65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:23 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a zároveň sa ospravedlňujem, že som meškal pár minút, ale niekedy sa nedá ten program zmeniť tak rýchlo. Predkladám materiál, návrh na aktualizáciu vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku irackých bezpečnostných a obranných síl. V podstate sa v tomto mandáte nič nemení zásadné. Je to technický materiál, ktorý vychádza z toho, že naši vojaci, ktorí tam dnes pôsobia, čiže ak niekto hovorí, že ich stiahol v minulosti, tak nie, nestiahol ich, stále tam pôsobia celé roky, tak tí vojaci niektoré spôsobilosti už nebudú vykonávať, napríklad vojenská polícia, a niektoré budú vykonávať, napríklad vojenské zdravotníctvo. Čiže je to technický materiál, ktorý zároveň umožňuje v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie našim príslušníkom ozbrojených síl, aby sa presunuli do Kuvajtu, a dáva tým mandát aj na pôsobenia v Kuvajte, čo je so súhlasom, s písomným súhlasom kuvajtskej vlády, čiže s mandátom na to, aby to mohli urobiť.
Materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky a predkladám ho v zmysle ústavy na prerokovanie aj Národnej rade Slovenskej republiky. Bol diskutovaný vo výbore pre obranu a bezpečnosť, aj v zahraničnom výbore.
Ďakujem veľmi pekne. Prosím o jeho schválenie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:23 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku irackých obranných a bezpečnostných síl. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1009 z 11. apríla 2022 pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh na aktualizáciu vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku v irackých obranných a bezpečnostných síl v určenej lehote a odporučili Národnej rade na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom. Prílohou tejto správy návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:25 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:27

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si predložiť vám návrh na prerokovanie materiálu, návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky.
Ako viete, 15. marca tohto roku Národná rada schválila prítomnosť príslušníkov ozbrojených síl Česka, Poľska, Nemecka, Slovinska, Holandska a Spojených štátov amerických na našom území za účelom demonštrovať súdržnosť a pripravenosť NATO, brániť sa proti vonkajším hrozbám, čím naozaj Národná rada Slovenskej republiky urobila zásadný krok pre posilnenie obranyschopnosti Slovenskej republiky a ochranu jej obyvateľov. Celkový počet príslušníkov ozbrojených síl týchto štátov bol stanovený na 2 100 profesionálnych vojakov. Následne sme ďalej rokovali o rôznych ďalších spôsobilostiach aj s tými krajinami, alebo teda s tými krajinami, ktoré ste predtým schválili a podarilo sa nám získať ďalšie spôsobilosti, ktoré vyžadujú navýšenie tohto počtu.
Preto vám predkladám aktualizáciu tohto materiálu, kde hovoríme o navýšení mandátových počtov pre ozbrojené sily Českej republiky o 100, Nemecka o 500, Slovinska o 100 a Spojených štátov amerických o 200, čím sa celkový počet príspevkov zvýši z 2 100 na 3 000 profesionálnych vojakov. Len pripomínam, lebo do veľkej miery sa šíria rôzne dezinformácie po našej krajine, že všetky tieto jednotky si platia krajiny, ktoré ich vysielajú, aj ľudí, teda aj personál ako taký, platy, ubytovanie, stravovanie, vrátane techniky, ktorá sem prichádza, jej servisovanie, muníciu a tak ďalej. Jednoducho Slovenskú republiku to nestojí nič. Je to veľmi výhodné pre nás, aby sme tu tých, tie spojenecké jednotky mali a zároveň nám poskytujú také spôsobilosti, aké Slovenská republika nikdy nemala. Štyri batérie systému Patriot je najväčšia ochrana per capita protivzdušná na svete, mimochodom. Takže, naozaj, aj v rámci rôznych diskusií, ktoré máte, jednoducho môžete byť hrdí na to, že sa nám podarilo tu dostať na naše územie z hľadiska posilňovania obrany.
Týmto vás teda žiadam o schválenie tohto materiálu, ktorý bol prerokovaný aj vo výbore pre obranu a bezpečnosť a, samozrejme, predtým vo vláde Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:27 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:29

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte teda, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1048 z 20. apríla 2022 pridelil návrh na aktualizáciu na prerokovanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:29 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:31

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán minister, viackrát ste nám tu klamali, to znamená, že nezvykli sme si na to, ale už nás to neprekvapuje. Takže nemusím vám veriť to, čo hovoríte. Preto sa spýtam ešte na jednu vec. Môžte sa smiať koľko chcete. PHM ste nespomenuli, tým zahraničným vojakom. Platia si aj to, alebo PHM poskytujeme my? Jedna otázka. A druhá, keď ste tu hovoril o tom demonštrovať súdržnosť, tak to ste hovorili aj keď sme poslali do strednej Afriky misiu, že tam treba viaceré krajiny spojiť a všetko, a teraz vojaci, ktorí stade prišli z prvej rotácie, už sú tam ďalšie, povedali, že Francúzi sa stade pomaly sťahujú, že čo na to hovoríte. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 9:31 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:32

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, chcem zareagovať. Jednoducho PHM sú preplácané tými krajinami, ktoré si ich minú, pán kolega. Čiže ak vám niekto povedal niečo iné, tak vám klamal. PHM si buď donesú, mimochodom napríklad také Patrioty, pre vašu vedomosť, minú za jeden deň svojho pôsobenia na letisku Sliač, len tie nemecké, 12-tisíc litrov pohonných hmôt, všetko si platia Nemci. Čiže to je PHM.
A čo sa týka Stredoafrickej republiky, tam sme poslali dvoch ľudí, myslím, ak sa nemýlim, čiže jednoducho oni tam išli práve kvôli tomu, aby zistili aká je situácia, čo treba, boli vo veliteľstve aj nielen v Stredoafrickej republike, ale aj v Mali. Prichádza k prehodnocovaniu vecí. Do Mali sme mimochodom vôbec nevyslali tú jednotku, ktorú sme plánovali, práve kvôli prehodnocovaniu vecí. Čiže to sa jednoducho deje. Keď sa niekde stane nejaký prevrat alebo sa zmení bezpečnostná situácia, tak na to reagujeme. A v tomto prípade sme reagovali na to, v prípade Mali a v prípade Stredoafrickej sa nič nezmenilo. Boli tam dvaja ľudia, získali nejaké informácie a pokračujeme ďalej v tej rotácii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:32 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ja by som chcel potvrdiť alebo vyvrátiť tú informáciu, že tí Francúzi sa buď sťahujú, alebo sa už stiahli stade, či je to pravda, alebo nie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 9:33 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:34

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
A máte na mysli teraz Stredoafrickú republiku alebo Mali? (Reakcia z pléna.) V Mali sú dve misie. Misia OSN tam ostala a misia, ktorá bola Európskej únie pod vedením Francúzska, tak tá nebola úplne kompletne stiahnutá, ale áno, postupne sa sťahuje. Do tej sme mali vysielať vojakov, a to nebudeme robiť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:34 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:34

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky schválila, myslím, minulý rok to bolo, mandát na to, aby naši vojenskí policajti boli na nemeckej fregate, ktorá sa volá Mecklenburg-Vorpommern, vyslaní do operácie IRINI v rámci Európskej únie do Stredozemného mora. Vzhľadom na jednoducho masívnu nevyprovokovanú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine sa zmenili plány, ktoré mala aj Európska únia, aj Severoatlantická aliancia s rozmiestnením svojich lodí, a preto sa táto nemecká fregata vyňala z misie Európskej únie IRINI zo Stredozemného mora a je vysielaná do námornej skupiny NATO SNMG1 do Baltického mora. Z uvedeného hľadiska sme boli požiadaní nemeckou stranou, keďže tam už prebehol aj spoločný výcvik, aby sme umožnili, aby táto loď, teda spoločne s našimi vojenskými policajtmi, nešla do Stredozemného mora, ale do Baltického mora. V uvedenom, o tomto je tento dokument. V uvedenom smere sme pripravili materiál, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky a ktorý aj teda bol prerokovaný vo výbore pre obranu a bezpečnosť a v zahraničnom výbore.
Prosím vás o schválenie tohto materiálu a na konci tohto mesiaca by jedenásť našich vojenských policajtov malo teda odísť na nemeckej lodi bilaterálne do Baltického mora do SNMG1 námornej skupiny NATO. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 9:34 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:36

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol teda správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1049 z 20. apríla 2022 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1 na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:36 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video