10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2016 o 10:34 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. My sme zvýšili minimálny dôchodok, čiže správne ste, pani Gaborčáková, poznamenala, že prejde tá pani, ktorá opatruje svoje dieťa, na minimálny dôchodok, to je 300 eur. Keď si zoberiete, že za to dostane 90 eur, to je 390 eur. Priemerný dôchodok na Slovensku je 415,47 eur pre človeka, ktorý celý život pracoval. Ja to berem, že je to záslužná práca, ak sa staráme o svoje dieťa, a, samozrejme, môže sa stať, že jeden z partnerov odíde, ale tak isto ten opatrovaný má nejaký dôchodok. Čiže sú tam tie dva príjmy v tej rodine, to by som chcela povedať.
A chápem, čo ste povedali, že o jedno euro prevyšuje príjem a už sa nemôže starať o mamičku. No vždycky je tá hranica niekde. Aj ja pôjdem neskôr do dôchodku, čo mi je smutné a som v sociálnom výbore, chcela by som ísť, aby sa mi odčítavali deti a tak ďalej, ale predstavte si, že mňa tá hranica chytila. Bohužiaľ, tá hranica niekde musí byť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2016 o 10:34 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja si myslím, že musíme hľadať nejaké spoločné riešenie. Hádať sa, kto z koho, a proste len ísť do nejakých, každý svoju stranu obhajuje, vedie k tomu, že ľudia prestávajú veriť politike, politikom, naozaj podporujeme možno také polopravdy, v konečnom dôsledku sa zle pracuje. Treba si naozaj sadnúť, pomenovať si tie veci a hľadať možnosti, ako sa posunúť ďalej. Nič nie je ideálne. Ja verím, keď som sa na to pozerala aj z pohľadu, keby som bola poradkyňa ministra, ako by som to robila, preto možnože by som išla tiež kritikou, lebo tiež mám veľa skúseností od našich rodičov zo zariadenia, že je to tak. Ale potom som si povedala, že asi je už čas, aby sme tým ľuďom vonku dali najavo nie, ako sa nedá, ale ako sa dá a v tých podmienkach, aké máme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2016 o 10:35 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V rámci rozpravy, ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Zároveň chcem poprosiť, do jedenástej mám limit, ja o pol dvanástej letím do Bruselu s pánom premiérom, ak by som potom na niekoho nereagoval z pléna, tak aby to jednoducho ste rešpektovali, že som limitovaný niečím iným.
Ďakujem pekne za slovo ešte raz. Ďakujem pekne za rozpravu. Čo sa týka jednotlivých vystúpení, v podstate som pochopil, že nikto neodmietol filozofiu. Jednotlivé zložky, bavíme sa o tom málo, veľa. Iste, to je otázka, politika je umenie možného. A to umenie možného je premietnutie, čo politik dosiahol a čo sa mu podarilo vyrokovať a vyjednať, to je na tom. Pôjde za chvíľku po mne vystupovať pán minister zdravotníctva, tiež bude v tej istej pozícii, povie áno, ale tu je málo, lebo. To je tá večná otázka, ktorá vždy ostane a bude, ale dôležité je to, že sme ponúkli riešenie, ktoré má ambíciu riešiť problém ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou jednak opatrovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a, samozrejme, neriešime len tie osoby, ale zaoberáme sa otázkou aj tých opatrovateľov.
Čo chcem zvýrazniť, možno to aj zopakovať, je dôležitosť komplexu, ja neviem, či je dobrý výraz benefitov, ale tých pozitívnych vecí, ktoré sa tejto problematike aj tých opatrovateľov týkajú. Ja z môjho pohľadu ako najväčší prínos možno nehodnotím ten príspevok ako otázku toho dôchodkového zabezpečenia. To vychádza z istej praxe, stretávaní sa, skúseností ľudí a týka sa to hlavne matiek. Z tých 34, 33 a pol tisíca je 6 a pol tisíca matiek, ktoré sa starajú o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. U tých o to viac, lebo ony sú v drvivej väčšine rozhodnuté tú starostlivosť robiť celý život. Ony potrebujú mať tú istotu na ten dôchodok a toto im tú istotu dáva. Samozrejmá vec, v istej rovine a v istých možnostiach. Tam to vidím ako veľmi pozitívne.
Takže ešte raz, ďakujem pekne. Viaceré tie príspevky išli aj nad rámec zákona, ja ak dovolíte, sa budem držať predsa len meritu zákona, jednotlivých vecí, ktoré navrhujeme.
Možno všeobecná poznámka, úrady práce. Na úradoch práce dole v regiónoch robí 7 a pol tisíca ľudí. Robia veľmi ťažkú prácu. To chcem zvýrazniť, aj z tohto miesta im chcem veľmi pekne poďakovať. Ale 7 a pol tisíca ľudí je množstvo ľudí, kde sa môže urobiť aj problém, kde sa môže urobiť chyba, kde môžu pochybiť. Ale to v každej inštitúcii platí, sú tam mechanizmy, ktoré v takomto prípade sa voči tomu ako opravný prostriedok dajú jednoducho uplatniť. K tomu nemám čo viacej povedať.
Viete, na to, aby sa dalo na niečo reagovať, je potrebné poznať individuálny prípad, každý je iný. Aj tu, aj tento problém, čo riešime aj opatrovateľov, tu sú isté základné roviny, ale dobre tu bolo povedané vo viacerých vystúpeniach, tie individuálne prípady sú veľmi, veľmi odlišné, to záleží od príjmu, ktorý vlastne príspevok na kompenzáciu rieši. Pretože my neriešime náklady, ale my kompenzujeme stratu príjmu a nahrádzame ho týmto príspevkom. Znova to nie je otázka, že ideme sa vysporiadať so všetkými nákladmi, ktoré by celkom prirodzene každá jedna osoba, aj tá zdravotne ťažko postihnutá, aj ten opatrovateľ možno očakávali.
Takže po prvé riešime zvýšenie toho príspevku o 27,10. Ďalej riešime otázku ochrany príjmu a, pani podpredsedníčka, zareagujem na vás. Pán štátny tajomník Ondruš povedal len jedno z možných individuálnych riešení, ktoré život môže priniesť. To nie je otázka, že automaticky 90 eur, ale to je možný individuálny prípad, pretože áno, je to 59,43 z 1,4 na 1,7 ochranu príjmu. Áno, môže byť taký konkrétny človek, ktorého sa to dotkne, ale dôležité je, že sme nešli o jednu desatinu, ale sme išli v tomto prípade o tri desatiny, čo sa predtým v minulosti nikdy nestávalo, že by sa ten, tá ochrana príjmov až natoľkoto jednoducho zvýšila. Tu je treba vidieť, podľa štatistík si na základe tohto, ak zákon prejde, v budúcom roku pomôže 17 598 osôb. To znamená, to nie je málo. Nechcem povedať, že v plnej miere, ale záleží od toho, aký ten príjem tam je, ale je to veľmi vysoká skupina.
Ďalej otázka predĺženia doby platenia dôchodkového poistenia, spomínal som 12 rokov v podstate, resp. 18 rokov, ktoré platilo predtým, teraz v podstate neobmedzené.
Ďalej vyplatenie sumy z poistného pre prípad dožitia v doplnkovom dôchodkovom sporení, aby sa nepovažoval za príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj to je, si myslím, že pri posudzovaní príjmu pre účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia plus ktoré osoby, ktorých sa to týka, jednoducho celkom iste uvítajú.
Ďalej dary. Dvanásťnásobok. Málo, veľa? Ako nebolo nič, je 12-násobok. To nie je málo. To keď si vyrátate, to je veľmi zaujímavá suma. No a samozrejmá vec, že sú tam aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú, taxatívne vymedzenie okruhu subjektov, rozšírené o cirkvi, náboženské spoločnosti.
Ďalej, účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu, nepovažujú sa za príjem účely tohto zákona. To znamená, že obdobne sa mení aj posudzovanie majetku, tzv. nepeňažné dary. To je celý komplex vecí.
Ďalej tie opatrenia, ktoré sa týkajú sprievodu psa po tom špeciálnom výcviku a z tých ďalších náležitostí. Veď to je ďalšia vec, ktorú, áno, priniesla aplikačná prax, prišli ľudia, ktorí s tým problém mali, celkom objektívne sa to zvážilo a jednoducho táto otázka je v maximálnej miere tu posúdená a zapracovaná.
Ďalej zmena podmienok odkázanosti, čo sa týka motorových vozidiel, pre fyzické osoby s ťažkým postihnutím, to je cystická fibróza, pľúcne a ďalšie náležitosti, ktoré tam sú.
To znamená, opakujem ešte raz, chcem pekne poprosiť: posudzujme komplex. Možno sa tie jednotlivé body v individuálnych prípadoch, dvoch, troch, štyroch bodoch, dotknú jedného človeka. Ak sa dotknú vo všetkom, no, som presvedčený, že bude veľmi, veľmi spokojný a rád, pretože si ohromne v tomto prípade pomôže. Čo sa týka len tých motorových vozidiel, to je 800-tisíc ročne. Len táto jedna položka, ktorú v tomto prípade navyšujeme.
No a treba povedať, áno, matka, ktorá sa stará o svoje zdravotne ťažko postihnuté dieťa, má tých 50 eur ešte plus navyše. No a čo je dôležité, možno si aj treba povedať aj k tým odvodom, ono to sčasti v niektorých vystúpeniach zaznelo, len napr. príjem opatrovateľnej osoby, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, a príjem opatrovníka ako istý vzor. Za predpokladu dieťa ZŤP vo veku od 6 do 18 rokov a jednotlivé položky, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, prípadne výživné, ak je to rozvedená matka, náhradné výživné. To je položka, ktorá spolu dáva skoro 600 eur. Sociálne poistenie je 107, zdravotné 136,90. V prípade, že sa jedná o dieťa vo veku 18 a viac rokov, to spolu dáva 660 eur. To znamená, že ak posudzujeme alebo porovnávame sociálne zariadenia a opatrovateľskú službu, to je veľmi relatívne, aby sme mohli povedať, kto je na tom lepšie a horšie.
Ja len pripomeniem, 92 miliónov mám rozpočet ročný ministerstva pre sociálne služby. Za posledné dva roky prostredníctvom európskych sociálnych fondov len na otázky, ktoré sa týkajú verejných opatrovateľských služieb, sme dali 100 miliónov eur. Môže niekto postaviť otázku prečo. Je to originálna kompetencia obcí a miest. No preto, že to neposkytujú. Ide nám o ľudí. Môžme sa baviť o tom, že ideme sa súdiť s obcami, mestami. Nie. No neposkytujú preto, že nemajú prostriedky podľa vyjadrení. To znamená, štát ide a pomáha. Skôr sa obávam, čo bude potom, keď už europrostriedky nebudú v takom rozsahu ako teraz. Ale chápete, aj toto je treba rátať do tej sumy, ktorá sa...
My máme v programovom vyhlásení vlády jasne zakomponované, hlavná priorita tejto vlády je urobiť všetko preto, aby človek mohol čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí, v rodine. Z toho vychádzame. Kamenné zariadenie, sociálne služby nasledujú až potom, keď ten stupeň odkázanosti je taký, že toto nevieme zabezpečiť doma. A tu je odpoveď aj k tým 320 eurám, ktoré dnes prispievame na sociálne zariadenia. Viackrát som tu hovoril, ten zákon je pripravený, pracovné skupiny, ktoré na tom robia, dnes sa ideme len baviť, čo to bude znamenať, dotácia štátu na jednotlivé stupne odkázanosti. 320 eur končí. Áno, prejde tento zákon, upravíme systémové sociálne služby, zrovnoprávnime z verejných, neverejných a poďme sa následne baviť stupeň odkázanosti a možné riešenia smerom k opatrovaniu a proste k ľuďom, ktorí sú v tom prirodzenom prostredí. To je všetko otvorené. Ja sa vôbec tejto otázke nevyhýbam, ale musí byť istý systém.
My v tejto chvíli potrebujeme operatívne riešiť opatrovateľov, áno, a následne sa potom poďme k tomu vrátiť a ja budem veľmi rád aj s vami na túto tému hovoriť, čo bude to najideálnejšie riešenie, ale vždy bude niekde limitované. A to už nie je len o ministrovi, to už je o možnostiach, ktoré dovoľuje v tomto prípade štátny rozpočet.
Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, som pripravený aj konkrétnejšie hovoriť pred druhým čítaním, či už na výboroch, alebo aj tu počas prerokovávania v pléne. Samozrejme, že sa uchádzam o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2016 o 10:36 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:48

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán minister, hovorili ste o komplexe benefitov v súvislosti s opatrovateľmi, ktoré by mal zákon riešiť. Ale ja som, neviem, nejako som nepostrehla, že by ste hovorili nejaký väčší komplex benefitov okrem toho, že ste hovorili o tom dôchodkovom poistení, ktoré sa už teraz bude platiť neobmedzene. Takže by som chcela vedieť, že čo ešte by tam podľa vás malo patriť, lebo my sme tu spomínali množstvo problémov, ktoré s tým príspevkom súvisí. Možno by tam mohla byť ešte teda ochranná hranica príjmu, aby sme boli spravodliví.
Ďalšiu vec, ktorú ste spomenuli, bolo, že v súvislosti s tými prípadmi by sme mali analyzovať jednotlivé prípady s tými možno medializovanými, možno inými, ktoré na tých úradoch práce sa riešia a možno z nášho pohľadu nedostatočne. Vy hovoríte o individuálnych prípadoch, lenže tie individuálne prípady sa opakujú a ony sa opakujú naozaj v desiatkach. Čiže to už nie je individuálny prípad podľa mňa, to už je nejaký systémový problém.
A ešte by som chcela spomenúť tie eurofondy. Je fajn, že sa robia projekty, áno, na mnohé, pre samosprávy, ktoré môžu využívať tieto eurofondy, len stále sa akosi zabúda na to, že tie eurofondy majú naštartovať nejaký systém, ktorý bude vedieť v tom pokračovať. Lenže ja mám pocit, že tie eurofondy skončia a s tým skončia aj naše projekty. Takže akým spôsobom toto chcete riešiť a akým spôsobom vôbec tie projekty môžu pokračovať? Aký vlastne k tomuto budete mať vy prístup?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2016 o 10:48 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Iba krátke dve poznámky.
Zaujalo ma, keď ste hovorili o zvýšení ochrany príjmu, teda v novele sa nachádza suma 1,7-násobku životného minima ako ochrana príjmu. Mňa by zaujímalo, že ako ste dospeli práve k 1,7. Keď sme si pozerali štatistiky, tak priemerný dôchodok sa nachádza tesne pri hranici alebo za hranicou, pred hranicou 1,8-násobku životného. Prečo ste napr. nepoužívali túto sumu ako takú hlavnú, od ktorej ste sa odpichli? A ide len o jednu desatinu. Predtým ste hovorili, že predtým to bolo navýšené z 1,3 na 1,4, to je len o jednu desatinu. Teraz naozaj, ale povedzme si, že za celé vaše štyri roky nedošlo k posunu tejto hranici, žiadnej. Takže chvalabohu, že to zvyšujete o tri desatiny. Moja otázka znie, prečo ste to nenastavili na priemerný dôchodok invalidný napríklad.
A druhá poznámka, som sa tak celkom potešila, keď ste začali hovoriť, že v prvom rade vám ide o zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov, potom sa už budete venovať teda tomu príspevku na odkázanosť, jako zatlieskam. Keď sa vám toto podarí urobiť, lebo ja stále z úst vašich kolegov počúvam o tom, že, a tak mi z toho vyplýva, že oni by boli najradšej predsa len, keby tie neverejné zariadenia postupne skončili a štát by zobral zodpovednosť za túto oblasť. Teraz hovorím nielen o sociálnych službách, ale o všetkých iných možných službách. Takže pokiaľ je toto vašou ambíciou, že skutočne zrovnoprávniť verejných a neverejných poskytovateľov, budem vám veľmi vďačná a zatlieskam vám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2016 o 10:50 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:50

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pokúsim sa do tých dvoch minút.
Pani poslankyňa, viete, v čom má byť tá rovnoprávnosť? Ja som ju pomenoval, rovnaký prístup z hľadiska odkázanosti pre verejných aj neverejných poskytovateľov. To znamená, že bez ohľadu na to, či tam zriaďovateľ bude obec, mesto alebo VÚC-ka, alebo či to bude súkromný zriaďovateľ, budú mať úplne rovnaké príjmy. Myslím, že to je nespochybniteľné.
Pani poslankyňa, k vám, vy ste, ja som ich úmyselne na záver prečítal, aby sme mali úplne jasne, čo všetko v tom zákone riešime. Ja som to v úvodzovkách pomenoval benefity, mám ich znova zopakovať? Veď to je ďaleko väčší problém, to nie sú len ony, to sú aj otázky, ktoré sa týkajú darov, ktoré sú tu riešené, ktoré predtým riešené neboli. To je otázka tých psov, ktoré sú na, ďalej otázka motorových vozidiel. Ja som povedal, v istých oblastiach ideme, to je 800-tisíc ďal..., to znamená, to je celý komplex vecí. A zároveň som povedal, že niektoré tie opatrenia sa môžu individuálne dotýkať dvoch-troch bodov, možnože u niekoho vo všetkých oblastiach a že ich jednoducho bude vedieť v maximálnej miere využiť. Áno, každá jedna z tých položiek má aj svoje finančné náležitosti. Ja som mimo zvýšenia toho príspevku, eventuálne tej ochrany príjmu spomenul hlavne tie otázky, ktoré sa týkajú tých motorových vozidiel.
No a ako sme dospeli k 1,7, pani poslankyňa? My sme si spravili analýzu, ktorá sa týka tejto problematiky, prostredníctvom úradov práce a vyšiel nám takýto záver. To znamená, že do akej miery je objektívnejšie vychádzať z priemerného dôchodku, pretože tí naši ľudia, ktorí na tých úradoch práce robia, vedia, s kým prichádzajú do styku. A toto bola istým spôsobom analýza a snaha, preto nie o jednu desatinu, ale o tri, ktorá by mala tento problém riešiť. Ja si myslím, že práve pri týchto príjmových skupinách skoro 60 eur je suma, ktorá rieši ten problém, aby sme im už potom nesťahovali na základe toho ich príjmu, či je to dôchodkový alebo iný. To je odpoveď na to.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2016 o 10:50 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:56

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580 o zdravotnom poistení.
Tento návrh zákona vyplýva z plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016. Návrh zákona reaguje na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré sa týkajú nielen zdravotných poisťovní v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia, ale aj poistencov ako povinne verejne zdravotne poistených... (Hluk v sále, prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán minister.
Môžem vás poprosiť o kľud v rokovacej sále, kolegyne, kolegovia. Ďakujem.

Drucker, Tomáš, minister zdravotníctva SR
Predmetom úpravy návrhu zákona je najmä spresnenie okruhu osôb povinne verejne zdravotne poistených v systéme Slovenskej republiky, čiže nezaopatrený manžel, manželka, osoby, ktorá je účastníkom systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte, prípadne nezaopatrené deti, ktoré majú aspoň jedného zákonného zástupcu zúčastneného na systéme verejného zdravotného poistenia. S tým aj súvisiaca úprava zmeny zdravotnej poisťovne, spresnenie náležitostí prihlášky na verejné zdravotné poistenie, postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním poskytovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine a spresnenie definície príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného.
Návrh zákona ďalej dopĺňa povinnosti platiteľov poistného v súvislosti s označením platby poistného na zabezpečenie jednoznačnej identifikácie zo strany zdravotnej poisťovne, čo je v konečnom dôsledku aj v záujme platiteľov poistného.
Precizuje sa pojem dlžníka, pričom hranica sumy dlžného poistného sa zvyšuje zo súčasných 10 eur na 100 eur. Oproti platnej právnej úprave sa rozširuje okruh osôb, ktoré napriek tomu, že budú vedené v zozname dlžníkov, budú mať nárok na úhradu nielen neodkladnej, ale aj ďalšej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Ide napríklad o osoby, ktorých dlžné poistné sa vymáha v exekučnom konaní, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorým bola nariadená ochranná liečba.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2016 o 10:56 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:00

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k tomuto uvedenému výboru.
Dovoľte, aby som konštatoval, že návrh zákona spĺňa z formálnej, právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Môžete otvoriť, pani predsedajúca, rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2016 o 11:00 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Jozef Mihál

Vystúpenie 11:35

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ja by som poprosila o, hlasovacie zariadenie zaznamenalo zlé hlasovanie pri hlasovaní č. 84 a chcela som hlasovať za.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

19.10.2016 o 11:35 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video