Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.11.2020 o 17:30 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 26.11.2020 17:30 - 17:35 hod.

Zemanová Anna
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 17:05 - 17:05 hod.

Žiak Miroslav
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja dávam procedurálny návrh a chcel by som požiadať o posúdenie zabezpečenia osobnej ochrany pre poslanca Roberta Fica, ktorý by vlastne dohliadal na jeho bezpečnosť, ale hlavne na jeho zotrvanie v krajine, aby sa dalo o tom hlasovať, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 17:03 - 17:04 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, v mene štyroch poslaneckých klubov SaS, OĽANO, ZA ĽUDÍ a SME RODINA podávam procedurálny návrh na presunutie termínovaného bodu č. 9 schváleného programu, ktorým je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 199 na utorok 1. 12. 2020 ihneď po prerokovaní termínovaných bodov z dielne ministerstva hospodárstva č. 21 až 23 schváleného programu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 16:55 - 16:56 hod.

Cmorej Peter
Áno, ďakujem. Hlasovať budeme teraz o piatej za chvíľočku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:55 - 16:56 hod.

Osuský Peter
v ďalšom kroku nezabudneme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:53 - 16:55 hod.

Osuský Peter

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 16:44 - 16:46 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov tlač 291. Národná rada sa uznesením č. 379 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade všetky určené výbory, okrem výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva 11 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu uvedených v IV časti tejto spoločnej správy nasledovne o bodoch 1, 3 až 11 s návrhom schváliť, osobitne o bode 2 s návrhom neschváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením č. 79. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.11.2020 16:41 - 16:42 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 326. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú zo zákona odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 322 navrhujem, aby zákon prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. januára a v gestorskom výbore do 25. januára. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:17 - 16:17 hod.

Viskupič Marián
Len veľmi rýchlo, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 16:10 - 16:16 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
...ako už bolo v tento rozprave viackrát povedané. Prinášame zdobrovoľnenie, to znamená, že ak sa ľudia dobrovoľne rozhodnú pre gastrolístky ich emitenti sa nemajú čoho báť bez problémov sa udržia na trhu, veď teda podľa ich slov poskytujú kvalitnú a žiadanú službu. Ich intenzívny a dovolím si povedať, že miestami neférový aj v podstate drahý boj za zachovanie svojej exkluzivity však hovorí niečo iné. Tiež tu už bolo spomínané ale chcem sa chvíľku pobaviť o tej sume vlastne sprostredkovaného stravného, takže celkový ročný obrat sprostredkovaného stravného je okolo 800 miliónov euro ročne. Poďme chvíľku počítať, emitenti tí si účtujú zákonom stanovenú províziu maximálne 3 percentá na strane zamestnávateľa, províziu pri spätnom výkupe od jedální a reštaurácií zákon neurčuje teda jej maximálnu výšku. Skúsenosti z trhu hovoria, že sa teda pohybuje približne na úrovni 5 - 5,5 percenta a týmto výpočtom sa dopracujeme k celkovej sume obratu týchto gastrofiriem alebo emitentov gastráčov okolo 68 miliónov euro. ďalšou drobnou v úvodzovkách zradou je, že emitenti si províziu pri spätnom výkupe počítajú zo sumy z DPH a navyše ešte ten spätný predaj alebo spätný odkúp straveniek dokážu zaťažiť aj ďalšími poplatkami či už za spracovanie, za odoslanie alebo za expresné preplatenie. Možno je zaujímavosť tá, že to málo kto vie, že keď zaplatím za ten obed gastrokartou to nie je, že tie peniaze pípnu na účet tej gastroprevádzke hneď. Tie pípnu na účet tej gastrofirme a tá slávnostne po 14 dňoch poníženého provízia konečne pošle peniaze tej reštaurácii, takže toto si tiež treba uvedomiť. To nie je dobré.
No všetci vieme, že jesť musíme. Robíme si raňajky, robíme desiate pre deti, na obed chodíme do reštaurácií, jedálne alebo teda si zobereme obed z domu a jeme skutočne všetci a nielen ten jeden milión občanov, ktorí dostávajú papierové alebo alebo elektronické gastrolístky. Skutočne sa stravujú všetci ostatní občania Slovenska lebo proste jesť musíme. Predstava, že práve tí s gastráčmi sa stravujú zdravšie je nereálna a ničím nepodložená. To si fakt treba uvedomiť. Naše stravovacie návyky gastrolístok neovplyvňuje, navyše aj samotný emitenti gastrolístkov priznávajú, že približne polovica gastrolístkov je použitá na nákup potravín to znamená, neslúži priamo na stravovanie, nemá ten zamestnanec teda teplé jedlo. Čo však, čo vak gastrolístok zbytočne ovplyvňuje je naša peňaženka. Tak isto si treba uvedomiť ako to funguje. Zamestnávateľ uhrádza minimálne zákonných 55 percent zo zákonnej sumy stravného dobrovoľne samozrejme môže aj viac, zvyšok na gastrolístok si aj tak dopláca sám zamestnanec. Čiže keď pozeráte na ten ja neviem 4,80 gastráč časť z neho si aj tak kúpili za peniaze z vašej výplaty. No aj to je absurdnosť alebo možno chytrosť v úvodzovkách dnešného systému. No pozrime sa na zamestnávateľov aké povinnosti majú zamestnávatelia.
Teda za určitých poplatok ako som už spomínal musia byť zazmluvnení aspoň s jednou zo spoločností poskytujúcich gastrolístky plus kompletná teda administratíva okolo toho. Gastrolístkami či už zasa proste v papierovej alebo elektronickej podobe sa nedá platiť všade a teda zároveň aj teda jedálne, reštaurácie či potraviny musia mať uzatvorené zmluvy tentokrát už nie s jedným ale teda s viacerými emitentami, aby im dokázali teda spätne vykúpiť gastrolístky, ktoré, ktoré teda tam v reštaurácii zamestnanci nechali samozrejme za tú províziu. Čiže gastrolístok takto svojim emitentom zarába na oboch stranách reťazca. No a navyše ak sa bavíme o teda papierových gastráčoch tak či tak si za obed musíme zaplatiť sami povedzme za minimálnu hodnotu stravného lístka, ktoré teraz 3,80 eura si teda hlavné jedlo s polievkou už kúpime málokde alebo možno nekúpime nikde. No ak si však chceme naopak kúpiť desiatu tá sa platí, to už to bolo spomínané z gastráča sa nevydáva takže proste musí si tam človek zase ešte niečo navyše kúpiť. No ako som už spomínal študenti, dôchodcovia, či živnostníci všetci chodia do reštaurácií, chodia nakupovať potraviny, žijú stravujú sa aj bez týchto papierikov lebo im ich nikto nedáva.
Platba gastrolístkom ani nezvyšuje exkluzivitu či väčšiu, väčšiu návštevnosť ani samotným reštauráciám. Jednoducho platia, platia províziu a keď sa ich v podstate skutočne spýtate tak sú najradšej ak im zaplatíte v hotovosti. Zasa si, zase len predstavme, že O.K. papierová verzia musia mať zmluvu povedzme so všetkými tromi spoločnosťami, tie gastráče majú rôzne hodnoty, to znamená väčšie reštaurácie zamestnávajú normálne človeka, ktorý celé triedi, upratuje, posiela, účtuje. Toto všetko im odpadne ak, ak proste budú zamestnanci používať viac peniaze alebo vôbec teda ich zákazníci. Nehovorím, že teda firmy poskytujúce gastrolístky a dnes už aj iné benefity nemajú svoje miesto na trhu. Úlohou nás politikov však je vytvárať čo najkvalitnejšie a najslobodnejšie podnikateľské prostredie. Rôzne formy takto štátom garantovaných biznisov sú v príkrom rozpore so slobodou podnikania. Ešte poslednú poznámku na záver si dovolím, väčšina zamestnávateľov svojim zamestnancom neposkytuje topánky alebo oblečenie ale myslím, že všetci vieme na 100 percent potvrdiť, že ľudia nechodia do práce bosí alebo nahí. Kde za zarobené peniaze si vieme kúpiť oblečenie, vieme si kúpiť topánky a garantujem, že za finančnú náhradu stravného sa všetci dokážeme najesť. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis