Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2019 o 18:48 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 26.11.2019 18:48 - 18:52 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, podľa § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov volí predsedu úradu; tu bude asi podľa mňa chyba, podľa môjho názoru telekomunikačnom úrade; o zmene a doplnení niektorých zákonov volí predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu.
Šesťročné funkčné obdobie súčasného predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Vladimíra Kešjara sa ukončí 30. januára 2020.
V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. predkladám návrh kandidáta Mgr. Petra Helexu na voľbu do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 30. októbra 2019 uznesením č. 539.
Dovoľte mi v krátkosti vám predstaviť kandidáta Mgr. Petra Helexu, ktorý v roku 1998 ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte manažmentu.
Od roku 1997 do roku 2000 pôsobil ako asistent, projektový analytik, projektový manažér a vedúci rozvoja European Privatization and Investment Corporation.
V roku 2000 až 2002 bol členom predstavenstva Dial Telekom, podpredsedom predstavenstva, výkonným riaditeľom akciovej spoločnosti Atlas.
V spoločnosti Slovak Telekom pôsobil od roku 2002 do roku 2014 a zastával funkcie vedúceho odboru korporátnej stratégie, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj nového obchodu, senior manažér korporátneho a biznis rozvoja.
Počas dvoch rokov, od roku 2015, zastával funkciu riaditeľa obchodu, marketingu mobilných služieb spoločnosti Swan Mobile.
V roku 2017 bol riaditeľom odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
V roku 2014 až ´15 pracoval v spoločnosti Slovenská pošta ako riaditeľ úseku marketingu a korporátneho obchodu a od roku 2018 je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty, členom dozornej rady SPPS, Spoločný podnik platobných služieb, a členom dozornej rady Poštovej poisťovne.
Mgr. Helexa ovláda aktívne anglický, nemecký, ruský a český jazyk. Absolvoval medzinárodné štúdium na Univerzite of Gent v Belgicku, v Gente v Belgicku, so zameraním na audit.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a poslanci, dovoľujem si vás požiadať o posúdenie a prerokovanie, schválenie tohto predloženého návrhu na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Mgr. Peter Helexa spĺňa podmienky na výkon funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 4 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

26.11.2019 18:34 - 18:36 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý večer, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona vytvára zákonnú možnosť objednávania výkonov vo verejnom záujme v oblasti verejnej, osobnej lodnej dopravy objednávateľom, ktorým bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rozsahu plánu dopravnej obslužnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktoré sa primerane vzťahuje aj na vodnú dopravu.
Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním na vyplnenie priestoru a zapojením osobnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Ide o podporu rozvoja udržateľnosti mobility na splavných vodných cestách prepojením tradičných spôsobov dopravy a ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Zlepšením dostupnosti občanov žijúcich pozdĺž splavných vodných ciest so svojimi aktivitami (práca, škola, lekár, úrady a iné) sa podporí posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok a hluku, čím sa zvýši kvalita života.
Návrh zákona predkladám po, predkladá pozitívne vplyvy na negatívne; pozitívne vplyvy aj negatívne vplyvy, ktoré sú bližšie spracované v doložke vplyvov.
Návrh zákona bol dňa 19. novembra prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti dňa 21. novembra 2019 nebol uznášaniaschopný.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v informácii gesčného výboru, výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, odporúčam schváliť.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:35 - 14:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Asi tri slová alebo tri vety, lepšie povedané. Nemiešajme ŽSR so ZSSK. Lebo ŽSR sú koľajnice, poviem to tak, aby to bolo zrozumiteľné, a ZSSK sú vlaky a vlakové súpravy, no a tam chýbajú rušňovodiči. Len teraz sme sa bavili o Železniciach Slovenskej republiky, kde fakticky vieme, že kde nás päta tlačí, a spravíme pre to všetko, aby to bolo lepšie. Je to aj naším cieľom. Ale neviem, či ste videl reláciu nemeckého generálneho, ministra dopravy, keď hodnotil železnice Nemeckej republiky a povedal, že 28 percent vlakov v Nemecku nemešká, ostatné meškajú a sú v katastrofálnom stave. Ten katastrofálny stav je niekde, asi hranica niekde inde, ale nie je to len u nás problém.
Viete, keď niekde zafúka, ale dennodenne sú havárie na vlakoch, že jednoducho sú mŕtvoly, dobre viete, či už, či už náhodné alebo nejaké sebevraždy, a to spôsobuje, že každý vlak na tej trati už mešká, či je to u nás, či je to v zahraničí alebo niekde inde. Treba sa s tým vysporiadať, ale neberiem vám aj tú odvahu, že ste informovali, čo treba robiť na železnici. Myslím si, že viem, čo treba robiť a vydal som už dávno pokyn, ešte pred tým, jak ste sa vy to cez železnice dozvedel. Samozrejme, teraz s tým viete robiť veľké haló. Ja ako minister som sa nikdy neobával konať, keď bolo treba konať, pán poslanec, natoľko ma poznáte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 14:30 - 14:33 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku. Očakával som ju, pán poslanec Marosz, lebo teraz ste mal tlačovku k tomu. Vy viete asi viac o železnici ako ja. Máte dobrého informátora, pána Kubáška, ktorý tam neustále má svojich ľudí. Asi sa dozvedel správu. A na základe toho ste vy reagovali, že čo má konať minister, keď sám dobre viete, že minister už dávno konal pred tým, jak vy tú správu teraz vydávate. Ale dovoľte mi zacitovať.
Rezort dopravy ani Železnice Slovenskej republiky neodmietli ani neignorujú odporúčanie úradu hodnoty za peniaze a Implementačnej jednotky, čoho dôkazom je aj predchádzajúca spolupráca týchto inštitúcií, vďaka ktorej sa dosiahli významné úspory, napríklad v nákupe trakčnej energie, elektriny. V súčasnosti a spoločne so ŽSR za účasti pána generálneho riaditeľa aktívne rokuje s Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou v implementačnom pláne a opatrenia zefektívnenia fungovania železníc, ktorý je kľúčový pre ich zavedenie do praxe. Železnice Slovenskej republiky dokonca niektoré zmeny zaviedli, čím sa navrhované opatrenia dostali do života ŽSR ešte pred zverejnením správy Útvaru hodnoty za peniaze, pričom niektoré opatrenia nad rámec uvedenej správy iniciovali samostatné železnice.
Čo sa týka akýchkoľvek personálnych opatrení v priamej pôsobnosti rezortu dopravy, vždy som konal, keď to bolo potrebné, a vaše rady rovnako ako v minulosti, aj teraz prichádzajú neskoro. V tejto oblasti som už totiž minulý týždeň urobil nejaké opatrenia, ktoré sa naplno prejavia v piatok, kedy ich budeme verejnosti informovať. Aby ste vedel, podľa zákona Správna rada Železníc Slovenskej republiky dáva ministrovi návrh na odvolanie a menovanie generálneho riaditeľa. Toto hovorí zákon.
Vážený pán poslanec, treba povedať áno, samozrejme, ÚHP, analytická skupina, ktorá robí na ministerstve financií, ktorá niekedy povedala, že aj napríklad to, že na Soroške sa dá rozšíriť cesta, lebo z miesta, z kancelárie ťažko viete povedať. Napríklad ÚHP povedalo, že usporiť železnica môže predajom dubiózneho majetku.
Vážený pán poslanec, viete, kedy príde k obchodu, keď predávate dubiózny majetok? Keď niekto predáva a niekto kupuje. Na toto nemôžme postaviť fungovanie železnice, keď predávame dubiózny, chceme predať dubiózny majetok za štyridsať miliónov, ale záujem je len asi do výšky päť miliónov. Toto sa nedá akceptovať, čo napísalo ÚHP. Ja nehovorím, že nie sú tam veci, ktoré samozrejme železnice zapracovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:30 - 14:33 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za možnosť odpovedať. Viete, pán poslanec, dneska ráno do dvanástej mohla byť napadnutá druhýkrát Kriváň – Mýtna. A čo myslíte, čo sa stalo? Napadli ju. Čiže ďalších tridsať dní aj eventuálne čas, ktorý tam plynie, pôjdeme do jesene. Neviem, či sa tam začne robiť. A tak isto je to na všetkých diaľničných úsekoch.
Sám dobre vieš, pán poslanec, všetko v tejto republike je napadnuté. A tá cholera ide aj medzi nás, pán poslanec. Nie nenávisťou by ste, sme mali riešiť situácie, jaká je, ale radou, pomocou, aby sme išli ďalej. Mne vyznieva fakt, sám dobre vieš, že tieto otázky sú nie, a sám dobre vieš, pán poslanec, že čo sa robí, že na NDS-ke, môžem povedať, že sa robí. Keď si čítal pred troma týždňami HN-ko, ktoré sú Hospodárske noviny, HN-ko píšu objektívne a napísali, že sa v posledných rokoch, posledných 15-tich rokoch sa v roku 2020 odovzdá päťdesiat kilometrov diaľnic v tejto republike. Nie ja som im to napísal, oni si to vypočítali.
Pán poslanec, a neni to, už to bude asi po voľbách, keď sa budú odovzdávať trasy, ale ide to dopredu. A vy hovoríte, že NDS-ka nepracuje. Kto robí, kto pracuje, robí aj chyby. A ja určite viem o nejakých chybách. Skúsim to riešiť, ale jednoducho napríklad azbest, napríklad zhutnenie materiálu a tak ďalej, to sú veci, ktoré treba riešiť. Dennodenne sa to rieši a ide sa postupne ďalej. Len nedá sa z jedného dňa na druhý.
Ty sám dobre vieš, koľko si vyžaduje jeden proces, keď nebol nakreslený, keď sa zmenili trasovania, keď neni dobrá geológia, sa musí všetko spraviť tak, aby sme mohli začať stavať. A keď už máme projekty a začneme súťažiť, potom je to ďalšia hra medzi dodávateľmi, medzi podvodníkmi, treba povedať, ktorí oni nič nerobia, len napadnú a čakajú, ako keď hodíte udicu. A podľa zákonov nemôžte spraviť nič, len čakať, zamietať a neustále tento proces opakovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:21 - 14:24 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, tá otázka je identická, ktorú ste položili aj premiérovi, čiže ja mám identickú odpoveď, ktorú prečítal v mene pána premiéra pán podpredseda vlády. Dovoľte mi, aby som pokračoval tam, kde on prestal, aby ste dostal tú informáciu celú. Alebo ak nie, tak samozrejme, vám začnem čítať znovu tú odpoveď.
Ja sa vás pýtam, lebo vy ste zástupca obyvateľov tak jako ja, a preto sa vás pýtam, či mám pokračovať. Ďakujem pekne.
Tak začal by som tam, že diaľnica D3 od Žiliny po štátnu hranicu s Poľskou republikou sa skladá z celkom siedmich úsekov, ktoré sú v rôznom stupni prípravy a realizácie. Z vašej otázky nie je zrejmé, o ktorý jednoduchý úsek diaľnice D3 sa zaujímate. V súčasnosti sú v prevádzke úseky diaľnice D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno a D3 Svrčinovec – Skalité, hranica Slovenskej republiky s Poľskou republikou, úsek D3 Čadca Bukov – Svrčinovec je vo výstavbe. Na príprave chýbajúcich úsekov diaľnice D3 cez Kysuce Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Národná diaľničná spoločnosť sa intenzívne pracuje. Ide však o mimoriadne náročné stavby a technicky aj z finančného hľadiska. O aktuálnom stave jednotlivých prípravných úsekov diaľnice D3 sme vás už viackrát podrobne informovali.
Druhým kľúčovým bodom pre výstavbu jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je ich financovanie. V tomto roku uzavrel minister dopravy s ministrom financií Memorandum o financovaní projektov diaľnic a rýchlostných ciest a jeho súčasťou sú aj úseky diaľnice D3, ktoré sú v príprave, a predpokladá sa ich spolufinancovanie z budúceho operačného programu. V záujme Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je zosúladiť plánované riešenie finančných možností štátu a s dôrazom na potrebu jednotlivých regiónov. Rezort dopravy si kladie za cieľ dôkladne analyzovať priority a prípravy výstavby a dopravnej infraštruktúry a s dôrazom na optimalizáciu, etapizáciu a riešenie pri zohľadnení dostupných finančných zdrojov a dopravno-inžinierskych požiadaviek.
Prioritou rezortu dopravy naďalej zostáva popri zabezpečení budovania plnohodnotného diaľničného úseku D1 medzi mestami Bratislava – Košice a úsekov D3 je aj výstavba nadväzujúcich úsekov rýchlostných ciest a trás v sieti TNT v zmysle programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky ´16 až ´20 v súlade s príslušnou legislatívou a s územno-plánovacími dokumentáciami.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.10.2019 15:02 - 15:05 hod.

Árpád Érsek
Musíme byť pripravení, pán poslanec, pre boha živého (smiech v sále), však tam robí skoro 700 ľudí, tak niekto to musí pripraviť. Ale nechcem vás prezrádzať, nechcem vám prezradiť tajomstvo, lebo vy tam chodíte, dobre to poznáte. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

17.10.2019 14:59 - 15:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, súťaž na úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala sa vyhlasovala v decembri roku 2011 za ministra Jána Figeľa. Zmluva s víťazným konzorciom bola podpísaná v roku 2014 za ministra Jána Počiatka, kedy Národnej diaľničnej spoločnosti viedol Milan Gajdoš. Víťaz súťaže vzišiel z víťazného tendra. Ani jeden zo spomínaných pánov dnes nepôsobí vo svojich funkciách.
Za seba môžem povedať, že Národná diaľničná spoločnosť počas môjho pôsobenia postupovala výhradne podľa zmluvy o dielo a uplatňovala všetky sankcie a inštitúty nápravy, ktoré jej zmluva umožňovala. Národná diaľničná spoločnosť zároveň poskytovateľa, poskytovala zhotoviteľom nadštandardnú súčinnosť pri všetkých úlohách vyplývajúcich zo zmluvy.
Nebol som to ja ani Národná diaľničná spoločnosť, ale samotný zhotoviteľ, ktorý nás informoval o tom, že nie je schopný dielo dokončiť bez platieb nad rámec zmluvy, bez akejkoľvek zákonnej podpory. Preto sme prijali jediné správne riešenie a vyriešili tento problém tak, aby sa znova začalo stavať čo najskôr, aby všetci subdodávatelia dostali zaplatené za svoju prácu, aby ľudia v tomto regióne neboli rukojemníci súdnych sporov.
Ďakujem, skončil som. (Reakcia z pléna.) Skončil som. (Povedané s dôrazom, smiech v sále a reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.10.2019 14:54 - 14:55 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ľudia to chcú počuť, tak budú. Ďakujem pekne za otázku.
Vážený pán poslanec, proces verejného obstarávania je rozfázovaný na štyri etapy. Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala vrátane tunela Višňové. NDS koncom júla zorganizovala prípravné trhové konzultácie o vyhlásenie tejto súťaže. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska. Ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie.
Časti križovatky Lietavská Lúčka je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Potrebné na sprejazdnenie úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka zrealizovať (povedané so smiechom), zrealizuje zhotoviteľ úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Úsek D 1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala bude dostavané ako celok, zo súťaže sa oddeľujú iba technologické prvky, ktoré vždy realizujú špecializované firmy, pričom si vyžaduje náročnejšiu prípravu aj na samotnú súťaž. NDS-ka postupne vyhlási súťaže v tomto a budúcom roku.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.10.2019 14:26 - 14:28 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, pán... Môžem, môžem? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Môžete. Nech sa páči.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Ďakujem pekne. Pán poslanec, samozrejme, aj ja som toho názoru, že musíme dodržať termíny, ktoré my sme si stanovili. Ale treba povedať na to, že vôbec nebola chyba, že my sme vylúčili taliansko-slovenskú skupinu Salini - Dúha. Poviem vám prečo. Lebo napríklad dva týždne nato v Poľsku vylúčili firmu Salini a pred dvomi alebo mesiacom takisto vylúčili firmu Salini v Čechách. Takže asi opodstatnená naša, naše prvé kolo bolo. Samozrejme, treba aj to povedať, že určite budú nejaké navýšenie finančných prostriedkov na dostavbu tejto cesty, pretože POZ-ka hovorila o 840 mil. a vysúťažené to bolo za 440, a to boli ceny z roku 2014.
Ďalšia vec, ktorá je potrebná, ja som bol presvedčený po dvoch kontrolách na tom úseku a sami to, bolo to medializované, že túto, toto dielo, tieto firmy, ktoré som spomenul, nedokončia, len bol rozkopaný tunel. Pán poslanec, však vy veľmi dobre viete, že keď kopete tunel, to je banské dielo. Asi by nebolo dobré, keby sme ich v strede banského diela odtiaľ poslali preč. Počkali sme, kým dokončia toto banské dielo, a potom ste videli sám dobre, že robilo asi 30 ľudí na stavbe. Takže to bol stav neudržateľný.
Ďakujem, skončil som.
A ešte sa chcem spýtať, tá druhá otázka, čo ste mi dal, je, je zhoda, v zhode v tejto istej. Či potrebujete, aby som...? (Reakcia z pléna.)
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis