90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2023 o 12:42 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:42

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No, ten konečný výsledok, ktorý sme vám predkladali, je výsledkom právneho oddelenia ministerstva pôdohospodárstva. Čiže to, čo, je tam kopa vecí, ktoré napríklad aj mne chýbajú a mienim ich upraviť potom v druhom čítaní v pozmeňovacom návrhu a ja sa žiadnemu pozmeňovaciemu návrhu ani nebránim. To znamená, že pokiaľ vy máte nejaký pocit, ale hovorím, že ten výsledný výsledok, ktorý sme vám predložili, je čistopis ministerstva pôdohospodárstva a ich právneho oddelenia. Vykuchali aj náš podklad, ktorý, ktorý sme im dávali, takže len v dôsledku toho, že naozaj my potrebujeme sa už, už začať riešiť aj množiarne, aj spôsob chovu, aj welfare týchto zvierat. A teraz, teraz hovorím aj, aj o zlých podmienkach, ktoré majú nielen v rómskych osadách, o čom sme tu už stokrát hovorili, ale v množstve domácností. Tak jednoducho ja by som vás zdvorilo poprosila, budem rada každému pozmeňovaciemu zákonu, ktorý, ktorý, teda návrhu, ktorý bude mať hlavu-pätu, bude zapadať a bude pomáhať, bude pomáhať zvieratám, aby sme to posunuli do druhého čítania a potom po nejakej dohode a po pozmeňovákoch uvidíme.
Zároveň som chcela povedať ešte jednu vec, že to dvojité, ten ´dvakrát do roka´ sa jedná najmä o chovy, ktoré sú čistokrvné. Aspoň tak sme, tak sme to my komunikovali s ministerstvom pôdohospodárstva a trikrát, trikrát za život v prípade, ak sú to, ak sú to zvieratá, ktoré sú, ktoré rodia cisárskym rezom, to znamená, to sú tie buloidné obvykle.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2023 o 12:42 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:44

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Oznamujem, že hlasovanie bude zajtra o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 12:44 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:45

Lucia Drábiková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pred dvoma rokmi sa podarilo presadiť jednu z našich priorít, čo sa týkalo rodinnej politiky. Podarilo sa schváliť tehotenské. Bol to naozaj, myslím si, že taká dosť prelomová myšlienka a som veľmi rada, že ku dnešnému dňu tehotenské poberalo 82-tisíc žien a mali takto možnosť získať pomoc a podporu v období tehotenstva.
Keď sme predkladali návrh zákona v roku 2021, tento návrh sa týkal dvoch skupín žien. Jednak to boli ženy, ktoré boli nemocensky poistené, čiže spĺňali tých 270 dní nemocenského poistenia a tieto ženy majú nárok na tehotenské, neskôr sa k tomu pridali vlastne aj ženy, ktoré pracujú v ozbrojených silách, pretože oni nespadajú pod Sociálnu poisťovňu, a druhou skupinou žien boli plnoleté študentky stredných a vysokých škôl. Doteraz toto tehotenské štipendium pomohlo vyše 300 študentkám, čo som veľmi rada.
Len v súvislosti s týmto zákonom prichádzali mnohé ďalšie a ďalšie podnety na situácie, ktoré tieto dva príspevky neriešili, a situácie, kedy žiadateľky alebo teda budúce mamičky nemali na to nárok, na druhej strane by im tento príspevok veľmi pomohol. Jednou z tých skupín boli a sú práve absolventky. Absolventky strednej alebo vysokej školy vlastne po skončení štúdia sa vlastne rozhliadajú, začínajú pracovať a pokiaľ otehotnejú v tomto období alebo otehotnejú ešte tesne pred ukončením školy, tak vlastne v tomto období nemajú nárok na žiadnu z týchto foriem alebo príspevku práve preto, že nie sú nemocensky poistené a už nie sú študentkami. Na druhej strane sa ocitajú v takej dosť náročnej situácii, je to krásne obdobie, ale zároveň je to obdobie, ktoré je náročné. Ide o to, že je veľmi ťažké nájsť si prácu, pokiaľ žena vie, že je tehotná. Sú absolventky, ktoré sa na materstvo pripravovali, chystali a snažili sa teda založiť si rodinu už krátko po ukončení školy, pretože vieme, že naozaj to tehotenstvo v tom mladšom veku je omnoho ľahšie zvládateľné, organizmus je na to omnoho lepšie pripravený, je menšie riziko rôznych mutácií a porúch a tieto ženy majú naozaj aj viacej síl a je to, je to vcelku prospešnejšie a skoršie začatie vlastne materstva môže znamenať aj to, že mamička bude mať viacej detí.
Priemerná, priemerný vek rodičky na Slovensku je, alebo teda bol pár rokov dozadu a stále to má stúpajúci trend, 29 rokov. Priemerný vek prvorodičky v tom čase bol 28 rokov. Ja som, myslím, že takto podobne mala dieťatko a myslím si, že čím viac, čím vyššie sa ten vek posúva, tým je to náročnejšie. Je to náročnejšie z hľadiska zdravotného a niekedy je to náročné aj z hľadiska toho, že vlastne tá žena už prerušuje nejakú kariéru, ktorú si rozbehla, a vlastne prichádza o časť príjmu atď.
Absolventky, ktoré vlastne otehotnejú, môžu byť tehotenstvom zaskočené, ale môžu byť aj v podstate pripravené, že aj chceli byť tehotné. V tej situácii, že nemajú vlastne príjem, že majú veľmi ťažkú možnosť nájsť si prácu alebo napríklad majú aj problémy v tehotenstve, čo je celkom bežné a teda nemôžu natoľko pracovať, tak je to pre nich taká dosť ohrozujúca situácia, o to horšia, pokiaľ otec dieťatka tú ženu opustí, čo sa tiež stáva, žiaľ. Takže práve preto aj v reakciách na viacero, viacero žien, ktoré mi písali, ktorých sa táto situácia takto dotkla, som sa rozhodla a po konzultáciách aj na ministerstve práce sme sa rozhodli predložiť tento návrh zákona nie ako novelu, nie cez sociálne poistenie, keďže tieto ženy nie sú nemocensky poistené, ale podávame úplne nový návrh zákona o novej sociálnej dávke, ktorá sa volá ´tehotenské pre absolventky´.
No a teraz trošku poviem k tomu samotnému zákonu. V podstate tá výška toho tehotenského pre plnoleté absolventky stredných a vysokých škôl bude vo výške 200 euro mesačne od 13. týždňa tehotenstva do pôrodu. To je rovnaká výška, ako v prípade tehotenského štipendia. Táto možnosť čerpania je vlastne v tom období do deväť mesiacov od ukončenia štúdia. A je to tak preto, lebo vlastne po tých deviatich mesiacoch už by tie ženy mohli byť nemocensky poistené, ale vlastne do tých deviatich mesiacov túto možnosť nemajú.
Príspevok bude vždy poskytovaný za celý kalendárny mesiac, odvtedy vlastne, kedy bola podaná tá žiadosť. A ten proces bude veľmi podobný, ako pri tých ďalších dávkach, žena podá žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne, elektronicky, kde vlastne dá doklad o absolvovaní štúdia, lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a vlastne tie svoje osobné údaje.
Žena, ktorá by sa chcela o tento príspevok uchádzať, by mala mať trvalý pobyt na Slovensku, mala by byť plnoletá a nemá nárok na výplatu tehotenského alebo tehotenského štipendia. Čiže nie je možné vyplácať obe dávky naraz. Nárok zaniká, pokiaľ by žena získala nárok na tehotenské, v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku alebo narodenie dieťaťa, ukončením tehotenstva, pokiaľ sa naozaj niečo také vážne stane, že o to bábätko príde, končí samotným uplynutím obdobia deväť mesiacov po skončení štúdia, resp. smrťou.
Chcela by som vás poprosiť, aby ste tento návrh zákona podporili, aby ste, aby sme podporili vlastne možnosť pre ženy aj v takomto nižšom a lepšom veku možno pre materstvo, aby sme im umožnili, aspoň takouto sumou trošku pomohli v tejto situácii, pretože vieme, aké to je, keď sa vlastne, človek skončí školu, začína si zakladať rodinu, začína pracovať a mnohé tehotenstvá, mnohé, mnohé ženy odkladajú práve materstvo kvôli finančným problémom, kvôli tomu, že potrebujú si zabezpečiť bývanie a myslím si, že tento príspevok by mohol napomôcť tomu, aby sa ženy neobávali otehotnieť aj v skoršom veku, aby mohli mať aj neskôr viacej detičiek, keďže začnú skorej.
Takže budem rada teda, ak tento návrh podporíte. Platnosť zákona by mala začať od 1. septembra 2023.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 12:45 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:53

Jana Žitňanská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1687. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1750 z 19. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 12:53 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:56

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tento, táto tlač parlamentná bezprostredne súvisí s inou tlačou, ktorá je o tri body ďalej. Tiež keď som to navrhoval na grémiu pôvodne aby sme spájali tieto tlače, ktoré spolu súvisia, tak to nebolo priechodné, mohli sme spojiť diskusiu, moli sme to mať razom vybavené. Ja teda v diskusii už nevystúpim, ale poviem, že ide v tomto prípade o vykonanie jedného z ustanovení, ktoré navrhnuté v novele ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a to konkrétne riešenie situácie kedy chceme zabrániť, zabrániť tzv. zametaniu káuz pod koberec spôsobom, že pokiaľ by výbor pre nezlučiteľnosť funkcii zastavil konanie vo veci porušenia ústavného zákona a tretina členov toho výboru by sa nazdávala, že to bolo účelové, tak bude sa môcť obrátiť na Ústavný súd, aby preskúmal či to zastavenie konania nie je v rozpore s ústavný zákonom. No a na to, aby sme to mohli realizovať v praxi, je potrebné upraviť veľmi stručne a v podstate jednoducho príslušné ustanovenia zákona o konaní pred Ústavným súdom. Takže o tom je tento návrh zákona, bezprostredne to súvisí s tým ústavným zákonom, o ktorom budem hovoriť o 3 body ďalej a dovoľujem si vás požiadať týmto aj o podporu ak súhlasíte s tou myšlienkou ako som vám ju vysvetlil. Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 12:56 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:58

Dominik Drdul
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za zopakovanie čísla tlače. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.5.2023 o 12:58 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:01

Milan Potocký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Budem veľmi stručný, keďže ten čas je pokročilý. Cieľom tohto návrhu zákona je skvalitniť legislatívne prostredie pre rozvoj a posilňovanie základných funkcií múzeí a galérií na Slovensku vykonávaných vo verejnom záujme. Cieľom je zároveň zvýšiť kvalitu výkonu odborných činností v múzeách a v galériách a odstrániť existujúce nedostatky súčasnej právnej úpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 13:01 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:01

Ľubica Laššáková
 
90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:19

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, vážené dámy a páni, premiér prezidentskej vlády pán Odor sa pre TA 3 vyjadril 17. mája, že prípravu vyrovnaného rozpočtu považuje za kľúčovú úlohu na najbližšie mesiace, súhlasím s ním. Vzhľadom na to, že vláda pravdepodobne aj podľa jeho vlastných vyjadrení, nezíska dôveru parlamentu pripraviť vyrovnaný rozpočet je pre prezidentskú vládu pána Odora zákonná povinnosť podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Mimochodom iniciátorom a spoluautorom tohto ústavného zákona je súčasný pán premiér Odor, takže toto je preňho samozrejmé známou vecou, s ktorou do funkcie premiéra nastupoval. Lenže tu máme technický problém. Ako sa vyjadril pán minister financií Horváth v Denníku N 19. mája, bolo by lepšie ak by sa nemuseli pripravovať paralelne dva rozpočty. Jeden zákonný, vyrovnaný a druhý realistickejší, deficitný. Skúsim byť trochu presnejší ako bol pán minister financií, ono sa to ani nedá pripravovať dva rozpočty paralelne, súčasne.
V rozpočtovom informačnom systéme ministerstva financií v tzv. RYSE sa dá pripravovať iba jedna verzia rozpočtu v danom aktuálnom čase. Čo s tým vieme urobiť? Vieme dať vláde pána Odora tri mesiace času, aby do 31. augusta pripravila aj na základe júnovej, makroekonomickej prognózy a daňovej prognózy, vyrovnaný rozpočet. Tri mesiace na prípravu rozpočtu sú pre vládu oveľa dlhší čas než by vláda mala, ak by musela pripravovať vyrovnaný rozpočet, na základe septembrovej daňovej a makroekonomickej prognózy, tá sa schvaľuje v treťom, alebo pripravuje, zverejňuje v treťom septembrovom týždni, a potom do 15. októbra by potom vláda pána Odora mala iba tri týždne na prípravu vyrovnaného rozpočtu. Ako náhle bude 31. augusta vyrovnaný rozpočet v parlamente, vláda môže začať pripravovať na ministerstve financií v RYSE realistickejší, deficitný rozpočet, ktorý ale nebude musieť 15. októbra predložiť do parlamentu, lebo svoju zákonnú povinnosť by si už vláda splnila predložením vyrovnaného rozpočtu 31. augusta. Nová vláda vznikne najskôr, povolebná vláda do konca októbra, potom platí 30 dní na predloženie programového vyhlásenia vlády a sme na konci novembra a nová vláda potom môže stiahnuť vyrovnaný rozpočet, ktorý pripraví vláda pána Odora a do konca decembra predložiť realistickejší deficitný rozpočet do konca decembra tohto roka. Takýto proces bude férový. Vláda pána Odora bude mať tri mesiace na prípravu vyrovnaného rozpočtu, a potom nová vláda október, november, december tri mesiace na prípravu realistickejšieho deficitného rozpočtu. Tri mesiace a tri mesiace to považujem za fér, za férové delenie zodpovednosti, ale ak by vláda pána Odora pripravila ten vyrovnaný rozpočet, teraz z technického hľadiska brzdila RYS, rozpočtový informačný systém až do 15. októbra, v takom prípade by mala 4 a pol mesiaca, a tá nová vláda by mala ledva 2 a pol mesiaca, ak vôbec.
Pán premiér Odor na otázku, či sa neobáva, že kvôli návrhom jeho vlády na konsolidáciu verejných výdavkov bude jeho vláda označená za sociálnych netvorov, žartom odpovedal: "Nie, to bude až tá budúca vláda.", až tá bude musieť konsolidáciu realizovať. Dovoľte, aby som k tomu rovnako žartom poznamenal, keď ste si pán Odor ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti upiekli, tak si ho aj zjedzte. Ale teraz vážne. Podľa mňa je normálne, aby žiadna vláda, ani vláda pána Odora, čiže tá prezidentská, úradnícka vláda, ani tá budúca vláda, ktorá bude musieť zostaviť rozpočet do konca decembra, nemali žiadnu neoprávnenú výhodu, aby nežiadali pre seba žiadnu neoprávnenú výhodu. Preto si myslím, že keď každá vláda bude mať tri mesiace času, bude to fér. Ako sa vyjadril pán premiér Odor aj pán minister financií Horváth, v septembri bude ten čas, aby vláda, jeho vláda aj politické strany, ktoré vo voľbách kandidujú, zverejnili a diskutovali o svojich predstavách ako sa majú verejné financie vyvíjať. Úplne s ním súhlasím.
Koncom augusta budeme mať pripravenú tú základnú možnosť, ústavnú, na tom sme sa zhodli aj s pánom premiérom, že vláda, jeho vláda musí do parlamentu doručiť vyrovnaný rozpočet, taká je ústavná povinnosť. To je tá základná varianta, a teraz v septembri môžme debatovať o tom, aké sú predstavy pána Odora a pána ministra Horvátha, aké sú predstavy jednotlivých politických strán, my určite zverejníme naše predstavy o tom ako by mal ten realistický, povolebný rozpočet vyzerať. V tomto sa naše predstavy o tej septembrovej diskusii, kde by sa každý verejne mal vyjadriť ako si to predstavuje, v tomto sa naše predstavy s pánom Odorom nijako nelíšia. Ak s však pán premiér Odor vyjadril, že jeho vláda predstaví akýsi rozpočtový jedálny lístok, akési lego kocky, z ktorého si potom niekto iný má vyberať, potom si asi neuvedomuje, že jeho pozícia sa už zmenila. Vláda pána Odora má ústavnú povinnosť podľa čl. 119 ods. d a ods. e rozhodovať o zásadných otázkach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky, o návrhoch štátneho rozpočtu a o návrhoch štátneho záverečného účtu, s dôrazom na slovo rozhodovať.
Vláda pána Odora musí o týchto otázkach rozhodnúť, a potom si svoje rozhodnutie o svojich návrhoch obhájiť, tak ako každá vláda. Ak by som mal použiť príklady pána premiéra Odora a pána ministra financií Horvátha, úlohou vlády nie je zbaviť sa zodpovednosti tým, že
===== Ktorá musí o týchto otázkach rozhodnúť a potom si svoje rozhodnutie o svojich návrhoch obhájiť, tak ako každá vláda. Ak by som mohol použiť príklady pána premiéra Ódora a pána ministra financií Horvátha, úlohou vlády nie je zbaviť sa zodpovednosti tým, že predstaví rozpočtový jedálny lístok z ktorého si má niekto iný vyberať. Úlohou vlády je rozhodnúť akú polievku, obed a dezert chce navariť slovenským občanom a potom musí presvedčiť občanov, že práve takýto obed by mali chcieť zjesť.
Úlohou vlády nie je len predstaviť lego kocky s ktorými sa potom iný majú hrať. Úlohou vlády je rozhodnúť o tom, aký dom chce slovenským občanom postaviť a potom presvedčiť občanov, že práve v takom dome sa im bude chcieť bývať. Dovoľte, aby som použil aj vlastný príklad. Úlohou vlády Slovenskej republiky nie je postaviť figúrky na šachovnicu a potom ľuďom, stranám, parlamentu povedať hrajte a my vám povieme či ťaháte dobre. Vy už sedíte za šachovnicou pán premiér Ódor a ste na ťahu. Ťaháte bielymi o občania, parlament, či strany povedia svoj názor na to, či ťaháte dobre alebo zle.
Za SME RODINA môžem vládu pána Ódora ubezpečiť, že k nej nebudeme pristupovať a správať sa podľa pravidla čím horšie, tým lepšie. Práve naopak, každý dobrý návrh podporíme bez ohľadu na to kto ho navrhne. Takto sme správali keď sme boli v opozícii, správali sme sa tak keď sme boli vo vláde a budeme sa tak správať aj počas fungovania vlády pána Ódora, lebo si myslíme, že tak by to malo byť v politike normálne.
Ak vláda urobí niečo, čo budeme považovať za nesprávne budeme to kritizovať. Vecne, na základe faktov, bez invektív. To by tiež malo byť v politike normálne. A je aj normálne, že môžeme mať na rôzne veci úplne rozdielne názory, ale tiež je normálne a seriózne, že sa budeme snažiť nájsť nejaký kompromis alebo dohodu aby to bolo prospešné pre slovenských občanov. Lebo podľa mňa tu nemá ísť o to, že či vyhrá opozícia, koalícia, vláda pána Ódora, alebo nejaká iná vláda. Víťazom slovenskej politiky majú byť slovenskí občania a ľudia, ktorí na Slovensku žijú. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 14:19 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:28

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi prosím predniesť informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka na prijatie uznesenia Národnej rady o schválení posunutia termínu na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026.
Predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č. 1797 z 23. mája 2023 pridelil návrh pána poslanca Milana Krajniaka na prerokovaniu výboru pre financie a rozpočet. Predseda Národnej rady zároveň určil, aby výbor pre financie a rozpočet bol gestorský a pripravil na schôdzu Národnej rady informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
K uvedenému návrhu bola zvolaná 131. schôdza výboru pre financie a rozpočet na 23. mája 2023.
Výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Z 10 členov výboru boli v čase rokovania o uvedenom návrhu prítomní len 2 členovia výboru.
Predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič prevzal úlohu spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a teda navrhol, aby som navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.5.2023 o 14:28 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video