Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2018 o 18:25 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:25 - 18:26 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No nie som si istý, či až tak veľmi kľudne môžem správať, pretože my sme už o tom spolu rozprávali a hovorili ste, že koniec koncov dôvodová správa toto vysvetlenie obsahuje. Ja som si špeciálne do bodky pre istotu prečítal odôvodnenie tohto bodu, pričom samotný bod je: „Názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.“ Tu to žiadny iný výklad nevysvetľuje. A v odôvodnení: „Cieľom úpravy je zamedziť tomu, aby bol u voličov vyvolávaný dojem vlastníctva politickej strany. Súčasne negatívne vnímanie tzv. kupovanie politickej strany práve spočívalo na možnosti manipulácie so stranou jednou osobou na strane bývalého štatutára a na druhej strane nového štatutára, ktorý vo verejnosti vytváral dojem, nadobudol stranu, svoju osobu do svojho vlastníctva.“ Takto to máte uvedené.
Ale to, čo ste pred chvíľou hovorili, vôbec v tom texte vášho návrhu nie je ani v odôvodnení, ani v tom bode.
Takže buď sa mýlite, alebo si to doplňte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2018 18:20 - 18:23 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes nám pán Bernaťák z SNS predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách. Máme ho tu odložený v predsálí, takže každý si ho môže prečítať, to, čo budete za chvíľku čítať.
Už samotná novela zákona obsahuje návrhy, ktoré sú nedemokratické a obmedzujú politickú súťaž. Administratívne obmedzovať politických konkurentov je smiešne a trápne. Ten, kto sa bojí, že prehrá súboj o voliča, kope, kde sa dá. No pozmeňujúci návrh pána Bernaťáka prináša jeden bonus navyše, názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu strany. Čl. 31 ústavy pritom jasne hovorí: Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie, musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
Moje priezvisko je Sloboda, som zakladajúci člen strany Sloboda a Solidarita, navyše som členom najvyššieho orgánu politickej strany.
Pýtam sa vás, pán Bernaťák, čo vás viedlo k tomu, že mi zakazujete stať sa predsedom našej politickej strany? Navyše, navyše nie som jediný s týmto priezviskom v našej politickej strane. To sa kvôli vám máme premenovať alebo strana sa má premenovať? Nezdá sa vám, že zasahujete do politických správ jednotli..., politických práv jednotlivcov? Alebo nie je to náhodou skôr protiústavné, niečo také zakazovať? Ak by aj vznikla nová strana Šmolkov a predsedom sa stal pán Šmolko, pokiaľ získajú svojich voličov, treba ich voľbu rešpektovať. Je to vyjadrenie vôle každého jedného ich voliča. Ak s tým máte problém, súťažte si nimi vo voľbách, nie administratívnymi zákazmi.
Aby to nevyzeralo, že hovorím len o mne, v strane Zelená vlna sa nebude môcť stať predsedníčkou pani Zelená, v strane Nový parlament pán Nový či v robotníckej strane Rosa pán Rosa. Všetko sú to reálne strany a bežné mená. Čoho sa to vlastne bojíte? Veď keď si strana dá do svojho názvu meno svojho predsedu, tak keď predseda pôjde postupne do úzadia, tak aj strana pravdepodobne pôjde postupne do úzadia a bude klesať, možno aj zanikne. Nechajte na voličoch týchto strán a nerozkazujte druhým, ako sa majú volať. Ja sa kvôli vám určite nepremenujem.
Ďakujem. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 18:48 - 18:48 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem. Ondro, nielenže na to nie je ani dôvod, ale ani nikto sa na to nesťažoval, napriek tomu zrovna toto ustanovenie bolo zmenené. Škoda, mohli sme rovno ináč k tomuto dať aj ďalšiu časť, a to bolo práve samotné moratórium, lebo je takisto úplne zbytočné, aby tam vôbec bolo stanovené.
Skryt prepis
 

17.9.2018 18:38 - 18:40 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani (tlač 1112). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 18:19 - 18:20 hod.

Vladimír Sloboda
Rovnako by som sa Ondrovi chcel poďakovať za tento predložený návrh. Upravuje naozaj detaily, ktoré po poslednej novele zákona o obecnom zriadení boli problematicky prijaté jednotlivými samosprávami. Otázka znie, ako sa k tomuto riešeniu tých problémov postavia kolegovia z koalície. Koniec koncov vidím, že za mnou vystupuje pán Bublavý, takže ako starosta obce, tak som zvedavý, ako sa k tomu vyjadrí. Dúfam, že veľmi pozitívne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 21.6.2018 14:44 - 14:46 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem. Moja otázka smerovala práve k tej skládke nebezpečného odpadu, na ktorú tá odpoveď celkom nesmerovala. Vzhľadom na to, že so zabezpečením tej skládky toho nebezpečného odpadu museli pomáhať aj chemici tu prítomného pána ministra obrany, tak si myslím, že to konanie by malo naozaj prebiehať v oveľa intenzívnejšej podobe, ako v súčasnosti prebieha, pretože či už polícia, či už okresný úrad, či už inšpekcia sa týmto prípadom zaoberajú minimálne od roku 2015, roku 2016, roku 2017 a v tomto roku stále platí, že ten nebezpečný odpad je uložený na tej skládke a je uložený spôsobom, ktorý nezodpovedá tomu, akým spôsobom má byť uložený a jednak ani to tak nie je povolené.
Teraz otázka, čo vlastne tí obyvatelia od toho môžu očakávať? Čo ja viem, tak malo byť zabezpečené preskladnenie toho nebezpečného odpadu do priestorov, ktoré aspoň dočasne budú vyhovujúce, pretože napríklad tie obaly, v ktorých sú uložené, v tomto okamihu sú priamo na slnku a keďže sa nám blíži leto a zvyšujú sa teploty, tak o to viac môže hroziť nejaká reakcia v tých materiáloch, ktoré sú tam uložené. Takže myslím si, že okresný úrad, keďže som veľmi rád, že teda odpovedáte na otázku vy ako ministerka vnútra a k vám patrí právo, práve okresný úrad a ešte k tomu aj životné prostredie, ktoré zase pánovi ministrovi životného prostredia, takže je to také spojené, tak by ma naozaj zaujímala otázka, odpoveď na to, že kedy teda tým pádom vykoná okresný úrad priamo tie preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby tie reakcie nevznikli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 14:58 - 14:59 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1030). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 14:10 - 14:12 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, tlač 931. V súlade s § 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Zahraničný výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2018 12:12 - 12:12 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem, chcel by som len pripomenúť kolegom, členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií zasadnutie výboru o jednej hodine na obvyklom mieste. Ďakujem.
Skryt prepis
 

15.6.2018 13:45 - 13:50 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Skúsim naozaj čo najstručnejšie svoj príspevok k tomuto bodu.
Ak uvažujeme, že jeden zo základných bodov tohto návrhu je zhruba 10-percentné zvýšenie koeficientov pre všetkých starostov vo všetkých tých kategóriách, ktoré sú tam určené, tak máme myslieť aj na to, že keď sa spomína, že tie koeficienty boli znížené v roku 2011, že od roku 2011 narástli v realite platy prostredníctvom zvyšovania priemernej mzdy o 21 percent. To znamená, že nestalo sa, že by nerástli, narástli o 21 % a teraz navyše to bude extra 10. Pokračuje tým opäť len ďalšie lobovanie Združenia miest a obcí Slovenska pre; v prospech starostov. Netýka sa to len takýchto finančných vecí, týka sa to aj kompetencií, ktoré prekračujú, resp. sa posúvajú smerom od poslancov k starostom a vôbec sa nerieši vyrovnávanie tých pozícií medzi obecnými zastupiteľstvami a starostami.
Ďalšou vecou je 10-percentné zníženie odmien, možných odmien, to znamená, že nie každý starosta ich musí dostať, no keď to zoberiem s tým, že už automaticky dostanú tých 10 % teraz, tak vôbec nemusia riešiť znižovanie toho holuba na streche. Čo je, čo je dôležitejšie, argumentom ďalším je aj to, že sa prispôsobujú odstupné pre starostov v Zákonníku práce. To aspoň tak to píšete v dôvodovej správe. Vôbec to nie je pravda, pretože dvojnásobné, respektíve dvojmesačné odstupné podľa tohto návrhu dostane starosta, ak odrobil šesť mesiacov, v realite zamestnanec musí odrobiť aspoň dva roky. Pri trojnásobnom; trojmesačnom odstupnom starostovi stačí odrobiť jedno volebné obdobie, to znamená že štyri roky, zamestnanec musí odrobiť päť rokov. A ďalej sa to už len zvyšuje. Pri štvormesačnom odstupnom starosta musí odrobiť dve funkčné obdobia a zamestnanec 10 rokov. A čo je najhoršie, pri päťmesačnom odstupnom starostovi stačí 12 rokov, pri zamestnancovi, ten musí odrobiť 20 rokov u svojho zamestnávateľa. Takže ten nepomer stále ostáva oproti Zákonníku práce. Tváriť sa, že sa to približuje, to je nezmysel.
Navyše celý čas sa tu bavíme o tom, že každý vie, že voľby sú na dobu určitú, to znamená, že keď je niekto zvolený, jeho volebné obdobie skončí, to znamená, že neviem o tom, že by bolo niekde v Zákonníku práce určené, že zamestnanec, ktorý má prácu na dobu určitú, na záver dostane odstupné. To tam nikde neviem nájsť a myslím si, že tak by to ani nemalo byť.
Argumentuje sa zvýšenými, zlepšenými makroekonomickými výsledkami a potom nerozumiem, prečo sa, naopak, pred pár mesiacmi, naopak, znížili odmeny pre poslancov obecných zastupiteľstiev, kde je to niekde až o 70 percent. To znamená, že ak je tento argument teraz, myslím si, že pred troma mesiacmi mal byť rovnako, takže nemali sme znižovať, ale zvyšovať tie odmeny poslancov. Skôr sa divím, že neprešiel ten druhý návrh, ktorý ste chceli spraviť, a to znamená, že znížiť počet poslancov ako takých. Takže to ste sa asi neodvážili ani podať.
Čo je pre mňa dôležité, platnosť tohto zákona má byť k 1. 11. tohto roka, to znamená, že dotkne sa to ešte všetkých starostov, ktorí budú končiť, hlavne čo sa týka tých, odstupné, takže je to naozaj také všimné, ďakovné pre všetkých starostov, ktorí teraz v súčasnosti končia.
Pre mňa dôležitá časť, ktorá málokedy sa všíma, je, a to je položka dopadu na rozpočet verejnej správy. No, samospráva je súčasťou verejnej správy a keď zoberieme len minimálny, naozaj minimálny plat starostov, tak ten rozdiel po tomto zvýšení je 179 eur aj s odvodmi. Pri všetkých obciach, keď ich napočítame, že sa pri všetkých obciach len takto priemerne, to znamená, že neberiem, že primátor Bratislavy má úplne iný plat a tak ďalej a, zase naopak, v niektorých obciach je minimálny, resp. nulový, tak priemerne keď to zoberiete, tak sa bavíme o tom, že je to cez 500-tisíc mesačne aj s odvodmi za, len toto zvýšenie, nehovoríme celkovo, len toto zvýšenie. To znamená, že má to dopad na rozpočet obcí 6,2 mil. eur, ktoré by obce mohli použiť na úplne niečo iné ako to, že Národná rada im prikáže, že to majú dať starostom. Takže ten dopad naozaj na fungovanie obcí je, lebo, ako sa hovorí, mať 6,2 mil. alebo nemať 6,2 mil. je 12,4 milióna.
Takže určite takýto návrh nepodporíme už len kvôli tomu, že je nevyrovnaný a opäť smeruje len k tomu, že sa posilňujú starostovia prostredníctvom lobovania Združenia miest a obcí Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis