Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2019 o 10:32 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2019 10:32 - 10:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Posledné vety tu stále lietajú nejaké provízie. Však, prepánakráľa, kvôli tomu je ten návrh, resp. pri samotných rekreačných poukážkach je to upravené tak, že sa môže zamestnávateľ rozhodnúť, že či bude sa preplácať priamo peniazmi, alebo druhou formou - rekreačným poukazom. Čiže je tu eliminovaný akýkoľvek spôsob v prípade, že zamestnávateľ nechce. Samozrejme, bez problémov je to možné uhrádzať, uhrádzať normálnym spôsobom, faktúrami. Čiže zamestnávateľ predloží, pardon, zamestnanec predloží faktúru a tá mu bude preplatená bez akejkoľvek provízie. A toto, čo hovoríte teraz, no neviem, samozrejme je to otázka na hotely, že či sú ochotné takéto, na takéto niečo pristúpiť. Ja v živote by som na takéto niečo nepristupoval, hlavne keď je tá možnosť, o ktorej som teraz hovoril pred chvíľkou, že zamestnanec si môže dať preplatiť faktúru, ktorú normálne uhradil tomu konkrétnemu hotelu bez akýchkoľvek, opakujem, bez akýchkoľvek provízií.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2019 9:58 - 10:00 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Chcem poďakovať pánovi poslancovi Mihálovi, myslím že také rozumné a triezve zhodnotenie samozrejme z pohľadu opozičného politika, súhlasím s tým, čo aj hovoril, treba si ale naozaj povedať, že dôchodcovia dneska minimálny dôchodok je 278,90 eur ak si dobre pamätám, čo je naozaj smiešna suma, malá suma, dôchodcovia sa často krát rozhodujú, či si kúpia lieky alebo si lieky nekúpia, pretože im to nevychádza, čiže preto z nášho pohľadu v prvom rade je potrebné zdôrazniť ten sociálny aspekt, ako iné, toto v prvom rade. Ďalej chcem povedať, že dneska máme rok 2019, čiže pobavme sa o tom, kto vlastne pracoval 3 rokov, koho sa to hlavne týka, to sú ľudia, ktorí pracovali do roku 1989, čiže do Nežnej revolúcie. V čase pred Nežnou revolúciou teda predpokladám, že teda nejaké veľké možnosti špekulovane neboli. Tí ľudia často pracovali naozaj za nízke sumy. Pracovali vlastne do roku 1989, čiže tých sa to týka najviac a tým by sme mali tak isto nejakým spôsobom za to, čo tu vybudovali ich trošku oceniť a myslím si, že zvýšenie minimálneho dôchodku aj ako to bolo spomínanej v tej báze tých 250 tisíc dôchodcov, u mňa si to zaslúži, lebo je to naozaj veľmi veľká masa a viete zopár špekulantov možno v tom čase bolo, ale dovolím si povedať, že naozaj dôchodcovia, ľudia, ktorí vytvárali hodnoty z ktorých žijeme doteraz, si zaslúžia vyššie dôchodky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 17:50 - 17:51 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy špeciálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1719 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Obidva výbory odporučili vziať predmetnú správu špeciálneho prokurátora na vedomie.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov tlač 1489a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 767 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:47 - 14:49 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Prosím vás, čo ste to tu splietali na konci teraz tohto svojho vystúpenia? To čo si dovoľujete, pán Simon? Ukľudnite sa, dobre. Saldo. Saldo stúpa. Áno, saldo zahraničného obchodu v náš neprospech stúpa. A stúpa to čím, tým, že Slovenská národná strana tu dováža niečo zo zahraničia? Ale niektoré - v úvodzovkách - reťazce, alebo niektorí obchodníci to tu dovádzajú a práve Slovenská národná strana, práve pani ministerka Matečná rieši. Ak je raz niečo nastavené, tak, samozrejme, že ten, tá loď sa nedá otočiť v priebehu pár hodín, úplne naopak. Ale to istý čas trvá.
Ďalej. Bolo tu hovorené aj o tom, že vlastne rekordný nárast potravín rôznymi príplatkami, že nepozeráme na ľudí. Prepáčte, ľudia, ktorí makajú a robia po nociach si nezaslúžia vyššiu mzdu? Podľa mňa áno. A ďalšia vec, počuli sme tu aj o tých strechách. V roku 2018 za prvý polrok rástli potraviny zhruba o 5,4 %. Z akého dôvodu? Vtedy neboli ešte príplatky. Nikto to nevedel zdôvodniť. A táto suma zhruba podľa toho, že keď 2,5 % odvod mal priniesť 120 mil., tak 2,4 je zhruba 250 mil. obchod eur.
To znamená, že tu niekto si nedal že len strechu, ale dal si trojitú strechu. A osobitný odvod povedal, áno, z tejto strechy vám aspoň jednu vrstvu zoberieme a vráťte tie škridle tým ľuďom, od ktorých ste to zobrali. Čiže o tomto bol osobitný odvod. O ničom inom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:23 - 14:23 hod.

Tibor Bernaťák
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:05 - 11:05 hod.

Tibor Bernaťák
Áno. Bod 72, pardon, 73. Alebo mám tuná ešte asi starý program, ale je to, je to tlač 1626.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:05 - 11:05 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprosím vás v mene troch poslaneckých klubov, SMER-u - SD, Slovenskej národnej strany a MOST-u - HÍD, aby sme bod č. 73, návrh zákona o náhradnom výživnom, prerokovali v piatok o 9.00 hod. Je to tlač 1626.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 10:29 - 10:30 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ono by bolo dobré najprv zvažovať slová, pretože dopad na štátny rozpočet odpustenia koncesií, koncesionársky poplatkov pre dôchodcov podľa ministerstva financií vo výške 8 mil. eur. Presne 8 mil. eur by stálo nezmyselné referendum, ktoré podľa bývalých členov poslaneckého klubu OĽANO chcelo OĽANO robiť. My radšej tieto financie 8 mil. eur dáme dôchodcom, ako ich nezmyselne míňať na nejaké referendá, ktoré aj tak nemajú podľa vašich bývalých kolegov zmysel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 9:26 - 9:27 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy a ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2019 9:16 - 9:18 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy a ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, resp. predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis