10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:04 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďakujem pekne, že ste zareagovali, a vyzerá, že ako keby trošku nová kultúra začínala byť aj v tomto pléne. A som rád, že náš výbor, ktorý máme, dva rezorty, aj životné, aj pôdohospodárstvo, a tých zákonov je tam požehnane, teda aj z jedného, aj z druhého, a chcem veriť, že takýto trend nastúpi aj v ďalších odvetviach a v ďalších výboroch, že pokiaľ zákon, ktorý bol prijatý, po krátkej dobe aplikačná prax ukáže, aké má anomálie, aby sa okamžite takýmto spôsobom reagovalo, a dúfam, že takto by sme mohli tie zákony skvalitňovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:04 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:05

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja pánovi kolegovi poslancovi Antalovi za to, že predložil tento pozmeňujúci návrh, verím teda, že keďže je členom koalície, že tento návrh bude aj schválený a teda pomôže podnikateľom a bude vlastne nejaké vypočuté a vyslyšané ich volanie, hlavne tých, ktorí sa o tom dozvedeli, samozrejme, je veľa tých, ktorí vôbec o takýchto povinnostiach nevedeli.
Chcem ešte teda pripomenúť, že ale týmto krokom pán poslanec Antal potvrdil to, že minulá vláda, ktorá prijala tento zákon, tak ho prijala veľmi nekompetentne, pretože sama teraz vláda kontinuity vidí, že tento paragraf musí takto meniť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:05 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
No super, presne to je ono. Veľmi pekne ďakujem pánovi kolegovi poslancovi Antalovi a, samozrejme, prvé poďakovanie určite patrí pánovi ministrovi, takto sa to má robiť, nezmysly musia ísť zo zákona preč, ste vo vláde, čiže sú na vás kladené určité očakávania, tak týmto pre niekoho možno bezvýznamným, ale pre státisíce podnikateľov veľmi dôležitým krokom ste ukázali, že predsa len sa to dá. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:06 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Peter Antal
Skontrolovaný text
Ja sa chcem poďakovať kolegom, že teda uvítali tento môj pozmeňujúci návrh, verím, že vyrieši všetky problémy aplikačnej praxe a nebudeme sa musieť k nemu vracať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:06 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:07

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážení kolegovia, ja som sa teraz dozvedela, že cez faktickú poznámku nie je možné podať takýto procedurálny návrh, tak preto využívam možnosť povedať ho v rozprave.
V prvom rade ale chcem naozaj veľmi pekne poďakovať pánovi kolegovi Antalovi za to, že s touto iniciatívou prišiel. Samozrejme, aj pánovi ministrovi, že na záver tohto boli vyslyšané naozaj tie problémy, ktoré sú spojené s týmto zákonom. A chcem teda podať procedurálny návrh, aby v prvom rade, ako už povedala pani kolegyňa poslankyňa Zemanová, nebola v tomto prípade uplatnená skrátená doba, a teda aby bola využitá, aby bolo využitých tých 48 hodín a aby sa najprv hlasovalo o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Antala a až v prípade, že by tam ten pozmeňujúci návrh neprešiel, až potom aby bolo hlasované o našich dvoch, a teda v poradí, v akom boli podané. Čiže najprv o mojom, v prípade, že tento neprejde, tak o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložila pani poslankyňa Zemanová.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:07 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:08

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som sa prihlásil do rozpravy hlavne kvôli tomu, čo pani poslankyňa Kiššová potom opravila a predbehla ma v tom, že jednoducho upravila tie svoje pripomienky v rozprave.
No ale už keď som tu, tak ja by som trošička sa aj pozastavil nad predloženou novelou toho zákona, pretože na jednej strane je potrebné povedať to, že o tomto zákone sme dosť podrobne debatovali na výbore a vidno, že našla sa tu ozaj zhoda koaliční, opoziční a na základe toho pán predseda výboru urobil kroky, ktoré spravil po konzultáciách s ministerstvom, čo pokladám ja osobne takisto za veľmi dobrú a prospešnú vec. Na druhej strane si myslím, že by bolo potrebné aj pripomenúť, že tuná v rámci tohto zákona, ktorý je tu predložený zákon o odpadoch, ktorý sa predkladá aj kvôli inej veci, kvôli zosúlaďovaniu vnútroštátneho právneho poriadku s právom Európskej únie. To sú dôležité veci, ktoré v našej legislatíve bolo potrebné upraviť a z tohto dôvodu sa aj pristúpilo k tomuto druhu a k tejto rozprave a k tomuto rokovaniu, pretože bolo potrebné získať určité súhlasy, ktoré musia obdobne obsahovať okrem iného aj technické požiadavky prevádzky zariadenia a miest výkonu činnosti, musia obsahovať bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadení a pri výkone činnosti v zmysle rámcovej smernice o odpadoch.
Je tu ešte aj posledná zmena pripomienok, ktorá musí mať súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie. Obsahuje to technické požiadavky miesta výkonu prípravy, bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti súvisiace s prípravou opätovne použitého v zmysle rámcovej smernice o odpadoch. O tomto všeckom sa hovorí v tomto zákone. A z toho vyplýva, že všecky tie doplnky súvisiace so správnym zakomponovaním rámcovej smernice o odpadoch do aktuálneho zákona o odpadoch, čím sa vyhovuje požiadavkách Európskej komisie. To je veľmi dôležitá pripomienka. Tieto doplnené požiadavky rozšíria obsah vybraných druhov vydávaných súhlasov o technické požiadavky, o bezpečnostné opatrenia, čo bude viesť k bližšej špecifikácii a zvýšeniu BOZP.
Na záver by som chcel povedať, že účelom predloženej novely zákona o odpadoch je odstrániť nesprávnu a neúplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu o odpade v znení určitých smerníc, ktoré v podstate teraz do života sú zavedené.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:08 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:09

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, v prvom rade by som sa chcel poďakovať za všetky príspevky, ktoré tu odzneli. Zopár vecí by som k tomu povedal.
Tak jednak, tak jak to aj pani poslankyňa, myslím, že Kiššová alebo pani poslankyňa Zemanová hovorila, že fakt tento zákon alebo táto predložená novela sa netýkala toho, o čom bola táto rozprava. To je prvá vec, čo by som chcel podotknúť. Ale, samozrejme, chápem, že sa diskutuje o týchto veciach, lebo sú aktuálne.
Ale odznela tu jedna taká vec, ktorá tu odznieva veľakrát, že nereagujeme na domáce, myslím, že tu pani poslankyňa Zemanová hovorila, že nereagujeme na domáce problémy, ale že keď Európska únia pískne, tak hneď skončíme. Tak musím povedať, že túto smernicu, ktorú teraz riešime, sme prijali v roku 2013. To znamená, tri roky sa riešilo to, čo teraz vlastne tunák riešime. Takže nehovoril by som, že keď Európska únia pískne, tak my... To, čo sme nedorobili, tak to musíme dorobiť a tam sú určité limity, lehoty, takže preto sme prišli s týmto návrhom a neriešili sme tie veci, o ktorých ste hovorili vy, a to z jednoduchého dôvodu. Proste tento zákon vstúpil do platnosti v januári, do praxe 1. júla, tri mesiace odvtedy uplynulo a my sme hovorili, ja keď som nastúpil do funkcie, som hovoril hneď, že proste musíme počkať. Vieme všetci, že sú tam veci, ktoré budeme musieť upraviť. Keďže prišla úplne nová novela, vlastne úplne nový zákon na zber triedeného odpadu, ktorá sa dotýka fakt, jak tu povedal aj pán Mihál, skoro každého, to znamená aj občanov, podnikateľskej sféry, miest a obcí, to znamená strašne veľa inštitúcií a ľudí. A keď zavedie niekto takúto novelu alebo takýto nový systém, reformu, nazvime to, jak chceme, tak samozrejme, keď to vstúpi do praxe, tak vzniknú tie veci, ktoré treba opraviť, a to, samozrejme, aj budeme robiť.
To znamená, sú tu dve možnosti, kde budeme môcť tieto veci nejakým spôsobom postupne upravovať a tie veci, ktoré nefungujú, dať na pravú mieru. A je to, pripravuje sa novela odpadového zákona, čo bude riešiť prioritne igelitové tašky. Ale aj tam je spôsob na to alebo priestor na to, aby sme upravili v odpadovom zákone nejaké horúce veci, ktoré nám horia, a pripravuje sa aktualizačná novela, ktorá by mala vlastne tie všetky veci, ktoré, všetky problémy, ktoré zistíme do konca budúceho roka, nejakým spôsobom upraviť, odstrániť.
Naše ministerstvo určite sa nebráni diskusii. O tom máte, dúfam, že skúsenosti aj osobné. Takže počas tejto prípravy a počas týchto diskusií sa nebránime tomu, aby sme diskutovali na rôznych fórach. Ale, samozrejme, tie diskusie musia byť, musia riešiť vec a nemalo by sa o tom politikárčiť. To je môj názor.
Čo sa týka, čo sa týka podnikateľov, odznelo to veľakrát, že podnikatelia nevedia, že aké majú povinnosti. Poviem úprimne. Ja som bol podnikateľ pred tým, jak som vstúpil do politiky, a musím povedať, že to, že niekto o tom neviem, to ešte nemusí byť problém toho, že tá povinnosť existuje. Ale je tam aj problém tej druhej strany. Lebo to, že niekto nepozná zákon alebo nepozná povinnosti, ešte ho neospravedlňuje. To znamená, tam je určitá ťarcha aj na podnikateľskej sfére. A ja si myslím, že aj ministerstvo, keď pripravovalo ten zákon, tak tých informácií o tom bolo dosť. Nehovoriac o tom, že veľa vecí, ktoré sa vytýkajú tomuto zákonu, čo sa týka od podnikateľov napríklad, od rôznych povinností, už tie povinnosti mali v predchádzajúcom zákone. To znamená, že od roku 2003 alebo odkedy fungoval ten zákon, len sa to nekontrolovalo, len sa to nesankcionovalo a proste nikto to tie povinnosti neplnil. Aj to je fakt. Keď sa na to pozriete, tak zistíte, že veľa z tých vecí, ktoré sa vytýkajú, už mali tí podnikatelia alebo tie subjekty povinnosť už aj dávno predtým.
Takže budeme mať možnosť aj povinnosť tento zákon priebežne riešiť. Už sa vytvorila pracovná skupina všetkých dotknutých strán. To znamená, sú tam a už aj bolo prvé sedenie, kde sa načrtli prvé tie najdôležitejšie problémy, ktoré budeme musieť odstrániť. Boli tam zástupcovia ZMOS-u, to znamená miest a obcí, zástupcovia podnikateľskej sféry, rôznych, to znamená RÚZ, AZZZ atď. Boli tam zástupcovia OZV-čiek, ministerstva. Proste všetkých tých organizácií, ktoré majú s tým do činenia, aby sme proste hľadali riešenie na tie problémy, ktoré vidíme, že sú a sa vynárajú z tej praxe.
A čo som hovoril, neštítime sa, samozrejme, diskusií. Sme pripravení na to, aby sme o tejto veci diskutovali. Ja som rád, že sme sa na tomto vedeli zhodnúť. Aj keď poviem úprimne, nerád šijem veci horúcou ihlou, ale v tomto sme sa vedeli zhodnúť aj na ministerstve, že túto vec, to znamená, tento pozmeňujúci návrh sme vedeli prijať, ktorý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Antal.
Čo sa týka tých pozmeňovacích návrhov, ktoré predložili pani Kiššová a pani Zemanová, keď bude prijatý ten pozmeňovací návrh, ja si myslím, že bude, tak sa to rieši komplexnejšie. Tam boli problémy s tým prvým návrhom, to, že bolo tam uvedené, že, že - hneď to prečítam - bol tam návrh, že aby sa to neaplikovalo na tých, ktorí pred 1. júlom 2016 neboli vlastne, nemuseli byť. Áno. Takže ten zákon vstúpi do platnosti nie 1. júla alebo 1. 1., to znamená, malo by tam byť akože minimálne to, že od 1. 1., lebo tak to nemá zmysel, hej. Tá povinnosť vznikla od 1. 1. a nie od 1. júla. Ale tým pádom, keďže ten paragraf vypadne, tak toto sa vyrieši.
A s druhým pozmeňovacím návrhom problém bol ten, že keď vypustíme pokuty, tak je to v rozpore so základnými legislatívnymi princípmi. To znamená, že keď má niekto nejakú povinnosť a keď ju neplní, tak by mal mať nejaké pokuty. To znamená, že to je ten problém, ale aj to sa vyrieši, keď sa prijme ten pozmeňujúci návrh, ktorý navrhol pán poslanec Antal.
Takže ďakujem pekne za diskusiu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:09 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:09

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Účelom tohto návrhu je odstránenie transpozičného deficitu voči európskej smernici o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktorý Európska komisia vytkla Slovensku v rámci procesu infringementu. Na základe tohto konania sa prijala novela zákona, ale podľa Komisie neboli transponované všetky otázky v súlade s EIA smernicou.
Predmetom predkladaného návrhu je najmä zdôraznenie environmentálneho aspektu pri výbere alternatív v rámci projektov predkladaných na posúdenie, precizovaním informácií o možnostiach prístupu k správnemu konaniu a súdnemu konaniu, úprava postupu príslušného orgánu v správnom konaní pred vydaním rozhodnutia a niektoré úpravy navrhovaných činností a ich parametrov uvedených v prílohe č. 8 zákona.
Predkladaný návrh zároveň súvisí s potrebou plnenia všeobecnej ex ante kondicionality. Ich splnenie je nevyhnutným predpokladom na čerpanie európskych zdrojov v programovom období 2014 až 2020. Členské štáty musia tieto všeobecné podmienky splniť najneskôr do 31. decembra 2016, inak im hrozí pozastavenie platieb na dotknuté operačné programy.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:09 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:22

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 197 z 12. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 79 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 31 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 40 z 11. októbra 2016.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2016 o 10:22 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:26

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, budem len veľmi stručná. Som rada, že na pôde výboru, ale napokon aj na pôde ministerstva životného prostredia bola možnosť prerokovať niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré som predkladala už na predchádzajúcej schôdzi, a môj návrh nebol schválený, ale v inej podobe pozmeňujúci návrh, ktorý napokon podal pán predseda Antal, ktorý si po konzultácii s ministerstvom životného prostredia osvojil problematiku, a je to pozmeňujúci návrh, ktorý teda nebol prečítaný, ale bol súčasťou spoločnej správy ohľadom, ohľadom vrtov, kde sa teda akceptovala aj taká požiadavka zo strany verejnosti na prax, ktorá je v súčasnosti na východnom Slovensku ohľadom problematiky ťažby, prieskumu ťažby horľavých zemných plynov a ropy. Aby sa vyjasnila definícia v zákone, tak jednou z tých pripomienok je, že sa bude v prílohe 8, to znamená navrhované činnosti, ktoré bude potrebné povinne hodnotiť, sa dopĺňa o bod 16 ohľadom vrtov, vlastne všetkých, ktoré majú byť hlbšie ako 600 metrov, a upresňuje sa, vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, kde zisťovacie konanie bude do 500 metrov, od 500 metrov už povinné hodnotenie, povinné hodnotenie, vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu a vrty pre vodné zdroje od 300 metrov.
Hovorím tu o tom preto, aby teda jednak bola zachytená stopa o tomto rokovaní, ale najmä preto, že v spoločnej správe je taká, by som povedala, formálna, možno tlačová nepresnosť a aby sa nepriniesla nebodaj do zákona, kde v spoločnej správe nebolo linajkovanie a vlastne sa posunuli riadky, tak som chcela poprosiť, že aby bolo presne zachytené to, čo bolo pozmeňujúcim návrhom, tak ako bola tabuľka napísaná a prednesená vo výbore a nie tak, ako je zachytená v uznesení spoločnej správy.
Takže, pani (rečníčka odovzdala materiál spravodajkyni), toto je vlastne ten návrh, ktorý bol predložený vo výbore, len aby sa ustriehlo to, že sa to neprenesie nebodaj a potom do predpisu chybne.
Ďakujem pekne, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:26 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video