58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 13:13 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:11

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja iba za predkladateľov, keďže ide o pozmeňujúci návrh, ktorý podporí vzájomnú výmenu údajov o stave kilometrov v rámci Európskej únie a pomôže vylepšiť tento návrh zákona, tak za predkladateľov plne súhlasíme a podporujeme návrh, pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Kolesíka a myslíme si, že vylepší ten náš návrh až na teda aktuálnosť v rámci Európskej únie ako takej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 13:11 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:11

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som, samozrejme, tiež za tento zákon, aj za tento pozmeňovák, len pripomínam, že naši poslanci, Zajac a myslím aj Hudacký, už dvakrát takéto niečo dali, vtedy to bolo zhodené zo stola, podobné to bolo. A vtedy pán poslanec Kolesík vystúpil, myslím, v 30-minútovom prejave, kde teda povedal veľmi prejav fundovaný, ktorý mu niekto z týchto kruhov automobilových isto pripravil, čo neni žiadny hriech, no len tam mohol tiež navrhnúť takýto pozmeňovák a možná by to tiež vylepšilo aj ten predchádzajúci návrh, no. Minule, keď toto sme čítali niekde tuná, že to bude, tak niekto navrhol múdro, že teraz by niekto z opozičníkov mohol zobrať ten istý prejav, čo hovoril pán Kolesík vtedy, keď ako kritiku, jako kritiku vážnu. Tak teraz ten pán, prejav pána Kolesíka stál, bol, tuším, sedem minút a zaujímavé, že naraz už nemá tie argumenty, ktoré mal predtým k tým opozičným návrhom. Ale to je len taká jízlivá poznámočka.
Samozrejme, všecko je dneska v elektronike. Čiže tak, ako voľakedy sa muselo snáď stáčať, robiť všeličo, tak to sa, dávno už nemusia, keby ich výrobcovia tam dali k tým počítačovým mikroprocesorovým programom ešte niečo také, že kontrolovať a nemožno stáčať a kontrolovať presne a hlásiť všetky, atď., čiže by sa dalo určite podstatne lepšie pripraviť. Ale som za tento zákon, ale dovolil som si toto povedať pánovi poslancovi Kolesíkovi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 13:11 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:13

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za faktické poznámky, aj za podporu.
Na vysvetlenie, pán poslanec Mikloško, veľmi stručne. V čase, keď tento, nebol to taký návrh, čo podávali vaši kolegovia, alebo teda pán Zajac, lebo on novelizoval Trestný poriadok, a jednoducho tam sme pri diskusii zistili, že jednoducho nie je to, nie je to dobrá cesta, ktorou sa vydal. Tento návrh novely je podľa mňa oveľa lepší a aj vykonateľnejší v reále. K tomu, čo ste hovorili, no nemohol som to vtedy podporiť, lebo práve, keď sa vrátite k tomu môjmu vystúpeniu, ktoré ste spomínali, vtedy bol ten systém MileageSK ešte len vo výstavbe, v príprave. Dnes už sme v bode, kedy sa testuje a je reálne spustiteľný a aplikovateľný. Takže jednoducho sú procesy, ktoré sú dané v čase, a musíme na ne, na ich aplikáciu niekedy počkať.
Ale mňa teší, že k dlhému zoznamu vašich odborností alebo tém, ku ktorým sa vyjadrujete, sa dostala aj automobilová doprava a konkrétne odometre a táto veľmi špecifická téma. Takže boli ste zatiaľ polyhistorom, teraz ste už absolútnym polyhistorom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 13:13 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:14

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja iba v krátkosti. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za korektnú rozpravu. V podstate na margo toho vystúpenia pána poslanca Mikloška chcem iba dodať, tak ako povedal pán poslanec Andrej Kolesík, presne tak, pán poslanec Zajac, a predtým to aj bola strana SNS, chceli ísť cestou novelizácie Trestného zákona a Trestného poriadku. My, teda chceli to dať do trestno-právnej roviny, my ideme cestou administratívno-právnej roviny, ktorá je efektívnejšia. Keď to mám porovnať, v podstate SNS, aj pán poslanec Zajac dávali návrh, alebo keby pripravovali alebo urobili nejakú gumipušku, s ktorou neviete, koho trafíte. Kdežto to, s čím my prichádzame, po odbornej diskusii v odborných kruhoch a, samozrejme, monitorovaní iných právnych úprav v iných štátoch, si myslíme, že to už je jasná puška, ktorá vie trafiť cielene tých podvodníkov s kilometrami ako takými, ktorí pretáčajú tie kilometre a klamú našich občanov, našich obyvateľov a hlavne nášho teda spotrebiteľa.
Ja na záver by som chcel teda podotknúť, že konečne v tejto snemovni, lebo naposledy bolo to aj za podpory opozície, za čo chcem poďakovať, sa nám podarí vyriešiť dlhotrvajúci problém, ktorý je tu od vzniku Slovenskej republiky, a nenašlo sa riešenie. Konečne táto poslanecká snemovňa, teda aj za prispenia strany SMER, ale aj opozície, vyrieši tento dlhotrvajúci problém a pevne verím, že tento náš návrh zákona aj v druhom a v treťom čítaní opozícia podporí, keďže, znova to aj zopakujem, boli zapracované aj viaceré výborné pripomienky z poslaneckého klubu KDH, ale aj iných odborníkov z opozície, ktorí nám tiež snažili sa konštruktívne pomôcť a poradiť.
Na druhej strane chcem aj poďakovať poslancom strany SMER, ktorí taktiež prišli s viacerými výbornými odbornými návrhmi, ktoré sme zapracovali do nášho návrhu, a myslím si, že toto, môžeme povedať, je výsledkom kolektívnej práce. A preto veľmi pekne ďakujem za korektnú diskusiu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis

20.11.2015 o 13:14 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:17

Pavol Pavlis
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, na úvod, dôvodom predkladania tohto návrhu zákona je naozaj, že asi pred rokom, ešte v predchádzajúcom pôsobení som prvýkrát v živote fáral do bane po možno polhodinovej ceste do hĺbky 800 m a ešte polhodinovej ceste k riadiacemu štítu, som si naozaj uvedomil, že aká je ťažká a náročná tá práca. Osobne za seba musím povedať, že asi by som v tej bani nevydržal pracovať ani týždeň. A myslím si, že niečo znesiem.
A preto je všeobecne známe, že zamestnanci pracujúci v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou sú vystavovaní dlhodobým účinkom tohto pracovného prostredia, či už je to dlhodobá nadmerná záťaž, prach, hluk, vibrácie alebo nepriaznivé mikroklimatické podmienky. Tieto i ďalšie skutočnosti majú za následok, že baníci sa dožívajú v priemere nižšieho veku v porovnaní so zvyškom populácie. Majú vyššiu početnosť chorôb z povolania či rôzne postihnutia z dôvodu ťažkých pracovných úrazov, v dôsledku čoho často dochádza k ich, zníženiu ich spoločenského uplatnenia.
K eliminácii týchto nežiaducich vplyvov a tým aj k zabezpečeniu optimálnej kvality života ľudí pracujúcich v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou bolo potrebné skrátiť ich pobyt a výkon práce v tomto prostredí. K tomu bola stanovená najvyššia prípustná expozičná doba, ktorá dáva možnosť skôr, ako dôjde k čiastočnému alebo k úplnému poškodeniu zdravia z rizikových pracovísk, odísť. Odísť z takýchto pracovísk je možné len za splnenia zákonom stanovených podmienok a po odpracovaní potrebného počtu rokov na týchto pracoviskách. V týchto prípadoch však dochádza k podstatnému poklesu zárobkov baníkov. A preto bol už zákonom č. 98/1997 Z. z. zavedený osobitný príspevok baníkom za účelom zmiernenia hmotných a sociálnych dôsledkov.
Novela zákona prijatá v roku 2009 čiastočne zmenila stav, avšak i napriek existencii splnomocňovacieho ustanovenia nedošlo takmer dvadsať rokov k zvýšeniu osobitného príspevku baníkom. Súčasná právna úprava pravidiel pre vznik nároku na osobitný príspevok baníkom je unifikovaná a nezohľadňuje dĺžku odpracovaných rokov.
Predloženým návrhom novely zákona by sme chceli stanoviť, aby výška osobitného príspevku závisela aj od počtu odpracovaných rokov. Okrem finančnej bonifikácie výšky osobitného príspevku sa navrhuje upustenie od podmienky trvania zamestnania so stálym pracoviskom v podzemí pri dosiahnutí veku 50 rokov, ktorá sa v praxi ukázala ako neodôvodnená.
Novelou sa ďalej navrhuje systém každoročnej valorizácie osobitného príspevku. Zásadným cieľom tejto novely je, aby zamestnanci v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí, v hlbinných baniach mohli uskutočniť výkon tejto práce pred dosiahnutím dôchodkového veku a boli od 55. roku veku po dovŕšenie dôchodkového veku adekvátne spravodlivo hmotne zabezpečení.
K predloženému návrhu novely zákona o osobitnom príspevku baníkom sa pozitívne vyjadrilo aj ministerstvo financií, ktoré vo svojom stanovisku súhlasí so zvýšením finančných prostriedkov na zvýšenie osobitného príspevku baníkom a v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženej novely zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

20.11.2015 o 13:17 hod.

Ing.

Pavol Pavlis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:21

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "gestorský výbor"), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov:
Národná rada uznesením č. 1989 z 29. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 708 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 493 z 3. novembra 2015 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 199 z 1. októbra 2015. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 209 z 10. novembra 2015.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

20.11.2015 o 13:21 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:24

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, k tomuto návrhu zákona dovoľte uviesť... (Rečník sa na chvíľu odmlčal.) Počkajte vzadu, povedzte si dve, tri vety.
Prosím vás, SMER, všimnite si, ako svojim poslancom si nechal vystavať také pomníčky, hej, že tu teraz ideme, tu si jeden kolega vystaval pomníčky na tachometroch, hej, to asi tuná kolega dostal šancu na očistec cez baníkov, kolega tuná druhý zase nie obetí, ale hrdinov. Ja ináč ten váš návrh, že obetí a hrdinov, nech aspoň máme nejaký pamätný deň, že hrdinov, lebo ja neviem, tí hrdinovia, kde sú v tejto krajine krčmových hrdinov, tak možno budeme mať aspoň pamätný deň hrdinov. To sú pomníčky, ktoré si tu vystaviate, hej, a s tým asi, pôjdete asi do Prievidze. Čo, pán Pavlis? A budete hovoriť, jak ste zabojovali za baníkov a že ten odvod, ten príplatok, už nebolo treba robiť 15 rokov, už iba 10 rokov a všetky tie nuansy toho celého.
Mňa pri tejto príležitosti zaujíma iná vec. Prosím vás pekne, pokiaľ ja viem, tak tie bane sú súkromné, to sme už tu mali česť zistiť. Nie? Že to patrí nejakému Čičmancovi, tie bane. A teraz mi niekto povedzte, že prečo by mal osobitný príplatok, keď niekto robil v súkromných baniach, platiť štát tým ľuďom? To je zákon z osemdesiat siedmeho. Viete, to je precedens určitým spôsobom, hej? Bane sú súkromné. A mimochodom aj elektrárne sú súkromné, teraz to už budú mať aj chlapci z J&T. Čiže mne to príde filozoficky, ja nebudem nehovoriť o tých nuansách, že vy to, oni to, toto vlastne zjemňujú, rozširujú ten okruh. To znamená, že viacej ľudí bude poberať ten príplatok. Ale ja sa pýtam, podľa mňa legitímne, prečo má mať niekto príplatok z verejných zdrojov, zo štátu, zo Sociálnej poisťovne, za to, že robil v súkromnej bani? To tu potom za chvíľku prídu z Tesca predavačky, viete, že, teda že, ten, kto odrobil, tiež mimoriadne náročná práca stáť za pokladňou, hej, a teda že keď niekto odrobil 20 rokov v Tescu, lebo to je hlučné prostredie, stresové prostredie, tak Sociálna poisťovňa mu bude iks rokov vyplácať nejaký príplatok? Tá otázka je na mieste, špeciálne teraz je na mieste, keď si niekto z tých baní urobil baňu. Keď si niekto z tých baní urobil baňu. Prosím vás, ja nepreceňujem to, čo je schopná povedať žena, keď je v rozchodovom konaní s mužom. Ale niečo sa zachytí.
Ak máte takú veľkú empatiu k súkromným baniam pána Čičmanca, hej, že mu potrebujete pomáhať aj rozpočtom Sociálnej poisťovne, ja sa pýtam prečo? Prečo, keď niekto robil v súkromnej firme, má brať? Veď nech tá súkromná firma mu platí tie peniaze, nie? Tak nech oni si vytvárajú nejaký sociálny fond, nejakú opravnú položku, nejaký dôchodkový, nech má nejaký odvod špeciálny. Proste mne to filozoficky príde ako nie celkom na mieste.
Ja viem, čo poviete, zamestnanosť. Len, toto je tá zamestnanosť? Toto je tá zamestnanosť, ja si to naštudujem, že, tie vaše limity podpory pre Čičmanca. Prosím vás, však Čičmanec už dostal podporu, oni nielenže fárajú, to potom tu prídete s čím, že aj keď tie sumčeky africké, keď budú chovať, lebo tie bane už chovajú aj sumčeky africké. Mimochodom ten sumček africký, ktorý sa dostal na dépeháčkový zoznam znížených potravín, to tiež je možno náhoda. Ale čo čert nechcel, však? Je už aj jeseter, aj sumček africký, ktorý sa chová ako náhradný program v baniach u pána Čičmanca. A on teraz môže si svoju personálnu politiku, lebo personálna politika je náročná dneska, je náročná personálna politika. Prosím vás, nájdite mi stolára v tejto krajine. Nájdite mi stolára. Chcem ho vidieť, hej. Ale stolára, lebo ja som už videl, mal vizitku dokonca, že umelecký, a keď som videl, že čo robí, tak som povedal (vyslovené s pobavením): ani tesár, a nieže stolár. Ale... Čiže pri dnešnej personálnej kríze, prečo proste sa vytvára niekomu tak, že, aha, niekto si môže náborové príspevky robiť tými sociálnymi benefitmi po ukončení v súkromnej bani? Tá baňa je súkromná. To je súkromná firma, nie? Veď. A môže povedať, ktorá súkromná firma môže povedať, že keď odrobíte u mňa 15 rokov v záťažovom prostredí, tak vám potom štát bude vyplácať iks rokov, iks, nejakú sumu? Ktorá?
To je presne ten váš systém smerácky, že každý tu dostal malý pomníček, malý model na reparát, hej, že či by náhodou to nepomohlo. Koľko máte výjazdových zasadnutí, pán Pavlis, v baníckych regiónoch, kde budete hovoriť, jak ste zabojovali, aby sa zabudlo, jak ste upratovali? Viete, to sú naozaj, len ja sa pýtam, ja sa pýtam, ktorá iná súkromná firma môže pri nábore svojich zamestnancov povedať: prosím ťa, keď odrobíš u nás 15 rokov, z toho 10 pri raziacej matici, tak ti bude štát vyplácať, štát, nie tá firma, štát ti bude vyplácať? Nájdite mi ešte nejakú a potom si povedzme, že či je toto správne. Čiže filozoficky je niekde problém a vy ešte dôjdete tu, sem, jak idete teda to zachrániť a ešte to bude mäkšie a ešte to bude jemnejšie, ešte to bude jednoduchšie. Celý SMER.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 13:24 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:32

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, tak idem si predniesť svoj pomníček, ako hovorí pán kolega Hlina.
Viete, ja už mám 63 rokov a pomníček je môj doterajší život, za ktorý sa nehanbím a na ktorý som hrdý, a nemusím tu vystupovať a robiť si pomníčky. Toto je odozva na mnohé stretnutia, ktoré som v rámci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov absolvoval, a chodím a bol som na Dukle, bol som vo Svidníku, chodím po týchto pamätníkoch a toto je odpoveď na ich predstavy o tom, čo by mohlo byť. A osobne si myslím a som presvedčený, že 6. október by sa nemal volať Deň obetí Dukly, ale Deň obetí karpatsko-duklianskej operácie. Tých obetí vo svete je strašne veľa. Nedávno v Paríži, letecké nešťastie, automobilové, ale tí, ktorí so zbraňou v ruke bojovali na Dukle, tí si zaslúžia, aby sme ich nazvali hrdinami, lebo bojovali za svoju vlasť, za naše oslobodenie, aj za to, že tu môžeme dnes byť. Ja viem, že názory na boje na Dukle sú rôzne, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem, vyjadrujem sa len k tým, ktorí tam bojovali, a k tým, ktorí tam padli. Preto tento návrh zákona som predkladal v prvom čítaní, od jeho predloženia sa nič nezmenilo, preto ho predkladám v pôvodnom znení, tak ako som ho predložil a chcem vás požiadať o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

20.11.2015 o 13:32 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:33

Viera Mazúrová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1764a), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1990 z 29. septembra 2015 pridelila návrh zákona, návrh poslanca Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 1764) schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 229 z 10. novembra 2015. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

20.11.2015 o 13:33 hod.

Ing.

Viera Mazúrová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:36

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem len veľmi krátky. Nemal som čas, pán poslanec, sa pozrieť na ten návrh, tak iba sa rýchlo spýtam jednu otázku. Je tam špecifikované, že na ktorej strane mali bojovať tí hrdinovia, lebo Slováci na Dukle bojovali na obidvoch stranách sporu. Čisto technická vec. Alebo či si ideme uctiť všetkých. (Reakcia predkladateľa.) Dobre, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 13:36 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video