Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.12.2015 o 18:22 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 20:47 - 20:49 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, fakt je ten, že celá táto schôdza je predvolebné divadlo, ktoré ste zorganizovali za účelom ešte raz sa zviesť na tej vymyslenej vlne protestov, ktorá bola skôr médiami nafukovaná ako reálna. Fakt je ten, že my sme tu ráno boli všetci do jedného, pán poslanec, o 10.00 hodine, vaši kolegovia, ktorí zvolali túto schôdzu, neprišli ráno na rokovanie. My sme vám niekoľkokrát dnes ukázali, že my sme tu a vy, ktorí ste zvolali schôdzu, ste neprišli do roboty.

A, pán poslanec Poliačik, dobre, že sa na mňa pozeráte, pretože ani vy ste tu neboli o 10.00 hodine, podľa hlasovania, pozerám si záznam z 10.04 hodiny, ste vykázaný ako neprítomný, vy ste tu teda neboli, pán poslanec, takže možno ste tu sedeli, ale nehlasoval ste... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Nekomunikujte spolu, pán poslanec.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Zrejme ste boli vtedy ešte nesústredený. Takže treba sa dobre vyspať, keď ide človek do roboty, oddýchnuť si, aby ste boli sústredený. Takže, pán poslanec, vy ste jeden z tých poslancov, ktorý tu nebol a ktorý si neplnil svoje povinnosti. A jediné, na čo ste sa zmohli, pán poslanec, vo svojom vystúpení, je, že ste sa pokúšali urážať Dušana Čaploviča. Pán poslanec, hanbite sa, toto vám vôbec nepristane. Možnože ste unavený, ale to vás neospravedlňuje, aby ste sa takýmto spôsobom vyjadrovali o pánovi exministrovi Čaplovičovi. To je človek, ktorý si zaslúži úctu a vážnosť, a nie takéto hlúpe urážanie, ako ste teraz predviedli. Za to sa, pán poslanec, hanbite, vy väčšinou v parlamente sa správate slušne, vráťte sa znova k slušnému správaniu.No a napokon, pán poslanec, hovorili ste o tej tretine učiteľov, žiadna tretina učiteľov nebola v štrajku, nebola to vôbec tretina učiteľov, nehovoriac o tom, že kto chcel sa tam prihlásiť, mohol tak urobiť cez tú webovú stránku Iniciatívy slovenských učiteľov. Vôbec to neboli reprezentanti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 18:22 - 18:24 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, bol som sklamaný z vášho vystúpenia. Čakal som, že poviete nejaké argumenty, že vysvetlíte, prečo vlastne odvolávate ministra Žigu nejakými racionálnymi argumentami. Bohužiaľ, nezaznel jeden jediný argument, pani podpredsedníčka, vo vašom vystúpení. Posplietali ste hrušky s jablkami, vyliali ste si svoje emócie, ale neargumentovali ste.
Ja som, pani podpredsedníčka, známy tým v našej strane, že ak sa mi niečo neľúbi, ja to poviem, idem za konkrétnym ministrom, idem za vedením strany a jednoducho poviem, že sa mi to nepáči, že mám s tým problém, nech mi to buď vysvetlia, alebo nech urobíme nejaké opatrenia.
Ale vy ste na nepresvedčili, nikto z vašich poslancov, pani podpredsedníčka, ma nepresvedčil. Nikto nevyvrátil tie argumenty, ktoré tu zazneli vo vystúpení pána ministra Žigu. To jednoducho bol jeden argument za druhým. Vy tu len tárate a varíte z vody.
Bohužiaľ, pani podpredsedníčka, nadobudol som jeden dojem, že celá táto schôdza je len o kampani OĽaNO a o vnútornom boji v OĽaNE, pretože vy tým, že ste na kandidátke, ja neviem, na 140. mieste atď., vy musíte zápasiť o preferenčné hlasy. Preto každý jeden poslanec OĽaNA dnes vystupuje a snaží sa zaujať. Ale, pani podpredsedníčka, bohužiaľ, dnes ste veľmi slabá, nebodujete, predbehnú vás aj iní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2015 11:25 - 11:26 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo. Oznamujem členom výboru pre sociálne veci, že rokujeme o 12. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 10:18 - 10:20 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1708).

Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o cezhraničnej spolupráci podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.

Národná rada uznesením č. 1895 z 18. 9. 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.

Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 679 z 3. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 195 z 1. októbra 2015.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 207 z 10. novembra 2015.

Výbor ma poveril za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predložil spoločnú správu výborov a návrh na ďalší postup v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.Skončil som, pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 9:37 - 9:38 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, z vášho vystúpenia, ale aj z vašich vystúpení v minulosti k témam v sociálnej oblasti mám taký pocit, že keby sme sem doniesli aj hodiny s vodotryskom pre každého jedného občana na Slovensku, tak u vás by sme neuspeli. A vy jednoducho opľujete všetko, čokoľvek dobré, čo sa sem prinesie, z akejsi zásady, že ste opozičný politik a nemôžete nájsť nič dobré na tejto vláde a na zákonoch, ktoré sa teraz prekladajú. To mi je troška ľúto, lebo ako kresťanský demokrat by ste mali hľadať troška pravdu a troška objektivity. Vy potrebujete len všetko opľuť. Hovorí z vás, pán poslanec, len čistá frustrácia. Vy nemôžete prežiť, že sa znižuje nezamestnanosť, že sa znižuje deficit, že sa zvyšuje hospodársky rast, že rastú reálne mzdy, že sa znižujú ceny energií. Vy nemôžete toto počúvať. Vám je z toho zle, a preto využijete každú príležitosť, aby ste si kopli do vlády, kopli do opatrení, ktoré sem prinášame pre ľudí a ktoré sú dobré, pán poslanec. A vy to viete. Ste plný negatívnej energie, ktorá z vás srší. Ale nemyslite si, že ľudia to necítia. Ľudia cítia, čo máte v srdci. A možno aj preto tá podpora, ktorú u ľudí máte, zodpovedá tomu, čo vy vo svojom srdci nosíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 9:21 - 9:24 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1706).
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1893 z 18. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 677 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 487 z 3. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 193 z 1. októbra 2015.

Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor ma, ďalej, určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 205 z 10. novembra 2015.Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2015 18:06 - 18:07 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1706.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1690 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. A odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.Pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2015 17:22 - 17:23 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

62.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán minister, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k tomuto vládnemu návrhu zákona. Dovoľujem si preto predložiť informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 15:09 - 15:11 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

70.

Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, v prvom rade ani by sme sa nemali baviť o tom, že poistenci v II. pilieri budú mať minimálny dôchodok, lebo podľa slov vašich kolegov z vtedajšej vlády, konkrétne pána Kaníka a jeho okolia, tí, čo budú v II. pilieri, budú mať švajčiarske dôchodky. Pán Kaník to nerád počúva, ale je to tak. Nevravím, že vás citujem, ale parafrázujem. Vy ste sľubovali ľuďom švajčiarske dôchodky. Takže my vôbec neriešime, my vôbec neriešime ľudí v II. pilieri, že budú poberať minimálny dôchodok, podľa vašej logiky.

Ale my sme, pán poslanec, zaviedli jednoduchý princíp, s ktorým by ste mohli súhlasiť. Ten, kto má plný odvod do Sociálnej poisťovne, dostane zo Sociálnej poisťovne plný minimálny dôchodok. Ten, kto má znížený odvod do Sociálnej poisťovne, bude mať znížený minimálny dôchodok. V poriadku, prijmime zákon, môžeme ho podať spolu, že na plnú výšku minimálneho dôchodku sa poskladajú dôchodcovské správcovské spoločnosti. To by bol spravodlivý prístup a spravodlivý princíp. Vy ste tak celkom humorne, vtipne premostili túto tému na tie príklady, ale ja vás opravím, pán poslanec, správne ten príklad mal znieť takto: vy chcete, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa platila operácie pacientom Dôvery. Vy chcete, aby Sociálna poisťovňa platila straty poistencom súkromných dôchodcovských správcovských spoločností. To je striktne logický výklad toho, čo ste začali.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 14:51 - 14:53 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

58.

Pán poslanec, vy ste citovali na niektorých, v niektorých častiach vášho vystúpenia argumenty pána prezidenta. Neviem, či ste pozorne čítali jeho odôvodnenia, ale keby ste ho čítali pozorne, tak zistíte, že okrem niektorých faktických chýb, ktoré tam sú, napríklad chybné citovanie článku ústavy a potom iné označenie, sú tam aj niektoré, alebo chýbajú tam niektoré argumenty, ktoré mal použiť vo svojom odôvodnení, ako som už niekoľkokrát spomínal, s judikatúrou Ústavného súdu, pretože napríklad podľa rozhodnutia a podľa nálezu pléna Ústavného súdu z roku 2002 zákonná úprava, ktorá zvýhodňuje určitú skupinu osôb, nemôže byť len z tohto dôvodu označená za takú, ktorá porušuje princíp rovnosti. Zákonodarca však musí zvážiť, či je dôvod na takéto zvýhodnenie, čo je jeho cieľom a medzi takýmto cieľom a v zákone zakotveným zvýhodnením musí byť vzťah primeranosti, čo v tomto prípade existuje a bolo to niekoľkokrát odôvodnené, teraz nie je na to priestor.

Ale pán poslanec, ja vždy, keď vidím vás, keď vystupujete k II. pilieru, ja vo vás vidím človeka, ktorý založil II. pilier na Slovensku a vy robíte všetko pre to, aby náhodou nejaký hnev ľudí, ktorý by plynul z toho, že ten II. pilier nevynáša také dôchodky, aké ste im sľubovali, aby sa neobrátil na vás a aby si ľudia tento hnev nepersonifikovali s vami. Takže vy kŕčovito za každú cenu obhajujete aj niektoré neobhájiteľné veci, pán poslanec. Čiže vy tu vystupujete ako človek, ktorý do určitej miery aj spôsobil tie problémy, ktoré teraz riešime.

Ale ja vám poviem jeden príklad. Vy chcete, aby sa ľuďom, ktorí prerobili v II. pilieri, aby sa týmto ľuďom na ich straty poskladali všetci ostatní. Oslovte svojich kamarátov z DDS-iek, nech sa im na tieto straty poskladajú oni a nech im DSS-ky doplatia minimálny dôchodok.

Skryt prepis