Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2016 o 12:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 10:20 - 10:20 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Mne to tiež tak vychádza, že dôsledkom prijatia tohto návrhu zákona nebude efektívnejšia verejná správa, ale viac úradníkov, viac politikov vo funkciách, rozbujnenejšia byrokracia. Potom je ale otázne, a to je možno na tému do diskusie o samotnom návrhu zákona, ako je možné tvrdiť, že schválenie tohto zákona nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, keď bude viac štátnych tajomníkov, keď sa vytvorí nový ústredný orgán štátnej správy? A možno by stálo za to zvážiť aj zmenu dôvodovej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2016 10:05 - 10:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, je priam symbolické, že tretia vláda Roberta Fica začína svoje legislatívne pôsobenie pokusom o znásilnenie legislatívnych pravidiel, konkrétne znásilnením zákona o rokovacom poriadku. Prvé dva návrhy zákonov, ktoré nová vláda posunula do parlamentu, majú byť prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. Ani v jednom prípade pritom nie sú splnené podmienky, ktoré pre skrátené legislatívne konanie zákon vyžaduje.
Zvlášť do oči bijúce je to predovšetkým pri návrhu novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorého skrátené legislatívne konanie máme práve teraz na stole. Podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Vláda sa nám pokúša nahovoriť, že existuje možnosť, že štátu hrozia značné hospodárske škody. Možnosť. Nijako však nevysvetľuje, v čom by tie hospodárske škody mali spočívať a ako by k nim bez skráteného legislatívneho konania mohlo prísť.
Zámer vlády posilniť právomoci podpredsedu vlády a zriadiť mu samostatný úrad vyplýva z jej rozhodnutia a z dohody politických strán, ktoré vytvorili vládnu koalíciu. Bez ohľadu na to, čo si o tomto rozhodnutí a o tej dohode myslíme, treba rešpektovať, že je právom vlády predložiť takýto návrh do parlamentu, a mala by ho však predložiť spôsobom, ktorý rešpektuje platné pravidlá, dokonca pravidlá zakotvené vo forme zákona. Vláda však v tomto prípade postupuje iným spôsobom a platné pravidlá porušuje. To, že tak robili aj predchádzajúce vlády, nie je žiadnym argumentom. Ak niekto spraví niečo zlé, neoprávňuje to predsa iných, aby robili to isté zlé, robili rovnaké chyby a rovnakým spôsobom porušovali pravidlá, či dokonca zákon. Ani v jednom z tých dvoch prípadov, ktorými sa dnes zaoberáme alebo budeme zaoberať, vláda svoj návrh náležite neodôvodnila, hroziace škody nešpecifikovala, ani nekvantifikovala. Dokonca v doložke vplyvov oboch predkladaných noviel zákonov uvádza, že nebudú mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ak štátu hrozia značné hospodárske škody a odvrátiť ich je možné iba prostredníctvom schválenia navrhovaných zákonov a iba v prípade, že budú schválené v skrátenom legislatívnom konaní, vplyv na rozpočet verejnej správy nemôže byť žiadny, ale evidentne by mal byť pozitívny, a ak je tá hroziaca škoda značná, nemal by byť problém vyčísliť ten vplyv.
Aké hospodárske škody však hrozia z toho, že pán podpredseda vlády Pellegrini bude mať svoj úrad nie od 1. júna, ako je uvedené v návrhu zákona, ale až od 1. júla, čo je termín, v ktorom by mohol byť navrhovaný zákon schválený a nadobudnúť účinnosť v prípade, že by sme postupovali štandardným legislatívnym procesom? Na májovej schôdzi prvé čítanie, na júnovej schôdzi druhé a tretie čítanie a zákon by bol účinný od 1. júla 2016. Čo také strašné sa môže za ten jeden, jediný mesiac stať? Skutočným dôvodom pre zrýchlené prijímanie oboch noviel je dlhodobé zlé manažovanie práce vlády v oboch oblastiach, ktorých sa tieto zákony týkajú. Po viac než dvoch rokoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 je percento zazmluvňovania a čerpania mnohomiliardového balíka eurofondov blízke nule a zodpovednosť za tento stav nesie v plnej miere Ficova vláda. Priznáva to napokon aj samotný návrh na skrátené legislatívne konanie, keď uvádza: "Potreba zahájiť výkon reálnych opatrení smerujúcich k pozitívnemu vplyvu na štátny rozpočet bez akéhokoľvek odkladu, implementácia programového obdobia 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne, t. j. v druhom kvartáli roku 2016 ešte len na začiatku. Alarmujúci stav na niektorých rezortoch je doplnený aj aktuálnou situáciou pozastavenia implementácie národných projektov. Oneskorený začiatok môže mať výrazne negatívny vplyv na možnosť Slovenskej republiky vyčerpať všetky poskytované prostriedky. Akýkoľvek ďalší odklad len zvyšuje riziko, že navrhované opatrenia nebudú tak účinné, aby mohli reálne napomôcť k dosahovaniu definovaného cieľa."
A toto, prosím, netvrdí vláda, ktorá sa práve chopila moci a ktorú vytvorili politické strany, ktoré uplynulé štyri roky strávili v opozícii a idú naprávať to, čo predchádzajúca vláda zanedbala. Na alarmujúci stav na niektorých ministerstvách sa vyhovára vláda, ktorá sama seba označuje za vládu kontinuity, vláda, ktorá má toho istého predsedu, toho istého ministra financií, aj takmer polovicu rovnakých členov ako jej predchodkyňa, a vláda, v ktorej väčšina členov zastupuje tú istú politickú stranu, ktorá tu uplynulé štyri roky vládla sama. A keby aj hneď platilo, že navrhované zmeny sú potrebné, sú dokonca nevyhnutné pre lepšie manažovanie čerpania eurofondov, o čom môžme mať pochybnosť, ale aj keď toto pripustíme, nie je a nemôže byť pravda, že štátu hrozia značné hospodárske škody, keď sa tieto zmeny nezavedú od 1. júna, ale až od 1. júla. Tomu snáď nikto nemôže veriť. Ani vláda, ani poslanci vládnej koalície.
Zlý manažment práce vlády potvrdzuje aj druhý z expresne menených návrhov zákonov. Odloženie vydávania zdravotných preukazov s elektronickým čipom občanom je dôsledkom spackaného projektu eHealths, ktorý bol schválený ešte za prvej Ficovej vlády, neoživili ho ani desiatky miliónov eur z eurofondov a štátneho rozpočtu počas druhej Ficovej vlády a tak sa ho urýchlene snaží resuscitovať tretia Ficova vláda. Ale návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení, o ktorom budeme rokovať v nasledujúcom bode programu, aspoň reaguje na skutočnosť, že niektoré z dotknutých ustanovení, pri ktorých chce vláda posunúť účinnosť, majú nadobudnúť účinnosť už 1. mája 2016. Vládu to nijako, nijako neospravedlňuje, nesníma za to z nej zodpovednosť, za tento stav, ani za to, že s takýmto návrhom neprišla skôr. Ale, ak ale je aspoň jasné, že ak chce vláda dosiahnuť cieľ, ktorý deklaruje, tak to nemôže urobiť bez kráteného legislatívneho konania. V tejto chvíli sa to už totiž inak stihnúť nedá, aby ten zákon platil od 1. mája 2016.
Pri novele kompetenčného zákona, ktorého skrátením sa zaoberáme teraz, však neexistuje ani takáto minimálna štipka vnútornej logiky. Jediné, o čom budeme hlasovaním o tomto návrhu na skrátené legislatívne konanie rozhodovať, je to, či pán podpredseda vlády Pellegrini dostane svoj vlastný úrad už v júni alebo sa, alebo bude musieť nielen máj, ale aj jún stráviť na Úrade vlády a svoj vlastný úrad dostane až od júla. A podobne, či pár ľudí dostane fleky tretích štátnych tajomníkov na niektorých ministerstvách od júna alebo od júla. To je všetko.
Naozaj vám, kolegyne a kolegovia z vládnej koalície, tieto drobnosti stoja za znásilnenie pravidiel a zákona o rokovacom poriadku?
A, pán spravodajca, chcel by som navrhnúť, aby sme zmenili uznesenie, aby Národná rada vrátila návrh na skrátenie legislatívne konanie vláde na dopracovanie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 9:49 - 9:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja súhlasím s pánom poslancom Lipšicom, že návrhy treba posudzovať predovšetkým podľa ich obsahu, nie podľa toho, kto ako hlasoval v minulosti. Áno, my sme v roku 2010 hlasovali v podobnom prípade za skrátené legislatívne konanie, tiež som si to našiel, že aj ja som tak hlasoval a vy ste boli vtedy proti. Čo z toho teda vyplýva? Že teraz my máme hlasovať za vládny návrh a nekritizovať ho a poslanci SMER-u ho budú kritizovať tak, ako ho kritizovali v roku 2010? Ak sme v minulosti postupovali zle, nemali by sme postupovať zle aj teraz. To nie je predsa argument. Keď sme sa pomýlili alebo porušili nejaké pravidlá, tak to nie je dôvod, aby sme sa mýlili a porušovali pravidlá aj teraz.
Áno, aj Radičovej vláda presadila v parlamente nie 123, ale 25 skrátených legislatívnych konaní. Neviem, nakoľko potom bol pravdivý ten výrok pána poslanca Číža? To si môže každý percentuálne vyčísliť. Ale to bolo zlé. Však to nebolo dobré. Ak tam neboli dôvody, tak to bolo zlé. Minulý rok sa schvaľoval zákon o tvorbe právnych predpisov a menil sa aj rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som sa k tomu vyjadroval, pretože som bol spoluiniciátorom hromadnej pripomienky k tomu návrhu, a potom sme v tejto súvislosti rokovali aj s pánom Pellegrinim, ktorý bol vtedy predsedom Národnej rady, a snažili sme sa ho presvedčiť, že treba upraviť legislatívne pravidlá okrem iného aj v tom, aby sa sprísnili podmienky pre zneužívanie a využívanie skrátených foriem legislatívneho konania. Oba zákony boli prijaté, ale v tomto smere, žiaľ, žiadna zmena nenastala. A teraz tu máme ovocie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2016 9:19 - 9:19 hod.

Ondrej Dostál
Chcel by som navrhnúť, aby sme z program vypustili bod č. 1 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575//2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 47). Dôvodom je, že tento návrh nespĺňa podmienky pre skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 19:29 - 19:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Skúsim byť pozitívny. Po prvom dni rokovania tejto schôdze sa politici vládnej koalície vrátane pána momentálne predsedajúceho Bugára pohoršovali nad tým, ako nekultúrne a útočne a nevecne vystupujú opoziční politici. Pán minister Kaliňák, ďakujem, že ste nám ukázali, ako vyzerá vecné a kultivované vystúpenie k programovému vyhláseniu vlády bez osobných útokov. Doteraz som si to nedokázal predstaviť, teraz už viem. Ďakujem.
K programovému vyhláseniu vlády ste nepovedali skoro nič, za to ste skoro hodinu rozprávali o tom, čo kedy spravil či povedal Matovič, Lipšic či Galko. Nepovedali ste im to v televíznej debate, kde by mohli na vás reagovať, nepovedali ste to ani na začiatku tejto schôdze, kde by mohli na vás v primeranom čase reagovať v rámci svojich vystúpení, povedali ste to na záver rozpravy o programovom vyhlásení vlády, keď každý z nich na vaše obvinenia môže reagovať v rozsahu dvoch minút faktickej poznámky. Naozaj mimoriadne odvážne, skladám klobúk.
A ďakujem aj pánu podpredsedovi parlamentu Hrnčiarovi, že nám v pozícii predsedajúceho ukázal, ako sa má dodržiavať rokovací poriadok, a že upozornil pána ministra Kaliňáka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán kolega, musíte reagovať na pána ministra.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
... že upozornil pána ministra Kaliňáka, že sa odchyľuje od témy, a keď neuposlúchol, tak mu vypol mikrofón. Pardon, nevypol, lebo tu sa vypínajú mikrofóny iba opozičným poslancom. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 17:44 - 17:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, ja súhlasím s vaším presvedčením, že v boji proti korupcii je potrebné zužovať priestor pre korupciu, a myslím si, že sa to nebije s tým, že sa prijmú účinné opatrenia na to, aby orgány činné v trestnom konaní konali tak, ako konať majú. Ale je dôležité nastavovať pravidlá, zefektívňovať kontrolu, zvyšovať mieru transparentnosti, s tým všetkým súhlasím, ale tým najúčinnejším zúžením priestoru pre korupciu je obmedzovanie úlohy štátu, znižovanie rozsahu štátneho vlastníctva, štátnych regulácií, rozhodovania štátnych úradníkov. A to, žiaľ, táto vláda robiť nijako výrazne nebude. Sama ste povedali, že v tom vládnom programe je oveľa viac etatizmu, ako by ste si aj vy predstavovali, tak, bohužiaľ, toto najúčinnejšie opatrenie na zužovanie, alebo teda na zužovanie priestoru pre korupciu sa, žiaľ, realizovať v najbližších štyroch rokoch nebude.
Vyjadrím sa aj ku konkrétnosti. Ja vítam, že v návrhu je alebo v programovom vyhlásení je zámer predĺžiť zverejňovanie zmlúv z 5 na 10 rokov, možno by bolo lepšie na 20, na 50 alebo navždy, tam nie je technický problém, ale ide to správnym smerom. Ale hovorili sme o tom aj na výbore, ja vidím v zákone o slobodnom prístupe k informáciám oveľa viac vecí, ktoré by si žiadali zmenu a ktoré je možné zmeniť tak, aby bol priestor pre transparentnosť zväčšený a aby sa ten priestor pre korupciu ešte viac obmedzil. Bola pripravená veľká novela za predchádzajúcej vlády, boli vznesené pripomienky zo strany mimovládnych organizácií a možno aj to, že ako vláda pristúpi k tej zmene, či sa obmedzí iba na ten počet rokov, ukáže, akú má vôľu zužovať priestor pre korupciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 16:57 - 16:59 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Lipšic hovoril, že vládna koalícia, ministri, vládni poslanci nereagujú na kritiku. No, ja sa obávam, že je to ešte horšie. Ja som myslel, že programové vyhlásenie a rozprava o ňom má byť dialógom medzi vládnou koalíciou a opozíciou, kde vládna koalícia využije tento priestor na to, aby predstavila svoje zámery, hovorila o nich, prezentovala sa, vysvetľovala to poslancom, vysvetľovala to voličom. A, áno, aj odpovedala na výhrady, ktoré zaznievajú z úst opozičných poslancov. A nevravím, že sa to vôbec nestalo. Vystúpili aj niektorí členovia vlády, aj niektorí koaliční poslanci, ale vzhľadom na dĺžku tej rozpravy a vzhľadom na dôležitosť toho dokumentu, ktorý budeme o chvíľu schvaľovať a hlasovať o ňom. ich bolo ako šafranu. Akoby ich to ani nezaujímalo. Že stačí, že sa opoziční poslanci vyrozprávajú a my si to aj tak potom schválime tak, ako chceme.
To bolestínstvo, ktoré zaznieva v reakciách vládnej koalície a o ktorom pán poslanec Lipšic hovoril, vnímam veľmi silne aj ja, už som tu o tom tiež hovoril, a vnímam ho nielen vo vyjadreniach predstaviteľov vládnej koalície, ale teda najmä vo vyjadreniach predstaviteľov MOST-u a SIET-e, a niekedy mám z toho takmer taký pocit, akoby oni, ale aj ich sympatizanti mali dojem, že my ešte stále sme koaliční partneri v rámci Radičovej vlády alebo sme spolu v opozícii proti prvej či druhej Ficovej vláde. Nie. Nie je to tak. Vy ste teraz súčasťou tretej Ficovej vlády. Zvykajte si na to, že vás budeme kritizovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 14:37 - 14:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Na rozdiel od kolegu Drobu som sa ja vystúpením pána poslanca Hrnka necítil a necítim upokojenejší. Naopak, počul som tam tie staré snsácke tóny o potrebe novelizovať zákon o štátnom jazyku a túžbu opäť niekomu nariaďovať, akým jazykom má hovoriť, aký jazyk má kde používať. Myslím si, že je to neprijateľné a, predpokladám, nevhodné vzhľadom na zloženie vládnej koalície.Ale mňa tam zaujalo najmä to konštatovanie a potešenie nad tým, že vo vzťahu ku krajanom už nebude táto vláda pokračovať v tej tradícii československej politiky. Ja zase, naopak, s poľutovaním konštatujem, že bude pokračovať v tradícii prístupu komunistického režimu k vlastným občanom. Ten trestal občanov za imigráciu. Vy trestáte občanov za to, že nadobudnú iné štátne občianstvo. Sú pekné slová, že pomoc občanom Slovenskej republiky v zahraničí tvorí podstatnú časť zahraničnopolitickej koncepcie vlády, ale viac než 1 300 občanov stratilo občianstvo Slovenskej republiky kvôli rozhodnutiu parlamentnej väčšiny počas prvej Ficovej vlády v roku 2010, tej parlamentnej väčšiny, ktorej ste aj vy boli aktívnou súčasťou. A podľa môjho názoru je táto úprava v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá hovorí o tom, že nikomu nemožno odňať občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. A hovorte si čo chcete, že to môže konštatovať iba Ústavný súd. Konštatovať to môže každý, kto vie čítať a kto má zdravý rozum. A ten návrh je nielen protiústavný, ale navyše je aj babrácky. A toto je realita, realita je, že občania strácajú slovenské občianstvo, nie to, čo si píšete, že ako sa o nich budete starať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.4.2016 13:11 - 13:12 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, chcem ťa požiadať, aby si informoval Národnú radu o ďalšom priebehu schôdze, pretože bolo dohodnuté na poslaneckom grémiu, že medzi trinástou a štrnástou hodinou je prestávka, tak ak pôjdeme v zmysle rokovacieho poriadku a budeme rokovať do šestnástej hodiny, tak potom už dvanásť minút sme mali mať prestávku. A v prípade, že pôjdeme podľa ustálenej praxe, keď rokovania v piatok idú bez prestávky, tak vtedy trvajú do štrnástej hodiny podľa mojich skúseností, tak sa chcem spýtať, ktorým z týchto dvoch spôsobov budeme postupovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 12:32 - 12:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán predseda, trochu ma udivuje to bolestínstvo, ktoré zaznelo nielen vo vašom prejave. Ale zaznieva aj vo vyjadreniach iných predstaviteľov vládnej koalície a dokonca aj ich sympatizantov označovanie kritiky za vykrikovanie a nenávisť. Akoby ste sa čudovali, že opozícia kritizuje vládu a jej program. A chápem, ak si želáte, aby debata v parlamente mala charakter odborného dialógu, ale chcem vás upozorniť, že parlament je politický orgán, ktorý vyjadruje politickú vôľu občanov tejto krajiny, ktorí sa zúčastnili volieb. A my tu neriešime nejaké technické detaily návrhu nejakého špecifického zákona, my tu riešime programové vyhlásenie vlády, ktoré je politickým dokumentom. A je teda logické, že debata o ňom nemôže byť čisto iba na rovine odbornej, ale má aj politický charakter. A ja za seba chápem, že vy ako predstavitelia vládnej koalície obhajujete to, na čom ste sa dohodli, ale rovnako by ste aj vy mohli pochopiť, že my v opozícii nie sme spokojní s vašou dohodou ani s tým, ako vznikla, ani s tým, k čomu ste dospeli, a preto je celkom logické, že my vašu politiku, váš vládny program a vašu vládu kritizujeme a budeme kritizovať. Prestaňte sa už tomu, prosím, čudovať tak, ako sa my nečudujeme tomu, že vy vládu a vládny program obhajujete.A na záver by som sa tiež chcel pridať k tým kolegom, ktorí vám aj pánu premiérovi Ficovi želajú, aby ste čo najskôr prekonali tie zdravotné problémy. A naozaj ani ja a, verím tomu, ani nikto príčetný nemôže nič zlé, čo sa týka zdravia, želať inému človeku bez ohľadu na to, čo si myslí o jeho politických názoroch... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis