Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.11.2022 o 18:11 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

29.11.2022 18:11 - 18:11 hod.

Dostál Ondrej
Ďakujem kolegom za reakcie. Pán poslanec Goga, ja som neriešil, že kto to zavinil, či je to vina Borisa Kollára keď vyhlásil ten termín na taký...
=====
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:11 - 18:11 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No určite by bolo dobré urobiť analýzu tej veľkej chybovosti v rámci týchto spojených volieb. Myslím si, že bolo zbytočné dve obálky, pokojne stačili byť rozličné farebné lístky a možno že tam boli chyby, ale nepoznáme to, lebo v tých zápisniciach sa nehovorí o tom, že čo spôsobili tie chybovosti. Majú význam dve obálky vtedy, ak by boli napríklad 50 % účasť musí byť na voľbu v prvom kole predsa do samosprávneho kraja, keďže to sa zrušilo, tak bolo zbytočné takéto oddelené obálkovanie, čiže ja si myslím, že tam bolo veľa chýb, že ľudia v tom strese jednoducho pomýlili obálky a dali ich krížom krážom a že to spôsobilo tú veľkú chybovosť.
Čo sa týka toho termínu, ma šokuje pán poslanec Goga, ktorý dal pripomienku k tvojmu, že vraj SaS tlačila, tak toto sa akože naozaj toho smejem, hlavne, že človeka, ktorý na tej koaličnej rade nebol, áno, bola diskusia o tom, ani jeden návrh termínu nebol dobrý z tých dvoch možných, tu sa práve vyhovelo v rámci spoločného nejakého rozhovoru, že kedy by to mohlo byť tento termín, že práve cezpoľní, ktorí cestujú domov na hroby, tak že vlastne pre nich tento termín, ktorý bol navrhnutý a teda uskutočnený, je pre nich vhodnejší. Pri veľkých voľbách by to bolo asi naopak, pretože ľudia môžu voliť cez poslanecké prieskumy. Takže naozaj sa smejem ak teraz niekto hľadá vinníka, vždycky to je buď Sulík nenakúpil testy alebo teraz SaS tlačila na nejaký termín volieb. Takže aby to bolo ujasnené.
Ale čo sa týka tej analýzy, toto možno že naozaj je vecou, ktorá by sa mala preskúmať, popýtať sa tých okrskárov, že čo boli tie skutočné dôvody chýb.
=====
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:11 - 18:11 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
voľby poštou v prezidentských voľbách. Čiže je to vaša zodpovednosť, ak slovenskí občania nebudú mať možnosť voliť poštou v prezidentských voľbách, tak je to zodpovednosť tých poslancov poslankýň, ktoré odmietli novelu Ústavy, ktorá nebola schválená na predchádzajúcej schôdzi.
Pán poslanec Klus vo svojom vystúpení povedal, že verí, že raz bude možné voľbu poštou využiť aj v komunálnych aj v regionálnych voľbách, no možno raz áno, ale tu súhlasím aj s ministerstvom vnútra, napokon aj s kolegom Klusom, že určite v tejto situácii by to bolo predčasné, pretože keď si predstavím situáciu v niektorých samosprávach, kde dochádza k pokusom o manipuláciu alebo falšovanie volieb aj pri tých fyzických voľbách, tak tam to riziko by bolo príliš veľké, tak asi je v poriadku, že voľba poštou sa nerozširuje aj na komunálne a regionálne voľby, aspoň z môjho pohľadu.
Teraz sa prihováram pánovi poslancovi Vetrákovi, ktorý teda verím, že si pozrie moje vystúpenie. On namietal, že ten bod 10, ktorým sa novelizuje zákon o bankách v bode 10 spoločnej správy, nie je prílepok, ale je rozširujúci pozmeňujúci návrh. Tak ja dávam do pozornosti rokovací poriadok, ktorý určite pán poslanec Vetrák veľmi dobre pozná, konkrétne § 94, kde v odseku 2 je definovaný rozširujúci pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh a v odseku 3 je definovaný prílepok. Ten prvý je možný, ak s tým vysloví súhlas navrhovateľ, ten druhý možný nie je. Čiže rozširujúci je, pri prerokovaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú len vtedy, ak s tým navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním. Čiže ak sa rokuje o novele zákona, možno ju rozšíriť, teda o iné ustanovenia toho istého novelizovaného zákona.
§ 94 ods. 3 hovorí pri prerokovaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokovaným návrhom zákona. V tomto prípade sa mení a dopĺňa iný zákon, zákon o bankách, ktorý nesúvisí s tým, čo sa rieši v návrhu zákona, o ktorom rokujeme. Čiže je to zjavne prílepok. Ak by sme prijali tú interpretáciu, že možno meniť a dopĺňať akékoľvek iné zákony, ktoré súvisia nie s návrhom zákona, ale s tým zákonom, ktorý je novelizovaný, tak dôjdeme k úplne absurdným záverom, lebo áno, s voľbami súvisí volebná kampaň a s volebnou kampaňou súvisia transparentné účty a s transparentnými účtami súvisí zákon o bankách. Ale s voľbami do Národnej rady súvisí aj fungovanie Národnej rady, čiže môžeme dať k tomuto pozmeňujúci návrh, ktorým sa menil zákon o rokovacom poriadku Národnej rady, lebo to je tiež niečo, čo súvisí s voľbami alebo zákon o platových pomeroch ústavných činiteľov, budeme novelizovať ďalším článkom, ktorý prilepíme k tejto novele? Lebo to tiež súvisí s voľbami, lebo tí ústavní činitelia mnohí sú volení vo voľbách, ktoré sú upravené v zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Alebo zákon o politických stranách, predsa politické strany kandidujú v parlamentných voľbách, aj v eurovoľbách, tak zmeníme niečo v zákone o politických stranách, čo absolútne nesúvisí s tým, čo je predmetom návrhu zákona len preto, lebo to súvisí s voľbami alebo teda keď sa tu rieši voľba poštou, tak ideme meniť niečo v zákone o poštových službách?
Čiže len opakujem, bod 10 spoločnej správy je podľa môjho názoru prílepok a teda § 94 ods. 4 hovorí, ak podaný návrh nespĺňa náležitosti podľa ods. 2 a lebo ods. 3, odsek 3 sú tie prílepky, predsedajúci nedá o ňom hlasovať, čiže upozorňujem pána spravodajcu, aby upozornil predsedajúceho v čase hlasovania, aby nedal o tom hlasovať, lebo nespĺňa podmienky podľa odseku 3. A posledná vec, teda dúfam, že pán minister mi odpovie či už v rozprave alebo dôvodovej správe na ten argument alebo na tú otázku, že čo sa zmenilo od 28. septembra 2022, keď vláda schválila návrh zákona, ktorý predpokladal, že nadobudne účinnosť zákon od 1. marca 2023, pričom v zákone bola tá účinnosť od 1. marca 2023 a nie trebárs od 1. januára 2023 zdôvodňovaná práve tým, že treba mať potrebu obdobia na prípravu a testovanie elektronického informačného systému a teraz sa tam navrhuje ešte prechodné obdobie, čiže nebude stačiť dva a pol mesiaca, ale budeme potrebovať 12 a pol mesiaca na to, aby sme to otestovali, že čo sa zmenilo za tie dva mesiace, lebo toto schválila vláda nie niekedy na jar, ale 28. septembra 2022, čo je takmer na deň pred dvoma mesiacmi. Dva mesiace a jeden deň. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 17:56 - 17:56 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ja som sa pôvodne prihlásil preto, lebo na moje vystúpenie reagoval s faktickou poznámkou pán poslanec Vetrák a kedy ja som reagoval naňho, tak vôbec nedával pozor, vôbec nepočúval, ani po upozornení nepočúval, tak by som mu to rád zopakoval, ale je tu plodná dis... on si to vypočuje určite, on je taký pozorný, a je tu plodná diskusia, ktorú inicioval pán poslanec Klus, takže chcel by som reagovať aj na niektoré veci, ktoré tu zazneli.
Pán poslanec Saloň hovoril o tom, že jak sa neosvedčilo spojenie komunálnych a župných volieb a, a teda mali k sebe bližšie aj ako prezidentské voľby a eurovoľby. Tu by som trošičku vyjadril, vyjadril pochybnosť, aj čo sa týka tej účasti, aj čo sa týka chybovosti. Pokiaľ ide o tú účasť, tak tam viacej asi zohralo rolu ten nešťastný termín, keď to bolo v tom dušičkovom víkende a teda mnohí ľudia odišli, odišli preč. A čo sa týka tej chybovosti alebo porovnateľnosti, tak v spojených komunálnych a regionálnych voľbách mali k dispozícii poslanci kandidá... alebo voliči štyri hlasovacie lístky, v Bratislave a v Košiciach dokonca šesť, na niektorých volili, krúžkovali jedného kandidáta, na niektorých viacerých kandidátov, na niektorých mali veľké plachty a mali problém sa v tom, v tom zorientovať, čiže tá chybovosť súvisí skôr, skôr s tým. V prípade spojenia druhého kola prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu by dostali voliči dve obálky a teda jeden hlasovací lístok, na ktorom by boli dvaja kandidáti, lebo by to boli, lebo by to bolo druhé kolo prezidentských volieb, a potom sadu hlasovacích lístkov, kde by tak ako v parlamentných voľbách volili, vybrali si jeden a volili jednu politickú stranu, na ktorej by zakrúžkovali maximálne dvoch kandidátov. Čiže ten systém by bol oveľa, oveľa jednoduchší a teda kľudne by som sa aj stavil, že tá chybovosť by bola oveľa nižšia ako v spojených komunálnych a regionálnych voľbách.
A, ale teda mňa zaujalo, pán poslanec Saloň, že vy to tvrdíte, že sa to neosvedčilo, lebo veď kto spojil komunálne a regionálne voľby? Veď to bola vláda vedená SMER-om v predchádzajúcom volebnom období. Ja som bol vtedy k tomu skeptický a my sme to aj kritizovali, predlžovalo sa kvôli tomu volebné, volebné obdobie regionálnej samosprávy, a vy ste to schválili a dnes tvrdíte, že sa to neosvedčilo. To je veľmi zvláštne.
Pokiaľ ide o to, ak argument je, že nechceli ste spájať druhé kolo prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu, je to samozrejmé, že legitímny pohľad, ale nemuseli ste kvôli tomu odmietnuť celú novelu ústavy, lebo tá novela ústavy riešila aj ďalšiu vec. Tá novela ústavy riešila aj to, aby bolo možné voliť poštou v prezidentských voľbách, teda aby sa predĺžili lehoty, ktoré sú ústavou stanovené. A vy tým, že ste odmietli možnosť spojenia takým spôsobom, že ste odmietli celú novelu ústavy, tak ste zároveň aj zabili možnosť voľby poštou pre, v prezidentských voľbách. Čiže je to vaša zodpovednosť. Ak slovenskí občania nebudú mať možnosť voliť poštou v prezidentských voľbách, tak je to zodpovednosť tých poslancov a poslankýň, ktoré odmietli novelu ústavy, ktorá nebola schválená na predchádzajúcej...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 16:56 - 16:56 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Pán poslanec Klus, tak ja som v tomto skeptickejší, že sa to ešte podarí v tomto období vyriešiť. Myslím si, že ak sa o takom návrhu bude hlasovať, tak nebudem mať problém ho podporiť. Len tam vzniká problém, že šesťmesačná lehota, potom vzniká problém, že už bude krátko, krátko pred voľbami a budú sa rozbiehať tie procesy, ak sa nájde riešenie, budem len rád. Pán poslanec Vetrák, § 94 ods. 3 hovorí, že pri prerokovaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona. Návrh zákona, o ktorom rokujeme, sa týka nie volebnej kampane, nie transparentných účtov, týka sa voľby poštou, respektíve pôvodne sa týkal aj možnosti zosúladenia termínov druhého kola prezidentských volieb a eurovolieb. Čiže v tomto prípade nejde o rozširujúci návrh. Rozširujúci návrh by podľa môjho názoru išlo v prípade, že by sa menil ten istý návrh zákona, teda zákon o podmienkach výkonu volebného práva a bola, bola tam riešená iná téma ako je téma návrhu zákona, ale bolo by to v rámci toho istého zákona. Škoda, že pán poslanec Vetrák nepočúva. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 16:56 - 16:56 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
... prílepok. To čo je riešené v bode 10, nie je riešené, nie je riešené v návrhu zákona a ak teda nebude akceptovať pán spravodajca moje odporúčanie nedať o tom hlasovať, tak potom žiadam vyňatie o, vyňatie na samostatné hlasovanie a upozorňujem predsedajúceho a upozorňujem aj pána predsedu Národnej rady, že v spoločnej správe je opäť obsiahnutý prílepok, ktorý je v rozpore so zákonom rokovacieho poriadku a k obsahu toho prílepku by som povedal len toľko, že asi s ním, asi s ním nebude, nebude mať vecne nikto problém, ak by bol predložený normálnym legislatívnym postupom ako samostatný návrh zákona, myslím si, že ani si takmer neviem predstaviť, že kto by, kto by proti takému, takému návrhu zákona hlasoval, lebo to, že, to že povinnosť viesť transparentné účty budú mať iba banky, ktoré alebo nebudú mať tie banky, ktoré nevedú platobné účty sporiteľom, na tom sa asi všetci zhodneme. Len nemali by sme obchádzať legislatívne pravidlá, legislatívny proces, pred pár hodinami nás k tomu od tohto pultu vyzývala pani prezidentka, tak nezamurujme ten návrh prílepkom a keby sme boli v situácii, že sa nejaké voľby majú konať o mesiac, dva, tri dobre, tak riešme, riešme urgentne, ak vnímame ako problém, že, že zákon o bankách dáva povinnosť viesť transparentné účty aj tým bankám, ktorým by ju podľa nášho názoru nemal dávať. Ale najbližší termín volieb je plánovaný až na február 2024, takže sa to všetko dá stihnúť riadnym legislatívnym procesom tým, že sa predloží návrh zákona, či už to bude vládny návrh zákona, za to môže byť pokojne poslanecká novela, lebo to nie je nijako, nijako zložité a bude prerokovaný, schválený, som presvedčený, že veľmi veľkou, veľmi veľkou väčšinou a nebude tam žiadny problém, lebo tak ako to predložené je, je to prílepok, možno to menej bije do očí ako bilo do očí, keď to mal byť prílepok k zákonu o DPH, kde tá súvislosť nebola žiadna, ale je to prílepok v zmysle zákona o rokovacom poriadku a nič nebráni tomu, aby to bolo schválené normálnym riadnym legislatívnym procesom, dokonca aj keby boli predčasné voľby v roku 2023, tak aj v tom prípade je možné toto schváliť tak, aby, aby sa ich to, aby sa ich to nedotklo a aby tá úprava bola účinná v čase, keď sa budú konať, ak sa teda budú konať.
Takže opakujem, upozorňujem na to, že bod číslo 10 je prílepok, je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku a pán predsedajúci by o ňom nemal dať hlasovať, lebo o návrhu, ktorý je v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je prílepkom, nemožno dať hlasovať a navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie body 9 a 10 spoločnej správy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 16:41 - 16:41 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rokujeme v druhom čítaní o návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a táto novela mala jednoznačne pozitívne zámery a pomerne veľké ambície. Dnešné rokovanie až také radostné nebude a bude to najmä kvôli pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe a ktoré sú teda z väčšej časti vynútené neschválením návrhu novely ústavy, ktorá s týmto návrhom zákona súvisí. Navrhovaná novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva si dávala tri hlavné ciele. Po prvé, zjednodušiť voľbu poštou zo zahraničia, po druhé, rozšíriť voľbu poštou aj na prezidentské voľby a po tretie, vytvoriť možnosť pre spojenie druhého kola voľby prezidenta s voľbami do Európskeho parlamentu. Z týchto troch cieľov napokon dva vypadnú a jeden sa odsunie. Tie prvé dve zmeny sú vyvolané tým, že národná rada neschválila novelu ústavy, ktorá vytvárala možnosť pre spojenie druhého kola voľby prezidenta s voľbami do Európskeho parlamentu ale aj predlžovala lehoty vo vzťahu k voľbe prezidenta čo by umožnilo zaviesť voľbu poštou aj pre prezidentské voľby. Ak bolo možné tomu návrhu niečo vyčítať tak to, že nezavádza voľbu poštou aj pre voľby do Európskeho parlamentu. Tam to bolo zo strany ministerstva vnútra vysvetľované a zdôvodňované tým, že nemáme dostatočne previazané informačné systémy a registre voličov s registrami v iných členských krajinách a žeby to zvyšovalo riziko dvojakého hlasovania teda, žeby niektorí voliči ich využili možnosť hlasovať vo viacerých členských krajinách s tým, že ambícia zaviesť voľbu poštou aj vo vzťahu k voľbám do Európskeho parlamentu je, pretrváva ale javí sa ministerstvu vnútra ako, ako nereálna preto, aby, aby sa naplnila už v roku 2024 teda v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu.
Môžem povedať, že, že je to trochu zvláštne, že nedokážeme zabezpečiť výmenu informácií medzi, medzi členskými krajinami a tak, aby ich mohli normálnym spôsobom aj prostredníctvom voľby poštou prebehnúť voľby do Európskeho parlamentu. Ale teda návrh prináša aspoň zavedenie voľby poštou aj pre prezidentské voľby nielen pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ani z tohoto nebude nič lebo nenašla podporu novela ústavy a teda tým pádom dva z tých troch cieľov nebudú naplnené a pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe, budú vypustené z návrhu volebného zákona tak tie ustanovenia, ktoré zavádzali možnosť voľby poštou pred prezidentskými alebo v prezidentských voľbách ako aj možnosť zosúladenia druhého kola prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu. To zosúladenie termínov volieb je asi neodvratné, čo sa týka, čo sa týka tej voľby poštou, tak tam si myslím, že to by bolo ešte na diskusiu ale samozrejme, že sú tam aj nejaké technické možnosti. A akým spôsobom a za akých okolností možno realizovať voľbu poštou, bolo by dobré keby tie termíny boli dlhšie ale nevidím to ani do budúcnosti ako neprekonateľný problém čo sa týka, čo sa týka zmeny, zmeny zákona alebo teda vyriešenia toho iba zmenou zákona a dostatočne dobrým nastavením procesov.
Ale teda v tejto chvíli sme, sme v takom stave, že nielenže nejdeme zaviesť voľbu poštou pre voľby do Európskeho parlamentu ale ešte aj pozmeňujúcim návrhom vypustíme navrhovanú voľbu poštou pre prezidentské voľby. To čo v návrhu zákona chýba a to čo, to čo chýba aj v zákone je nejaká úprava osobitného postupu v situácii, žeby došlo k rozpusteniu národnej rady lebo v tej situácii by sa zrejme voľby mali konať rýchlejšie ako v tých termínoch, ktoré sú stanovené pre bežné ukončenie volebného obdobia. Dnes zákon, zákon o podmienkach výkonu volebného práva nijako špecificky neupravuje situáciu, ktorú ústava pripúšťa, žeby bola národná rada rozpustená a tým by zanikol mandát poslancov a museli by sa konať voľby a teda na obdobie možno, možno štyroch mesiacov by sa krajina ocitla bez, bez parlamentu. Ak pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe by som chcel upriamiť pozornosť osobitne na body 9 a 10 a teda tieto dva body by som chcel navrhnúť vyňať na osobitné hlasovanie a teda, aby sa o nich hlasovalo samostatne teda o tých prvých 8 spoločne a o bode 9 samostatne a bode 10, 10 samostatne. Skúsim odôvodniť prečo to navrhujem. Navrhujem to samozrejme preto, že v jednom prípade mám pochybnosti o tom, že ten návrh je druhý dobrý, v tom druhom prípade nemám pochybnosti o tom, že ten návrh nie je v poriadku.
Bod číslo 9 navrhuje vložiť prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2023. To prechodné ustanovenie by malo znieť: "Postup podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2023 sa prvýkrát uplatní vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende, ktoré sa uskutočnia po 1. januári 2024." A to znamená, že aj ten tretí jediný cieľ, ktorý sa návrhom zákona ak bude splnený podarí naplniť lebo dva z tých troch cieľov sa vypúšťajú úplne, sa odsunie až za 1. január 2024. To znamená, že v prípade žeby sa budúci rok uskutočnili predčasné voľby, tak v predčasných voľbách by sa ten zjednodušený systém voľby poštou pre voľby do národnej rady neuplatnil. Uplatnil by sa iba v prípade žeby sa voľby konali v riadnom termíne alebo teda žeby boli predsunuté maximálne o necelé dva mesiace. Návrh tento pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy sa zdôvodňuje tým, prečítam to tu: Vzhľadom na potrebu úprav informačných systémov a komplexné praktické zabezpečenie nového systému voľby poštou zo zahraničia možno spôsob voľby poštou podľa navrhovaného znenia zákona prakticky prvýkrát uplatniť až v riadnom termíne volieb do Národnej rady Slovenskej republiky začiatkom roka 2024. Z toho dôvodu je potrebná explicitná úprava prechodného obdobia, a to najmä pre prípady uskutočnenia predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky alebo nepredvídaného referenda ešte počas roka 2023, čo k dnešnému dňu nemožno vylúčiť.
Ale predčasné voľby alebo referendum predsa nebolo možné vylúčiť ani v situácii keď bol tento návrh zákona pripravovaný, prerokovaný vo vláde keď bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a v návrhu zákona resp. v jeho dôvodovej správe vo všeobecnej časti sa účinnosť zákona od 1. marca teda nie ako sa bežne stáva, že dňom účinnosti dňom vyhlásenie v Zbierke zákonov čo možno bude v decembri ale až od 1. marca zdôvodňuje práve potrebou obdobia na prípravu a otestovanie elektronického informačného systému potrebného na voľbu poštou. Tak ja sa priznám, že tomuto trochu nerozumiem, že keď sa pripravoval návrh zákona keď ho ministerstvo pripravilo, prerokovali v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne, následne ho schválila vláda, posunula ho do parlamentu tak vtedy sa javilo, že stačí posunúť účinnosť zákona na 1. marca 2023 a dovtedy sa ten elektronický informačný systém podarí pripraviť a otestovať. teraz po prerokovaní v národnej rade zrazu nestačí čas do 1. marca a teda keď bol nejaký zlý odhad, no tak to neposunieme na 1. apríla alebo 1. mája ale posunieme to o desať mesiacov. Posunieme to až za horizont roku 2023 a vylúčime tým možnosť, aby, aby bol zákon účinný alebo teda de facto účinný od nadobudnutia účinnosti a aby tá zjednodušená voľba poštou platila aj pre prípadné predčasné voľby v roku 2023.
Tak by som sa chcel teda pána ministra spýtať, že čo sa, čo sa zmenilo oproti, oproti tomu keď sa návrh zákona pripravoval, v čom, v čom je tá zmena, že keď ste odhadovali, že bude vám stačiť čas do 1. marca 2023 tak teraz zrazu potrebujete čas do 1. januára 2024. Nerozumiem tomu a zaujímalo by ma to. Rovnako mám problém a teda ešte väčší problém s tým bodom 10, ktorý rovnako ako bod 9 navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie. A to je vloženie nového novelizačného článku, ktorým sa mení zákon o bankách. Tá úprava sa týka vedenia transparentných účtov, už to tu raz bolo predložené pánom poslancom Gyimesim ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o DPH správne. Tam som vtedy namietal, že je to prílepok a rovnako tu namietam, že je to prílepok lebo je to obsahovo nesúvisiace s obsahom tej novely. Áno, týka sa to volieb tak ako sa zákon o podmienkach výkonu volebného práva týka volieb ale tie ustanovenia, ktoré sú dotknuté vládnym návrhom sa netýkajú volebnej kampane, sa netýkajú vedenia transparentných účtov, takže ide o rozširujúci návrh a ide o prílepok a teda to namietam aj, aj pre pána spravodajcu aj pre predsedu národnej rady alebo, alebo predsedajúceho, že tento bod spoločnej správy nie je v súlade so zákonom o rokovacom poriadku a nemožno o ňom hlasovať a teda žiadam pána, pána spravodajcu, aby o ňom nedal hlasovať lebo ide zjavne o prílepok. To čo je riešené v bode 10 nie je riešené, nie je riešené v návrhu zákona. A ak teda nebude akceptovať pán spravodajca moje odporúčanie nedať o tom hlasovať
=======
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:41 - 15:41 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade musím povedať, že zákon o vojenskom spravodajstve podporíme a ako som počúval môjho predrečníka, tak tak isto voči nemu nemá výhrady, ale má výhrady k nejakému systému ako sa k nemu malo nejakým spôsobom dopracovať, ale osobne si myslím, že pán minister obrany nie je ten správny adresát, na ktorého by sa mal v tejto veci obracať. Pán minister obrany zastrešuje vojenské spravodajstvo a teda aj v tomto urobil svoju prácu a myslím si, že ten zákon je dobrý. Ten adresát, ktorý je zodpovedný za vypracovanie nového konceptu bezpečnostného systému alebo jeho aktualizácie je pán kolega minister vnútra. Tejto téme som sa venoval dlhšie a to bol aj jeden z dôvodov prečo som ministra vnútra kritizoval, pretože nie je schopný v rámci jeho sekcie krízového riadenia, vôbec v rámci jeho ministerstva sa dopracovať k nejakému výsledku čo sa týka konceptu bezpečnostného systému. Bol už spracovaný zhruba pred rokom jeden návrh, ktorý sa nejakým spôsobom nepozdával, je to zhruba pol roka, čo som mal rokovanie s jeho poradcom, ktorý mi prezentoval druhý návrh konceptu bezpečnostného systému, ktorý mi bol prezentovaný akože toto je ten finálny návrh, ktorý pôjde.´, ale ani ten sa nejakým spôsobom neukázal a jednoducho nebol schválený. Čiže toto je, myslím si, že tá kritika je trošku neadresná vo vašom prípade, tá kritika patrí ministrovi vnútra, čiže tento zákon podľa mňa celkom dobre vystihuje situáciu a sám ste potvrdil, že voči nemu nemáte výhrady. Proces je samozrejme druhá vec, ale ešte raz, ale budete mať možnosť sa v rámci týchto výhrad vyjadriť aj pri hlasovaní o ministrovi vnútra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2022 15:11 - 15:11 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pozmeňujúci návrh. No k návrhu programu...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
K doplneniu programu, tak?

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
...Áno.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Áno. Najprv sa, ale hlasuje o programe. Či? Nie? Okej. Tak, nech sa páči, pán poslanec, poprosím o nastavenie času. Nech sa páči.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
A poprosil by som plný čas. A navrhujem vypustiť z návrhu programu schôdze bod 83 návrh poslancov Filipa Kuffu, Štefana Kupu, Kuffu a Tomáša Tarabu, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení. A odôvodnenie predmetný návrh zákona je podľa môjho názoru podaný v rozpore s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, a to z dôvodu, že ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol neschválený návrh poslanca Martina Fecka, o ktorom Národná rada rozhodla 22. júna 2022 v 3. čítaní, keď neschválila tento návrh zákona ako celok a neuplynulo odvtedy 6 mesiacov.
Obsahom oboch návrhov zákona je návrh zmeniť, je návrh zmeniť podmienky, za ktorých sa môže obec rozčleniť, a navrhujem, aby sa k tomu vyjadril Ústavnoprávny výbor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 16:24 - 16:24 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, už tretíkrát ste dnes mali možnosť sa vyjadriť k tomu môjmu argumentu, že sa zvyknú predkladať pozmeňujúce návrhy v tej istej veci ako bol neschválený návrh zákona s poukázaním na zrušenie daňových licencií. Trikrát ste sa vyjadrovali k tej téme a trikrát ste sa k nej nevyjadrili, tak teraz ešte budete mať štvrtú možnosť pri reakcii na faktické poznámky a vy ste sa teda opreli iba do toho argumentu, že nie vždy treba na pozmeňujúci návrh podpisy pätnástich poslancov, to je pravda. Pokiaľ sa vo výbore navrhne pozmeňujúci návrh, tak stačí, aby to navrhol jeden poslanec samozrejme, ale aby sa tým zaoberalo plénum, tak to musí odsúhlasiť výbor. Čiže buď sa nájde pätnásť poslancov zo 150, ktorí sa pod taký pozmeňujúci návrh podpíšu alebo to schváli výbor a teda že aby nejaký pozmeňujúci návrh schválil výbor, ktorého zloženie je proporčne približne rovnaké ako zloženie, zloženie parlamentu to uznáte, je oveľa komplikovanejšie ako len predložiť, predložiť nejaký návrh. Teda dostať pozmeňujúci návrh do pléna, je oveľa zložitejšie a komplikovanejšie ako dostať návrh zákona do pléna, ak odmyslíme ten, ten, tú šesťmesačnú, šesťmesačnú lehotu. Ale ešte raz. V tom nie je podstata. Aj návrh zákona môže, môže predkladať pätnásť alebo tridsať poslancov, to nie je ten zásadný rozdiel. Zásadný rozdiel je v tom, že zákon o rokovacom poriadku úplne jasne stanovuje nejaké pravidlá pre návrhy zákonov a stanovuje nejaké pravidlá pre pozmeňujúce návrhy a tieto dve veci jednoducho nemožno zamieňať. Ak sa to robí, tak je to čisto účelové.
Skryt prepis