72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 11:55 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán kolega Kéry, vy ste tu hovorili o tom, že keby tu Olaf Palme, tak by sme tu asi neboli. No, poviem vám tak, keby tu dnes bol Vasiľ Biľak, tak tiež by sme tu asi neboli. Dnes by sme tu asi nesedeli a leštili by sme niekde, niekde delá na ruských tankoch. Mnohí by nosili na klope nejak krásne vyleštené zetko, deti by sa učili azbuku a všetci by sme písali jedným perom, lebo iná farba nebude, takže... Možno by sme miesto Volswagenu, Kie, Citroënu a Range Roverov skladali dnes žiguláky a naďalek by sme tu celoročne vydržiavali asi 145-tisíc ruských vojakov aj s celými rodinami. Takže takto by to možno vyzeralo. Vy si to, pán Kéry, nemôžete pamätať, ale ja si to pamätám a ďakujem, neprosím. Takže jediné, čo môžeme pre Švédov a Fínov spraviť, aby nedopadli rovnako ako my v šesťdesiatom ôsmom, je zahlasovať za.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 11:55 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Filip Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán kolega Marián Kéry, ty si viackrát v rozprave spomenul také súvetie, že my nebudeme dávať nohu do dverí. Myslel si tým to vlastne, že strana SMER nebude blokovať toto hlasovanie a teda že to podporíte. Ja ti poviem tak, že ja som vždy vnímal tieto krajiny, že majú byť akousi neutrálnou zónou medzi dvoma blokmi. Medzi blokom NATO, ktorý sa vytvoril, a dajme tomu medzi ruskou stranou. A ja osobne som presvedčený o tom, že cesta k mieru vedie aj cez to, aby sa Fínsko a Švédsko nestalo členmi NATO, a ja toto nepodporím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 11:55 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Marián Kéry
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým, ktorí na mňa reagovali.
Začnem pánom poslancom Šudíkom. Pán poslanec, vo vašom prípade po tejto faktickej poznámke platí, že hovoriť striebro, mlčať zlato.
Pán poslanec Kollár, vy ste mali, myslím si, že takú najviac k veci faktickú poznámku. No, viete, o dodržiavaní či nedodržiavaní medzinárodného práva by sme sa mohli baviť hodiny. A ja som aj v minulosti povedal a zopakujem to znova. Veľmoci, ako je Ruská federácia, Spojené štáty a ďalšie, z času na čas urobia rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom, ale sú to veľmoci a dovolia si to urobiť. A mňa len mrzí, že nemáme rovnaký meter pri posudzovaní nedodržiavania medzinárodného práva. Lebo je veľa príkladov aj z minulosti, kedy to medzinárodné právo porušili aj Spojené štáty, tá mäkká demokracia. A ja nechápem niekedy vás aj viacerých kolegov, ktorí sa mi snažia podsúvať to, že ja som nejaký proruský. Vy ste počuli v tomto mojom vystúpení, že by som sa zastal vojenskej agresie Ruskej federácie alebo anexie Krymu, alebo niečoho iného? Veď vôbec nič také som nepoužil. Ale na druhej strane prečo by som nemal upozorňovať na problémy a úskalia, ktoré sú založené na reáliách? To, že sa niekto voči tej ruskej menšine na Ukrajine správal zle, je pravda. To nie sú naše výmysly ani sú to neni nejaké podsúvania nejakých hoaxov z ruských webov alebo nejakej, alebo, alebo z veľvyslanectva, jednoducho je to holý fakt a mrzí ma, že sme neni schopní sa k tomu postaviť čelom. Tak ako odmietame ruskú agresiu, tak by sme mali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 11:55 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
72. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

14:10

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, takže cieľom tohto vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, je reagovať teda na aktuálnu vážnu krízu na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom.
Veľkoobchodné ceny elektriny v období od začiatku leta 2022 nám skokovo narastajú v reakcii na významný rast veľkoobchodnej ceny zemného plynu, na ktorú je cena elektriny naviazaná v dôsledku uplatňovania algoritmu a metodík veľkoobchodných trhov na báze marginálnych nákladov najdrahšej výroby elektriny, ktorá je v súčasnosti výroba zo zemného plynu. Ak by sa mala súčasná úroveň forwardových produktov premietnuť do koncových cien elektriny, znamenalo by to mnohonásobný nárast koncových cien, ktorý sa v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky rovná cenovej nedostupnosti elektriny pre prevažnú časť obyvateľov Slovenskej republiky a tým vážnemu ohrozeniu ich života a zdravia alebo vážnym hospodárskym škodám.
Návrh zákona reaguje na hroziacu cenovú nedostupnosť elektriny a plynu rozšírením konceptu stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve a vytvorením dostatočných legislatívnych nástrojov umožňujúcich štátu reagovať pružne a efektívne na prípadný vznik stavu núdze.
Navrhujú sa tiež legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky mohlo vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike a všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike z dôvodu zabránenia negatívnemu vplyvu na... vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:10 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ide o tlač 1198.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 23. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí, Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 567 z 27. septembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 341 z 27. septembra 2022. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 25 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 25 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, chcem poprosiť pánov poslancov, aby netelefonovali v rokovacej sále. Pán poslanec Osuský, prepáčte za vyrušovanie. (Reakcia z pléna.)
Pán poslanec Kazda, nech sa páči.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 342 z 27. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložené, predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:10 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, vážený pán minister, v mojom vystúpení, ktoré som mal v rámci prvého čítania, som jasne avizoval, že politický zámer, ktorý je obsiahnutý v tomto návrhu zákona, plne podporujeme. A poslanci za poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia tento návrh aj podporili a som rád, že pokiaľ ide o samotný zámer, tak bola veľmi široká politická zhoda naprieč celým politickým spektrom. Rovnako sme vyhlásili za poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia, že sa obrátime počas tých nastávajúcich pár dní, čo máme k dispozícii, na sociálnych partnerov a zainteresovaných hráčov.
Pán minister, hovorili sme so Slovenskými elektrárňami, hovorili sme s baňami, hovorili sme s výrobcami vodných, teda elektriny z malých vodných elektrární, hovorili sme s mestami, hovorili sme s obcami a priznám sa, že vo všetkých týchto rozhovoroch je jeden spoločný menovateľ a to je čas. Čas, ktorý podľa nich je potrebný ešte na rokovanie a na precíznejšiu prípravu tohto návrhu zákona, ktorý máte momentálne na stole a ktorý ponúkate v druhom a treťom čítaní v Národnej rade.
Pán minister, ja použijem asi ten najsilnejší argument, ktorý máme k dispozícii, a to je argument, ktorý prichádza od hlavného výrobcu elektrickej energie na Slovensku – od Slovenských elektrární. Prosím, opravte ma, ak sa mýlim, myslím, že Slovenské elektrárne predstavujú, pokiaľ ide o produkciu elektrickej energie, asi 64 – 65 % z výroby elektrickej energie na Slovensku. Teda hovoríme o dominantnom hráčovi na trhu s výrobou elektrickej energie. Poviem to veľmi úprimne, pán minister. Ak je vaším zámerom nechať kľaknúť Slovenské elektrárne na kolená a potom ich lacno získať, dobre, aj to je cesta, hoci veľmi zvláštna, a ja by som bol nerád, keby poslanci strany SMER – sociálna demokracia boli súčasťou tejto cesty.
My si plne uvedomujeme a berieme na vedomie, že ministerstvo podpísalo spoločne s elektrárňami memorandum o dodávkach, nazvime to, lacnejšej elektrickej energie pre domácnosti v rokoch 2023 a 2024 v určitom objeme. Ale okrem toho majú elektrárne aj určité záväzky voči iným odberateľom elektrickej energie, ktoré sa dajú ohodnotiť sumou asi 10 mld. eur. Pokiaľ by sa stalo, že by ste využili rámec, ktorý je v tomto návrhu zákona formulovaný či už ako stav núdze, alebo všeobecný hospodársky záujem, tak by sa mohlo stať, že Slovenské elektrárne by neboli schopné plniť si svoje záväzky voči tým iným dodávateľom.
Ďalej si treba uvedomiť mieru zadlženosti Slovenských elektrární alebo výšky úverov, ktoré Slovenské elektrárne poberajú od viacerých bankových inštitúcií. Zoberme si, že sme vo finálnej, finálnom štádiu otvárania tretieho bloku a sú tu vážne vyjadrenia, pokiaľ ide o štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach. Áno, tento zákon, ak ho spustíte ako ten krajný variant formou vládnych nariadení, môže spôsobiť, že firma, ktorá zabezpečuje 64 % elektrickej energie z hľadiska výroby, môže kľaknúť na kolená a potom sa môžete pokúsiť túto firmu za nejaké lacné peniaze dostať pod kontrolu štátu. Ak máte takýto diabolský plán, Pán Boh vám pomáhaj, my s týmto plánom nechceme mať nič spoločné.
Preto by som chcel navrhnúť, pán minister, a bez toho, aby sme robili akékoľvek obštrukcie, a teraz sa obraciam aj na pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Chceme, aby tento zákon bol v nejakej podobe schválený na tejto schôdzi. Opakujem, nerobíme žiadne obštrukcie, neposúvame návrh zákona na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Mali ste výbor cez obednú prestávku, kde viacerí poslanci vám povedali, že nájdime ešte nejaký priestor na rokovanie s partnermi, vyštrngajme, po slovensky povedané, pozmeňujúce návrhy, ktoré vyštrngané nie sú, je ich 25 v spoločnej správe, ale môžu prísť aj nejaké ďalšie návrhy a potom na konci tejto schôdze alebo v nejakom termíne by sme mohli pristúpiť k záverečnému hlasovaniu, ak budeme presvedčení, že tie pripomienky sú spracované dobre, tak za celý klub SMER-u môžem povedať, že sme pripravení za tento návrh zákona opätovne zahlasovať.
V danom okamihu, pán predseda, pán predsedajúci, predkladám vzhľadom na veľké nejasnosti a veľké výhrady najvýznamnejších hráčov na energetickom trhu tento návrh uznesenia k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Návrh som už predložil, takže máte ho ako pán spravodajca k dispozícii.
Národná rada
A. schvaľuje prerušenie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1198) za účelom:
a) riešenia podstatných rizík vyplývajúcich z predmetného vládneho návrhu zákona a vypracovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov,
b) odstránenia absencie adekvátnej účasti verejnosti na tvorbe predmetného vládneho návrhu zákona podľa § 2 ods. 1 zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej, schvaľuje prerokovanie základných otázok verejnej energetickej politiky v období energetickej a cenovej krízy na rokovaní 72. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky, termín do konca 72. schôdze Národnej rady a požiadanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zúčastnenie sa a vystúpenie na rokovaní 72. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, termín bez-od-klad-ne.
Tu navrhujeme, pretože to, čo predkladáme alebo o čom rokujeme, o právnom rámci, pán minister, to je už ultima ratio, to je ten posledný prostriedok, ktorý máme k dispozícii, až nič nebude fungovať. Ale my stále nevieme, čo sa bude diať. My stále nevieme, koľko ľudia budú platiť za elektrickú energiu, koľko budú platiť za teplo, koľko budú platiť za plyn. Tento nástroj je v poriadku, ale ten je úplne posledný, na samom konci. Potrebujeme tu počuť predovšetkým predsedu úradu pre reguláciu a potrebujeme počuť hlavných hráčov, aby povedali, do akej miery sú alebo nie sú stotožnení s týmto návrhom.
B. Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky dopracovať a začať realizovať komplexné opatrenia na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči extrémnemu nárastu cien energie, bezodkladne, a
C. odporúča predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prijať opatrenia na zmiernenie dopadov výkyvov v cenách energií.
Pán predseda, ja by som navrhoval, dajme si týždeň, pomôže to veci. Opakujem ešte raz, my sme pripravení, ak si to vyrokujeme, ten návrh zákona podporíme. Dohodnime sa, že teraz to prerušíme, zavolajme si sem všetkých, ktorých si sem máme zavolať, hlasujme o tomto zákone v utorok alebo v stredu, tak či tak Národná rada rokovať bude, stojí to za to, pretože tento zákon môže získať všeobecnú politickú podporu. Ak tento návrh na sedemdňové prerušenie za účelom kvalitnejšej prípravy nebude schválený, tak poslanci strany SMER – sociálna demokracia sa zdržia hlasovania pri tomto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, vy ste hovorili, že tento, ste položili ako otázku, že či chceme pomôcť Krems... ehm, Kremskému (povedané s pobavením), pánovi Křetínskemu, alebo ľuďom. No takto stavať vec nie je vôbec v poriadku, pretože tento návrh zákona predsa nikomu nepomáha, nie je to niečo, čo by malo pomôcť pánovi Křetínskemu alebo EPH, alebo nejakým ďalším firmám, ktoré ste vy spomínali. Tento zákon práve hovorí o uberaní, takže takto to stavať mi pripadá akože naozaj dosť významne populistické, že či ideme pomôcť nejakému, nejakému majiteľovi nejakej veľkej firmy.
Zdokumentujem to aj na tomto, že vy tu kritizujete, že Slovenské elektrárne vyrábajú elektrinu lacno a predávajú draho, že v Lipsku na tom niekto zarobí. No keby sme boli na plyne, vyrábali len na plyne a potrebujeme nakúpiť elektrickú energiu, teda z plynu vyrábame elektrickú energiu a potrebujeme ju dokúpiť, ale v iných krajinách Európskej únie budú populistickí politici, ktorí povedia: "No-no-no, cudzie nechceme, svoje si nedáme", a budú hovoriť to, čo hovoríte vy teraz. Tak týmto spôsobom vlastne dostaneme sa do totálneho krachu, lebo nikto nám proste elektrinu nepredá, pretože si oni povedia, že my sa odpájame od Lipska a my jednoducho nikomu nič nepredáme a vy, Slovensko, si robte, čo chcete, ste tu v Európskej únii.
Takže takto je to s tou solidaritou, ako ju vnímate vy, na rozdiel od toho, ako ju vnímam ja a na základe toho, že sme členom Európskej únie a jednoducho takýmto spôsobom sa obchoduje na burze s elektrinou a keď sa dohodne niečo so slovenskou, so Slovenskými elektrárňami, nejaká fixná cena, tak treba povedať aj to B, že na tom tá firma tratí.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:25 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, Európa a európske krajiny nám ponúkajú celý rad modelov, ako postupovať. Napríklad Francúzi časť elektrickej energie, ktorá je vyrobená z jadra, ponúkajú podnikom, ľuďom za regulovanú cenu, napríklad 30 %, teraz hovorím nejaké číslo. Už to významne mení charakter celkovej ceny tej elektrickej energie pre podniky a pre domácnosti, ale my stále nič nepočujeme. Pán predseda, uvedomte si, že my len hovoríme o nejakom zákone, ktorý v budúcnosti má niečo riešiť, ale nevieme, ako to pomôže v danej situácii ľuďom, zamestnávateľom, podnikom, nikto nič nevie. Aj minister bol tajomný v televíznych reláciách, keď sa ho pýtali, čo bude, povedal nebude nič hovoriť, lebo nechcem znervózňovať verejnosť, alebo niečo v tomto duchu.
Pán predseda, ja nechcem nič iné, pán minister, ja nechcem nič iné, preboha, zvolajte tú tripartitu! Sadnite si na dva dni, veď to, to, čo... toto je niečo také, čo vám vadí? Ja nič iné nechcem, ja nechránim, ja som socialista, pán predseda, ja by som v živote nesúhlasil s privatizáciou elektrární a už vôbec nie tak, ako to urobila Dzurindova vláda. Toto chcem, nech minister, dnes je čo, dnes je utorok? Dnes je utorok, zajtra nech zvolá tripartitu, štvrtok-piatok môže sedieť tripartita. Zavolajte tam všetkých zainteresovaných a v pondelok môžte predložiť kvalifikovaný návrh a my s radosťou zahlasujeme, ak bude súhlas tripartity. Ale nevynechávajme týchto ľudí z toho! O nič iné tu nejde, sedem dní na tejto schôdzi. Pán predseda, nič sa nestane, keď sedem dní sa zdržíme, pretože tak či tak ten zákon, ako som povedal, je ultima ratio, je ten posledný prostriedok nejakej nápravy, takže času máme určite minimálne niekoľko týždňov na prijatie dobrých rozhodnutí, o nič iné nejde. A keby teraz vznikla dohoda s pánom ministrom, že súhlasí, hneď teraz prestanem, nech ide písať pozvánky tripartite, nech sa rýchlo zajtra ráno môžu stretnúť. O nič iné nám nejde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:25 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda, ďakujem pekne za tvoje slová. To, čo si ty sa rozhodol podporiť a k čomu si sa pozitívne vyjadril, a to, čo navrhol pán predseda Robert Fico, to sme riešili pred chvíľočkou na hospodárskom výbore a presne tento návrh padol, akurát tam nemal dostatočnú podporu, aby sme nieže prerušili rokovanie a nepokračovali v zmysle rokovacieho poriadku, ale by sme to posunuli na koniec schôdze, aby bol čas si to ešte dohodnúť, ak bude treba, pán minister by otvoril rozpravu, aby sme to mohli dotiahnuť tak, aby ten zákon bol dobrý a bol zmysluplný. Dúfam, že k tomuto záveru prídeme aj s tvojou pomocou.
Druhá vec, burza sa rozsypala, nefunguje. Priznala to Enova, burza skrachovala, čiže bude to treba nastaviť nejako ináč. Mňa by zaujímalo, či už riešite v koalícii, a je to otázka možno skôr na premiéra ako na teba, alebo na pána ministra, ako budeme organizovať trh s elektrickou energiou v roku ´23, ´24, ´25.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:25 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, čiastočne ste mali pravdu, ale treba povedať jednu vec, že od novembra minule... respektíve od septembra minulého roku sme vás upozorňovali, že bude problém. Prišiel minister hospodárstva a povedal, že proste má memorandum. Jako mohlo podpísať Slovenské elektrárne memorandum na rok ´23, ´24, keď proste jednoducho mali elektrinu predanú? Čiže memorandum nebolo podpísané.
Ďalšia vec, pokiaľ sa týka, kto nechce zachraňovať, my aspoň nevieme zachrániť Slovenské elektrárne, pretože tie sú zadlžené 4,2 mld. Nehovoriac o tom, že tam treba dať ďalšie peniaze na to, aby to mohlo fungovať. Tam je konzorcium bánk, ktoré bude rozhodovať. Nie Křetínský ani slovenské, ani slovenský štát, alebo Slovenská republika nebude rozhodovať o Slovenských elektrárňach. Konzorcium bánk, ak to dajú do konkurzu proste, tak jednoducho si tam dajú aj svojho správcu. Jakonáhle sme to znárodnili, resp. to, čo navrhujete, sa nedoplatíme, pretože máme jednak na krku Enel a druhého veri... druhého majiteľa a máme ďalej podpísané zmluvy na burze v Lipsku.
Čiže prakticky je tu každé riešenie, ktoré je, je zlé a horšie. Preto sme navrhovali, aby sme získali všetky informácie, ktoré jednoducho potrebujeme k tomu, aby sme sa správne mohli rozhodnúť. Ale k tomu musí povedať zásadné stanovisko regulačný úrad. Musí povedať proste, čo nás čaká, čo sme schopní spraviť s našima vodnými elektrárňami, s Gabčíkovom, pokiaľ sa týka a veci, ktoré sú. Veď my vieme od prvej chvíli a poznáme to dôverne, pokiaľ sa týkalo, že keď sme aj Gabčíkovo chceli dostať naspäť, ktoré bolo za 1 euro predané na 30 rokov do prenájmu. Takže vieme, ako sa, v akom stave sú Slovenské elektrárne. Ale táto situácia, ktorá bola vyvolaná, tú treba riešiť pomaly a proste rozumne.
Skryt prepis

27.9.2022 o 14:40 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video