Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2016 o 15:11 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 18:26 - 18:27 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Nerád, ale keď ste ma už spomenuli, by som dodal ešte k tomu vystúpeniu, ktoré som mal predtým, na doplnenie toho, čo ste povedali, jeden dovetok. Táto vláda bráni slovenské pozemky a slovenské vlastníctvo viac ako tento zákon, ktorý kolegovia navrhujú zrušiť, lebo je nezmyselný. Chráni ho tým, že zavádza a zvyšuje dane a odvody, je tu korupcia a klientelizmus a tá vyháňa zahraničných investorov z tejto krajiny, pretože sme pre nich pomaly nelukratívni. A tým, ktorí si to môžu kúpiť túto pôdu? Viete, politika s ľudskou tvárou, s hodinkami, za ktoré môžte kúpiť celý kataster v tejto krajine, asi tiež nezaváňa tým pravým spôsobom ochrany pôdy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 18:02 - 18:04 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Je mi nesmierne ľúto, že pán Kvorka odišiel, lebo ja by som mu chcel povedať, že tí predsedovia, ktorí sa tam dostali ako nomenklatúrni kádri, prebrali tie družstvá a dnes už sú v dôchodkovom veku alebo preddôchodkovom veku, tí predávajú najlepšie, ako len vedia, poľnohospodárske podniky komu? V najlepšom prípade nejakej slovenskej investičnej skupine. Ale mnohokrát nie pre nich, ale pre zahraničných investorov, ktorí majú na to peniaze. Naozaj toto chceme podporovať?
A keď táto vláda a SMER hovorí o ochrane poľnohospodárskej pôdy, tak ja som vás vyzýval k tomu, že keď Jaguar prišiel a pre Indov ste dali niekoľko sto hektárov pôdy, prečo ste im nepovedali, my vám dáme túto pôdu, užívajte si dovtedy, kým tu budete, ale keď sa raz rozhodnete spakovať a odísť z tejto krajiny, tak nám túto pôdu vráťte! Tento pozemok nám vráťte, však celú tú investíciu ste tam urobili. Keď na jednej strane chcete chrániť pôdu, že nemôžu sa dostať do majetku zahraničných investorov, na druhej strane tá istá vláda, ten istý SMER odovzdáva zahraničným na stovky najlepšie hektáre pozemkov, prečo ste im to nemohli povedať? A dnes hovoríte, že naozaj tie najchudobnejšie vrstvy, ktorí majú pôdu, oni sú odkázaní predávať pôdu čo najlacnejšie, pretože u nich, aby mohli predať niekomu, kto je solventnejší, z inej dediny, z iného okresu, to im znemožníte.
Tento zákon je príklad toho, že robíme nerovnoprávnosť medzi vlastníctvom. A ja si myslím, že toto nie je v súlade ani s ústavou, preto som ten návrh na Ústavný súd podpísal. A ja by som chcel apelovať na každého, nech naozaj skúsi prehodnotiť a podporiť tento návrh zákona, bude to lepšie pre ochranu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 17:44 - 17:54 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia. (Hluk v sále.)
Pán predsedajúci, ja by som počkal, kým v sále bude trošku kľud. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chvíľku počkajte, lebo ani ja nepočujem. A neviem, či nás chcete pochváliť alebo niečo iné.
Páni poslanci, prosím vás, tí, ktorí máte čo prerokovať, nech sa páči, mimo.
Pán poslanec, môžte pokračovať.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, chcem pochváliť tých poslancov klubu MOST-u – HÍD, ktorí podpísali podanie, návrh na Ústavný súd v tom, že tento návrh zákona, ktorý práve kolegovia na čele s pánom Osuským navrhujú zrušiť, že je protiústavný. Ale teraz k merite.
Kolegyne, kolegovia na Slovensku máme 50 %, polovicu územia poľnohospodárskej pôdy a polovicu územia lesnej pôdy. Je pre vás rozdiel vo vlastníctve lesnej a poľnohospodárskej pôdy? Je nemožné alebo máme zakázať predaj Žitného ostrova, lebo tam je poľnohospodárska pôda? Ale môžme predať celú vysokú, Vysoké Tatry a Nízke Tatry, Malú či Veľkú Fatru, či Slovenské rudohorie, Štiavnické vrchy, to všetko je možné na predaj? Nezachytil som zo strany vládnej koalície snahu každého vlastníka pôdy v tejto krajine dať na rovnakú štartovaciu čiaru a to považujem za zlé.
Ďalej si kladiem otázku: Odkedy existuje tento zákon, ako je možné, že na území Slovenska sa do rúk zahraničných investorov dostalo oveľa viac pôdy, ako tomu bolo predtým, kým takýto zákon neexistoval? Ja práve z tohto dôvodu podporím tento návrh. Pretože tento návrh nerieši nič iné len to, aby privatizéri po Mečiarovi, ktorí sprivatizovali štátne majetky, ktorí sa dostali k poľnohospodárskym družstvám, teraz majú právo podľa tohto zákona – len oni, nikto iný –, majú právo sa dostať k poľnohospodárskej pôde.
Pán Kvorka, aby som zareagoval, družstvá sa neprivatizovali, ale v družstvách sociálne nomenklatúry, ktoré tam boli kedysi dosadené, z 90 % sú tí, ktorí prebrali a dnes disponujú vlastníckym právom družstva. Po transformácii, ale prebrali. A to sú nomenklatúrne kádre po predchádzajúcom režime, ktorí majú právo rozhodnúť, že prevodom celého poľnohospodárskeho podniku – či už akciovky, eseročky, družstva – na zahraničný subjekt prevádzajú aj vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde. Preto toto riešenie je zlé.
Je nepochopiteľné, že keď niekto, občan Slovenskej republiky, si chce kúpiť poľnohospodársku pôdu kdekoľvek na území Slovenska, je mu týmto zákonom znemožnené. Úprimne poviem, že keby som sa rozhodol, že po svojej starkej prídem a na Čiernom Balogu si chcem kúpiť hektár pôdy, tak pre mňa to umožnené nie je. Ale nie je umožnené pre hocikoho z vás, aby prišiel do Rimavskej Soboty, keď tam nebýva a nepodniká, aby si kúpil poľnohospodársku pôdu. Pýtam sa: Prečo je to zlé?
Pri lesnej pôde to dnes umožnené nie je a problém to nikde nerobí. Preto by som chcel vyzvať kolegov z vládnej koalície a mojich bývalých straníckych kolegov, aby tak ako sa pripojili k podpisu na Ústavný súd, aby podporili tento návrh. Tento návrh je zlý, nie je dobré riešenie. Odkedy je možné prevádzať, keď sa pozrieme, koľko firiem zmenilo vlastníctvo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán kolega! Pán kolega, pán podpredseda Glváč, vyrušujete! (Reakcia z pléna.) No áno, 2-tisíc, alebo 5-tisíc, keď porušíte rokovací poriadok. Zatiaľ ste neporušili, ale vás upozorňujem.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Ten, ktorý ste práve schválili, ten áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, je tu hrobové ticho. To tu ešte nebolo.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Neviem, či môžem vystupovať vôbec a pokračovať.
Ale ak dovolíte, odkedy tento zákon existuje a uplatňuje sa, od tej doby oveľa viac pôdy sa dostalo do majetku zahraničných investorov, oveľa viac firiem predalo, teda majiteľov slovenských predalo svoje obchodné podiely zahraničným. Keď si chce Nemec, Holanďan, Francúz, neviem kto prísť na Slovensko, kúpiť si päť hektárov pôdy, to tento zákon mu znemožnil. Ale keď ten istý Francúz, Nemec, Holanďan chce prísť na Slovensko si kúpiť 1 000 hektárov pôdy, tak to mu nezakazuje. Lebo ten si kúpi celé družstvo, ktoré vlastní pôdu a šmitec. Riešenie, že zakážeme fyzickým osobám nadobúdať poľnohospodársku pôdu v čase, keď právnické osoby môžu na Slovensku predávať, kupovať poľnohospodársku pôdu, ako sa im zachce, je absolútne neúčinné.
Ešte raz. Uvedomme si, že takéto riešenie, ako platí pre poľnohospodársku pôdu, neplatí na polovicu územia v Slovenskej republike na lesy a žiadna dramatická zmena, vykúpenie slovenských lesov a hôr sa neudiala. To naše rozdrobené vlastníctvo, ktoré v tejto krajine existuje, tie švíky malé, tie sú najväčšou prekážkou na nákup pôdy zahraničnými investormi a zahraničnými vlastníkmi. Ale v tejto podobe, pokiaľ tento zákon tu bude, tak keď družstvo hospodári alebo poľnohospodársky podnik hospodári na tisíc hektároch pôdy, kúpi 400 hektárov v rôznych frckoch, to je lukratívna zákazka pre zahraničného investora, lebo na pôde, na ktorej bude hospodáriť, keď kúpi ten podnik, tak z toho 400 hektárov sám vlastní. Sám môže zabezpečiť scelenie týchto pozemkov a dáme mu návod, ako to má robiť.
Keď Národná rada nemôže od roku 2000, opakujem, od roku 2000, keď Slovenská republika pristúpila do OECD, nemôže prijať zákon, ktorým by obmedzovala vstup kapitálu alebo kapitálu na územie Slovenskej republiky, teda aj zakázať investorom, aby nakupovali a nadobúdali vlastníctvo pôdy, a my sme to mali takto riešené, bolo to v čase, keď ešte ani ja som nebol v parlamente alebo ministrom, bolo to dávno predo mnou, od tej doby nie je možné obmedziť, aby právnické osoby nadobúdali vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy. Nemôžme sa prirovnávať k Maďarsku, kde Maďarsko pred vstupom do OECD zaviedlo, že poľnohospodársku pôdu môžu vlastniť len fyzické osoby. Od tej doby v Maďarsku tento zákon alebo podoba tohto zákona v Maďarsku môže fungovať.
Na území Slovenskej republiky je návod, ako zabezpečiť, aby tí, ktorí sú vyvolení, tí, ktorí sprivatizovali alebo sú podnikateľmi dnes v poľnohospodárstve, aby na pôde jednoduchých malých občanov na Slovensku zarobili. Lebo ten jednoduchý občan v dedine, kde je 500 vlastníkov a jeden poľnohospodár, má možnosť predať svoju pôdu tomu jednému. Čo si myslíte, aká bude tam cena? Bude veľká alebo bude potlačená, pretože môže to kúpiť jeden alebo maximálne jeho sused? Takže cena klesla. Ale ten jeden, keď prevedie 400 hektárov na zahraničného, lebo teta Terka alebo nejaký vlastník nemôže predať do Nemecka, ale vlastník poľnohospodárskeho družstva alebo podniku, ten môže celý podnik predať. Aj s touto pôdou zahraničnému za trojnásobnú cenu alebo za štvornásobnú cenu.
Kto na tom získa? Komu sme pomohli? Pomohli sme občanom tejto krajiny alebo sme pomohli niektorým vybraným podnikateľom? Keď SMER sa tak hrdo hlási k tomu, že bude chrániť občanov, toho pracovníka vo Volkswagene, toho pracovníka, ktorý možnože má päť hektárov pôdy, alebo toho podnikateľa, ktorý na tom zarába?
Tento zákon je názorný príklad, ako chránite toho podnikateľa a nie vlastníctvo tých najjednoduchších osôb, ktorí dnes možnože najviac potrebujú tie peniaze, aby svoju pôdu, keď sú odkázaní na to, aby predali, aby nepredávali ho pod cenu. Vy ste znehodnotili majetok viac ako jeden milión občanov tejto krajiny, ktorí sú vlastníkmi pôdy, poľnohospodárskej pôdy.
A preto podporím tento návrh, lebo keď ten článok I sa zruší z toho zákona, tak každý vlastník pôdy na Slovensku bude si rovnoprávny. Aj ten vlastník lesa, aj ten vlastník poľnohospodárskej pôdy a nebude tu obmedzenie, že vlastník, občan Slovenskej republiky, ktorý sa tu narodil, nebude mať zakázané kdekoľvek, v ktoromkoľvek kúte tejto krajiny si kúpiť poľnohospodársku alebo lesnú pôdu. A nebude medzi vlastníctvom rozdiel, čo ústava priamo zakazuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 16:10 - 16:12 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Matovič, musím povedať, že áno, máte pravdu, je legitímne diskutovať o tom, či je správne konanie ministra vnútra v prípade Bašternáka tak, ako konal. Áno, je legitímne viesť politickú diskusiu. To, čo nie je správne, je brániť tejto politickej diskusii, pretože minister nesie aj politickú zodpovednosť. Ale zjavne kolegovia to nechcú, aby sa viedla politická diskusia.
A teraz snáď ešte jedna pripomienka. Odkedy som v politike, len jeden jedinýkrát som zažil, že v parlamente použili časomieru. Vtedy SMER sedel v opozícii. Bolo by veľmi zaujímavé vypočuť si ten zvukový záznam vystúpenia Pašku, Fica a ostatných smerákov, ako to kritizovali. Dnes oni to idú zavádzať. Nemyslím si, že bolo to správne, bolo to jeden jedinýkrát, nemyslím si, že to bolo správne, ale zaviesť z toho pravidlo je nehoráznosť a šľapanie po demokracii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 15:11 - 15:11 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne kolegom za faktické pripomienky. Snáď by som, ak môžem, zareagoval na kolegu Vašečku, ktorý hovoril o tom, že z vládnej koalície odznieva, že 70 % diskutujúcich je z opozície. No, pán kolega, ja s vami súhlasím. Je to problém. Je to problém preto, lebo asi v opozícii sedia ľudia, ktorí majú vlastný názor, a v koalícii sedia ľudia ako Kolesíkovia, osemdesiat jedna Kolesíkov, ktorí tlačia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2016 14:48 - 15:03 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady Danko, vážený pán predkladateľ, spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, no myslel som si, že budem mať kúsok viac času na to, aby som sa pripravil, ale dovoľte, aby som vystúpil k tomuto rokovaciemu poriadku.
Prečo je dneska takáto veľká diskusia o rokovacom poriadku? Bola aj na minulej schôdzi. Si kladiem neustále túto otázku. No preto, lebo sa bavíme o demokratických princípoch, ktoré majú platiť v tejto krajine. Bavíme sa o tom, že kde má prebiehať politický boj? Politický boj má prebiehať, kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, tu v parlamente alebo na uliciach? Ktorá je pre vás lepšia? Ja osobne si myslím, že do politickej kultúry patrí, aby sa politická diskusia viedla v parlamente. Preto sme dostali všetci mandát od našich voličov, aby sme sedeli tu, v tejto Národnej rade a tak ako sme dostali mandát, tak sa zostaví vláda a vládna koalícia a máme viesť korektnú politickú diskusiu aj na nepríjemné témy.
Ja si myslím, že rokovací poriadok je len zástupný problém od toho, aby sme odviedli pozornosť. A vyšiel kedy? Vyšiel vtedy, keď opozícia otvárala korupčné škandály vládnej koalície. Teda pomenujme, nie ani tak vládnej koalície, ako vládneho SMER-u, ktorú koaliční partneri zdedili, ale musia sa s tým vysporiadať. Je to pre nich nepríjemné, ja to chápem. Ja som mal možnosť dvakrát sedieť vo vláde, byť aj v opozícii a viem, aké to je si sadnúť tu na stoličku, ktorá je vyhradená pre ministrov a čeliť kritike, ktorá mnohokrát ide z lavíc opozície, pretože je úlohou opozície poukazovať na to, čo považuje za zlé. Ale tu zjavne táto vládna koalícia to nechce.
Pri všetkých ostatných témach a musím povedať, že na tejto schôdzi sme mali rad ťažkých zákonov, pretože dane, sociálny systém, rozpočet na budúci rok, nie je ľahká téma a dneska, doteraz sme mali tieto témy na pretrase. Ale keď, tak ako som už dneska uviedol, päť a pol rokovacieho dňa, 44 hodín sme rokovali a prebrali sme 54 bodov. To je v priemere na 1 bod, nepočítam rokovací poriadok, sme prebrali za 48 minút. Kolegyne, kolegovia, ruku na srdce, je to veľa? Je to taká veľká diskusia k jednému bodu, ktorý prejde a bude platiť pre každého občana v tejto krajine? Táto právna norma je tak veľa, 48 hodín diskutovať k nejakému zákonu? No nie, som o tom presvedčený, že nie.
Ale tam, kde sa zasekne parlament a kde dlho diskutujeme, to je práve, to sú témy, ktoré sa týkajú demokracie v tejto krajine, korupcie a smerovania krajiny. Ale vy túto diskusiu odmietate. Ja by som bol nesmierne nerád, keby tá diskusia z obmedzenia v parlamente sa presunula na ulice. Je to nebezpečná hra, povedal som už aj pri prvom čítaní, poviem to aj teraz. To, že ako tento návrh uzrel svetlo sveta a dostal sa do lavíc parlamentu, odzrkadľuje aj to, že aj pri prvom čítaní, aj teraz v druhom čítaní na tejto schôdzi za predkladateľa sedí takmer výhradne pán kolega Bernaťák. Neviem, či je to preto, že ostatní sa za to hanbia a odmietajú ho vystriedať? Možno.
Ale teraz poďme trošku k tým praktickejším veciam, na ktoré by som chcel poukázať. Pri parlamentnej demokracii, kde vláda je podriadená parlamentu a nie naopak, by rokovací poriadok mohol už dostatočne reagovať alebo reflektovať na niektoré anomálie, ktoré sa vyskytujú v parlamente. Trebárs pán premiér by nemal vystupovať mimo rozpravy, alebo tak, aby bolo poslancom znemožnené reagovať naňho vo faktických pripomienkach. Čoho sme svedkami? Pán premiér príde, mimo rozpravu vystúpi, poslanci nemajú umožnenú faktickú pripomienku, otočí sa a odíde. Tomu sa hovorí parlamentná kontrola? Tomu sa hovorí, že vláda je podriadená parlamentu? To je výsmech parlamentu. Vláda nám ukazuje, že nie vláda je podriadená parlamentu, ale parlament je podriadený vláde.
Ďalší dôkaz, prečo si to dovolím vysloviť, je, že vládni poslanci sa v minimálnej miere zapájajú do rozpravy k akémukoľvek bodu, ktoré idú, pretože tie prechádzajú automaticky. Tam neplatí, či je to pravda, či je dobré, či je to zlé, tam platí, keď tu páni, ktorí sedia a vedú schôdzu, ukážu palcom hore, tak vládna mašinéria hlasuje za, keď ukážu vodorovne, tak sa zdržia, keď palcom dole, tak sú proti. To nie je o diskusii v parlamente. To je o tom, že vládni poslanci sú mašinériou, ako v minulom volebnom období povedali, že Kolesíkovia, ktorí sú tu od toho, aby stláčali gombík, ktorý im ukážu. Ale, prosím, to nepatrí do tohto parlamentu.
Trebárs ďalší moment, ktorý mi vadí, ktorý sa nerieši týmto rokovacím poriadkom, je, že pri odvolávaní ministra, minister nesedí v sále, nemá povinnosť sedieť v tejto sále. Ale opozícia, keď si pozbiera potrebný počet podpisov na to, aby zvolala mimoriadnu schôdzu, tak to nerobí len z rozmaru, ale ju robí preto, lebo chce poukázať na niektoré problémy, nešvár, ktorý sa rieši v pôsobnosti jednotlivých ministrov, a za to nesú politickú zodpovednosť. Nie trestnoprávnu, nie hmotnoprávnu, ale politickú zodpovednosť . A patrilo by sa, keď vláda je podriadená a minister je podriadený parlamentu, aby ten minister tu sedel. Ale niekoľkokrát sme mali možnosť už zúčastniť sa aj v tomto volebnom období pri odvolávaní, kde tomu tak nebolo, kde minister vlády ukazuje, že kašle zvysoka na parlament a on nie je podriadený parlamentu, ale v parlamente sú poslanci, ktorí skáču tak, ako si to vláda želá. A to je zle. To opäť je o tom, že aký má charakter táto krajina. A mám s tým vážny problém.
Rovnako by som povedal aj pri odvolávaní premiéra. Prečo tu nesedí premiér, prečo tu nemá povinnosť sedieť premiér a aspoň jedna tretina vlády? Však keď padá premiér, padá celá vláda. Prečo parlament nezaviaže, že keď darmo poslanci pozbierajú ten podpis, tak tu majú sedieť? Ako nerád, ale musím povedať, že keď odvolávali Ivetu Radičovú, bola tu veľká kritika, ako nežná dáma čelila tu kritike, mnohokrát z vlastnej skúsenosti a z vlastného poznania viem, že znášala to neľahko, ale aj tak tu sedela a trpela to, čo dostala od opozície, vtedy od SMER-u a od jeho ďalších partnerov. Ale vydržala to. Vláda nám, nech prídem s akýmkoľvek návrhom, ukazuje, že ona to nemusí robiť. Nikto tu nesedí, sedia tu len predstavitelia vládnej koalície, ktorí sú členmi parlamentu, a preto, lebo pre nich je to nepríjemné sa vyrovnať s tým, že nesú zodpovednosť za škandály niekoho iného, máme tu dneska na stole rokovací poriadok a máme ho riešiť.
Apropo, kolega Gál predniesol, že ministri môžu niekoľkokrát vystúpiť dvadsiatimi minútami, lebo budú mať na to právo. Majú obmedzenie 20 minút, ale môžu niekoľkokrát. Kde je tu rovnoprávnosť? Kde je tu možnosť reagovania?
A teraz pár takých odborných vecí ešte. Lebo tieto, ktoré som spomenul, boli politické. A teraz odborné. Veľakrát sa dostane vysvetlenia poslancom, prečo ten-ktorý návrh zákona dostávame na stôl. Odpoveď zo strany vlády a jeho úradníkov je: lebo Brusel. Ale ani v jednom jedinom prípade nemajú poslanci možnosť dostať akýkoľvek písomný dôkaz o tom, že tomu tak je. Trebárs aj v režime vyhradenom, že sa môžu na to pozrieť, nahliadnuť. Keď existuje nejaký "pajlot", ktorý u nás, prišiel a upozorňuje, že niečo Slovenská republika má odstrániť, a na to v dôvodovej správe sa to uvádza, tak sa pýtam, prečo je to problém, aby poslanci naozaj mohli dostať takýto dôkaz. Ikskrát za svoju kariéru som sa dostal do situácia, kde úradníci niečo chceli presadiť a napísali, lebo to od nás chce Brusel, lebo nám hrozí infringement, lebo nám hrozí konanie. Ale dajme si ruku na srdce, ktorý z vás toto vie v plnej miere posúdiť, či tomu tak je alebo či tomu tak neni? A keď to vláda predloží a donesie sem, tak si kladiem otázku, prečo nie je možné predložiť k tomu aj patričný dôkaz, že tomu tak je? Lebo osobne si myslím, že keď to predložia, tak nebol by problém ani v opozícii za takýto návrh zahlasovať, pretože nikto ani v opozícii nechce, aby bolo konanie začaté voči Slovenskej republike, keď sme niečo nedodržali, k čomu sme sa medzinárodnou zmluvou zaviazali.
Za ďalšie by som povedal, nemáme doriešené absolútne ale možnosť notifikácie alebo predkladania návrhov, ktoré podliehajú z titulu prístupovej zmluvy k Európskej únii, povinnosti notifikácie. Vláda notifikovať zmeny zákonov dokáže, pretože tam na to máme vymyslený systém. Ale pri notifikácii, teda pri zákonoch, ktoré podliehajú notifikácii, poslanci už túto možnosť nemajú. Pretože poslanec predloží poslanecký návrh a ten už nejde na notifikáciu. A mnohokrát paradoxne z toho nám môže hroziť infringement. Už v tomto volebnom období sme riešili jeden takýto návrh, ktorý mal ísť na notifikáciu, nešiel, Brusel nás na to upozornil a teraz sme ho mali, na minulej schôdzi sme to riešili, alebo, pardon, na tejto schôdzi sme to riešili, budeme to riešiť ešte aj na budúcej.
Prečo sa nemyslí na to, že v tých prípadoch, kde je povinnosť notifikácie medzi druhým a tretím čítaním, zámerne hovorím medzi druhým a tretím čítaním, teda vtedy, keď prejdú pozmeňujúce návrhy poslancov k nejakému návrhu zákona, prečo nie je prerušené rokovanie na povinnú notifikáciu a po notifikácii by sa pokračovalo v treťom čítaní? Pretože po notifikácii už v danom návrhu zákona nie je možné vykonať alebo by sa nemala vykonať žiadna meritórna zmena.
Mali sme tu vládny návrh zákona o odpadoch. Bol na notifikácii. A na akej notifikácii bol, ako sa to spravilo? Tak, že dneska nevstúpil do, poriadne pol roka do platnosti a notifikujeme, teda meníme preto, lebo sme to neurobili tak, ako sme to mali urobiť.
Tak, kolegyne, kolegovia, toto sú názorné príklady, ktoré podľa mňa by mal tento rokovací poriadok riešiť. To áno. Ale to, že kto tu koľko má rečniť, prosím pekne, to asi nie. Lebo to uberá a snaží sa vytlačiť politickú diskusiu, či už na tému korupcie, klientelizmu alebo o smerovaní tejto krajiny, snaží sa vytlačiť z tejto miestnosti na ulicu. A to by som chcel každého varovať.
A preto dovoľte, aby som predložil procedurálny návrh vrátiť návrh zákona predkladateľom na dopracovanie. A keď ten návrh zákona, teda keď to prepracujú a donesú v tomto zmysle na pôdu Národnej rady, som presvedčený, že by sme tu dostali oveľa širší priestor. A verte mi, možnože aj opozícia by sa vzdala rozsahu vystúpenia, keby naozaj parlament sa správal ako parlament a nie ako poskok vlády a robil to, čo vláda rozkazuje, a naozaj platila parlamentná demokracia, že vláda je podriadená parlamentu, a nie naopak.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 14:35 - 14:36 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Marosz, apelovali ste na koaličných partnerov SMER-u, prečo mlčia. No ja by som ich mlčanie prirovnal k slovenskému porekadlu alebo maďarskému, že keď sa primiešate medzi žito, zožerú vás svine. Toto sa stalo. Nie odbornosť, nie slušnosť sa zmenila, korupcia, klientelizmus, nie charakter vplýval na odstránenie korupcie a klientelizmu, ale presne naopak. Nič iné sa nestalo, treba to pomenovať tak, ako je. Keď sa pomiešali a dostali sa do žita, tak ich zožrali jednoducho svine podľa slovenského porekadla.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 10:14 - 10:16 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán kolega, rád som si vás vypočul. Mali ste mnohé také zaujímavé pripomienky k tomuto návrhu, ktorý predložila vládna koalícia. Riešime tu rokovací poriadok. Dovoľte, aby som povedal, že pre mňa, tento rokovací poriadok pripomína, húpací kôň. Má to hlavu aj pätu, má to začiatok aj koniec, ale rozum to nemá. Pretože riešime len zástupný problém. Úprimne, ja som sa zamyslel nad tým, že doteraz sme mali päť a pol rokovacieho dňa v tomto mesiaci. Za tých päť a pol dňa, teda za 44 hodín sme prebrali 55 bodov, 54. To na jeden bod v priemere vychádza 48 minút. To je veľa na jednu rozpravu? Nie.
K tomuto bodu ktorý nemá rozum, tak ako tí, ktorí ho predkladali, lebo odvádzajú pozornosť od toho, čo trápi občanov v tejto krajine. Naviac treba povedať, že aj tých 48 minút v priemere diskutovala opozícia, lebo vládna koalícia len sem-tam náhodou niečo povie, aj to len, zriedka alebo keď chcú predložiť nejaký pozmeňujúci návrh na spôsob predchádzajúcej Ficovej vlády. Aj tam vidieť kontinuitu.
Pán Kresák sa zámerne prihlásil ako posledný, lebo tam chce predložiť pozmeňujúci návrh v mene vládnej koalície. Ale je to tak, pán kolega. Darmo sa budete pozerať, je to presne tak isto ako v minulom volebnom období, keď sme kritizovali. Ja som to kritizoval vtedy, budem to kritizovať aj teraz. Keď máte takýto záujem, boli ste prihlásený písomne, ja by som rád reagoval na pozmeňujúci návrh pána Kresáka, ale vládna koalícia nedá na to možnosť. Toto je, práve preto si trúfam povedať, že tento návrh je ako húpací kôň. Hlavu to má, ale rozum nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2016 10:44 - 10:48 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a bolo by naozaj škoda, lebo nezvyčajne, ale chcem sa poďakovať pánovi ministrovi aj pánovi Antalovi, kolegom z MOST-u, že pouvažovali nad tou kritikou, ktorú som vyslovil pri prvom čítaní, aj keď chápem, že nie je možné v plnej miere vyhovieť kritike opozičnému, opozičným poslancom, ale aj tak patrí vďaka za to, že ste vyhoveli nie mne, poľnohospodárom, podnikateľom na vidieku, že nebudú musieť platiť poplatok za vodu nad 15-tisíc m3, ale nad 50-tisíc m3 odobratej vody. Je to obrovský posun.
Vo vyrovnaní konkurenčného prostredia pri odbere podzemnej a nadzemnej vody treba povedať, že ja s takýmto návrhom, i keď nie je úplne taký, aký by som si sám navrhoval a vo výbore som takýto jeden podobný návrh predložil, ale keď pán predseda Antal predložil, tak chápem, že ten je prioritnejší pre vládnu koalíciu a bol prijatý, že pri odbere podzemných aj nadzemných vôd na závlahy nebudú musieť platiť poplatok farmári do 50-tisíc ročne. A aj to vítam, že ide sa odstrániť z návrhu zákona aj ten mesačný limit, ktorý tam bol stanovený, pretože aj ten bol nezmyselný. Takže tento návrh zákona sa vylepšuje.
A som nesmierne rád, že súhlasíte s tým, že tento návrh zákona ide nad rámec toho, čo ministerstvo predložilo, a opravuje zákon, ktorý tu bol doteraz, doteraz prijatý. Preto by som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 4 spoločnej správy, aby bolo jasné, aby bolo jasné, pretože ten sa týka práve toho navyšovania. Takže bol by som rád, keby sa to osobitne hlasovalo.
Musím ale povedať, že stále zastávam názor, že kritika zo strany Európskej únie, ktorá smerovala k tomu, že nemáme vyriešené platby za vodohospodárske služby, nie je totožná s platbou za vodu.
Musím zopakovať, že zavedenie poplatku alebo dane v podobe 0,1 eura za meter kubický je symbolická. Oveľa viac bude stáť jeho vyrubenie pre farmárov než čiastka, ktorá sa z neho vyberie. Preto je tento poplatok aj z tohto pohľadu nelogický a myslím si, že nie je správne riešenie. A ja chápem, že to nechcete, nechcete alebo nie je priestor to teraz riešiť, ale, pán minister, dovoľte, aby som na vás apeloval, ani Brusel nie je dogma a neplatí stále a možnože trošku iný pohľad pod iným vedením je možné dosiahnuť zmenu aj v Bruseli, keď už natoľko hovoríte, že to Brusel, i keď ja som presvedčený, že to Brusel nie je.
Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste vyhoveli tej kritike alebo požiadavke, aby farmári za závlahu vodu neplatili. Je to trošku aj nelogické. Keď zoberú z rieky vodu farmári a chcú poliať, aby niečo vypestovali, polovica sa dostane do spodných vôd, urobíme z nej viac-menej pitnú vodu, tak to ideme zdaniť, zavádzame za to poplatok, a keď to nezoberú, tak za jeden deň tá voda pretečie do Maďarska zadarmo. Myslím si, že toľko si naši poľnohospodári zaslúžia, aby neplatili. A ja by som bol oveľa radšej, keby takýto poplatok vôbec nebol.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 9:35 - 9:36 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Kiššová, ja tento návrh podporím, ale úprimne musím povedať, že, alebo resp. len pripomenúť na osvieženie, že tento zákon je podaný na Ústavný súd a Ústavný súd ho prijal na ďalšie konanie. Aj to svedčí o tom, že asi nie je všetko v poriadku s týmto návrhom zákona.
Ja sám pri jeho prijímaní som dlhé mesiace upozorňoval na to, že bude to mať negatívny dopad nielen na podnikateľov, ale na samotných občanov. Je faktom, že aj ja dostávam informácie, že tí, ktorí sa aj prihlásili, že splnili tú zákonnú povinnosť, tak výsledok pre nich znamená 9- až 10-násobné navýšenie nákladov, čo v mnohých prípadoch už je moment, ktorý likviduje podnikanie.
Skryt prepis