65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.5.2022 o 9:01 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:01

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, novela, ktorú predkladám, je v podstate veľmi jednoduchá. V prvom čítaní sme schválili návrh, ktorý hovorí o tom, že polovicu 13. dôchodku by sme vyplatili v júli a druhú polovicu v decembri. Počas rokovaní výborov došlo k zmene. Pozmeňovací návrh pána kolegu Ledeckého a môj navrhuje, respektíve vo výbore bol schválený, aby sme 13. dôchodok vyplatili v júli celý, aby dôchodcovia mohli si v týchto ťažkých časoch, aby mali vytvorenú rezervu, keďže naša ekonomika, respektíve že žijeme ťažšie časy a v čase zdražovania je potrebné, aby dôchodcovia mali rezervu. Zatiaľ toľko, ďakujem.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:01 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:02

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 914.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1320 zo 16. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 914, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválení pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 188 z 26. apríla 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:02 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:05

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Ďakujem. Kolegyne a kolegovia, chcem vás požiadať o podporu tohto, tejto novely. Ďakujem.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:05 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:05

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len chcem poďakovať predkladateľom za takýto návrh, a to je presne odpoveď na tú kritiku z opozície, že pre dôchodcov sa nerobí nič. Toto je len prvý krok, kde tie dôchodky v stopercentnej výške by mali vyplatené v júli, keď sa to schváli, a zároveň ide na tejto schôdzi do rokovania ďalší návrh pána ministra, ktorý, samozrejme, pripravuje ďalšie zlepšenie pre dôchodcov, nehovoriac o tom, že, že v novom roku, v novom roku bude vysoká inflácia, to znamená dôchodky by mali byť podľa zákona výrazne zvýšené a, samozrejme, myslím, že ešte aj tak to nebude všetko a budú aj ďalšie návrhy, takže nie je pravda, že sa na dôchodcov nemyslí.
Ďakujem a snáď hlasovanie bude v najbližšom možnom termíne o jedenástej.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:05 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:07

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. My sme do medzirezortného pripomienkového konania dali novelu tohto zákona, ktorá v sebe obsahovala nielen transpozíciu európskej smernice o otvorených dátach a o opakovanom použití informácií verejného sektora, ale aj záväzky z programového vyhlásenia vlády, ktoré súvisia s rozšírením priestoru pre prístup k informáciám na základe tohto zákona. S ohľadom na množstvo pripomienok, ktoré sme dostali v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tiež s ohľadom na to, že už začali infringement ohľadom transpozície tejto smernici, sme sa rozhodli, že pokračujeme ďalej v legislatívnom procese do Národnej rady iba s tou časťou návrhu zákona, ktorá rieši transpozíciu smernice, ktorá vlastne aj ohľadom pripomienok bola bezproblémová. A tá časť, ktorá sa týka pretavenia programového vyhlásenia vlády do novely zákona, tak v nej pokračuje ďalej medzirezortné pripomienkové konanie.
Takže preto si dovoľujem zúžiť aj toto moje úvodné slovo len naozaj, iba vlastne k novele zákona, ktorá transponuje európsku smernicu k otvoreným dátam a k opakovanému používaniu informácií verejného sektora.
Domnievam sa, že osobitne určite zákon o slobodnom prístupe k informácii je ten, ktorý si zaslúži, aby sme riadne vyhodnotili pripomienky, ktoré sme dostali v rámci medzirezortného pripomienkového konania, takže tomu chceme nechať priestor a čas, a preto v rámci tejto novely naozaj aj ja budem ako predkladateľ dbať nato, aby sme sa venovali len transpozícii tejto európskej smernice.
Teraz krátko, čo vlastne rieši táto smernica. Od prijatia pôvodnej smernice v roku 2003 došlo celosvetovo k rýchlemu technologickému pokroku, prudkému nárastu informácií vrátane tých, ktoré vytvára a disponuje nimi verejný sektor, a o tom je vlastne táto európska smernica, pretože rieši akým spôsobom je možné dostať sa k týmto informáciám a využiť ich vlastne aj pre dobrý verejný účel tým, že sa poskytuje fakticky súkromnému sektoru. To, čo najzásadnejšie prináša táto smernica je rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky, ďalej sú tu osobitné kategórie informácií, informácie s tzv. vysokou hodnotou, ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia a ktoré majú byť sprístupňované prostredníctvom takého osobitného spôsobu aplikačného programovacieho rozhrania API, ďalej, prináša nám bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia a rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.
Vládny návrh zákona nemá vplyv na rozpočet a ja si vás dovolím požiadať o podporu pri tomto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:07 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:14

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, ospravedlňujem sa.
Vážená pani ministerka, pán podpredseda, dovoľte mi, aby som v zmysle rokovanie poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený príslušným výborom. Vládny návrh zákona spĺňa všetky formálnoprávne náležitosti, ktoré sú kladené na vládny návrh zákonov.
Pán predseda vo svojom rozhodnutí navrhol, aby tento návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorským výborom navrhol ústavnoprávny výbor a aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna toho istého roku. Zo znenia je úplne zrejmé, aký je účel tejto úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby Národná rada schválila po všeobecnej rozprave, že tento návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. Odporúčam, aby sme pridelili vládny návrh zákona podľa rozhodnutia návrhu predsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:14 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:14

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Dnes o jedenástej bude hlasovanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:14 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a zároveň sa ospravedlňujem, že som meškal pár minút, ale niekedy sa nedá ten program zmeniť tak rýchlo. Predkladám materiál, návrh na aktualizáciu vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku irackých bezpečnostných a obranných síl. V podstate sa v tomto mandáte nič nemení zásadné. Je to technický materiál, ktorý vychádza z toho, že naši vojaci, ktorí tam dnes pôsobia, čiže ak niekto hovorí, že ich stiahol v minulosti, tak nie, nestiahol ich, stále tam pôsobia celé roky, tak tí vojaci niektoré spôsobilosti už nebudú vykonávať, napríklad vojenská polícia, a niektoré budú vykonávať, napríklad vojenské zdravotníctvo. Čiže je to technický materiál, ktorý zároveň umožňuje v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie našim príslušníkom ozbrojených síl, aby sa presunuli do Kuvajtu, a dáva tým mandát aj na pôsobenia v Kuvajte, čo je so súhlasom, s písomným súhlasom kuvajtskej vlády, čiže s mandátom na to, aby to mohli urobiť.
Materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky a predkladám ho v zmysle ústavy na prerokovanie aj Národnej rade Slovenskej republiky. Bol diskutovaný vo výbore pre obranu a bezpečnosť, aj v zahraničnom výbore.
Ďakujem veľmi pekne. Prosím o jeho schválenie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:23 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku irackých obranných a bezpečnostných síl. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1009 z 11. apríla 2022 pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh na aktualizáciu vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku v irackých obranných a bezpečnostných síl v určenej lehote a odporučili Národnej rade na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom. Prílohou tejto správy návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:25 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:27

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si predložiť vám návrh na prerokovanie materiálu, návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky.
Ako viete, 15. marca tohto roku Národná rada schválila prítomnosť príslušníkov ozbrojených síl Česka, Poľska, Nemecka, Slovinska, Holandska a Spojených štátov amerických na našom území za účelom demonštrovať súdržnosť a pripravenosť NATO, brániť sa proti vonkajším hrozbám, čím naozaj Národná rada Slovenskej republiky urobila zásadný krok pre posilnenie obranyschopnosti Slovenskej republiky a ochranu jej obyvateľov. Celkový počet príslušníkov ozbrojených síl týchto štátov bol stanovený na 2 100 profesionálnych vojakov. Následne sme ďalej rokovali o rôznych ďalších spôsobilostiach aj s tými krajinami, alebo teda s tými krajinami, ktoré ste predtým schválili a podarilo sa nám získať ďalšie spôsobilosti, ktoré vyžadujú navýšenie tohto počtu.
Preto vám predkladám aktualizáciu tohto materiálu, kde hovoríme o navýšení mandátových počtov pre ozbrojené sily Českej republiky o 100, Nemecka o 500, Slovinska o 100 a Spojených štátov amerických o 200, čím sa celkový počet príspevkov zvýši z 2 100 na 3 000 profesionálnych vojakov. Len pripomínam, lebo do veľkej miery sa šíria rôzne dezinformácie po našej krajine, že všetky tieto jednotky si platia krajiny, ktoré ich vysielajú, aj ľudí, teda aj personál ako taký, platy, ubytovanie, stravovanie, vrátane techniky, ktorá sem prichádza, jej servisovanie, muníciu a tak ďalej. Jednoducho Slovenskú republiku to nestojí nič. Je to veľmi výhodné pre nás, aby sme tu tých, tie spojenecké jednotky mali a zároveň nám poskytujú také spôsobilosti, aké Slovenská republika nikdy nemala. Štyri batérie systému Patriot je najväčšia ochrana per capita protivzdušná na svete, mimochodom. Takže, naozaj, aj v rámci rôznych diskusií, ktoré máte, jednoducho môžete byť hrdí na to, že sa nám podarilo tu dostať na naše územie z hľadiska posilňovania obrany.
Týmto vás teda žiadam o schválenie tohto materiálu, ktorý bol prerokovaný aj vo výbore pre obranu a bezpečnosť a, samozrejme, predtým vo vláde Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:27 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video