Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.9.2020 o 13:42 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 13:42 - 13:55 hod.

Osuský Peter
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 13:42 - 13:55 hod.

Osuský Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 12:55 - 12:57 hod.

Dostál Ondrej
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 12:42 - 12:51 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, pôvodne som chcel iba teda stručne podporiť návrh zákona, ktorý predkladá pán poslanec Gyimesi, ale vystúpenie pána poslanca a primátora Blcháča bolo pre mňa inšpiratívne, tak možno že budem trochu dlhšie hovoriť ako som mal pôvodne, pôvodne v úmysle. Ja som poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Bol som poslancom mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislavy, bol som poslancom župného zastupiteľstva, krajského zastupiteľstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vo všetkých týchto troch telesách pravidelne vstupovali do diskusie na zastupiteľstvách hlavní kontrolóri a nikdy s tým nebol žiadny problém, dokonca až, až v podstate z tohto návrhu zákona som sa dozvedel, že niekde s tým, s tým reálne problém je, lebo považujem za úplne samozrejmé, že keď hlavný kontrolór má čo povedať k bodu programu na zastupiteľstve, tak sa k tomu vyjadrí. A nemá existovať možnosť ako mu neudeliť slovo, pretože sa primátor alebo starosta rozhodne, že mu neudelí slovo alebo že sa väčšina poslaneckého zboru rozhodne, že mu neudelí slovo. Hlavný kontrolór je orgánom obce, je voleným zastupiteľstvom, má primárne vykonávať kontrolnú činnosť pre potreby zastupiteľstva. A teda, ak má čo povedať k akémukoľvek bodu, tak má dostať automaticky slovo bez toho, aby to ktokoľvek schvaľoval. A ak to tak nefunguje normálne, úplne prirodzene, bez toho, aby to, aby to bolo napísané v zákone, tak si myslím, že je správne, aby sme do zákona dali ustanovenie, ktoré takéto niečo zabezpečí a vylúči možnosť, že hlavný kontrolór slovo neodstane.
Pokiaľ ide o tú možnosť, že ku každému bodu bude vystupovať hlavný kontrolór 15 minút, tak to je také strašenie. Podobné strašenie sa používa vo vzťahu k možnosti občanov vystúpiť. Aj tu si myslím, že máme ešte značné rezervy, že obyvateľom obce a verejnosti na zasadnutiach niektorých zastupiteľstiev je umožnené prihlásiť sa, automaticky dostanú slovo. Niekde to schvaľujú, schvaľujú zastupiteľstvá, niekde o tom rozhoduje primátor. A vždy keď sa objaví nejaký návrh, že by to mohlo byť voľnejšie, že by teda, keďže sú to obyvatelia obce, tak majú mať právo sa vyjadriť na zasadnutí zastupiteľstva, tak sa objaví argument, že no ale potom jak sa natiahnú, natiahne trvanie zastupiteľstva, lebo, lebo sa toľko ľudí zapojí a nebude, nebudeme schopní rokovať. Tak ja som z mojich skúseností a teda to nie sú nejaké maličké obce v ktorých som bol v zastupiteľstvách, to je hlavné mesto, samosprávny kraj a centrálna mestská časť hlavného mesta, tak v Starom meste máme úpravu, že keď sa verejnosť alebo obyvateľ obce prihlási, tak dostane slovo. Nikto to ani neschvaľuje. Napriek tomu zastupiteľstvo nie je zahltené. Keď prídu občania, chcú sa vyjadriť, dostanú možnosť sa vyjadriť. Nijako to nenaťahuje rokovanie, rokovanie zastupiteľstva. A toto je mimochodom ďalšia vec, ktorú aj teda kolegovia z OĽANO v predchádzajúcom volebnom období prichádzali s takýmito iniciatívami a myslím si, že je to jedna z vecí ktoré by sa mali upraviť v zákone o obecnom zriadení, aby verejnosť mala silnejšie, silnejšiu pozíciu pokiaľ ide o možnosť vystúpiť na zasadnutiach zastupiteľstva, nielen, nielen sa na nich zúčastniť. A samozrejme, že tých vecí, ktoré, ktoré sú, ktoré sa týkajú hlavných kontrolórov a sú v zákone o obecnom zriadení je ďaleko viac, ktoré by sa, by sa mali upraviť a ktoré by mali posilniť nezávislosť postavenia hlavných kontrolórov aj napríklad voči primátorom a starostom, lebo dnes dochádza k veciam keď alebo k situáciám keď primátor alebo starosta keď mu nevyhovuje hlavný kontrolór, tak dokáže pomerne účinne sabotovať, jeho, jeho fungovanie. Nie celkom najšťastnejšie je, že že hlavný kontrolór je v pozícii zamestnancov a teda akoby starosta alebo primátor bol niekým kto je nadriadeným v istom slova zmysle alebo, alebo má v rukách aj hlavného kontrolóra. Tam kde existuje, tam kde existuje útvar hlavného kontrolóra, tak hlavný kontrolór by mal mať rozhodujúci vplyv na obsadenie, obsadenie toho útvaru. Nie že to budú, nie že to budú ľudí ktorých si tam nasadí starosta. Súhlasím aj s tým, aby, aby napríklad vo vzťahu k uzneseniam zastupiteľstva, ktoré sa týkajú hlavného kontrolóra neexistovalo možnosť vetovať ich zo strany, zo strany starostov alebo primátorov. Takže uvedomujem si, že to sú veci, ktoré je potrebné, je potrebné ešte dodiskutovať a teda asi to nie sú všetko veci na nejakú malú poslaneckú novelu a mali by sa do toho zapojiť aj teda samosprávne združenia ZMOS, Únia miest, SK8, ZOMOS, Únia hlavných kontrolórov napríklad, lebo hlavní kontrolóri majú tiež svoje združenie, ktoré, ktoré je schopné sa vyjadrovať a ktoré malo tiež pripomienky. Lebo povedzme to otvorene, v predchádzajúcom volebnom období bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení vo vzťahu ku kontrolórom takým spôsobom, že, že môže im zadávať úlohy aj primátor alebo starosta, čo teda považujem za trochu zvláštne až neštandardné, lebo, lebo hlavný kontrolór má plniť úlohy ktorými ho poverí zastupiteľstvo primárne a prípadne a to je tiež na diskusiu, ale myslím si, že by to bola úprava správnym smerom, ak by mohol aj samozrejme na základe vlastných zistení vykonávať kontrolu, kontrolnú činnosť. Lebo aj tá taká nazval by som to spontánna kontrolná činnosť je častokrát veľmi dôležitá a efektívna.
Pokiaľ ide o návrh zákona a text, text návrhu zákona, tak tam by som, tam by som si dovolil poznamenať v tejto fáze, teda v prvom čítaní snáď, snáď len to, že ten bod dva, ktorý hovorí, že odvolanie musí byť zdôvodnené je tam, sa tam vzťahuje iba na písmeno a) a pričom v zákone sa hovorí o odvolaní z troch dôvodoch. Sú tam tri písmená a teda samozrejme, že, že v tých, v tých zvyšných dvoch sa možno implicitne predpokladá, že nejaké zdôvodnenie je. Ale možno že by sa tá, tá požiadavka zdôvodnenosti mala vzťahovať na všetky tri, všetky tri prípady. Čiže, čiže to je ale skôr ako legislatívna úprava ako nejaký, nejaký zásadný, zásadný problém. A pokiaľ ide a pokiaľ ide o ten bod jedna, tak k tomu som sa, k tomu som sa vyjadril. Tam skôr ja by som bol za to, aby sa rozšíril, rozšíril okruh osôb, ktorým sa udelí slovo ak o to požiadajú aj o verejnosť, než že by sme sa nejako obávali toho, že to slovo budú hlavní kontrolóri nejako zneužívať. Takže ešte raz tento zákon má moju podporu a verím, že asi to bude iniciatíva Ministerstva vnútra, ale teda, že sa dostaneme aj k tomu, aby sme, aby sme novelizovali zákon o obecnom zriadení v rozsiahlejšej a systémovejšej novele. Ale teda to, že zákon má byť novelizovaný systémovo by nemalo byť dôvodom toho, aby sa odkladali zmeny, ktoré je jednoduché urobiť a na ktorých je zhoda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 12:36 - 12:38 hod.

Dostál Ondrej
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:37 - 11:41 hod.

Dostál Ondrej

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:37 - 11:41 hod.

Dostál Ondrej

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:21 - 11:24 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v 1. čítaní uviedol návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona, ktorý predkladám spolu s pani poslankyňou Vladimírou Marcinkovou, je zavedenie nových dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože platná právna úprava neumožňuje jeho odvolávanie napríklad v prípade porušovania zákonov alebo takého konania, ktoré vyvoláva pochybnosti o jeho celkovej spôsobilosti vykonávať takúto verejnú funkciu. Ako predkladatelia považujeme takýto stav za nevyhovujúci a navrhujeme ho zmeniť. V tejto súvislosti si dovolím upozorniť, že obdobný návrh zákona predložila vláda Slovenskej republiky na júnovú schôdzu, navrhla ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, Národná rada tomuto návrhu vyhovela a v skrátenom legislatívnom konaní 15. júla návrh zákona bol schválený Národnou radou v 3. čítaní. Následne pani prezidentka využila svoje právo a vrátila návrh zákona na opätovné prerokovanie s odôvodnením, že podľa jej názoru neboli dané dôvody na skrátené legislatívne konanie a odporučila Národnej rade, aby pri opätovnom prerokovaní návrh zákona neschválila. Národná rada uznala výhradu pani prezidentky, a tým, že pri opätovnom prerokovaní nebol zákon schválený a teda, a teda tá právna úprava nenadobudla platnosť ani účinnosť. Tým, že ešte na júnovú schôdzu bol predložený náš, náš poslanecký návrh zákona, ktorý rieši obdobným spôsobom rovnaký problém a po schválení vládneho návrhu zákona sme požiadali o jeho presun na septembrovú schôdzu, je teraz možné v riadnom legislatívnom postupe bez skracovania legislatívneho konania rokovať o tomto návrhu zákona. Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 10:58 - 11:05 hod.

Foltin Roman Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teraz už v rámci rozpravy by som rád oboznámil s detailami predpokladaného návrhu. Budem sa snažiť byť stručný a pridať pár osobných komentárov k návrhu. (Reakcia z pléna.)
Môžem, áno? Dobre.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Máme prerokovaný bod, ale spravodajca povedal, že hlasovať o ňom budeme v utorok, to znamená, že určil termín hlasovania. Pán poslanec, nech sa páči, pokračujte.

Foltin, Roman, poslanec NR SR
Svoje vystúpenie by som rád dal do troch tematických celkov.
V prvom rade, kto môže byť objednávateľom a kto dodávateľov vysielania politickej reklamy. Objednávateľom politickej reklamy sú subjekty vedúce politickú kampaň, teda buď sú to klasicky politické strany alebo samotní kandidáti, či už ako nezávislí kandidáti alebo ako kandidáti, ktorí si uhrádzajú kampaň sami a to podľa § 6 ods. 16 zákona o volebnej kampani. Pokiaľ ide o dĺžku vysielacieho času, tu je pre politické strany a pre kandidátov na županov, starostov a primátorov navrhnutých 20 hodín vysielacieho času pre televízne vysielanie a 20 hodín pre vysielanie rozhlasové. Pozor, upozorňujem, že sa bavíme o kandidátoch na županov, primátorov a starostov, ktorých nie je až také veľké množstvo. Naopak, pre kandidátov na poslancov, či už župných alebo komunálnych, toto časové obmedzenie navrhnuté nie je, keďže týchto kandidátov je veľmi veľa a nie je reálne odhadnúť dnes potrebnú dĺžku tohoto času.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 10:50 - 10:54 hod.

Foltin Roman Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, blíži sa termín župných a komunálnych volieb spojených. Tento návrh zákona upravuje pravidlá a umožňuje vysielanie politickej reklamy malým regionálnym televíziám a rozhlasovým staniciam. Ak doteraz ste chceli ako kandidáti v komunálnych voľbách prezentovať svoj program, tak ste ho nemohli. Nemohli ste ho dokonca, ani keď ste si zaplatili politickú reklamu, pretože dnešná situácia v zmysle zákona zakazuje regionálnym televíziám a rozhlasu vysielať politickú reklamu počas týchto volieb.
Kým pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, pri voľbách do Európskeho parlamentu alebo pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky toto zákon umožňuje. Vysielanie politickej reklamy pri župných a komunálnych voľbách, ktoré sa prvý raz v roku 2022 zlúčia, zákon nepripúšťa.
Regionálne a lokálne médiá majú verejnosť informovať o dianí v danom regióne, v meste alebo obci, a tu vzniká paradox. Práve oni informovať nemôžu, pretože kandidát sa vyjadriť nemôže. Áno, tieto televízie môžu vysielať diskusné relácie. Lenže v diskusnej relácii určuje tému moderátor. Moderátor sa pýta na veci, ktoré zaujímajú jeho a ak má nejakú preferenciu uprednostniť niektorého kandidáta, alebo z nejakých iných dôvodov je preňho dôležitejší nedostanete sa k slovo a nemáte príležitosť povedať toto a toto by som v obci zmenil, toto a toto by som urobil inak ako súčasný starosta alebo primátor. Je v podstate kandidát odkázaný buď na bilbordové plochy alebo predvolebné podujatia.
Tento návrh teda odstraňuje zákonnú asymetriu, zrovnoprávňuje vysielanie politickej reklamy pri jednotlivých typoch volieb. Platí tu samozrejme ale zásadná podmienka, vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť pre všetky kandidujúce subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času. A teda rovnaké cenové a platobné podmienky. Žiaden z kandidujúcich subjektov nesmie byť zvýhodnený. Samozrejme za predpokladu povinnosti, že za politickú reklamu zaplatí.
Tento návrh predkladám ako spoločný koaličný návrh spolu s poslancami z ostatných koaličných strán. A chcem povedať, že ide o návrh, ktorý nikomu nič neberie. Naopak, občan získava informácie o kandidátovi, kandidát má možnosť prezentovať sa a regionálna televízia získava od kandidátov cenné financie, ktoré nevyhnutne potrebuje pre svoj rozvoj. Týmto návrh mením a dopĺňam zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Viac o tomto by som rád porozprával neskôr v rozprave.
Skryt prepis