Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.9.2016 o 15:12 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2016 15:12 - 15:13 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 30 z 5. septembra 2016 určil za spravodajcu k návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj (tlač 219). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 18:37 - 18:39 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem len najmä prítomným kolegom z územnej samosprávy dať jedno prirovnanie.
Právo zriaďovateľa vetovať návrh na riaditeľa školy je asi podobné, ako keby dostal prednosta okresného úradu alebo nejaký minister právo vetovať voľbu starostu alebo primátora. Povie voličom, prepáčte, s týmto starostom sa nestotožňujem, zvoľte si iného. To je podobný princíp, ponechaním tohto práva veta hovoríme, že členovia samosprávy sú nesvojprávni, popiera tú podstatu samosprávy ako takej.
To nie je žiadny ďalší pilier. To je jednoducho samostatné fungovanie, preto sa to volá samospráva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 18:15 - 18:17 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja takisto sa chcem naozaj poďakovať za ten príspevok, lebo naozaj treba riešiť veci prakticky a konštruktívne. Presne toto sme, samozrejme, riešili aj v rokovacom poriadku, keď sme navrhovali účasť na komisiách aj pre verejnosť. V prvom rade sme vyriešili, samozrejme, naplnenie kapacity tej miestnosti. Tam tiež poslanci namietali to, že, dobre, ale keď príde do našej malej miestnosti pre komisiu, kde sa zmestí tak 25 ľudí, stovka, čo nám tomu bráni? Budeme mať predsa voľnú veľkú zasadačku, tak sa proste presunieme, tých 5 minút na to oželieme, aby sme sa presunuli do väčšej zasadačky. Nie je to žiadny problém, aj keď takáto situácia môže nastať naozaj tak raz päť rokov, hej, čo sa môže stať, maximálne pri parkovacej politike. To isté čakám, že v Bratislave tak isto bude toľko občanov v zasadačkách, keď sa bude naozaj reálne riešiť parkovacia politika. Zatiaľ sú to len také reči. A platí to isté, samozrejme, ale aj o tej druhej strane, nielen kapacita miestnosti, ale, samozrejme, aj pravidlá jasné pre účasť obyvateľov na zasadnutí a pre to, čo sa udeje v prípade, keď budú rušiť rokovanie. Bohužiaľ, samozrejme, tieto situácie nastanú, nie je to tak pravidlom, ale o to väčšia pravdepodobnosť je, že budú rušiť takéto rokovanie v prípade, že nastane situácia ako v tých Košiciach, že nebudú pripustení do sály. Samozrejme, potom budú tí obyvatelia vykrikovať a rušiť to rokovanie. Takže radšej treba byť konštruktívny a nemať problém s tým, že niekto a niekde sa zúčastní. Veď koniec koncov nikto nikoho neuhryzne na tom rokovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 16:01 - 16:03 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som len ku kolegovi chcel dodať, že naozaj treba sa zapájať do diania aj v obciach, aj hoci možno nie ste miestnymi poslancami, ale ako poslanci Národnej rady viete vo veľa veciach tým miestnym obyvateľom pomôcť. Zase z druhej strany toto je tiež tak isto názorná ukážka toho, respektíve ukážem jednu ukážku toho, že nie každá samospráva je otvorená a nie vždy sú naozaj tí poslanci osvietení na to, aby pristúpili k zapojeniu aj ostatných, nielen samotných miestnych poslancov. Napríklad u nás zastupiteľstvo si momentálne rieši nové ustanovenie do rokovacieho poriadku, kde poslancom Národnej rady, ktorí sú zároveň aj miestnymi poslancami, neumožní vystúpiť ako poslancom Národnej rady. Takže je to natoľko skvelá osvietenosť, že toto si vyslovene vyžiadali. Hoci teda som tam jediný poslanec Národnej rady, ale jednoducho chcú to tam mať, hoci ich, priznám, nespevujem, aby som vystupoval pri každom jednom bode. Ja neviem stalo sa, že som vyslovene vystúpil nad svoj limit dvakrát, tak som vystúpil tretíkrát. Takže, samozrejme, to sa im nepáčilo, že niekto má tú možnosť, takže veľmi rýchlo zareagovali. Som zvedavý, že či to naozaj využijú v praxi, keď si to prijmú možno o mesiac pri novom rokovacom poriadku. Takže naozaj nie každé zastupiteľstvo je také osvietené. No nemôžu, ja som im to povedal, uvidíme, takže len toto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 11:59 - 11:59 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovolím si zareagovať na kolegov.
V prvom rade, pán Panáček, ja práveže nesúhlasím s vystúpením pani Antošovej, s tými jej tvrdeniami, takže v tomto sa určite nezhodujeme.
Čo sa týka toho, že tie stavby sú, samozrejme, súčasťou stavebného konania tak, že obyvatelia sa k tomu majú právo vyjadriť, len ak sú jeho účastníkmi, no, samozrejme, ale tu sa bavíme o prezentácii tých stavieb na územnoplánovacích komisiách, ak to teda riešia poslanci, oni tiež nie sú stavebný úrad, stavebným úradom je predsa starosta, to znamená, že tiež potom tak ako sa majú právo vyjadriť k tomu poslanci, tak rovnaký názor môžu k tomu vyjadriť kľudne obyvatelia. Predsa poslanci o tom nerozhodujú. Takže... (Reakcia z pléna.) No o stavebnom úrade, samozrejme, rozhoduje starosta. (Reakcia z pléna.) A kto to podpisuje? (Reakcia z pléna.) No veď, áno, hovoríme o tom istom.
Takisto vo vzťahu k tomu najdôležitejšie je, že bavíme sa tu stále o verejnosti komisie, nebavíme sa o tom, že by mala priamo verejnosť na komisii diskutovať, iba moje slovo, zverejňovať materiál, bavíme sa len o prístupnosti pre verejnosť. A dôvod, prečo to tak je, prečo to tu vôbec predložili kolegovia, je to, že momentálne je to v stave „môže“. Áno, je veľa obcí, ktoré toto, samozrejme, umožňujú, ale je rovnako veľa obcí, ktoré to neumožňujú. Toho názorným príkladom je aj naša obec, ktorá to neumožňuje. Aj u nás sa stalo, že jednoducho komisia odmietla prítomnosť obyvateľov na svojom rokovaní. A keď tu pani Vaľová hovorila, že zverejňujú materiály miestnej rady, je to super, naša obec, respektíve naša mestská časť nezverejňuje materiály miestnej rady. Je to smutné, ale ich nezverejňujeme, preto niektoré veci naozaj, bohužiaľ, obce asi samé od seba neurobia.
Takže naozaj by som bol veľmi rád, keby ste podporili ten návrh napriek tomu, že, ako hovoríte, je kopec ďalších problémov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2016 11:44 - 11:51 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade nesmiem zabudnúť spomenúť, žiadame odvolanie Roberta Kaliňáka, podvodníci do politiky nepatria (potlesk).
Ďakujem navrhovateľom za predloženie tohto návrhu, ktorý konečne vyjasní tie debaty o tom, či verejnosť môže alebo nemôže byť na rokovaniach komisií prítomná. Každé jedno zastupiteľstvo, každá jedna komisia aj miestna rada si to vysvetľuje po svojom. A je to naozaj dané len do ich právomocí. My takisto, ja som momentálne miestny poslanec v mestskej časti Bratislava-Ružinov, toto riešime v tomto okamihu novelou rokovacieho poriadku. A doteraz bojujem s tým, aby som presvedčil poslancov o tom, aby komisie aj miestne rady naozaj boli verejné. Momentálne to tak proste nie je.
Neprihlásil som sa k faktickým poznámkam, keďže kolegyne medzitým takisto vystúpili, chcem len zareagovať, čo sa týka tejto novely, je jednoduchá. Naozaj to nie je ako vytrhnuté z kontextu, ale riešenie toho najpodstatnejšieho, čo momentálne potrebujeme riešiť vo vzťahu k verejnosti. A to je práve účasť aj na týchto komisiách, na miestnych radách.
Dobrá bola poznámka, tá posledná, od pani Antošovej, že je to podobné ako v parlamente. No v parlamente máme všetky materiály rovnako zverejnené aj pre obyvateľov už vopred, skôr, ako sa nimi zaoberajú výbory. Ak to takto bude aj pri komisiách, je to super, len momentálne to tak nie je. Materiály sú zverejnené pred zasadnutím zastupiteľstva, nie pred zasadnutím komisií a miestnej rady. Takže ak to takto bude, tak v tom prípade je to super, potom obyvatelia budú vedieť vopred diskutovať a reagovať práve k týmto navrhovaným materiálom, ktoré sa ich naozaj týkajú.
Takisto bavíme sa tu o účasti verejnosti na týchto zasadnutiach, nie o jej zapojení na nich. To je, samozrejme, ďalšia možnosť ďalšej debaty o tom, že či a akým spôsobom oficiálne aj zapojiť verejnosť do rokovaní týchto komisií a miestnych rád. Toto je o ich účasti.
Dovolím si ale zareagovať aj na pána poslanca Gála, kde jednoducho nesmieme zabudnúť na to, že bolo tu vydiskutované, že ak nemáme zabezpečenú väčšinu pre svoj návrh, tak máme hľadať podporu a nepredkladať takéto návrhy. No ak by sa toho držal, tak včera sa mu názorne stalo, že ak nemá tú väčšinu, tak niektoré návrhy neprejdú ani v koalícii. Takže treba naozaj to brať obojstranne.
Čo sa týka toho, ako reagovala pani poslankyňa Vaľová, že nestane sa, že by sme niekoho nepustili na rokovania komisií alebo miestnej rady. Práve sa to stáva. Nehovorím, že je to v drvivej väčšine obcí. Ale jednoducho toto sa nesmie stávať, aby sme nepustili obyvateľov na rokovanie. Samozrejme, nesmú ho rušiť. Ak nie je umožnené v tej danej komisii vystupovať obyvateľom, tak určite mali by mať právo sa zúčastniť toho rokovania, pretože minimálne sa tu predĺži možnosť následnej diskusie o tých konkrétnych veciach, ktoré sa ich týkajú.
Teraz si predstavte, že ak tu bola spomenutá nejaká konkrétna stavba, jednoducho túto stavbu budú riešiť potom poslanci až na miestnom zastupiteľstve, tak jednoducho tam tá doba diskusie je oveľa viac skrátená. A mohlo by sa predísť možno niektorým problémom, ktoré sa odhalia až priamo pri vystúpení tých obyvateľov. Takto si to môžu medzi sebou vydiskutovať aj s obyvateľmi vopred a možno poslanci budú mať aj viacej informácií k svojmu rozhodovaniu. Takže toto by som považoval za dosť dôležité.
Bolo tu takisto spomenuté, že neriešime územnú samosprávu v tejto novele. Toto je územná samospráva, predsa VÚC a obce sú územná samospráva, takže treba si len ujasniť trošku pojmy.
Čo sa týka nás, samozrejme, verejnosti, je najväčším problémom to, že výklad samotného zákona tri šesť deväť je nejednoznačný. Ak je účasť verejnosti možná na zastupiteľstvách, respektíve iba za určitých podmienok tam môžeme verejnosť obmedziť, tak si vykladajú niektorí právnici, že toto isté platí aj pre komisie a miestne rady, niektorí zase naopak tvrdia, že nie, musia si prijať svoje vlastné rokovacie poriadky a tam si to ustanoviť. Takže už len kvôli tomuto je dôležitá novela.
Takisto argumentom pre neverejnosť býva pracovný charakter tých materiálov, ktoré riešia komisie, a takisto možno otvorenosť diskusie medzi poslancami. Lenže ten názor, ktorý má poslanec, zaujíma predsa všetkých. To je to, že ak by sa potom vyjadril na zastupiteľstve ináč ako na komisii, by vyznelo dosť divne. Takže každý obyvateľ by mal mať právo poznať názor svojho poslanca aj počas tých diskusií úvodných, pracovných a práve tie pracovné materiály sa možno po príspevkoch obyvateľov zmenia.
Čo sa týka prítomnosti, naozaj je dôležité potom do budúcna pri veľkej novele zákona, tak ako to kolegovia spomínali, naozaj sa pripraviť na dôslednú novelu, ktorá sa bude týkať všetkých strán, ktoré sú zastúpené v parlamente, aj mimo parlamentu, aby sme si vydiskutovali, čo je potrebné zmeniť a naozaj akým spôsobom ešte ďalej zapojiť našich obyvateľov do fungovania vôbec samosprávy, tak, samozrejme, to je potom ďalší krok. Toto je to podstatné, čo v tomto okamihu naozaj častokrát nám obyvatelia vytýkajú, pri denno-dennej práci, koniec koncov asi všetci, čo sme sa tu vyjadrili v diskusii, sme priamo z takejto praxe. To znamená, že nemyslím si, že sa tu vyjadroval k tejto téme niekto, kto nezažil fungovanie či už ako starosta, ako miestny poslanec a podobne, takže ja dúfam, že podobné ustanovenia dokážeme dostať aj do zákona o VÚC. Samozrejme, keď budeme predkladať zmeny zákona o VÚC, preto poprosím o podporu tohto návrhu, najmä tých z vás, ktorí sú naozaj aktívne v samosprávnej politike. A prejavte naozaj otvorenosť voči svojim obyvateľom.
Ďakujem (potlesk).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 11:11 - 11:12 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Neprítomný pán premiér vo svojom príhovore uviedol, že opozícia v svojom návrhu nepriniesla dôkazy a návrh neodôvodnila. Dovolím si len upozorniť na fakt, že ak by boli dôkazy, tak neriešime predsa návrh na vyslovenie nedôvery, ale iniciujeme trestné konanie. Dôvera, to nie sú dôkazy, dôvera je viera v čestnosť, spoľahlivosť a správnosť konania a ak dôveru voči osobe pána ministra Kaliňáka nemáme, nie je prejavom politického dna, ale naopak, prejavom politickej kultúry podať návrh na vyslovenie nedôvery voči jeho osobe. A len poznámka na záver. Neviem, čo je väčšia hanba pre nás v zahraničí, či návrh na odvolanie ministra teraz pred predsedníctvom alebo bývanie premiéra v byte vlastnenom osobou podozrivou z daňových podvodov. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 17:40 - 17:40 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem.
Tak dúfam, že od Estóncov naozaj nezoberieme úplne všetko, pretože, samozrejme, oni majú trošku iný systém a trošku iné problémy. Koniec koncov to tu určite už pri odborných témach zaznelo. Každopádne ja ďakujem za faktickú a teším sa na spoluprácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.4.2016 17:29 - 17:38 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, som členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, takže vo svojom príspevku sa budem venovať najmä týmto témam v programovom vyhlásení vlády.
V prvom rade ma zaujala téma znižovania výdavkov na verejnú správu. V rámci reformy ESO sme za posledné štyri roky dosiahli len to, že počet verejnej správy stúpol, neklesol. O výdavkoch na verejnú správu ani nehovorím. Programové vyhlásenie vlády môže pekne znieť v mnohých jeho častiach, ale to, čo mne z neho vyznieva, je to, že vidím v ňom len kopec nových, ďalších úradníkov.
V návrhu programového vyhlásenia vlády spomínate, že plánujete pokračovať v reforme ESO. Budete teda ďalej navyšovať počty zamestnancov verejnej správy? Plánujete vznik marketingového výboru, ktorý bude zvyšovať propagáciu domácich potravín. Takže opäť ďalší úradníci. Takže budeme sa skladať z našich daní na niečo, čo sú schopní si výrobcovia robiť sami, a už si živo viem predstaviť, akým spôsobom budú robiť marketing štátni úradníci. Tí, čo sú z podnikateľskej sféry, vedia porovnať ten rozdiel.
Plánujete tak isto presadzovať nákup domácej agropotravinárskej produkcie orgánmi štátnej a verejnej správy. To chcete obchádzať pravidlá verejného obstarávania alebo diskriminovať dodávateľov z ostatných krajín Európskej únie, alebo akým spôsobom to chcete zabezpečiť?
Plánujete posilniť svoje kapacity na Úrade vlády, na ministerstvách na prípravu predbežných hodnotení a na Najvyššom kontrolnom úrade, aby ste mohli robiť nezávislé a kvalitné následné hodnotenia. Takže navyšovanie počtu úradníkov, aby kontrolovali úradníkov.
V posledných rokoch som sa navyše nikde nestretol s tým, že by bola vláda poddimenzovaná alebo že by potrebovali toľko nových zamestnancov. Navyše to, čo ma zaujalo, boli tie slová "nezávislé hodnotenie". Vládni úradníci budú nezávisle kontrolovať vládnych úradníkov! Len si tak v duchu predstavujem, ako bude úradník vyslaný z Úradu vlády úplne nezávisle kontrolovať úradníkov na ministerstve, ktorému šéfuje minister z tej istej strany. Určite to bude veľmi nezávislá a účinná kontrola.
Chystáte sa tiež vytvoriť úrad podpredsedu vlády pre investície, aby sme lepšie čerpali eurofondy. Opäť ďalší úradníci, ktorí budú dohliadať na úradníkov. Chcete cez nich zabezpečiť odhaľovanie systémových nedostatkov pri hospodárení s verejnými financiami. To až teraz, počas tretej vlády?
Fond na podporu športu má byť ďalšou novou inštitúciou s ďalšími úradníkmi, ktorí opäť čo? Ktorí budú opäť centrálne riadiť úradníkov z jednotlivých rezortov. Podľa rozsahu toho, čo ste uviedli v programovom vyhlásení, skôr týmto vzniká ako keby nové samostatné ministerstvo športu, lebo budú obsahovať v podstate všetky športové témy.
Chystáte sa založiť ďalšiu inštitúciu na financovanie kultúry národnostných menšín. Aj keď systematickú podporu kultúrnych aktivít menšín môžem len vítať, opäť ide o zamestnanie ďalších úradníkov. A úradník, priznám, v Bratislave od stola, neviem si predstaviť, že by vedel lepšie podporovať kultúrne aktivity napríklad Rusínov na východe ako oni sami.
Vítam tak isto dobudovanie klientskych pracovísk v okresných mestách a v mestách, do ktorých je ďalej z okresných miest ako 50 km. Nárast zamestnancov na týchto pracoviskách bude mať určite skôr pozitívny dopad, avšak jednoznačne mi chýba akákoľvek kompenzácia vo forme znižovania počtu úradníkov na iných úradoch. Veď koľkým úradníkom vytvorením týchto pracovísk ubudne práca? Čo budú robiť? Hľadieť pol dňa do stropu a čakať, kedy padla?
Pán Kaliňák na výbore spomenul, že chce ponúknuť služby centier okresných úradov, aby mohli mestá poskytovať služby cez ne a takto ušetriť. Ak chceme ušetriť, využime, čo máme. Naopak, prečo okresný úrad nevyužije pre svoje centrá kapacity mestských úradov a mestských priestorov a použije tieto centrá takýmto spôsobom? To, čo bolo totižto naznačené, vyznieva skôr ako opätovná centralizácia verejnej správy a nie decentralizácia.
Tak isto nevidím v programovom vyhlásení žiadne opatrenie na skutočné zoštíhlenie verejnej správy. Možno optimalizujete procesy, elektronizujete, ale výsledky zatiaľ nevidno. Je výborné, že elektronizujeme služby, ale dôležitá je efektívnosť vynaložených prostriedkov.
Pán minister Kaliňák na rokovaní výboru spomínal, o koľko minút sa skrátilo vybavovanie napríklad občianskych preukazov, vodičských preukazov, ale koľko nás toto skrátenie o tie minúty stojí? Spomínali sa aj príklady z Estónska. Dúfam, že keď budeme kopírovať ich príklady aj naďalej, budeme kopírovať aj ich efektivitu vynaložených nákladov. Lebo zatiaľ to tak nevyzerá.
Len námatkovo, civilným zamestnancom Finančnej správy sľubujete doplniť benefity na úroveň benefitov pre colníkov. Chvályhodné, ale teda som veľmi zvedavý a budem si to zvlášť všímať, akým spôsobom zavediete tieto opatrenia aj do rozpočtu.
Ako povolaním manažéra kvality ma dosť prekvapilo, že programové vyhlásenie by lepším výsledkom procesov vo verejnej správe pomohlo to, že sa vláda chystá zaviesť systém strategického plánovania a riadenia vo verejnej správe. To ste doteraz strategicky neplánovali a neriadili? Veď to v dnešnej dobe hádam nerobia len tí, ktorí svoje firmy chcú úmyselne doviesť do krachu. Tak dúfam, že toto nie je ten prípad. Zaujímali by ma ale aj niektoré ďalšie témy, ktoré sa týkajú života v regiónoch.
K regionálnemu školstvu máte krásne napísané, že strategickým cieľom je efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu, vzdelávanie. Avšak zároveň ste uviedli, že súčasťou týchto opatrení bude poskytnutie finančných zdrojov na realizáciu týchto cieľov. Inak povedané, tento cieľ realizovaný nebude, lebo peniaze nie sú.
V stavebnom konaní plánujete nastaviť jasné pravidlá hry, aby jednoduchšie sa mohlo stavať a aby sa odbúrali administratívne prekážky, ktorých dôsledkom sú vraj čierne stavby. Čierne stavby sú v prvom rade ani nie tak dôsledkom administratívnej záťaže, ako spomínal na výbore pán minister dopravy, vznikajú skôr drzosťou developerov a stavebníkov pri nedodržiavaní územných plánov obcí. Nástroje na ich odstraňovanie máme aj teraz, ale žiadny zo starostov nemal tú odvahu, aby dal niektorú z tých čiernych stavieb odstrániť.
Teší ma tak isto, že plánujete vytvoriť vhodné podmienky na vybudovanie nových staníc a zastávok pre železničnú prepravu. Budovanie zastávok, napríklad u nás v Ružinove, je priam nekonečný príbeh. Všetko je pripravené, ale realizátori si vždy nájdu nejaký dôvod, prečo je odložené opätovne ich vybudovanie. Preto, prosím vás, nehľadajte dôvody, hľadajte spôsoby, ako niečo realizovať.
Chystáte sa prehodnotiť vplyv daní z pozemkov na poľnohospodárske využitie. To sa chystáte zasiahnuť do úplnej podstaty miestnych daní, ktoré realizujú obce? Plánujete tak isto určovať základ dane podľa hodnotového princípu, aby sa zvýšila daňová efektívnosť a efektívnosť miestnych daní. Budete teda zužovať obciam právomoci pri stanovovaní miestnych daní? Tak ako plánujete centralizovať financie všetkých obcí do štátnej pokladnice? Obce sú subjektami samosprávy, nie štátnej správy. Je to len ďalší krok k centralizácii jednej veľkej verejnej správy.
Pre poľnohospodárov a potravinárov plánujete zjednodušenie administratívy. Dúfam, že plánujete výrazne okresať aj naše striktné hygienické a potravinárske požiadavky, ktoré doslova znemožňujú fungovanie drobnej potravinárskej výroby a predaja z dvora. Práve tieto dve oblasti by mohli výrazne zvýšiť príjmy obyvateľov v tých okresoch, kde je najvyššia nezamestnanosť a prakticky okrem tohto drobného poľnohospodárstva tam nič iné nefunguje. A ak by mal niekto problém so znižovaním takýchto štandardov, tak programové vyhlásenie predsa ponúka riešenie – zvýšenie frekvencie kontrol predaja ambulantným spôsobom, či už kvôli daňovým únikom, alebo kvôli predaju nevyhovujúcich produktov z iných štátov. To tam predsa už máte, takže ideálne, načase.
V rámci pomoci našej domácej agroprodukcii počítate s jej presadzovaním pri nákupoch do organizácií štátnej a verejnej správy. Akým spôsobom plánujete realizáciu? Veď máme predsa podmienky, nejaké základné pravidlá Európskej únie a verejného obstarávania. Vyzerá to skôr ako prázdne slová, lebo to nie je realizovateľné pri týchto podmienkach.
V rámci podpory vzniku pracovných miest v regiónoch sa chystáte pozitívne diskriminovať pri obstarávaní subjekty sociálnej ekonomiky, aby sme mohli lepšie uplatniť na trhu práce dlhodobo nezamestnaných. Ak dokážeme pozitívne diskriminovať, nič nám v tom prípade nebráni aj negatívne diskriminovať a konečne začať riešiť čierne listiny dodávateľov, ktorí zneužívajú podmienky verejného obstarávania a aj keď zákazky vyhrajú, buď ich nerealizujú, alebo ich realizujú v katastrofálnej kvalite.
Teraz trochu k inej téme, ktorá sa však týka nás všetkých. Bola tam taká pikoška. V rámci boja proti daňovým a colným únikom plánujete zvýšiť spotrebnú daň z tabaku s tým, že ide o opatrenia na podporu zdravia. Dosiahnete tým presný opak. V ešte vyššej miere sa začne s pašovaním cigariet, tak ako to bolo v minulosti, za ktoré sa nielen spotrebná daň nevyberie, ale môžu byť dosť pochybného pôvodu. Tak potom aká ochrana zdravia, skôr ohrozenie zdravia.
A ešte by som si dovolil jednu poznámku k byrokratickej záťaži pre podnikateľov. Sľubujete zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre kategóriu 1, 2. Zmenila sa snáď európska smernica? Argumentovali ste tým pri zavádzaní pracovnej zdravotnej služby, že je to povinná položka a ináč sa nedá. Tak dá či nedá? Opätovne sme chceli byť pápežskejší ako pápež a zavádzať niečo, čo po nás nikto nechcel. Alebo jediná možnosť je pre mňa to, že asi to išlo o správny kšeft k správnym firmám. Koľko takých opatrení nás ešte čaká v novom programovom vyhlásení vlády? Niečo podobné ako bola táto pracovná zdravotná služba? Obávam sa, že dosť, a dúfam, že sa to podarí zminimalizovať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 12:22 - 12:24 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Si dovolím príspevok Ľuba Galka doplniť, zároveň aj vyzvať pani kolegyne a kolegov z bývalých opozičných strán z MOST-u – HÍD aj zo SIET-e, teda vlastne z tej SIET-e, z tej strany, čo ešte z nej ostalo: neprizerajte sa, ako sa vaši šéfovia rozhodli podať si ruky so stranou, ktorú ste celé štyri roky kritizovali, vy ich nezmeníte! Korupciu a klientelizmus majú proste v krvi. Hádam tomu neveríte, že sa čokoľvek zmení? A budete musieť žiť potom s pocitom, že celé Slovensko videlo to, ako ste sa ulakomili na takú vládu, ktorá bude v takýchto praktikách pokračovať. Spomeňte si, ako ste o týchto rozkrádačkách a zlých zákonoch hovorili ľuďom na ulici, ako ste im dávali svoje materiály, upozorňovali ich, že môžu práve aj oni s vami zastaviť ten červený valec. Teraz ho asi nezastavujete. Spomeňte si, koľko podnikateľov sa vám sťažovalo, že máme ďalšie nové regulácie a máme nové nezmyselné zákony, ktoré schválil váš práve súčasný koaličný partner a ktoré brzdia rozvoj či už podnikateľov, či už vôbec zamestnanosti a rozvoj našej celej krajiny. Čo ste tým ľuďom hovorili? Že im pomôžete? Ako im teraz chcete pomôcť? To ste im klamali?
Tento vlak celej vlády sa ešte nerozbehol, stále je možné z neho ešte vystúpiť. Preto vás vyzývam, pridajte sa k nám, k ostatným, ktorí to s bojom proti korupcii a klientelizmu a vôbec nezmyselným zákonom myslia vážne. Pridajte sa k tým vašim štyrom už poslancom, ktorí ukázali, že majú to svedomie. Toto rozhodnutie nemusíte robiť kvôli nám ani kvôli sebe, ale kvôli tým ľuďom, ktorí si zaslúžia, aby naozaj po dvadsiatich siedmich rokoch od roku 89 sa na Slovensku oplatilo pracovať, žiť a podnikať.
Ďakujem.
Skryt prepis