Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 16:10 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 16:10 - 16:16 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, myslím, že to podstatné povedali tu pani predrečníčky. A ma tu potešili niektoré pozmeňovacie návrhy. Takže dúfam, že aspoň trošku sa novela zákona zlepší. Ja čomu sa chcem venovať, sú v prvom rade zariadenia pre seniorov založené obcami.
V prvom rade čo sa týka navýšenia príspevku, t. j. naviazanie výšky finančného príspevku na stupni odkázanosti pri tých zariadeniach, ktoré majú na starosti obce, prinesie to straty najmä pre tie zariadenia pre seniorov, ktoré sú historicky plné tých vitálnejších, to znamená, že so stupňom odkázanosti II. a III., a tam sa už bude môcť poskytovať jednak príspevok na mzdy a platy, nie celkovo na ekonomické oprávnené náklady. To znamená, práve tieto oprávnené náklady, ktoré tam tvoria trošku väčšiu položku ako v iných zariadeniach, tak spôsobia aj zase len ďalšiu vyššiu stratu. Jedno z tých zariadení, napríklad u nás tu v Ružinove, tu v Bratislave vlastne po novele zákona jednak kvôli stupňom odkázanosti, jednak tým, že príspevok bude priamo na mzdy a platy, príde zhruba o 300-tisíc príspevku. Tieto straty vlastne musia vykryť jednotlivé obce.
Ak sa aj má vlastne vyplácať finančný príspevok na mzdy a platy, bolo by naozaj správne odvodiť jeho výšku od minimálnej mzdy, pretože už tak je problém získavať zamestnancov na poskytovanie sociálnych služieb, obzvlášť tu v Bratislave. A takýto tlak na rozpočty obcí bude mať zase len ďalší negatívny vplyv na vývoj miezd v týchto zariadeniach. Navyše finančný príspevok bude poskytnutý iba na odborné, obslužné a ďalšie činnosti definované v zákone. No ďalší mínus pre zariadenia budú vytvárať mzdy, ktoré sú na či už ekonómky, účtovníčky, údržbárov, ale aj vlastne na samotných riaditeľov týchto zariadení, ktoré neposkytujú ani odbornú, ani obslužnú, ani tú ďalšiu činnosť, ktoré sú zadefinované v zákone.
Ako ďalšiu musím spomenúť zvýšenú administratívnu náročnosť a byrokraciu. Prekladať zoznamy klientov podľa jednotlivých stupňov odkázanosti, to si myslím, že je samozrejmé, lebo podľa toho sa poskytuje samotný príspevok, takže to má logiku. Ale dôvod predkladania zoznamu zamestnancov s ich kompletnými údajmi vrátane rodných čísiel, nerozumiem, akú duplicitu, načo takúto duplicitu vôbec predkladať, keď všetky tieto údaje má už Sociálna poisťovňa od tých jednotlivých zamestnávateľov. To znamená, že nie je problém si pozrieť, ktoré zariadenie pre seniorov má akých zamestnancov k tomu danému dňu, ku ktorému majú vlastne vykazovať tieto zoznamy. A navyše častokrát Sociálna poisťovňa má problém s tým, že nie všetko je správne zaevidované. To znamená, že môže sa stať, že tie zoznamy, ktoré dá potom ministerstvu samotné zariadenia, a potom to, čo sa dá porovnať so Sociálnou poisťovňou, tak tam môžu rozdiely. A to môže priniesť zase len problémy pri žiadosti o finančných príspevok.
Navyše pri podnikateľoch sa snažíme odbúravať takéto duplicitné aktivity, ktoré musia vykonávať, lebo štát si vie svoje dáta už predsa pozrieť sám. Tak naopak pre poskytovateľov sociálnych služieb ich, naopak, zavádzame takúto povinnosť.
Takisto ďalšou administratívnou činnosť je, že sme, na vyúčtovanie už nebude za rok, ale štvrťročne. To znamená, že opäť sa tomu musia venovať častejšie, dôkladnejšie počas celého roku v rámci výkazníctva. A ako bonus navyše budú musieť viesť extra analytické dáta o tom, ktoré mzdy a platy budú zahrnuté do finančného príspevku, ktoré nebudú zahrnuté do finančného príspevku. A opäť to môže potom priniesť ďalšie nezrovnalosti pri vykazovaní.
Úplnou pikoškou, že ak počas roka zariadenie zvýši svoju kapacitu alebo má vyššie stupne odkázanosti, tak príspevok navýšený nebude. Ale naopak, ak by znížili kapacitu, tak prakticky hneď je im zobraný daný príspevok. Takže to je také neférové voči zariadeniam. A dúfam, dúfam, že z novely zákona naozaj vypadne to, čo bolo teraz aj odprezentované, toto najkontroverznejšie ustanovenie, ktoré zariadeniam obcí vôbec negarantuje, že môžu dostať ten príspevok, pretože z nejakého dôvodu budú v poradí až niekde pozadu a nedostane sa na nich z rozpočtu ministerstva. Predpokladám, že na základe toho pozmeňovacieho návrhu naozaj toto ustanovenie vypadne, pretože je to nezmysel, aby sme niektorých seniorov, niektorí seniori mali príspevok na svoju poskytovanú službu a niektorí seniori tú službu nemali poskytnutú. Je to diskriminácia, pretože ak, to ako keby sme vytvorili poradovník na poskytnutie prídavku na deti. No ten, kto dôjde neskôr, tak ten prídavok na deti by nedostal. To sa mi zdá tak trochu nezmysel.
To znamená, že aj tieto jednotlivé navyše veci stále nie sú vyriešené možno týmto pozmeňovákmi, preto ja navrhujem, aby na základe týchto nedostatkov, dávam návrh, aby sme vrátili návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 14:12 - 14:13 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť, doplniť, že teda nie úplne všetky pripomienky VÚC-iek boli akceptované. Minimálne spomeniem žilinskú VÚC-ku, kde naozaj tie pripomienky akceptované neboli. A dôležitá poznámka bola, najmä čo sa týka opatrovateľskej služby, nakoľko ak naozaj podporujeme to najrozumnejšie riešenie, to znamená, že aby naši seniori boli opatrovaní normálne doma v domácom prostredí, jednak je to aj pre nich rozumnejšie a jednak je to koniec koncov aj pre nás ekonomickejšie, lebo vždy tá domáca starostlivosť vyjde lacnejšie ako starostlivosť v zariadení. Tak je potom z našej strany minimálne nerozumné, aby sme túto možnosť nevyužili a nepodporovali opatrovateľskú službu takisto príspevkom. To znamená, že namiesto toho, aby sme naozaj postupne zo zariadení upúšťali a ostávali v domácom opatrovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.10.2017 13:05 - 13:07 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tlač 713.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 11:53 - 11:54 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ondrej, zabudol si doplniť, že nielen, keď je problematické vôbec správanie k tomu, že či vôbec občania môžu vystúpiť, ale práve tí občania prídu vystúpiť na zastupiteľstvo zvyčajne práve vtedy, keď nejaké problémy sa v obci dejú. To znamená, že keby nič vážneho a problematického sa v obci nedialo, tak ani nepotrebujú chodiť na zastupiteľstvo, lebo tam majú svojich zvolených poslancov a starostu. Zvyčajne tam prídu práve kvôli tomu, že sa im deje nejaká krivda alebo naopak, konajú v rozpore s presvedčením týchto obyvateľov, a to naozaj sa deje len v konkrétnych obciach a nemyslím si, že by niekde mali problém v ktorejkoľvek obci s tým, že by ich vlastní obyvatelia šikanovali tým, že by neustále chceli vystupovať na zastupiteľstve. Takto sa to nedeje, väčšinou je to len ku konkrétnym problémom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 10:18 - 10:19 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť, keď sme sa tu bavili pri pani Šimončičovej, tak ja som bol tá protistrana na tom úrade a môžem povedať, že v ničom nám naozaj činnosť pani Šimončičovej neškodila, a práve naopak, vždy sme si potom dávali pozor na to, akým spôsobom sa obzvlášť správame k svojej zeleni v obci, takže jej činnosť ja len vítam.
Čo sa týka tohto nového naozaj nástenkového zákona, tak to je úplný nezmysel, minimálne s tým, že to nerieši komplexne, keď už sa o tom bavíme, tak to nerieši komplexne situáciu tým starostom obcí, čo majú naozaj len tie plechové tabule, o ktorých tu hovorila pani Vaľová, pretože aj tak musia zverejňovať elektronicky v zmysle stavebného zákona. To znamená, že ich situáciu to vôbec nevyrieši, takže nie je dôvod vôbec takéto zmeny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 10:00 - 10:01 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Teraz sme videli názorne ďalší opäť nedostatok rokovacieho poriadku, lebo to dovysvetlenie malo, malo zmysel k tomu návrhu, takže ďakujem pani kolegyni za to dovysvetlenie.
Mňa len mrzí, že kvôli jednému exotovi mení takýmto spôsobom zákon, lebo to je dosť podstatné, keď si potom nielen tie obce, ktoré možno nemajú ešte internet, hoci by ho mali mať, veď dávame do toho dosť veľa peňazí, ale aj tie obce, ktoré ten internet majú, a bavíme sa o veľkých obciach, to tiež budú môcť zverejňovať len na úradných tabuliach. Takže toto je len sťaženie všetkým obyvateľom, ktorí majú záujem o to, akým spôsobom sa so zeleňou v obciach nakladá. Takže kvôli jednému exotovi meniť takýmto spôsobom zákon, to je dosť divné.
A čo sa týka tej druhej veci, nie každý človek bežný, ktorý má záujem o svoje okolie, vie priamo na tom ústnom pojednávaní sformulovať to, čo vlastne presne namieta, niekto sa lepšie vyjadruje v písomnej podobe, to znamená, že je takisto tento, tento návrh, neviem, prečo ho kolegyňa predložila.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 18:33 - 18:34 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne. Ako tiež jeden z predstaviteľov strany samosprávy, ja len uvítam, keď naozaj schválime tento návrh, ktorý nám uľahčí fungovanie, ani nie tak nám ako všetkým obyvateľom, ktorí bývajú v okolí cintorínov v jednotlivých obciach a nebudú takýmto zbytočným spôsobom obmedzovaní, samozrejme, tam, kde to možné je. Takže pevne verím, že naši kolegovia zahlasujú za tento zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:17 - 15:18 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem veľmi pekne poďakovať za ten príspevok. Naozaj pri tých jednotlivých oblastiach bolo pekne pomenované, v čom máme problémy. Ja konkrétne za mestá, resp. skôr za obce, naozaj ten príspevok je nevyhnutné, aby išiel za klientom. To znamená, že nielen do zariadení pre seniorov, ale naozaj aj na opatrovateľskú službu. A je na tom konkrétnom klientovi, ktorú službu si vyberie. Keď navyše chceme, aby čo najviac našich seniorov bolo, im boli tie služby poskytované v ich domácnosti, resp. v domácom prostredí, tak je nezmysel, aby opatrovateľská služba nebola takýmto spôsobom zahrnutá. A navyše si ani nemôžu dovoliť bez tohto príspevku vôbec objednať celú tú službu, napríklad ktorú pri svojom stupni odkázanosti majú, pretože pri nákladoch, ktoré má na tú opatrovateľskú službu obec, jednoducho si nemôžu dovoliť v plnom rozsahu tie hodiny, ktoré by im prináležali, a objednávajú si častokrát jednu, dve, tri hodiny, hoci by mali nárok oveľa na väčšiu starostlivosť. Takže naozaj nie je dôvod nezahŕňať napríklad aj opatrovateľskú službu do týchto príspevkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 21:46 - 21:48 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som ešte kolegyňu chcel doplniť, že nielen tie podnety, ktoré uviedla. Je škoda, že do tejto správy ešte nie sú zaradené plánované kontrolné činnosti, ktoré boli na rok 2016. Ako jednou z nich je napríklad kontrola hospodárenia, hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde Slovenskej republiky, čo takisto nás určite bude veľmi zaujímať. Rovnako ako kontrola, ktorá sa bude týkať ochrany osobných údajov v informačných systémoch miest, to tak isto bude veľmi zaujímavá, týka sa to práve aj komunálnej politiky.
A obzvlášť, a to je možno v súvislosti s tými správami, ktoré majú nasledovať alebo budú nasledovať teda na ďalšej schôdzi, kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrane detí v detských domovoch, to môže byť tiež celkom zaujímavý výsledok kontroly, ale, žiaľ, teda ešte nie je predmetom tejto správy, predpokladám, že sú nie ukončené. Takže počkáme si na ne, možno keď sa končia.
A to je možno k tomu zase, čo hovorila kolegyňa Remišová, že možno by bolo zaujímavé naozaj dostávať sa ihneď k tomu, keď sa tie kontroly končia, aby sme hneď videli a mohli reagovať na tie výsledky tých kontrol.
A na záver len chcem doplniť to, čo povedala Anka Zemanová, no, z toho počtu opatrení, ktoré pri tak málo kontrolách pri malých obciach vyplynulo tam obrovské množstvo zistení. Naozaj je z toho vyplývajúce, že komunálna reforma je priam žiadaná, pretože naozaj menšie obce nevedia plne fungovať v súlade so všetkými predpismi, ktoré sa ich činnosti týka. A nie je to vhodné aj zo strany i správnosti ich fungovania pre ich obyvateľov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 21:27 - 21:28 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Možno len doplniť pani kolegynku na tému sily kontroly NKÚ, keď pri tom množstve zistení, ktoré malo NKÚ, bolo až päť oznámení Úradu verejného obstarávania pre podozrenie z porušení zákona verejného obstarávania. Z tých všetkých zistení, ktoré NKÚ malo, bolo poslaných až päť oznámení. Ku zvyšku aj priamo v správe NKÚ konštatuje, že to nebolo až také závažné porušenie zákona, aby to oznámenie podávali.
A, mimochodom, už len keď to doplním, ale každý to má hneď na prvej strane skonštatované, takže naozaj musím povedať, že tá správa je dobre napísaná, len ten obsah potom my si musíme zanalyzovať. Okrem tých 5 oznámení bolo podaných až 13 trestných oznámení a 2 ďalšie oznámenia netrestné a 9 porušení finančnej disciplíny. To pri takom množstve zistení je až neuveriteľné, že ich bolo iba tak málo.
Skryt prepis