90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 16:34 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, pán Blanár, vy budete za seba.
Ďakujem všetkým svojim kolegom a ďakujem, že som si mohla povedať svoj názor. A pre mňa je dôležité to, že budeme naďalej priateľmi a že budeme sa tejto téme spoločne venovať, aj keď máme rozdielne názory.
A chcem len reagovať na Peťka Vonsa, lebo ten vravel, že deti majú najväčšiu radosť pri telesnej výchove. Peťko, môžem ti povedať, že nie. Sú aj deti, ktoré milujú matematiku, milujú prírodovedu, fyziku, chémiu, slovenský jazyk, hudobnú výchovu, čiže sú detičky rozdielne a nie každý má telesnú výchovu rád. Ale ozaj, veľmi pekne ďakujem za všetky vaše názory, za vaše faktické a ja verím, že to dobre dopadne pre všetkých zúčastnených.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 16:34 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:35

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, tak ďakujem pekne. Tak avizoval som pozmeňujúci návrh, lebo naozaj my sme si tú domácu úlohu aj s kolegami spravili aj medzi prvým, druhým čítaním. Naozaj stretli sme sa so zástupcami škôl dvakrát, naozaj dlhé stretnutia, dlhé hodiny sme diskutovali, ako by sme mohli vyjsť v ústrety, resp. dávali sme aj nejaký podnet, že aby prišli vlastne zástupcovia škôl, či už súkromných, cirkevných, alebo všetkých vlastne základných škôl na Slovensku. A, žiaľ, musím povedať, že boli to náročné stretnutia, ale až tak nič konštruktívne z ich strany neprišlo. Naopak, tie najpálčivejšie problémy si myslím, že my sme doniesli práve na papier a tak ako Majka spomínala, že by rada odsunula teda účinnosť, zrejme to myslela pre všetky školy až do septembra 2024, tak, alebo neviem teda presne, ale v zásade prichádzame s pozmeňujúcim návrhom, kde vlastne vychádzame v ústrety tomu najpálčivejšiemu, a to je, samozrejme, aby sme nevyrobili problém najmä na školách, kde nie je prístup k telocvični. Takže toto je jeden z tých bodov, že tie, tie školy, ktoré nemajú prístup k telocvični, tak budú mať posunutú účinnosť až od septembra 2025. To znamená, nie 2024 o rok, to určite by si nemali ani šancu dostavať nejakú športovú školskú infraštruktúru, napríklad telocvičňa keď chýba, ale samozrejme, posúvame tú účinnosť o dva roky, aby si pripravili projekt, aby sa rozhýbalo aj, aby sme vytvorili ten priestor na to, aby sme dostavali tie telocvične a podobne.
My sme si takisto tú domácu úlohu spravili. To nie je len to, že tu zavádzame teraz alebo prinavracujeme teda tú tretiu hodinu silou-mocou, ale my sme naozaj urobili aj kopec konkrétnych krokov, hej, pre to. Keď je reč o tých telocvičniach, tak za posledné obdobie, či už fond na podporu športu v tých dvoch výzvach schválil 21 už projektov pre novo, nové telocvične alebo z MIRRI bola výzva, kde ďalších osem telocviční bolo podporených. Čiže naozaj si myslím, že doháňame tú stratu. Takisto máme vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá rieši tento problém až do roku 2027, na ktorú v podstate je aj naviazaná, dá sa povedať, partnerská dohoda, kde sa nám podarilo alokovať vlastne peniaze na školskú športovú infraštruktúru z eurofondov. A už je pripravená 50-miliónová výzva, ktorá takisto zahŕňa možnosť dostavby telocviční. Čiže naozaj tie peniaze sú pripravené, takže je to aj výzva smerom na samosprávy, na zriaďovateľov a aj na školy, aby si pripravovali projekty, aby za tie dva roky naozaj urobili všetko pre to, aby sme možno nejakú tú bublinu, ktorá je s prístupom k telocvični, na školách vylepšili.
Takisto druhý bod toho pozmeňováku je o spomínaných cirkevných školách, kde môže teda vzniknúť problém najmä s disponibilnými hodinami, kde v štvrtom ročníku je momentálne v rámci rámcového učebného plánu len jedna disponibilná hodina. A tu naozaj by sme teda možno vytvorili takisto problém, ak teda cirkevné školy si posilňujú tento ročník, resp. v každom ročníku si posilňujú predmet náboženstvo. To znamená, vychádzame v tomto štvrtom ročníku v ústrety.
Takisto sme zapracovali aj konštruktívnu pripomienku z MPK, kde teda ešte vznikla, vzniklo nejaké doplnenie ďalších segmentov vlastne niektorých škôl. Takže prečítam teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru a Igora Kašpera k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 1491.
1. V čl. I v § 15a ods. 1 sa za slová „základných umeleckých škôl" vkladá čiarka a slová „tanečných konzervatórií, hudobných a dramatických konzervatórií"
2. V čl. I sa doterajší text novelizačného bodu označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. Za § 161r sa vkladá § 161s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Ustanovenie § 15a ods. 4 o vyučovaní telesnej a športovej výchovy v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne sa pre základné školy, ktoré nemajú k 31. augustu 2023 prístup k telocvični, a pre štvrtý ročník cirkevných škôl prvýkrát použije od 1. septembra 2025.".".
Takže to je, to je všetko. Ešte by som možno doplnil niektoré drobné veci ďalšie, ktoré sme, ktoré sa nám podarilo spoločne alebo ktoré som možno namietal alebo vyvíjal nejakú aktivitu, aby, aby naozaj sme urobili konkrétne kroky pre to, aby sme urobili všetko teda, aby sa, aby sa mohla zaviesť tá tretia hodina telesnej. Tak takisto som predkladal dvakrát novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ako dobre viete, kde teda sme schválili či už nejakých úspešných športovcov, alebo umelcov a, ale aj trénerov smerom do pedagogického prostredia ako pedagogických zamestnancov, samozrejme, a nejakým spôsobom sme ich chceli motivovať či už zlepšením toho kariérneho rastu, alebo dávali sme možnosť a dávame možnosť riaditeľom, aby ich zaradili podľa teda úspešnosti do nejakých vyšších kariérnych rastov.
Takže tu sme si domácu úlohu splnili. Takisto sme, som namietal vlastne vyhlášku ministerstva školstva o pedagogických zamestnancoch, kde sa nám podarilo pre telocvikárov rozšíriť aprobáciu smerom na prvý stupeň. Takže takisto môžu riaditelia siahnuť po, po telocvikároch a zaradiť ich alebo použiť ich aj na prvom stupni.
Dobre. To je, to je za mňa zatiaľ všetko.
Ďakujem za podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2023 o 16:35 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:44

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ešte raz, ja budem naozaj veľmi rýchly, lebo všetko, čo som chcel povedať, som povedal v rozprave pred približne dvomi hodinami.
Sme naozaj na jednej lodi všetci a v utorok budeme hlasovať o tejto novele. Ja si myslím, že sme urobili naozaj kus dobrej roboty a chcem poďakovať nielen, nielen kolegom z koalície, ale aj z opozície. Spolu s Karolom sme venovali tomu, dovolím si povedať, najviac času a strávili sme dlhé hodiny a hodiny vysvetľovania, presviedčania a všeličoho iného na to, aby ten zákon a novela prešla. Verím teda, že to podporí sa najviac naprieč teda politickým spektrom.
Musím sa aj priznať s jednou vecou, že ak to teda prejde v utorok, čo veľmi dúfam, tak som ho vyzval aj na tenisový zápas. Som rád, že tú ponuku prijal, priznal sa mi, že už začal trénovať včera na mňa, lebo nevie odhadnúť, aký, nevie odhadnúť, aký som hráč, a ja mám rád takéto výzvy, aj keď vyhrať nad ním v tenise je asi taká pravdepodobnosť, asi ako to, že SAS-ka podporí tento návrh, ale nevzdávam to teda a veľmi sa na to teším. (Rečník sa zasmial.) Karol vraví, že to je dosť veľká šanca, tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
Chcem zažiť naozaj to ten utorok, keď dúfam, že to prejde a dúfam, že budeme nielen hrdí my, ale že budeme hrdí možno aj o desať, dvadsať rokov, keď naše vnúčatá pôjdu do základnej školy a možno aj vďaka nám, že sme tomu trošku prispeli aj my, a že vďaka nám možno budú mať tri hodiny telesnej. Možno už vtedy štyri hodiny telesnej výchovy týždenne a vtedy si povieme naozaj, že to malo zmysel, a že sme tu neboli nadarmo, že sme niečo urobili pre, pre naše deti, pre naše vnúčatá a to bude taký výsledok, ktorý nás asi bude najviac tešiť. Takže verím, že sme urobili maximum pre to, že sme sa snažili presvedčiť argumentami všetkých, aj tí, ktorí váhali, či tento zákon podporiť, alebo nie, tak verím, že sa to podarí, že to bude nakoniec, že to prejde celým politickým spektrom.
A na záver by som chcel poďakovať naozaj Karolovi, ktorý, bez ktorého by to tu nebolo, a teda verím, že už v utorok budeme čo mať "oslavovať" a že pomôžeme tým deťom tak, aby ten, zdravie a pohyb bola pre nich priorita, aby to mali možnosť robiť, lebo 90 % tých detí a rodičov to naozaj chcú, takže my sme a určite budeme na ich strane.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2023 o 16:44 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Ja by som sa chcel tebe, Igor, poďakovať, že si vytrval s Karolom v tomto boji a že ste tie, tie tri roky naozaj bojovali za správnu vec. A na záver by som iba dodal, že by som si rád pozrel ten váš tenisový zápas.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 16:47 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:50

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nie neúplné, ale ja, ja chcem iba krátko na povzbudenie naozaj k tejto tretej hodiny telesnej výchovy.
Chcem poďakovať aj tebe, Igor Kašper, samozrejme popri Karolovi, ale, aj, aj ty, čo viem z toho mála, nebol som na všetkých stretnutiach, ale ty si bol tiež ten zapálený športovec pre tretiu hodinu.
Prihlásil som sa do faktickej preto, trošku možno aj odbočím, ale keď Maťka Šofranko mala rozpravu a vyzvala nás, že zatelefonujte riaditeľom, tak som išiel len tak, že proste dobre teda, ja som taký poslušný aj poslanec, aj, aj ako dieťa som bol, tak som išiel zavolať jednému riaditeľovi základnej školy, a áno, priznal. Povedal som mu, prosím ťa, aký máš názor, rokujeme o tomto, povedz mi tvoj pohľad, a vraví: "Áno, no bude to navyše práca pre riaditeľov škôl, ale ako, ako myšlienku veľmi schvaľujem túto tretiu hodinu telesnej výchovy." Dokonca povedal, dobre, povedal aj problémy: "Máme malú telocvičňu, budeme spájať triedy." Priznal, že budú to kombinovať s telesnou výchovou aj vonku. Ja som mu na to povedal, že ja som mal najradšej telesné výchovy, keď sme mohli byť vonku, nie v telocvičniach, alebo vtedy ešte jedno obdobie na chodbách. Takže tento riaditeľ ma povzbudil. Priznal, áno, prinesie to prácu, ale vieme sa s tým vysporiadať. A aj ma napríklad potešil, že keď som sa rozprával s učiteľkami prvého stupňa od prvého po štvrtý ročník, tak ony, ony najviac boli za túto tretiu hodinu telesnej výchovy. Takže to len na povzbudenie.
Ale hlavne, čo chcem povedať, ten pohyb je naozaj dôležitý. Určite sme všetci sledovali majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov a meno Juraj Pekarčík, to je chlapec od nás, poznám ho osobne, jeho brata, jeho rodičov. Jasné, nebola tretia hodina telesnej výchovy, ale on keďže sa pohyboval od šiestich rokov, začal hrať hokej a v... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 16:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:50

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, kolegovia, za milé slová. Len chcem povedať, že tu nejde o ani moje, ani Karolove, ale predovšetkým nás všetkých, a tak sme k tomu, myslím, že od začiatku pristupovali. Takže sa veľmi teším, že toľko ľudí aj napísaných na, pri tomto zákone, ktorí bojovali spolu s nami za to, a bude to výsledok určite nás všetkých.
Takže ešte raz ďakujem a verím, že to všetko teda dobre dopadne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 16:50 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:50

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predkladateľ alebo predkladatelia, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa neprihlásil ani s jednou faktickou poznámkou. Na každého jedného som sa mohol prihlásiť a hovoriť, ale povedal som si, robil som si pekne poznámky a povedal som si, že vystúpim v záverečnom, teda ešte vystupujem v rozprave, aby ste mohli na mňa reagovať, ale takto, komplexne všetko som si pekne značil a videl som, kam sa táto debata uberá a chcem povedať, že viac ako, keď to môžem ako odhadnúť ako učiteľ matematiky, viac ako 90 % rozpravy, neurazte sa teraz, ale bolo mimo problému.
Pretože ešte, ešte takto, na úvod, Mária Šofranko povedala, že ja budem diplomatická, lebo ste tu v presile. No tak tí, ktorí ma poznáte, tak ja diplomatický nebudem. Neviem byť taký diplomatický, keď mám nejaký názor a som presvedčený o tom, že by tu mal zaznieť, tak ho poviem. Takže dovoľte mi aj tento príspevok.
Budem postupne reagovať. Hovoril Igor Kašper: "My sa tu bavíme o tom, či je správne zaviesť tretiu hodinu telesnej výchovy?" Dal nám takú otázku, že či sme, sorry, že to tak poviem, sa zbláznili, že niekde v iných krajinách majú viac hodín telesnej výchovy, Maďarsko päť, myslím, Nórsko, Francúzsko atď., mohol by som menovať, a na konci, niekde na chvoste je Česko a Slovensko s dvomi hodinami telesnej výchovy. Ešte raz zopakujem tú otázku: "My sa tu bavíme, či je správne zaviesť tretiu hodinu telesnej výchovy?"
Igor, ty aj Karol viete, že my všetci, čo sme tu a aj ďalšia a možno celá snemovňa, 150 ľudí, sa o tom nebaví. Nikto o tom nepochybuje. Ja osobne som za to, aby bolo viac hodín telesnej výchovy nielen na základných, ale aj na stredných školách. Čiže o tom sa nebavíme a vy to dobre viete. A mleli ste to tu dokola-dokola-dokola, hovorím 90 % času, a išli ste mimo toho, o čom by sme sa mali baviť.
V medzipre... medzirezortnom pripomienkovom konaní sú aj pripomienky, ale tie ste nespomínali. Aj ministerstvo samé dalo pripomienky, kde nikde nenamieta, že by malo byť viac hodín telesnej výchovy. To ministerstvo nikde nenamieta. Dokonca ja takisto to nenamietam, a ešte raz zopakujem, pre mňa aj päť. Pre mňa aj päť. Učil som takmer 18 rokov, väčšinou na stredných školách, chvíľku aj na základnej. Rok a pol, teda matematiku, fyziku som učil, a rok a pol som učil aj telesnú výchovu, lebo sme nemali telocvikára, tak som učil aj telesnú výchovu. Ja som mal rád ten predmet. Ja som to rád učil.
A Igor, keď si ty tu spomenul, že to máme spájať, tie hodiny, tak ja som presne zašiel za riaditeľom, mal som aj iné pohnútky, aby som sa večne neprezliekal teles... lebo som cvičil s tými žiakmi, aby som sa večne neprezliekal, telesná, matematika, fyzika, tak som mu povedal, prosím o dvojhodinovky. Bolo to super. Schvaľujem a keď budú štyri hodiny telesnej výchovy, tak dajme dve dvojhodinovky. Som rád, tak by to malo byť, som za.
A teraz o tom, čo Maťa Šofranko len jemne načrtla, Karol pri tom pozmeňováku to jemne načrtol, ale inde to neodznelo od nikoho, koho, kto ste boli v rozprave alebo vo faktických, o tom najväčšom probléme, ktorý tam je. Ja priznávam, že som takisto hlasoval v prvom čítaní za, pretože s ideou zákona súhlasím a 111 poslancov to podporilo. Ale chodil som za predkladateľmi a prosil som, aby tam bol ten priestor pre školy, aby to mohli zaviesť. Nehovorím, aby sa pripravili, aby to mohli zaviesť.
Keby sme to schválili vtedy a kritizujem Gröhlinga takisto, že hneď, keď tam Karol začal chodiť, tak Gröhling mal povedať, áno, ideme to riešiť a vyriešime to. A v roku 2020 vieme, že bol covid, boli iné problémy, deti ostali doma, nehýbali sa ani tie dve hodiny, že bolo treba to zaviesť čím skôr. A keby sme to schválili v roku 2020 v máji, tak podľa tých argumentov, ktoré sme si vypočuli od zástupcov škôl na školskom výbore, tí, čo ste tam boli, tak bolo jasné, že aj keby sa to schválilo v máji 2020, tak dajme platnosť od septembra 2021 a majú školy niečo vyše roka, rok plus prázdniny, na to, aby to mohli implementovať do tej praxe. Keby sme to schválili v roku 2022, tak takisto treba ten rok na to, a mohlo to byť. Ja by som vtedy tomu tlieskal.
A teraz znova, ja som navrhoval, pretože nie so všetkými námietkami ministerstva školstva súhlasím. Ja nesúhlasím napríklad s tým, čo hovorili o telesnej, o telocvičniach, ale k tomu sa ešte dostanem. Takže ak by sme to schválili teraz v máji, resp. v júni, keď to prezidentka podpíše, 2023, tak dajme im rok na to, aby to mohli implementovať do praxe. A vysvetlím, kde vznikajú problémy.
My to chceme zaviesť pre celé Slovensko. Unisono pre celé Slovensko, základné školy. To znamená, že sa všetkým navýšia hodiny telesnej výchovy. Ináč vy viete, predkladatelia, že ja som bol za to, aby nie z disponibilných sme brali, ale radšej zohnali peniaze z ministerstva financií a dali tie hodiny telesnej výchovy pre tie deti, pre tých žiakov navyše, že nie dve hodiny, ale tri, ale navyše, nie z disponibilných hodín.
A teraz, my to schválime teraz a budeme chcieť od tých škôl, aby od 1. septembra na to nabehli. Milan volal jednému riaditeľovi, ty si volal ďalšiemu, Karol má tiež od dvoch, ale jasné, ja mám takisto avízo od riaditeľov, od učiteľov, ktorí tvoria ten program tam na škole, od tých, aj od tých, ktorí už teraz...
Poprosím kolegu Joža, aby mi do toho neskákal. Ďakujem za pochopenie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pročko, keď vám to niekto robí, tak vám to vadí, ale keď to robíte vy niekomu, tak to nevadí. Tak poprosím vás,...

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) A to je kolega, ja ho mám rád, ale toto nie.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) ... neprerušujte svojho bývalého koaličného kolegu, ktorý chce (reakcia z pléna), no zrejme bývalého, lebo sa od neho dištancujete.
Nech sa páči, pán Šefčík, pokračujte.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Dobre. Pán predsedajúci, ja budem pokračovať.
Teraz už niektoré školy a možno ma počúvajú aj tí riaditelia, už niektoré školy majú plán na budúci rok. Majú učiteľov, ktorých, ktorých na škole určite budú mať budúci rok, ktorí im povedali teraz, že neodchádzajú z tej školy, že ostávajú tam. A teraz my zavedieme tretiu hodinu telesnej výchovy, opakujem, na celé Slovensko pre základné školy.
Ten riaditeľ, ak to budú hodiny navyše, potrebuje nutne navyše učiteľov, ktorí to budú učiť. Nie každý je schopný učiť telesnú výchovu, to asi chápeme, nie každý chce z tých učiteľov, ktorí nemajú vyštudovanú telesnú výchovu, učiť telesnú výchovu, to asi chápeme. Úplne ideálne by bolo, keby to učili telocvikári. A teraz my chceme od nich, aby cez leto, a to nieže jedna škola zháňa telocvikára, ale druhá ho prepustila a že ten prejde odtiaľ sem. Nie. Všetky školy naraz budú zháňať tých učiteľov, ktorí to budú učiť. Pretože niektorí majú plné úväzky plus nejaké hodiny navyše, nedá sa ísť donekonečna s tými hodinami, samozrejme, a niektorí, niektorí tí telocvikári budú musieť, teda riaditelia, pardon, budú musieť tých telocvikárov pribrať na tú školu, budú mať pre nich, povedzme veľká škola, tak úväzok 20, 22, resp. 23 hodín, tak potrebujem nového telocvikára, lebo mám veľkú školu a pribudli mi tam hodiny telesnej výchovy. Alebo dvoch potrebujem. Na ďalšej škole tiež potrebujú. Odkiaľ?
A teraz poďme na situáciu, ktorú ste naznačili v pozmeňovacom návrhu, že to pôjde z disponibilných hodín. Tak ja potrebujem tých telocvikárov a na disponibilné hodiny znova sú riaditelia, ktorí to už majú naplánované na budúci rok. Teraz z tých disponibilných hodín potrebujem ubrať. Takže potrebujem, angličtinár, dejepisár, tam som mal tie disponibilné hodiny, zrazu nebude mať plný úväzok. Čo mu poviem? Že budeš učiť s nie plným úväzkom? Alebo ho prepustím, toho človeka? Do septembra, Igor. Teraz, odteraz do septembra. Odkiaľ nájdem tých učiteľov, tých telocvikárov a čo poviem tým učiteľom? Nepripravil som sa na to, nie, pretože ja nemôžem mať v zálohe tri roky, že vy hovoríte o tom návrhu tri roky a teraz ja v zálohe mám nejakých učiteľov, ktorých tam rýchlo dám a zaplátam tie diery? Na maličkej škole sa to dá, verím, že áno. Na veľkých školách to bude väčší problém.
No a teraz prejdem k tomu ohľadom tých telocviční. Nesúhlasím s ministerstvom školstva, čo uviedlo pripomienku, že niektoré školy nemajú telocvične. V tomto súhlasím s predkladateľmi návrhu zákona, že toto nevnímam ako problém, pretože telocvične sa nebúrajú, ale sa stavajú. Sú vždy, keď my sme boli, a teraz je tých telocviční viac. A my sme cvičili. Ja hovorím, že dokážeme sa aj, prepáčte, že to tak poviem, ale v extrémnych prípadoch sa dokážeme aj prechádzať s tými deťmi. Ja keď som, keď mi nedovolili cvičiť, že si ublížim a škola bude mať problémy a neviem čo, tak som zobral žiakov a spýtal som sa, že čo môžem robiť, riaditeľky, a ona mi povedala: "Môžte sa prechádzať." Tak som zobral tých žiakov a prechádzali sme sa po Skalici. Rýchla chôdza. Prechádzal som sa s nimi, ale mali sme pohyb, vyvetrali sa. Čiže ja protestujem proti tomu argumentu, že je málo telocviční. To by sme mohli takto uzavrieť, že toto nie je problém. Problém je to, čo som hovoril predtým.
Ďalšia vec. Maťa Šofranko to spomínala, že by to malo byť také, v tej svojej rozprave, že by to malo byť také vyvážené v tej škole a tak. Ani ten argument neberiem, že keď telocvikári chcú, resp. nie telocvikári, ale spoločnosť keď požaduje možno viac hodín telesnej výchovy, tak prečo nie viac hodín na matematiku, prečo nie na slovenčinu, prečo nie na fyziku, prečo nie na chémiu? Nie. Lebo ja dávam, hoci som matikár-fyzikár, ja dávam na jednu misku váh všetky predmety okrem telesnej a na druhú misku váh dávam telesnú výchovu. A skutočne je to momentálne v tých školách tak, že deti viac sedia na zadkoch a učia sa a málo majú toho pohybu. Je to takto (rečník gestikuláciou rúk naznačuje pomer vyváženosti), pardon, je to takto, dajme viac pohybu tým deťom. Čiže ani tento argument neberiem. Znova sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku. Niektoré veci - súhlasím, s inými nie. A tá, s ktorou nesúhlasím, ja som to už rozobral.
Niekto tu povedal, bol to, myslím, znova Igor Kašper, že ak to nebude teraz, nebude to nikdy. Ja si dovolím s týmto nesúhlasiť. Ministerstvo si predsa uvedomuje, že toho pohybu viac treba a v tom medzirezortnom pripomienkovom konaní hovorí ministerstvo, že nesúhlasí so schválením tohto návrhu, pretože nemalo by sa to robiť cez zákon, ale cez, cez štátny vzdelávací program, ktorý schvaľuje ministerstvo, že tam by sa mali tie hodiny navýšiť. Ministerstvo neprotestuje, že ich netreba navýšiť, len hovorí, že nie takýmto spôsobom.
Ja opakujem, keď, keď to schválime v jednom roku, a znova, nesúhlasím s tým, že to nejde. Ide to. Ide to! Ale ja sám som povedal predkladateľom, že za to zahlasujem, ak tam dajú pozmeňovák, že dajú školám, hoci ani s tým nesúhlasia mnohé školy, ani ministerstvo, ak dajú pozmeňovák, že posunú účinnosť zákona na 1. september 2024. A ja som presvedčený o tom, že tie školy budú mať omnoho väčší priestor na to, aby to do tej praxe dostali.
Odznelo tu, že súhlasia s tým prezidenti zväzov. Bolo spomenuté meno Kováčik, Šatan, že súhlasia s tým vysoké školy, ktoré vzdelávajú pedagógov, ktorí sa venujú telesnej výchove, že normálni telocvikári, to povedal Jožo Pročko, že normálni telocvikári to chcú, ďalej, že to chcú rodičia detí. Viete, ja keď sa opýtam hociktorého rodiča, či by chcel, aby jeho dieťa bolo zdravšie, tak povie, že áno. Keď poviem rodičom, že či chcú, aby viac sa tie deti hýbali, no tak možno nie 100 %, ale 90 % tých rodičov povie, že áno. Ale nepovedali sme im, že ako to chceme spraviť, iba či to chcú. Iba či to chcú. Nepovedali sme im, že to pôjde z disponibilných hodín a mnohí, ktorí tu vystupovali dnes, učili možno rok-dva a ešte viac bolo takých, ktorí neučili vôbec. Neboli v školách vôbec.
Čiže ja som učil vtedy, keď, keď prišla tá reforma. A keď prišla reforma a dostali sme disponibilné hodiny, že škola sa môže profilovať, že škola môže, riaditeľ môže prispôsobiť tie disponibilné hodiny, áno, aj tomu, aby niektorým učiteľom mohol vyrobiť tie úväzky, aby mali plné úväzky, tak keď sme, keď toto bolo zavedené, tak ja som prvý kričal hurá a hovoril som: poďme ďalej, dajme tých disponibilných hodín viac, uberme tých povinných a dajme tých disponibilných, aby tie hodiny, aby tých, tie školy sa mohli viac profilovať a aby mali väčšiu voľnosť.
A vidíte, je tu pozmeňovák, kde sme zistili alebo predkladatelia zistili, že v štvrtom ročníku základnej školy je, sú dve disponibilné hodiny. My dáme, pardon, jedna, jedna je tam. A my ju chceme dať na telesnú výchovu. Ale hop! Cirkevné školy sú preto cirkevné, že si jednu z tých disponibilných hodín v každom jednom ročníku dávajú na náboženstvo. Odkiaľ zoberú z tých disponibilných? Čo, my im chceme povedať, že aby si to zobrali? Rýchlo pozmeňovák, aby to nemusel, aby to nemuseli riešiť inak. Ako by to inak vyriešili? Tých disponibilných hodín je skutočne málo. A vy ste už v pozmeňováku povedali, že áno, z nich chcete brať. A skutočne v niektorých ročníkoch sú dve disponibilné hodiny. A teraz, niektorá škola si to dala na dejepis, niektorá na angličtinu, niektorá si to dala na matematiku. Toto im zoberieme. Ja nechcem, aby sme im to brali. Radšej dajme hodinu navyše tej telesnej výchovy. Ja som za, ale určite nie od 1. septembra 2023, keď to schválime v tom istom roku.
Máme tu mnoho príkladov zákonov, aj napríklad o tehotenskom príspevku, ktoré sme chceli, aby mali účinnosť skôr. A nie, posúvalo sa to. Platí to až od 1. apríla 2021, hoci sme to schválili rok predtým. Sociálna poisťovňa jednoducho povedala, že sa nestíha na to pripraviť, aby to takto vyplácala. Áno, v spolupráci s ministrom vaším, Igor, sa to robilo a posúvalo sa to. Každý tomu rozumel, musí sa to posunúť, aby sa na to tá Sociálna poisťovňa pripravila. Vieme to spraviť, len treba chcieť. Vieme to spraviť, len teraz, teraz, len treba chcieť. Aj to tu odznelo v rozprave, aj to som si poznačil. Vieme to spraviť, áno, spravme to, spravme všetko pre to, aby to prešlo sto tridsiatimi hlasmi alebo znova sto jedenástimi. Ja som ten, ktorý chce iba tú drobnosť, aby sme posunuli účinnosť zákona tak, aby tým školám sme vyhoveli a som za. Napriek tým námietkam, ktoré majú.
Igor Kašper, Karol Kučera, Maťa Šofranko, ja a ďalší sme sedeli na školskom výbore a počúvali zástupcov základných škôl, cirkevných, súkromných a aj štátnych a mne sa nezdalo, že by mali také stanovisko, že by tu v rozprave to neodznelo. Nie, oni mali negatívne stanovisko k tomuto. Prikláňali sa k tomu, čo hovorí ministerstvo školstva, že to treba cez ten štátny vzdelávací program. A treba tam navýšiť hodiny telesnej výchovy a ani jeden z nich, čo tam boli zástupcovia, nepovedal, že telesnej výchovy je dosť a že netreba to navýšiť. Nie. Treba. Treba určite, ale hovorili ako. Takže nehľadali, ako sa to nedá, oni hľadali, ako sa to dá.
Ešte prepáč, Igor, si troška, jednu takú poznámku som si dal, to je úplne ako mimo témy teraz, mimo témy, ale ty si to spomenul, že tri krajiny v Európe majú šport pod ministerstvom školstva. Tri krajiny v Európe iba. Áno? Tak. No a ja nie som proti, aby vzniklo ministerstvo športu. Ja vôbec nie som proti. Ale napríklad táto téma sa netýka len športu a zväzov, ale táto téma sa týka bytostne školstva. Čiže tým, že to je previazané jedno s druhým, tak v tejto téme určite to má byť previazané, hej? Tri krajiny v Európe majú šport pod školstvom a ešte si dodal: "Naše hnutie podporí samostatné ministerstvo športu." (Reakcia z pléna.) A teraz prichádza, prosím? (Reakcia z pléna.) A cestovného ruchu. A teraz prichádza to rypnutie, taký systém, čo sa týka generálneho prokurátora, nemá nikto v Európe. A SME RODINA s tým súhlasí. (Reakcia z pléna.) Dobre, som povedal, že toto je úplne mimo témy. (Reakcie z pléna.) Áno. (Reakcie z pléna.) Dobre.
Dobre, tak ja budem končiť, ešte, ešte záver. Ja som, tí, ktorí tu boli v pléne, si všimli, že ja som pozorne každého počúval a nikomu som neskákal do reči. Pán predseda parlamentu tu vtedy nebol. Ja som pokojne sedel. Povedal som, že teraz vystúpim a pán predseda parlamentu mi teraz, hovorí niečo na mňa tu zozadu, nie je to úctivé. Ako nechajme, on bude mať možnosť sa vyjadriť, ja som chcel takto sa vyjadriť a aj keď mám iný názor, podobne ako Maťa Šofranko, ja hovorím, že vy ste, s mnohými som kamarát, fungujeme spolu, chcem s vami ďalej fungovať, chcem s vami ďalej komunikovať, ale neznamená to, že vo všetkom musíme mať úplne rovnaké názory. Zvlášť keď som z praxe, keď som takmer 18 rokov na tých školách fungoval, a ja si myslím, že môžem povedať aj iný názor, ako tu odznel predtým.
Takže posledná veta. Už dávno to malo byť. Mali sme mať štyri hodiny, päť hodín telesnej výchovy. Už dávno to malo byť. A ja namietam jedinú jednu vec, jedinú jednu. Dokonca som povedal, nesúhlasím ani s niektorými pripomienkami. Som za, aby sa to spravilo tvrdo, ale tak, aby to školy dokázali implementovať ľahšie do praxe. Ročný odklad. Teraz to schválime a dajme odklad na september 2024. O to som prosil predkladateľov, bohužiaľ, neboli prístupní. A viem, že nebol som sám, ktorý o to prosil.
Ďakujem pekne za pozornosť a vypočutie, aj za to tým všetkým, ktorí mi neskákali do toho vystúpenia, že som sa mohol vyjadriť a mohol som prejaviť aj, alebo vyjadriť aj iný názor.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2023 o 16:50 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:16

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Prosím, neurazte sa, ale to, že viac ako dve hodiny rokujeme o nejakom zákone, by bolo úplne v poriadku, toto je miesto, kde si treba vydiskutovať všetky argumenty pre aj proti, akurát je naozaj trochu komické, že o tomto diskutujú takmer výlučne poslanci OĽANO aj bez politických oponentov. Myslím, že ste si to mohli vydiskutovať na poslaneckom klube, či už ste za, alebo proti, lebo naozaj toto, toto mi tu dve hodiny pripomína trochu poslanecký klub, ešte aj s týmito výkrikmi, ktoré tu predvádza Jožo Pročko a vstupuje, aj tebe skáče do reči, aj keď niekto vystúpi, skáče do reči, vykrikuje, všetky tieto excentrické prejavy.
Takže na jednej strane ďakujem, trošku ste ma preniesli pol roka naspäť na poslanecký klub, nechýbalo mi to, vďaka, ale naozaj poďme to, poďme to ukončiť, veď už asi ste nejako rozhodnutí, ale toto, toto je naozaj akože maximum, dve hodiny o tomto diskutovať. Výlučne, výlučne poslanci Oľana s pár možno dvomi, tromi ľuďmi, ktorí tu ešte, ktorí tu ešte boli.
Ale beriem, je, zároveň, zároveň chcem ale povedať, Marek, aby to neznelo, že voči tebe zle, alebo voči ďalším, ktorí ste prejavili iný názor na ten zákon. Áno, je toto miesto, kde si to treba, kde si to treba povedať, kde si treba povedať aj iné postoje k tomuto určite.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 17:16 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:18

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tá poznámka nebola, tá poznámka nebola vôbec k predrečníkovi a bolo to absolútne od Čekovského, ja tomuto nerozumiem, je to parlament, pán Boris Kollár, toto je parlament, tu môžme robiť, ďakujem. Takže ďakujem, Boris, že môžme si tu vydiskutovať tieto veci. Od poslanca demokratického, ktorý by mal chápať demokratické veci, toto nechápem, ale však takí sú demokrati ako Čekovský, posiela nás diskutovať niekde inde. Však to sú demokrati. Ďakujem Čekovskému a ďakujem Borisovi Kollárovi, že poďakoval demokratovi za trefnú poznámku.
Ja budem teraz reagovať na Šefčíka. Marek, naozaj ja som sa, ty si mlel, ty si povedal, že my sme mleli, veď ty si mlel teraz 25 minút o ničom, Marek, tiež sme sa nedozvedeli a na záver si povedal, že čo ti jediné vadí, to keby si povedal v úvode, tak to stačilo, ušetrili by sme si 25 minút. A ja len chcem povedať, že pred chvíľou som naozaj, ja mám takú tendenciu, že sa spýtam, nevykrikujem, ako tu Čekovský rozpráva, ten Čekovský, ktorého vyhodili z mediálneho výboru preto, lebo to tam viedol ako halušku, takže o tom to je. Ja len chcem povedať, že pred chvíľou tu diskutoval s tebou tak isto kolega vedľa mňa sediaci a vtedy si ani nič nepovedal, takže buďme spravodliví, vedľa seba, lebo ja tak isto mám, ja som len chcel vedieť, že, takže správajme sa k sebe rovnako. Tak, Marek, aj jeho si mohol upozorniť, ale to si vydiskutujeme my dvaja inde.
Ja len chcem povedať, Marek, že naozaj tvoje pripomienky, čo boli teraz, neboli, a mne sa to páči, lebo my sme z jedného klubu a tu je o tom, že my nehlasujeme tak, ako povie šéf klubu v jednej nejakej inej strane a rozprávajú si chlapci. Toto, mne sa toto páči, naozaj OĽANO je v tom, že máme rozdielne názory, no tak máme rozdielne názory, nebudeme hlasovať, ako povie šéf poslaneckého klubu, a ja len chcem povedať, Marek, som rád, že si povedal, že naozaj treba tú tretiu hodinu telesnej výchovy, treba, a len treba ochotu, Marek, ochotu každého jedného človeka, aby to bolo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 17:18 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:20

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kristián Čekovský, ako to, čo si povedal vo faktickej, to fakt bolo od veci a keď si povedal, že ti nechýba, nechýba čas na klube, ani ty aspoň mne nechýbaš na našom klube, to len na margo toho, čo si, keď si si kopol, tak ja len reagujem na to.
No, Marek, v tej tvojej rozprave, nie, myslím, že okolo 20 minút trvala, len vieš, mne toto príde, reakcie oponentov, medzi ktorých patríš aj ty, lebo darmo hovoriť, že keď bude platnosť od roku 2024, tuto Karol a predkladatelia sme za to, aby platnosť bola od najbližšieho školského roka, treba sa toho držať. A mne to tak príde, že tu sa robí z komára, tak sa to nafukuje, že ako urobiť z komára somára. Naozaj, pri tak, si myslím, že pomerne ľahkom návrhu zákona, lebo za tri a dva, tri roky a dva mesiace sme v tomto pléne schválili omnoho viacej komplikovanejších návrhov zákona. Ty ako môj kolega poslanec, veď pri drvivej väčšine si ich schvaľoval na prvý šup a tiež tak, ako ja nie som odborník do školstva, hej, nerozumiem, nerozumiem tejto téme tak ako ty ako učiteľ, ale ty tiež si nebol odborník na, ja neviem, napríklad pri návrhu zákona o reforme národných parkov. Ja iba tento trošku rozviniem.
Tento návrh zákona spôsobil toľko škody za krátky čas, tak ako aj už viacerí sa vyjadrili, že to bude, pri novej vláde bude to prvý návrh zákona, ktorý najbližšia vláda zmätie zo stola, že ho zruší, lebo napáchal už teraz toľko škody v cestovnom ruchu, v lesníctve, u tých poctivých lesníkov. Ja žijem v takom prostredí, tak viem, čo to spôsobilo. Bol to omnoho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 17:20 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video