Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2018 o 14:08 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 14:08 - 14:10 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ja by som chcela len pripomenúť k tým stupňom náročnosti práce, že sa týkajú nepriamo oveľa širšieho okruhu zamestnancov ako len tých, ktorých zahŕňa práve tento zákon, pretože tu máme napríklad neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých zamestnanci majú síce zmluvy uzatvorené podľa Zákonníka práce a teda mali by sa nich vzťahovať aj stupne náročnosti práce, ale v skutočnosti finančný príspevok, ktorý dostávajú na svoju činnosť, ktorý je zakotvený v zmluvách, sa odvoláva práve na zákon o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. A to znamená, že v realite práve aj takíto zamestnanci dostávajú mzdu len na základe tohoto zákona, lebo v skutočnosti na viac nemajú. Vieme všetci dobre, ako ťažko prežívajú tieto zariadenia sociálnych služieb. Takže len pripomínam, že tu nastáva trošku problém aj v tom, že či sa a do akej miery môžu vlastne napĺňať tie stupne náročnosti práce pri Zákonníku práce, ak teda dostávajú finančný príspevok len v tejto výške.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 12:39 - 12:42 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1088. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1142 z 27. augusta 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.9.2018 12:09 - 12:09 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1005. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1100 z 26. júna 2018, rozhodnutím č. 1054 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 18:03 - 18:09 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, musím sa priznať, že som veľmi rozladená z toho, čo tu predviedol pred chvíľou pán kolega Tomáš, a budem sa k tomu ešte chvíľku vracať. Vy poviete, že čo sa stalo. Stalo sa toľko, že keď si neuvedomíte vy a vaši kolegovia aj pán minister Richter, že pokiaľ nezačnú nalievať peniaze do sociálnych služieb, tak vy nebudete mať komu dávať tie vaše slávne vianočné príspevky, pretože tí ľudia vám v tých zariadeniach pomrú. Oni tam mrú totižto už teraz a za chvíľku vy tých svojich voličov stratíte. A toto mi príde ako úplný výsmech, že vy sa snažíte peniaze rozhadzovať v zákone, ktorý si naozaj tie peniaze, viete veľmi dobre, že, že ich žiadajú, žiadajú neustále, každý jeden rok žiadajú extra dotácie, a vy si teraz tu schválite v tomto návrhu, zákone nejakú vianočnú dotáciu na dôchodky. To je, to je naozaj hanba!
V tomto duchu; ja som naozaj, aj tento zákon o sociálnych službách sledujem dlho, lebo som sa venovala denným stacionárom. Napriek tomu, že sme robili všetko, čo sme mohli, snažila som sa, neustále sme s kolegyňou boli v kontakte aj s ministerstvom práce, stále sme, stále sme pripomienkovali, že jednoducho ony budú v problémoch, stále sa riešia problémy sociálnych služieb na poslednú chvíľu, znovu pred koncom roka, znovu sa to má rýchlo schvaľovať, lebo, lebo už sa pripravujú ďalšie zmeny, lebo, lebo, aby platili v roku 2019. A máme koniec roka a ešte to nie je ani v parlamente. Presne takýmto štýlom všetko robíte, potom to tak vyzerá a potom sa to musí opravovať. Lebo si nedáte na to čas, nenecháte si poradiť, lebo už potom vy nemáte čas nič opravovať ešte, ešte predtým, ako vôbec niečo príde do praxe.
Tak je to v podstate aj s tou bezbariérovosťou. Ja si tu neustále hádžem pingpong s ministrom práce a s jeho štátnym tajomníkom Ondrušom, pretože oni ma považujú za, teda oni stále tvrdia, že bojujem proti bezbariérovosti. Naopak. Ministerstvo práce bojuje proti bezbariérovosti, pretože okrem toho, že napíše nejakú formulku do zákona, aby si teraz všetky zariadenia nejakým švihnutím čarovného prútika odstránili všetky bariéry, lebo oni sami netušia, že ako, tak proste napíšu si, napíšu si len nejaký dátum do zákona, ale neurobia nič preto, aby sa reálne tie, tie bariéry odstraňovali. Jednoducho takto sa to robiť nedá. A nedá sa to, a netýka sa to len jaslí, týka sa to aj všetkých ostatných zariadení sociálnych služieb, pretože, pretože tie zariadenia sú naozaj niektoré v katastrofálnom stave, tí ľudia tam žijú v nedôstojných podmienkach a stále sa robí pre to málo. Preto som sa pýtala, aký fond, aké peniaze sa vyčlenili? Dnes som mala otázku na predsedu vlády o tom, že koľko peňazí sa vyčleňuje vôbec na debarierizáciu v rozpočte, kto s tým ráta, kedy budú konečne tie peniaze. Každý rok čakáme, každý rok pozeráme, koľko peňazí sa tam vyčlení, a stále nič. Žiadny špeciálny program, žiadne, žiadne systémové riešenia na odstraňovanie bariér.
Odstraňovať bariéry sa naozaj takýmto spôsobom nedajú a skúste si otvoriť nejaké zariadenie, keď sa teraz stále bavíme o zariadeniach sociálnych služieb, nechcem odskakovať od témy, skúste si otvoriť nejaké zariadenie, keď ho budete musieť mať po novom od začiatku bezbariérové, tak si to zariadenie ani neotvoríte, lebo tu žiadne priestory ani nenájdete, pokiaľ, pokiaľ nemajú, teda tieto nové priestory, ktoré bezbariérové sú, majú väčšinou aj vysoké nájmy, ktoré si tie, tie, tí prevádzkovatelia, ktorí by si chceli takéto, takéto zariadenia otvoriť, nemôžu jednoducho dovoliť. Na prevádzku často majú malé prostriedky, nedostávajú ich, čiže za chvíľku my tu nebudeme mať žiadne zariadenia, ak sa budeme podľa tohoto držať.
Preto ja naozaj apelujem nielen na ministra Richtera, lebo, lebo ten má pod palcom ľudí so zdravotným postihnutím a práve túto debarierizáciu, nikto iný to tu nerieši, a teda on tiež nie, ale nech to už konečne začnú riešiť a nech to už začnú riešiť medzirezortne, nielen, nielen každý minister sa trápi s tým, čo, alebo teda každý minister sa zaujíma len o to, čo má na svojom ministerstve, a od všetkého ostatného hádže ruky preč. A takto funguje aj hlavné kontaktné miesto. Už som to niekoľkokrát spomínala, aj tam skapal pes, tiež som sa pokúšala iniciovať aspoň od nich, nech, nech vyvíjajú aktivity smerom k odstraňovaniu bariér, bolo jedno stretnutie a teraz zase nič, nevedia sa skontaktovať ani len s ministerstvom dopravy. Takže ako je to úbohé naozaj a takýmto spôsobom sa nikde nepohneme.
Ja by som si veľmi želala, aby tie, tie zariadenia boli od začiatku až do konca bezbariérové, ale týmto spôsobom sa k nim nikdy, nikdy nedopracujeme. Takže, milí kolegovia, ja vás naozaj prosím, uvedomte si to raz a navždy, že za chvíľku to budete vy, ktorí budete potrebovať tie zariadenia a bude sa vám tam veľmi ťažko žiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 17:49 - 17:49 hod.

Silvia Shahzad
Ďakujem. Pán kolega, môžte nám, prosím vás pekne, trošku objasniť, že ktorých zariadení sociálnych služieb sa tento pozmeňovací zákon týkal? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 17:45 - 17:46 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ďakujem, ja len v krátkosti. Samozrejme, súhlasím s tým, čo povedala pani kolegyňa a zaujala ma tam len jedna poznámka, ten fond na odstraňovanie bariér. Pevne verím, že ten fond je dostatočne veľký na to, aby bol určený nielen pre jasle, ale aj pre ostatné zariadenia sociálnych služieb, a to sa nebavíme teda o ďalších, iných zariadeniach, pretože naozaj všetky tieto zariadenia trpia na túto chorobu a môže to byť aj v budúcnosti veľký problém.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 14:58 - 14:59 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chápem, že tento prípad je na súde, lenže tento prípad už je na súdoch minimálne osem rokov, z toho štyrikrát táto pani vyhrala Najvyšší súd a napriek tomu ústredie práce nekoná. Napriek tomu ju stále nútia podať si novú žiadosť a na základe novej žiadosti by jej už príspevky aj schválili, ale pokiaľ sa na tie súdy obrátila preto, že cítila nespravodlivosť, že rozhodli nesprávne už v tom prvom prípade, nerozumiem, prečo doteraz ani v jednom prípade, resp. boli jej priznané možno nejaké preukazy. Napriek tomu sa tieto veci stále ťahajú už osem rokov. A hovorila som to na schôdzi. Tu sa bavíme o človeku so zdravotným postihnutím, ktorý má nejakým spôsobom podlomené zdravie a ešte sa naťahuje aj s úradmi, s ústredím práce, s ministerstvom a proste všetci, všetci, všetci ju proste odmietajú nejakým spôsobom. Takže ja sa pýtam, že či ministerstvo robí nejaké iné kroky, ako urobilo doteraz a ako bude len čakať, že či sa aktívne chce podieľať na vyriešení tohoto prípadu? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 21.6.2018 14:21 - 14:23 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ja napriek tomu, že tu pán minister nie je, ďakujem za odpoveď. A položila by som doplňujúcu otázku. Hlavne v dôsledku, ja som sa s pánom ministrom už kontaktovala a upozorňujem ho na to, že stavby, nebavíme sa o starých stavbách, ale bavíme sa o nových stavbách, ktoré nám pribúdajú a ukážkou je napríklad ministerstvo zahraničných vecí, nová budova, ktorá nie je bezbariérová. Nie je bezbariérová napriek tomu, že to tvrdia, že je bezbariérová. Podľa môjho názoru nie je bezbariérová, pretože človek na vozíku sa do nej ľahko dostať a hlavne sám nevie, pretože je tam iba schodolez. Napriek tomu, že táto stavba bola aj naprojektovaná aj vybudovaná za platnosti vyhlášky ministerstva životného prostredia a žiaľ, takýchto budov tu máme nespočetne veľa, ja len, keď som si večer spomínala na tie, ktoré ja poznám, som ich narátala hneď behom chvíľky asi dvadsať.
Takže preto apelujem na pána ministra a teda pýtam sa ho, aké opatrenia bude robiť, pretože vieme, že sa pripravuje nová stavebná legislatíva a nemalo by to byť len predmetom stavebnej legislatívy, ale malo by byť aj jasné, akým spôsobom sa táto legislatíva bude kontrolovať, pretože my nemáme jednak odborníkov a nemáme ani kontrolné mechanizmy nastavené tak, aby sa nejakým spôsobom vyhodnocovala. A práve to, čo ste mi odpovedali, že nemáme žiadnu informáciu o tom, svedčí presne o tom, v akej situácii sa nachádzame a že my si tu bariéry len budujeme.
Takže pýtam sa pána ministra, čo sa pre to bude robiť aj v tejto novej legislatíve alebo v týchto nových krokoch?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 18:57 - 19:02 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Tak ja ešte týchto pár minút využijem, aby som trošku bližšie predstavila tento návrh zákona. Predovšetkým by som chcela hovoriť o Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý v čl. 27 hovorí o možnosti práce a zamestnávania a teda nastoľuje podmienky tak, alebo zmluvné strany sa zaviazali aj v tomto smere pracovať v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.
Vzhľadom na to, že máme strašne veľa ľudí so zdravotným postihnutím, resp. každý, v Európe to máme až každý šiesty človek, u nás sa hovorí skôr o každom desiatom človeku, tak vzhľadom na to, že máme asi okolo ku koncu roku 2017 sme mali okolo 720 pracovných asistentov a na ten počet, ktorý máme, hlavne napríklad invalidných dôchodcov nad, s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % takmer 100-tisíc, tak je to číslo malé. Ako som už spomínala, v dôvodovej správe alebo teda ako som v tom predstavení návrhu zákona uviedla, zatiaľ máme len dve možnosti, kedy môže osoba so zdravotným postihnutím o pracovného asistenta požiadať, a to je buď zamestnanec, alebo je to zamestnanec u zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činná osoba.
Týmto návrhom zákona to chceme rozšíriť aj na slobodné povolania, umelcov a aj na verejných funkcionárov. Verejný funkcionár, je to samozrejme môj prípad, čiže som tu v konflikte záujmov a prichádzam s týmto návrhom len preto, že dva roky zbytočne čakám, že niekto z mojich kolegov tento návrh dá. Je tu 150 ľudí a, bohužiaľ, človek si ho musí predložiť sám. Takisto ma vyzývajú k tomu aj Kancelária Národnej rady, pretože keď sme riešili tento problém, nikto mi nevedel pomôcť, a takisto ma k tomu vyzvalo v podstate aj ústredie práce a ministerstvo práce. Takže preto tu stojím. A vzhľadom na to, že som v konflikte záujmov a že malo by sa to dotýkať aj mňa, tak ja z tohto miesta prehlasujem, že ak by bol tento návrh zákona posunutý do druhého čítania a, nedajbože, by sme túto zmenu prijali, tak sa, určite sa vzdám nároku na príspevok na pracovného asistenta minimálne v tomto volebnom období.
Keď sa bavíme o umelcoch, ja by som tu chcela vyzdvihnúť, keďže už nemáme veľa času a chcela by som to dneska skončiť, tak by som chcela pripomenúť, že napríklad pri umelcoch môže ísť o takú činnosť, ako je nejaké maľovanie, čiže sú to zmluvy na základe autorského zákona, ktoré nespadajú pod činnosť pracovného asistenta, a takýto človek nemôže požiadať o pracovného asistenta.
Minimálne tu mám jeden krásny príklad spisovateľa, ktorý píše knihy, ktorý píše sience fiction knihy, možno veľmi dobrý typ na letné čítanie. Je to človek s ťažkým zdravotným postihnutím, človek ležiaci s dýchacím prístrojom, napriek tomu píše tie knihy, píše ich, naozaj mu tu trvá strašne dlho, kým tie knižky napíše, ale má už na svojom konte tri hrubé knihy, a je odkázaný na príspevok na opatrovanie. Čiže ak sme sa tu minulý týždeň bavili o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím by si mali na seba zarobiť, tak v tomto prípade tá možnosť nie je, pretože tento človek naozaj na tú pomoc odkázaný je, pracovného asistenta nedostane. To také vyjadrenie z úradu práce naozaj je. A myslím si, že táto forma by mu veľmi pomohla. Ten človek sa naozaj začlenil do spoločnosti po strašne dlhých rokoch a dnes si myslím, že to prospieva celej spoločnosti, kedy si ho volajú na besedy, na diskusie, a aj takýto človek zrazu má úplne iný zmysel života.
Podobne sú na tom športovci. V tomto prípade by som sa zamerala skôr možno na tých reprezentantov, ktorí už majú kus práce za sebou a v rámci nejakých svojich športových aktivít sa zdokonalili natoľko, že reprezentujú Slovenskú republiku, a naozaj ak majú ťažké zdravotné postihnutie, potrebujú toho asistenta. Takisto som roky športovala v boccii a tam každý jeden z nich je odkázaný na asistentov. Čiže sú to ľudia, ktorí už majú aj nejaké odmeny za tú svoju športovú činnosť, čiže tiež sa tam jedná o príjem.
No a teda v poslednom rade sú to tí verejní funkcionári, ktorí, o ktorom hovorí aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím v čl. 29, že účasť na politickom a verejnom života by mala byť nejakým spôsobom zaručená a to súvisí aj s vytváraním tých podmienok. Nebudem to tu už ďalej nejako veľmi rozvádzať, ale verím, že tento návrh zákona si nájde nejakú odozvu aj u poslancoch, a verím, že tento zákon bude podporený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 18:52 - 18:54 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
O tomto čase mi tu už nemá veľmi kto pomôcť. Ďakujem pekne (reakcia na nainštalovanie mikrofónu do optimálnej polohy).
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavila návrh zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do bežného života je často nemysliteľné bez súbežného začlenenia takejto osoby na trh práce. Pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je presadenie sa na trhu práve obzvlášť náročnou úlohou.
Za účelom zlepšenia vyhliadok na uplatnenie sa osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce existuje viacero nástrojov. Medzi inými aj príspevok na činnosť pracovného asistenta. Príspevok na činnosť pracovného asistenta možno v súčasnosti poskytnúť buď zamestnávateľovi pre jeho zamestnanca, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe pre ňu samotnú. Aby bol pracovný asistent dostupný čo najväčšiemu okruhu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, zákon o službách zamestnanosti pod pojem samostatne zárobkovo činná osoba zahŕňa napríklad aj konateľov v spoločnosti, osoby vykonávajúce slobodné povolanie a podobne. Napriek evidentnej a nepopierateľnej snahe ponúknuť príspevok na činnosť pracovného asistenta čo možno najširšiemu okruhu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú záujem pracovať, stále existuje pomerne početná skupina pracovných činností, na výkon ktorých príspevok na činnosť pracovného asistenta nemožno poskytnúť. Do takýchto skupín, do takýchto skupín pracovných činností spadajú napr. umelci, športovci či verejní funkcionári.
Cieľom návrhu zákona je rozšírenie okruhu osôb a pracovných činností, na výkon ktorých je možné požiadať o príspevok na činnosť pracovného asistenta. Zámerom predloženého návrhu zákona je možnosť poskytnutia príspevku na činnosť pracovného asistenta aj pre ťažko zdravotne postihnutého umelca, športovca či ťažko zdravotne postihnutého verejného funkcionára. Predkladaný návrh zákona bude mať hlavne pozitívne sociálne vplyvy.
Skryt prepis