Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2013 o 11:09 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.3.2013 14:22 - 14:23 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pán minister. Táto dávka slúži na úhradu výdavkov spojených s pohrebom. Ako ste už povedali, je vo výške približne tých 80 eur. A má obligatórny charakter. A v súvislosti s tým sa vás chcem opýtať, či neuvažujete o zmene nárokovateľnosti tejto dávky a solidárnom prerozdelení. Pýtam sa na to v tejto konkrétnej súvislosti a skúsenosti, že mám nedávnu osobnú skúsenosť ako možný prijímateľ tejto sociálnej dávky, keď som túto dávku odmietla z jednoduchého dôvodu, že nebola som na ňu odkázaná. Si myslím, že je viac takých občanov, ktorí o túto dávku možno aj požiadajú a nie sú na to odkázaní. A považujem to za chybu, pretože mala by byť podľa môjho názoru aj táto dávka zmenená a mala by byť prerozdeľovaná ináč, solidárnejším spôsobom. Ak teda môžete, odpovedzte mi na to, či plánujete aj úpravu tejto dávky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

13.2.2013 14:51 - 15:00 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ja by som vám všetkým, nech ste mali akékoľvek vystúpenia, či pozitívne, alebo z môjho pohľadu negatívne vo vzťahu k tomuto predkladanému zákonu, či už vo faktických poznámkach, alebo vo vystúpení, chcem vám všetkým naozaj veľmi pekne poďakovať. Aj to je taký dôkaz toho, že táto téma rezonovala aj vo vás, v nás všetkých a že určite stojí za to sa zaoberať takýmto návrhom alebo podobným návrhom, už ako vy rozhodnete v strane SMER, ale tiež som presvedčená, že takýto návrh aj z vašej strany v nie ďalekej dobe príde. Ja sa mu iba poteším a ja taký alebo podobný návrh určite podporím.
Najviac asi, čo tu rezonovalo vo vystúpeniach aj faktických poznámkach, bolo to, že, alebo námietky, že tento návrh eventuelne môže byť v rozpore s európskym právom alebo antidiskriminačným zákonom. Ja som už sa k tomu včera vyjadrila, ale len ešte záverom zhrniem.
Áno, je veľkým prekvapením pre slovenskú pracovnoprávnu teóriu aj legislatívnu prax, že je široký rámec možností poskytovania oprávnených výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu veku, ako vyplýva z čl. 2 aj z čl. 6 ods. 1 rámcovej smernice, ktorý priebežne stále potvrdzuje aj judikatúra Súdneho dvora.
V porovnaní s inými dôvodmi zákazu diskriminácie s výnimkou náboženstva a viery európsky zákonodarca podstatne viac rozšíril právny priestor pre oprávnené výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu veku. Tým čiastočne reálne zneistil relatívne veľkú časť starších zamestnancov. Je zaujímavé, opakujem, že Súdny dvor Európskej únie sa vo svojej doterajšej rozhodovacej činnosti akoby vyhýbal presnej odpovedi na rozsah reálnej ochrany zamestnancov pred diskrimináciou na základe veku, aj naďalej poskytuje relatívne široký výklad pre posudzovanie oprávnených výnimiek zo zákazu diskriminácie podľa veku.
Široký právny rámec pre možnosť poskytovania výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu veku možno v najbližších rokoch privodí aj v slovenskom pracovnom práve zásadnú zmenu v neprospech najmä zamestnancov v dôchodkovom veku. Tomuto nasvedčuje aj súčasná hospodárska kríza, ktorá radikálne zhoršuje podmienky na trhu práce nielen pre starších uchádzačov o zamestnanie, ale aj tých mladších so zodpovednosťou za výchovu maloletých detí. Hroziace riziko sociálneho vylúčenia z dôvodu nezamestnanosti, ktoré ohrozuje v širokom rámci aj vekovo mladších zamestnancov, vytvára všetky právne predpoklady k tomu, aby možnosti formulovania oprávnených výnimiek zo zákazu diskriminácie podľa veku boli využité aj v slovenskom právnom poriadku ako jeden z oprávnených cieľov sociálnej politiky štátu.
Ja keď som chcela nájsť tieto dôvody, o ktoré by som sa dokázala oprieť, ja by som nevymyslela a nenašla krajšie ako v tejto publikácii "Pracovné právo v európskej perspektíve", ktorej autori a spoluautori sú takí významní, ako je Helena Barancová, Ivica Hodálová, Miloš Lacko, Ján Matlák, Andrea Olšovská, Dana Skičanová a Jozef Toman. Ja som sa opierala aj pri včerajšej argumentácii buď voľným prekladom, alebo priamou citáciou z tejto publikácie, ktorá bola napísaná v roku 2009. To ešte sme si mysleli, že nás nedobehne to, čo nás dobehlo dnes.
Dámy a páni, pán premiér Fico nás dvakrát týždenne na tlačovkách vyzýva, aby sme predkladali návrhy, ktoré vyriešia konsolidáciu verejných financií, a za každou takouto tlačovkou si neodpustí vetu: "Nič nerobia, iba zle." Je tu návrh, ktorý konsoliduje finančné, verejné prostriedky. A ja súhlasím s vami, pán spravodajca, že nemusí sa stať taký zázrak, že by všetci zamestnanci v štátnej a verejnej správe si uvedomili, že ako mám možnosť si vybrať aj túto alternatívu, že z tej štátnej a verejnej správy odídem. Ale aj v tom prípade, keby ani jeden ten zamestnanec neuvoľnil svoje miesto, pri aplikácii tohto návrhu by sa práve ušetrili v Sociálnej poisťovni finančné prostriedky vo výške 101 mil. eur. To je málo? Ja si myslím, že to je veľmi významná úspora, s ktorou sa hodno zaoberať, a preto si myslím, že stojí zato tento náš návrh posunúť do druhého čítania a pripraviť zmeny podľa vášho vkusu, o ktorých môžeme hovoriť, a pokúsiť sa tento návrh v konečnom dôsledku aj prijať.
Ja predpokladám, čo sa stane, to, čo som povedala už včera, že tento návrh skončí v parlamentnom koši na nejaký čas, na nejaké obdobie. Ale potom naozaj vo mne sa len utvrdí aj to, že je to aj vďaka tomu, takýto prístup, že sa bojíte pristúpiť aj k ďalším riešeniam, ktoré provokujú aj tento návrh, a to sú riešenia, ktoré musíme mať odvahu prijať, že nemôžu verejní funkcionári mať dva, tri mandáty, štyri funkcie, päť platov a limuzíny. Jednoducho, áno, za týmto bude musieť nasledovať, či chceme, alebo nechceme, aj takýto prístup, aj takáto filozofia, aby sa aj takto usporili finančné prostriedky.
Máme ambíciu v KDH aj toto navrhnúť, aj takéto zmeny aj vo vzťahu k policajtom, k výsluhovým dôchodkom a prídeme s takýmito návrhmi.
Ešte raz vás prosím, zvážte, či posuniete tento návrh do druhého čítania, alebo ho odhodíte do parlamentného koša na nejaký čas. Tým, ktorí vyjadrili tomuto návrhu podporu, veľmi, veľmi pekne ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2013 18:51 - 18:53 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada zopakovala, že ide nám o to, aby si mohli vybrať títo pracujúci dôchodcovia vo verejnej alebo štátnej správe, či budú pracovať, alebo poberať dôchodok. A, samozrejme, že aj s tou poznámkou a ďakujem za ňu, myslela som na to, ktorú poznamenal pán poslanec Mihál, že pri skončení pracovného pomeru v rámci aplikácie tohto nášho návrhu naozaj dôjde k prepočítaniu dôchodkov a dôchodku, čo je ročne 6,5 %, čiže ja len chcem to trošku porovnať. Ktorá banka na Slovensku má ročný úrok 6,5 %? Máme, máme - okrem štátneho rozpočtu (smiech) - máme za to, že všetci títo dôchodcovia, ak sa rozhodnú poberať len dôchodok si môžu privyrobiť iným spôsobom, inou formou, napr. na dohodou, až na to, že vládny SMER tak skomplikoval a zneatraktívnenie dohodárov, že teraz je to problém, treba nechať iné formy a možnosti týmto dôchodcom ako si privyrobiť, ale myslím si, že rozhodnúť sa medzi trvalým zamestnaneckým pomerom a poberaním dôchodku u týchto kategórii dôchodcov je treba rozhodnúť čím skôr.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2013 18:30 - 18:45 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, ktorí zatiaľ vystúpili, ale cítim, že chcem vystúpiť, nakoľko niektoré, niektoré veci sú veľmi dôležité a hodné reakcie. Ponajprv chcem dať na správnu mieru to, čo bolo v minulosti a to, čo je dnes, a nerada by som bola, aby sme sa zaoberali v tejto chvíli komparáciou minulosti a dnešného návrhu.
Faktom je, že návrh, ktorý som predkladala k Zákonníku práce bol možnosťou dať výpoveď človeku, ktorý dosiahne dôchodkový vek. Tento návrh bol veľmi diskutabilný, pretože pravdou je to, čo povedal pán poslanec Brocka, aj Mihál, že takýto návrh z minulosti by platil pre všetkých dôchodcov. To znamená, že bolo by na "svojvôli" zamestnávateľa, či toho zamestnanca si ponechá, alebo prepustí. Čaro toho návrhu, ale bolo v tom, že ten rozumný zamestnávateľ v prípade, ak ten jeho zamestnanec v dôchodkovom veku je excelentný učiteľ, profesor, atď., atď., úradník, tak ten by ho neprepustil aspoň po tú chvíľu, kým si nenašiel alebo nevychoval za takého zamestnanca náhradu. Paradoxne oproti vyjadreniu pána Matoviča, ja tento môj predchádzajúci návrh som považovala za prísnejší, ako je ten, a to je v tom bode, že naozaj aj keď aj tento je kontroverzný, v poriadku, ja ho považujem za nevyhnutný, ale predsa len je tu moment, kedy si ten dôchodca poberajúci zároveň aj mzdu a plat, ale aj dôchodok, môže vybrať.
A nadviažem aj na vystúpenie pána môjho kolegu Jozefa Mikloška, ktorý hovoril o tom, že sa stratia garanti, že budú zrazu chýbať na školách a iných miestach ľudia, ktorí sú nenahraditeľní. Ale ten návrh náš súčasný nehovorí o tom, že oni musia odísť, oni môžu ďalej zostať pracovať na svojich miestach, ale po dobu, kým budú pracovať, nebudú poberať dôchodok. Čiže to nie je, že my im ten dôchodok zoberieme, presne analógia toho, čo pripravil aj Ústavný súd, čo prezradil pán poslanec Mihál, analógia zákazu súbehu u predčasných dôchodcov, niečo podobné.
Pani poslankyňa Nachtmannová hovorila o európskych pravidlách a o diskriminácii. Dovoľte mi trošku sa pri tom pozastaviť. Fakt je, že Rada v roku 2000 prijala smernicu č. 78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ktorá výslovne zakazuje zákaz diskriminácie podľa veku. Rámcová smernica má pre oblasť pracovného práva mimoriadny význam, aj keď osobnou a vecnou pôsobnosťou prekračuje rámec pracovného práva. Ale táto smernica nedefinuje diskrimináciu absolútne, lebo táto smernica "chápe", že so stále rastúcou úlohou oprávnených výnimiek z diskriminácie, je potrebné plasticky prispôsobovať aj právo.
Za priamu diskrimináciu rámcová smernica považuje stav, ak sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo mohlo by sa zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej súvislosti a situácii. Oficiálny preklad znenia tejto smernice do slovenského jazyka ale nie je správny, pretože pri jeho vymedzení v porovnaní s originálnym textom smernice došlo k vypusteniu formulácie "ako by sa zaobchádzalo", čo je pre vymedzenie pojmu diskriminácie, mimoriadne dôležité.
A nad obsahový rámec oprávnených výnimiek zo zákazu nepriamej diskriminácie tak, ako ich formuluje čl. 2 rámcovej smernice, čl. 6 rámcovej smernice, vytvára v prípade veku osobitný právny model oprávnených výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý platí len pre oblasť oprávneného rozdielneho zaobchádzania na základe veku. A týmto spôsobom podstatne rozširuje okruh oprávnených výnimiek, ktorý umožňuje členským štátom nad rámec čl. 2 ods. 1 smernice ustanoviť výlučne vo vzťahu k veku odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní, ak to rozdielne zaobchádzanie je objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom a ak sú prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa primerané a nevyhnutné. A tieto primerané a nevyhnutné prostriedky, alebo stanovenie osobitných prostriedkov v interakcii na túto smernicu, je prístup k zamestnaniu a odbornej príprave a povolaniu, vrátane podmienok prepúšťania a odmeňovania pre mladých a starších zamestnancov, aby sa podporila ich profesionálna integrácia alebo aby sa zabezpečila ich ochrana. Čiže stanovenie aj podmienok, napr. minimálneho veku, odbornej praxe pre prístup k zamestnaniu alebo určitým výhodám, ktoré súvisia so zamestnaním.
Rámcová smernica - a to chcem podčiarknuť, keď už sme sa dostali k tomu európskemu právu - neovplyvňuje právomoc členských štátov nielen určiť vek odchodu do dôchodku, ale aj upraviť podmienky skončenia pracovného pomeru pri dosiahnutí veku odchodu do dôchodku. Rámcová smernica podčiarkuje vyváženosť štruktúry zamestnancov a podporu profesijného dorastu, a pritom upozorňuje na legitímne ciele, ktoré by v zmysle čl. 6 rámcovej smernice mali používať členské štáty a dokonca môžu si ustanoviť aj maximálne vekové hranice, čo predstavuje primeraný a potrebný prostriedok na dosiahnutie práve tých cieľov, o ktorých rámcová smernica hovorí.
Čiže z toho je zrejmé, že nie je tu ovplyvnená právomoc členských štátov, ak je rozumný cieľ a ak je to potrebné, tak môže sa ustanoviť takáto hranica a dokonca v antidiskriminačnom zákone 365/2004 Z. z. v § 38 ods. 3 sa hovorí, že rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané, ak to ustanovuje osobitný predpis. Rovnako podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení osobitných podmienok na výkon zamestnania, vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie. Dokonca zo dňa 12. januára 2010 existuje judikatúra Súdneho dvora Európskej únie rozhodnutím v právnej veci 341/08, tzv. Petersen, kde toto rozhodnutie Súdneho dvora pripúšťa skončenie zamestnaneckého pomeru na základe dovŕšenia dôchodkového veku a je precedensom, ktorý sa vzťahuje na všetky krajiny Európskej únie. Teda toľko z legislatívy európskych pravidiel, ale aj z nášho antidiskriminačného zákona.
Ešte by som chcela upozorniť na poznámku, že nebude možné nahradiť toľko zamestnaných dôchodcov v súbehu. No naozaj už som povedala vo svojom úvodnom slove, nie som taký veľký optimista, aby som si myslela, že každý zváži svoje uplatnenie buď - alebo. Faktom je však a znova opakujem 430-tisíc nezamestnaných a na margo toho, tej možnosti nastúpenia na uvoľnené miesta by som chcela použiť opäť Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a predkladal ju už pán minister Richter, kde sa hovorí: "Ku koncu roku 2011 úrady práce zo všetkých uchádzačov o zamestnanie zaevidovali 12,25 % uchádzačov o zamestnanie z odvetvia verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie." Čiže argument, že títo ľudia sú nenahraditeľní, je argumentom, ktorý je postavený na vode. V podstate z tohto údaja svedčí, že na každé pracovné miesto takéhoto zamestnanca sú dvoja pripravení uchádzači o zamestnanie.
A mojou najväčšou inšpiráciou je, bola našou inšpiráciou vysoká nezamestnanosť a snaha ako pomôcť nezamestnaným, ale aj zákon v Nemecku, podľa ktorého spolkoví úradníci a úradníčky odchádzajú podľa § 51 zákona o spolkových úradníkoch do dôchodku koncom mesiaca, v ktorom dovŕšili dôchodkový vek, týmto končí ich aktívna služba, sú preradení do dôchodkového stavu, pričom pre špeciálne oblasti činnosti, ako sú požiarne jednotky, atď., platia skoršie vekové hranice odchodu do dôchodku. A opäť pripomínam, lebo treba to zopakovať, že tento náš návrh nezakazuje pracovať, kategoricky nevymedzuje, ale dáva možnosť slobodne sa rozhodnúť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2013 11:09 - 11:10 hod.

Monika Gibalová
Vymazať!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2013 11:07 - 11:09 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja začnem od konca. Áno, pán Matovič, máte pravdu. Nebol to tento návrh, ale bol veľmi podobný a naozaj neprešiel o jeden hlas v koalícii, ktorej sme boli súčasťou. To je odpoveď aj na pani Vaľovú.
Pani Vaľová, uvádzate správny priemerný dôchodok, ktorý ste uviedli vo faktickej poznámke, ale ja som uviedla priemerný dôchodok pracujúcich dôchodcov, ktorých je viac ako 86-tisíc podľa údajov, aké som si vyžiadala zo Sociálnej poisťovne. Takže sú tu dva pojmy, priemerný celkovo dôchodok a priemerný, ktorý sa týka len pracujúcich dôchodcov, a ten bol za rok 2011 424,24 eura.
K diskriminácii, k ústave, pani poslankyňa Tomanová, no povedzte mi konkrétne, v čom je to protiústavné, a ja aj vo svojom ďalšom vystúpení sa potom dotknem aj antidiskriminačného zákona, aj Ústavy Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 12.2.2013 10:46 - 11:00 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
... ktorí ste v parlamente od 4. volebného obdobia, si možno spomeniete, že som sa pokúšala 3-krát predložiť návrh na spravodlivejšiu valorizáciu dôchodkov. A po prvýkrát to bolo za vašej vlády v roku 2010. Znášala som preto až zúrivý odpor od koaličných poslancov, ale aj od jednotlivcov, ktorí mi podobne ako vtedy aj dnes píšu maily aj listy vyjadrujúce nesúhlas s takýmto návrhom.
Prešli tri roky a sami ste navrhli takýto spôsob valorizácie dôchodkov pevnou sumou, ako nástroj na pomalé vyrovnávanie priepastných rozdielov medzi tzv. starodôchodcami a dôchodcami s vyšším dôchodkom. (Neutíchajúci ruch v sále.) Dokonca ste prijali aj argumentáciu postupného oslabovania zásluhovosti v prvom pilieri.
Vážené dámy a páni, nenechajte takýto návrh ležať v parlamentom koši opäť 3 roky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2013 10:46 - 11:00 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, podľa údajov vyžiadaných zo Sociálnej poisťovne za rok 2011 bolo v zamestnaneckom pomere 86 641 poberateľov starobného dôchodku vo vekovom rozmedzí od 62 do viac ako 86 rokov. Z celkového počtu 86 641 poberateľov starobného dôchodku malo 43 437 osôb aj ďalší príjem z dohôd o vykonaní práce, 37 512 osôb malo aj príjem zo zamestnaneckého pomeru a 5 692 osôb malo príjem zo zamestnania, aj z dohôd o vykonaní práce.
Z celkového počtu osôb bolo približne 20-tisíc zamestnancov v štátnej a verejnej správe, ktorí zároveň poberali starobný dôchodok, čo predstavuje približne štvrtinu z celkového počtu poberateľov starobného dôchodku, ktorí boli zároveň v určitom druhu zamestnaneckého pomeru a približne polovicu z tých, ktorí mali príjem zo zamestnania na trvalý alebo určitý pracovný pomer.
Podľa Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011 - zdroj je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny z júna 2012 - sa počet nezamestnaných v Slovenskej republiky medziročne znížil o 21,1-tisíc osôb, resp. o 5,4 % na 367,9-tisíc osôb. Priemerná miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 13,5 %, pričom počas prvých troch štvrťrokov postupne klesla a následne v štvrtom štvrťroku sa zvýšila. Podľa údajov Štatistického úradu v prvom až treťom štvrťroku roku 2012 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 3,7 % na 373-tisíc osôb a miera nezamestnanosti sa zvýšila na 13,8 %.
Dnes je realita úplne iná. Podľa Eurostatu miera nezamestnanosti sa koncom roka vyšplhala na 14,5 %. V tejto dramatickej situácii, keď nielen absolventi škôl, ale ľudia v strednom veku, živitelia rodín nemajú prácu a zamestnanci v štátnej a verejnej správe požívajú výhodu dvoch príjmov z verejných zdrojov, sa žiada pristúpiť k opatreniam, ktoré v relatívne krátkom čase prinesú nie provizórny, ale trvalý efekt v prospech ľudí bez možnosti sa zamestnať.
Chcem opäť dať do pozornosti, že podstata tohto návrhu spočíva v tom, že umožňuje dotknutým osobám slobodne si vybrať status, ktorý spočíva buď v prijatí rozhodnutia pokračovať v zamestnaneckom pomere bez poberania starobného dôchodku, alebo v ukončení zamestnaneckého pomeru.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, jestvujú riešenia, ktoré sa tvária, že vytvárajú pracovné príležitosti, jestvujú riešenia, ktoré naozaj vytvárajú pracovné príležitosti a sú také riešenia, ktoré okrem pracovných miest pre nezamestnaných prinášajú zároveň úsporu prostriedkov vo verejných financiách. Nápad podporiť z eurofondov nové miesta pre 2 000 vodičov nákladných áut a autobusov alebo zaviesť dobrovoľnú vojenskú službu pre mladých zaraďujem medzi riešenia, ktorými vytvárame iba fiktívne pracovné miesta za cenu plytvania peniazmi daňových poplatníkov Slovenskej republiky alebo eurofondov.
Návrh, ktorý predkladáme, patrí do úplne inej kategórie riešení. Poskytne plnohodnotné pracovné miesta nezamestnaným, ale prinesie aj značnú úsporu verejných financií za predpokladu, že poslanci parlamentu nájdu v sebe dostatok odvahy a návrh podporia.
Dovoľte, aby som pravdivosť svojho tvrdenia o priam zázračnej efektívnosti návrhu ilustrovala na nasledujúcom obrázku. Prosím pánov technikov o prepnutie systému. (Krátka pauza. Premietanie grafov na obrazovkách v sále.)
Tento graf, ktorý vidíte na obrazovkách, bol zostrojený na základe nasledujúcich východiskových údajov:
Po prvé v štátnej a verejnej správe v Slovenskej republike je zamestnaných približne 20-tisíc starobných dôchodcov, ktorí okrem mzdy poberajú aj starobný dôchodok. Podľa údajov Sociálnej poisťovne priemerný starobný dôchodok pracujúceho dôchodcu v roku 2011 bol 424,24 eura.
Podľa toho istého zdroja priemerná dávka v nezamestnanosti v roku 2011 bola 323,25 eura. Tento graf má 2 súradnicové osi a 3 farebné vyznačené priamkové závislosti. Na vodorovnú os iks sa vynáša počet osôb v tisícoch. Pod osobami mám na mysli buď počet dôchodcov pracujúcich v štátnej a verejnej správe, ktorí zároveň poberajú starobný dôchodok, alebo počet nezamestnaných. Na zvislej osi y je úspora verejných financií za rok v miliónoch eur. Najvyššia úspora je číslo vyššie ako 100 miliónov eur. Žltá priamka znázorňuje, koľko ušetrí fond v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, ak istý počet nezamestnaných získa prácu.
Tak napríklad, ak získa prácu 20 tisíc nezamestnaných, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti, fond ušetrí 38,8 mil. eur. Červená čiara nám dáva informáciu o tom, koľko prostriedkov ročne ušetrí fond dôchodkového poistenia, keď sa určitý počet pracujúcich dôchodcov v štátnej a verejnej správe rozhodne aj naďalej pracovať za cenu straty starobného dôchodku. Jednou z možností je, že tak urobí 20-tisíc dôchodcov a vtedy budú výdavky fondu nižšie o 101,8 mil. eur.
Zostáva vysvetliť, čo znamená a znázorňuje tmavomodrá čiara. Táto priamka vyjadruje celkovú úsporu verejných financií pre akýkoľvek prípad, k akému môže v praxi dôjsť. Uvediem iba 3 z 20-tisíc možností. Ak sa 15-tisíc dôchodcov rozhodne pokračovať v zamestnaní a 5-tisíc sa rozhodne poberať dôchodok, získa prácu 5-tisíc nezamestnaných. Celková úspora v obidvoch fondoch Sociálnej poisťovne bude vo výške 86,1 mil. eur. A čo sa stane, ak zostane pracovať polovica dôchodcov? V tomto prípade prácu získa 10-tisíc nezamestnaných a fondy ušetria 70,3 mil. eur. A nakoniec, ak zostane pracovať štvrtina dôchodcov z počtu 20-tisíc, na uvoľnené miesta bude môcť nastúpiť 15-tisíc nezamestnaných a verejné zdroje vykážu úsporu vo výške 54,5 mil. eur.
Nie som však taká naivná, aby som si myslela, že nastane prípad, keď v dôsledku tejto novely sa všetci dôchodcovia zamestnaní v štátnej a verejnej správe a zároveň poberajúci dôchodok vzdajú svojho pracovného miesta, čím by získalo prácu 20-tisíc nezamestnaných. Už samotný fakt vytvorenia jednej jedinej pracovnej príležitosti je dôvodom k radosti. V tomto prípade by radosť 20-tisíc osôb bola umocnená aj úsporou 38,8 mil. eur, čo znázorňuje bod nachádzajúci sa úplne vľavo na tmavomodrej priamke.
Dámy a páni, v závislosti na grafe bez najmenšej pochybnosti ukazujú pravdivosť tvrdenia, že prijatie nášho návrhu vytvára pre nezamestnaných skutočné plnokrvné pracovné miesta a naviac prináša aj úsporu verejných financií vo výške desiatok miliónov eur.
Dámy a páni, uvedomujem si, že aj navrhnúť, aj prijať takéto opatrenie si vyžaduje veľkú dávku odvahy, ale považujem to za nevyhnutnosť. Posledný údaj o nezamestnanosti je alarmujúci, zahrňujúci absolventov stredných a vysokých škôl, ľudí s rodinami, s malými deťmi, žiakmi, študentmi až po ľudí pár rokov pred dôchodkom, ktorí majú jedno spoločné. Nemajú prácu a nemajú žiaden vlastný príjem, od štátu poberajú almužnu na úrovni životného minima, a aj s rodinnými príslušníkmi sa uberajú cestou smerujúcou do chudoby.
Ide o ľudí v produktívnom veku, a musíme pamätať na to, že v tejto chvíli s perspektívou minimálneho dôchodku v starobe.
Som presvedčená, že by sme sa v tomto výbere mali prikloniť na stranu tých, ktorí sú zraniteľnejší a bezmocnejší, a sú to nezamestnaní. Starobní dôchodcovia, ktorí sú penziou finančne zabezpečení, nie sú natoľko existenčne odkázaní na ďalší príjem zo zamestnania, i keď je nesporné, a zdôrazňujem a si uvedomujem, že výška starobného dôchodku mnohých z nich je podpriemerná.
Dámy a páni z vládnej strany, ktorí ste v parlamente od 4. volebného obdobia, si možno spomeniete... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2013 10:40 - 10:43 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som za skupinu predkladateľov predložila a odôvodnila návrh novely zákona o sociálnom poistení.
V tomto návrhu novely zákona sa v paragrafe 69 zákona, ktorý má názov "Vylúčenie nároku na starobný dôchodok", dopĺňa odsek 2, ktorým sa z nároku na starobný dôchodok vylučuje povinne dôchodkovo poistený štátny zamestnanec a povinne dôchodkovo poistený zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme. Toto navrhované riešenie umožní dotknutým osobám slobodne si zvoliť status, individuálny status, ktorý spočíva buď v prijatí rozhodnutia pokračovať v zamestnaneckom pomere bez poberania starobného dôchodku, alebo v ukončení zamestnaneckého pomeru.
Schválenie navrhovanej zmeny bude mať významný vplyv na zníženie nezamestnanosti bez nárokov na čerpanie prostriedkov z verejných zdrojov. Dôjde k úspore prostriedkov vyplácaných vo forme dávky v nezamestnanosti aj sociálnych dávok a v alternatíve tiež k úspore prostriedkov vyplácaných zo základného fondu, sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne tým starobných dôchodcom, ktorí sa rozhodnú zostať v zamestnaneckom pomere.
Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov a potom ho aj odôvodním.
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyvy na životné prostredie.
Konkrétne východiská návrhu a analýzy predstavím po prednesení spravodajskej správy.
Zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2013 9:43 - 9:44 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len veľmi krátko vyjadrím. Moje poznámky vyplynuli z tejto diskusie. A nedá mi nepovedať ich. Ja si neviem predstaviť, že by poslanci vládnej strany SMER tento zákon nepodporili, pretože veľmi sa bránili tomu, keď bol taký úmysel zrušiť príspevok na povinnú školskú dochádzku. Je to diskutabilné, či to je alebo nie je dobré, to ja pripúšťam, ale keď nechceme zrušiť príspevok na povinnú školskú dochádzku, môžeme to odôvodňovať tým, že veľmi chceme dbať o intelektuálne alebo duchovné zdravie našich rómskych spoluobčanov, tak potom nevidím dôvod, prečo by sme nemohli rovnakou mierou sa zaujímať o udržanie telesného a fyzického zdravia našich rómskych spoluobčanov a zaviesť túto povinnosť povinných prehliadok. Ďakujem.
Skryt prepis