58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:25 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:08

Janka Šípošová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem sa ospravedlniť, pán predseda, zazmätkovala som pri prvom hlasovaní (tlač 1865), bod programu 151, som zahlasovala za, chcela som hlasovať proti. Prosím vás o opravu v zápise.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.12.2015 o 11:08 hod.

PhDr. CSc.

Janka Šípošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:10

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som informoval o prerokovaní zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866) v ústavnoprávnom výbore. (Ruch v sále.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále. Pokračujte, pán poslanec, nech sa páči.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) ústavy vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody a v časti III formuloval dve pripomienky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1879 zo 14. decembra 2015 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru. Ústavnoprávny výbor na 123. schôdzi 15. decembra 2015 prerokoval pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v časti III rozhodnutia a odporúča vrátený zákon schváliť.
Ako gestorský výbor rokoval ústavnoprávny výbor 15. decembra 2015. K pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky nezaujal stanovisko. Pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku gestorský výbor odporučil Národnej rade uvedený vrátený zákon schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona (tlač 1866a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 773 z 15. decembra 2015. Ústavnoprávny výbor ma zároveň poveril, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru.
Skončil som, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

15.12.2015 o 11:10 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:12

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi rád by som vás chcel poprosiť, aby Národná rada Slovenskej republiky prelomila uplatnené právo veta prezidenta a opätovne schválila protiúžernícku novelu zákona v tomto parlamente.
Je potrebné tento zákon schváliť čo najskôr, aby sme úžerníckym praktikám povedali konečne na Slovensku dosť, aby sme ochránili ľudí pred vyberaním neoprávnených poplatkov, pred porušovaním a obchádzaním zákonov, pred tým, aby ľudia platili 100 % a úžernícke príslušenstvo, ktoré od nich častokrát mnohí nezodpovední podnikatelia vyžadujú.
Dámy a páni, rád by som vám poukázal na oficiálne zistenia Národnej banky, pretože obsah zákona je vlastne pretavenie zistení Národnej banky a snaha o zabránenie týmto nekalým praktikám, ktoré boli zo strany Národnej banky zistené pri mystery schopingoch, pri nákupoch, ktoré pracovníci Národnej banky Slovenska vykonali. Rád by som poukázal na oficiálny dokument, ktorý je uvedený na webovom sídle Národnej banky Slovenska, a tie najzákladnejšie ustanovenia zákona, o ktorom môžete hlasovať dnes, riešia práve problémy, ktoré zistila Národná banka v praxi pri poskytovaní pôžičiek spotrebiteľom.
Národná banka uvádza, že predajca častokrát nepreveruje príjem spotrebiteľa. Naozaj sa snaží nalákať spotrebiteľa a poskytnúť mu čo najvyššiu aj v nezodpovednej výške pôžičku a nevyhodnocuje to, čo by v rámci zákonnej povinnosti poskytovateľ pôžičky vyhodnocovať mal, akým spôsobom spotrebiteľ je schopný splácať budúce dlhy. Chcel by som vás upozorniť, že na Slovensku máme viac ako dva milióny exekúcií, a to je dôvod, prečo neobozretné podnikanie došlo až k tomu, že spotrebiteľov zavádzajú, dokonca boli praktiky, keď určití sprostredkovatelia nahovárali spotrebiteľov, aby si písali príjem vyšší, ako v skutočnosti majú, aby im mohla byť pôžička poskytnutá neobozretne v neprimeranej výške.
Dámy a páni, ďalšie zistenie z oficiálneho dokumentu nedávno vyhláseného Národnou bankou. Spotrebiteľské úvery už aj dneska sú zakázané, ich poskytovanie v hotovosti. Mnohé podnikateľské subjekty ale napriek zákonnému zákazu porušujú tento zákonný zákaz a spotrebiteľské úvery v hotovosti poskytujú. Prečo je tomu, dámy a páni, tak? Pretože tak, ako uvádza Národná banka, citujem: "Spotrebiteľ si napríklad zoberie úver 300 eur a súhlasí s výplatou v hotovosti, pričom mu spoločnosť vyplatí napríklad o 50 eur menej a odôvodňuje to tým, že strhla prvú splátku úveru alebo platbu za doplnkovú službu." Inými slovami, spotrebiteľ podpíše, že dostal viac, ale na ruke mal peňazí menej. Tento zákonný zákaz hotovosti tu už platí niekoľko rokov, ale obchádza sa.
A toto sú zistenia, nedávne zistenia Národnej banky Slovenska, dámy a páni, ako sa úžerníckymi praktikami ochrana spotrebiteľa dneska na Slovensku obchádza.
Ďalší dôvod, ktorý vyplýva z oficiálnych zistení Národnej banky Slovenska, je, že predajca, resp. poskytovateľ úveru ponúka spotrebiteľovi tzv. doplnkové služby k úveru. Národná banka uvádza, citujem: "Zoberiete si napríklad úver vo výške 300 eur a zároveň podpíšete doplnkovú službu, ktorá stojí ďalších takmer 300 euro. Pritom ide, tá doplnková služba, len o vyberanie splátok na určitom mieste v hotovosti, a nie o zasielanie na účet. Vlastne za to, že dostanete 300 eur, platíte takú istú sumu len preto, že vám ju niekto rieši v hotovosti, čo je v súčasnosti už zakázané." Citujem ďalej z dokumentu Národnej banky: "Realita je však taká, že veľká časť spotrebiteľov si zoberie úver s touto službou. Prečo tomu tak je? Lebo predajca im tvrdí, že bez doplnkovej služby mu úver poskytnúť nevie, čo nie je pravda. Prečo to predajca robí? Lebo chce zarobiť na spotrebiteľovi viac aj napriek tomu, že má zákonom stanovené, koľko najviac môže stáť spotrebiteľský úver." Dámy a páni, toto nájdete v oficiálnom dokumente Národnej banky Slovenska.
Ďalšie zistenie Národnej banky Slovenska, dámy a páni, je absolútne neuveriteľné, pretože už niekoľko rokov máme zakázané zabezpečovať spotrebiteľský úver zmenkou. Ešte dneska sa nájde nebanková spoločnosť, citujem: "ktorá má zo zákona zakázané požadovať od spotrebiteľa zabezpečiť úver zmenkou". Vyskytli sa však prípady, kedy spotrebiteľ podpísal zmenku ako zabezpečenie úveru. Dámy a páni, to sa deje v roku 2015. Takýmito úžerníckymi praktikami sa od ľudí získavajú peniaze ešte v roku 2015. Národná banka hovorí: "Prečo je tento postup zakázaný? Lebo spotrebiteľ sa podpisom zmenky dostáva do nevýhody pri probléme so splácaním úveru. Pri zmenke je spotrebiteľ na súde vo veľmi nevýhodnej pozícii a má obmedzené možnosti ochrany svojich práv."
Ďalšie zistenie z oficiálneho dokumentu Národnej banky Slovenska. Živnostníkovi bol poskytnutý podnikateľský úver, aj keď ho chcel na súkromné účely. Predajca častokrát tvrdil spotrebiteľovi, že keďže je živnostník, nemôže si zobrať spotrebiteľský úver. Ale aj živnostník, pokiaľ berie úver na súkromné účely, je v pozícii spotrebiteľa ako fyzická osoba spotrebiteľ. Ale, samozrejme, tento zákaz sa častokrát obchádzal, častokrát obchádzal práve z dôvodu toho, že spotrebitelia, spotrebitelia by boli v silnejšej pozícii ako podnikatelia pred súdom, živnostníci, keby ich zažalovala nebankovka.
Dámy a páni, len päť bodov na záver, ktoré si dovolím zhrnúť, ktoré sú podstatou tohto zákona. Ako vyplýva zo zistení Národnej banky, sprísni sa zákaz poskytovania úverov spotrebiteľom v hotovosti. Tento zákaz platí aj dnes. Ale bližšie sa to špecifikuje práve kvôli tomu, aby boli spotrebitelia chránení, aby dostali toľko peňazí od nebankovky, ktoré si skutočne zobrali. Nie je pravdou, že by tento zákon akokoľvek obmedzoval lízingy, splátkové predaje. O tom hovorí aj Národná banka Slovenska.
Po druhé. Zakáže sa nebankovkám vyberať poplatky cez ďalšie subjekty. Dámy a páni, cez tretie firmy vyberajú od ľudí oveľa viac, ako im zákon dovoľuje, ale oni sami sa tvária, že sa nič nedeje.
Po tretie zakazuje sa týmto zákonom uzatvárať akékoľvek nesúvisiace zmluvy, cez ktoré by nebankovky mohli vyberať od ľudí poplatky navyše. Naozaj sa stáva, že popritom sa uzatvára druhá nesúvisiaca zmluva a od človeka sa znovu berú peniaze navyše a spoločnosť sa tvári, že sa nič nedeje, hoci prekračuje zákonom povolenú hranicu.
Po štvrté obmedzí sa prevod spotrebiteľských pohľadávok práve preto, aby Národná banka mala dohľad od vzniku spotrebiteľského vzťahu do jeho zániku, do zaplatenia, do vymoženia, aby vždy Národná banka mohla dohliadať na ochranu spotrebiteľa počas celého trvania spotrebiteľského vzťahu.
A po piate ochránia sa ľudia pred zakázanými zmenkami, ktoré už dnes hmotné právo zakazuje, avšak procesné právo ešte ochranu ľuďom neposkytuje.
Dámy a páni, toto je všetko v schválenom zákone a ja si vás dovolím požiadať a veľmi pekne poprosiť, aby sme urobili čo najviac pre to, aby sme úžeru na Slovensku potierali, aby sme bojovali za ľudí, pretože tí si za to zaslúžia ochranu zo strany parlamentu, súdov a všetkých štátnych inštitúcií, pretože už doteraz schválené zákony, pokiaľ boli obchádzané, je našou povinnosťou ochranu spotrebiteľov a ľudí na Slovensku pred úžerníckymi praktikami naozaj a presne zabezpečiť. Ešte raz, veľmi pekne prosím o podporu tohto schváleného, ale vráteného zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

15.12.2015 o 11:12 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:23

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega Madej, ja si veľmi vážim to, že ste v posledných mesiacoch začali sa téme úžery a úžerníckym nebankovkám venovať, pretože keď som pred viac ako dvoma rokmi tu v pléne Národnej rady opakovane predkladal návrh zákona o tom, aby existoval strop pri týchto úveroch na úroky, strop na úroky pri spotrebiteľských úveroch, tak vtedy som sa tu cítil veľmi osamotene a vtedy som podporu ani od vás osobne, ale ani od vládnych poslancov nedostal.
Ja som rád, že v svojom návrhu zákona alebo v návrhu zákona, ktorý predkladáte, práve tá ročná priemerná miera nákladov, o ktorej ja som toľko tu rozprával, sa opakovane vyskytuje a je tam. Naozaj aj tie dôvody Národnej banky Slovenska, o ktorých ste hovorili a ktoré sme dostali do lavice, boli aj pred dvoma rokmi, aj pred troma rokmi tieto dôvody boli a Národná banka o nich vedela. Preto ma mrzí, že až teraz sa ozýva Národná banka Slovenska.
Ale do návrhu zákona v druhom čítaní sa dostal aj prílepok pána kolegu Kondróta, ktorý naozaj s týmto návrhom zákona nesúvisí. A dotýka sa verejného obstarávania, aby ho nemuseli robiť tí, ktorí dostanú štátnu pomoc. Preto sa moji kolegovia zdržali v druhom čítaní. Teraz pre právnu čistotu, tak ako to píše pán prezident, pre jednoznačnosť a zrozumiteľnosť by bolo vhodné, aby do tohto návrhu zákona boli tieto pripomienky pána prezidenta zapracované.
Ak budú zapracované pripomienky pána prezidenta, ja osobne budem hlasovať aj za celý zákon a nebudem pozerať na ten prílepok pána Kondróta a pokúsim sa o tom presvedčiť aj mojich kolegov v klube.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:23 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
No iste, ja opätovne zákon Občiansky súdny poriadok podporím, avšak dnes a v tejto chvíli viac-menej prebieha rozprava k pripomienkam prezidenta, a preto považujem za dôvodné a správne, aby ste sa aj vyjadrili k tomu, ako vy zhodnocujete dopad prijatých pripomienok alebo dopad pripomienok prezidenta na celkové naplnenie pôvodného zámeru posilnenia spotrebiteľa na finančnom trhu, jeho ochrany pred úžerou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:25 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Budeme sa asi opakovať, ale pre mňa je takisto dôležité, ďakujem za to úvodné slovo a uvedenie, samozrejme, boj proti úžere z hľadiska motivácie, ktorú ste aj pri prvom, druhom aj treťom čítaní, teraz takpovediac technicky sme ako keby v tej štvrtej fáze, čiže máme na stole pripomienky prezidenta a ja by som vás poprosil aj v duchu toho, čo pán prezident namieta, či by sa dalo jasne povedať, či tie jeho pripomienky majú podporu aj vás ako osoby, ktorá iniciovala toto konanie, zároveň či sa dá predpokladať, že toto plénum tie pripomienky schváli, alebo nie. To je aj z hľadiska môjho rozhodovania ako keby ten najdôležitejší fakt, keďže sa bavíme teraz už a len o pripomienkach prezidenta.
Čiže ak je vôľa to schváliť, či sa to dá jednoznačne povedať, a tým pádom máme za to, že parametre, ktoré boli zavedené pri prijímaní zákona, budú na základe pripomienok prezidenta vylepšené, resp. zjednoznačnené alebo akokoľvek to nazveme. A vás beriem ako za tú relevantnú osobu, keďže tá motivácia aj celkové nastavenie išlo priamo cez vás. Čiže podporíme alebo podporíte. Ste prichystaný vy priamo podporiť prezidentské pripomienky, alebo nie?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:25 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:27

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel využiť možnosť rokovať s vami aj po odbornej stránke a diskutovať aj počas prerušenia rokovania Národnej rady a vysvetliť si vzájomne po odbornej stránke.
Chcel by som potvrdiť svoje presvedčenie, že zákon bol schválený naozaj dobre a je veľmi účinným nástrojom, je veľmi účinným nástrojom v boji proti úžere.
Dámy a páni, ja by som vám chcel touto cestou naozaj úprimne a veľmi pekne poďakovať, lebo každá z vašich faktických poznámok naznačila, že ste ochotní podporiť boj proti úžere, pomôcť ľuďom a zahlasovať za opätovné schválenie tohto zákona, a ja mám obrovskú nádej, že bude schválený veľkou väčšinou hlasov tohto parlamentu, aby sme na Slovensku ukázali, že to s bojom proti úžere a nekalým úžerníckym praktikám myslíme vážne.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na odbornú diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:27 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, nemyslel som si, že tu niekedy budem stáť a chváliť poslancov SMER-u, ale z úst mi neodpadne ani zuby mi nevypadnú, keď to urobím, a ja som to v zásade už urobil aj v prvom a v druhom čítaní a urobím to aj teraz.
Tento návrh zákona je veľmi dobrý návrh zákona, už tu dávno mal byť. Mrzí ma, že je tak neskoro, možno to súvisí s voľbami, nebudem analyzovať, ale je tu, to je dôležité. A dôležité je, aby začal platiť, čo najskôr. To je tiež veľmi dôležité.
K aktuálnej..., alebo nechcem sa opakovať, ale k tej aktuálnej situácii, ktorá nastala, dovoľte mi povedať, že my sme pravdepodobne sa dopracovali do štádia, kde naši ľudia, prepáčte, naši ľudia, naši občania sú už tak zmagorení, že oni budú protestovať proti tomu, že im chce niekto pomôcť. Nie, naozaj to tak vyzerá, teraz je to nastavenie také, že ľudia akoby protestovali proti domu, že im chce niekto pomôcť. No, prepáčte je to tak.
V denníku SME a v týždenníku TREND sa objavili nieže nekorektné, ja som to formuloval, že nekorektné informácie. To neboli nekorektné informácie, to bolo klamstvo. To bolo prasprosté klamstvo. Denník SME boli niekedy slušné noviny, ktoré mali svoje zameranie, ale boli to niekedy slušné noviny. Tým zavádzajúcim článkom, ktoré uviedli, sa z nich stala žumpa. Pozdravujem pána Vajdu, spolumajiteľa denníka SME, ktorý je mojím susedom. Prepáčte, pán Vajda. Dneska... alebo tým zavádzajúcim titulkom, ktoré váš denník uverejnil, ja som normálne pozeral, či dobre vidím, sa z nich stala žumpa. Proste lobistický nástroj na presadzovanie niekoho zámerov. Úplne nečestných, nieže nekorektných, chrapúnskych! Dať si titulok článku, že SMER je proti, že zakázal lízingy splátkové, je, je klamstvo. To nieže by to malo ísť, ja neviem, oni majú nejakú mediálnu radu, ak by existovalo, to je proste, že áno. To je šírenie poplašnej správy. Proste vy si nemôžte dať taký titulok, to si môžu dať taký titulok niekde po Facebooku, čo chodia všelijaké tie blbé portály, kde zverejnia neviem čo. Ako môžu dať seriózne noviny, ako si seriózne noviny môžu dať takýto titulok? Som bol úplne zhrozený z toho. Proste, že podľahnú tomu tlaku, a to nebolo, viete, analýza toho celého môže byť aj v inom.
Denník SME a týždenník TREND patrí do portfólia Penty. Iné informácie, že Penta sa zapozerala do najagresívnejšej nebankovky Pohotovosť a zvažuje možno kapitálový vstup. No tak potom i tam už vidíme, že cui bono, že prečo vlastne niektoré veci idú takým spôsobom. Prosím vás, na základe vyhlásenia tej asociácie, ktorá vyhlásila, čo vyhlásila, zverejniť taký článok je mimoriadne nekorektné. Mimoriadne nekorektné. Proste to si seriózne noviny nemôžu dovoliť. Nemôžu si dovoliť takýto článok.
Ak dovolíte, ja sa nebudem opakovať, v čom je dobrý ten návrh zákona. Kolega Madej to povedal. Je dobrý v tom, že tu tri roky o tom rozprávame, prosím vás, mne odišli ľadviny, mňa váľali po zemi, nemohol som sa pomaly mesiac zasmiať. Ja už o tom viem svoje, prosím vás, ja viem o tom svoje, čo sa v tejto krajine dialo a čomu je - vyzerá, že v určitom momente, v určitom rozsahu - koniec. To nebude už dobré, že už to bude dobré, nebude to už dobré, lebo my sme spravili jednu veľkú strategickú chybu, že tie nebankovky, tí úžerníci sú už tak silní, že proste to bude dlho trvať, ten proces bude, to nebude, zajtra skončí, my len zmenšujeme manévrovací priestor, ale to zmenšenie manévrovacieho priestoru pomôže, pomôže rádovo desaťtisícom ľuďom.
Všetci tí, čo máte doma už rozsudok o zmenkách, že máte zaplatiť zmenkový úrok, neplaťte ho! Všetci tí, čo máte podanie na súde, že budete platiť úžerníkom zmenkový úrok, nevyhrajú úžerníci ten súd. Nebudete platiť. To sú, tam je niekoľko ustanovení, ktoré vám pomôžu, ktoré nás zaradia medzi slušné krajiny, ktoré nás zaradia medzi slušné krajiny.
A to, čo, to, čo bolo spáchané v tom, že jak sa odprezentovala táto novela, ak nekorektne, tak mi dovoľte uviesť len čisto technicky. Ak sa... niekto tvrdil, že bude zakázaný splátkový predaj, lízing a refinancovanie. Ja nehovorím, že o tom niečo viem, ale z logiky veci niektoré fakty vám vyplývajú. Z logiky veci vám niektoré fakty vyplývajú. A keď ich viete, tak poviete, nebudú, lebo nemôžte zakázať, môžeme hovoriť o tom, že bude o jeden papier navyše. Môžeme hovoriť, že bude o jeden papier navyše, ale nie preto, aby niekto terorizoval spotrebiteľa. Bude o jeden papier alebo bol by o jeden papier navyše preto, lebo sa zvýši rádovo, rádovo sa zvýši ochrana spotrebiteľa. A niekto s tým má veľký problém. Áno, niekto s tým má veľký problém. Prosím vás, dneska na účet, teraz v rámci kampane musíme, prosím vás, dám si niekde na Orave kávu, musím to dať do výdavkov. Dneska už všetko musíte dať cez transparentný účet. Dobre, nespochybňujem, je to tak. A prečo má niekto, má niekto hemmung, niekto má trápenie z toho, že tá pôžička, ten vzťah musí ísť cez účet a takým spôsobom, aby to bolo korektné?
Prosím vás, keby tu bol pán Kažimír, tak by som aj naňho apeloval, že to má aj význam preňho, lebo on sa dozvie, lebo aj z daňového hľadiska je to dôležité. Je z daňového hľadiska dôležité, že keď si niekto kúpi televízor v NAY-ke za 300 eur, tak mu splátková spoločnosť dá 300 eur v NAY-ke a všetko ostatné, všetko ostatné je už zhodnotenie tej firmy, čo podlieha dani z príjmu, podlieha DPH, proste to už musí na to pozerať ináč. Teraz, teraz ako daňovo možno áno, ale určite zložitejšie, tak to bude rádovo čistejšie. Nechcem zaťažovať nejakými, proste vysvetľovaním toho detailu. Všetky tie veci sa dajú riešiť, nieže bezproblémovo, dajú sa riešiť tak, lebo moderná doba, moderné bankové nástroje to bezproblémovo umožňujú. Hej, že vám niekto poskytne tú pôžičku, poskytne vám tú splátku a, prísne vzaté, vám splátková agentúra alebo firma vám nekupuje televízor. Splátková spoločnosť vám poskytuje peniaze, za ktoré vy si kúpite televízor. Hej, to je proste, ja nechcem filozofovať nad tým. A áno, my sa potrebujeme, my sa dozvieme, že koľko ich poskytlo, dozvieme sa presne a prejde to cez ten účet. Prejde to cez účet toho spotrebiteľa. Pri podpise tej zmluvy sa dá dohoda, doložka o podriadenej platbe, prosím vás, to sa normálne tak volá. To je podriadená platba. To znamená, to už je mimo moci toho spotrebiteľa. To znamená, že keď mu príde tých 300 eur od tej splátkovej spoločnosti, tak automaticky banka presúva tie peniaze tomu, kto dodal ten televízor. V danom prípade to môže byť NAY-ka alebo ja neviem, to je úplne jedno.
To je proste vec, ktorá je riešiteľná a je podľa mňa daňovo čistá, lebo áno, niekto sa bojí možno odkryť karty, lebo vy si možno kúpite televízor za 300 euro alebo vidíte niekde v NAY-ke 300 eur, podpíšete zmluvu, splátkový kalendár 300 eur plus príslušenstvá. Ale niekto sa bojí povedať, že za koľko kúpi reálne alebo koľko, aké dohody má tá splátková spoločnosť s tým predajcom tej elektroniky. A nakoniec by sme možno zistili, že ten televízor sa nepreúčtováva medzi tými dvoma subjektami za 300 eur, ale za 250 eur a tých 50 euro je, vážení, či chcete, alebo nechcete, to je príjem. Možno niekto znižuje daňový základ. Tých 50 euro, keby tu bol Kažimír, mu poviem, treba sa na to pozrieť, akým spôsobom sa tieto veci zúčtujú. Áno, možno niekto s tým má hemmung, že sa ukáže, že za čo vlastne niektoré veci reálne sa kupujú. Keby to takto prešlo, to neprestane, že oni si tie provízie budú medzi sebou zúčtovať, ale musí sa zjaviť nejaká iná faktúra. Musí byť z daňového hľadiska nejakým spôsobom posudzovaná. Nič nie je problém, vážení. Hovorím, jeden papier navyše o podriadenej platbe pri splátkovom kalendári a refinancovanie, to môžete hovoriť naozaj niekomu, kto seno žerie, prepáčte, mojim ovciam, že niekto by mal problém s refinancovaním, že jak tu bolo, že obľúbená forma medzi obyvateľmi, že refinancovanie úverov, že by bola zakázaná. Jak by bola zakázaná, refinancovanie? To mi jako chcete vysvetliť takúto blbosť, preboha? Tým, že tie prostriedky budú poskytnuté na účet toho, kto je refinancovaný? Tým bude nieže obmedzené, zakázané refinancovanie? Ja naozaj žasnem, že sa denník ako SME dal, že sa podujal na takúto brutálnu, špinavú robotu. Povedzte mi z logiky veci, ako by vyplynulo, že niekto zastaví refinancovanie. Práve naopak. Prosím vás, každá banka, ktorá refinancuje, no tak jasne, že keď ja idem refinancovať, to znamená, ja odkúpim tvoju pohľadávku u inej banky, tak je úplne logické, že si spravíš u mňa ten účet. To znamená, ergo keď máš u mňa ten účet, tak ja tú sumu, za ktorú refinancujem, ti dám na ten účet, ten sa posunie tam. To je úplne logické.
Áno, môžeme hovoriť o tom, že šuflikanti, to znamená šuflikanti, ktorí refinancujú, možno by sa cítili obmedzení, lebo oni nemajú banku. Ale prosím vás, nájdite mi jedného normálneho človeka, ktorý by sa refinancoval u nebankovky. Nájdite mi normálneho, pri vedomí človeka, ja odporúčam všetkým ľuďom, prosím vás, neurobte životný omyl, nerefinancujte sa, nikdy sa nerefinancujte u nebankovky. Lebo úlohou nebankovky na Slovensku nie je vám pomôcť. Úlohou nebankovky na Slovensku je vás ošklbať, ošklbať a doteraz legálne. Teraz sa to pritvrdzuje. To je celé. Kto tu piští? Prosím vás, každá slušná banka proste je len rada v týchto nastaveniach, bez problémov. Bez problémov, áno, však má u mňa účet, ja mu pošlem alebo môžeme hovoriť o tom potom, keby banky protestovali. Čo oni protestujú? Všimnite si soft vyjadrenie bankovej asociácie. Soft, veľmi soft vyjadrenie bankovej, oni sa len sa domáhajú nejakej jednoznačnosti, ale nehovoria, že to je zlé. Nehovoria ako asociácia nebankoviek, že zlé, zákaz, neviem čo, oni sa len domáhajú jednoznačnosti a vedia prečo. Lebo tam nie je problém alebo možno by bol problém, keby moc štekali, že za čo vlastne ten dlh kúpia. Tiež by sme potom mohli zistiť, že ak niekto sa refinancuje za, si odkúpil pohľadávku za 60-tisíc euro, možno zistia, že, že reálne to odkúpenie prebiehalo možno za 50-tisíc. Viete, to sú naozaj veci, ktoré niekomu vyhovujú v statuse, ako sú teraz. Lebo vám keď na účet príde 60-tisíc a z tých 60-tisíc zaplatíte inej banke 60-tisíc, to znamená, že áno, za tých 60-tisíc ste odkúpili, tá vaša banka odkúpila ten váš dlh u inej banky. To znamená, že tak by to malo byť zúčtované aj z daňového hľadiska. Lenže vy, keď sa niekto tomu bráni, to znamená, vám síce banka povie, no už ste mi odteraz dlžný 60-tisíc, ale vám nepovie, že za koľko tá banka kúpila, kľudne sa môže stať, že tá banka kúpila za 40-tisíc. To je možno tou šikovnosťou tej banky. Ja neviem, ale z daňového hľadiska je to čistejšie, že vieme.
No tam je veľa nadstavení, o ktorých by v slušnej krajine na slušných fórach sa rozprávalo. My sme si to cizelovali na výbore, na, na, kde by sme hovorili, že v čom áno, v čom nie. Ale nie takýmto spôsobom, že si niekto objedná a niekto vyjde v ústrety úplne chrapúnskemu, chrapúnskej mediálnej komunikácii, na ktorú sa, žiaľ, dali ľudia nachytať, a keď sledujem tú diskusiu, hovorím, mne to vyjde ako paradox, že v tejto krajine sú ľudia schopní vyjsť do ulíc pomaly a protestovať proti tomu, že ich niekto chráni, že tak sme tu už všetci zblbnutí. A médiá tomu naozaj pomohli. V tomto naozaj pomohli. Žasnem, žasnem, čo boli schopní urobiť, prosím vás.
To z toho procesného hľadiska, keby tá asociácia slávna, nebankových, či jak sa to vlastne volajú, sledovala legislatívny proces. Prosím vás, namietali, že na poslednú chvíľu. Ja som v tomto parlamente tri a pol roka. Ja som videl čítať pozmeňovák, ktorý som pol hodinu predtým videl u mňa na stole. Vtedy by niekto mohol povedať, áno, že na poslednú chvíľu sa zjavil pozmeňovák. Viete, ako to bolo v tomto prípade? Viete, ako bolo v prípade pozmeňováku pána Madeja? Pozmeňovák pána Madeja visel na internete na www.nrsr.sk, 3. 9. bol na internete. Zákon sme schvaľovali 9. 9. To znamená, týždeň bol na internete. Týždeň mali všetci tí lobisti, mali možnosť sa s tým návrhom pozmeňováku oboznámiť.
Prosím vás, ja si dovolím tvrdiť, že ja nepoznám pozmeňovací zákon, ktorý týždeň predtým visel na internete, ako sme o ňom hlasovali. Tak ako tá asociácia sledovala ten legislatívny proces? To si kominári, prosím vás, kominári si lepšie sledujú legislatívny proces, jak taká slovutná organizácia. Tak do ich radov, nech, veď keď týždeň vedeli, že čo chce Madej predložiť, však mali robiť týždeň cirkus predtým. Prečo nerobili cirkus predtým? Prečo nezvolávali tlačovky, keď to bolo také vecne nepríslušné? Také, tak ničiace tuná biedny ľud tejto krajiny, ktorí si, chudáci, nebudú môcť zobrať televízor na splátky. Žasnem.
Ale ono je aj dôležité, sledovať, že kto hovorí, okrem toho, že čo hovorí, hej, že asociácia nebankoviek je v čele, možno aj v tom obraze, že vlajku držia za záchranu čoho. Za záchranu ich úžerníckych ziskov sa postavili do čela a verím, že ľudia prekuknú celú túto, celú túto hru.
Všimnite si soft vyjadrenie bankovej asociácie. Banková asociácia, dal som si prácu, som si pozrel, majú tu na internete, dali veľmi soft vyjadrenie typu, že teda by bolo dobré, aby to bolo jednoznačné, keď... Ja si myslím, že aktuálne znenie je úplne v poriadku, ale môžeme o tom rozprávať, že či možno. Ale dobre, tým len skončím potom.
A ešte chcem povedať, že ak sa to niekoho týka, ešte sa to týka aj Asociácie lízingových spoločností, ja som nezachytil, serióznych lízingových spoločností. Prosím vás, dneska šuflikant, rozumiete, šuflikant z nejakého gej baru alebo z nejakého, z nejakého, neviem z čoho, má firmu na poskytovanie finančných služieb, tak ja hovorím o asociácii lízingových spoločností, tých, ktoré sú, naozaj to sú lízingové spoločnosti. Zachytil niekto nejakú, stanovisko ich? Ja som nezachytil. Veď o tom to je, vážení. Do čela tohto zápasu sa postavili nebankovky. Vedia o čom. Konečne. Ja hovorím, konečne, konečne a chvalabohu. Konečne a chvalabohu, niekto začína vytvárať zákony, ktoré pomôžu zastaviť to eldorádo, to peklo, čo našim ľuďom robili. To eldorádo a to peklo, konečne. A tak chrapúnsky zneužitú situáciu a zavádzať verejnosť, tak normálne to je, ak by bola fakt, že nejaká mediálna rada, by mali dostať, SME-čko by malo dostať 100-tisíc euro pokutu za to, že proste takýmto nekorektným spôsobom informuje. Možno som v tom zbytočne tvrdý. Ale ako môžte dať titulku? Kvôli čítanosti 150-tisíc? No ale ešte som sa, sa mi, ešte sa mi na facebooku zjavila tá, tá informácia sponzorovaná, to znamená, všimnite si, že štandardne si noviny nesponzorujú svoje príspevky, ale SME-čko si na facebooku sponzorovalo svoj vlastný príspevok, kde hrubo klamalo.
Proste o čo ide, o čo išlo v tomto prípade? Ja viem, o čo išlo, o desiatky miliónov eur, ktoré, o ktoré niekto nieže príde za poctivú prácu, niekto, kto si ich naplánoval, že za ne príde, pokiaľ tento stav bude trvať. Vyzerá, že už nebude, verím, že to, to ukončíme, to eldorádo, ktoré tu bolo, hej, a oni budú musieť, žiaľ, možno sa venovať slušnejšej práci, pre nich, žiaľ. A skončím aj v tej, v stanovisku v asociácie nebankovky len pre dokumentáciu aj pre ľudí, aby si vedeli predstaviť, že s kým máme tú česť, a teraz, prepáčte, poviem v úvodzovkách. V tom stanovisku je napísané... Mám ich citovať alebo nemám ich citovať? Skúsim to povedať nejak, neviem to úplne doslovne, ale, že prijatím tejto novely sa pre nízko príjmové..., ktoré obmedzí poskytovanie úverov pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, tým, že je stanovený strop na 26 % sa to nebankovým subjektom neoplatí robiť. Chápe tomu niekto? Oni to dajú normálne do stanoviska. Čiže na nízkopríjmových ľuďoch pokiaľ máte zarobiť iba 26 %, tak je riziko, že to nebudú robiť, lebo sa im to neoplatí robiť.
Tu zvykne niekto stáť a povie, že si požičiavame za záporné úroky, no historické minimum v úrokových sadzbách, dneska si viete požičať naozaj za 2-3 % a niekto dá do svojho oficiálneho stanoviska, dá, že pokiaľ, a ešte povie aj, že nízkopríjmoví... Nepovie, že podnikateľského, povie, že akože biednym ľuďom. Keď biednym ľuďom budeme môcť požičiavať iba so zhodnotením per annum 26 %, tak sa nám to neoplatí robiť a je riziko, že to budú robiť načierno?! Ja, ja, viete, že kto sa pod taký cynizmus podpíše rozumiete, že mentálna výbava toho, kto písal to stanovisko?! Dávam ho pozornosti, kľudne si to pozrite, to je reálne, to, to je naozaj stanovisko asociácie nabankových spoločností.
To presne hovorí o tom, o tej kultúre, o tom, čo sme vytvorili, to, čo sme vytvorili, vytvorili sme jednu hydru, ktorá ničí túto krajinu, naozaj ich ničí, ničí túto krajinu. A keď dostane po prstoch, tak všimnite si, akým zlovestným pôsobí. Ako zlovestným spôsobom dokazuje svoju silu, cez noviny a ešte uvidíme ďalšie možnosti, aké budú. Ja by som o niektorých vedel rozprávať, nebudem tu vťahovať do toho môj osobný príbeh.
Niekde sme spravili chybu, už sú moc silní, ale nie tak silní, aby boli silnejší ako tento parlament, aby boli silnejší ako parlamentná demokracia, ktorá prijíma zákony, a ak prijme zákony, a tie budú platiť, či sa niekto hnevá alebo nehnevá.
V poslednej veci, ak by mal byť, ak by mal byť kameňom úrazu jednoznačnosť, resp. nejednoznačnosť, ja hovorím, existujúce znenie, ja som s ním komfortný, ja som s ním komfortný. Ale ak by malo stáť v procese toho, že či sa to zlomí alebo nezlomí, tak pre túto chvíľu možno aj tie dané pripomienky prezidenta, ktorý jasne uviedol, že len cizeluje tú legislatívnu čistotu, ja som s nimi komfortný tiež.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.12.2015 o 11:28 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:48

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za tento príspevok, si myslím, že bol informovaný, stručný, vecný, tak som si, pán poslanec, predstavoval všetky tvoje príspevky aj v minulosti. Nie sa mi to vždy podarilo, táto predstava. Nedošiel si vôbec do nejakej samonahnevajúcej sa špirály, z ktorej ťa už pozná celé Slovensko, chvalabohu, no a páči sa mi, že si aj ocenil vlastne aj koaličných poslancov a zároveň aj ministerstvo financií.
Ja si tiež o ministerstve financií myslím, naozaj že si tam udržalo svojich odborníkov napriek rôznym vlnám zmien pracovníkov, ktorí objektívne informujú a v prospech ľudí robia veci, a že sa v tomto smere neraz zastali proste ľudí proti úžerníkom, výpalníkom, exekútnikom atď., rôznym nebankovkám.
Bol to vlastne posledný príspevok tuná v parlamente a možno ešte nejaký budeš mať, a teda dúfam, že aj v budúcom volebnom období, len keď tu budeš (povedané so smiechom), že budeš pokračovať v tomto štýle, vecne aj tvrdo, ale proste tak, aby, aby si nikomu nedvíhal adrenalín.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:48 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:50

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Hlina, nejdem sa vyjadrovať k obsahu príspevku, ale akurát ma zarazilo, že ste si nemohli odpustiť takú hlúpu a zbytočnú poznámku, že šuflikant z gej baru.
Ak si náhodou neuvedomujete, tak to vyjadrenie dosť homofóbne a urážate tým celú skupinu ľudí a vy to zvyknete robievať, ale urážate občas tých, ktorí si to zaslúžia. Tentokrát ste sa tu zbytočne upli a naviezli do gayov a ja to neoceňujem. Neviem, či to je tým, že ste vstúpili do KDH a teraz si osvojujete rétoriku tejto strany, alebo čo je za tým, ale skúste si to odpustiť nabudúce.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 11:50 hod.

Mgr. MBA M.A.

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video