Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.6.2018 o 13:39 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.6.2018 13:39 - 13:39 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, presne si to pomenoval. Už od začiatku krásne vidno na tejto aktivite, akým spôsobom Združenie miest a obcí Slovenska lobuje za starostov namiesto toho, aby lobovalo za celé obce. To znamená, že aj svojich obyvateľov a aj svojich poslancov zastupiteľstiev. Takýmto spôsobom, ako sa predkladajú zákony prostredníctvom lobovania ZMOS-u minimálne v tomto roku, je to názorná ukážka, že páni starostovia si naozaj sa snažia pretlačiť všetko ešte pred tým, ako budú tohtoročné komunálne voľby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2018 13:22 - 13:23 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, presne to, čo ste spomínali, je aj dôvod, prečo my nepodporujeme, aby niekto zastával dve plnoprávne, plnohodnotné funkcie. Každý sa má primárne venovať tej svojej a o to viac energie potom do nej môže dávať. Možno robíte pre svoju obec veľa vecí priamo ako starosta, možno cez ten mobil a cez internet viete pre nich vybaviť, samozrejme, veľa vecí aj tu odtiaľto z Národnej rady, ale oveľa viac by z vás mali, keby ste boli na 100 % prítomný vo svojej obci a robili pre nich oveľa viacej priamo na mieste. Takto z Národnej rady určite nevybavia s vami toľko, koľko by mohli osobne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2018 18:46 - 18:47 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 809). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2017 16:09 - 16:10 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 788). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu, uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

12.12.2017 9:59 - 10:00 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani (tlač 784). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2017 11:01 - 11:03 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pánu kolegovi Dostálovi k tomuto poslednému pripomenutiu, na to sme naozaj pozabudli.
Ku kolegovi Mazurekovi, žiaľ, tie debaty sú rovnako dlhé, aj keď je tam, traja alebo piati poslanci, treba si to vyskúšať naozaj v niektorých tých menších obciach, sú rovnako, možno ešte aj dlhšie a vášnivejšie ako vo väčších zastupiteľstvách. Čo je ale možno dôležitejšie z toho praktického hľadiska, tento zákon nerieši zastupiteľstvá Bratislavy a Košíc, kde sú tie počty celkovo najväčšie. Takže toto vôbec nie je týmto zákonom riešené, ak ste to mysleli takto, aby sa znížili počty.
Čo sa týka pána kolegu Sopka, áno, to je pravda, skôr sme čakali ani nie tak že to úvodné, tie úvodné vystúpenia, ale skôr také tie reakcie vzájomné cez faktické poznámky a podobne od kolegov z opozície, či z koalície, pardon.
A čo sa týka toho prvého príspevku Martina Klusa, áno, je tam potom ohrozená práve práca komisií a tak isto jedna z drobností, ktorá tam je vsunutá, je, že napríklad neposlanci, ktorí sú súčasťou komisií, sú nastavení ako odmena podľa platu starostu, nie vôbec podľa platu poslancov, čo je úplný nezmysel. A navyše je to v sume nejakej polovice týchto čísel, čo si myslím, že pokiaľ vykonáva aj neposlanec tú istú prácu ako poslanec, má dostávať rovnakú odmenu za prácu v takejto komisii. Ďakujem veľmi pekne za vaše reakcie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 10:45 - 10:55 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že asi každý, kto tu vystupoval práve v tomto bode, je nejakým spôsobom zapojený do aktivít miestnej samosprávy. Ja takisto musím pripomenúť, že som poslancom miestnej časti Bratislava – Ružinov. Čo sa týka samotného zákona, ktorý bol predložený, to, čo tu najdôležitejšie zaznelo, naozaj že je predkladaný len v spolupráci so zástupcami ZMOS-u a vôbec neboli brané do úvahy ani neboli prizvané na konzultácie ostatné organizácie. Keď už náhodou to nebolo naozaj Združenie obyvateľov miest a obcí Slovenska, aspoň Únia miest Slovenska a prípadne aspoň asociácia prednostov miestnych úradov, prípadne združenie hlavných kontrolórov. Tieto všetky organizácie, ktoré naozaj, si myslím, že združujú odborníkov krížom-krážom po celom Slovensku bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť, k tomu prizvané neboli. Čo je obzvlášť dôležité, z toho samotného zákona naozaj priam srší to, že sú to čisto prostarostovské zmeny.
Jedným z bodov, ktoré hneď na úvod rieši zákon, sú nefunkčné obce, čo ma teší, že konečne sa niekto začína venovať tomu, že čo s obcami, v ktorých dlhodobo nevieme nájsť či už poslancov alebo starostov, ale keď si vlastne prečítate obsah toho, toho textu, tak vlastne áno, základ je, musí tá obec, ku ktorej sa má tá nefunkčná obec priradiť, musí s tým súhlasiť. V prípade, že nebudú súhlasiť ani jedna z tých susediacich, tak vlastne sa zase nič nebude diať a ministerstvo vnútra to ponechalo v pôvodnom stave, čo si neviem predstaviť, že ktorá obec by súhlasila s tým, že vlastne jej pribudnú tam len ďalšie náklady súvisiace s tou menšou obcou.
Takže z tohto hľadiska naozaj je, sú tieto ustanovenia, budú pravdepodobne nefunkčné. Bol by som rád, keby sme si zobrali skôr príklad naopak z iných štátov, ktoré sa naozaj začali venovať aj týmto nefunkčným obciam, či už z dôvodu toho, že je tam málo obyvateľov a nemá sa kto venovať samospráve, alebo je to aj z toho dôvodu, že naozaj samotná samospráva je príliš nákladná v takej malej obci. Uvediem ako jeden príklad: v Luxemburgu za posledných desať rokov zlúčili nieže niekoľko obcí, ale každoročne tam zlučujú nejaké obce, ktoré sa postupne spájajú do väčších a väčších celkov. Motivujú ich k tomu. Takže a takisto platí, že musia referendum mať, aj obec, ktorá, ktorá sa zlučuje, aj obec, do ktorej je to, je táto prvá obec zlučovaná, a napriek tomu sú úspešní. Takže bol by som rád, keby sme si aspoň z takéhoto príkladu zobrali poučenie a snažili sa to preklopiť možno na naše pomery.
Ďalšia vec je samotné znižovanie počtu poslancov. Je otázka, že, teraz to tu pred chvíľou bolo povedané, že aký to má zmysel, keď vlastne dopad zmeny zákona je nulový. To znamená, že neprinesie to žiadne úspory.
Druhá vec je, zoberme si položky, celkové náklady na mzdy a odvody starostov a ich zástupcov verzus platy poslancov miestnych samospráv. Nemyslím si, že to budú také výrazné, výrazné rozdiely, pretože naozaj v tých malých obciach to sú skôr symbolické hodnoty, ktoré dostávajú poslanci miestnych samospráv, radovo až desiatky eur ročne, kdežto platy starostov máme určené na celkom slušných sumách a tie sú vždy stanovené, že je to minimum, to znamená, že pod to sa nemôže ísť. Takže naozaj skôr to, čo by pomohlo, pomohlo znižovaniu, keď už sa tu spomenulo, že náklady, tak to je práve znižovanie počtu obcí ako takých, nie znižovanie počtu miestnych poslancov.
To, čo mňa zarazilo, pretože práve teraz sme to riešili, bolo, boli dve pravidlá, ktoré sa týkajú konania miestneho referenda. Prvá, že páni starostovia si presadili, že druhé, druhé ustanovenie týkajúce sa možnosti vyhlásenia miestneho referenda o odvolaní starostu, to konkrétne, že ak hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, zo zákona vypadne. To znamená, že na základe tohto nie je možné zrealizovať referendum. Ja viem, že je vždy problematické sa napasovať do tohto ustanovenia, ale keď starosta často porušuje predpisy, tak vedia to poslanci presne zdôvodniť a aj vydokladovať, keby s tým mal niekto problém. Tak nerozumiem, prečo zrovna toto ustanovenie zo zákona vypadáva.
Ďalšia, čo považujem za chybu, vypadáva takisto aj povinnosť, resp. obec môže mať VZN-ko o organizovaní miestneho referenda. Teraz po novom už to tam nie je uvedené. Takisto je to zrušené z textu samotného zákona. Ja to vnímam teraz naozaj extra, pretože v pondelok v jednej malej obci pri Trnave, volá sa to Naháč, taký krásny názov, si vyhlásili práve obyvatelia obce miestne referendum o odvolaní starostu. Našťastie, toto VZN-ko majú, to znamená, že vedia presne do detailu, ako si zorganizovať referendum, pretože naše volebné zákony nedostačujú na to, aby podľa nich mohlo byť to miestne referendum zorganizované.
Čo ma mrzí takisto, je síce čiastočne riešená téma, ktorú, ktorá, tí, ktorí fungovali naozaj na miestnych úradoch a venovali sa napríklad životnému prostrediu, na čo večne narážali, a to je definícia verejného priestranstva. Je síce zadefinované krásne, že ide o ulicu, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ale ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobný zákon neustanovuje inak. Je síce dobré, že sa tam dostalo toto ustanovenie, ale vlastne jedno, jednu nejasnú definíciu sme nahradili druhou nejasnou definíciou, a to je to všeobecné užívanie, pretože to nikde v zákonoch nie je napísané, čo to je. A len tak mimochodom, vďaka tomuto ustanoveniu a podotýkam, bavíme sa o aj iných priestoroch prístupných verejnosti na všeobecné užívanie, čo v podstate je také všeobjímajúce ustanovenie, sa hneď ustanovuje o bod nižšie povinnosť vlastníkom budovy nechať si strpieť označenie budovy názvom tohto iného verejného priestranstva. Teda nebavíme sa len o ulici, námestí, prípadne parku, čo myslím si, že asi vlastníci budov môže akceptovať, naozaj o iných priestoroch či trhoviskách. Takže toto je len zbytočné zasahovanie do vlastníckych práv vlastníkov budov a nebavíme sa tu o právnických, ale o obyvateľoch.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec Klus. Pardon.

Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR
Pardon. Chcem len ešte doplniť jedno super pozitívum, ospravedlňujem sa, jedno super pozitívum, a to je, že konečne sa dostalo do zákona to, že starosta musí zverejniť aj na webstránke obce program zastupiteľstva, to znamená, že nielen na úradnej tabuli. Síce to tu bolo donekonečna omieľané aj pri našich návrhoch zákonov, ale vždy nám to nebolo umožnené, aby to naozaj zapracované do zákona bolo. Ja uvediem konkrétny príklad.
Je tu v Bratislavskom kraji obec Tureň, ktorá program ani pozvánku nezverejňuje nikde inde, len na úradnej tabuli presne podľa zákona tri dni vopred, to znamená, že nemáte šancu sa dozvedieť, kedy vôbec zastupiteľstvo bude, pokiaľ nechodíte každý jeden deň pozerať úradnú tabuľu. A podotýkam, je to v Bratislavskom kraji, nie je to žiadna zapadnutá dedinka niekde, kde majú 50 obyvateľov, čo chápem, že je problém sa dostať vôbec k webstránke. Táto obec webstránku má.
Ale aby som to zhrnul, keď si pozriete všetky tie body, ktoré sú tam zahrnuté, ide o ďalšie narušenie vzťahu medzi starostami a poslancami obcí, kde väčšie kompetencie získavajú starostovia a prichádza k nepomeru toho vzťahu medzi nimi, narušuje sa postavenie hlavných kontrolórov a hlavne toho, že hlavný kontrolór je orgán obce, ktorý vykonáva kontrolu pre miestne zastupiteľstvo. Vôbec sa nerieši ten hlavný problém, a to je počet obcí a kapacity a možnosti a schopnosti obcí riešiť výkon samosprávnych činností a prenesený výkon od štátnej správy.
Preto som rád, že kolegovia tu navrhli, ja to teda nenavrhujem, nech to opakovane nezaznie, vrátiť tento zákon na prepracovanie predkladateľovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2017 10:15 - 10:15 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem, Ondro, presne si asi zhrnul všetky tie podstatné body, ktoré boli v tomto návrhu zákona problematické. Hlavne som rád, že si na záver naozaj podal ten procedurálny návrh, pretože tak, ako je to postavené bez zapracovania tých pripomienok, ktoré mali v pripomienkovom konaní, tak naozaj by bolo nezmysel prijať túto novelu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2017 10:55 - 10:56 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, čo sa týka tej pozornosti, aj teraz koniec koncov je vidno, sme štyria prihlásení, ak počítam aj pána Sopka, takže o tej pozornosti to naozaj svedčí. Čo sa týka pripomienok, že v prvom čítaní, v druhom čítaní, no, skôr sme čakali, že sa k tomu viacej povenujete v medzirezortnom pripomienkovaní, kde naozaj keď boli tisíc pripomienok, z toho 200 zásadných, tak z toho mohol vypadnúť oveľa, oveľa lepšie pripravený zákon. Len tak mimochodom, spoločná správa k tomuto zákonu má 76 bodov, ktoré sú doplňujúce a pozmeňovacie. Aj to o niečom svedčí. Čo ma tak isto prekvapuje, keď zoberiem, všetko sú to body, ktoré gestorský výbor navrhol, ústavnoprávny, ktorý to tiež mal na rokovaní, tak nenavrhol nič. Takže toto je tiež také.
Spomenuli ste, že bez tohto zákona je uplatňovanie nariadenia problematické. By som skôr povedal, že pri niektorých oblastiach, ktoré tam máme upravené, naopak, vďaka nášmu zákonu bude uplatňovanie nariadenia problematické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2017 10:40 - 10:44 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, priznám, že po mojich dvoch predrečníkoch toho veľa už neostalo naozaj na povedanie, jednak Janka Kiššová pekne skompletizovala tie informácie k tomu a ako niektoré definície naozaj nie sú správne doplnené do návrhu zákona a všetky možné problémy spomenuté v samotnom znení. Rovnako kolega Štarchoň zase pre zmenu spomenul to, o čom sme sa tu bavili aj v pléne ešte pred týmto bodom. To bolo naozaj prinesenie problémov pre niektoré oblasti, napríklad zhodou okolností to bol aj direct marketing, ale vôbec aj poštový styk ako oprávnený záujem prevádzkovateľov. Je tu naozaj dosť radikálna zmena v tom, akým spôsobom sa bude ďalej fungovať pri naozaj bežnej korešpondencii so svojimi zákazníkmi.
To, čo možno ešte nebolo povedané, minimálne jednoduché veci ako napríklad definície toho, že čo je členský štát, čo je tretia krajina, čo je zamestnanec, ešte aj takéto definície máme v tomto zákone, čo si myslím, že naozaj že je len zbytočná nadpráca. Chápem napríklad, prečo doplnili predkladatelia zákona medzi zákonné možnosti spracovania a ochrany osobných údajov aj ochranu majetku, nielen teda života a zdravia, ale umožniť spracovávanie osobitných kategórií osobných údajov, ako je napríklad rasový pôvod, etnický pôvod, politické názory, filozofické presvedčenie, a práve tiež z dôvodu ochrany majetku, tak to naozaj je dosť zvláštne. Pretože tieto osobitné kategórie osobných údajov majú svoje samostatné postavenie, ktoré naozaj treba dôkladne chrániť, a patrí medzi ne podľa nariadenia ochrana životne dôležitých záujmov. V tomto prípade sa tu jedná o otázky života, zdravia či smrti. Ale majetok tam nikde nie je spomenutý.
Tak isto boli tu spomenuté aj kódexy správania a správne poplatky, ktoré vlastne vôbec nariadenie nespomína. To znamená, že tie výšky a tie sumy, ktoré sú uvedené v našom zákone, asi na to nemysleli pri spracovaní nariadenia, že my si takéto poplatky stanovíme. Ďalšia taká drobnosť, že keď už aj chcú nad rámec si podnikatelia spraviť ten alebo tí spracovatelia osobných údajov kódex správania, nesmú ho zabudnúť spracovať aj v anglickom jazyku, tak aby bol korektný, pretože to sme opäť stanovili nad rámec. Nemusel byť vôbec v anglickom jazyku, stačil v našom jazyku.
Ďalšia možno drobnosť, ale asi, predpokladám, zasiahne dosť obchodov alebo možno aj ďalšie oblasti, na ktoré som ja v tomto okamihu nemyslel, je, že máme napríklad stanovené biometrické údaje ako osobitnú kategóriu osobných údajov, akurát my sme zadefinovali len biometrické údaje. Nie biometrické údaje na individuálnu identifikáciu. Takže keď tam má niekto uvedené, že číslo topánky, veľkosť šiat, tak tak isto je to považované za osobitnú kategóriu osobných údajov, čo je nezmysel, pretože naozaj to je úplne iný údaj.
Som rád, že niektoré pripomienky Nezávislého inštitútu ochrany súkromia boli zapracované do tohto zákona, ale na to, že naozaj toto sú odborníci, ktorí pôvodne vzišli z Úradu na ochranu osobných údajov, sa divím, že spracovatelia pri svojom predkladanom návrhu zákona sa s nimi ešte viac nezaoberali. Možno by sme predišli aj takým jednoduchým chybám, ako bolo množstvo gramatických chýb a definícií, rozdielnych oproti tomu, čo je v nariadení. Potom bude náročné sa napríklad súdiť v okamihu, keď dôjde k rozporom medzi tým, akým spôsobom sa využívajú osobné údaje. Práve pre toto množstvo chýb, pre nadprácu, ktorú sme si urobili, a povinnosti nad rámec nariadenia vás prosím, aby ste tento zákon nepodporili.
Ďakujem.
Skryt prepis