65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:56 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:56

Lukáš Kyselica

Vystúpenie v rozprave 9:58

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, v tomto zákone vítam, že prišla takáto úprava o zmene oprávnení vodičských preukazov skupiny C. Pretože, ako vieme, tých vodičov je veľmi málo a vodiči väčšinou sa už pomaly, ak to môžem tak povedať, dovážajú zo zahraničia, nemá kto pracovať, či už je to na Slovensku, alebo je to v Európskej únii. Aj keď tu v týchto kategóriách nejde o napríklad o skupiny C+E, ale aj v tých menších kategóriách, čiže to vítam.
Ale musím tu mať jednu výhradu k tomu, že chcete dať ako závažný priestupok telefonovanie počas jazdy. Áno, telefonovanie počas jazdy je veľmi nebezpečné. Môže spôsobiť závažné dopravné nehody a v dobe smartfónov, kde človek naozaj ťuká do toho telefónu, nesleduje premávku, tak môže spôsobiť, môže niekoho zraziť na prechode, dieťa, prejsť do protismeru. Čiže je to veľmi nebezpečné. Áno, ale v tomto prípade by sme sa mali pozrieť na to, že ako chceme to telefonovanie dokazovať, pretože stane sa niektorým vodičom, že nemusia telefonovať, ale hliadka ich môže zastaviť a môže mu povedať, že telefonoval počas jazdy. A keď povie, že netelefonoval, oni nemajú žiadny dôkaz. Ale človek alebo vodič, ktorý sa nevie brániť alebo nemá na to patričné skúsenosti, odbornosť a nevie, nevie v tom chodiť, tak môže sa mu stať, že aj keď takýto dopravný priestupok nespáchal, ale pod nátlakom, dajme tomu policajtov, im to podpíše. Dajú mu nejakú pokutu a môže mať vlastne takýto závažný priestupok. A ak sa to stane trikrát, tak môže ísť na preskúšanie. Čiže ja by som uvítal, ak by sme nejakou komunikáciou alebo nejakým spoločným konsenzom potom prišli v nejakej vyhláške alebo v nejakom predpise, že ako vlastne to budú chcieť týmto vodičom dokázať, lebo môže sa takáto vec stať. Mne sa tiež takáto osobne vec stala a potom som to musel chodiť prejednávať na dopravný inšpektorát. Čiže len toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 9:58 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:00

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Od ´96 roku a možno aj skôr sa naša rodina venuje kamiónovej doprave, až kým vlastne môj otec nezomrel, a stretávam sa stále s tými šoférmi, aj jeho spoločníkmi, ktorí zostali ďalej vo firme, a môžem povedať jednu vec, že šoférov na Slovensku je dosť, len vďaka strašne slabému ohodnoteniu, ktoré je u nás, tak odchádzajú do zahraničia. Buď robia pre naše firmy priamo v zahraničí, alebo robia rovno buď z Anglicka alebo v západnej Európe pre firmy, ktoré nie sú ani registrované u nás. Takže toto je veľký problém, že nevieme si ohodnotiť vlastných ľudí. Nahrádzajú ich stovky Ukrajincov, a to hovorím teraz len o bystrickom kraji, stovky šoférov, ktorí prišli, dá sa povedať tak, že okolo nás, že vieme o nich, alebo sme s nimi nejako spolupracovali, ale aj tí po čase, akonáhle získajú nejaké skutočnosti, takisto odchádzajú do zahraničia.
Takže aj ja vítam túto iniciatívu, že sa znižuje ten vek, ale druhý prípad je taký, že viete, sami sme mali 18 rokov a aký sme mali rešpekt k osobným autám, že koľkokrát sme nedokázali odhadnúť tie svoje schopnosti, vedomosti a málo chýbalo, aby sa niekedy niečo nestalo. Teraz, z tonového vtedy auta, možno maximálne dvoj, budú môcť chodiť na 12 tonových. Verím, že to dopadne dobre, ale bojím sa, že mladí ľudia ešte si tak neuvedomujú a že môžme mať možno viacej dopravných nehôd vďaka tomuto. Ale pevne verím, že sa to nestane.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 10:00 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za faktickú poznámku, len vravím, keď aj v tomto prípade nejde o tú kategóriu C+E, ale myslím, že ani pre slovenských vodičov, alebo aj pre vodičov zahraničných tá skupina C do 7,5 tony a 12 ton asi nebude až taká lukratívna, pretože tie zárobky asi tam nebudú až také vysoké, ak sa jedná o tých vodičov v kamiónovej doprave, tak je naozaj veľká pravda, že väčšina odchádza pracovať do zahraničia, pretože tam Zákonník práce na nich dbá a majú naozaj všetky príplatky, dovolenky, nejaké stravné príplatky, a keď na Slovensku, aby takto nejaký prepravca mohol dať všetky tieto benefity takzvané nejakému šoférovi, tak by to finančne neutiahol. A pre dopravcov celkovo aj tie nové pokuty, ktoré sú na nich nachystané, tak sú likvidačné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 10:02 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Ďakujem. Tak hlasovanie bude dnes o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 10:04 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:04

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti. V súčasnosti vykonávaná skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky bude nahradená skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou v priestoroch ministerstva vnútra. Akreditovaným osobám zabezpečujúcim odbornú prípravu na skúšku tým odpadnú viaceré povinnosti vrátane zabezpečenia priestorov na vykonanie skúšok. Zavedením elektronického testu už nebude potrebné zabezpečovať troch členov skúšobnej komisie, keďže sa bude vykonávať za prítomnosti jedného zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti.
Ďalšou výraznou zmenou je umožnenie vykonávania odbornej prípravy aj dištančnou formou, prípadne kombináciou dištančnej a prezenčnej formy. Ich realizácia bude prebiehať prostredníctvom online pripojenia, ktoré bude sprístupnené aj ministerstvu na účely vykonávania kontroly. V súčinnosti, v súčasnosti, pardon, je umožnené vykonávanie odbornej prípravy prostredníctvom elektronických prostriedkov na základe prechodného ustanovenia vloženého do zákona v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, ktoré sa návrhom vypúšťa. Navrhovaným znením sa presnejšie špecifikujú podmienky vykonávania dištančnej formy. V súvislosti s činnosťou akreditovanej osoby sa navrhuje nahradenie viacerých evidencií novovytvorenou evidenciou osôb a evidenciou o priebehu odbornej prípravy. Zároveň sa v návrhu rozširujú možnosti odovzdávania neplatných preukazov. Vypúšťa sa povinnosť začať prevádzkovať činnosť do určitej doby od udelenia licencie. Rozširujú sa tiež oprávnenia osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, upravujú sa podmienky vykonávania technickej služby a odstraňujú sa identifikované, aplikačné a výkladové nejasnosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás záverom požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 10:04 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade so zákon o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 10:07 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:09

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona bol vypracovaný najmä z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.
Požiadavkou tohoto nariadenia je vybavenie občianskych preukazov pamäťovým médiom, ktoré bude obsahovať biometrické údaje tváre a odtlačkov prstov a tiež umožnenie bezkontaktného prístupu k uloženým údajom.
Návrhom sa tiež zavádza možnosť svojpomocného odblokovania bezpečnostného osobného kódu slúžiaceho na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej správy prostredníctvom kódu pre odblokovanie.
Zákon ďalej upravuje ustanovenia o predkladaní dokladov pri podávaní žiadostí o vydanie občianskych preukazov, ustanovenia o zasielaní vyhotovených občianskych preukazov a ďalšie zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.
Návrhom sa zároveň upravuje aj zákon o správnych poplatkoch a zákon o cestovných dokladoch. V zákone o správnych poplatkoch sa upravujú ustanovenia ohľadom oslobodenia od správnych poplatkov. V zákone o cestovných dokladoch sa vypúšťajú niektoré povinnosti pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu, zosúlaďujú sa ustanovenia o zasielaní cestovných dokladov so zákonom o občianskych preukazoch a upravuje sa rozsah údajov, ktoré sa nachádzajú v evidencii cestovných dokladov.
Pripomienky uvedené v spoločnej správe, ktoré vzišli z rokovaní výborov Národnej rady, odporúčam schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás záverom požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 10:09 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:12

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1204 z 1. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
– ústavnoprávny výbor uznesením č. 454 z 9. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 290 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 137 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 136 zo 14. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 148 dňa 25. apríla 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 10:12 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:15

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže vzhľadom na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní v Národnej rade na schôdzi so začiatkom 26. apríla 2022 je nevyhnutné navrhovaný dátum účinnosti 1. máj 2022 posunúť na neskorší termín. Nový dátum účinnosti reaguje na potrebu vytvorenia dostatočného časového priestoru na zabezpečenie realizácie vydávania občianskych preukazov s čipmi s biometrickými údajmi.
Takže prečítam vám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. IV sa slová "1. mája 2022" nahrádzajú slovami "1. januára 2023".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 10:15 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video