65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:29 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:29

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte teda, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1048 z 20. apríla 2022 pridelil návrh na aktualizáciu na prerokovanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:29 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:31

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán minister, viackrát ste nám tu klamali, to znamená, že nezvykli sme si na to, ale už nás to neprekvapuje. Takže nemusím vám veriť to, čo hovoríte. Preto sa spýtam ešte na jednu vec. Môžte sa smiať koľko chcete. PHM ste nespomenuli, tým zahraničným vojakom. Platia si aj to, alebo PHM poskytujeme my? Jedna otázka. A druhá, keď ste tu hovoril o tom demonštrovať súdržnosť, tak to ste hovorili aj keď sme poslali do strednej Afriky misiu, že tam treba viaceré krajiny spojiť a všetko, a teraz vojaci, ktorí stade prišli z prvej rotácie, už sú tam ďalšie, povedali, že Francúzi sa stade pomaly sťahujú, že čo na to hovoríte. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 9:31 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:32

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, chcem zareagovať. Jednoducho PHM sú preplácané tými krajinami, ktoré si ich minú, pán kolega. Čiže ak vám niekto povedal niečo iné, tak vám klamal. PHM si buď donesú, mimochodom napríklad také Patrioty, pre vašu vedomosť, minú za jeden deň svojho pôsobenia na letisku Sliač, len tie nemecké, 12-tisíc litrov pohonných hmôt, všetko si platia Nemci. Čiže to je PHM.
A čo sa týka Stredoafrickej republiky, tam sme poslali dvoch ľudí, myslím, ak sa nemýlim, čiže jednoducho oni tam išli práve kvôli tomu, aby zistili aká je situácia, čo treba, boli vo veliteľstve aj nielen v Stredoafrickej republike, ale aj v Mali. Prichádza k prehodnocovaniu vecí. Do Mali sme mimochodom vôbec nevyslali tú jednotku, ktorú sme plánovali, práve kvôli prehodnocovaniu vecí. Čiže to sa jednoducho deje. Keď sa niekde stane nejaký prevrat alebo sa zmení bezpečnostná situácia, tak na to reagujeme. A v tomto prípade sme reagovali na to, v prípade Mali a v prípade Stredoafrickej sa nič nezmenilo. Boli tam dvaja ľudia, získali nejaké informácie a pokračujeme ďalej v tej rotácii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:32 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ja by som chcel potvrdiť alebo vyvrátiť tú informáciu, že tí Francúzi sa buď sťahujú, alebo sa už stiahli stade, či je to pravda, alebo nie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 9:33 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:34

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
A máte na mysli teraz Stredoafrickú republiku alebo Mali? (Reakcia z pléna.) V Mali sú dve misie. Misia OSN tam ostala a misia, ktorá bola Európskej únie pod vedením Francúzska, tak tá nebola úplne kompletne stiahnutá, ale áno, postupne sa sťahuje. Do tej sme mali vysielať vojakov, a to nebudeme robiť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:34 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:34

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky schválila, myslím, minulý rok to bolo, mandát na to, aby naši vojenskí policajti boli na nemeckej fregate, ktorá sa volá Mecklenburg-Vorpommern, vyslaní do operácie IRINI v rámci Európskej únie do Stredozemného mora. Vzhľadom na jednoducho masívnu nevyprovokovanú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine sa zmenili plány, ktoré mala aj Európska únia, aj Severoatlantická aliancia s rozmiestnením svojich lodí, a preto sa táto nemecká fregata vyňala z misie Európskej únie IRINI zo Stredozemného mora a je vysielaná do námornej skupiny NATO SNMG1 do Baltického mora. Z uvedeného hľadiska sme boli požiadaní nemeckou stranou, keďže tam už prebehol aj spoločný výcvik, aby sme umožnili, aby táto loď, teda spoločne s našimi vojenskými policajtmi, nešla do Stredozemného mora, ale do Baltického mora. V uvedenom, o tomto je tento dokument. V uvedenom smere sme pripravili materiál, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky a ktorý aj teda bol prerokovaný vo výbore pre obranu a bezpečnosť a v zahraničnom výbore.
Prosím vás o schválenie tohto materiálu a na konci tohto mesiaca by jedenásť našich vojenských policajtov malo teda odísť na nemeckej lodi bilaterálne do Baltického mora do SNMG1 námornej skupiny NATO. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 9:34 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:36

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol teda správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1049 z 20. apríla 2022 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1 na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 9:36 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:53

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka, a v kontexte pretrvávajúcej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 je potrebné v dostatočnom časovom predstihu proaktívne reagovať na záujmy spoločnosti a štátu v oblasti uplatňovania jedného zo základným politických práv, ktorým je právo voliť.
Posledná novela volebného zákona schválená v minulom roku vytvorila priestor na to, aby pre prípad pandémie mohol osobitný zákon ustanoviť výnimku z prekážky práva voliť, ktorá sa uplatňuje v prípadoch obmedzenia osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. Za predpokladu nepriaznivej epidemiologickej situácie a pretrvania protipandemických opatrení, ktorými sú izolácia a karanténa, by zrejme množstvo voličov nemohlo osobne prísť k volebným urnám.
V súlade s vytvoreným právnym rámcom preto navrhujeme, aby voliči, na ktorých by sa za bežných okolností vzťahovala prekážka výkonu volebného práva, mohli v prípade pretrvávajúcich karanténnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 hlasovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách prostredníctvom špeciálneho spôsobu hlasovania. S cieľom dôslednej pripravenosti zabezpečiť komplexné organizačno-technické procesy a garantovať bezporuchovosť priebehu tak náročných volieb, ktoré nás čakajú, najmä z dôvodu ich spojenia na oboch úrovniach samosprávy, je potrebné ešte pred ich vyhlásením ustanoviť jednoznačné pravidlá, ktorými sa komunálne voľby budú v prípade negatívnej epidemiologickej situácie riadiť.
Z dôvodu mimoriadnych okolností súvisiacich s vážnymi dopadmi pandémie na realizáciu ústavných práv obyvateľov preto navrhujeme Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dovoľujem si vás preto požiadať o prerokovanie tohoto skráteného návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:53 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:53

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1050 z 21. apríla 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 55. schôdzi dňa 25. apríla 2022.
Výbor svojim uznesením č. 149 z 25. apríla 2022 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa uskutoční na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:53 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:53

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným účelom návrhu zákona je predovšetkým transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645, ktorou sa upravil minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, čo sú nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 tony, a skupiny D, čo sú autobusy. Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia týchto skupín sa uvedenou smernicou vrátilo na pôvodnú úroveň spred roka 2013. Vodičské oprávnenie skupiny C bude možné znova udeliť v 18-tich rokoch oproti súčasnému minimálnemu veku 21 rokov. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že v 18-tich rokoch sa stále udeľuje vodičské oprávnenie skupiny C1, čo sú nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony, a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 12 ton. K reálnemu zvýšeniu minimálneho veku teda dôjde len pri nákladných vozidlách nad tieto hodnoty, pričom do roku 2013 sa udeľovalo vo veku 18 rokov vodičské oprávnenie skupiny C v plnom rozsahu. Vodičské oprávnenie skupiny D bude možné udeliť v 21 rokoch oproti súčasnému minimálnemu veku 24 rokov. Ak však jeho držiteľ získa iba zrýchlenú základnú kvalifikáciu, vodičské oprávnenie skupiny D mu bude obmedzené len na autobusovú linku do 50 kilometrov. Udeliť vodičské oprávnenie skupiny C a D v zníženom veku bude možné len za podmienky absolvovania základnej kvalifikácie, teda dôkladnejšieho a hlbšieho vzdelania mladších vodičov v teórii aj v praxi a následnom úspešnom vykonaní skúšky.
Okrem transpozície smernice obsahuje návrh zákona aj zmeny v sankcionovaní používania mobilov pri šoférovaní a pri prekročení rýchlosti v obci o najmenej 50 km/h a mimo obce o najmenej o 60 km/h. Z dôvodu výraznej nebezpečnosti týchto konaní sa navrhuje ich zaradenie medzi porušenia pravidiel cestnej premávky spáchanej závažným spôsobom. Následkom tejto zmeny budú tieto porušenia zarátané medzi tri závažné priestupky počas dvanástich mesiacov. Z toho vyplývajú opatrenia, a to: nariadenie doškoľovacieho kurzu v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti a preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V nadväznosti na to sa tiež vypúšťa povinné prejednanie priestupku v blokovom konaní pri používaní mobilu pri šoférovaní a pri treťom prekročení rýchlosti v obci o najmenej 50 km/h a mimo obce o najmenej 60 km/h za 12 mesiacov, čo umožní za tieto závažné priestupky aj uloženie zákazu činnosti.
Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás záverom požiadať o podporu predloženého materiálu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:53 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video