Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2019 o 15:38 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 20.2.2020 9:05 - 9:14 hod.

Peter Pellegrini
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 14:10 - 14:19 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za vašu otázku. Táto otázka mi padla veľmi vhod, pretože práve za pár minút po skončení tejto hodiny otázok a mojom vystúpení o pätnástej hodine bude na Úrade vlády zasadať špeciálna skupina zložená z predstaviteľov – mňa, ministrov, Národnej banky Slovenska, zástupcov slovenského priemyslu, Inštitútu finančnej politiky a všetkých tých, ktorí majú čo povedať a hovoriť o tom, ako sa má vyvíjať ekonomika Slovenskej republiky. A hlavnou nosnou témou nášho dnešného rokovania je práve hľadať nástroje, ktorými by sme mohli zmierniť dopady poklesu hospodárskeho rastu.
Nechcel by som teraz hovoriť, že ide o krízu. V rámci Slovenska je to zatiaľ stále spomalenie hospodárskeho rastu, ktoré aj na základe dnešnej prognózy, samozrejme, pokleslo o viac, ako sme predtým očakávali. Ale chcem priamo s tými, ktorí dávajú ľuďom zamestnanie, hovoriť, čo vláda môže spraviť pre to, aby ich motivovala ďalej v investičnej činnosti, aby naďalej nejakým spôsobom zamestnávali ľudí na Slovensku, aby sme nepodľahli nejakej negatívnej nálade, aby sme udržali výrobu, samozrejme, na pôde Slovenskej republiky. Pôjde o mix rôznych opatrení, ktoré budú postupne predstavované po skončení tohto rokovania. Aby ste možno mali nejakú predstavu môže ísť o vyššiu flexibilitu pri odpisovaní, aby tak firmy mohli počas investícií so svojimi odpismi narábať flexibilnejšie, odpísať si možno investíciu v skoršom časovom termíne, ako pôvodne stanovujú pravidlá alebo iné veci.
Na druhej strane chcem z tohto miesta veľmi jasne povedať, že ja budem podporovať všetky možné nástroje a opatrenia na to, aby sme zmiernili dopady poklesu hospodárskeho rastu na Slovensku. Ale nikdy nedovolím, aby to boli opatrenia, ktoré by išli na úkor bezpečnosti a kvality pracovných podmienok slovenských zamestnancov. Tade cesta nevedie. A tu rázne budem odmietať akékoľvek požiadavky na opäť väčšiu flexibilitu v Zákonníku práce alebo jednoduchšie vyhadzovanie ľudí z roboty, alebo zníženie tých dobrých podmienok, ktoré im musia zamestnávatelia poskytovať. Tadeto cesta nejde. My môžme urobiť všetky možné opatrenia na inej strane, ale nikdy sa nedotkneme práv zamestnancov na Slovensku a kvality ich pracovných podmienok. To chcem veľmi jasne z tohto miesta povedať a za tým si aj stojím.
A to dnešné rokovanie má ukázať jednu ďalšiu vec, že vláda Slovenskej republiky nečaká, čo príde a čo sa stane, ale dopredu sa spolu so slovenským priemyslom a ekonomikou chceme pripraviť na prípadné dopady spomalenia hospodárskeho rastu, ktorý je vyvolaný nie domácimi podmienkami, ale čelíme poklesu hospodárskeho rastu, ktorý má svoje korene v širšom okolí, a je to jednoducho nie problém Slovenska, ale je to problém globálny. Dochádza k znižovaniu objednávok, dochádza k znižovaniu exportu na Slovensku. A vláda musí dopredu prijať mix opatrení, ktorými tento stav pomôžeme zmierniť a budeme pôsobiť proticyklicky tak, aby sme nejakými opatreniami neprehĺbili prípadný prepad hospodárskej alebo teda slovenskej ekonomiky.
Takže dnes o tretej je veľké rokovanie. Predtým už pôsobili určité špeciálne pracovné skupiny na ministerstve hospodárstva. Dnes, tak ako sme to urobili pred niekoľkými mesiacmi pri opatreniach na podporu udržateľnosti automobilového priemyslu na Slovensku, teraz budeme samozrejme pripravovať balík opatrení zase pre celý slovenský priemysel a slovenskú ekonomiku. Ja pevne verím, že spolu s kolegami dnes na veľmi odbornom a veľmi konštruktívnom rokovaní budeme môcť predstaviť balík opatrení a možno aj úprav legislatívy, ktorú potom následne vykonajú jednotliví ministri z konkrétnych rezortov.
Ďakujem ešte raz za vašu otázku. Ďakujem pekne. Vyčerpal som svoj čas.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.9.2019 14:08 - 14:13 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem vám za vašu otázku. Summit predsedov vlád krajín V4 a partnerov zo západného Balkánu, teda Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Kosova, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Prahe, bol prvým podujatím českého predsedníctva v skupine V4. Jeho hlavným cieľom bolo potvrdiť dôležitosť európskej perspektívy západného Balkánu a poskytnúť tak priestor na diskusiu s partnermi v oblastiach spoločenskej, spoločného záujmu.
Summit pripomenul trvalú podporu, ktorej sa dostáva integračným ambíciám regiónu západného Balkánu na pôde Európskej únie práve zo strany krajín V4, a povzbudil partnerov k pokračovaniu v reformách aj v integračných procesoch.
Počas summitu sme sa dotkli viacerých tém. Hovorili sme o celkovej atmosfére v rámci Európskej únie voči politike rozširovania a vyjadrili sme záujem aby aj nová Európska komisia venovala regiónu západného Balkánu naďalej náležitú pozornosť. Medzi tamojším obyvateľstvom totiž silnie presvedčenie, že Európska únia asi nemá v skutočnosti záujem o nové členské krajiny. A to je vážna vec.
Hovorili sme aj o konkrétnych oblastiach, ako je bezpečnosť, infraštruktúra či klimatické zmeny vo svetle potreby adaptácie a zachovania našej konkurencieschopnosti. Aktuálne bezpečnostné hrozby, ako napríklad terorizmus, ohrozujú nás všetkých, a preto musíme spolupracovať, aby sme proti nim mohli bojovať čo najefektívnejšie a najkoordinovanejšie. A zhodli sme sa na tom, že bezpečnosť na Balkáne znamená aj bezpečnosť v samotnej Európe.
Slovensko, podobne ako aj niektoré ďalšie krajiny Európskej únie, vrátane krajín V4, podporuje rozširovanie Únie ako účinného nástroja transformácie západného Balkánu. Naším kľúčovým záujmom je, aby západný Balkán prekonal konfliktnú minulosť, prešiel procesom zmierenia a osvojil si hodnoty a štandardy, na ktorých stojí Európska únia. Aj 90-te roky potvrdili, že situácia na západnom Balkáne má priamy vplyv na bezpečnostnú situáciu v celej strednej Európe. K súčasným bezpečnostným výzvam patrí aj migrácia a je naším záujmom, aby sme pomohli západobalkánskym partnerom zvládať problémy, ktoré sú s touto výzvou spojené.
Na rokovaní krajín V4 a západného Balkánu sme prediskutovali aj otázky konektivity a energetickej bezpečnosti. Prepájanie Európskej únie so západným Balkánom je prirodzenou súčasťou európskej perspektívy regiónu, či už ide o fyzickú infraštruktúru, digitálne prepájanie alebo medziľudské kontakty. Prepájanie energetických trás je v záujme oboch regiónov. Lepšia dostupnosť a flexibilita pri získavaní nových zdrojov energie automaticky zvyšuje energetickú bezpečnosť našich krajín, ale aj energetickú bezpečnosť Slovenska.
Počas stretnutia s predstaviteľmi krajín západného Balkánu sme prijali deklaráciu, v ktorej vyjadrujeme naše spoločné presvedčenie o tom, že politika rozšírenia Európskej únie je najúčinnejším nástrojom podpory stability, bezpečnosti, demokracie a prosperity na západnom Balkáne. Rozširovanie Európskej únie smerom na západný Balkán je strategickou investíciou ekonomickou, ale aj bezpečnostnou. To znamená, benefity ďaleko prevyšujú prípadné negatíva a obavy. A Európska únia musí celému západnému Balkánu ponúknuť jasnú víziu európskej perspektívy. A to sme si aj s kolegami s V4 potvrdili.
Partneri zo západného Balkánu prijali summit veľmi dobre, keďže dostali priestor na vyjadrenie svojich postojov, ale i obáv. A súčasne potvrdili svoje odhodlanie pokračovať v reformnom a prístupovom procese, ako aj prehlbovať regionálnu spoluprácu. Zdôraznili, že vstup do Únie je pre nich zahranično-politickým cieľom číslo jeden. Tieto krajiny sú domovom pre zhruba 18 miliónov ľudí a spoločné HDP sa približne rovná tomu slovenskému. Teoreticky by tak ich asimilácia do cca 500 miliónov obyvateľov Európskej únie naozaj nemohla byť žiaden problém.
Región západného Balkánu ponúka aj mnoho príležitostí pre slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú skúsenosti s transformáciou hospodárskeho a spoločenského systému. V neposlednom rade v regióne, osobitne v srbskej Vojvodine, žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny a je naším záujmom, aby došlo k zlepšeniu ich životnej úrovne a aby sa stali občanmi Európskej únie.
V tejto politike budeme naďalej pokračovať. Chcem podotknúť, že v máji 2019 sa v Bratislave počas nášho predsedníctva vo V4 uskutočnilo tradičné stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a západného Balkánu. Aj preto, že podporujeme začlenenie tohto regiónu do Európskej únie, samozrejme po splnení určených podmienok, podporujeme otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom ešte v roku 2019.
Ďakujem vám veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.9.2019 14:02 - 14:08 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Mrzí ma, že tu nie je pani poslankyňa, tešil som sa na odpoveď na jej otázku.
Ale ďakujem aj vám, pani poslankyňa, za vašu otázku. Vlády Slovenskej republiky uplatňujú už viac ako 10 rokov prax tzv. výjazdových zasadaní v jednotlivých okresoch Slovenska, ktoré sa konajú v regiónoch, v ktorých sa dlhodobo prejavujú sociálne a ekonomické problémy.
Podľa programového vyhlásenia si vláda uvedomuje nevyhnutnosť zabezpečovať podmienky pre lepší výkon a koordináciu územného rozvoja so špeciálnym zreteľom na menej rozvinuté okresy. V súčasnosti je do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradených 20 okresov z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Do prípravy a priebehu výjazdových zasadaní vlády sú zapojení predstavitelia príslušného okresu, zástupcovia miestnej samosprávy, podnikateľov, poľnohospodárov, ako aj neziskového sektora. Rokovania vlády sú tiež predmetom záujmu aj širšej verejnosti v danom regióne. Sú užitočné rovnako aj na diskusiu s predstaviteľmi samospráv v týchto regiónoch. Pozitívne je prijímaná skutočnosť, že účastníkmi týchto rokovaní sú pravidelne tiež predstavitelia krajských inštitúcií – prokuratúry, súdu aj Policajného zboru, čo dáva rokovaniam vlády a súvisiacim diskusiám potrebný komplexnejší rozmer.
Výjazdové rokovania vlády majú svoj význam. Počas obdobia, keď som na čele slovenskej vlády, zhruba polovica rokovaní bola v regiónoch a polovica bola v Bratislave. Absolvovali sme 77 rokovaní vlády, z toho 30 rokovaní bolo výjazdových v regióne, to znamená, skoro polovica. Napĺňame tým prísľub a priority, ktoré som po nástupe do funkcie dal, že vláda nesmie rozhodovať len z Bratislavy. Vláda musí byť prítomná aj v regiónoch, aby vnímala, ako sa ľuďom v regiónoch žije, čo ich reálne trápi, a aby prijímala opatrenia na odstraňovanie týchto problémov v konkrétnych okresoch. Prospieva to nielen mne ako predsedovi vlády, ale aj každému ministrovi, ktorý keď do regiónu príde, na tvári miesta môže zistiť presne, či politika, ktorú presadzuje, padá na úrodnú pôdu a ako ju oceňujú ľudia alebo kde sa stáli nejaké chyby, ktoré treba opraviť.
Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a finančných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Zároveň predpokladá podporu lokálnych iniciatív, podporuje motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese a toto všetko je kombinované s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni.
Záväzným dokumentom zameraným na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania sú takzvané Akčné plány rozvoja okresu, ktoré vždy prijíma vláda Slovenskej republiky. A ambíciou vlády je akčnými plánmi napomôcť vyrovnávaniu rozdielov medzi východom a západom nášho štátu. Akčný plán spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy, ako aj s aktivitami podnikateľov, ktorí v tomto regióne pracujú, a ich zámerom je vytvorenie nových pracovných miest. To je ten základný cieľ, ktorý vždy sledujeme.
Doteraz schválené akčné plány sa ukazujú ako rešpektovaný nastroj pomoci regiónom, osobitne pri riešení problémov spojených s vysokou nezamestnanosťou. Tieto plány sú detailizované v ročných prioritách realizácie akčných plánov okresov. Vo viacerých okresoch bol podporený rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, ale tiež aktivity v oblasti služieb či životného prostredia. Podporená bola aj sociálna ekonomika a lokálna zamestnanosť s dôrazom na adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily v jednotlivých okresoch a zrealizovali sa tu rekonštrukcie komunikácií, chodníky, mosty, školy, bezbariérové prístupy, zdravotnícke zariadenia, športové areály a podobne. Osobitný význam má vždy podpora predprimárneho a primárneho vzdelávania, ako aj stredoškolských centier prípravy na budúce povolanie. Tieto aktivity sú dôležité zo širšieho hľadiska, pretože v niektorých okresoch sa požaduje doviezť ľudí z Ukrajiny alebo iných častí Európy, keďže firmy v danom regióne nie sú schopné nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Nedostatok remeselne zdatných pracovníkov nielen v zaostávajúcich okresoch Slovenska začína byť čoraz väčším a väčším problém, ktorý je potrebné riešiť. Potrebná je pritom aj zmena vnímania remeselných profesií našou slovenskou spoločnosťou. Nech naši mladí naozaj dostanú do rúk remeslo, pretože ono má a bude mať, tak ako sa hovorí na Slovensku, zlaté dno a pri tom zamestnáme našich ľudí a nezaťažíme náš sociálny systém.
Chcem povedať, že s veľkou spokojnosťou môžem povedať, že sa nám podarilo po presune regionálneho rozvoja priamo pod podpredsedu vlády pre investície a informáciu pána Richarda Rašiho akcelerovať čerpanie príspevkov, ktoré súvisí s naplnením akčného plánu, a musím povedať, že počas našich kontrolných výjazdov, pretože my chodíme každý rok do daného okresu sa pozrieť na to, ako sme sa posunuli ďalej, môžem konštatovať, že na tlačových konferenciách informujeme pravidelne o tom, že tie ciele, ktoré sme si dali, sa v mnohých prípadoch podarilo naplniť už o niekoľko rokov skôr a v mnohých okresoch sme dokonca dosiahli lepšie výsledky, ako sme si vôbec predtým predsavzali.
Takže áno, tieto výjazdové rokovania majú veľký význam a pomáhajú overovať priamo v praxi a na tvare miesta politiky, ktoré jednotliví rezortní ministri presadzujú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.9.2019 14:01 - 14:02 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada Slovenskej republiky, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomný z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty do New Yorku je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, zastupovať ho bude pán podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši. Ministra hospodárstva Petra Žigu bude zastupovať pani ministerka vnútra Denisa Saková, ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka bude zastupovať pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Na pani ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú nie sú otázky, na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nie sú otázky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 20:05 - 20:05 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem. Využijem, aby som ešte raz pripomenul.
Pani štátna tajomníčka je už bývalou štátnou tajomníčkou. Odišla zo svojej pozície, a preto už sme ju potom nemali ako odvolať, lebo odvolať niekoho, kto už na stoličke nesedí, sa nedá nielen na Slovensku, ale asi v žiadnej inej krajine. Preto opakujem ešte raz, pani štátna tajomníčka nesedí viac na svojej stoličke.
A že sa tak nestalo vo vysnívaný dátum a termín pána Matoviča alebo pána Hegera, to je nie môj problém. To je skôr váš problém, že sa vám nenaplnili vami stanovené termíny. Pre mňa je podstatné, že pani štátna tajomníčka na stoličke nesedí. Odišla. Keby nebola odišla, potom by sme mohli hodnotiť, aký by to malo ďalší vývoj. Ale dnes je toto jeden jediný fakt a o ostatných veciach, páni kolegovia a panie kolegyne, môžte hovoriť v mojom prípade len v mi-nu-lom čase, ak sa niečo dialo.
Pretože ešte raz opakujem, ľudia sú vo väzbe, ľudia sú vyšetrovaní, vyšetrovaní sú aj ďalší. Dokonca môžme použiť aj prípad pani štátnej tajomníčky, že nikto nedrží nad nikým ochrannú ruku, pretože ak by asi niekto držal nad ňou ochrannú ruku, tak si nedovolí ani voči nej urobiť úkony zaistenia veci a odobrať mobilný telefón. Aj to svedčí, že platí počas môjho vládnutia, padni, komu padni, bez ohľadu na to, či je to naša štátna tajomníčka, či nie.
Ale ešte raz. Za vládu mám zodpovednosť ja. A za odchod ľudí ja. A bude sa to diať vždy tak, ako treba, ale nie tak, ako si to želá pán Matovič alebo jeho súpútnik Heger, ktorý tu už jediný s ním zostáva, aby to tu s ním nejakým spôsobom zvládal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 19:50 - 19:50 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi len veľmi krátko reagovať.
Možno na úvod by som chcel aj takýmto spôsobom vyzvať, ak nás sledujú, zástupcov slovenských médií, aby si už radšej preberali záznam priamo z kamier a priameho prenosu Národnej rady, pretože akákoľvek kamera, ktorá sa zjaví na balkóne Národnej rady, motivuje pána predkladateľa k extrémnym výkonom. Škoda, keby ste boli vedeli, keď tá kamera prišla, už bolo po hlavných správach, takže ak ste mali záujem ešte do nich nejakým spôsobom teatrálne zasiahnuť, tak ste to prešvihli.
Ale chcem povedať niečo iné, pán poslanec, vy vôbec nemajte o mňa strach, ja sa dokážem brániť aj sám. Ja som nič zlé neurobil a ja s Kočnerom na rozdiel od mnohých iných nemám vôbec nič.
A netrápte sa ani kvôli tomu, že či sú tu, alebo nie sú poslanci koalície, alebo strany SMER, pretože keď sa pozriem do radov opozície a vás, ktorí ste to navrhli, tak naozaj musím skonštatovať, že teda čelím extrémnemu útoku asi dvanástich poslancov, ktorí tu ešte sedia, a to, ak dovolíte, som relatívne zdatný, aby som zvládol možno dokonca aj sám bez toho, aby tu museli byť aj moji kolegovia ministri a ministerky aj koaliční poslanci. S takouto extrémnou ofenzívou si dokážem poradiť.
A keď už vy komentujete, že kto tu zostal a kto vystupuje a kto sa bráni, kto ma bráni, tak, prosím, nechcite, aby som ja začal menovať tie indivíduá, ktoré tu na mňa útočia. Ľudia, ktorí sa od... (Potlesk.)
Ľudia, ktorí sa od revolúcie zubami-nechtami držia stoličky v poslaneckom zbore, ktorí cez kadejaké finty, cez strany, ktoré prilepia k iným stranám, alebo štyrikrát vymenia poslanecké tričko, či to stranícke tričko, len aby tu zostali sedieť a mali z čoho žiť, lebo inak žiť nevedia. Viete, nebudem ich menovať a takíto ľudia dnes sa postavili oproti a chcú moralizovať mňa osobne a moju vládu.
Viete, pán poslanec, vy ste vždy všetko vedeli, vždy ste všetkému rozumeli, všade ste boli a dokonca vy viete ľuďom čítať myšlienky, vy viete interpretovať vlastne ich vety, lebo vy to najlepšie viete, ako to kto, čo myslel. A ja neviem, kde ste vy zistili, že v práve v ten moment, kedy sa vám prisnilo, že to má byť nejaká sobota, ja neviem, o akom čase, že to je moment, ktorý ak náhodou sa nestane, vtedy ja premrhám svoju, svoju nejakú príležitosť. Ale ten moment ste si stanovili vy. Ja na vyvodenie politickej zodpovednosti vždy nájdem ten správny čas.
Ale ešte raz vám opakujem, tak ako som to povedal aj predtým, ak toto má byť jediný dôvod na moje odvolanie, tak ďakujem pekne za takýto dôvod, pretože ste si ho vymysleli vy, lebo ste povedali, že v ten jeden moment, a neviem, kde naň prišiel aj pán Heger, že ten moment som ja nejakým spôsobom prešvihol. Ja si myslím, že ten moment bol vtedy, kedy sme urobili tú vec, ktorú sme urobili, alebo možno deň predtým, teda keby neboli nastali tie isté veci. Ja si myslím, že ten moment by nastal, pretože sme to mali v rukách my a my rozhodujeme. Ja som nikoho nekryl, nikoho som nežiadal, aby na stoličke zostal, vedeli sme, že nejakým spôsobom túto situáciu budeme musieť riešiť, ale nebudem ju riešiť tak, ako sa zobudíte vy, ako vy mi budete prikazovať. Vy si budete zodpovednosť niesť vtedy, keď budete vládnuť vy, ak sa vám to niekedy v živote podarí. A ja potom budem z diaľky sledovať vaše počínanie a budem vám to pripomínať, aký ste boli múdry a ako ste všetko vedeli urobiť vtedy včas a na... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) Ak je toto jediný môj problém, tak, chválapánubohu, že len to.
Pretože o všetkých iných veciach musíte, ak ste spravodlivý, rozprávať v minulom času, pretože všetky veci, o ktorých tu rozprávate, sa diali nie vtedy, keď som bol predsedom vlády Slovenskej republiky. Za môjho vládnutia po výmene policajného prezidenta, výmene ministra vnútra, nastúpení ministerky sú dnes vo väzení nielen tí, ktorí pravdepodobne zavraždili obidvoch mladých ľudí, ale aj sa postupne vyšetrujú všetky kauzy, ktoré postupne vychádzajú na povrch.
A vyprosím si, aby ste hovorili, že ja sa vysmievam všetkým poctivým vyšetrovateľom, sudcom a prokurátorom! Naopak, ja som ten, ktorý im jasne deklaruje, že majú voľné ruky a aj preto sa na Slovensku dejú veci, ktoré sa dejú. A nerobíme rozdiely medzi tým, či je to straník, nestraník, bohatý, chudobný. Máme viacero prípadov, kedy sa to dotýkalo aj strany SMER a už sú títo ľudia aj v konaniach a už bolo voči nim vznesené aj obvinenie. Nikto nad nimi nedrží ruku.
Takže, prosím, mňa si neberte do úst, keď bude hovoriť o spravodlivosti, pretože ja si od prvého dňa plním môj záväzok, ktorý som dal tu pred vami v Národnej rade a pred občanmi Slovenskej republiky, že bude platiť, padni, komu padni, a že nedovolím, aby niekto robil rozdiely pri trestaní tých, ktorí robia trestnú činnosť, či pochádzajú, alebo nepochádzajú z nejakej politickej strany, alebo sa s niekým poznajú, alebo sa nepoznajú. A môžte to na konkrétnych veciach vidieť, že sa tak deje.
Ale, prepáčte, ak toto všetko chcete zamiesť a urobiť, nejakým spôsobom dehonestovať celý tento kus roboty práve týchto vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, tých spravodlivých, ktorí si robia robotu, a my im vytvárame na to podmienky, tým, že mňa obviníte, že som konkrétny dátum, ktorý ste si vy do hlavy zobrali ako jediný a ultimáta ste mi dali, som vtedy prešvihol svoj, nejakú svoju šancu ukázať niečo, tak, prepáčte, to je veľmi slabé a to ani nehodné, aby vôbec toto bolo dôvodom na moje odvolávanie.
Rešpektujem, že máte právo tu vystupovať, môžte tu vystupovať, koľko chcete, ja sa za svoju robotu nehanbím a ja sa hocikedy postavím zoči-voči občanom Slovenskej republiky a budem sa o mojej robote s nimi baviť. Ale vy ste ten najposlednejší, ktorý má právo hodnotiť mňa a moju prácu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 15:38 - 15:42 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vidíte, ono sa to nakoniec hneď aj po pár faktických pripomienkach ukáže, kto má aké názory a kto čo preferuje.
Viete, pán poslanec Osuský, vy sa veľmi rád prezentujete ako ten najväčší intelektuál, ktorý kedy po zemi chodil, všetko viete komentovať, ste vysokoškolsky vzdelaný človek, asi aj profesor, alebo docent, no tak nie, aby som vám zasa nelichotil úplne, ale, prepáčte, to ste sa ako vyjadrili na občanov Slovenskej republiky, že žerú seno a že im svieti kontrolka? (Reakcia poslanca Osuského: "Len tí, čo vám...") Ste rovnaký, ste rovnaký, ja už sa teším, sa dajte dokopy (zaznenie gongu), keď do parlamentu príde Truban, vy dvaja sa dajte dokopy, ten hovorí, že robotníci sú nejaká banda, ktorá, ani nemôžem použiť ten pejoratívny výraz, s vami bude to úplne naj exkluzívna koalícia, ktorá, vy zase budete hovoriť o tom, ako časť Slovákov žere seno a svietia im kontrolky. Hanbite sa za takéto vyjadrenie! Vy ste slušné Slovensko?! (Potlesk.) Naozaj sa môžte hanbiť.
A sa tu budete pasovať za najväčších moralistov a budete poúčať každého druhého, ktorý náhodou nerozpráva vaším jazykom? Toto si rozprávajte tam na svojich nejakých večierkoch so svojimi kumpánmi, ktorí majú rovnaký názor. A neurážajte občanov Slovenskej republiky, hoc´ majú iný politický názor ako vy vlastný!
A vy, pán Rajtár a pani Blahová, aj pani Kiššová, SaS-kári, vy mi môžte čítať, čo chcete z tamtých esemesiek, to so mnou nemá nič spoločné.
A viete, aký je rozdiel medzi tým, čo robí SaS-ka, a medzi tým, čo robí moja vláda pod mojím vedením? No, že vaši SaS-kári a váš najväčší, najvýznamnejší predseda sa s Kočnerom stretáva, robí kšefty, chodí k nemu na raňajky, nie raz, ale ixkrát, tie mi prečítajte esemesky, čo mi tu čítate kadejaké iné jeho drísty.
A viete, aký je rozdiel medzi vami a mnou? Vy SaS-kári k nemu chodili ste dohadovať kšefty a na raňajky, za mojej vlády dotyčný sedí v base a je vyšetrovaný! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 14:57 - 15:18 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, kolegyne, kolegovia z vlády Slovenskej republiky, vážený pán navrhovateľ, budem bojovať rovnakými zbraňami, akými bojujete vy, pán poslanec, a tiež som si papiere, ktoré som mal na vás nachystané, nechal na pulte, pretože si nemyslím, že by som tu mal vystupovať nejak siahodlho a nechať sa vtiahnuť do celej tejto vašej parády.
A ani nepristúpim na tón a používanie výrazov, pán poslanec, aké používate vy. Pretože vy ste človek, ktorý má takúto emóciu už dlhodobo, a ja vás poznám ešte, keď som tu sedel ako poslanec, a za tie roky, netvrdím, že som si už na vás zvykol, ale čo iné mi už aj zostáva, vy už iný nebudete.
A ja chápem, že ten váš postoj a to, ako vystupujete, môže byť spojený aj s tým, že vám pravdepodobne nebolo dopriane za posledných - neviem, desať rokov sedíte tu v poslaneckých laviciach? - desať alebo jedenásť, že vám nebolo dopriane, aby ste mohli chodiť po Slovensku a aby vám ľudia, konkrétni ľudia, konkrétne mestá, konkrétne regióny poďakovali za to, čo ste pre nich urobili. Za to, že ste pomohli riešiť či už ich dennodenné, alebo aj väčšie, rozsiahlejšie problémy, pretože vy ste nikdy nič také neurobili. Vy tu len desať alebo jedenásť rokov pohodlne, luxusne sedíte v opozičnej lavici, beriete za to, samozrejme, primeraný, ale na pomery Slovenska veľmi dobrý, luxusný plat, posledné mesiace presahujúci 4-tisíc eur. Nenesiete zodpovednosť ale vôbec za nič, čo sa v tomto štáte deje, pretože ste nikdy žiadnu exekutívnu funkciu v správe štátu alebo aj samosprávy nezastávali, nikdy. A pritom mne je vás v skutočnosti aj úprimne ľúto, že ste nemohli zažiť, aké je to skutočne niekomu niečo pomôcť a aké je to, keď vám za to ľudia úprimne ďakujú. A ja som veľmi rád, že moju prácu budú v konečnom dôsledku hodnotiť občania Slovenskej republiky, a som veľmi rád a chvalabohu, že ani moja budúcnosť a ani moje hodnotenie nezáleží od vášho osobného postoja ani od vášho názoru.
Ja som už videl tých návrhov na odvolanie predsedu vlády vo svojej histórii dosť, lebo je to normálne a pravidelne sa také niečo objaví a, samozrejme, som s tým po nástupe do funkcie musel počítať aj ja a dokonca niekedy som mal pocit, že opozícia to právo využije skôr, ale využila ho až teraz. Ale musím povedať, že keď som si prečítal dôvody, aj keď som vás dnes počúval, to vaše zdôvodnenie, neviem, či som niekedy videl tak slabé zdôvodnenie odvolávania a tak slabý návrh na odvolanie predsedu vlády Slovenskej republiky. Pretože podľa vášho vystúpenia, ktoré sa pomaly viac venovalo môjmu osemnásť- alebo devätnásťročnému členstvu v strane SMER - sociálna demokracia, ja som ešte nevidel, aby niekoho odvolávali z pozície len preto, že je devätnásť rokov členom nejakej politickej strany.
Viete, hovorili ste, čo všetko predseda vlády musí, čo všetko predseda vlády nemusí alebo môže, alebo nemôže, a zabudli ste povedať jednu vec, že predseda vlády je zodpovedný aj za to, aby sa v krajine dodržiavali zákony a aby v krajine platili elementárne pravidlá.
Ja nebudem teraz s vami lingvisticky súperiť a či ste povedali pravdu, alebo nie, pretože vy pravdu hovoríte málokedy a vy ste expert na prekrúcanie slov a vy vlastne vysvetľujete myslenie aj druhých ľudí ako vizionár, vy vysvetľujete, čo povedanou vetou mysleli, a predávate to za svoju pravdu. Ja vám to neberiem, hovorte si, čo chcete. Ale zopakujem pre tých, ktorí nás sledujú, alebo tu pre ctené plénum, že v prípade Moniky Jankovskej som postupoval - a som presvedčený aj tu teraz na tomto mieste - tak, ako som postupovať mal a ako každý predseda vlády Slovenskej republiky postupovať má. To znamená, na vyvodenie politickej zodpovednosti, a ja veľmi dobre rozumiem, pán Matovič, čo je politická zodpovednosť a čo je trestnoprávna zodpovednosť, a ja som nikdy nepovedal, že potrebujem dôkazy pomaly, aby rozhodol súd, ale som povedal, že aj na vyvodenie politickej zodpovednosti potrebujete aspoň minimálnu mieru nejakých dôkazov alebo, alebo podozrení. A na to jeden novinový článok alebo jedna veta, spravte podobne tisíc správami a potom následný úkon jedného štátneho orgánu bez nejakého vysvetlenia, prečo sa tak dialo, úprimne nestačí.
A viete, pán Matovič, ak vy mňa navrhujete odvolať spolu s tridsiatimi poslancami len za to, že pani Jankovská neprišla o funkciu práve v ten moment a v ten deň a v tú konkrétnu hodinu, akú ste si vy želali, nech sa páči, odvolávajte ma aj každý druhý deň. Ja personálne otázky budem vyvodzovať voči členom vlády alebo iní ministri voči svojim štátnym tajomníkom vtedy, kedy si budú istí, že urobia správne, a vtedy, keď uznajú za vhodné, a nie vtedy, keď mi dá pán poslanec Matovič ultimátum, že ak to nebude do štvrtku do dvanástej, tak potom uvidím, čo sa bude diať.
Môžem vám garantovať a uistiť - a môžte mi to veriť a nemusíte a pravdepodobne mi to veriť nebudete -, keby sa pani štátna tajomníčka nebola vzdala vtedy, kedy sa bola vzdala, a ja by som naozaj dostal na stôl aspoň jednu A4-ku s niekým od relevantného úradu, ktorý mi aspoň popíše, že ako znelo obvinenie alebo ako znel dôvod odobratia mobilného telefónu, lebo ani to som nemal k dispozícii, hoc´ som sa dotazoval, tak by som ju bol požiadal o odstúpenie, ešte raz, resp. bol by som mohol požiadať pána ministra Gála, aby navrhol jej odvolanie. A urobil by som to bez ohľadu na to, či by ste vy vykrikovali, alebo nevykrikovali z ampliónu, či čo ste to mali, megafón, pred ministerstvom spravodlivosti, kde sa vás zišlo až toľko a sedem dní ste vytrvali teda v zásadnom proteste.
Obviňovať ma z toho, čo ste ma obviňovali, samozrejme, na to máte právo ako poslanec, za týmto pultom, užívajúc si imunitu výrokovú, môžte naozaj natárať, čo chcete, pretože si nebudete niesť za to asi žiadnu zodpovednosť, a ja preto ani nebudem komentovať jednotlivé veci, o ktorých ste hovorili.
Pretože, viete, ja na rozdiel od vás - ešte raz - si nesedím už asi ôsmy alebo desiaty rok pohodlne v poslaneckej lavici opozičnej, nenesúc žiadnu zodpovednosť a brať každý mesiac dobrý plat, odpracovať v Národnej rade pár dní a potom mať voľno a venovať sa možno vlastným kšeftom, ja pri svojej práci na všetkých rôznych pozíciách, na ktorých som doteraz sedel, iné na starosti nemám, len od rána do večera sa snažiť na tom úseku, za ktorý mám zodpovednosť, alebo na tej pozícii, na ktorej som, urobiť všetko maximum najlepšie, ako viem, a v prospech občanov Slovenskej republiky.
Na rozdiel od vás, ktorý takéto robiť nemusíte. A hoc´ sa chválite, aký super podnik ste vypracovali, a ja vám to neberiem, a koľko ľudí ste zamestnávali, vy musíte vedieť, aj ako ste ich platili a ako ste tých študentov odmeňovali, ale opäť to je len rečnícka otázka. Vy viete, ako ste odmeňovali tých kolportérov, ktorí noviny roznášali, a možno aj vďaka tomu ste mali také extrémne zisky, lebo ste to robili tak, ako ste to robili.
Ale dnes viem, čo je vašou úlohou a prečo tu dnes ste mali, a rešpektujem, dobrý výkon, dve hodiny vcelku logicky rozprávať, už otázny je obsah. Viem, čo je vašou úlohou a prečo tu dnes sedíte a prečo ste požiadali 30 poslancov, aby vám pomohli toto teatro tu zrealizovať. Pretože dnes, keď ste firmu, hovoríte, že najprv presunuli na manželku, potom - ak si dobre pamätám - presunuli na nejakého bieleho koňa, to je tiež symbol úplne transparentného podnikania, tak dnes máte iný biznis model. Ste si ho spravili a dnes žijete čisto zo štátnych peňazí. Založili ste si stranu o štyroch ľuďoch, potrebujete dostať vždy viac ako 3 %, najlepšie čo najviac, aby vám pritiekli milióny eur zo štátneho rozpočtu a tieto si delíte. A ako sa ukazuje, viete elegantne presúvať cez reklamu a tak ďalej do kadejakých svojich spriaznených firiem a z toho žijete. (Potlesk.) Áno, rešpektujem.
Ja na rozdiel od vás čas na takéto veci nemám. Ja poberám plat predsedu vlády a od rána do večera som v regióne a pracujem aj cez víkendy. Pretože ak mám niečo robiť, tak to musím robiť poriadne.
A vy si kľudne robte tento svoj biznis, vy si zachraňujte svoje klesajúce preferencie, zachraňujte si, že od vás postupne unikajú všetci - a utekajú všetci rozumní, ešte ktorí majú rozum pri sebe - a zostávajú s vami už len tí, ktorí asi nevedia, kde majú ďalej ísť. A mňa mrzí, že kolegovia z opozície a z iných strán vám pri tomto asistujú a pomáhajú vám, aby ste si tu zažili zase svoje hviezdne chvíľky, použili čo najexpresívnejšie výrazy, aby ste sa dostali do novín televíznych večer a tým si splnili svoju úlohu.
Viete, mne to príde naozaj smiešne, pretože ja s pánom Kočnerom nič nemám. Ja som sa s ním ani nestretol, ani som si s ním nepísal, ani som s ním nerobil žiadne kšefty a ani mňa ten človek nikdy nezaujímal. Na rozdiel od mnohých, ktorí sú podpísaní pod ten návrh alebo ktorých poslanci sa pod to podpísali, hoc´ ich predseda robil niečo úplne iné. A ja som rád, že ste dnes tu verejne prehlásili, že vy ste sa s ním stretli a vy sa za to dokonca nehanbíte, že ste na to hrdý, ani sa za to neospravedlníte, lebo vy ste jeden z tých, ktorý sa s Kočnerom reálne stretávali. Ja neviem, čo ste sa s ním bavili, ale vám sa nedá veriť, či to bolo raz, alebo desaťkrát, ako ste si to stretnutie dohodli. Či ste sa náhodne do Five Star Residence len tak vybrali pozrieť, čo to je za budovu, a zrazu ste ho tam našli. Dokonca ste potvrdili, že ste vedeli (potlesk), že to je závadová osoba, vy ste vedeli, že to je závadová, ale to je váš štýl práce. Vy sa na rozdiel odo mňa rád stretávate so závadovými osobami, vy rád nahrávate ľudí, vy rád kadekoho očierňujete. To je štýl vašej politiky. Vy ste ešte nič v živote Slovenskej republike nepomohli a ešte ste nič pre túto krajinu nespravili. (Potlesk.) Len tu kydáte, nadávate, urážate. (Doznievanie potlesku.)
A rešpektujem, ak si vás voliči vyberú, že máte viesť túto krajinu, nech sa páči, alebo Pán Boh potom s nami. Pretože my už s vami máme tú skúsenosť.
Ja sa nebudem vyviňovať, pretože som presvedčený, ešte raz, že som konal tak, ako sa v demokratickej spoločnosti konať má. A aj politickú zodpovednosť musíte vyvodiť na základe nejakých udalostí, ale nie len na základe žiadosti niekoho a jednej novinovej vety. Keby som takýto precedens dopustil, tak potom by sme museli hocikoho z vás žiadať, aby okamžite opustil poslanecký mandát na základe hocijakých podozrení, pretože by sa mohlo stať, že zajtra sa dočítame v Denník N, pani Nicholsonová komunikovala s Kočnerom. Okamžite by ste mali zvolať mimoriadnu schôdzu a vyzvať europoslankyňu, vzdať sa mandátu. O-kam-ži-te. Do 24 hodín. A ak sa takéto niečo objaví, ja pevne verím, že takto budete aj postupovať a budete ju žiadať, aby okamžite sa vzdala mandátu. (Reakcie z pléna.) A nielen za to, čo ona sedela na lavičke, čo len v parku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nebuďte nervózni.

Pellegrini, Peter, predseda vlády SR
12.
... čo len v parku si s ním hrkútala, ale či si s ním náhodou aj nepísala. Veď toto všetko sa môže udiať. No som zvedavý, aký budete v tomto svojstojný a budete v tomto hrdo stáť na barikádach spravodlivosti.
Viete, budete vystupovať, pani kolegyňa zo SaS-ky, po mne alebo kedy, ja neviem, prídete na rad, očakávam, že zásadne tu vyzvete predsedu vašej strany, aby okamžite opustil politický život, aby okamžite si zbalil všetky papiere, doklady a navždy odišiel z politického života, pretože kšeftoval s voľbou generálneho prokurátora v priamom prenose naživo, pani kolegyňa (potlesk), v priamom prenose naživo. (Pokračovanie potlesku.) Tak sa veľmi teším na to vaše vystúpenie (doznievanie potlesku), že určite budete s tými utrápenými očami okamžite mu to tam hovoriť, že
láskavo opusti, pretože nemáš právo ďalej tu fungovať, lebo si ohrozoval bezpečnosť tohto štátu a ústavné zriadenie, lebo si kšeftoval s voľbou toho najdôležitejšieho, ktorý má dbať nad spravodlivosťou v tomto štáte. To je najvyššie niečo, čo sa mohlo stať.
A argumentovať s tým, že ale on sa ospravedlnil. Áno, to stačí? To nestačí. A nehovoriac už o pánovi predsedovi, ale hádam aj on povie, keď bude vystupovať, pán predseda SME RODINA Kollár, ktorý takisto je podpísaný pod tým návrhom, alebo tu nie je, tak nebudem (reakcie z pléna). Je tu? Je tu a nie je teraz podpísaný, tak dobre, beriem späť, ale pod ten prvý je, že ako, čo to s tým Kočnerom bolo a ako sa stretávali a čo robili, čo nerobili a ako to fungovalo.
Viete, čiže najsmiešnejšie...
(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Blahová, kľud.

Pellegrini, Peter, predseda vlády SR
14.
Prosím vás, ja som, my sme boli, my sme boli všetci ticho, keď rozprával pán Matovič, tak by ste mohli byť aj vy.
A to je opäť, viete, vy ste slušní, my sme neslušní. My ticho počúvame a vy slušní skáčete do reči. (Reakcia z pléna.) Ja neviem, ale máte naozaj to pomýlené v tej hlave, čo znamená slušné a čo znamená neslušné. (Potlesk.) A ja len pevne verím, že náš slovenský národ sa nedá oblbnúť, oblbnúť týmto divadlom a týmito, týmito rečami.
Viete, pán Matovič, ja si vážim, že mi vkladáte do rúk až takú moc, že vládnem pomaly od Tatier až po Dunaj, a keď rozhodnem, že parlament nebude uznášaniaschopný, tak nebude uznášaniaschopný. Ja som tu poctivo bol a všetci moji členovia vlády tu sedeli, aj prvý-, aj druhý-, aj tretí-, aj štvrtýkrát. Vy si myslíte, že ja nemám iné na robote, len sem chodiť a čakať, kedy si budem môcť vypočuť vašu plamennú reč plnú klamstiev a invektív a tak ďalej? Mám aj iné veci na robote, lebo som sľúbil, že do posledného dňa vo funkcii predsedu vlády budem robiť pre ľudí a každý deň budem sa snažiť každé veci posúvať k lepšiemu, aby sme pomohli tým, ktorí od nás pomoc potrebujú. Nie tu s vami sedieť a počúvať vaše výmysly. Hoc´ rešpektujem právo parlamentu kedykoľvek takúto schôdzu zvolať. Ale to si vybavte tu medzi sebou. Mňa, prosím, do toho nevťahujte. Ja som bol pripravený na každú jednu schôdzu prísť, tak ako ste ma volali, aj ste ma tu videli a mohol som tu kedykoľvek vystúpiť. Je to až teraz, tak vystupujem až teraz.
A ešte raz zopakujem, ak dovolíme, aby sa v tejto krajine začali personálne konsekvencie vyvodzovať len na základe žiadosti nejakého novinára a ultimáta jedného opozičného politika, tak to je cesta do pekla. (Potlesk.)
A keby som bol poslanec tak ako vy, možnože by som takéto isté rozprával. Ale ako predseda vlády mám povinnosť brániť elementárne pravidlá v tejto krajine a ako predseda vlády som, naopak, musel konať tak, ako som konal.
Ten návrh, ktorý ste predložili, je naozaj smiešny. A najsmiešnejšie na to je, že mňa, ktorý v živote Kočnera nevidel ani nestretol, ani si s ním nepísal, ani s ním nerobil kšeft, ide odvolávať Kočnerov gang. Ľudia, ktorí s ním reálne sa stretávali, ľudia, ktorí s ním dohadovali kšefty, ľudia, ktorí sa s ním kamarátili a pravidelne sa stretávali.
Prepáčte, ale toto je už naozaj cez hranu. Ja som si myslel, že keď raz ma budú odvolávať, tak ma budú odvolávať za nejakú vážnu záležitosť zlyhania v mojej pozícii, že som niečo nespravil, že som zradil záujmy Slovenskej republiky, že som zradil ústavu alebo že som nejakým spôsobom neurobil to, čo som urobiť mal.
Ale za toto, že pani štátna tajomníčka neprišla o svoju stoličku vo štvrtok o jedenástej, kedy si to želal pán Matovič, ale až druhý týždeň v stredu, to je ten najslabší dôvod na odvolanie, aký som kedy v živote videl.
A vám, pani poslankyne a páni poslanci, ktorí ste sa pod návrh pána Matoviča podpísali, sa čudujem, že mu ste umožnili robiť si toto jeho privátne divadlo, ktoré nemá nič iné za účelom, len zachrániť mu klesajúce percentá, aby ďalšie štyri roky mohol naozaj spokojne a kľudne tu opäť bez akejkoľvek zodpovednosti žiť štyri roky za štátne peniaze, ktoré jeho strana dostane, poberajúc krásny tučný, štvortisícový plat. To je všetko, o čo tomuto človeku kedy išlo a o čo mu ide aj dnes.
A ja sa pred vami, pán poslanec, nemusím za nič hanbiť. Mne účet vystavia občania Slovenskej republiky, ktorí najlepšie vedia, ako si plním alebo neplním úlohu predsedu vlády, s ktorými sa dennodenne stretávam od východu na západ, od severu na juh, po celom Slovensku dennodenne vrátane víkendov, na rozdiel od vás, a to bude pre mňa vysvedčenie. A nie to, čo si myslíte, čo si myslíte vy.
A poviem vám ešte jednu vec. Ja na rozdiel od vás si viem predstaviť svoj život aj mimo politického života. A nebudem s tým mať najmenší problém, keď sa tak raz rozhodnem, že opustím aj poslanecké lavice, aj stoličku predsedu vlády Slovenskej republiky a budem si žiť normálny život. Ja som chodil do školy poctivo, ja nejaké vzdelanie mám, nejaké skúsenosti som nadobudol. Ja sa nebojím o to, že by som mohol si zarobiť aj inde, ako, ako v politike dostávať plat predsedu vlády. A mám na to ešte aj primeraný vek. Čiže v tomto som ja veľmi slobodný a svojstojný a nemusíte sa báť ani o moje morálne postavenie, ani o moje morálne hodnoty.
Ak ste si chceli nejakým spôsobom pomôcť alebo ak ste chceli kritizovať politiku ako takú, tak ste radšej možno mohli navrhnúť skrátenie volebného obdobia tohto parlamentu a získať tak predčasné voľby skôr ako až vo februári 29., možno to by bola diskusia, ktorá by stála za niečo, aby nám rozdali voliči karty nanovo. Ale odvolávať predsedu vlády za takýto dôvod, prepáčte, a taký krátky čas pred parlamentnými voľbami, hoc´ by ten návrh bol úspešný, nepriniesol by nič zásadné.
A ja z tohto miesta chcem uistiť občanov Slovenskej republiky, že tak ako ma naučili rodičia byť pracovitý a pracovať najlepšie, ako viem, na každej jednej pozícii, tak tak budem robiť, dokedy budem sedieť na stoličke predsedu vlády alebo hocijakej inej výkonnej funkcie v tejto krajine.
Áno, a možno preto mám jednu veľkú chybu na rozdiel od niektorých, teraz nehovorím len vás, pán Matovič, ale možno niektorých iných politikov, že ja som naučený pracovať a nerobiť ani žiadne konšpirácie, ani žiadne intrigy, ani sa snažiť rozvíjať si nejakú vlastnú chobotnicu vplyvu, alebo mať nejaké aliancie a koalície s nejakými ľuďmi, ktorí by potom mali mne pomôcť udržať sa pri moci.
Áno, politickí stratégovia povedia, to je chyba, tak sa politika robiť nedá. Ale ja už som raz taký, a preto ja nemám za sebou ani žiadnu štruktúru, ani žiadnu skupinku, ani nikoho a predieram sa tým politickým životom sám, najlepšie, tak ako viem. A budem tak robiť vždy, aby som nebol nikomu a ničomu závislý, aby som nikomu nevisel na šnúrke gatí. A verte, že keď príde ten správny moment, ja sa rozhodnem vždy slobodne a tak ako ma doma vychovali.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2019 14:19 - 14:21 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pre krátkosť času budem veľmi stručný.
Áno, ja som na reakciu týchto mladých ľudí, ktorú inak vnímam veľmi pozitívne, pretože je vždy dobré, ak si vieme upozorniť alebo ukázať konkrétne problémy v našich nemocniciach, reagoval pozvaním príslušných riaditeľov. A tá suma nie je 300-tisíc, tá suma je 300-tisíc pre jednu nemocnicu a konkrétny pavilón. Takže v sumáre som nad, to počas toho rokovania prisľúbil pomoc až vo výške 2,4 milióna eur na odstránenie týchto problémov s tým, že mnohí riaditelia, to ma veľmi tešilo, priniesli aj tzv. bielu knihu, v ktorej nám ukázali, ako vyzerali predtým a ako vyzerajú dnes mnohé ich priestory, v ktorých sa nachádzajú pacienti. A musím povedať, že som bol veľmi potešený tým, ako sa významne k lepšiemu menia jednotlivé nemocnice a majú sa riaditelia čím pochváliť. Naopak ale priznali, že áno, ešte v niektorých častiach aj vzhľadom na konštrukčné problémy alebo väčšie systematické problémy tých stavieb sa vyskytnú aj takéto úlohy.
Čiže išlo tam 2,4 milióna eur. Ja myslím, že teraz v lete a na jeseň budeme svedkami mnohých ďalších rekonštrukčných prác. Ale chcem pripomenúť, že sme svedkami historicky najväčších investícií do zdravotníctva v histórii Slovenska. Už len tento rok majú nemocnice k dispozícii 100 miliónov na nákup nových materiálov, novej techniky, nového vybavenia, vymieňajú sa postele, kupujú sa nové CT prístroje, lineárne urýchľovače pre onkologických pacientov, otvárajú sa nové najšpičkovejšie pavilóny v jednotlivých nemocniciach. Ja pevne verím, že aj napriek takej zlej atmosfére a zlej povesti naozaj pacienti v jednotlivých regiónoch Slovenska budú svedkami toho, ako sa im to pod očami a pred očami mení k lepšiemu, a ja sa veľmi teším, že to nebude slúžiť len na dobrý pocit našich pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale že to zvýši aj akoby také postavenie a hrdosť aj pracovníkov v zdravotníctve Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis