Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 19:38 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:38 - 19:40 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento návrh tohto zákona rieši dôsledky, a nie príčiny. To znamená, že dôležité je zamerať sa na to, že prečo nie sú konkurencieschopní, čo je tým dôvodom? Až podľa toho by ste si mali určovať to, že aké opatrenia urobíte. Teraz jednoducho vy len stanovíte, že niekto nemôže mať zisk, alebo nemôže mať zisk taký, ktorý bude mimo rozsahu vašich paragrafov. Ale to, aby boli konkurencieschopní naši výrobcovia alebo vôbec producenti tých základných potravín, to nie je vždy len o tom, že či má niekto veľkú alebo malú maržu. Je to o celom systéme všelijakých dotácií, ktorý dostávajú možno výrobcovia z iných krajín a podobne. Takže skôr toto riešte, že aby boli naši a iní výrobcovia rovnako konkurencieschopní, znamená, že mali by mať rovnaké podmienky. To znamená, že za nás, nemali by mať vôbec nikto žiadne dotácie, aby si vedeli navzájom sami konkurovať. A tým pádom nemôžte riešiť, že niekto dostáva väčšiu dotáciu ako ten druhý a niekomu sa oplatí doviezť sem tovar z Francúzska len kvôli tomu, že ho má dotovaný, hej. Podobné prípady takisto sú aj v iných veciach.
Zase na druhú stranu, bolo by potom v tom prípade super, že keď to už schválite, aby to nebolo len na potravinársky tovar, kľudne to môže byť aj napr. na služby, ideálne na konzultačné služby, aby sme napr. nemali 120 eur za hodinu na konzultantov, ktorých reálna cena je 10 eur na hodinu. To by sa tiež celkom hodilo na to, aby tam bola primeraná obchodná prirážka, keď zaplatia niekomu desať eur na hodinu, nejakému zamestnancovi, ale vyúčtujú si ministerstvu, ktorémukoľvek, 120 eur za hodinu, to by bolo tiež pekné, keby ste si dali pozor skôr na takéto obchodné prirážky, aby sa nediali, a nie na tie v potravinách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:20 - 0:35 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto je dosť podstatný rozdiel v tomto pozmeňujúcom návrhu. V pôvodnom návrhu pána Jakaba znamenalo by to to, že tento návrh sa bude týkať, táto novela zákona sa bude týkať len nových starostov a primátorov. Teraz podľa tohto návrhu sa to týka aj súčasných opätovne. To znamená, že tam sa v postate nič nemení, naozaj to len posúvate o mesiac, ale týka sa to všetkých súčasných starostov a primátorov miest. Takže v čom vidíte rozdiel, na čo ste si to potom posúvali o mesiac? Už ste to mohli mať odhlasované a nemuseli ste si robiť takýto pozmeňovák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:18 - 0:18 hod.

Vladimír Sloboda
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:18 - 0:18 hod.

Vladimír Sloboda
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 20:32 - 20:32 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne. Len by som chcel informovať členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovať v prerušenom rokovaní výboru budeme na riadnej schôdzi počas ďalšej schôdzi parlamentu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 10:09 - 10:11 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o... pardon, to mi dali nesprávny? (Spravodajca si zobral z miesta pre spravodajcov druhé podklady.) Ospravedlňujem sa.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1181. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

20.9.2018 16:41 - 16:44 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne, takže aby sme naplnili formality, po dohode s navrhovateľom, ako aj s druhým spravodajcom navrhujem, aby sme o obidvoch návrhoch zákonov, zákona hlasovali v októbrovej, na októbrovej schôdzi. Už sa mi pletie jazyk.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 16:30 - 16:32 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1056). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor Národnej rady pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.9.2018 15:50 - 15:53 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, ešte skôr ku kolegovi, ktorý pred chvíľou predniesol svoju faktickú poznámku. Keď znížite odmenu niekomu počas roka, tak super, ostane vám to v rozpočte. A keď raz váš rozpočet nepočíta s tým, že budete mať zvýšené výdavky, tak je to oveľa väčší problém pre tú obec. A spomínali ste, že na to nebol dôvod. No, myslím si, že asi vaši kolegovia, ktorí také niečo predkladali tu v parlamente, tak asi by s tým nesúhlasili. Asi na to dôvod bol. A teraz konáme tam aj to, že ak sa majú zvýšiť platy, tak nerozumiem potom, prečo sme to presne opačným spôsobom pred pár mesiacmi riešili s odmeňovaním miestnych, obecných poslancov.
Ale teda k môjmu príspevku. Keďže sme v druhom čítaní a naše výhrady voči tomuto zákonu sme už povedali v júni, stručne len znovu vyjadrím dôvody, prečo návrh nepodporíme. V prvom rade napriek tomu, že spolu s priemernou mzdou rástli aj mzdy starostov zhruba o 21 % od toho roku 2011, kedy im údajne tie odmeny boli znížené, tak reálne narástli o 21 percent. Tento návrh pridáva extra ďalších 10 % každému jednému starostovi. Symbolicky sa síce znižuje možnosť odmien starostom o 10 %, ale vlastne rovno sa im to pridáva do platov.
V druhom rade odstupné pre končiacich starostov sa vraj približuje podmienkam Zákonníka práce. Nie je to pravda. Na dvojmesačné odstupné zamestnanec musí odrobiť aspoň dva roky. Starostovi stačí pol roka. A na päťmesačné odstupné musí zamestnanec odrobiť dlhých 20 rokov u svojho zamestnávateľa. Starostovi pritom stačí niečo vyše polovice, 12 rokov. Takže aké je to prispôsobenie Zákonníku práce? Nezabúdajme na to, že práca starostu je na dobu určitú. Vie, kedy začína, a rovnako vie, aj kedy končí. Zákonník práce odstupné pri práci na dobu určitú nepozná.
Argumentom na zvyšovanie platov sú dobré makroekonomické výsledky štátu. Nie som si istý, či je to ten pravý argument. Pár mesiacov dozadu sme, naopak, znižovali odmeny obecných poslancov. Takže opäť si Združenie miest a obcí Slovenska u navrhovateľov vylobovalo ďalšie výhody v prospech starostov na úkor obecných poslancov, tak ako sme to videli v niektorých posledných novelách zákonov v tomto období. Je to klasika súčasnej koalície. Jedným zoberieme a tým pádom to môžme pridať tu pánom starostom.
Teší ma aspoň pozmeňujúci návrh pána Jakaba, ktorý navrhuje platnosť zákona posunúť až na začiatok roka 2019, pretože aktuálne by odstupné skôr vyzeralo ako ďakovné pre všetkých starostov, ktorí v novembri budú končiť.
Dôležitá časť je tá, ktorú si málokto všíma, a to je položka dopad na rozpočet verejnej správy. Samospráva je súčasťou verejnej správy a keď berieme len minimálny, naozaj minimálny plat starostov, tak len rozdiel po tomto zvýšení je 179 eur s odvodmi. Pri všetkých obciach, ak ich napočítame len cez odhadovaný priemer platov, tak sa bavíme o tom, že je to cez 500-tisíc eur mesačne aj s odvodmi len za toto navýšenie. Takže rozpad; takže dopad na rozpočet obcí je 6,2 mil. eur, ktoré by obce mohli použiť na úplne niečo iné. A ako sa hovorí, 6,2 mil. eur mať alebo nemať je vlastne 12,4 mil.
Tento návrh nepodporíme už len kvôli tomu, že je nevyrovnaný a opäť smeruje len k tomu, že sa posilňujú starostovia prostredníctvom lobovania Združenia miest a obcí Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 15:47 - 15:48 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, asi súhlasíme s vaším návrhom, pretože je to korektnejšie aj voči obciam, aj tým, ktorí boli pripravení na to, že v nejakých pomeroch končia svoje volebné obdobie. A meniť tieto pomery mesiac pred skončením ich mandátov vyzerá, dokonca do desať dní pred skončením mandátu, vyzerá dosť divne a skôr to vyzerá naozaj účelovo. Chcem len podotknúť, takisto obce tieto ich zvýšené odstupné takisto nemajú zahrnuté v rozpočtoch. Takže čím menšia obec a dlhšie fungujúci starosta, ktorý teraz končí, tak o to väčší problém pre nich vzniká. Takže s vaším pozmeňujúcim návrhom môžeme len súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis