26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.12.2011 o 11:08 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár výstižne upozornil na potrebu vykonania komplexného auditu verejnej správy. A súčasťou tejto verejnej správy je štátna správa a samospráva. A tu je potrebné ozaj pripomínať, že samospráva dostala do vienka štyritisícpäťsto prenesených kompetencií, ktoré nie sú všetky pokryté finančnými zdrojmi od štátu. A ja už som tu vyše roka, rok aj štvrť, a ja to stále pripomínam, že netreba zabúdať na obce, ktorej súčasťou sú všetci obyvatelia. Obce a mestá potrebujú, aby sa mohli rozvíjať. A na tento rozvoj je potrebné finančné zdroje, ktoré musia vynakladať na tieto prenesené kompetencie. Ako môžeme využívať eurofondy, keď financie nám chýbajú, lebo ich musíme dávať a vykonávať namiesto štátu určité úkony. A by bol veľký hriech, aby sme nevyužili možnosť eurofondov, ktoré nebudú donekonečna, že treba si uvedomiť, aby sa obce mohli rozvíjať, aby mohli zrekonštruovať základné školy, materské školy, urobiť rekonštrukciu ciest, kultúrnych stánkov, športových stánkov a rozvíjať sa, na to potrebujú financie a nesmie im ich uberať štát.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2011 o 10:49 hod.

Bc.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili vo faktickej poznámke na moje vystúpenie, a chcem zdôrazniť a dovysvetľovať, že v podstate pán poslanec Somogyi to vysvetlil, to moje vystúpenie malo byť práve na podporu toho, že ten audit je nevyhnutný, použitím príkladov, ktoré som uviedol vo svojom vystúpení. Príkladov, ktoré už dnes jasne hovoria o tom, že tu neboli dodržané tie pravidlá, ktoré, ku ktorým sme sa zaviazali ako Slovenská republika v európskej charte samosprávy. A neustále to akosi ignorujeme a možno dávame si klapky na oči, že asi to tak má byť, a nič sa nedeje. Tento audit bude mať práve za úlohu, aby sme tieto deformácie, ktoré tu vznikli za tie roky, napravili, naliali si čistého vína a povedali, ako ďalej.
Ja môžem spomenúť ďalšie príklady, ktoré možno, pán poslanec, ak ste ma pozorne počúvali, ste si nevšimli. Jedna oblasť je napríklad aj to, že dnes samosprávne kraje vykonávajú takzvaný prenesený výkon štátnej správy v oblasti zdravotníctva. To sú rôzne povolenia, dohľad nad lekárskou činnosťou. A verte-neverte, pozrite sa do rozpočtu, v kapitole ministerstva zdravotníctva tam vôbec nefiguruje žiadna čiastka.
Čiže samosprávne kraje to robia za štát zadarmo. Čiže naozaj, tento návrh uznesenia je potrebný. Je to niečo, čo konečne prinesie poriadok a hlavne dobré vzťahy medzi štát a samosprávu, aby tu nedochádzalo k treniciam, ktoré veľakrát nastávajú medzi ZMOS-om, medzi "SK osmičkou", samosprávnymi krajmi, a preto vás chcem poprosiť všetkých, aby ste podporili toto uznesenie. Je naozaj veľmi potrebné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2011 o 10:50 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:53

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, chcem zvýrazniť pre tých, ktorí ste neboli v sále, že prijatie tohoto uznesenia je vlastne akousi podmienkou územnej správy k súhlasu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To sme si tu už povedali.
Chcem poďakovať kolegom, ktorí podrobnejšie zdôvodnili potrebu uskutočnenia auditu. A samozrejme, tie dôvody myslím, že by mali byť dostatočné aj pre nás poslancov Národnej rady, pretože sú objektívne.
A pán kolega Somogyi, keďže sme vo výbore pre verejnú správu, a ja som bol vždy k tebe otvorený, aj vtedy, keď si predkladal zákon o znižovaní platov starostom a primátorom, nechcel som hovoriť o podrobnostiach, že prečo sa, prečo vláda neuskutočnila to komplexné zhodnotenie stavu verejnej správy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Fico, Robert, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ospravedlňujem sa. Poprosím vás, vážené dámy a páni, bude o chvíľku prestávka, aby ste nerušili navrhovateľa v jeho vystúpení.
Ďakujem pekne.


Faič, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem. A k tomu chcem povedať aj genézu, ako vznikli tie uznesenia, sú dve. Jedno som predkladal spolu s pánom podpredsedom Ficom, ktoré prešlo cez výbor pre verejnú správu. A predkladal som, alebo navrhol som výboru aj prijatie tohoto uznesenia, keďže poslanecké návrhy sa odkladali, tak sme uplatnili tento návrh.
Priznám sa, nerozumel som ani tvojmu vystúpeniu dnes, pretože tak ako si odmietal vo výbore uskutočnenie tohoto auditu ako niečo nepotrebné, tak si to spochybnil aj dnes. Ale myslím, že tie argumenty, ktoré moji kolegovia povedali, ťa presvedčili o tom, že je to potrebné uskutočniť.
Nič sa nestalo takého, o čom by sme nevedeli vo verejnej správe, pán kolega. Prijatie množstva zákonov a s ním prenesenie kompetencie na samosprávy, s ktorými nešli finančné prostriedky, je objektívny stav za všetkých vlád, pretože sa to jednoducho v tom procese legislatívnom nikdy neustráži. A po desiatich rokoch je takýto audit potrebné uskutočniť. Dúfam, kolegovia, že je to dostatočný dôvod na to, aby sme toto uznesenie prijali.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 10:53 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:08

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

8.12.2011 o 11:08 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:08

László Solymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do tridsiatich dvoch dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis

8.12.2011 o 11:08 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:08

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pán poslanec Jahnátek a ja, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Poslanec Ľubomír Jahnátek požiadal o vyňatie bodu 1 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 1 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

8.12.2011 o 11:08 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:08

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajme teraz hlasovať o bodoch 2 a 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Skryt prepis

8.12.2011 o 11:08 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:08

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy. Najprv o návrhu pána poslanca Jahnátka. Sa hlási pán poslanec Jahnátek.
Skryt prepis

8.12.2011 o 11:08 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:08

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili šiesti poslanci. Pán poslanec Kollár podal pozmeňujúci návrh. Teraz dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 11:08 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:08

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Keďže v spoločnej správe neboli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Kollár.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 11:08 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video