Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2017 o 20:59 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 20:59 - 21:01 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, tak ako ste hovorili, že nielen to by nás zaujímalo, že koľko vlastne "bolo finančných prostriedkov zachránených práve vďaka kontrole NKÚ", ale rovnako nikde nie je uvedené ani, aké boli výšky príjmov do štátneho rozpočtu za napríklad poriadkové pokuty, ktoré udelil NKÚ v súvise s výkonom svojej činnosti. Lebo pri počte tých opatrení, ktoré sú tam uvedené, je naozaj otázne, že koľko z nich reálne bolo prijatých a koľko z nich naozaj nebolo prijatých a za ne bolo, boli udelené poriadkové pokuty.
Čo sa týka toho, že koľko kontrol bolo vykonaných jednotlivými kontrolórmi, tak naozaj ide o neefektívne využitie prostriedkov, a preto napríklad aj v rámci zapojenia NKÚ do iniciatívy Hodnoty za peniaze tak by stálo za to v prvom rade sa pozrieť na vlastné fungovanie kontrolného úradu a až potom túto iniciatívu riešiť v rámci kontrol jednotlivých kontrolovaných subjektov a naozaj bolo by aj zaujímavé vidieť náklad na kontrolu pri jednotlivých kontrolovaných subjektoch verzus ten objem kontrolovaných prostriedkov v tom danom subjekte, že či to je vôbec efektívne pri jednotlivých kontrolách. Nie vždy sa to dá, pretože nie vždy ide len vyslovene o sumu finančných prostriedkov, ktoré sú riešené v rámci tej kontroly, ale určite to bude zaujímavé číslo, ktoré občas vystrelí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2017 14:13 - 14:15 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Teraz neviem, do ktorého (rečník má na mysli mikrofón)? A takto, správne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tlač 520). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 5:56 - 5:56 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa tiež chcem Ondrejovi poďakovať, že to v správe spomenul aj s pánom Šenkirikom tú kauzu z Bratislavskej župy, lebo to bola tá názorná ukážka, ako keď sa vyvinie dostatočný politický, ale aj verejný tlak, tak napriek nesúhlasu toho dotyčného, ktorý to spôsobil, a všetkým bolo jasné, že čo sa tam stalo, tak sa podarilo to, že tá kauza bola ukončená, a ten dotyčný odstúpil. Ja pevne verím, že niečo podobné sa podarí dosiahnuť aj teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2017 12:03 - 12:05 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Krajniak, určite nebudem hlasovať za váš návrh, lebo nestotožňujem sa s ním, navyše aj pre tých, ktorí by možno preňho chceli hlasovať, tak má dosť vážne formálne chyby na to, aby mohol byť vôbec uplatňovaný. Žiadate, aby sa riešili náboženské stavby, ktoré budú úplne alebo čiastočne vlastniť náboženské spoločnosti a cirkvi. To znamená, že tie, ktoré budú zaregistrované. Teraz v januári ste aj vy zahlasovali za to, teda ja nie, ale aj vy ste hlasovali za to, aby každá nová registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť mala minimálne 50-tisíc členov. To znamená, že, predpokladám, že taká žiadna ďalšia ani nebude nová registrovaná pri takom vysokom čísle, takže predpokladám, že ste chceli asi riešiť skôr tie neregistrované cirkvi a náboženské spoločnosti, čo v tomto návrhu neriešite. Navyše, keď si pozriete zoznam registrovaných cirkví súčasných aj náboženských spoločností, tak nemajú ani v čiastočnom, ani v úplnom vlastníctve svoje náboženské stavby, niektoré z nich. Takže to už vôbec nepokrýva tým pádom asi to, čo ste chceli, takže za to som len rád, že ste predložili taký bezzubý zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2017 11:18 - 11:19 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja, tlač 469.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2017 10:24 - 10:25 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako spravodajca v prvom rade naozaj chcem poďakovať ešte raz, asi tentokrát už naposledy v týchto témach, predkladateľom za naozaj komplexné a odborné uchopenie témy, čo sa týka VÚC, takže naozaj za to aj ako spravodajca ďakujem, rovnako aj všetkých vystupujúcim v tejto rozprave.
Čo ma zarazilo, bolo hneď na úvod tých rozpráv, boli výhrady voči množstvu predložených návrhov, a to, ako sa tým musíme komplexne celým zaoberať. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako inak navrhnúť akúkoľvek reformu ako tým, že sa navrhnú všetky zmeny vo všetkých zákonoch, nielen možno v jednom. Takže toto naozaj považujem za korektný prístup, takže takto by to mohlo vyzerať aj pri iných reformách, aj keď predpokladám, že možnosť iniciatívy len dvoch poslancov to nebude až také horúce.
Niektoré čiastkové návrhy, ktoré tu zazneli, tak ako sme sa aj pri debatách s kolegami posunuli v tom, že mohli aj byť pretavené do praxe nielen bez ohľadu na to, ako dopadne hlasovanie k týmto jednotlivým návrhom, a to je vlastne ten záver, že bez ohľadu na výsledok hlasovania, tak verím, že práve aj takýto návrh vedie k tomu, že bude vytvorená ešte odborná širšia diskusia k tomu, aby sa opäť zjednodušilo fungovanie verejnej správy, a to sa netýka len VÚC, ale aj miestnej štátnej správy a obcí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2017 9:45 - 9:46 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Plne súhlasím s Ondrom, aj keď tým, že sa aj ako člen výboru pre verejnú správu venujem tejto téme, zároveň sa tomu venujem aj mimo, práve preto som v tomto výbore, hlavne téme znižovania úrovní verejnej správy, nie som si istý, že či debata vlastne, ktorá prebehne v nasledujúcom období, ak teda to odhlasujeme, len v parlamentných výboroch, bude tak k komplexnej téme, bude dostatočná, máme síce na to mesiac, ale myslím si, že správnejšie by bolo otvoriť oveľa širšiu diskusiu, keďže ide o komplex viacerých drobných tém, ktoré sú, všetky súvisia s vyššími územnými celkami. Považoval by som za správne ich naozaj zapojiť do jednotlivých detailov, nuáns vlastne v tých zákonoch, v tých novelách už konkrétnych ľudí a až na základe nich vlastne dotvoriť tie zákony. Otázka znie, že či by takýto čas bol dostatočný, ale pevne verím, že páni predkladatelia, resp. pani predkladateľka a pán predkladateľ možno už túto debatu absolvovali predtým. Naozaj tu zatiaľ ešte vlastne nebolo povedané, kto to vlastne všetko dotváral okrem nich, ale na základe toho, čo predložili, je jasné, že to je naozaj veľmi široký odborný balík zákonov, čo naozaj len vítam, akurát naozaj si myslím, že tá diskusia možno by mala byť ešte o kúsok dlhšia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2017 9:33 - 9:34 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 70 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 406). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení tohto zákona zlúčenú všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2017 9:30 - 9:32 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 68 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach (tlač 404). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení všetkých zákonov zlúčenú všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2017 9:24 - 9:26 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 71 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 393). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení všetkých zákonov zlúčenú všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis