90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.5.2023 o 10:46 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 10:46

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, asi už s blížiacim sa hlasovaním nám tu pribúdajú kolegyne, kolegovia. Novela zákona alebo volebného zákona nerast to je vždy pomerne citlivá vec. Ja som sa snažil preto predložiť takú novelu, ktorá nie je sama osebe kontroverzná. Je to len pokračovanie procesu elektronizácie volebných procesov. V tomto prípade ide o pomerne jednoduchú stručnú novelu, ktorá smeruje k tomu, aby zoznamy kandidátov vo voľbách, to je jedno v ktorých, v zásade vo všetkých, zoznamy kandidátov sa spracúvali elektronicky. Nevymyslel som si to od stola. Je to návrh, ktorý ministerstvo vnútra dala do medzirezortného pripomienkového konania to bolo ukončené. A ja som po ukončení MPK, keďže ministerstvo vnútra by už nestíhalo potom tie ďalšie procesy, že ten termín bol už posledný v predkladaní návrhov zákonov, som zobral ten návrh po ukončení MPK a predložil som ho do parlamentu na posúdenie. Nie je to sama osebe politická vec. Ministerstvo vnútra dlhodobo smeruje k elektronizácii volebných procesov. Je to niečo čomu sa nevyhneme. V iných štátoch to tak isto postupuje. A zároveň teda, keďže máme tu aj iné návrhy, ktoré vychádzajú od, z podnetov ľudí na vylepšenie volebných procesov, prípadne na zamedzenie podvodom. Lebo to nie je len o tých zápisniciach, ktoré tu boli prerokované, ale aj my tam máme návrhy v minulosti sme predkladali, ktoré súvisia s volebnými podvodmi a ich obmedzovaním, tak nám vytvára tento návrh zákona možnosť aby sme v druhom čítaní zapracovali aj veci, napríklad na ktorých sme sa dohodli na grémiu. To znamená, že tá novela, ktorá tu prešla veľkým počtom hlasov s tými zápisnicami, ktoré pán Kočiš, ak sa nemýlim prekladal, tak aj na grémiu sme dali za hnutie ponuku, že pokiaľ tento návrh prejde do druhého čítania nemusíme robiť žiadne prílepky. Jednoducho vieme ten problém pána Kočiša vyriešiť pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní k tomuto návrhu zákona. Sama osebe ja nepredkladám žiadnu vec, ktorá vychádza z nejakého, z nášho volebného programu. Je to čisto odborná záležitosť, ktorá prešla MPK a ministerstvo vnútra by to za normálnych okolností predložilo do parlamentu aj bez toho, aby som to musel robiť poslaneckým návrhom zákona.
Ja samozrejme sa nebránim tomu, aby v druhom čítaní, ak to prejde do druhého čítania, prišli návrh za, prišli pozmeňujúce návrh, ktoré budú reflektovať na nejaké potreby praxe a vylepšenia veci. Ale o všetkom rozhodne väčšina v tomto parlamente, tak v prvom aj v druhom čítaní. Len naozaj vám dávam do pozornosti, že je to možnosť ako bez toho aby sme sa zase vyhli nejakým zmenám názorov aj na strane pani prezidentky, tak vedeli to v kľude zvládnuť aj, tuná pán Kočiš prišiel aj s tou zápisnicou pána Kočiša a s ďalšími prípadnými návrhy. Lebo viete ako to bolo na grémiu. Sme sa dohodli, že pani prezidenta zákon vráti aj s pripomienkami. My to opätovne odsúhlasíme, potom sa to z nejakých, možno aj obecných dôvodov rozmyslela. Jednoducho nespravila to. Čiže teraz máme len dve možnosti, to čo navrhuje časť poslancov, že sa tá, sa tá zápisnica prilepí ako novela k niečomu, bude to prílepok, kde nám hrozí, že nám to zase pani prezidentka vráti, alebo pôjdeme s touto vecou ako pozmeňujúcim návrhom k tomuto návrhu zákona, kde to prílepok nebude a kde je to čistá verzia, ktorá sa dá týmto spôsobom zvládnuť bez toho, aby mala o tom pochybnosti aj pani prezidentka.
Čiže vás chcem požiadať aj o to, aby ste túto novelu zákona už z rôznych dôvodov, ktoré máte, podporili, aby prešla do druhého čítania, aby sme potom mohli ešte volebný zákon ... vylepšiť o veci, ktoré, ktoré poznáme z praxe, prípadne z podnetov ľudí, ktorí sa na nás obracajú zo skúseností z okrskov, iných volebných komisií a celkovo z volebného procesu, ktorý prebieha či už v samosprávnych voľbách alebo celoštátnych voľbách. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.5.2023 o 10:46 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:51

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1683. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 10:51 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:51

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Dnes o 11-tej. Ďakujem.
Skryt prepis

24.5.2023 o 10:51 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:53

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ide o veľmi jednoduchú úpravu, ktorá v zásade rozširuje dôvody, teda ktorá ak nastanú, tak nie je možné v takej situácii priznať starostovi, vlastne starostovi alebo primátorovi to navýšenie platu, čiže tú odmenu ktorú má k platu. Dneska máme situáciu, že to nie je možné pri, v stave kedy obec je v ozdravnom režime a kedy obec je v nútenej správe. A my hovoríme, že by to nebolo možné ani vtedy keď je obec v rozpočtovom provizóriu, ale iba za podmienky, že starosta nepredloží ani návrh rozpočtu. Čiže aby sme sa rozumeli, že to nie je situácia, že starosta sa tam ide potrhať, predloží návrh rozpočtu a zastupiteľstvo mu robí zle, že mu ten rozpočet neschváli. Vtedy by nemal byť za to vinný. Ale v prípade, že sa na to, ako sa povie, vykašle nepredloží ani návrh rozpočtu, niekedy možno okolo toho troška politikárči a na naschvál nepredloží a uvedie tú obec do rozpočtového provizória, tak si myslím, že neni fér aby mu bolo možné priznať ešte aj odmenu. Lebo teda rozmýšľam, že za čo by potom bolo tá odmena keď tú obec uvrhol do rozpočtového provizória keď vy dobre viete, že nie je možné v zásade robiť skoro nič. Počas rozpočtového provizória neviete, neviete udeľovať dotácie napríklad, neviete dávať príspevky na projekty ktoré sú platené z eurofondov, neviete urobiť nič. Že pokiaľ on sám zámerne uvrhne tú obec do takéhoto stavu, tak si myslím, že rovnako ako je to pri nútenej správe alebo ozdravnom režime, že by nemal, že by nemal mať ani v takomto prípade možnosť mať priznanú odmenu. S tým, že samozrejme nebude sa to už týkať tohto roka, nejdeme dozadu, ideme od ďalšieho roka po novom. Nech sú tie pravidlá jasné a nech to nie je vyslovene voči niekomu. Čiže toľkoto v úvodnom slove. Ja som to preto takto zhutnil, aby sme potom nemuseli (Zaznievanie gongu.) nemusel som s hlásiť do rozpravy. Takže pre tých, ktorí robíte v komunále viete o čo ide. Ja si myslím, že to je úplne prirodzená vec, ktorá, ktorá si vyžaduje takýmto spôsobom to upraviť a nastaviť, aby sme neodmeňovali niekoho za to, že v zásade v tej obci z rôznych dôvodov v podstate ...
===== ... by sme potom nemuseli, nemusel som sa hlásiť do rozpravy, takže pre tých, ktorí robíte v komunále, viete, o čo ide, ja si myslím, že to je úplne prirodzená vec, ktorá, ktorá si vyžaduje takýmto spôsobom to upraviť a nastaviť, aby sme neodmeňovali niekoho za to, že v zásade v tej obci z rôznych dôvodov v podstate nerobí dobre, tak to poviem diplomaticky.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

24.5.2023 o 10:53 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:55

Peter Dobeš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 1685. V súlade s v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

24.5.2023 o 10:55 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:57

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja už len krátko, lebo som zabudol v tom úvodnom slove ešte uviesť, že akýkoľvek návrh zákona, ktorý sa týka samosprávy, som sa, samozrejme, snažil prerokovať so samosprávou, aj s SK8, aj s úniou miest, aj so ZMOS-om. S úniou miest sme mali aj veľmi dlhé rokovania, v princípe tento návrh zákona je prerobený, SK8 nemala k tomu pripomienky, s úniou miest je návrh zákona upravený spôsobom, ktorým si to oni sami želali, to znamená, že sme tam doplnili teda úpravu rôznych špecifických situácií, ktoré by mohli vzniknúť. Jednak sme to už nevzťahovali na tento rok, to bola ich požiadavka, že nemali sme vstupovať už do, do toho, ako to prebiehalo tento rok s tými rozpočtovými provizóriami, a takisto tam je úprava, že aby aj v medziobdobí, to znamená, že starosta síce predloží nejaký návrh rozpočtu, dostane sa do rozpočtového provizória, tak aby ten starosta naozaj dosta... nemal priznanú odmenu len vtedy, keď za to on môže. Čiže aj to sa tam ešte vyšpecifikovalo, čiže je to aj prerokované so samosprávou s tým, že je to aj nastavené spôsobom, aby sme nekrivdili starostovi v prípadoch, kedy urobil všetko preto, aby obec nebola v rozpočtovom provizóriu a on si splnil úlohu. Tak vtedy by mohol dostať tú odmenu. Ale v prípade, že, že on sám neurobí nič, ani nepredloží návrh rozpočtu, obec sa dostane do rozpočtového provizória, tak si myslím, že sme naozaj vo veľmi podobnej situácii ako máme ten ozdravný režim a nútenú správu, a vtedy by mu to patriť nemalo po správnosti, ani z hľadiska nejakej férovosti toho celého odmeňovania, ako je nastavené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

24.5.2023 o 10:57 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:57

Peter Dobeš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Navrhujem hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis

24.5.2023 o 10:57 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Pán predseda, na základe dohody dvoch poslaneckých klubov SaS a Sme rodina dávam návrh, aby sme mohli poradu klubov k bodu 134, tlač 1618. A stačí dve minúty, ak teda by sme odsúhlasili, netreba 15 minút. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2023 o 11:19 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán predseda. Navrhujem termínovať bod 227, číslo parlamentnej tlače 1437, je to novela Zákonníka práce poslancov Vašečku, Čepčeka, Hatrákovej, Lukáča na dnes po štrnástej po čísle parlamentnej tlače 1724. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2023 o 11:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán predseda. Prosím, len pre záznam ku včerajšiemu hlasovaniu o ČPT 1507, bod 97, vykázalo ma, že som hlasovala za, ja som sa chcela zdržať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2023 o 11:19 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video