Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.6.2012 o 17:14 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 17:14 - 17:25 hod.

Andrej Kolesík
Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, dajte preto, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy 56a.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 27.6.2012 17:14 - 17:25 hod.

Andrej Kolesík
Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, v tejto rozprave nevystúpil žiaden z poslancov, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy (tlač 55a).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 17:14 - 17:25 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. Ani v tejto rozprave nevystúpil žiaden poslanec, pán predseda, dajte preto, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy (tlač 54a).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 17:14 - 17:25 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. Rovnako ani v tejto rozprave nevystúpil žiaden poslanec, dajte, prosím, hlasovať, pán predseda, o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy 53a.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 17:14 - 17:25 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2012 11:51 - 11:53 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dodatkom č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc (tlač 57).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. júna 2012 č. 94 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane lehoty na jeho prerokovanie v gestorskom výbore určil do 18. júna 2012.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu rokoval 13. júna 2012 a uznesením č. 24 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 12. júna 2012 a uznesením č. 37 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a OSN o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a OSN o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc (tlač 57a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 18. júna 2012 č. 51. Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2012 11:45 - 11:48 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Rovnako ako navrhovateľ budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmenami Dohovoru ITU.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. júna 2012 č. 93 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane lehoty na jeho prerokovanie v gestorskom výbore určil do 18. júna 2012.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu rokoval 13. júna 2012 a prijal uznesenie č. 23. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 12. júna 2012 a prijal uznesenie č. 36. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami Dohovoru ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami Dohovoru ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare v Mexiku v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Dohovoru ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare v Mexiku v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika (tlač 56a), vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 18. júna 2012 č. 50. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 11:41 - 11:44 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Ústavy ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Mexiku v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika (tlač 55).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 1. júna 2012 č. 92 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorsky výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane lehoty na prerokovanie návrhu v gestorskom výbore určil do 18. júna 2012.
Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 13. júna 2012 a prijal uznesenie č. 22. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 12. júna 2012 a prijal uznesenie č. 35. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami Ústavy ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov v znení vyhlásení a výhrad ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami Ústavy ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare v Mexiku v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Ústavy ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare v Mexiku v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika (tlač 55a), vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 18. júna 2012 č. 49. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2012 11:41 - 11:44 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (tlač 54).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 1. júna 2012 č. 91 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorsky výbor určil výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane lehoty na jeho prerokovanie v gestorskom výbore určil do 18. júna 2012.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 13. júna 2012 a prijal uznesenie č. 21. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 12. júna 2012 a prijal uznesenie č. 34. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Gestorsky výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so spomínaným protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (tlač 54a), vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 18. júna 2012 č. 48. Skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2012 11:37 - 11:39 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (tlač 53).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. júna 2012 č. 90 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorsky výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane lehoty jeho prerokovania v gestorskom výbore určil do 18. júna 2012.
Ústavnoprávny výboru Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 13. júna 2012 a prijal uznesenie č. 20. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 12. júna 2012 a prijal uznesenie č. 33. Výbory odporučili Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Gestorsky výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom z roku 1997 a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (tlač 53a), vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru z 18. júna 2012 č. 47. Skončil som, pán predseda.
Skryt prepis