29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 16:08 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:55

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo, za možnosť vystúpiť v tento okamih pred plénom Národnej rady. Chcem vám oznámiť vec, ktorú mnohí možno aj viete. Viete veľmi dobre, že som v minulej vláde pôsobil na pozícii štátneho tajomníka ministerstva financií a tým pádom som mal priamy kontakt s tým, čo sa volá projekt UNITAS. Viete veľmi dobre, že projekt UNITAS, to znamená zjednotenie výberu daní, cieľ a odvodov sa ťahá cez tri vlády Slovenskej republiky, čo je dôkazom o tom, že tu existuje politický konsenzus a záujem na tom, aby fungovanie budúcej finančnej správy smerovalo k dvom zásadným cieľom.
Prvý zlepší výber daní, odvodov a cieľ. Lepší a efektívnejší boj s tým, čomu sa hovorí daňové úniky, a teraz nemám na mysli len klasickú takú intelektuálnu, intelektuálne poňatú, poňatý spôsob optimalizácie daní, ale mám na mysli aj klasické kriminálne činy, ktoré sa špeciálne venujú daňovým deliktom v oblasti zneužívania dane z pridanej hodnoty. Veľmi dobre viete, že rezort financií priniesol odhady o tom, že skoro 30 % predpísanej DPH nám končí práve v tých oblastiach kriminálnych živlov a ide vlastne o výpadok daní v objeme vyše miliardy eur. Pri požiadavkách na ďalšiu konsolidáciu a znižovanie deficitu je toto jeden z kľúčových zdrojov, ktorý by nám mohol pomôcť našej krajine plniť si medzinárodné záväzky bez toho, aby sme zaťažovali prostredie ďalšími daňami alebo spomaľovali hospodársky rast znižovaním ďalších verejných výdavkov.
Takže zlepšenie výberu - prvý cieľ a druhý cieľ - lepšie a priateľskejšie podnikateľské prostredie hlavne v kontakte z budúcou alebo s existujúcou finančnou správou, pretože veľmi dobre viete, čo znamená pre podnikateľskú verejnosť kontakt s touto správou. Z tohto pohľadu projekt UNITAS považujem aj za vlastné dieťa, a preto ma veľmi mrzí, veľmi mrzí, že prvý míľnik odštartovaný teraz 1. januára sa vyvíja presne tým smerom, ako tu bol popísaný či už poslancom Počiatkom, alebo pánom kolegom Burianom, alebo predtým pánom predsedom finančného a rozpočtového výboru pánom Kollárom. Je to pre mňa veľké sklamanie a musím povedať, že my sme do poslednej chvíle, aj keď sme vedeli, že už to vyteká z hrnca rezortu financií vedenom pánom ministrom Miklošom, nechceli sme túto tému zneužívať na politických tlačovkách a viete, že sme neboli ani prví, ktorí túto tému vytiahli von. Prečo? Preto, pretože daňová, colná a finančná správa má vzbudzovať u ľudí rešpekt a možno to preženiem, ale majú sa jej tí, čo platia dane, tak zdravo aj báť.
Čo dnes vedia ľudia, čo vedia ľudia o finančnej správe? Vedia, že je v úplnom chaose, vedia, že je v neporiadku, v rozklade, že pracovníci finančnej správy sú pod psychickým a časovým tlakom. Čo je, samozrejme, absolútna, automatická inšpirácia ešte na väčší tlak na daňové úniky. Mimochodom, ak si myslíme, že daňové úniky sa dejú len z vôle subjektov, ktoré chcú tento systém zneužívať, je úplne samozrejmé, že sa to deje aj na základe bielych vrán vnútri inštitúcií, ktoré vyberajú dane a odvody. A chcem sa vás opýtať, ako asi môžu vnímať takýto ľudia takéto prostredie, keď dnes, dnes, dnes alebo minimálne pred týždňom, pred desiatimi dňami si nevedeli úradníci na finančnej správe ani overiť, kto zaplatil a kto nezaplatil daň. Nehovoriac o hroziacej, hroziacej hanbe z hľadiska neplnenia si medzinárodných záväzkov, z hľadiska hroziacich škôd z možných plnení za sankcie a omeškanie plnenia si zákonných povinností zo strany finančnej správy ako takej.
Treba upozorniť aj na to, že asi ste zaregistrovali , že odborárska organizácia, ktorá pracuje a legálne pôsobí v tejto inštitúcií, zvažuje vyhlásenie štrajkového štrajkovej pohotovosti. To je absolútny precedens v tejto krajine. Viete si vôbec predstaviť, v akej situácii sa finančná správa môže nachádzať, ak ľudia, ktorí v nej pracujú a pracuje v nej vyše 5-tisíc ľudí, štátni zamestnanci, ktorí tam pracujú 15 - 20 rokov za svoje platy, ktoré sú menšie, menšie ako priemer, priemer odmeňovania v národnom hospodárstve, sú ochotní sa podpísať pod petície, prísť vyslať reprezentantov na rokovanie výboru a sú ochotní sa pretláčať k mikrofónom na tlačových konferenciách, kde ich predstavitelia tvrdia, tvrdia niečo úplne opačné, čo nemá nič, nič spoločné so samotnou realitou.
Toto sú jasné znaky toho, že finančná správa sa nachádza nachádza v momente zvratu až rozvratu. Ak hovoríme o potrebe zriadenia monitorovacieho výboru, na ktorej mimochodom sme sa boli boli schopní väčšinou zhodnúť predstavitelia výboru pre financie a rozpočet, tí istí ľudia, ktorí boli schopní niekoľko mesiacov pracovať na texte a na následnom prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým sa doteraz tu mnohí z nás chválime, tak tí istí ľudia si boli schopní sadnúť za jeden okrúhly stôl, boli schopní riadiť výbory formou vyšetrovania, boli schopní ísť na na prieskumy, kde museli rozvíjať to klbko pravdy až do, do, do poslednej nitky.
Treba si uvedomiť, že ten vlak, ktorý sa volá finančná správa, 10. marca vojde do tunelu a vyjde z neho niekedy, keď sa ukončia koaličné rozhovory politických strán, ktoré sa dostanú po voľbách do parlamentu a dosiahnu nejakú politickú dohodu na zloženie novej vlády. Nikto dnes nevie predpokladať, koľko dní, koľko týždňov to bude trvať. Z tohto pohľadu pre mňa je nepochopiteľný odmietavý postoj k vzniku takéhoto výboru, ktorý by mal pozostávať z členov, z vybraných členov výboru pre financie a rozpočet. Na vôli by sme to nechali pánovi prezidentovi. Nechápem to ani pre, ani ten odpor, ani zo strany predstaviteľov SDKÚ, lebo podľa nás je to férová ponuka, ktorá hovorí o tom, že stav, ktorý by trval tie ďalšie týždne by sa objektivizoval, to znamená, hocikto by na to do toho kresla si sadol či na rezorte financií, alebo na finančnom riaditeľstve, by nemohol politicky zneužívať aktuálny stav, ak bude objektivizovaný celý ten, celý ten čas monitorovacím výborom, ktorý bude pozostávať zo zástupcov celého politického spektra.Toto podľa nás je je veľmi férovým, férový návrh, ktorý nemá za cieľ politizovať projekt, ale má za cieľ za cieľ držať projekt pod tlakom z hľadiska nevyhnutnosti potreby čím skôr sa dostať z krízového stavu a zabrániť možnému ďalšiemu zakrývaniu, zakrývaniu pravdy, pravdy ako takej.
Toto sú všetko informácie s ktorými predstúpili aj moji kolegovia, máme, zachytili sme takisto takýto, takúto obranu pána ministra pri pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Burian a týka sa odloženia povinnosti predkladania daňových priznaní na DPH elektronickou formou. Vraj tu dôjde, vraj by mohlo dôjsť k miliónovým škodám. No tak musím povedať, že pri „hearingu" na na poslaneckom prieskume samotný štátny tajomník pán Tvaroška tvrdil, že zvažovali túto možnosť a nakoniec sa rozhodli ju odmietnuť a nebola tam ani zmienka o tom, že by mali týmto pádom hroziť nejaké škody. A chcem upozorniť, že práve plénum tejto Národnej rady niekedy koncom minulého roku na návrh ministerstva financií sama posunula o tri mesiace platnosť tohto ustanovenia, bolo pôvodne tá povinnosť mala by fungovať od 1. januára tohto roku. Kvôli reálnemu alebo reálnemu vyhodnoteniu situácie na finančnej správe to bolo v predstihu posunuté na 1. apríl a keď sa to tu v parlamente obhajovalo, nikto nikdy nehovoril, že by mali vzniknúť nejaké škody. Tak nepoznám, nepamätám si finančnú doložku, ktorá by hovorila o takýchto škodách. Ak tomu tak je, tak buď sa teda klamalo vtedy, alebo sa klame, klame teraz. Myslím si, že sú to celkom logické, logické argumenty, ktoré ktoré možno bude sa pokúšať úplne logicky vyvracať pán, pán minister.
Situácia na finančnej správe je veľmi podobná situácii hodín v Národnej rade, ktorý, ktoré už ani tie nejdú a ja vyzývam pána ministra, ak bude odchádzať z postu, z postu, ktorý si zrejme zapamätá na celý život, aby zhasol za sebou svetlo, pretože do takejto situácie minimálne finančnú správu naozaj dostal. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 15:55 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Stanislav Fořt
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Kažimír, ja mám len jednu technickú, lebo vo svojej, vo svojom príspevku do rozpravy ste spomenuli termín biela vrana v kontexte, že sú to pracovníci daňových úradov, ktorí kolaborujúc s tými páchateľmi trestných činov, ktorí krátia daň, tak len vás chcem upozorniť, že biela vrana je zavedená, je zavedený pojem pre troška inú kategóriu ľudí. Je to ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu, takže by som vás chcel poprosiť, keby ste do budúcna aj keď ste to asi mysleli inak, tento termín využívali, tak ako sa má a nepoužívali ho v tomto kontexte negatívnom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:05 hod.

Ing. Mgr.

Stanislav Fořt

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:06

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kažimír, ja ťa chcem poprosiť, aby si hovoril pravdu, pokiaľ je to možné a nie polopravdu a fabulácie, lebo vôbec som nevedel o tom, že sa stretol finančný výbor, že pripravoval toto riešenie, ktoré ste predložili, až keď ste boli dohodnutí, tak potom mi zavolal pán predseda výboru, že aby som sa išiel oboznámiť s tým, čo ste sa dohodli. No tak, nemôžem byť niekde, kde neviem o tom, že ste sa podľa mňa tak pokútne stretli a riešili, riešili niečo, čo ste predložili. A druhá vec je, že mám jeden problém. V jednej vete povieš, pán kolega, že necháme to na pána prezidenta a bude to z finančného výboru, a o tri vety na to následne povieš a bude to určite zo zástupcov všetkých politických subjektov, tak ja to tu nevidím. Tak neviem, že či to sa nechá na pána prezidenta a tým pádom nemôžeš zaručiť to, čo si následne povedal , že to bude zložené zo všetkých politických subjektov. Myslím si, že jednoznačne ide len o politický akt a prejav, ako sa ukázať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:06 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:07

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pánovi Fořtovi ďakujem za ornitologické poučenie, opravujem sa, teda nie je to biela vrana aj keď určite v tomto zmysle sú aj biele vrany a máme ich mnoho a väčšina vo finančnej správe a opravujem sa, boli to, či sú to čierne ovce teda.
A pánovi Matejovi, snáď len toľko, že, samozrejme, bude môcť vyjadriť svojim hlasovaním postoj k textu a ja som vyjadril len svoju, svoje presvedčenie o tom, že pán prezident, prípadne ak túto možnosť dostane, tak sa presne takým spôsobom napríklad mohol by postaviť, to znamená, že by mohol rešpektovať dohodu naprieč politického spektra ako takého. A o politiku tu naozaj nejde, lebo veľmi dobre vieš, pán poslanec, lebo keby sme mohli citovať zo správy NKÚ, tak by ste zhoreli v hanbe niektorí, ktorí sa tu musíte za tieto veci stavať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:07 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keďže sa diskutuje viac o daňovej správe ako o verejnom obstarávaní, tak si dovolím vystúpiť, pána poslanca Počiatka by som chcel upokojiť, pretože mal obavy, že či, že vystúpim až v záverečnom slove, takže by som odporúčal, pán poslanec, prečítať si rokovací poriadok, v ktorom sa jasne hovorí, že v záverečnom slove môže vystúpiť len navrhovateľ alebo spravodajca. Nie som ani jedným, ani druhým, preto vystupujem, samozrejme, v rozprave. Nebudem reagovať na rôzne invektívy a obviňovania, ktoré tu padli, poviem vecne k pozmeňovacím návrhom, ktoré odzneli.
Najskôr chcem povedať, že áno, v daňovej správe sú problémy, tá situácia nie je jednoduchá. Situácia nebola zvládnutá manažmentom finančnej správy, preto som pred deviatimi dňami vyvodil personálnu zodpovednosť voči najvyššiemu šéfovi finančnej správy, a nová poverená prezidentka konala ďalej a vyvodzovala zodpovednosť ďalej. To, čo najviac dnes daňová správa potrebuje, je pokoj na prácu, na to, aby mohli intenzívne pracovať a aby sa tie výzvy, ktoré pre daňovú správu sú, zvládli. Politizovanie tohto problému veci nijako ale nijako nepomôže, a to že k politizovaniu dochádza je evidentné a zjavné. Čím, samozrejme, nijako nechcem obmedzovať kompetenciu a právo poslancov Národnej rady plniť svoju kontrolnú funkciu a kontrolovať všetky verejné inštitúcie.
Som však presvedčený, že pozmeňovacie návrhy, ktoré predložené boli, neprispejú k riešeniu problému, ale sú skôr, myslím si, politicky motivované a chcel by som povedať, prečo si to myslím, čo ale i navrhujem zároveň. Čo sa týka posunu termínu na povinné podávanie daňových priznaní... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 16:08 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... čo sa týka posunu termínu na povinné podávanie daňových priznaní od 1.4. elektronicky, ktorý predložil pán poslanec Burian, chcem povedať, že na to nie je žiaden dôvod. Opakujem, nie je na tom žiaden dôvod, nie je na to žiaden dôvod.
Problémy, ktoré dnes v daňovej správe existujú a ktoré nezakrývam, nesúvisia s tým, že by bolo ohrozené podávanie daňových priznaní elektronicky. Ak dovolíte, nie je to moje vyjadrenie, je to vyjadrenie poverenej prezidentky finančnej správy pani Machovej, z ktorej stanoviska k tomuto návrhu vám prečítam to podstatné: "Súčasné znenie zákona ukladá povinnosť od 1. 4. 2012 povinné podávanie daňových priznaní všetkých subjektov. Keďže ide o obdobie po podávaní rozhodujúcej časti daňových priznaní na daň z príjmov právnických a fyzických osôb, po danom dátume sa jedná predovšetkým o podávanie priznaní na daň z pridanej hodnoty. V súčasnom období je situácia nasledovná - daňová a colná správa využíva elektronickú komunikáciu s daňovými subjektmi formou zaručeného elektronického podpisu už dlhšie obdobie. Počet takýchto subjektov je asi 60-tisíc. Ďalších 30-tisíc subjektov komunikuje s daňovou správou elektronicky na základe zmluvných vzťahov. Do 27. 2. 2012, teda do predvčerajška, bolo prijatých 59 661 dohôd daňových subjektov o elektronickej komunikácií cez EZÚ. Spolu teda ide o zhruba 55 % subjektov, ktoré už dnes komunikujú s finančnou správou elektronicky. Dôvody na neposúvanie termínu povinného elektronického podávania daňových priznaní sú nasledovné, opakujem dôvody na neposúvanie termínu.
1. Elektronická komunikácia s daňovými subjektmi je z pohľadu spracovania, chybovosti a rýchlosti najefektívnejšou formou. Práve tieto aspekty spracovania považujeme v súčasnom období za rozhodujúce, aby bol zvládnutý proces podávania daňových priznaní." Inými slovami, dopoviem to vlastnými slovami, ak dovolíte, posun tohto termínu nezmenší mieru problémov v daňovej správe, ale naopak zväčší, pretože sa bude musieť aj skenovať a bude sa popri elektronickom podaní musieť robiť aj v papierovej forme.
Druhý dôvod, ktorý uvádza pani prezidentka Machová: "Od 1. 3. je plánovaná ďalšia etapa kampane na uzatváranie dohôd o elektronickej komunikácií. Na daňových úradoch sú vyčlenení zamestnanci mimo správcov daní, ktorí sa tejto agende budú na plno venovať. Organizačne vie finančná správa proces uzatvárania zmlúv a dohôd na elektronickú komunikáciu finančnej správy zvládnuť aj bez legislatívnej zmeny." Koniec stanoviska, dnešného stanoviska pani Machovej.
A ja k tomu, ak dovolíte dodám pár slov aj vlastných. Čo sa teda týka elektronického zberu údajov, máme mesiac na to, aby sa druhá polovica, teda zhruba 100-tisíc subjektov, aby jednoducho zmluvne uzavrela a vytvorila si podmienky na to, aby elektronicky komunikovať mohli. Mesiac, pretože tá povinnosť je od 1. apríla. Zároveň platí, že čo sa týka dane z príjmu fyzických z príjmu právnických a fyzických osôb, tá sa musí podať do 1. 4., čiže tá môže byť podávaná ešte aj písomne na tlačivách a nie elektronicky a táto povinnosť bude až od 1. 4. a mesačný čas je dostatočný na to, aby sa tá polovica subjektov, ktoré tak neurobili, aby si náležitosti usporiadali.
Čo sa týka elektronickej komunikácie, tie dnešné problémy, ktoré sú najmä problémy s prístupovými právami, tieto problémy s prístupovými právami nemajú vplyv na elektronické podávanie, dokonca je to naopak. A naopak je to preto, že povinná elektronická komunikácia, ktorá je už v prevádzke, že ňou sa zrýchli a spresní spracovanie podaní, odstráni sa chybovosť pri vyťažovaní zo skenovania. Zároveň sa uľahčí daňovým subjektom proces podávania daňových priznaní, nehovoriac o tom, že sa im aj znížia náklady na spracovanie podaní. Odhad je, že náklady, keď sa bude všetko podávať elektronicky, tie ročné náklady pre podnikateľov, pre daňovníkov budú až 20 mil. eur nižšie.
Čo sa týka elektronického zberu údajov, poviem aj pár údajov o zabezpečení. Bezplatný identifikátor pre autentifikáciu do systému už je v produkcii, elektronický zber údajov je v činnosti od 18. 1. 2012. Čo sa týka spôsobu komunikácie, ten je dimenzovaný na predpokladaný objem podaní, keď by boli, čiže kapacitne je to dostatočné. Výkonnosť elektronického zberu údajov je spracovanie 190 podaní za sekundu. Čiže dovoľte mi zhrnúť, že tie problémy, ktoré dnes v daňovej správe sú a sú a riešia sa, riešia sa intenzívne, nesúvisia s povinnou elektronickou komunikáciou, ktorá je od 1. 4., dokonca platí, naopak, že ak by bola posúvaná táto povinnosť do budúcna, tak objem problémov sa nezmenší, ale zväčší, a preto nevidím žiaden dôvod na posúvanie tohto termínu a tohto dátumu.
Čo sa týka druhého návrhu, ktorý bol predložený a ktorý sa týka monitorovacieho výboru, k tomu by som rád podotkol nasledovné. Nielenže sa nebránim tomu, aby poslanci Národnej rady kontrolovali tento proces riešenia problémov, ktoré pri zavádzaní informačného systému, ale vôbec pri transformácii daňovej správy sú, ale vítam to. Ale myslím si, že riešenie, ktoré sa navrhuje tu zmenou zákona, mimochodom nepriamou novelou úplne iného zákona, a zdá sa mi to dosť teda také trýznenie legislatívy, si myslím, že existuje omnoho lepšie riešenie, ktoré vám chcem ponúknuť.
Chcem vám ponúknuť päť alebo šesť, lebo v tom návrhu je päť členov finančného výboru, pokiaľ viem Národná rada má šesť strán, takže môže to byť päť, môže to byť šesť, ako chcete, ktorých navrhujem, že viem vymenovať a nie 9. marca, ako je váš návrh, ale zajtra ich viem menovať za členov riadiaceho výboru UNITAS-u. Riadiaci výbor UNITAS-u sa denno denne zaoberá riešením týchto problémov aj zavedením informačného systému. Nemám s tým problém, aby právomoci členov toho riadiaceho výboru boli presné také isté, ako ste ich navrhovali, že sa budú môcť oboznamovať s akýmikoľvek materiálmi, môžu byť efektívne zapojení do kontroly tohto procesu od zajtra. Podľa vášho návrhu budú môcť byť zapojení od 9. marca, ak som dobre počul ten návrh a zmenou, účelovou zmenou zákona. Samozrejme, nie je to tak, pán poslanec Kažimír povedal, že 9. či 10. marca vojde finančná správa do tunela a z toho tunela vylezie, až keď vznikne nová vláda. Samozrejme, nie je to pravda, samozrejme, že finančná správa má svoj manažment ľudí, ktorí sú zodpovední za jej chod zo zákona a budú zodpovední aj do 10. marca, aj po 10. marci, tak ako, samozrejme, aj vláda dosluhujúca bude zodpovedná a bude pracovať dovtedy, kým nebude vymenovaná novou vládou, ktorá vzíde z volieb. Ale ak treba celý ten čas a opakujem nie od 9. marca, ale od zajtra z vašej strany, ak máte záujem monitorovať, kontrolovať tento proces, nemám s tým žiaden problém, ak dostanem dnes mená poslancov finančného výboru, či už piatich, alebo šiestich, tak ich viem svojím rozhodnutím, pretože je to interný riadiaci akt ministra financií, sú, je štatút UNITAS-u, riadiaceho výboru UNITAS-u, ktorého členmi sa môžu stať a môžu túto kontrolu robiť od zajtra. Toto ponúkam, a preto by som odporúčal neschváliť ten návrh na odsun termínu povinnej elektronickej komunikácie, pretože naňho nie je žiaden dôvod, a namiesto riešenia zmenou zákona, účelovou zmenou zákona zriadením monitorovacieho výboru, ponúkam účasť poslancov finančného výboru v riadiacom výbore UNITAS-u. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 16:08 hod.

Dr. h. c. Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:20

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ten návrh by bol veľmi ústretový v prípade, že by to nebolo tak, že tak ako tých členov viete vymenovať, vy ich viete zároveň aj odvolať a, bohužiaľ, ja vám neverím. Takže verím viac prezidentovi v tom, že on si nanominuje, koho bude chcieť a ako bude chcieť, a určite myslí a berie túto zodpovednosť veľmi vážne.
Čo sa týka posunu termínu, vy tu tvrdíte, že sa tu jedná o nejaké politizovanie, čo vôbec nie je pravda. Naozaj sa snažíme objektivizovať pravdu a hľadať pragmatické riešenia, ak to politizujete, tak to skôr vy. Keď by ste boli totižto na prieskume, tak by ste videli, aká je tá realita, vy sa tvárite, že ten systém bude plne funkčný v tej dobe, čo ja si nemyslím. Bodaj by bol, ale nevyzerá to tak a opierate sa o informácie, ktoré vám poskytuje vaša nominantka pani Machová, tak ako predtým vám poskytovali informácie zase tiež vaši nominanti, a vidíme, ako to dopadlo. My sme s pani Machovou už aj osobne komunikovali, videl som, aký prehľad zhruba v tento moment má a ona v tento moment nie je ešte schopná poskytovať aj vám ani nikomu úplne relevantné informácie. A viem to tiež vydokladovať, pýtali sme sa jej množstvo otázok, na ktoré nevedela priamo odpovedať, ona to proste ešte v hlave nemá prehľad. Teda to, čo ona vám teraz tvrdí, je úplne nespoľahlivé a nepodstatné.
Ďalšia vec je, že keby možnože aj chcela získať lepší prehľad o tom, ako to naozaj je, mala by si prečítať ten protokol Najvyššieho kontrolného úradu, čo dodnes neurobila, lebo keby tak bola bývala urobila, tak by bol už dnes verejný.
A čo ste hovorili o tom, že elektronická komunikácia, dnes paradoxne sú na tom najhoršie tí, ktorí komunikujú elektronicky, pretože tá manuálna prevádzka vyžaduje papiere na to, aby to vedeli aspoň ako-tak tie úradníčky posunúť ďalej. Čiže keď niekto komunikuje elektronicky, je dnes úplne stratený. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:20 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, rozporovali ste moju, môj prímer o vjazde do tunela po 10. marci, odvolávate sa na to, že vláda funguje ďalej a, samozrejme, aj vy v pozícii ministra financií. Ja len možno sa opýtam, ale moja vedomosť je o tom taká, že za posledné dva mesiace, ani za posledné dva týždne, keď tá téma rezonuje naozaj v médiách aj v Národnej rade, si nepamätám, že by bola na túto tému zvolaná mimoriadna vláda, resp. že by sa ňou vláda vôbec zaoberala na riadnom zasadnutí. Mám na mysli situáciu vo finančnej správe ako takej. Z tohto dôvodu ja nemám dôvod, hovorím za seba, nemám dôvod veriť tomu, že by to ďalšie preklenovacie obdobie by sa tomu mala vláda, rezort venovať iným spôsobom ako doteraz, a ja, bohužiaľ, som na vlastné oči videl a na vlastné uši počul, akým spôsobom ste buď na výbor vôbec neprišli, alebo ste z neho predčasne odišli na politickú tlačovku. Na prieskumy ste si vôbec nenašli čas, počul som vašu reakciu na prednesenú správu, priebežnú správu šéfom NKÚ, naozaj nemám dôvod si myslieť, že budete pristupovať k tomu inak, ako doteraz, to znamená, že sa budete snažiť tú chybu si nepriznať. A hovorím to úplne pokojným hlasom, lebo tak to vnímam. A ak hovorím o elektronickej komunikácii, tá podstata je v tom, že my nehovoríme o zrušení možnosti, my hovoríme o zrušení povinnosti podávať elektronickou formou, to je jedná vec. Ak treba, upriamujem vás na dnešný text nášho poriadku, ktorý hovorí, že po 1. 4., ak finančná správa neumožní daňovému... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:22 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:24

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, dal si návrh, aby členovia finančného výboru mohli byť súčasťou riadiaceho výboru pre UNITAS. Pokiaľ mám dobrú vedomosť, keď nie, tak, prosím, ma oprav, v kompetencii riadiaceho výboru je nielen monitorovať súčasný stav, ale aj vstupovať do procesov, navrhovať riešenia a prijímať opatrenia. Čiže ponúkaš spoluprácu oveľa vyššiu, ako len monitorovací výbor, a práve z úst pána Kažimíra som sa dozvedel pred malou chvíľou, že on sa len spolieha, že pán prezident vymenuje nejaké paritné zastúpenie v rámci parlamentu. Myslím si, že hlavný motív tohto pozmeňujúceho návrhu je práve, aby pán prezident vymenoval len tých členov finančného výboru, o ktorých má záujem strana Smer. Takže ja si myslím, že ten návrh, ktorý bol podaný z tvojich úst je oveľa, oveľa lepší pre riešenie a zistenie stavu na daňových úradoch. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:24 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, vážený pán minister, keďže dlhé roky sa už poznáme, myslím, že to bolo jedno z tých vašich pokornejších vystúpení, a myslím, že tak ako je žalostný stav finančnej správy, tak možno aj vaše vystúpenie bolo. A teraz k vecnému problému. Už myslím, že aj Peter Kažimír spomenul, my ideme dávať možnosť, nie sankcionovať tých, ktorí nebudú môcť dávať elektronicky doručovať daňové priznania. Čiže to je veľký rozdiel. Pán minister, ak by ste boli na tom daňovom úrade, zistili by ste, že práve že sa táto finančná správa vracia do doby kamennej. Do doby kamennej tým, že jednoducho musí ručne spracovávať dáta. Ten, ktorý podá elektronicky tieto dáta, jednoducho si to musí "printskrínovať" konkrétna pracovníčka a hľadať v tom zložitom procese, čo bolo vôbec podané. Pritom jedna pracovníčka nevie, čo bolo podané na jednom daňovom pracovisku alebo na druhom. Jednoducho nie sú ani prístupové práva tých ľudí zabezpečené. Čiže tam je obrovský bordel na tom a my keď do toho bordelu vložíme tento segment, tak bude mať problém, aby sme nesankcionovali daňové subjekty za to, že jednoducho nie je pripravený tento informačný systém. My nedávame, my nechceme sankcionovať tieto subjekty, my dávame im možnosť, to je veľký rozdiel a netvrdíme že 1. 1. 2013 je konečný termín. Ak sa toto dopracuje, môže to byť aj polrok tohto roku. A druhá vec, pokiaľ ide o UNITAS, my nemáme záujem o riadiacu činnosť, UNITAS je o riadení. My máme záujem o monitorovanie, a to je veľký rozdiel, to riadenie zostáva vo vašej zodpovednosti a na vašom masle na hlave, nikoho iného. Čiže netlačte teraz do UNITAS-u členov výboru a tí budú nebodaj zodpovední za celú finančnú správu, to je obrovský rozdiel. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:25 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video