Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.3.2017 o 9:57 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 10:18 - 10:20 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, rozprávali ste múdro, ale musím povedať, že od veci. Ja som dal dva také návrhy, ako riešiť. Jednak som kritizoval to skrátené konanie, ale hovoril som, že prečo nezrušiť to skrátené konanie a rokovať v riadnom rokovacom procese, a vládna koalícia má tu moc, že preloží Budajov návrh o dva mesiace a budeme v druhom čítaní hlasovať o dva mesiace a bude ten priestor a čas na..., rokovať, rozhodovať a dohodnúť sa. Ale paradoxne práve vy a vláda týmto konaním skracujete ten čas na to, aby sme sa mohli rozprávať, aby sme sa mohli skutočne dohodnúť, a bolo to správne riešenie. Vnímam túto snahu vašu, ktorú ste tu vyjadrili alebo vystúpili, ako z vás ako osoby ako úprimnú snahu. Ale predkladať v skrátenom konaní a nepovedať jeden skutočný dôvod, prečo to musí ísť v skrátenom konaní, a vystúpili ste druhýkrát a ja vás veľmi poctivo počúvam aj v úvodnom slove, aj teraz, ale nezachytil som jeden relevantný, skutočný právny dôvod, ktorý by bol v zmysle rokovacieho poriadku a odôvodňoval by skrátené konanie v tomto duchu.
A ešte jeden taký moment, prepáčte, prečo neveríme tej úprimnej snahe. Však za politickou stranou SMER aj SNS stoja Mečiaroví divokí privatizéri. Ako môžme úprimne, v úprimnej snahe dôverovať, že tá snaha Roberta Fica, ktorá 19 rokov bránila zrušeniu Mečiarových amnestií, teraz bude iná. Áno, ste ministerkou spravodlivosti, apelujem na vás. V mene vlády zoberte tieto dva návrhy na skrátené konanie späť a poďme rokovať v riadnom konaní a navrhnite svojim koaličným partnerom, nech Budajov návrh posunú o dva... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2017 9:57 - 10:06 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedkyňa vlády, ministerka spravodlivosti, kolegyne, kolegovia, asi všetci v tejto sále a dnes, chvalabohu, pod tlakom laickej aj odbornej širokej verejnosti si uvedomujeme, že aké zlo prinieslo do tejto spoločnosti krok Mečiara, keď udelil amnestie na niektoré zločiny spáchané štátnymi inštitúciami.
Preto kým Mečiarove amnestie zostanú v platnosti, asi všetci vieme súhlasiť s tým, že nie je možné hovoriť o Slovensku ako o demokratickej krajine. Zrušenie Mečiarových amnestií, ja považujem oveľa podstatnejšie nie to, aby sme niekoho v tom potrestali, lebo na to už veľmi neverím, ale to, aby sme pre budúcnosť vytvorili precedens, aby žiadny prezident v tejto krajine do budúcna nemal ani najmenšiu snahu prísť a amnestiou ospravedlniť akýkoľvek teror, zločin, či už bol vykonaný cez štátne inštitúcie, alebo nie.
V tejto chvíli musím, je mi nesmierne ľúto, že kolega Erik Tomáš nie je v tejto sále. Musím povedať a odmietnuť prístup, ktorým kritizuje opozíciu, že politikárčime s touto témou. Chcem povedať, že ten, ktorý tu politikárči, je Robert Fico a politická strana SMER, ktorá 19 rokov úspešne blokovala zrušenie Mečiarových amnestií, a dnes musím povedať, že úspešne v tom pomáhajú jeho koaliční partneri. Nie je možné vyčítať opozícii, že máme vážne obavy k tej úprimnej snahe Roberta Fica zmeniť alebo dosiahnuť skutočnú zmenu v prípade Mečiarových amnestií.
Ja ako poslanec musím povedať, že som neprišiel do lavíc Národnej rady a neuchádzal som sa nikdy o poslanecký mandát s cieľom byť alibistom v týchto laviciach. Niekoľkokrát som sa verejne musel prijať ťažké rozhodnutia, tak ako som prijal rozhodnutie, že nepôjdem do vlády s Robertom Ficom, neumožním mu vytvoriť mojím poslaneckým mandátom a hlasom v tejto Národnej rade, vytvoriť vládu kontinuity, tak každý poslanec musí niesť zodpovednosť za svoje rozhodovanie, ktoré dostal od občanov tejto krajiny.
Preniesť, snaha preniesť zodpovednosť na Ústavný súd, aby rozhodoval miesto poslancov, aby prijali konečné rozhodnutie, je hrubým alibizmom v mojich očiach. Neexistuje dôvod, prečo odmietnuť návrh, ktorý predložil kolega Budaj a pod ktorý som sa podpísal aj ja. Keď kolegovia a kolegyne z vládnej koalície majú výhrady, mohli a môžu sa neustále obrátiť na Ústavný súd, aby Ústavný súd preskúmal. V takomto prípade je možné sa ešte raz vrátiť a prípadnú chybu opraviť v parlamente deväťdesiatimi hlasmi.
To, čo navrhuje vládna koalícia, je, aby sčasti poslanci, ktorí sedeli za HZDS a dnes sú na Ústavnom súde ako sudcovia, resp. aby sudcovia, ktorých nominoval na Ústavný súd Mečiar a jeho stranícki kolegovia, majú rozhodnúť o Mečiarových amnestiách. Kolegyne a kolegovia, keď niekto z toho robí politikum, tak je to vládna koalícia. Je mi nesmierne ľúto, že ministerka spravodlivosti predkladá návrh na skrátené konanie a nepovie jeden jediný relevantný dôvod, prečo to skrátené konanie v tejto Národnej rade máme prijať. Úprimne musím povedať, že dôvod ľudských práv v tomto momente jeho porušovanie neobstojí.
Keď Robert Fico 19 rokov úspešne bránil tomu, aby Mečiarove amnestie boli zrušené, tak v pohode nielen on, ale aj občania tejto krajiny sú schopní a ochotní strpieť dva mesiace normálneho priebehu rokovania v Národnej rade. Keď vláda chcela mať skutočné riešenie a chcela toto riešenie, nič a nikto im nebránil v tom, aby predložili návrh v parlamente, aby sme rokovanie o návrhu, ktorý sa predkladá spolu s kolegom Budajom, aby sa prerokoval až potom v druhom čítaní, až potom, keď bude prerokované v riadnom konaní zmena Ústavy Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky nie je trhacím kalendárom a nie som zástancom toho, že ústava sa má meniť v skrátenom konaní a pri akejkoľvek príležitosti. Všetky skrátené konania na zmenu ústavy viedli k zhoršeniu ústavy a demokratického systému v tejto krajine. Preto nabádam vás, aby ste, keď ho chcete zmeniť, tak stiahnite skrátené konanie späť a prerokujeme zmenu ústavy v riadnom konaní. Máte plnú moc rozhodnúť o tom, že bod kolegu pána Budaja prerokujeme potom, čo bude ústava v riadnom rokovacom konaní prerokovaná. Pokiaľ tak ale vládna koalícia neučiní, tak preukazuje, že jemu ide výlučne len o politikárčenie. A to odmietam.
Preto musím povedať sám za seba, že skrátené konanie ani za zmenu ústavy, ani za zmenu organizácie činnosti Ústavného súdu nepodporím. Nie som schopný uveriť tomu, že Robert Fico má skutočne úprimnú snahu tento problém vyriešiť tak, ako si to želá väčšina obyvateľov tejto krajiny. Nech mi je to prepáčené, ale každá snaha Roberta Fica niečo úspešne a s úprimnou snahou vyriešiť s dobrým úmyslom viedla tak, viedla a smerovala do pekla. Som o tom presvedčený aj teraz. Prepáčte mi, že som, nie som schopný uveriť tomu, že v tomto jednom jedinom prípade dnes to bude inak, a preto nechcem, a chcel by som vyzvať kolegov, nebuďte alibistami, neprenášajte kompetencie z Národnej rady na Ústavný súd. Zoberte tú ťarchu zodpovednosti a rozhodovania na seba. A keď budete chcieť, tak nech sa tu nájde 30 ľudí a nech sa postaví pred občanov, že podpíšem návrh na podanie na Ústavy súd, aby to Ústavný súd preskúmal. Ale nie tak, že tu alibisticky prijmeme nejaké rozhodnutie, zmeníme zákony tak, aby každý z vás mohol na konci dňa povedať, že ja som to nepodpísal. Nie, postavte sa k tomu tak a prijmite rozhodnutie. Tak ako som sa ja postavil sem a povedal som, že nie som schopný podporiť zmenu ústavy v skrátenom konaní, lebo to nie je trhací kalendár, že nie som, že nie som pripravený predniesť kompetenciu a zodpovednosť, ktorá, ktorú má niesť poslanec, ktorého zvolili občania tejto krajiny, na Ústavný súd, kde sedia sudcovia, ktorých navrhoval samotný Mečiar, zoberte si to a potom to bude iné v tejto krajine. A musím povedať, že v tejto Národnej rade, odkedy som činný v politike, a mal som možnosť tu sedieť vtedy, keď sa hlasovalo o zmene Mečiarových amnestií, stále som hlasoval za. Ale ešte raz musím odmietnuť postoj, aký tu prezentoval aj pán Erik Tomáš, politikárčiť. V tomto prípade politikárči vládna koalícia. O tom, že opozícia to nerobí, svedčí aj to, že tento návrh zmeny Mečiarových amnestií je v Národnej rady za necelý rok už druhýkrát, a nie na návrh vlády. To znamená, že táto úprimná snaha je úprimná na strane tejto, a nie na strane vašej.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2017 10:39 - 10:50 hod.

Zsolt Simon
Pán predseda, predbehli ste ma, chcel som poprosiť procedurálne, aby ste vytvorili priestor, keďže pani Dubovcová je v tejto Národnej rade naposledy ako vo svojej funkcii, aby sme jej mohli poďakovať aj takýmto spôsobom, jednou kyticou. Ale chápem, že asi to nie je vhodné.
Takže, pani verejná ochrankyňa práv, počkáme vás pred podpismi, keď dovolíte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2017 10:23 - 10:26 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, aj za slovo, aj za mikrofón.
Dámy a páni, dovoľte, aby som sa vyjadril k správe, ktorú predkladá pani Dubovcová, verejná ochrankyňa práv. Musím povedať, že každý úrad má takú silu a takú pozíciu, ako jeho ľudia vybudujú v spoločnosti. Pani Dubovcová je krásnym príkladom toho, ako úrad verejného ochrancu práv môže slúžiť k dobru občanov tejto krajiny. Jej predchodca pán Kandráč, mal som možnosť zažiť, bol som v politike, takmer som o ňom nepočul. Nebolo možné vidieť nejakú relevantnú kritiku vo vzťahu k vláde. A to hovorím aj vo vzťahu k tej vláde, v ktorej, kde som sedel aj ja. Žiadne zrkadlo nebolo nastavené. A v spoločnosti je potrebné mať to zrkadlo, aby aj politici mali to zrkadlo pred sebou, aby poukázali na to, čo je zlé.
Pani kolegyňa Dubovcová sedela tu s nami ako poslankyňa. Ja som rád, že som mohol hlasovať za ňu, aby zastávala túto funkciu. A musím povedať, že som sa nesklamal. Nabrala odvahu a postavila sa veľakrát sama voči celému systému. A to je podstatné v tejto krajine, aby sme mali sebareflexiu. Veľakrát možnože, tak ako kolega Dostál povedal, hádzala hrach na stenu, ale upozornila na problémy, ktoré v tejto spoločnosti sú. Ako sa správa systém. Ako sa správa štátna správa a štátny aparát voči jednotlivým občanom, voči komunitám. Ako sa správa polícia. To, že urobila prechmaty, či už v Moldave nad Bodvou alebo aj v iných prípadoch, to sme doteraz nemali možnosť u predchodcu pani Dubovcovej počuť. Z tejto inštitúcie nikto nezávisle nepomenoval veci tak, ako sú. A tá kriti... teda to zrkadlo je potrebné, aby parlament sa s tým vedel zaoberať.
A ja práve z tohto postu chcem povedať, že chcel by som sa takto verejne poďakovať pani Dubovcovej za tú prácu, ktorú vykonala, a myslím to skutočne úprimne. Nabrala veľakrát odvahu sama sa postaviť a vzoprieť a pomenovať veci tak, ako je. Možnože mnohí z nás môžme mať iný pohľad na tie pripomienky pani ochrankyne práv, ale sú to otázky, s ktorými je treba sa zaoberať.
A je mi nesmierne ľúto, že v tomto parlamente sedia ľudia, ktorí hovoria, že o týchto otázkach vôbec nie je treba ani hlasovať, resp. nie je treba sa s nimi zaoberať, a pritom vláda chce presadiť skrátené konanie práve s takýmito ľuďmi. Som z toho trošku sklamaný.
Ale k správe, ktorú predkladáte. Ja som veľmi rád, že môžem si prečítať túto správu. Je tam veľa zaujímavých odporúčaní, poznámok. A ešte raz veľmi pekne ďakujem za tú prácu, ktorú ste vykonali, a dúfam, že vaša nástupkyňa bude tak vehementne, ako ste to robili vy doteraz, obhajovať práva občanov, upozorňovať na to a nie tak, ako váš predchodca pán Kandráč, lebo to by som si neželal. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 16:34 - 16:35 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku a naozaj áno, práve na toto som apeloval. Keď dnes máme dva zákony, ktoré orgány tejto republiky nedodržujú, nevymáhajú a budeme mať štyri, budeme mať garanciu, že ich budú vymáhať? Práve preto by sme mali viac apelovať na to, aby sa to vymáhalo. Áno, pokiaľ Komora veterinárnych lekárov túto evidenciu nevedie dobre, a zistíme, že to nevedie dobre alebo nechce poskytnúť údaje, tak je v kompetencii ministerstva, aby rozhodlo, že bude to vykonávať niekto úplne iný, keď to nechcú urobiť. Ale pomôžme vymožiteľnosti práva, a nie predávať ďalšie povinnosti zo zákona a buzerovať občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2017 16:23 - 16:33 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis

Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vidím, že ochrana zvierat, dane, podnikanie tak vehementne rezonuje v spoločnosti, ale musím povedať, že v plnej miere súhlasím s tým, čo povedal pán prezident, a tak ako pri jeho samotnom schvaľovaní som bol proti tomuto návrhu, aj teraz teda podporím pána prezidenta, aby takýto zákon v slovenskom právnom poriadku nebol. Dovoľte, aby som najskôr k meritu tohto zákona vystúpil.
Nie je pravda, že každý chovateľ sučky by mal byť živnostníkom. Babka na dedine keď má sučku, náhodu ujde, pripári sa, čo, 70-ročná alebo 80-ročná má si vybaviť živnosť, lebo bude mať šesť šteniat jednorazovo? Asi nie. Čo chceme postihnúť, povedzme si, čo chceme postihnúť?! Z tej diskusie, ktorá tu odznela na minulej schôdzi, je jasné a zrejmé, že chceme postihovať tých chovateľov, resp. v úvodzovkách množiteľov, ktorí psov držia v nekresťanských podmienkach, týrajú. Máme zákon na týranie, ktorý trestá týranie zvierat? Máme. Tak si kladiem otázku, prečo orgány činných v trestnom konaní neuplatňujú tento návrh zákona. Keď takýto chovateľ sa stane zrazu živnostníkom, potrestáme ho za týranie zvierat? Nie, lebo ten istý zákon by sme mali uplatniť aj na živnostníka, aj na fyzickú osobu. Vytvárame len snahu zas niekoho tlačiť, musíš mať bumažku. A nie je to podstatné, nie tá bumažka je podstatná. Skôr pokúsim sa to vysvetliť. Keby orgány činných v trestnom konaní naozaj niekoho, takéhoto chovateľa - a poviem aj, ako je možné identifikovať takýchto chovateľov podľa súčasne právnych predpisov Slovenska - by potrestali za týranie zvierat jedného-dvoch exemplárne, som presvedčený, že v tejto krajine týranie zvierat je minulosťou, a schvaľoval by som tento postup.
Otázka daní, či fyzická, či právnická osoba, či dôchodca, to je úplne jedno. Nielen tých 500 euro je možné ako uplatniť ako nezdaniteľnú čiastku, ako aj dôchodca môže mať ostatný alebo iný príjem do výšky 1 901,61 euro, to bolo za rok 2016, tak ako nepozeral som sa, či to platí aj pre tento rok, ale len názorne. Tak do 1 901 euro je možné predávať šteňatá, nad, lebo možnože nad 500, možnože nad tých 1 900, ale už musíte priznať daň. Keď nepriznáte, tak nech koná daňový úrad, finančná správa a nech ich potrestáte. Ako prinútite niekoho, aby mal živnosť? No nijako. To, že budeme mať zákon. A čo sa zmení? Nič sa nezmení. Nezmení sa preto, lebo aj na potravinárske prevádzky je povinnosť, aby každý, kto predáva a zhotovuje potraviny, mal prevádzku. A predsa naši inšpektori pravidelne nachádzajú výrobné závody, ktoré, prevádzky, oprávnenie nemajú. To znamená, že skôr by sme mali dodržiavať a kontrolovať tie zákony, ktoré dnes platia na území Slovenskej republiky.
Počet tých zvierat. Nevieme, koľko ich je a kde sú, ale, kolegyne, kolegovia, každé to šteňa, keď donesiete na to odborné miesto, musí mať pas. A ten pas vydáva Komora veterinárnych lekárov. Tento systém riadi, kontroluje a dozoruje Štátna veterinárna a potravinová správa. Prikážme, nech ministerstvo prikáže, keď to chceme, aby pravidelne raz alebo dvakrát do roka z tejto evidencie veterinárna komora, Komora veterinárnych lekárov, musí poskytnúť ministerstvu a daňovému úradu, a vieme porovnať. Keď poviete, že ako štence sa nemôžu predávať, alebo keď niekto bude predávať štence, tak musí mať živnosť. Kolega Goga mi tu pred chvíľkou povedal, že no a čo, budú predávať obojky. Budú pýtať peniaze nie pre šteňatá, šteňatá si berte, budú darovať, ale ten obojok za jeden cent na krku budú predávať za 300 euro. A už to nie je predaj toho psa a šteňaťa, ale je to príjem pre toho človeka. To znamená, že keď by sme dnes uplatnili, že kto predáva a Komora veterinárnych lekárov komu koľko vystavila týchto dokladov, tak vieme s veľkou presnosťou povedať, že kto má chovnú stanicu nahlásenú alebo nenahlásenú, a vieme povedať aj to, že koľko tých šteniat predal. Potom môže prísť, môžu prísť orgány činné v trestnom konaní preveriť, či tie zvieratá sú chované tak, ako to predpisuje zákon, alebo či nie sú týrané. Keď sú týrané, tak je možné ich postihovať. Zas môže prísť daňový úrad alebo Finančná správa a môže prekontrolovať, či naozaj z predaja toho počtu mal príjem, ktorý neuviedol v daňovom priznaní, a môže ho postihovať. Tieto dve platné opatrenia dnes nám zabezpečia, že vieme obmedziť aj týranie zvierat, aj to, že niekto na tom má kšeft a nepriznáva sa k tomu. Ale to, že ideme za všetko žiadať živnosť, ako s tým, prepáčte, neviem súhlasiť. Lebo pomaly sa takýmto spôsobom dopracujeme k tomu, že aj na to budete potrebovať živnosť v tejto krajine, keď sa chcete viac nadýchnuť, a to nie je správna cesta.
A teraz dovoľte, aby som zareagoval na kolegu Poliačika. Spomenul tu rok 2011 a to, že predložili mne ako vtedy ministrovi zákon o ochrane zvierat. Áno, ale úprimne musím povedať, že keby som ako minister vtedy s tým súhlasil, tak v chove zvierat vytvoríme chaos. Bol to jeden ucelený zákon, ktorý riešil všetky veci, ktoré dnes v právnom alebo v tom čase v právnom systéme v Slovenskej republike boli v rôznych zákonoch, trestných, veterinárnych, obecného zriadenia, vybrali všetko do jedného zákona, ale zároveň neriešil a nebola snaha riešiť, aby z tých ostatných to vypadlo. To znamená, by sme mali niekde duplicitu, niekde by sme sa zároveň vylučovali. A preto som v tom čase povedal, že takýmto spôsobom a takéto riešenie je zlé. Ale keď chceme trestať tých, ktorí chovajú zvieratá zle, je možné a je tu ten priestor, ako to urobiť.
Súhlasím s tým, čo povedal Jožo Mihál, že dane sa platiť majú. Tak nech kontrolujeme, a ukázal som vám spôsob, že dnes každý, kto predá, každý, kto vyvezie, skade to pochádza, potrebuje mať papier. Potrebujeme papier, pes musí, pokiaľ ide mimo územia Slovenskej republiky, musí byť začipovaný či zapísaný, pas tohto zvieraťa musí byť vydaný a tento vydáva a register vedie Komora veterinárnych lekárov. Taký veľký problém do toho zákona dať, že komora tieto údaje má poskytnúť? Som presvedčený, že keby daňový úrad, Finančná správa alebo polícia by požiadala o tieto údaje, tak nič nebráni tomu, aby Komora veterinárnych lekárov tieto údaje im postúpila, a je možné prísť ku ktorémukoľvek chovateľovi. A nemusíme trestať naozaj v prípade poľovníkov. Ako mať chovnú stanicu je veľakrát nutnosť. Nielen to, že chcem, ale však idú na poľovačku s tým psom, ten diviak roztrhá, zraní toho psa, je to pri výkone tej činnosti, čo potrebuje mať ďalšie, a keď má sučku, chová, zaoberá sa s tým a má z toho sám záľubu, koľkých starých ľudí poznám v dôchodkovom veku, že majú takúto chovnú stanicu s jednou sučkou, celkový príjem neprekročí tých 500 euro a my ich chceme dnes buzerovať tým, že musíš byť živnostník. Pričom nemusí byť živnostník, stačí dodržiavať zákony. Áno, keď už to prestúpi tú hranicu tých 500 alebo 1 900 euro, tak potom daňový úrad musí od neho žiadať, že prečo si nepodáva daňové priznanie. Keď toto dvakrát to dáme do novín, že to takto funguje, tak v tejto krajine Národná rada nemusí prijímať ďalšie zákony, ale len uplatňovať to, čo tu je. A prijímaním zákonov len preto, aby sme mali zákon, vec nevyriešime, nebude menej tých, ktorí budú týrať, nebude menej tých, ktorí budú predávať, lebo tak ako som uviedol, s tým návrhom, čo povedal aj pán Goga, je možné to zmeniť. Nebudú predávať štence, budú predávať obojky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2017 20:12 - 20:23 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis

104.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ťažko je vystúpiť v tejto snemovni a možnože presviedčať kolegov z vládnej koalície, keď tu sedia dohromady možno štyria, piati, šiesti, to je dosť. Koľkých ešte zaujíma? Možno, že oni sú predurčení, že tu musia sedieť. Ale vráťme sa k tomu. Všetci z opozície veľmi dobre vieme, že nemáme väčšinu v tejto snemovni a neodvoláme pána premiéra za všetky tie chyby a, by som povedal tak trošku s nadsázkou, aj zverstvá voči občanom vlastnej krajiny.
Pán trojnásobný premiér tejto krajiny Robert Fico, ste premiérom už desať rokov. Správate sa zbabelo, keď ujdete z tejto snemovne, spred kritiky, aby ste čelili a odpovedali na kritiku, na otázky, ktoré tu zaznievajú na vašu otázku. Stále sa iba vyhovárate, neslúžite občanom, ste iba figúrka v rukách vašich sponzorov. Zodpovedný je stále niekto iný a nie vy, ktorý ste trojnásobným premiérom tejto krajiny. Vyhovárali ste sa na vládu Mikuláša Dzurindu, potom ste sa vyhovárali na vládu Ivety Radičovej. Stále je zodpovedný niekto iný.
Pán premiér, mal som tú možnosť, že som zažil tú komunistickú éru, síce ako mladý, ale pamätám si jednu takú prupoviedku, ktorú hovorili komunistickí riaditelia, keď ich išli vymenovať. Keď odchádzajúci dával svojmu nástupcovi tri obálky. Na prvej bolo napísané, že keď príde, s odporúčaním, keď bude zle, tak si otvor prvú obálku, potom druhú, potom tretiu. V prvej bolo napísané, že keď bude zle, vyhovor sa na toho svojho predchodcu, že to je ešte príliš krátky čas, to sa nedá zvrátiť. Potom, keď bude zase zle, tak opäť môžeš vybrať a povedať, že už začínam pracovať, ale som ešte nestihol to zlé všetko napraviť. Potom príde zase zle, otvorí tretiu obálku, tam je napísané, že priprav tri obálky pre svojho nástupcu.
Pán premiér, ste trojnásobným premiérom tejto krajiny a chcete sa tváriť, že to, čo sa deje v Národnej rade, i keď sa zdá, že toto je cirkus, lebo my nedokážeme vás odvolať, lebo tu je mašinéria, ktorá zahlasuje. Paradoxne, výkon poslaneckého mandátu je neprenosný. Ale vy ste zaviedli v tejto Národnej rade aj to, že za hociktorý hlas poslanca je možné vykonať, stačí zaplatiť tisíc euro za jedno stlačenie gombíka, čož je zvrátené. Rovnako je zvrátené hovoriť o cenách energie. Tu už kolegovia priblížili túto otázku z jednej, z druhej, z tretej strany. Dovoľte, aby som vám priblížil túto otázku zo strany, ktorú vnímam ja.
Skúsme sa pozrieť, keďže som zo stredného Slovenska, skúsme sa pozrieť na stredoslovenskú distribúciu. Údaje za rok 2016, keďže nie je ukončený rok, ešte nemáme, takže budem ilustrovať na roku 2015. Váš nominant, ktorého ste vy navrhli prezidentovi Gašparovičovi, vymenovať do funkcie ÚRSO, ktorý mal dozerať na to, koľko majú platiť občania za cenu energií, zabezpečil pre občanov v roku 2015 v bývalom Stredoslovenskom kraji nasledovné: Tržba stredoslovenskej distribučnej 454,2 mil. eur, zisk 53,3 mil. eur.
Vážený pán premiér, viete, koľko obyvateľov vrátane novorodencov žije v tomto kraji, bývalom stredoslovenskom kraji? Asi 1,7 milióna. Keď ich vydelíme, tak Holjenčík, váš nominant, nominant SMER-u v roku 2015 reguloval ceny tak, že aj to novorodenča muselo zaplatiť 31,4 eura, viac ako tisíc korún do zisku prevádzkovateľom. Povedzte mi, je to normálne? Alebo je to zvrátené? Pán premiér, nehovorím o tom, že koľko aj to novorodenča muselo zaplatiť za prevádzku, za výkon, za to, že sa tam tá elektrika dostala. Bavím sa o zisku. V starej mene, v korunách viac ako tisíc korún má novorodenča zaplatiť zisk nejakej distribučnej spoločnosti.
Tu už kolegovia spomínali, že v Nemecku, v ostatných krajinách Európskej únie ten priemerný zisk, ktorý ÚRSO ako štátny regulátor zabezpečuje týmto organizáciám, je na úrovni od 2 do 5 percent. To je normálne. Keď si dáte peniaze do banky, tak dostanete možnože 1 %, ale tu niekto dostal do vienka zlatonosné kurča, ktoré ho v plnej miere využíva, pán premiér mu garantuje zisk.
Pán premiér, prečo nie ste tu, prečo neodpovedáte na otázku, ako to bolo s tým materiálom, ktorý sa dostal do lavíc Národnej rady v minulom volebnom období a bolo pripravené v jednej finančnej skupine? Nemá to súvis náhodou aj s tvorbou cien v oblasti plynu? Neboli tam vaši nominanti, ktorí mali kontrolovať? Však samotný Holjenčík je váš nominant. Kto naňho dal návrh na vymenovanie? Boli ste to vy.
Keď si ale spomeniem na obdobie vašej prvej vlády, ktorú som charakterizoval ako minister pôdohospodárstva po ňom v Radičovej vláde, že za prvej Ficovej vlády najvýnosnejšou plodinou v slovenskom poľnohospodárstve, teda na poľnohospodárskej pôde bol slnečný kolektor.
Pán premiér, vráťte sa sem, vráťte sa sem a naberte tú odvahu a ukážte občanom, predložte všetky rozhodnutia o tom, kto a kedy rozhodol o tom, že tie slnečné kolektory budú.
Pán premiér, ukážte aj na to, že kto má bioplynové stanice v tejto krajine. Pozrime sa na to z hľadiska cien potravín. Lebo dnes, viac než rozloha okresu Komárno dneska už neslúži na produkciu potravín v tejto krajine, a bili ste sa do pŕs, že zabezpečíte potravinovú sebestačnosť. Ale rozloha zhruba okresu Komárno už dneska slúži len na produkciu obnoviteľných zdrojov energie.
Môžme sa pozrieť aj na bane, 90 miliónov. To, že tu niekto chodí s alobalom tam pre peniaze, odnáša, áno, je možné o tom hovoriť. Ale pýtam sa, pre zisk nejakej súkromnej spoločnosti, prečo musí každý občan vrátane novorodenčiat v tejto krajine zaplatiť zhruba 20 euro ročne nejakej súkromnej spoločnosti? Na to nedostávame odpoveď. Je nemiestne a neprislúcha trojnásobnému premiérovi podľa mňa, aby tak podlo sa vyhováral a vykrúcal v téme energií, aby namiesto toho, aby zodpovedal, prečo občania platia, aj novorodenci, viac ako 31 eur zisku pre distribučnú spoločnosť? Preňho je dôležité, že ilustračná fotka babičky pochádza z kade.
Občania Slovenskej republiky, na tomto krásnom príklade máte možnosť vidieť, o čo vlastne ide pánovi premiérovi. Nerieši to, koľko vy musíte zaplatiť. Ale rieši to, ako odviesť pozornosť a čím dlhšie zabezpečiť, aby tí, ktorí sa na tom systéme priživujú, sa naďalej priživovať mohli bez problémov a nerušene.
Kolegyne, kolegovia, aj občania, ktorí možnože budú sledovať toto vysielanie, dovoľte, aby som sa, možnože netradične ako nezaradený poslanec v tejto Národnej rade, sa vám hlboko ospravedlnil za to, že v Národnej rade sa pozeráte na takúto diskusiu, na diskusiu, kde trojnásobný premiér ujde. Ja sa vám ospravedlňujem zaňho. Je to nedôstojné voči vám. To že je to nedôstojné aj voči nám, ktorí reprezentujeme vás, ktorí ste nám dali hlas, je faktom. Ale je to nedôstojné premiéra, aby takto sa správal k vám, občanom. Pretože keď si pozriete na tie čísla, že vo Východoslovenskej distribučnej každý občan aj novoredenča platí 33 eur za distribúciu, hovorím o roku 2015, a v západoslovenskom, áno, Bratislava je silnejšia, tu zaplatí aj novorodenča 41 eur zisku. Nie náklady na prevádzku, zisku. Toto je nemiestne, nehorázne. Pán premiér, i keď nebudete dneska odvolaný v tejto snemovni, ale som presvedčený, že by ste, keď by ste mali charakter, tak by ste pripravili tie tri obálky pre svojho nástupcu a veľmi rýchlo si našiel náhradníka miesto seba, pretože ste stratili akékoľvek morálne právo.
A vrátim sa ešte k vzniku tejto vlády a musím povedať, že vtedy mi bývalí kolegovia hovorili, že toto je jediná možná alternatíva. A som nesmierne rád, že ja som do tej jedinej možnej stabilnej alternatívy, ktorá zdiera občanov takýmto podlým spôsobom, nevošiel. Ale aj tak chcem poďakovať aj Bélovi Bugárovi, aj mojim bývalým kolegom, že tam sú. Lebo si viem predstaviť, že by to mohlo byť ešte aj horšie v tejto krajine.
Ďakujem. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

14.2.2017 10:53 - 10:54 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja chápem vašu snahu riešiť podmienky chovania a rozmnožovania zvierat a psov, ale v každom prípade si myslím, že striktné zavádzanie za každú, teda povinnosť byť podnikateľom pre každú činnosť, nepovažujem prioritne za dobré a správne. Samozrejme, sú tam ďalšie oblasti, tí, ktorí chovajú poľovnícke psy alebo nejaké špeciálne psy a popritom si nechajú jeden vrh do roka, aby sanovali nejaké tie svoje náklady, a stále im povedať, že, no, za všetko musíte platiť, nie som toho zástancom.
Úprimne musím povedať, že na Slovensku sa dopestovalo veľa ovocia a zeleniny. Na juhu Slovenska boli samé fóliovníky počas komunizmu. Mohli pestovať, mohli dodávať a nikto od nich žiadne zdaňovanie, žiadne podnikateľské potvrdenie nechcel. V tom čase chovali zajace, pre Branko dodávali a nikto od nich nič nechcel. Tu už pomaly sa nazdávam, že keď sa chcete viac nadýchnuť, už aj to bude spoplatnené.
Nehnevajte sa, principiálne nie všetky veci je treba zdaňovať a možnože tie podmienky týrania zvierat máme legislatívne ošetrené. Možnože by naše orgány činné v trestnom konaní mali na to viac dozrieť, že tie podmienky, v ktorých chovajú, sú na hrane týrania zvierat, jedného-dvoch potrestať za to, že týrajú tie zvieratá, by bolo oveľa prospešnejšie, ako nútiť každého za každú činnosť sa stať podnikateľom a platiť dane.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 11:52 - 11:53 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, máte pravdu. Tento zákon platí deväť dní a už ideme v ňom robiť obrovský, obrovskú sekeru a vytvárame priestor, na koho sa to nebude vzťahovať. Ja som presvedčený, že pani ministerka za pár mesiacov alebo za pár týždňov príde opätovne s týmto návrhom zákona a opätovne bude vytvárať priestor, že na koho sa to nebude vzťahovať.
Ja som osobne som presvedčený po tom, čo počúvam odborníkov z jednej, z druhej strany, že taká spoločnosť Microsoft či ŠKODA AUTO nezve..., nie je obchodovať..., nemá akcie obchodovateľné na burze, ale nebudú chcieť zverejniť majiteľskú štruktúru. V tej chvíli vláda prestane používať programy Microsoftu? Nekúpi auto, nekúpi žiadnu škodovku? To asi nie. To znamená, že tých výnimiek tu bude čo, čím ďalej tým viac. Nehovoriac o tom, že vtedy, keď vláda prijala zákon, na Slovensku všetko sa zneužije, čo sa dá. Výpalníci tým, že sa zverejňuje teda zmluva a je platná len po zverejnení, využívajú tento čas, že minister síce podpísal zmluvu, ale nie je zverejnený, tak idú a vyberajú výpalné, pýtajú si výpalné. Týmto zákonom už budú vedieť, aj za kým majú ísť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 10:30 - 10:31 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Kvorka, dovoľte, aby som zareagoval na to, čo ste povedali, lebo ma to tak chytilo k srdcu. Polemizovať o tom, že či rybník má byť veľký 2 500 m2 alebo 800 m2, je irelevantné, lebo mali by ste potom v tej chvíli povedať, že ten rybník má byť do hĺbky pol metra alebo dvoch metrov, lebo keď do pol metra, tak tam bude menej rýb a keď do dvoch metrov, tak tam bude viac tých rýb. Takže nie veľkosť tej plochy.
Na margo k tomuto návrhu zákona chcem povedať, že podpora domáceho spracovania na vidieku príde vtedy, nie vďaka takýmto zákonom, toto je blbosť, ale zákonu, ktorý hovorí, že keď ste nezamestnaný a chcete sociálnu dávku, tak si nemôžte privyrobiť. Lebo darmo máte možnosť doma si privyrábať, keď vám tento štát inými zákonmi zakazuje, aby ste svoje podmienky, ktoré máte, aby ste mohli v plnej miere využiť, čo za komunizmu nebolo. Možnože by sme sa mali vrátiť k tomu sedliackemu rozumu zmýšľania a možnože by to fungovalo lepšie.
Skryt prepis