90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:40 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:29

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vopred sa ospravedlňujem, že nie som právnik a zareagovať chcem len obyčajnou elementárnou logikou.
Pani poslankyňa, vy ste povedali, že... alebo takto sa opýtam, ak je zákon upravený pre ľudí bez ohľadu na to, do akej skupiny patria, teda pre všetkých, a rieši situácie, rôzne situácie pre všetkých, tak načo tam explicitne špecifikovať jednu konkrétnu skupinu? Načo? Mne to absolútne nedáva zmysel. A vy ste vyhlásili, že tento zákon pre páry rovnakého pohlavia nič nerieši a hneď následne na to, že nebudú oni jeden druhého označovať za dôverníka. Tak ak chcem, aby mi zákon pomohol, ak úprimne chcem riešiť svoju životnú situáciu, nech je akákoľvek, tak stačí jeden krok, že označím teba za dôverníka, ty označíš mňa a môžme riešiť tie situácie. A zákon nám pomôže. Čiže zákon rieši tie situácie, niektoré konkrétne, ktoré pán minister spomínal.
Pani ministerka, exministerka teda a poslankyňa, vy chcete vtesnať do zákona niečo, čo tam nevyhnutne netreba vtesnať. Ja si myslím, že tam netreba konkrétne túto skupinu vtesnať, keď je zahrnutá ako podmnožina niektorých iných prípadov. Prepáčte, len som logicky na to išiel, na to, čo ste hovorili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:29 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pani poslankyňa, priznám sa, že trošku som prekvapený z toho, akým spôsobom sa táto rozprava vyvinula, že ste kritizovali pána ministra, lebo v minulosti, keď tu boli podobné alebo iné návrhy zákonov, ktoré riešili tieto páry osôb rovnakého pohlavia, tak tam sa ten parlament polarizoval jednoznačne, proste tá konzervatívna alebo konzervatívnejšia časť, tá liberálnejšia časť. A viac-menej v minulosti sme aj, myslím, že naposledy to bol pán Valášek, sme tie zákony proste odmietli, lebo momentálne také je nastavenie parlamentu. Ale teraz to vyzerá byť opačne, že ako keby, ako keby aj to liberálne, aj to konzervatívne spektrum s tým nesúhlasí. Veď ja som si tiež zachytil vyjadrenia tie konzervatívne, napríklad KBS-ky, ktorá to odmietla, verejný ochranca práv to odmietol, ale napríklad aj Inakosť, ktorá teda patrí medzi zástancov tejto skupiny, to tiež odmietla. Takže som teda prekvapený a teraz som zvedavý, akým spôsobom sa bude táto rozprava vyvíjať, resp. potom to hlasovanie. Každopádne za nás môžem povedať, že my to, samozrejme, nepodporíme, ani iné návrhy, ktoré by mali smerovať k tým, k tomu, aby sa osobám rovnakého pohlavia dávali nejaké väčšie práva, ako sú momentálne aj priznané.
Takže ďakujem pekne za váš príspevok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:31 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:32

Jarmila Vaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Človek nemusí byť právnikom na to, aby, aby dokázal dať právo, ľudské právo každému inému človeku bez ohľadu či na vierovyznanie, na rasu, na, aj na sexuálnu orientáciu. Ja osobne vychádzam z informácií, ktoré mám z terénu a ktoré vlastne mnohí poslanci tiež určite ste dostali do mailových schránok, to, že samotná LGBT komunita nevidí ako nejakú, nejaký, nejakú väčšiu, alebo proste nedostáva týmto zákonom to, čo očakáva a čo si myslím osobne, že na to má aj právo očakávať. Pretože ja keby som sa napríklad vydávala, tak tiež by mi nestačila nejaká dôverníčka, hej? Takže je to aj o tom. A myslím si, že nemali by sme byť tak rigidní alebo tak homofóbni v tom, aby sme sa obávali niečoho, čo nám vôbec nijako neubližuje. A vyspelosť krajiny alebo to, ja vnímam osobne, že ľudské práva na Slovensku sú častokrát na okraji záujmu. A vidím to aj na ľudskoprávnom výbore, aj pri rôznych iných aktivitách a ja som človek, ktorý, ktorý háji ľudské práva pre každého, preto naozaj si myslím, že je dôležité o tom hovoriť a je dôležité konečne priznať týmto ľuďom to miesto v spoločnosti, ktoré im patrí, pretože aj oni sú prínosom pre spoločnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:32 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:34

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, vo svojom prejave ste povedali, že nebojme sa pomenovať veci tak, ako sú. Tak nalejme si čistého vína, veď vy ste boli ministerkou spravodlivosti, boli ste tam aj za vlády SMER-u štátnou tajomníčkou štyri roky. Čo ste spravili vtedy? Prečo to už nie je? Prečo dnes ako bývalá ministerka tu sedíte a teda v tej opozícii viete dávať tie najlepšie návrhy, ako by to mohlo byť. Prečo tú komunitu teraz zavádzate? Veď vy ste mali všetky nástroje v rukách, aby ste im vyšli v ústrety, aby ste im pomohli. A nespravili ste to. Takže to potom je buď vaše zlyhanie, alebo teda možno vo faktickej budete vedieť vysvetliť, prečo to tak nebolo.
Čo sa týka tej tolerancie a ľudskosti, áno, treba byť absolútne, myslím si, že tá tolerancia a tá nenávisť je veľmi-veľmi vysoká v našej spoločnosti, určite treba byť maximálne tolerantný medzi sebou ako ľudia, nielen preto, že je niekto opačného alebo rovnakého pohlavia, ale naozaj medzi všetkými, či to je rasová nenávisť, je to tu šialené, čo sa tu deje. Ale ak sa tu bavíme o tomto návrhu, je to, je to krok vpred a ja ďakujem pánovi ministrovi, že to pripravil, lebo nie je to len pre LGBT komunitu, ak to je nejaký dôverník, ale je tu mnoho mladých párov, ktorí sa nechcú brať, majú na to určitý nejakým spôsobom dôvod a tiež prišli od nich rôzne dopyty, ako by vedeli vyriešiť si nejaké dedičské konanie, nejaký náhľad zdravotnej starostlivosti. A toto je pomoc aj pre nich, aj pre tú LGBT komunitu, aj pre týchto ľudí, ktorí v podstate nejakým spôsobom nechcú ísť do toho sňatku. Takže ja si myslím, že je to nejakým spôsobom krok vpred, ale ešte raz, treba sa zamyslieť, prečo vy ste pre to nič nespravili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:34 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Samozrejme, práva párov rovnakého pohlavia aj nezosobášených párov rôzneho pohlavia mali byť upravené už dávno. Nie je pravda, že sa nič neurobilo. SaS vypracovala návrh zákona o partnerskom spolužití, ktoré riešilo túto tému úplne iným spôsobom. Nedostalo sa to na program rokovania Národnej rady práve z dôvodu, že SME RODINA to blokovala na koaličnej rade.
A teda o tom, že či toto pomôže, alebo nepomôže párom rovnakého pohlavia, tak ak aj odhliadnem od bizarného návrhu, že, že by nemali mať páry rovnakého pohlavia väčšie práva, ako majú už teraz, to znamená, že by nemali mať vôbec žiadne práva, lebo teraz nemajú vôbec žiadne práva páry rovnakého pohlavia, tak tento návrh zákona nerieši páry rovnakého pohlavia, dokonca nerieši ani páry. On rieši trojice, štvorice, rôzne kombinácie, permutácie, variácie, rieši, rieši vzťahy medzi, medzi príbuznými a medzi ľuďmi, ktorí vôbec nemusia mať nejaké partnerské spolužitie. Toto vôbec nie je inštitucionálne a právne uznanie vzťahu dvoch ľudí, ktorí spolu žijú, majú sa radi a chcú vytvárať trvalý zväzok. Je to pokračovanie nerešpektovania ľudskej dôstojnosti ľudí, ktorí žijú v pároch rovnakého pohlavia.
A doteraz sa odmietala požiadavka na životné partnerstvá tým, že no však oni si to môžu upraviť nejakými splnomocneniami, notárskymi zápisnicami a zmluvami, prečo k tomu potrebujú nejaké životné partnerstvá? Teraz, keď sa prijme tento zákon, tak áno, budú ošetrené aj nejaké životné situácie, ktoré nejde dnes ošetriť nejakými splnomocneniami, ale bude, znova to bude zámienka pre to, aby sa odmietala požiadavka na životné partnerstvá, no však si urobte fiduciárne vyhlásenia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:38

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Fiduciárne vyhlásenie je súkromnoprávny inštitút porovnateľný s plnomocenstvom alebo závetom. Na tento inštitút sa však majú právo teraz nadviazať niektoré výsady verejného práva, ako je právo sociálneho zabezpečenia a pracovné právo, ktoré dnes patria rodine a manželom, ako je ošetrovné, výnimka zo zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, platené pracovné voľno pri ošetrení, prestávka v čerpaní dovolenky a podobne. V niektorých zákonoch je pozícia fiduciárneho dôverníka dokonca ešte silnejšia ako člena rodiny alebo len člen rodiny má nárok na výsady pri starostlivosti o iného člena rodiny, len ak spolu žijú v spoločnej domácnosti, kým fiduciárni dôverníci nemusia ani žiť v jednej domácnosti.
Čiže keď sa na to pozrieme sprava-zľava, tak stále vy budete, pani kolegyňa, omieľať jednu takú mantru, že všetko budete hrať len na jednu kartu – LGBTI komunita a páry rovnakého pohlavia. Myslím si, že tento zákon nielen čiastočne, ale v značnej miere upravuje aj spolužitie partnerov rozdielneho pohlavia, upravuje mnohé iné veci, ale vy stále budete hrať len na tú jednu istú kartu – LGBTI, LGBTIQ plus, mínus, neviem čo. Jednoducho ja viem, že boj o toho vášho liberálneho voliča zúri, je silný, je niekedy priam až nepochopiteľný zdravému človeku, ale naozaj riešime tu zákon, ktorý je nastavený po triapolročnom neschopnom vládnutí tejto vlády alebo minulej vlády, či už to bola vláda Matoviča alebo Hegera, a jednoducho vy ako ministerka spravodlivosti ste neprišli s ničím rozumnejším, s ničím lepším, s ničím kvalitnejším, ako je tento návrh zákona.
Ja viem, žiaden zákon nie je dokonalý, ani tento nie je dokonalosť sama, ale rieši určité životné situácie, ale vám vadí to, že nie je tam explicitne dané, rieši sa iba LGBTI+–Q a podobne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:38 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, Mária, že si teda poukázala na to, že určitá časť slovenskej spoločnosti, nie malá, ale v zásade veľmi veľká sa už roky správa veľmi pokrytecky v mnohých otázkach, jednou z nich je aj teda LGBTI+ komunita. My totiž hovoríme, že aj LGBTI komunitu máme, aj ich nemôžeme otvorene nenávidieť, ale aj sa ich nechceme otvorene zastať. Aj komunikujeme, že im chceme pomôcť aj týmto zákonom, aj ich v tomto zákone, ktorým komunikujeme, že my chceme pomôcť, nedokážeme ani len pomenovať. Toto je Slovensko v tejto téme dnes, zaostalé a pokrytecké.
Tá podstata problému, na ktorú si poukázala a ktorú podľa aj tých reakcií na teba nedokážu poslanci, časť poslancov, veľká časť poslancov pochopiť, je absolútny nedostatok citlivosti, pretože my sa rozprávame o ľuďoch, podotýkam ľudských bytostiach, ktorí majú rovnaké právo uzatvárať také vzťahy ako heterosexuáli medzi mužmi a mužmi, mužom a mužom, ženou a ženou, rovnaké právo majú títo ľudia uzatvárať takéto vzťahy ako my heterosexuáli. Ale v tomto zákone sa im namiesto toho predáva kategória dôverník v medziľudských vzťahoch ako dôstojné riešenie ich problémov. Dôverník, to je, to je kategória z domovej schôdze a niektorí poslanci sa tu pýtajú, že v čom je problém. No tak v tomto je problém. Sme medzi poslednými piatimi krajinami v EÚ, ktoré nemajú registrované partnerstvá alebo manželstvá riešené, posledných päť krajín.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:40 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:42

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za všetky poznámky, ktoré prišli, a ja si dovolím na to reagovať takto. Toto nie je boj o voliča, toto je boj o dôstojnosť a o rešpekt k človeku. Naozaj dlho trvalo, kým sme prišli na to ako ľudstvo, že otroctvo máme zrušiť. Že jednoducho každá ľudská bytosť je hodná rešpektu a dôstojnosti. Potom nám veľmi dlho naozaj trvalo, kým sme prišli na to, že napríklad aj žena je človek – to nám tiež dosť dlho trvalo – a má mať tie isté práva ako muž. Dlho nám trvalo, že naozaj ona môže aj voliť, dokonca byť volená. No a teraz nevieme prísť na meno menšinám v našej spoločnosti, my proste to, my to nevieme vysloviť.
Tu pán poslanec si z toho robí srandu, proste nechce ani dôstojne im prísť na to pomenovanie, ktoré je hodné rešpektu. Proste nechce, nevie, neurobí to. Ešte náhodou by to znamenalo, že im prejavuje nejakú dôstojnosť a rešpekt. A mňa tu toto najviac trápi, že my sa tu teraz tvárime, že ideme niečo urobiť pre menšinu v našej spoločnosti. No nejdeme, nejdeme, ideme ich uraziť. Ja keď s niekým žijem ako s partnerom, tak samozrejme, že sa mu zdôverujem s vecami, ale to nie je môj dôverník. A ja mu nebudem dávať vyhlásenia ako dôverníkovi, no nebudem, je to smiešne. A nebudem očakávať, že on bude dávať takéto vyhlásenie voči mne ako dôverníčke. Pane Bože! Tak sa tu nevysmievajme z ľudí, ktorí tu s nami žijú a patria k menšine a sú trochu iní. To akože nevieme naozaj im priznať ich práva? Nevieme to pomenovať? No tak to pomenujme, že im nič nechceme dať a že nechceme im dať dôstojnosť a rešpekt, to povedzme, že nechceme a nedáme. Ale tento zákon im nedáva nič.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2023 o 15:42 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:50

Viliam Karas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem pekne za plodnú diskusiu, ja myslím si, že si rozumieme. Mrzí ma ten prístup kvázi vyhranený v tom zmysle, že sa posúvajú veci tak, ako nie sú. Nikdy, Mária, nikdy som to tak nekomunikoval, ako tu ty teraz dnes prezentuješ. Mrzí ma to, asi si nepočúvala všetky moje vystúpenia k tejto téme od novembra. Ja som sa tejto témy ujal sám a veľmi rád. Ujal som sa jej preto, lebo jednoducho je tu rozkol v tejto spoločnosti. Chodíme a vybíjame si boje tam, kde nie sú, čiže jednoducho ujal som sa toho profesionálne, prakticky vedomý si limitov, ktoré som dostal od vás, aj od vás, aj od vášho klubu. Vy ste dali návrh, ktorý neprešiel, mal som dať rovnaký? Mal som dať rovnaký? Čiže jednoducho normálne, vecne som sa postavil k veci, postretal som sa so všetkými zástupcami. Dlho som, dlho som jednoducho rokoval so všetkými aj zástupcami tejto komunity. Navnímal som, som si plne vedomý našich záväzkov, prišiel do toho aj rozsudok vo veci Fedotov, podrobne som si ho čítal, aj s pánom verejným ochrancom práv som rozprával a nie raz, dokonca som s ním bol aj prejsť návrh riešenia.
To, čo ponúkame a predstavujeme, ja zopakujem to, čo som opakoval, aj včera na klube povedal jednom poslaneckom, že jednoducho ide o technický návrh riešenia, ktorý nevstupuje do ľudí a do ich vzťahov, nehodnotí ich zo strany štátu, plne realizuje slobodu človeka a jednotlivca a aprobuje a dokonca privileguje určitý vzťah dôvery, kde môže byť ten aj vzájomný, navzájom. Ja rozumiem, rozumiem, ešte raz hovorím, rozumiem požiadavke, aká je, ale predkladám niečo, čo som si myslel a mal som nádej a stále mám, že je priechodné, nie niečo, čo v dnešnom stave priechodné nie je, a som si vedomý toho, že bude vecným prínosom pre sociálne vzťahy naprieč celou krajinou, nebude riešiť len Bratislavu a bratislavské záujmy, respe... ale bude riešiť naprieč celou krajinou mnoho konkrétnych situácií v rodinách. Vieme, v akom vzťahu ľudia žijú, boria sa s problémami a jednoducho tento zákon umožňuje facilitovať, uľahčovať, áno, aj možno susedský vzťah a čo je na tom? Čiže je to technické riešenie, ono nie je ultimatívne.
A nie, neplní to, čo si, o čom ty si hovorila, čiže a, a nikto to za to ani nevydával, ale je to riešenie, ktoré je praktické, je praktickým riešením. A nie je pravdou, že ho nebude niekto využívať alebo nebude reagovať, lebo ja som dostal desiatky spätných väzieb naprieč rôznymi komunitami, že je to vec, ktorá je praktická. A to je z praktického života. Politicky sa môžeme baviť o symboloch a tak ďalej, ale ja hovorím, ja som prišiel s praktickým riešením. Čiže, samozrejme, všetko už je potom na vás, ja som za svoj rezort a za seba ľudsky urobil to, čo som v čase a priestore považoval za najvhodnejšie pre túto krajinu, pre rešpektovanie a z úcty ku všetkým. Neponúkam to ako niečo, čo si, čo niekto tvrdí, že ponúkam. Nikdy som to nehovoril, od počiatku som povedal, že ja nejdem predstaviť zákon o registrovaných partnerstvách. Ak to niekto tvrdí, tak klame, lebo ja som to nikdy nepovedal, nikdy. Toto nie je zákon o registrovaných partnerstvách. Ale jedným dychom dodávam, že rozhodnutie vo veci Fedotov nezaväzuje krajinu dohovoru zriadiť alebo inštalovať registrované partnerstvá, nezaväzuje. Je to jedna z alternatív. Tento zákon reaguje aj na tieto situácie.
Takže ja prosím o podporu tohto návrhu všetkých poslancov a poslankyne a verím, že je to, je to praktické riešenie pre občanov. Zabudnime na ideologické vojny. Tento zákon nie je ideologický ani z jednej, ani z druhej strany. Je čisto technicko-právny a umožňuje, facilituje mnoho konkrétnych životných situácií a pomáha ľuďom pokojne žiť a budovať vzťahy dôvery a ich aj bonifikovať vo vzťahu k štátu, pretože to je prak... má praktické riešenia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2023 o 15:50 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:52

Viliam Karas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je odbúrať povinnosť evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií.
Podľa platnej právnej úpravy sa vyžaduje zapisovať do uvedených registrov údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti. Faktom je, že zo žiadnych záväzkov Slovenskej republiky nie je možné odvodiť požiadavku na evidenciu údajov o druhu a čísle dokladov totožnosti o konečných užívateľoch výhod príslušných registrov. Evidencia druhu a čísla dokladu totožnosti je problematická aj s ohľadom na situácie, kedy dochádza k vydaniu nového dokladu totožnosti, čo núti zapísané osoby aktualizovať údaje zapísané v dotknutých registroch, a teda ide o zbytočnú administratívnu záťaž. Uvedené platí o to viac, že nedávne zneplatnenie certifikátov občianskych preukazov slúžiacich na vyhotovovanie elektronického podpisu viedlo k hromadným výmenám občianskych preukazov, čo následne spôsobuje hromadné zmenové konania najmä vo vzťahu k podnikateľom zapísaným do obchodného registra.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a tak ďalej.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala a schválila na svojom rokovaní dňa 14. apríla 2023. Účinnosť vládneho návrhu zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2023 o 15:52 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video