Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.7.2012 o 11:06 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.7.2012 11:06 - 11:08 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Brocka, pozorne som počúval vaše vystúpenie a veľa z toho, čo som mal na mysli, už povedal môj kolega a veľmi správne, pán poslanec Blanár, ale k tej pravde. Veď povedzte ľuďom pravdu. Druhý pilier nie je sporenie. Druhý je pilier je investovanie tých prostriedkov, ktoré ľudia majú na svojich osobných účtoch. A investovanie so sebou prináša riziko, riziko, že prídu o všetko, čo na tom účte majú.
Keď tu bol pred pár rokmi tvorca tejto slávnej schémy pán Pinera, opomeniem fakt teda, že bol v kvázi fašistickej vláde istého diktátora Pinocheta, tak som sa ho opýtal: Pán Pinera, čo sa stane s ľuďmi, ktorí si takýmto spôsobom odkladali na svoj dôchodok a ich správcovské spoločnosti zle investovali peniaze a prišli o ne? Kto sa o týchto ľudí postará? Pán Pinera bez mihnutia oka odpovedal, no veď štát.
Ďakujem pekne za takýto druhý pilier.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 16:59 - 16:59 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 16:59 - 16:59 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec a teda nebol podaný žiaden návrh. Prosím vás, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 16:59 - 16:59 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 16:59 - 16:59 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem pán predseda. V rozprave vystúpili 3 poslanci, ale nepredložili žiaden návrh. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.7.2012 16:57 - 16:59 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 59 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 140). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Rovnako obsahuje informáciu o tom, že predkladaný návrh nebude mať nové požiadavky na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti a ani na životné prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2012 č. 122 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.7.2012 16:24 - 16:27 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 59 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z., pardon, k vládnemu návrhu zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 139). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom zákonom v ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rovnako aj o tom, že predkladaný návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti a na životné prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2012 č. 121 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2012 17:59 - 18:01 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Nicholsonová, veľmi vecne a pokojne. Dnes ráno ste hovorili o inkvizičných postupoch voči rozvádzajúcim sa párom zo strany poslancov strany SMER - sociálna demokracia.
Pani Nicholsonová, vy tu páchate inkvizíciu voči mladým ľuďom len preto, že ich navrhuje strana SMER. Pritom vám nevadilo, že v minulom volebnom období vašim poslancom za stranu Sloboda a Solidarita asistovali dvadsaťjedenroční asistenti, ktorí opití na autách búrali ploty. Nevadilo vám, že váš predseda Sulík si za kancelára Národnej rady, ktorá hospodári s miliónmi eur, dosadil dvadsaťpäťročného, totálne neskúseného a nekompetentného človeka. Nevadilo vám, že ste do Predstavenstva SPP navrhovali amatérov, bez akýchkoľvek skúseností v energetike, kde sa zarába mesačne cez 9 000 eur a nie 1 500 eur.
Vy tu dnes vediete stredovekú inkvizíciu proti týmto dvom mladým ľuďom, na čo využívate aj kontakty na pravicové médiá, v ktorých ste kedysi vy sama pracovali, a podstrkujete im akože škandalózne dôkazy. Týchto dvoch kandidátov novinári nemenovaného pravicového denníka už štyri dni denne bombardujú desiatkami emailov, pýtajú sa na nich susedov v panelákoch, obvolávajú spolužiakov zo školy, sliedia v ich diplomových prácach, zisťujú si informácie o ich rodičoch, vymýšľajú si na nich trestné stíhania, ktoré neexistujú.
ŠTB-ácke praktiky, pani Nicholsonová. Ešteže nesedíte tak ďaleko od pána Galka. Páni a dámy, toto je hon na čarodejnice, ktorý spustili niektorí poslanci opozície, zhodný s niekdajšími praktikami Gestapa a Čeky. Redaktorka nemenovaného denníka prezradila, že za týmto honom na čarodejnice je práve poslankyňa Nicholsonová, ktorá tu dnes ráno hovorila... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2012 18:01 - 18:03 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pôvodne som sa chcel prihlásiť do rozpravy so stručným vystúpením, ale skúsim zhrnúť svoju pripomienku vo faktickej poznámke. Pán poslanec Fecko, aj nám prichádzajú rôzne podnety. A ja som veľmi rád, že pani poslankyňa, hoc je nová, ja tiež nie som tu funkčne dlho, pripravila novelu vysokoškolského zákona. Ale nedá mi nereagovať na vašu pochvalu pani poslankyni. Naozaj, klobúk dole, pani poslankyňa, ale v minulom volebnom období som ja prichádzal s naozaj dôležitými z pohľadu študentov návrhmi novely vysokoškolského zákona. Týkali sa pôsobenia študentov v akademických senátoch univerzít a fakúlt, kde sú tieto vzťahy niekedy nejasné, najmä keď študent skončí bakalársky stupeň štúdia a pokračuje v magisterskom štúdiu alebo nepokračuje v ňom. A jednoducho napriek dobrej viere a napriek vecnosti týchto mojich návrhov vôbec neboli akceptované zo strany vás, vtedajšej vládnej koalície, dokonca i vy, pán poslanec Fecko, ste hlasovali proti mojim návrhom, hoci boli vecné a pragmatické. Preto mi dovoľte podotknúť, že, naozaj, sám ste povedali, keď viete, že je pripravovaná komplexná novela z dielne ministerstva školstva, počkajte si na ňu. A nevidím problém v tom, aby v rámci otvorenej veľkej novely vysokoškolského zákona predložila pani poslankyňa svoj návrh ako pozmeňujúci. A ja verím tomu, že keďže je vecný a praktický, že bude schválený. Nevidím dôvod na takéto účelové otváranie takého dôležitého zákona, akým vysokoškolský zákon je v čase, keď vieme, že je pripravená veľká novela z dielne ministerstva. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 17:14 - 17:25 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden z poslancov, dajte preto, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy 57a.
Skryt prepis