65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

3.5.2022 o 16:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 16:38

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa vyjadrili, doplnili, rozšírili veci, o ktorých som, o ktorých som diskutoval. To, čo ma mrzí, že nereagoval žiaden poslanec z koaličných radov.
Súvislosť medzi sociálno-ekonomickou situáciou, ktorú spomínal aj pán poslanec Faič, prípadne pán poslanec Blaha, áno, jednoznačne potvrdzujem, v konečnej miere, ja si myslím, že z toho sa to celé doslova odvíja, a preto hľadajú spôsob, ako sa prikryť, schovať niekde pod nejakú deku. Pripomína mi to dieťa, keď urobí nejaký prehrešok a schová sa pod deku, aby ho nikto nevidel. Ale tomu aspoň rodič alebo starý rodič povie, že by to nemal robiť, aby sa z toho vedel poučiť. Otázka je, kto sa poučí z tejto vládnej koalície, aby sa takéto veci nediali?
No a mám ešte jeden problém a o tom sa tu tiež hovorilo, neviem bežným, jednoduchým ľuďom, ktorí sa nevenujú právu prípadne politike, vysvetliť, ako je možné, že napríklad predseda vlády poukáže na daňové prehrešky niekoho, v tomto prípade bývalého prezidenta, bývalého premiéra, teraz ministra, no a za to má ísť teraz do basy. Nedá sa to vysvetliť. Je to absolútne nelogické, no ale na Slovensku to asi, asi je možné.
No a, pán predseda Fico, nerovnosť, nerovnaký prístup a klamstvo, to sú nové metódy práce tejto koalície, preto sa netreba čudovať, že jednoducho takto postupujú. Nerád to hovorím, ale skúsenosť hovorí, že čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi, a toto sa mi zdá, že toto prirovnanie dnes sedí situácii na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

3.5.2022 o 16:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, slovenský parlament po prvýkrát v histórii prerokováva otázku súhlasu poslanca Národnej rady do väzby na základe návrhu alebo požiadavky prokuratúry.
Je príznačné, že koalícia má snahu zjednodušiť celý tento proces, všetko to, ako to prebieha v parlamente, a rýchle schválenie. Nie je tu nič, čo by nejakým spôsobom dokázali sami sebe, možno pred zrkadlom zdvihnúť prst, že či tu náhodou nie je niečo, čo by tento proces nemalo tak zjednodušovať a mal sa posudzovať v súvislostiach? Nikoho netrápi, že v zdôvodnení sú napríklad aj otázky politickej činnosti? A to, že ide o lídra opozície? Nikoho netrápi napríklad, že sa, že je práve rok, keď bol šok v tomto parlamente, keď sa tu prerokovávala správa Slovenskej informačnej služby, ktorú po tom, ako nás šokovali tie kusé informácie o nej, prečítal v tom znení, ako bola, druhý najvyšší ústavný činiteľ v Slovenskej republike, predseda parlamentu?
Iste, po tom šoku sme čakali, že sa čosi udeje, že najvyšší ústavní činitelia aj pred nami poslancami, aj pred verejnosťou buď povedia, aké opatrenia sa prijali, aby niečo také sa už neopakovalo, alebo že to nie je pravda. Neviem nič, o ničom takom a aj dneska v parlamente, keď sa o tom už hovorilo, sme sa zhodli na tom, že ani pani prezidentka, ktorá sa zúčastnila toho rokovania, kde sa o veciach jednalo, na základe čoho potom bola pravdepodobne aj tá správa do parlamentu doručená, ani predseda vlády, ani nikto zo zodpovedných činiteľov, ústavných, neurobil nič. No a teraz, samozrejme, sme v zlomovom bode, pretože je tu jednoznačný útok na opozičného lídra, a teda na opozíciu.
Moji kolegovia tu poukázali na mnohé rozporné veci ohľadne zdôvodnenia tohoto návrhu veľmi podrobne. Keďže sú to naozaj rozporné veci, dovolím si v závere potom predložiť jednoduchý pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia, a toto svoje vystúpenie chcem sústrediť na zodpovedanie otázky, aké je vlastne miesto parlamentu v pluralitnom politickom systéme? Nie z pohľadu toho formálno-právneho hľadiska zákonodarného orgánu a najvyššieho ústavného orgánu, ale ako prostredia a priestoru, kde sa v praxi uskutočňuje politika poslancami zvolenými občanmi. Áno, politika. Toto je vlastne najvyššie kolbište ako vrcholná úroveň politickej činnosti politických strán. Dostať sa na túto vrcholnú úroveň mať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je cieľom, dá sa povedať, každej politickej snahy, je to trvalou snahou dostať sa na túto vrcholnú úroveň a aktívne v parlamente pôsobiť.
Treba si dať otázku a ujasniť si v tejto súvislosti, keďže sme v parlamente, o čom vlastne budeme rozhodovať pri tomto návrhu? A treba povedať otvorene, pretože je tu zahmlievanie a mnoho kolegov a samozrejme aj médií ešte stále hovorí o tom, že ideme rozhodovať o, ako keby rozhodovať o zastavení trestného stíhania poslanca Roberta Fica.
Je to taká interpretácia a potom, samozrejme, z toho vyplývajú rôzne názory, že ideme vlastne ho postaviť do polohy nie takej, ako majú všetci ostatní občania, ale do nejakej inej. Samozrejme, ideme rozhodovať o vydaní do väzby, tak ako som už povedal, prvýkrát v histórii slovenského parlamentu, pretože to rokovanie, ktoré kedysi bolo o poslancovi Lexovi, keď ešte bola platná imunita poslancov, bolo o vydaní na trestné stíhanie, to znamená zbavenie imunity a nie o vydaní do väzby.
Ak som povedal, že parlament je politické kolbište, to najvyššie, ktoré je snahou všetkých politických strán dostať sa do neho, povedzme si aj takú, takú jednoduchú otázku, čo vlastne politické strany prinášajú? No určite prinášajú alebo mali by prinášať svoju hodnotovú orientáciu. Malo by byť jasné, že čo tá strana, aké otázky myslí ohľadne vzťahu k sociálnemu štátu, ohľadne otázok viery alebo cirkvi, otázky medzinárodnej politiky, medzinárodných vzťahov, ale aj všetky ostatné. Strany prinášajú alebo by mali prinášať do spoločnosti a do parlamentu aj výsledky svojej programovej práce v podobe programov k rozvoju spoločnosti a pokúsiť sa v politickej súťaži presadiť ich a prísť s nimi k rozvoju spoločnosti.
Tieto veci hovorím najmä preto, aby sme si konfrontovali, čo s čím prichádza a čo má, ako sa hovorí, v talóne, v batohu, ak prichádza na politické kolbište. V neposlednom rade je to prinášanie ľudí dostatočne pripravených na výkon funkcií na všetkých úrovniach verejnej správy a najmä na posty na ministerstvách a iných ústredných orgánov štátnej správy, ale aj iných funkciách, kde sa nominujú za štát. Samozrejme, že prinášajú, či chcú alebo nechcú, aj istú úroveň vzťahov do spoločnosti. A keď som nehovoril pri tých ostatných veciach, ale určite kolegovia najmä z opozície, moji kolegovia, ste si dali otázky možno na tieto niektoré odpovede, ale povedzme si, či už bola niekedy takto rozdelená spoločnosť, ako je teraz. A kto prispel k tomu, že táto spoločnosť je takto rozdelená a graduje to stále viac?
No a, samozrejme, ak strany toto prinášajú, tak potom svoju politiku presadzujú prostredníctvom politickej činnosti na rôznych úrovniach a rôznymi formami, či už je to tá centrálna tu v parlamente alebo je to na regionálnej úrovni, alebo na komunálnej úrovni. Zopakujem ešte raz, presadzujú prostredníctvom politickej činnosti, pretože to je, ako sa hovorí, tá najdôležitejšia vlastnosť z podstaty samých politických strán, že okrem toho, že sa organizujú samé vo vnútri ako strany, a tu tiež si treba povedať, kto je na tom ako, a navonok je to najmä v politickej činnosti. Ňou sa presadzujú všetky veci, ktoré strany chcú presadiť a samozrejme aj v tej politickej súťaži so všetkými ostatnými.
No a ako som už povedal v úvode, tá najvyššia úroveň politickej činnosti je tento parlament a centrálna úroveň politiky, kde, kde najmä prostredníctvom lídrov sa politickými nástrojmi, ktoré sú konferencie, tlačové konferencie, semináre alebo aj verejné zhromaždenia, a tým sa vlastne do spoločnosti dá prinášať posolstvo, alebo, alebo návrh jednotlivých strán.
Parlament je teda tým miestom, kde sa vo vzťahu k mandátu poslancov majú posudzovať politické súvislosti, najmä k právu slobodne vykonávať politickú činnosť. Práve táto parlamentná sieň je tou posvätnou, kde sa skladá sľub poslanca pred ústavou, a táto sieň má aj zaručovať slobodný výkon mandátu poslancov, okrem iných vecí, ktoré vyplývajú, samozrejme, aj z otázok právneho systému. A práve politické súvislosti aj v tomto dnes prerokovávanom prípade, ktorý sa dotýka nášho predsedu SMER-u - sociálnej demokracie Roberta Fica, treba podľa môjho názoru prerokovať tu, pretože žiadny iný orgán v systéme štátu nemá kompetencie hodnotiť obsah a formy politickej činnosti politických strán. Nemá, politickú políciu predsa nemáme.
Niektorí z vás, vážení poslanci a vážené poslankyne, prichádzate s tým, že nech sa rozhodne súd a Národná rada nemá robiť prekážky pre uvalenie väzby, to ale znamená, že súd v tomto konkrétnom prípade má posudzovať aj to, čo je a čo nie je politická činnosť? (Reakcie z pléna.)
V priebehu, v priebehu rozpravy tu zaznel aj názor, že ak poslanec nebude, ak Národná rada nebude súhlasiť s väzbou pre Roberta Fica, že stratí svoju legitimitu. Dovolím si za nás povedať, že náš názor je práve opačný. Parlament stratí legitimitu, ak po prvý raz v histórii rozhodne o tom, že bude súhlasiť, že aj politická činnosť je možná v posudzovaní orgánov činných v trestnom konaní. A nazdávam sa a chcem to tu povedať, že tento parlament stráca legitimitu z iných dôvodov. Ak mu ústava káže byť kontrolnou, plniť kontrolnú funkciu voči, voči vláde, ak mu ukladá prerokovávať veci ohľadne sociálno-ekonomickej situácie, rokovať o zásadných otázkach medzinárodnej politiky, sociálnej situácii občanov a ak to nerobí, tak tým práve stráca legitimitu.
A tu mi dovoľte poukázať na niektoré návrhy, ktoré práve pod vedením Roberta Fica boli predložené do tohto parlamentu ako výsledok politickej činnosti a, samozrejme, vždy boli zamietnuté. Či už to bolo na 13. schôdzi schválenie stanoviska k vypracovaniu národného plánu podpory, obnovy a odolnosti, to znamená Európska únia pre ďalšie generácie na roky ´21 až ´23, či už to bolo na 14. schôdzi prijatie uznesenia k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie, či na 19. schôdzi, respektíve, pardon, 26. schôdzi návrh na prijatie uznesenia k ďalším problematikám v súvislosti s COVID-19, či už to bola 33. schôdza a návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k štátnej korupcii, či už to bola 37. schôdza, prijatie uznesenia k výraznému rastu cien elektriny, plynu, tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k rizikám pre príjmy štátneho rozpočtu pri sprevádzkovaní plynovodu Nord Stream 2, či už 43. schôdza na prijatie uznesenia k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien elektriny, plynu, tepla, k ohrozeniu finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s otvorením prevádzky plynovodu Nord Stream 2, 45. schôdzi k prijatiu uznesenia, kde sa žiada vláda o predloženie plánu na stabilizáciu stavu verejných financií od roku 2022, na 44. schôdzi prijatie uznesenia k posilneniu cenovej stability potravín, prijatia uznesenia k národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, či už na 53. schôdzi prijatie uznesenia k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien energií a základných potravín, alebo 54. schôdza na schválenie uznesenia Národnej rady o vyhlásení referenda, ale aj 56. schôdze na prijatie uznesenia k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien energií a základných potravín, no a, samozrejme, na 61. schôdzi návrh na schválenie stanoviska k ohrozeniu strategických energetických záujmov hospodárstva občanov Slovenskej republiky o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády v záležitostiach Európskej únie.
Toto sú veci, ktoré sú výsledkom politickej činnosti strany SMER a poslaneckého klubu, ktoré sa pod vedením Roberta Fica do parlamentu dostali a boli, boli predložené. Samozrejme, všetky boli zamietnuté. To znamená, ak hovoríme o legitimite parlamentu, ak neplnil parlament tieto rozhodujúce otázky, nenapĺňal, neprerokovával a odmietal všetky návrhy, ktoré k tomu smerovali, tak toto je ten najhorší prehrešok ohľadne legitimity slovenského parlamentu.
Dovolím si teraz predniesť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Faič, Vladimír, poslanec NR SR
... pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Vladimíra Faiča k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovávaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1100 (správne: tlač 1010, pozn. red.).
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1010, znie:
"Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A.1. prerušenie rokovania o žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1010, za účelom vyžiadania stanoviska Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o spôsobe rozhodnutia o námietkach poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého sa žiadosť týka, a za účelom zistenia, či žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nepredložil vylúčený vedúci prokurátor;
B. žiada
D.1. Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky
a) predložiť Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko o spôsobe rozhodnutia o námietkach poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého sa žiadosť týka,
b) predložiť Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko, či žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nepredložil vylúčený vedúci prokurátor."
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2022 o 16:40 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Faič, presne ako ste povedali vo svojom vystúpení, jeden z dôvodov, prečo toto všetko robí vládna koalícia, je aj ich totálna neschopnosť riadiť tento štát. Kde na základe klamstva vyhrali voľby a po dvoch rokoch ich vládnutia všetci občania na Slovensku zistili, že je to vláda, ktorá ako jediná v rámci Európskej únie nepomáha svojim občanom. Hovorili ste o jednotlivých bodoch a návrhoch v rámci mimoriadnych schôdzí, ktoré sme chceli otvárať, a chceli sme tu počuť od vlády Slovenskej republiky, čo ide robiť so zvyšovaním cien a, samozrejme, sme sa nič nedozvedeli, lebo nám tieto schôdze zarezali. A samozrejme sú ďalšie dôvody . Ale ja by som ešte povedal aj už viackrát spomínaného pána dekana Burdu z hľadiska totálneho nezmyslu o trestnom čine, konaní organizovanej trestnej skupiny, a to, kde pán dekan hovorí o tom, že toto obvinenie považuje za značne prehnané a nezmyselne vykonštruované. Dotknem sa aj tých už viackrát spomínaných kajúcnikov, kde pán dekan hovorí o tom, že: "Dôvod na väzbu v tomto prípade nie je. Pripomínam, že väzba nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba, ak sa používa ako prostriedok na donútenie ´k dráhe kajúcnika´."
Dámy a páni, hlavne z koalície, toto je presne príklad toho, avšak sme mali možnosť na viacerých prípadoch prepustených z kolúznej väzby rôznych nezmyselne obvinených, ako boli mučení v tejto kolúznej väzbe.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:00 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:02

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec, skôr ako spomeniem tú legitimitu, o ktorej si ty hovoril, tak chcem taký podobný príklad uviesť, čo bolo v tvojom vystúpení tiež deklarované, že stále sú tu niektorí poslanci z koalície alebo väčšina poslancov z koalície, ktorí nechápu rozdiel medzi vyšetrovaním obvinených, ktorí sú, sa vyšetrovaniu nebránia, neutekajú za hranice Slovenskej republiky a naviac spolupracujú a chcú čo najskôr vyšetriť toto vznesené obvinenie, a rozdiel medzi vyšetrovaním v kolúznej väzbe, ktorá je v tomto prípade absolútne bezdôvodná aj z hľadiska času, aj z hľadiska možností ovplyvňovania svedkov. Čiže niektorí poslanci, koaliční, alebo väčšina koaličných poslancov nechápe alebo nechce chápať tento rozdiel, alebo má jednoznačné pokyny nezamýšľať sa nad touto vecou a stlačiť tlačítko.
Čiže to je paralela k tomu, čo si ty naznačil tiež pred chvíľou, že ak nebudeme súhlasiť v Národnej rade, to vystúpil tu jeden koaličný poslanec, s väzobným stíhaním, stratíme legitimitu ako Národná rada. A to je tak isto presne naopak, že Národná rada stratí legitimitu, čo sa týka, legitimitu, čo sa týka tohto hlasovania, ale naopak, stratí alebo naviac stratí tú legitimitu aj Slovensko ako také a takýmto hlasovaním uvrhnete Slovensko ozaj desať krokov dozadu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:02 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:04

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vlado, vo svojom vystúpení si sa zameral na to, čo Národná rada je, čo má znamenať pre občanov tejto krajiny, pre občanov demokratickej krajiny a že parlament je naozaj politickým kolbišťom, kde sa majú stretávať rôzne názory, majú sa tieto názory konfrontovať, vysvetľovať a je to aj o tej hodnotovej orientácii, ako si spomenul, že práve ten parlament, to ´parlé´ je teda z francúzštiny, znamená hovoriť. Hovorí aj o tej, o tých hodnotových orientáciách, ktoré majú jednotliví poslanci, a o tomto sa má rozprávať v Národnej rade Slovenskej republiky.
Je, bohužiaľ, smutné to, že prvýkrát v histórii slovenského parlamentarizmu je v parlamente návrh na väzobné stíhanie poslanca, k tomu teda ešte opozičného poslanca, za to, čo hovoril o bývalých politikoch alebo súčasných politikoch, akými sú Igor Matovič, resp. bývalý prezident Andrej Kiska. To si myslím, že nepomáha tomu alebo nenasvedčuje tomu obrazu pred občanmi našej krajiny, ako má vyzerať tento parlament, akú slobodu parlamentarizmu máme mať. A ja som to hovoril aj v mojom vystúpení, že tento rok si pripomenieme 30. výročie Ústavy Slovenskej republiky a toto výročie bude tým pádom veľmi smutné, že takýmto spôsobom nedovolia opozičnému politikovi si robiť a plniť svoj poslanecký mandát v Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:04 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:06

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Faič, som veľmi rád, že ste osviežili pamäť slovenskej verejnosti spomenutím správy Slovenskej informačnej služby. Pretože my poslanci sme mali možnosť tu v Národnej rade Slovenskej republiky si vypočuť veľmi závažné pasáže o tom, ako sa manipulovalo s výpoveďami svedkov. Dokonca, budem citovať bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry pána Zuriana, ktorý povedal na otázku, že čo hovorí o podozreniach, že práve vo výrazne medializovaných prípadoch dochádzalo pri vyšetrovaní k manipuláciám, teda že policajti diktovali výpovede kajúcnikom, odpovedal, že:
"Z toho, čo vychádza na povrch, som rozladený. Prvýkrát som to začal vnímať pri zabezpečovaní ochrany vyšetrovateľa Čurillu. Doniesli mi informáciu, že sa pripravuje jeho vražda, a hneď som zabezpečil pre neho i celú jeho rodinu úkryt. Keď som vydal opatrenie, aby okolie Čurillu monitorovali aj hliadky NAKA, prešiel jediný deň a hlásili mi, že Čurillovi už nič nehrozí. Vtedy som zbystril. Zrazu netreba? O nejaký čas prišiel za mnou šéf operatívy Kaľavský a rozprával mi, ako Čurillov tím ovplyvňoval ľudí, aby vypovedali istým spôsobom. Mal som pocit, ako by mi rozprával obsah nejakého filmu. Vravím Jano, to nemyslíš vážne! Ak to bude pokračovať, chcem o tom vedieť. V marci prišiel zase za mnou s tým, ako operatívci skrivili ďalší prípad. Presviedčali človeka, aby vypovedal inak, než vypovedal predtým. Poslal som, nech to ide nahlásiť, a on nechcel, že to nikto nepotvrdí a on skončí."
To je hrozné, že takýmito relevantnými informáciami, ktorými disponujeme, sa nič nerobí a tvárime sa ako keby... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:06 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:09

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán poslanec Faič, vy ste spravil prierez toho, čo sa vlastne deje až do dnešného dňa, a začali ste stretnutím na Slovenskej informačnej službe. To stretnutie bolo tak vážne, že v takomto zložení, čo si všetci asi pamätáme, v histórii Slovenskej republiky nikdy nedošlo k takémuto stretnutiu, aby sa zúčastnila takéhoto stretnutia aj hlava štátu, prezidentka Slovenskej republiky. To znamená, že ak takéto stretnutie bolo vyvolané, tak museli byť veľmi závažné informácie, ktoré aj odzneli na tom stretnutí, že čo sa deje v Slovenskej republike, keď dokázali vytvoriť takú skupinu stretnutia, aká bola tam. Veď vlastne od toho sa to celého odrazilo a tam vlastne bolo poukázané na to, aj následne v správe, ktorá odznela v parlamente, a tak isto aj na, na mojom výbore, že bolo presne poukázané na to, že čo sa deje v trestných konaniach, k akým manipuláciám dochádza. Postupne začali vychádzať informácie a následne až v uznesení Generálnej prokuratúry sa objavili konkrétne veci, konkrétne prepisy legálnych nahrávok vyšetrovateľov, ktorí v tých svojich debatách jasne hovorili, že o čo ide. A tam okrem iného aj hovorili o tzv. protiúdere, ktorý, ktorý kedysi realizovali Židia. No a ten proti úder sa začal diať. Veď v akej sme situácii dnes? Vyšetrovací tím Oblúk, ktorý to mal riešiť je zrušený, šéfka vyšetrovacieho tímu je mimo toho. Okolo toho sa začínajú diať ďalšie iné veci a finále toho celého je, že sa snažia dostať do väzby opozičného lídra a takisto, už čo sa im podarilo, bývalého ministra vnútra. Takže o tom asi je aj ten protiúder, ktorý bol kedysi spomínaný.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:09 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:10

Anton Stredák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolega Faič, viackrát to už dnes zaznelo a povedal to, povedal si to aj ty vo svojom vystúpení, že dnešné rokovanie, dnešný bod, o ktorom hovoríme, nie je o trestnom stíhaní Roberta Fica. Dnes je to výlučne o jeho umlčaní. My keď budeme hlasovať, nebudeme hlasovať o jeho stíhaní, ale budeme rozhodovať, či ho vydáme do možnej väzby, aby nemohol vystupovať, kritizovať koalíciu, organizovať tlačovky a protestné mítingy. Samozrejme, a tým nebude vedieť vykonávať ani svoj poslanecký mandát. Ako opozičný politik si nebude môcť vykonávať svoju prácu a verejne sa prezentovať. Svojím spôsobom ho koalícia umlčí, aby vás nemohol kritizovať, ako vládnete.
Som presvedčený, že ak aj by bolo jeho obvinenie v určitej časti vyhodnotené ako dôvodné, dôvod na väzbu v tomto prípade nie je. Pripomínam, že väzba nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba, ak sa používa ako nejaký donucovací prostriedok, aby sme niekoho umlčali strčením ho do väzby, tak ako sa to deje aj v tomto prípade.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:10 hod.

PaedDr.

Anton Stredák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:12

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vladko Faič, milý kolega, ďakujem, že si pripomenul správu SIS-ky, ktorá zhruba pred rokom zakývala spoločnosťou a nami v parlamente. Ako už bolo spomenuté, bolo zaujímavé, že sa takéhoto poloutajeného stretnutia zúčastnila prezidentka, najvyšší predstaviteľ štátu, čelní predstavitelia, premiér, vicepremiér, policajný šéf, minister vnútra, šéf inšpekcie a ďalší.
Pán Pčolinský ako šéf SIS-ky sa poctivo snažil si robiť svoju robotu. Zachytil nebezpečenstvo takejto činnosti pre chod štátu, pre potenciálny rozvrat štátu, pre polarizáciu spoločnosti a v konečnom dôsledku, že to môže viesť až ku strate ťažko vydobytej a skúšanej vlastnej štátnosti. Nemožno však čakať, že by premiér alebo vicepremiér konali v duchu práva a spravodlivosti, veď práve tí toto porušovanie a znásilňovanie práva organizovali a ak sa náhodou v niekom "pohlo svedomie" alebo si uvedomili škodlivosť a nebezpečenstvo takéhoto konania, rýchlo skončili vo väzbe.
Toto zneužívanie politickej moci, znásilňovanie a ohýbanie práva, používanie trestného práva na zastrašovanie, trestanie a likvidáciu opozície nemá obdobu. Oveľa viac som čakal od predsedu Národnej rady. Nič sa nestalo. Ale najviac som čakal od prezidentky, takisto sa nič nestalo. Dnes už nečakám. Je mi jasné, že nielen ja som bol naivný. Čakať, že začne konať, vystúpi s plamenným prejavom v parlamente a na verejnosti, bolo viac než iluzórne. Povaliť vládu ako prvý slovenský prezident Michal Kováč dnes je jasné, že pani prezidentka plní zahraničný scenár a nedá sa do nej vkladať žiadna nádej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 17:12 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:14

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel by som zvolať teraz poslanecké grémium, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe pri rokovaní, či budeme hlasovať zajtra o 17.00, či budeme to ťahať, túto schôdzu, celú noc, alebo je tu taká určitá ponuka, ktorú som doteraz bol schopný prebrať iba so stranou OĽANO, ktorá s tým súhlasila. Musím sa poradiť ešte s ostatnými koaličnými stranami. Takže aby sme to nenaťahovali, je najlepšie urobiť poslanecké grémium a tam by sme sa všetci naprieč celým politickým spektrom dohodli na ďalšom pokračovaní schôdze. Ďakujem pekne. Takže zvolávam teraz grémium.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.5.2022 o 17:14 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video