedzených prekurzorov výbušnín pre širokú verejnosť podľa čl. 5 už spomínaného nariadenia EÚ 1148/2019.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, dokonca nemá vplyv ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, má však pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
No a teraz o čo ide. Predaj výbušnín, samozrejme, bol vždy regulovaný. Nie je možné si len tak bežne kúpiť výbušninu a robiť s ňou neplechu, a preto bolo pri určitých látkach povedané, v poriadku, kto si chce kúpiť vstupný, vstupnú surovinu na výrobu výbušnín, čo môže napríklad byť peroxid vodíka, tak nech sa zaregistruje, aby sme vedeli, komu sme to predali. Každý z vás bol malý chlapec alebo dievča a... no ale okrem kaderníčok my sme z toho, keď som mal nejakých 10 rokov, celkom dobre také petardy pozmiešali. Raz to aj vybuchlo v takej tesnej mojej blízkosti.
No a aby teda sa toto nedialo, tak Európska únia, teda Rada a Parlament dospeli k záveru, že toto je teda extrémne nebezpečné, musíme to ísť regulovať a dali nám vlastne na výber. Dali nám na výber, že buď tieto prekurzory, teraz by som vám rád povedal, presne o ktoré sa jedná, lebo z hlavy si pamätám len tú, ten peroxid vodíka, H2O2. Nie, nepoviem vám. Sú to tri látky. Je to nejaká zlúčenina síry, peroxid vodíka a niečo tretie. No a doteraz bol režim, že kto si to chcel kúpiť, napríklad na odfarbenie vlasov, tak sa musel zaregistrovať. No a my sme boli postavení pred rozhodnutie, či teda tú registráciu nechať, alebo to úplne zakázať pre bežných ľudí - to ešte, k tomu dôjdem ešte - a konzultovali sme to so všetkými možnými postihnutými a dotknutými subjektami a dospeli sme k záveru, že ten zákaz bude naozaj výrazne jednoduchší, a pritom ja z mojej, hĺbky mojej duše som proti zákazom, naozaj, pokiaľ sa im vieme vyhnúť, mali by sme sa im vyhýbať, ale tuná to nešlo. Je to zakázané len, ako som už čítal, to je výborná formulácia, je to zakázané pre člena širokej verejnosti, teda je to zakázané pre bežných ľudí. To znamená, že firmy, ktoré s tým pracujú, tak tieto naďalej môžu kupovať, len už to nekúpite bežne v obchode. Ale to neznamená, že nekúpite ani prípravky z toho, ten tretí, už som si spomenul, tretia látka, ktorú takto zakazujeme, je, je niečo s chlórom, tiež nejaká zlúčenina chlóru, ktorú niektorí ľudia používajú na čistenie bazénu. Ale, samozrejme, prostriedky na čistenie bazénu sú, budú naďalej bežne dostupné, len už ten priamo ten chlór nebude dostupné, dostupný. Takisto prostriedky na odfarbenie vlasov na blonďavo budú naďalej dostupné, len priamo peroxid vodíka, H2O2, dostupný nebude pre členov širokej verejnosti, teda pre bežných ľudí. Firmy si to naďalej, napríklad firmy, ktoré vyrábajú nejaké čistiace prostriedky pre bazény, si ten chlór naďalej budú môcť kúpiť. No, dlho sme teda nad týmto rozmýšľali a dospeli sme k záveru, že keď už raz Európska únia mala potrebu do tohto zasahovať, lebo zjavne dôležitejšie na tomto svete neexistujú, tak radšej to pre tých bežných ľudí zakážme, firmy s tým môžu ďalej robiť a všetky tieto zakázané veci a to je veľmi dôležité, majú náhradný prostriedok nejaký, náhradnú látku.
Druhá zmena, ku ktorej dochádza, je, že kontrolu s týmto presúvame na Hlavný banský úrad, tí vedia o výbušninách dosť, a preto aj tam to patrí, odchádza to zo Slovenskej obchodnej inšpekcii, len pre vašu informáciu Slovenská obchodná inšpekcia už dnes vykonáva dohľad nad 401 zákonmi a predpismi, to je šialené množstvo. Tu vidieť, v akom preregulovanom svete žijeme, keď máme 401 zákonov a predpisov, ktoré sa týkajú maloobchodného predaja.
Jednoducho ten svet je príliš preregulovaný. My s ňom... my s ním nespravíme nič ihneď a vo veľkom, ale napríklad také Kilečko 2, ktoré dnes ideme zaradiť na vládu, má práve pomôcť k tomu, že niekoľko týchto predpisov zmizne zo sveta. Je to márny boj, teda nie márny boj (povedané so smiechom), ale je to veľmi náročný boj, to je, asi ako keď musíte nejakú záhradku pravidelne od buriny vyčistiť, no tak my teraz čistíme toto, preto sme a rozhodli presunúť to na Hlavný banský úrad, ono toho bude aj výrazne menej, lebo veď ten predaj už bude zakázaný pre účastníkov, pre členov širokej verejnosti, a uvidíme, ako s týmto budeme fungovať.
Ďakujem pekne za pozornosť, toľkoto na úvod z mojej strany a, samozrejme, na všetky otázky rád zodpoviem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2022 o 9:03 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:13

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 811). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2022 o 9:13 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:16

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa v krátkosti vyjadriť ako človek, ktorý rozumie chémii, ktorý nerozumie takýmto rôznym zákazom, pretože takú nejakú akúkoľvek výbušninu vieme vyrobiť z obyčajnej kyseliny chlorovodíkovej, ktorú bežne teda... (Reakcia navrhovateľa.) Aj teda kyseliny chlorovodíkovej, ktorú teraz akurát zakazujeme (povedané so smiechom), ale iných látok, kde úplne jednoduchou endotermickou reakciou viete vyrobiť nejaký plyn, ktorý keď nahromadíte, či je to vodík práve pri kyseline chlorovodíkovej, keď nahromadíte vodík, viete spraviť malú... malý výbuch, ale takisto viete spraviť výbuch aj z prachu uhlia. Keďže styčná plocha tohto prachu je príliš veľká, uhlíka so vzduchom, stačí jeden malý záblesk a priestor vybuchne, čiže nie je problém naplniť miestnosť prachom z uhlia a len zasvietiť žiarovku a vybuchnete. Čiže nerozumiem takejto histórii Európ... hystérii Európskej únii, ktorá ide zakazovať všetko, všetko možné vo svete a ide riadiť s takýmito nezmyslenými nariadeniami celú planétu. Nedáva to žiadny zmysel.
Dokonca vieme, že sa páli na Slovensku vo veľkom, niektoré oblasti Slovenska sú s tým známe, že aj keď je to síce zakázané, ale pri pálení vzniká etanol, ktorý je horľavý, ale jeho výpary tiež môžu byť výbušné, tak zakážme etanol, zakážme výrobu etanolu alebo zakážme konzumáciu etanolu, taktiež krásny proces pre vinárov, ľudia sa môžu udusiť vo svojich pivniciach. Máme tu roky skúsenosti s tým, že ľudia musia chodiť so sviečkou do tejto pivnice, a by sa neudusili oxidom uhoľnatým, ktorý je, sa 18-krát rýchlejšie viaže na hemoglobín ako kyslík, tým pádom sa človek udusí. Toto neregulujeme, ale Európska únia nemá nič iné na práci, ako sťažovať život ľuďom rôznymi usmerneniami a riadeniami, preto nevidím v tomto žiaden zmysel.
Avšak dobre, je to tu, máme to na stole, musíme sa s tým zaoberať. Len to som chcel povedať, že nevidím zmysel v takýchto nariadeniach a opatreniach.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2022 o 9:16 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:19

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Žiak, Európska únia nám predkladá kopu smerníc, napríklad ako o mokradiach, ktoré majú mať ochranné pásmo, a každá mláka, ktorá aj o dve hodiny vyschne na hocijakej spevnenej ploche, by mala mať ochranné pásmo a obhajujete to tu.
Podľa mňa toto sú ešte väčšie sprostosti, nevravím, že táto nie je, ale vy a vaša strana najviac podporujete, dá sa povedať, tu v parlamente Európsku úniu a všetky tieto nariadenia. Ja by som bol rád, že keby sme, fakt ktoré sú za vlasy pritiahnuté, pomenovali a vysvetlili, že tak toto ďalej nie.
A to sa týka, dá sa povedať, v každej oblasti, to sa týka ochrany životného prostredia, to sa týka, ako teraz ste povedal, týchto chemikálií, to sa týka rôznych ochranných pásiem, čo sa týka olova, to sa týka kyanidového odlúhovania a podobne, takže ja bol by som veľmi rád, že keby ste nevytrhávali z kontextu a boli objektívni v tom vašom klube a porovnali všetky nezmysel, pomenovali všetky nezmysly, ktoré sú alebo prichádzajú z Európskeho parlamentu či už ako formou nejakého nariadenia, vyhlášok a podobne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 9:19 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán Suja, ja som prekvapený z vášho konečne vecného príspevku po dlhej dobe, oceňujem. A neviem, či ste si vy nestihol všimnúť, alebo postrehnúť, že strana SaS je eurorealistická strana, kritizuje každé kroky Európskej únie, ktoré sú proti zdravému rozumu a ktoré poškodzujú Slovensko, tak ako ste spomenul bojujeme aj proti tomu olovu, ktoré chcú zakázať v zbraniach, je to úplne nezmysel.
Na druhej strane nespochybňujeme to, že Európska únia je dobrý projekt, pomáha nám. Veď stačí sa ísť pozrieť do krajín, ktoré nie sú v Európskej únii, napríklad Srbsko (reakcia z pléna), spomínate tu Švajčiarsko, no lenže Švajčiarsko je úplne iný príklad, tam je aj mentalita ľudí, tam napríklad tiež fašisti nie sú v Národnej rade, alebo taxatívne v parlamente, funguje tam iná miera demokracie, nemôžete porovnávať Švajčiarsko. Ale stačí ísť do Srbska alebo na Ukrajinu (reakcia z pléna), ja behám po týchto krajinách a hovoríte tu o Nórsku, ktoré má obrovské zásoby ropy, ako vy fakt porovnávate, porovnávate neporovnateľné. Ako obyčajne. Ale teda stačí ísť do krajín a ja do týchto krajín veľmi rád cestujem a sledujem, ako tam ľudia žijú, a vidím, že nám Európska únia výrazne pomohla aj napriek nezmyselným reguláciám, aj napriek, aj napriek tomu, že niekedy stráca zdravý rozum. Je to zoskupenie, ktoré, z ktorých nám plynú jednoznačne veľké výhody, a preto strana SaS je tá strana, ktorá sa snaží Európsku úniu zreformovať zvnútra bez toho, aby sme rozprávali o tom, ako ju máme zrušiť alebo vystúpiť z nej, a o tom, aby, aby pokračoval ten zmysel tej Európskej únie, na čom bola vzniknu... načo... za čo bola, aby vznikla, že voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, vzájomná podpora medzi štátmi, ale nie regulácie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 9:20 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:22

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Suja, ja by som sa teda chcel ohradiť voči, voči tvrdeniu, že my podporujeme všetko, čo prichádza z EÚ. A neviem, čo ste robili vy pred 10-11 rokmi, ale ja vám viem povedať, čo ja som robil. Ja som stál tu za týmto pultom a som sa snažil presvedčiť Národnú radu o tom, aby nesúhlasila s miliardou eur do Grécka, a viem, možnože viete, ako to dopadlo, vtedy padla vláda kvôli tomu, že sme neboli ochotní súhlasiť s každou sprostosťou, ktorá prišla z Európskej únie. Čiže by som vás chcel poprosiť, opatrne s takýmto tvrdením, stvrdeniami na adresu SaS.
Na druhej strane to, že čelíme nejakej realite, to, že hlavou múr neprerazíme, to je holý fakt a niekedy je lepšie sa tomuto faktu sa prispôsobiť. Ale rovno hovorím, že ak Národná rada tento tu predložený zákon neschváli a povie, že nie, my to nechceme, ja to budem celkom rád rešpektovať. To je jedna taká dosť dôležitá vec.
A druhá - a tu by som vás chcel informovať, to olovo, čo ste spomínali, no tak práve ja osobne bojujem proti zákazu olova v nábojoch. Zhodou okolností včera bol som v Paríži, mal som stretnutie s mojou gréckou kolegyňou, organizujem, písal som list 18 ministrom, teda ministrom 18 krajín Európskej únie, nie sú to vždy ministri hospodárstva, ale tým ministrom, ktorí majú na starosti tento zákaz olova, pod ktorých to spadá. A písal som im v tom duchu, že spojme sily a poďme tento nezmyselný zákaz zhodiť zo stola. Môžem vám povedať, že približne 8 až 9 krajín sa, je, má tú pozíciu ako Slovensko, že je proti zákazu, a ďalších 8 až 9 krajín je v stave, že ešte zvažujú, rozmýšľajú, jednou z nich je Grécko, čiže tutok naozaj si myslím, že ste nás obvinili neprávom.
Čo sa týka tých mokradí, áno, tam je namieste byť opatrní, lebo momentálne, ja som si, ja som to doteraz ani vo veľkom neriešil, ale riešime teraz priestor pre jedného investora a s pomerne zaujímavým počtom pracovných miest a na pomerne veľkej ploche a zrazu sme zistili, že je tam kus nejakých bačorín, a, bum-bác, mokrade a... a my sme tu, zrazu teda čelíme dosť veľkým problémom. Čiže áno, ja s vami súhlasím, že treba byť opatrný voči všetkému, čo prichádza z EÚ.
Budem vďačný za vecné, konkrétne, ale aj korektné príspevky a veľmi radi ich potom napríklad zapracujeme do ďalšieho Kilečka.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2022 o 9:22 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Pán minister Sulík, pýtaš sa, čo som ja robil pred 10-11 rokmi.
No ja som bojoval proti vášmu ministrovi, ktorý bol minister hospodárstva, ktorého budem teraz asi, myslím, na 99,9 % presne citovať: „O ťažbe zlata v Detve je rozhodnuté.“ Je rozhodnuté. (Reakcia z pléna.) Áno. To hovoril váš minister. Môžem mu hovoriť, čo chce, že to je kyanidovou metódou, že prídeme o 3-tisíc pracovných miest. Ja som bojoval vtedy proti ťažbe zlata a proti vyjadreniam vášho ministra. Prosil som vášho okresného predsedu, čo má na starosti Krupinu, Detvu a Zvolen, aby išiel za ním, a on mu povedal jasne: „Máme tam pár hlasov, je to 30-tisícový okres, nezaujíma nás to.“ Takže ja som bojoval proti vášmu nominantovi, vášmu vtedajšiemu členovi, aby sa toto nestalo. A vďaka tomu, vďaka tomu (povedané so smiechom), vďaka vám, že ste položil tú vládu, sa to neťažilo, lebo keby bol ostal, tak sa ťaží. Takže toto som ro... toto, takže vám ďakujem. (Reakcia z pléna.)
No a teraz prídeme k tomu ďalšiemu. Čo sa týka toho olova, ja si myslím, že spájať sa, je dobrá vec, ale nemusí to prejsť. Česi, neni hanba si zobrať príklad od suseda, keď na to prišiel, ako to obísť. Česi na to prišli elegantne, ako obísť tento zákaz olova. Ja si myslím, že stačí sa držať ich príkladu, a nemáme problém.
Takže toto hovoriť, že čo som ja robil pred 10-11 rokmi. No bojoval som proti tomu, aby jeden z nominantov SaS alebo aj členov vtedy SaS, čo je vlastne výsada, byť členom SaS, nepresadil ťažbu zlata v Detve a lúhovanie za pomoci kyanidov. To som robil ja pred desiatimi-jedenástimi rokmi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 9:25 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Tak, pán minister, dúfam, že vidíš, ako to funguje v parlamente s týmito ľuďmi z Republiky, klamstvo je ich bežná náplň práce, klamstvo, prekrúcanie faktov a útoky máme tu na dennom poriadku, tak len mal si taký, mal si taký vstup do života v Národnej rade spolu s touto skupinou poslancov od pána Kotlebu, teda zradcov od Kotlebu, treba si spraviť vlastný názor.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 9:27 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:28

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže pán poslanec Žiak - ako tradične - ma obvinil, že som klamal, keď som hovoril o niektorých veciach tu. Môžem teraz začať čítať články a znížiť sa na jeho metódu a na jeho osobné útoky na vzdelanie niektorých kolegov, to, čo bolo včera. Čo ja si myslím, pán minister, že je, je ďaleko za čiarou a nie je vhodné toto preberať v Národnej rade a vykrikovať niekto, že je len bakalár a že ešte nemá dokončenú ďalšiu školu, hoci má na to rok, že skončí len bakalára. To ja si myslím, že z takého inteligentného klubu, ako sa vy berete v SaS-ke, nie je vhodné, preto ani ja sa dneska neznížim, hoci som tu mal pripravené, a nezačnem čítať články o odborníkovi, ktorý vedie Hlavný banský úrad, je dizajnér nábytku a ktorý má rozhodovať o týchto chemikáliách. Nebudem to čítať, lebo sem to nepatrí. (Reakcia z pléna.) Nahám to tak.
Ja si myslím, že o týchto látkach, áno, majú rozhodovať odborníci, to ste povedal veľmi správne. Ja som veľmi rád, že dneska zaznelo to slovo, že tak ako predtým to váš minister presadzoval, tak vy teraz proti tomu bojujeme, bojujete, tým pádom máte odo mňa absolútne plnú podporu, verím, že to takto bude, aj keď Hlavný banský úrad na žiadosť týchto zlatokopov, nie obcí, miest a firiem, ktoré sú dotknuté, lebo tí dodržali danú lehotu, ale na žiadosť zlatokopov, ktorí povedali, že nestíhajú sa vyjadriť, požiadali o predĺženie lehoty o 30 dní, a Hlavný banský úrad im vyhovel, že o 15 dní predĺžil lehotu týmto, ako by som to povedal slušne, ani sa to nedá povedať, zlatokopom, ktorí chcú rozvrátiť celý okres, ktorý bude mať dopad na 3-tisíc pracovných miest a zasiahne do celého Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ja by som bol len rád, keby ste sa spýtal vášho nominanta a šéfa Hlavného banského úradu, čo ho viedlo k tomu, keď všetky obce, všetky firmy a dotknuté orgány stihli podať námietky a vyjadriť sa k danému rozhodnutiu, a jediná firma, ktorá toto napadla a dopredu vedela, že to napadne, to nestihla. Dovolil som si už tento čas na toto, nebudem reagovať tak, ako som chcel, lebo myslím si, že to sem nepatrí aj vzhľadom na to, že ste sa vyjadril predtým, že ste hlavný odporcom tej ťažby v Detve.
Takže ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2022 o 9:28 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Suja, vy si musíte uvedomiť, že aká je vaša reakcia, taká bude reakcia naša. Včera ste sa mal ospravedlniť pánovi Benčíkovi, bolo to s uznesením výboru. Vy namiesto toho, že by ste sa pánovi Benčíkovi ospravedlnil, tak ste naňho špinil, 10 minút ste bohapusto klamal, očierňoval staršieho pána, čo sa teda pre slušných ľudí nenosí, a takisto som vystúpil ja voči vám.
Akú, akú nakúpiš, takú dostaneš, akú dáš, takže rátajte s tým, že keď vy sa budete správať ako buran, tak my budeme voči vám, nebudeme vám ustupovať, lebo zlu sa nemá ustupovať, majú s tým skúsenosti aj iné krajiny z minulosti, zlu sa treba postaviť a vy ste pre nás zlo.
Ale dneska paradoxne vystupujete veľmi kultivovane, čo vám chcem poďakovať, ak budete takto vystupovať aj naďalej, tak možno s vami bude aj vecná diskusia, len vy si musíte vstúpiť do svedomia a rozmyslieť si, či chcete komunikovať slušne ako človek, alebo chcete komunikovať ako testosterónový bulo, no.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 9:30 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video