Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2021 o 10:47 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:47 - 10:49 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kočiš, tiež sa v mnoho čudujem, že do dnešného dňa viac ako rok po voľbách alebo po zostavení vlády nebol do parlamentu predložený vládny návrh o novele Trestného poriadku, tiež sa čudujem, že keď do pár mesiacov bola schopná pani ministerka, respektíve zamestnanci rezortu spravodlivosti pripraviť reformu Ústavy, keď sme boli schopní zmeniť podmienky čo sa týka vypočúvania a voľby generálneho prokurátora, keď sme boli schopní riešiť úž začiatky súdnej mapy a súdna mapa bude určite predmetom veľkej debaty aj tuto v pléne Národnej rady a neboli sme schopní riešiť vládny návrh o novele trestného poriadku, tak tiež sa čudujem, že prečo v tejto oblasti, keď sa rieši ochrana ľudských práv obvinených v kolúznej väzbe, že to nebolo možné. A práve preto aj pani poslankyňa Hajšelová, respektíve Sme rodina si vypočula všetky námietky, stanoviská, odporúčania jednotlivých medzinárodných inštitúcií, odborných stavovských organizácií, Slovenská advokátska komora, presne ako bolo povedané, aj zo strany akademickej oblasti sme si vypočuli všetky podmienky, všetky návrhy, pripomienky, a práve v tom sú premietnuté v tomto legislatívnom návrhu pani poslankyne tieto pripomienky. Tak jednoducho obviňovať nás z toho, že týmto návrhom budeme mariť vyšetrovanie alebo že nejak závažným spôsobom naštrbíme trestný proces, je bohapustý populizmus. Práve preto bol predložený tento návrh, aby sa riešila táto otázka po odbornej rovine. Odbornej rovine. Toto nie je politika. Odborná rovina.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:25 - 10:27 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán predseda Národnej rady vystúpil ako predseda najvyššieho zákonodarného orgánu tohto štátu. Najvyššieho zákonodarného orgánu, ktorý je zložený z poslancov, ktorí v zmysle Ústavy Slovenskej republiky majú legislatívnu iniciatívu. Legislatívny proces preto nie je podľa môjho názoru možné dávať len na exekutívu, vládu beriem ako vysunutý orgán, ako podriadený orgán alebo kvázi externý výbor Národnej rady. Čiže dávať do pozície poslancov, že no, nebude ten proces, legislatívny, zabezpečený tak, ako by sme si to vedeli predstaviť napríklad zo strany vlády, tak pokladám za bohapustý populizmus. Toto si tu nemôžeme dovoliť. Ako myslím si, že všetci, ktorí sedia v tejto miestnosti, si ctia Ústavu Slovenskej republiky ako najvyšší, najvyššiu právnu normu tohto štátu a tá jasne hovorí, že poslanci majú zákonodarnú iniciatívu. A pani poslankyňa Hajšelová využila svoju zákonodarnú iniciatívu a teraz o tom diskutujeme. Máme prvé, druhé, tretie čítanie, ak je tam niečo napríklad z legislatívneho hľadiska nedostatočné, máme tú možnosť, aby sme to doplnili, aby sme to opravili. A hovoriť o tom napríklad, že ideme prepúšťať touto právnou normou nejakých obvinených z väzby? Vážení, ten, kto to hovorí, tak nemá naštudovaný tento zákon. Si otvorte aj tie posledné strany, na ktorých sú napríklad prechodné ustanovenia, kde sa jasne hovorí, akým spôsobom sa to bude riešiť. Čo to tuná rozprávate? Máme tu stanoviská, odborné stanoviská odborných stavovských organizácií, ktoré jasne hovoria - otvorte túto tému, začnite riešiť kolúzne väzobné stíhanie, pretože je nadmerne využívané. Za týmto účelom je otvoriť, je potrebné otvoriť dôvody kolúznej väzby, pretože sú takýmto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:21 - 10:23 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pán predseda, dobre ste uviedol, že my sme s týmto, s touto požiadavkou a s týmto návrhom alebo respektíve s prosbou prišli už minulý rok .
Minimálne od roku 2018 nás na túto problematiku a potrebu zmeny upozorňujú európske orgány a dnes tu vystúpi pani ministerka a povie, že oni to nestihli pripraviť. Nestihli. Ale napríklad stihli prísť s tým, aby sa v rámci pozmeňovacieho návrhu keď sme riešili tu ústavný zákon, aby bol poverený člen vlády mohol kontrolovať prokuratúru, to stihli pripraviť.
Keby sme to my nevetovali, tak by to možno aj prešlo. Ale ja som za to, že orgány činné v trestnom konaní majú byť nezávislé orgány avšak my zákonom môžme upraviť lehoty v rámci ktorých by tak mali konať.
A čo tu rozprávame, že Hajšelová prišla tu s kolúznou väzbou, kde navrhuje päť mesiacov. Pani ministerka a, a...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Na pána predsedu Národnej rady, pani poslankyňa.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
...teda, áno, áno a ministerstvo spravodlivosti dalo dom MPK čo? Koľko tam navrhuje? 10 mesiacov, 20 mesiacov, tiež je to 5 mesiacov. Čo tu verejnosť zavádzate aj pred médiami, že Hajšelová tu ide prepustiť všetkých, ktorí sú teraz väzobne stíhaní.
Absolútne odmietam túto teóriu. A ja sa tu nebavím o piatich ľuďoch. Ja sa tu bavím o 1 800 ľuďoch, ktorí sú väzobne stíhaní. Neupravujeme tu len kolúznu väzbu, ale aj ostatné druhy väzby.
Ako myslíte si, že keď je začaté trestné stíhanie za zločin, tak dva roky je krátky čas, keď je človek väzobne stíhaný, aby predstúpil pred spravodlivý súd a dostal buď spravodlivý trest alebo oslobodenie?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:19 - 10:21 hod.

Linhart Patrick Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujeme za váš prejav. V prvom rade by sme mohli možno prosím, upozorniť pani ministerku na aroganciu voči plénu a zákonodarcom. Kde by som odporúčal prosím, vynechať vety typu: "Čo sme si tu včera narozprávali."
Možno by sme mali ako parlament po niektorým ministrom vysvetliť, nech tu nechodia bez predošlej prípravy keďže si stačilo pozrieť včerajší záznam. Tak ako aj vy pán predseda, aj ja som sklamaný z nastavení morálnej etiky pani ministerky a špeciálne po tom, čo som ju svojim hlasom podporil. Pretože pokiaľ porušovanie ľudských práv, šikanovanie, fyzické týranie je pre vás normálne, morálne normálne, normálne pani ministerka, ja si myslím, že toto nie je morálne a eticky správne.
Pokiaľ tu potrebujeme nejakú kolúznu väzbu, ako staroveký nástroj na mučenie, tak naozaj pochybujem o vašich morálnych hodnotách.
A teraz by som rád doplnil tú spomínanú vetu, "či sa bojíme". Ja osobne som podal trestných, desať trestných oznámení. Pán predseda sa pýtal, čo ste robili rok. No ja neviem čo ste vy robili rok, pretože všetkých desať trestných oznámení, ktoré som podal na korupciu, proti otravinárom boli zmarené.
Takže ja sa mám teraz obávať, že nejaký otravinár dá na mňa nejakú vymyslí si nejakú, nejakú rozprávku a tu ma zavrú na nejakých päť rokov a budú ma tam šikanovať a týrať? Len preto, že som si dokázal otvoriť ústa? Toto nie je správne pani ministerka. Ďakujem pán predseda za váš prejav.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:17 - 10:19 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, a mňa vôbec mrzí, že musím vystúpiť v tejto veci aj keď teda nie som právnik a som v tejto veci skôr laik. Ale veľmi dobre si pán predseda povedali, ja sa dotknem troch vecí.
Strašne ma zamrzelo, keď povedala pani ministerka, že sa bojíme, že tam sa niekto z nás dostane. Že to robíme preto takisto ako vy, ako ja, ako vaša rodina, moja rodina všetkých tých, ktorí tu sedia, nikdy nevedia čo sa v živote stane a takýto argument má hlboko a veľmi sklamal.
Ďalšiu vec čo povedal pán predseda alebo ho doplním. Zarazila ma druhá vec, že neviete ani čo sa tu včera rozprávalo ako ste povedali. Tak ja som si myslel, že ste si to veľmi dobre pozreli a vypočuli, lebo to je veľmi dôležité. Je to jedna z najdôležitejších vecí možno tohto parlamentného týždňa a myslel som si, že teda budete vedieť o tom čo tu všetko odznelo.
Nechcem tu vyťahovať veci, ktoré naznačil aj pán predseda ako ste boli, ako sme boli všetci na našom poslaneckom klube, kde sme veľmi korektne ako vždy sa chováme náš klub, ktorý je vždy najkompaktnejší, kde sme sa aj dohodli, že nebudeme toto spájať s vašim odvolaním, teda kolúznu väzbu s vašim odvolaním. My sme vždy všetky dohody dodržali, ale vy bohužiaľ ste to nechcem povedať, že zneužili, ale absolútne podpásovo dnes aj s niektorými kolegami, ktorí tu sedia nás napádajú a neviem, ale myslím si, že z nášho klubu nikto nikdy nebol proti PVV, nikto nebol nikdy proti koaličnej zmluve a nikto ani nehlasoval proti v tých najdôležitejších veciach.
Takže je úplne jedno či je to, či sa kolúzna väzba týka sedem, dvadsiatich alebo sto ľudí, lebo to je vždy len v jednom momente, aj keby to bolo o jednom jedinom človeku, lebo život a zdravie je to najdôležitejšie čo máme. Ale myslím si a mám pocit, že pre niektorých v tejto miestnosti je dôležitejšie svoje ego asi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:55 - 10:01 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem velice pekne, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ja nebudem teraz sa opakovať to, čo som povedal včera. To už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tuná počúvam, pani ministerka, ako ste
===== Ďakujem velice pekne, pán predsedajúci, pani ministerka. Ja nebudem teraz sa opakovať to, čo som povedal včera. Lebo to už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tuná počúvam, pani ministerka, jak vy ste pripravená urobiť ambiciózny zákon. Ja sa pýtam, čo ste robili celý rok. Čo ste robili celý rok? (Potlesk.) Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Vám, vám, nám tunak hovoríte, že tunak máme sedem ľudí v kolúznej väzbe. A že jeden pán generál Lučanský je mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka? Koľkátich potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to. To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do prdele, tak mu poviete: "Pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená, ambiciózne sa k tomu postaviť." A to už je len také blá, blá, blá, blá. Rok ste ministerkou, do dneska to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že priemerný právnik by to za 3-4 mesiace zhltol. Nie, vy ste sa na to vykašlala, pani ministerka. Keby ste sa na to nevykašlala, tak to tu teraz predložíte a mám to hotové. Nie, vy ste to neurobili. A toto vám vyčítam. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciózne pripraviť, ja som ochotná. To sú také bláboly, že sa to nedá počúvať. (Potlesk.) Ja som veľmi sklamaný z toho, že sme o tomto hovorili už pred rokom.
Ja som veľmi sklamaný z toho, že keď sa náhodou nejaký politik slovkom zmieni o vyšetrovateľoch, o prokurátoroch, všetci sú na vetvy. Novinári píšu: "Jak si to dovoľujete! Ako si to dovoľujete zasahovať do vyšetrovacieho procesu, do súdneho!" A ja sa pýtam, jak si oni dovoľujú zasahovať legislatívcom, poslancom, do našeho procesu. Veď tunak máme legislatívu, máme tuná výkon, máme tu súdnu moc, máme tunak rozdelenie tejto moci. My nemôžeme tam, to rešpektujem. Ja si nedovolím konštatovať a komentovať a napádať rozhodnutie sudcu ani prokurátora ani sa do toho procesu nijakým spôsobom nerýpem. A ja sa divím, že tunak si dovolí prokurátor nejaký, ja neviem teraz ste to čítali, komentovať poslancov, komentovať tento proces legislatívcov. Oni majú vykonávať to, čo sa tu v tomto parlamente rozhodne. Bez debaty a bez diskusie. Tak, ako my nemáme diskutovať o rozhodnutiach súdov. Toto si uvedomme! Na každú stranu prosím. A tunak, pani ministerka, to je také nepoctivé, čo ste povedali, že tunak sa bojíme, že niekto tam skončí, že to robíme pre seba? Pani ministerka, myslíte, že takéto podpásovky som vám tunak ja dával, keď ste bojovali o to, aby vás neodvolali? (Potlesk.)
Je mi to veľmi ľúto. Je mi to veľmi ľúto. A teraz ďalej také, také blafovanie alebo také, taká masírovacia, masírovanie verejnej mienky, že tunak chceme púšťať zlodejov a vrahov a ja neviem čo. Veď to nie je pravda. Je to nepoctivé z vašej strany, keď toto rozprávate. Je to nepoctivé, pani ministerka, a veľmi ma to mrzí. Preto lebo všetko sa dá urobiť, upraviť. Áno, v druhom čítaní to môžeme všetko upraviť tieto veci. Ale nechcite nahovoriť ľuďom, že my keď upravíme lehotu kolúznej väzby na európsku úroveň, ako to majú v Rakúsku, v Česku alebo v Nemecku, že ideme púšťať väzňov. Pre Boha živého. Ja mám pocit, že dvaja ministri sedia v base za SNS. A oni neboli v kolúznej väzbe, tak čo nám to tuná chcete nahovoriť? Že chce niekto púšťať väzňov. Keď vyšetrovateľ a prokurátor má dostatok dôkazov, tak tú kolúznu väzbu nepotrebujete na to, aby ste ho mohli zavreť, aby dostal spravodlivý trest. Prečo tento naratív tuná používate, že my ideme púšťať ľudí. To znamená, že priznávate, že tú kolúznu väzbu používate ako trest. Čo je neprípustné. Veď to neni trestom, ale vy to takto používate, preto proti tomu bojujeme. Jak môžete povedať, že my ideme teraz mariť vyšetrovanie. A kto ho marí v Rakúsku? Tam nie som predseda parlamentu. Kto ho marí v Česku? Tam tiež nie som predseda parlamentu. Ani títo poslanci tam nesedia. Kto ho tam marí? Kto ho marí v Nemecku?
Pani ministerka, vy ste boli štátna tajomníčka, keď tu bola CPT, keď tu boli z európskeho výboru. Však vy o tom dobre viete už dlhé roky, už ste to mohli mať dávno pripravené, len vás to nezaujímalo. Možno súdna mapa je niečo dôležitejšie pre vás. No ale ľudské životy a, a čo sa tam deje asi nie. Ja tu nechcem ďalší rok počúvať, že ste pripravená. Ja chcem to prijať, tak to doneste. Však ja som povedal, že vám to podporíme. Ale nie týmto spôsobom. A snaží sa urobiť tuná niečo z nás pomaly kriminálnikov, že to robíme pre seba? To by som si nikdy nedovolil voči vám, pani ministerka, takéto niečo. A tunak hovoriť, že chceme púšťať väzňov? Toto chcete takto polarizovať spoločnosť? Kto by ich chcel púšťať? Keď sú tam dôkazy a prestanú platiť kolúzna, prestane platiť kolúzny dôvod, prečo by si na ten súd nemohli počkať na, na slobode? Prečo? Ne, my ich chceme mať vo väzbe, lebo to je trest, pani ministerka. To je trest. A my si to zamieňame. Tu platí prezumpcia neviny a keď to necítite, tak nebuďte ministerkou spravodlivosti, prosím. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:55 - 10:01 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem velice pekne, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ja nebudem teraz sa opakovať to, čo som povedal včera. To už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tuná počúvam, pani ministerka, ako ste
===== Ďakujem velice pekne, pán predsedajúci, pani ministerka. Ja nebudem teraz sa opakovať to, čo som povedal včera. Lebo to už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tuná počúvam, pani ministerka, jak vy ste pripravená urobiť ambiciózny zákon. Ja sa pýtam, čo ste robili celý rok. Čo ste robili celý rok? (Potlesk.) Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Vám, vám, nám tunak hovoríte, že tunak máme sedem ľudí v kolúznej väzbe. A že jeden pán generál Lučanský je mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka? Koľkátich potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to. To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do prdele, tak mu poviete: "Pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená, ambiciózne sa k tomu postaviť." A to už je len také blá, blá, blá, blá. Rok ste ministerkou, do dneska to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že priemerný právnik by to za 3-4 mesiace zhltol. Nie, vy ste sa na to vykašlala, pani ministerka. Keby ste sa na to nevykašlala, tak to tu teraz predložíte a mám to hotové. Nie, vy ste to neurobili. A toto vám vyčítam. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciózne pripraviť, ja som ochotná. To sú také bláboly, že sa to nedá počúvať. (Potlesk.) Ja som veľmi sklamaný z toho, že sme o tomto hovorili už pred rokom.
Ja som veľmi sklamaný z toho, že keď sa náhodou nejaký politik slovkom zmieni o vyšetrovateľoch, o prokurátoroch, všetci sú na vetvy. Novinári píšu: "Jak si to dovoľujete! Ako si to dovoľujete zasahovať do vyšetrovacieho procesu, do súdneho!" A ja sa pýtam, jak si oni dovoľujú zasahovať legislatívcom, poslancom, do našeho procesu. Veď tunak máme legislatívu, máme tuná výkon, máme tu súdnu moc, máme tunak rozdelenie tejto moci. My nemôžeme tam, to rešpektujem. Ja si nedovolím konštatovať a komentovať a napádať rozhodnutie sudcu ani prokurátora ani sa do toho procesu nijakým spôsobom nerýpem. A ja sa divím, že tunak si dovolí prokurátor nejaký, ja neviem teraz ste to čítali, komentovať poslancov, komentovať tento proces legislatívcov. Oni majú vykonávať to, čo sa tu v tomto parlamente rozhodne. Bez debaty a bez diskusie. Tak, ako my nemáme diskutovať o rozhodnutiach súdov. Toto si uvedomme! Na každú stranu prosím. A tunak, pani ministerka, to je také nepoctivé, čo ste povedali, že tunak sa bojíme, že niekto tam skončí, že to robíme pre seba? Pani ministerka, myslíte, že takéto podpásovky som vám tunak ja dával, keď ste bojovali o to, aby vás neodvolali? (Potlesk.)
Je mi to veľmi ľúto. Je mi to veľmi ľúto. A teraz ďalej také, také blafovanie alebo také, taká masírovacia, masírovanie verejnej mienky, že tunak chceme púšťať zlodejov a vrahov a ja neviem čo. Veď to nie je pravda. Je to nepoctivé z vašej strany, keď toto rozprávate. Je to nepoctivé, pani ministerka, a veľmi ma to mrzí. Preto lebo všetko sa dá urobiť, upraviť. Áno, v druhom čítaní to môžeme všetko upraviť tieto veci. Ale nechcite nahovoriť ľuďom, že my keď upravíme lehotu kolúznej väzby na európsku úroveň, ako to majú v Rakúsku, v Česku alebo v Nemecku, že ideme púšťať väzňov. Pre Boha živého. Ja mám pocit, že dvaja ministri sedia v base za SNS. A oni neboli v kolúznej väzbe, tak čo nám to tuná chcete nahovoriť? Že chce niekto púšťať väzňov. Keď vyšetrovateľ a prokurátor má dostatok dôkazov, tak tú kolúznu väzbu nepotrebujete na to, aby ste ho mohli zavreť, aby dostal spravodlivý trest. Prečo tento naratív tuná používate, že my ideme púšťať ľudí. To znamená, že priznávate, že tú kolúznu väzbu používate ako trest. Čo je neprípustné. Veď to neni trestom, ale vy to takto používate, preto proti tomu bojujeme. Jak môžete povedať, že my ideme teraz mariť vyšetrovanie. A kto ho marí v Rakúsku? Tam nie som predseda parlamentu. Kto ho marí v Česku? Tam tiež nie som predseda parlamentu. Ani títo poslanci tam nesedia. Kto ho tam marí? Kto ho marí v Nemecku?
Pani ministerka, vy ste boli štátna tajomníčka, keď tu bola CPT, keď tu boli z európskeho výboru. Však vy o tom dobre viete už dlhé roky, už ste to mohli mať dávno pripravené, len vás to nezaujímalo. Možno súdna mapa je niečo dôležitejšie pre vás. No ale ľudské životy a, a čo sa tam deje asi nie. Ja tu nechcem ďalší rok počúvať, že ste pripravená. Ja chcem to prijať, tak to doneste. Však ja som povedal, že vám to podporíme. Ale nie týmto spôsobom. A snaží sa urobiť tuná niečo z nás pomaly kriminálnikov, že to robíme pre seba? To by som si nikdy nedovolil voči vám, pani ministerka, takéto niečo. A tunak hovoriť, že chceme púšťať väzňov? Toto chcete takto polarizovať spoločnosť? Kto by ich chcel púšťať? Keď sú tam dôkazy a prestanú platiť kolúzna, prestane platiť kolúzny dôvod, prečo by si na ten súd nemohli počkať na, na slobode? Prečo? Ne, my ich chceme mať vo väzbe, lebo to je trest, pani ministerka. To je trest. A my si to zamieňame. Tu platí prezumpcia neviny a keď to necítite, tak nebuďte ministerkou spravodlivosti, prosím. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 9:48 - 9:50 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No tak ja musím povedať, že trošku s nemým úžasom som počúval, pani ministerka, vaše vyjadrenie, že ako štátna tajomníčka ste počas minulej vlády nemala na nič dosah. Tak ja sa chcem opýtať, že ak normálne neboli porady vedenia ministerstva, neboli PVMK, normálne v nejakom kumbáliku ste sedela, zamknutá, nemali ste na nič dosah. Tak potom sa aj pýtam, že aká je opodstatnenosť štátnych tajomníkov na ministerstve, keď nemajú na nič dosah. Vy ako dvojka alebo trojka na ministerstve ste jednoznačne mohla vystúpiť v tejto oblasti, mohla ste otvoriť túto tému, mohla ste sa za to biť, keď máme tieto informácie, keď máme informácie a stanoviská z jednotlivých medzinárodných organizácií, stanovisko výboru Rady Európy proti neľudskému zaobchádzaniu, že haló, na Slovensku sa zobuďte. A ja teraz tuná s úžasom počúvam. že vy ste nemali na nič dosah? Máme viacero nálezov Ústavného súdu. Ústavný súd jasne hovoril, že riešte kolúznu väzbu. Môžem odcitovať. Vyjadril sa nasledovne aj v ústavnom náleze 47/2013: Väzba ako výnimočný prostriedok zaistenia obvineného pre účely trestného konania môže byť na neho uvalená iba v prípade zistenia skutočností ustanovených zákonom, ktoré odôvodňujú nevyhnutnosť jej použitia v záujme včasného a náležitého objasnenia trestných činov. Ide tu o dočasné obmedzenie osobnej slobody, musí existovať nevyhnutnosť uvalenia väzby a držania obvineného v nej len vo výnimočných legitímnych účeloch, a to len po určitý čas. A my tu počúvame, že sú tu zaistené v kolúznej väzbe, napríklad osoby dvanásť, pätnásť, osemnásť mesiacov. Však my sme normálne v stredovekej Európe. V západnej Európe to trvá tri mesiace alebo päť mesiacov. ˇVo to má znamenať? Ako ja normálne žasnem toto, čo som tuná počúval. Že minister spravodlivosti sa takto vyjadruje? Ja len otváram oči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 9:41 - 9:43 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vy ste uviedla, že ste nešťastná. A viete kvôli čomu som ja nešťastná? Že ministerstvo spravodlivosti, aj napriek nášmu apelu a žiadosti, ktoré boli už minulého roka, nebolo schopné túto úpravu, s touto úpravou prísť a riešiť túto problematiku. My sa tu teraz nebavíme len o kolúznej väzbe, ale aj o ostatných druhoch väzieb. Ani sa tu nebavíme o Jankovskej alebo o Pčolinskom. Ale bavíme sa tu o vyše 1 800 ľudí, ktorí sú väzobne stíhaní. Ja viem, že všetci o nich nevieme, nie je to medializované, ani spoločnosť o nich nevie. A títo ľudia sú väzobne stíhaní a čakajú na to, kým môžu predstúpiť pred spravodlivý súd a dostať buď spravodlivý trest alebo oslobodenie.
Pani ministerka, pri všetkej úcte, hovoríte o komplikovanom trestnom konaní. Áno, je to pravda. Ale vy ste neprišla dnes na ministerstvo, ani v roku 2020. Vy ste bola niekoľko rokov štátna tajomníčka a ja nechápem, keďže viete, že aký je komplikovaný Trestný poriadok, resp. trestné konanie. Upozorňovali nás na to, aj či sa to týka SPT, Slovenská advokátska komora. Prečo ste sa tomu už nevenovali predtým? O čom tu hovoríte, že my chceme prepustiť tu nejaké exponované osoby. A čo sa týka prechodných ustanovení, pani ministerka, poznáte legislatívny proces v rámci zákonného schvaľovania a my sme teraz v prvom čítaní. Medzi prvým čítaním a druhým čítaním prichádzajú rôzne pozmeňujúce návrhy, doplňujúce návrhy a toto určite máme v pláne upraviť aj prechodné ustanovenia. A vy to dobre viete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 9:39 - 9:39 hod.

Kollár Boris